Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Bà Lão Tìm Kim

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Mu A Mu Sa Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài…

Hết Cô Đơn Chưa?

Người đến người đi lẽ vô thường Bỏ lại mình ta với cô đơn Ta về tâm thức vui tự sự Đồng hành với Phật giải sầu thương