Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Hẹn Ước

Duyên nào hẹn ước xa xăm Bể dâu sóng nước thăng trầm về đâu Chi bằng những phút còn nhau Dốc lòng cho trọn thâm sâu nghĩa tình