Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Chánh Niệm

Hẹn Ước

Duyên nào hẹn ước xa xăm Bể dâu sóng nước thăng trầm về đâu Chi bằng những phút còn nhau Dốc lòng cho trọn thâm sâu nghĩa tình

Con Đường Hạnh Phúc

Bảo Nguyện đánh máy, Bảo Ngân biên tập Tuỳ duyên hằng thuận chúng sanh Là ươm mầm sống thiện lành trong tâm Con đường hạnh phúc thật gần Từng hơi chánh niệm…

Khung Trời Bình Yên

Bảo Nguyện đánh máy, Bảo Ngân biên tập Dòng đời chuyển hoá vô cùng Khổ đau chướng ngại chất chồng biển khơi Trụ tâm bất biến giữa đời Cất trong thanh tịnh…

Khép Mắt Đợi Ngày Mai

Bảo Nguyện đánh máy, Bảo Ngân biên tập Chớ hoài khép mắt đợi ngày mai Sống từng hơi thở, sống hôm nay Thời gian có bao giờ trở lại Đừng chưa từng sống…