Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Bài 2244. Ngân Hàng Nhân Quả

Bảo Diệu Tâm đánh máy, Bảo Phước biên tập Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và Facebook Chua…

Bà Lão Tìm Kim

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài…

Hết Cô Đơn Chưa?

Người đến người đi lẽ vô thường Bỏ lại mình ta với cô đơn Ta về tâm thức vui tự sự Đồng hành với Phật giải sầu thương