Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Chánh Niệm

Tấm Lòng Nhân Ái

Bảo Lượng đánh máy, Bảo Hạnh biên tập Mô Phật, kính bạch Thầy, kính bạch Ni sư cùng tất  cả các bạn đồng tu trên chuyến xe tình thương về…

Câu Hẹn Câu Thề

Bảo Nguyện đánh máy Câu hẹn câu thề có nghĩa chăng? Cuộc đời mưa nắng biết đâu lần Duyên nợ bao nhiêu thì bấy quý Còn nhau còn trọn một…

Hướng Thượng

Bảo Giác Tường đánh máy Mô Phật. Bảo Thành kính chào tất cả quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bạn đồng tu ở khắp nơi. Hôm…