Search

4137. Đừng Phán Xét

Bảo Đăng đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô và các bạn đồng tu. Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo, để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh và gia trì cho chúng con tinh tấn miên mật hành trì mật thiền chánh niệm hơi thở, ngõ hầu lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức và hành các pháp thiện để quán chiếu thấu được Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Chúng con cũng cúi đầu đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ ông bà cha mẹ, những người thân đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho hàng đệ tử chúng con và gia đình hiện tiền tăng long phước thọ, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Đồng nguyện cho thế giới hòa bình, chấm dứt chiến tranh. Xin chư Phật Từ Bi chứng minh!

Mời các bạn đặt tay phải vào lòng bàn tay trái, tĩnh lặng trong từng hơi thở vào ra, chánh niệm và quán chiếu nhìn rõ mọi suy nghĩ, mọi cảm thọ, cảm xúc của chính mình. Mang tình thương tưới tẩm, mang ánh sáng của trí tuệ chiếu soi, mang sự tỉnh thức để hành trì, mang các pháp thiện áp dụng vào đời qua các mật ngôn tổng trì. Mỗi một chúng ta sẽ tiếp hiện được nguồn năng lượng tha lực cộng hưởng với tự lực cầu đạo đồng tu, để chuyển hóa thân tâm của mình và hồi hướng cho nhau.

Hãy hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Các bạn, thân tâm của Bảo Thành hiện giờ tràn đầy năng lượng của tình thương nơi chư Phật ban rải xuống, trong lòng rất hoan hỷ và hạnh phúc. Các bạn cũng như Bảo Thành đều đón nhận được nguồn năng lượng hỷ lạc này của chư Phật, chư Bồ Tát tác động vào thân tâm, để đánh thức sự cao quý vốn có trong người của mình. Sự cao quý nhất của đời người mà không có cái gì có thể thay thế được, đó chính là năng lượng của tình thương, sự sáng suốt, sự tỉnh thức và sự thiện lành trong cuộc sống của mình. Bốn thứ châu báu này nếu nhận được được Phật, từ Bồ Tát, nếu nhận được từ nơi bản thân của mình để ứng dụng vào đời sống của ta và trao tặng, san sẻ tới mọi người. Sẽ làm cho thế giới hòa bình an lạc, sẽ làm cho gia đình đầy ắp tiếng cười và niềm vui, sự đau khổ và phiền não sẽ phải tránh xa và lẫn về với quá khứ.

Các bạn, có biết bao nhiêu sự tích cực vốn có trong ta, năng lượng của thanh tịnh vốn có trong ta. Cuộc đời là sự lựa chọn, ôm ấp vào trong lòng sự phiền não khổ đau, vì cứ chanh chua, trù dập chính mình bằng các suy nghĩ, lời nói và hành vi tiêu cực, thì ta sẽ sống một cuộc đời như thế nào các bạn biết rồi. Còn nếu như ta nhìn rõ hơn, chọn lựa sự tích cực trong đời sống phát huy cho đúng mực, ta an vui. An vui, khổ đau hay phiền não, hạnh phúc đều là do ta tạo ra, chẳng phải ông trời, chư Phật, chư Bồ Tát, chư thiên, thần thánh đâu đó ghét bỏ chúng ta. Rồi nhồi nhét vô đầu khiến cho những chuyện không như ý, phiền lòng, đau khổ xảy ra cho ta. Chuyện gì dù thuận hay nghịch, tốt hay xấu đều do chính mình mà ra. Mỗi một ngày ta đồng tu là ta trở thành người khôn ngoan hơn, khôn ngoan thật sự, biết cắt tỉa những cành lá có nghĩa là suy nghĩ đó, lời nói đó, hành vi đó bị những con sâu của tham sân si bám chặt, hút máu.

Ta cắt tỉa đi và ta xịt vào những loài sâu bọ tham sân si kia một loại thuốc đặc biệt, chẳng phải là thuốc độc, thuốc trừ sâu để triệt hóa. Mà là thuốc của tình thương Mu A Mu Sa, mà là thuốc của ánh sáng NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, mà là thuốc của sự tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê, thuốc của tâm tánh thiện lành Sa Bi Mô U. Bốn loại thuốc quý này hòa trộn vào trong hơi thở của chánh niệm, nhìn rõ, nhìn thấu, biết thật tinh tường mọi cảm xúc, suy nghĩ của mình. Thì những cành lá, những chỗ nào đó của cuộc đời bị ba loại rau tham sân si đang ăn bám, đang rỉa, đang giết chết liền được tái sinh trở lại mạnh mẽ hơn, lợi hại hơn. Dĩ nhiên kết quả là đời sống mình sẽ bình an, dù cho biết bao nhiêu giông tố của cuộc đời vùi dập tới ta vẫn nhẹ nhàng thong dong bước qua, vì sao? Vì ta có bửu bối vô thượng minh diệu của Phật ban đó chính là lòng Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành.

