Dũng Cảm Lên Con

🎼Lynh Nghy Minh Nhật Này con ơi Mai đây phong ba và cay đắng Đường đời chập chùng bao gai sắc Mỗi người mỗi cảnh Chớ nên sầu thương, nản chí buông…

Tìm Về Quê Mẹ

(Ngược Nam Xuôi Bắc) 🎼Lynh Nghy Minh Nhật Chen chân người xe hối hả Bịt khẩu trang che kín cả mặt đời Co ro vài manh chiếu vải Vỉa hè đêm phơi…