Keo Kiệt Ky Bo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại…

Ngồi Xuống Đây Em

🎼Lynh Nghy Minh Nhật Ngồi xuống bên anh Em ơi hãy ngồi đây bên anh Nhìn mặt hồ soi ánh trăng đêm lạnh Bóng con người tiền kiếp cưu mang Em đã đi, đi mãi…

Kiêng Cữ

Tâm Sĩ đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực…

Tìm Về Quê Mẹ

🎼 Lynh Nghy | Minh Nhật Chen chân người xe hối hả Bịt khẩu trang che kín cả mặt đời Co ro vài manh chiếu vải Vỉa hè đêm phơi tấm thân…