Suy nghĩ như vậy mình hạnh phúc vì mình có quá đủ phước báu và công đức để Phật ghé vào cuộc đời chúng ta. Như vậy để mình vui và hạnh phúc bởi mình sáng suốt, không rước vào trong đời, không rước vào trong đầu sự phiền não, sự đau khổ để gây nghiệp, tạo nghiệp bất thiện cho ta. Mà vì những lẽ đó bao kiếp qua và kiếp này ta khổ rồi. Ta sung sướng hạnh phúc, ta nhảy mừng trong cuộc đời qua từng hơi thở vì các bạn và Bảo Thành đã rước Phật trụ thế lên trên đỉnh đầu. Người ta nói tại sao rước họa vào thân, đúng, tại khổ mà. Nhưng nếu rước Phật vào đầu, vào cuộc sống thì người ta sẽ chúc phúc. Dĩ nhiên chư Thiên Long Thần bộ pháp bát bộ, chư Bồ Tát, chư Phật mười phương tận hư không pháp giới đều hoan hỷ. Bởi phận phàm phu tội nghiệp, tội chướng, đầy oán khí, oan khiết như chúng ta đã biết rước Phật vào đời, thỉnh Phật trụ thế, ứng đúng với lời của Ngài Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy, thỉnh Phật trụ thế.

Ta không thỉnh rác rưởi trụ vào điều ác, ta thỉnh Phật trụ vào cuộc đời của chúng ta, ta rước Phật vào cuộc đời của chúng ta. Phật ở đâu mà nhồi nhét vô đầu, dạ không, Phật là tình thương, Phật là sự sáng suốt, Phật là sự tỉnh thức, Phật là thiện lành bác ái, yêu thương, san sẻ. Ta rước Phật vào trụ thế vào đầu là rước những chân lý đó, là đón mời những cái niệm đẹp như vậy khởi lên cái tâm biết quay về để sống cho chính mình, biết nhìn rõ. Phật dạy đừng nhìn lỗi của người khác, khi ta nhìn lỗi của người khác rồi cái miệng tuôn ra những lời phán xét đúng sai, nghĩa là ta đang biến cuộc đời thành hầm rác, hố rác để cho thiên hạ đổ rác hôi thối vào đó. Phật dạy đừng thấy lỗi người vì thấy lỗi người ta suy nghĩ, rồi ta nói những lời phán xét đúng sai, cái đó khờ lắm, ngu lắm, vì sao? Vì khi phán xét người ta bằng chỉ trỏ, bằng lời nói, bằng suy nghĩ là mình đã đày đọa bản thân thành hố phân, để cho thiên hạ đổ vào đó sự phiền não đau khổ. Sao chúng ta lại khờ khạo ngu dại như vậy? Đời người thật khó tìm, thân người thật khó kiếm, có được thân người và kiếp này đều nhờ vào ân đức của cha mẹ, hai vị Bồ Tát tóc rối cả cuộc đời để thêu dệt thềm hoa phước đức cho ta đi vào cuộc sống này.

Nhưng ta đã biến cuộc đời này, kho báu của phước đức nay hai vị Bồ Tát tóc rối trao truyền, Bồ Tát đó là cha mẹ, thành hố phân, hầm phân, hố rác. Ta là kẻ bất hiếu, trời đất sẽ tận diệt ta, trời đất ở đây không phải là ông trời, ông Địa diệt ta, mà là nhân quả. Không cần phán xét ai các bạn, phán xét người là ngu dại, thấy lỗi người là khờ khạo, vô minh. Vì luật nhân quả vận hành công bằng đối với tất cả, có chi đâu mà nhảy vào chễm chệ đóng vai thượng đế phán xét mọi người. Bỏ ngay tư tưởng chỉ trỏ, phán xét, dèm pha, thêu dệt, bỏ ngay tư tưởng vận hành biến mình thành người ăn nói lung tung, huyên thuyên vô chủ đích, thị phi, đâm thọt, thêm bớt, giả dối, lọc lừa. Những điều như thế đều bị sự sai khiến của lòng đố kỵ, sân giận, tham ái. Hãy nhớ ta người học Phật vốn có sự tiêu cực tồn tại từ nhiều kiếp ở trong ta, thì cũng vốn có sự tích cực thăng hoa luôn hiện hữu. Học theo Phật rồi ta biết lựa chọn một con đường để thay đổi và chuyển hoá.

Ngày hôm nay hết, ngày mai lại tới rồi, các bạn thấy đi cuốn sách của cuộc đời trong năm 2023 bạn đã viết lên đó những sự liệu tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, đọc lại sẽ thấy mình hàm hồ xấu hổ. Cần phải biết hổ thẹn và sám hối với những điều ta đã sai, cần phải nhìn thấu để xả ly buông bỏ. Một trong những điều chư Tổ dạy, do các Ngài thực hành bởi chân lý Đức Phật trao truyền và một trong những điều Bảo Thành đã bao nhiêu năm qua tự nguyện hành trì thấy hữu dụng vô cùng, đó là nghe theo Bồ Tát Phổ Hiền thỉnh Phật trụ thế. Đơn giản theo ngôn ngữ ngày nay dễ hiểu là mời đón rước Phật vào trong đỉnh đầu, chữ đầu ở đây có nghĩa là ý, là tâm, mà Kinh Pháp Cú nói ý làm chủ các pháp hoặc có nhiều vị dịch là tâm làm chủ các pháp. Ta rước Phật vào đầu có nghĩa là ta để cho tâm, cái ý làm chủ các pháp, làm chủ mọi hành vi, lời nói, làm chủ mọi suy nghĩ, sinh hoạt trong cuộc đời.

Mà ý đó là ý gì? Tâm đó là tâm gì? Mật thiền chánh pháp hơi thở chánh niệm nói rõ, trong 4 năm qua chúng ta đã tu mỗi năm một mật ngôn và mỗi một mật ngôn hướng ta quy chiếu, nhìn rõ về tâm. Thỉnh Phật trụ thế, rước Phật lên đỉnh đầu là khởi ý Từ bi gọi là quán tâm Từ bi. Tâm luôn luôn có hai chữ Từ bi, Từ bi là lan tỏa yêu thương và giảm bớt sự đau khổ cho mình, cho người. Rồi ta lại rước ánh sáng Trí tuệ NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang, rước Phật trụ thế. Trong câu mật ngôn này khởi lên sự sáng suốt để nhìn thấu được vô thường. Muôn điều ở đời có tướng hay không có tướng, hữu vi hay vô vi đều sanh diệt chẳng tồn tại mãi, vô thường đấy, vô ngã chẳng có ngã tướng. Chính vì hiểu được vô thường vô ngã ta diệt được khổ, ta không còn khổ, mật ngôn thứ hai quá tuyệt. Cõi trần đời nhiều tham dục si ái, nên mỗi người càng ngày càng tối đen, vô minh, u mê, u u mê mê chẳng thấy, chẳng biết đường để thoát. Thì mật ngôn số 3 tâm Tỉnh giác Ma Sa Ốp Uê giúp chúng ta quán chiếu trong chánh niệm, để tự đánh thức mình trong sự tỉnh giác và hành mười pháp thiện Sa Bi Mô U.

Rước Phật trụ thế Đức Phật vào đầu là mang tâm Từ bi, tâm Trí tuệ, tâm Tỉnh giác, tâm Thiện lành làm chủ cuộc đời và vận hành cuộc sống vui vô cùng, vui khôn xiết, hạnh phúc mãi mãi, an lạc thiên thu. Đừng nhìn người rồi phán xét, đừng biến kẻ phàm phu tội lỗi như ta thành ông trời để quy nạp tội lỗi cho người khác. Mà nghe lời Phật dạy nhìn vào chính mình, đừng thấy lỗi người, tánh biết, tánh nhìn của ta trong chánh niệm hơi thở chẳng phải là thò mũi vào hàng xóm, công chuyện của người ngoài, rước họa vào thân, mang phiền não đau khổ vùi dập ta. Mà là nhìn thấu chính bản thể của mình bằng sự tích cực vận hành chánh niệm hơi thở, mang bốn cái tâm, tâm Từ bi, tâm Trí tuệ, tâm Tỉnh giác, tâm Thiện lành làm chủ và vận hành cuộc sống của chính mình.

Ngày tháng trôi qua không bao giờ trở lại, tuổi đời đi tới chẳng bao giờ đi lui, sức khỏe hao dần, con mắt cũng đờ đẩn, chân tay cũng run rẩy. Và ai đang chờ ta, giun dế sâu bọ dưới lòng đất đang chờ ta để xé xác ta ra, cái xác hôi thối của cuộc đời ai rồi cũng phải về đó. Thân xác này dù có đi về đâu chẳng màng, nhưng không thể để tâm thức của ta bị xé toang bởi ba loài sâu bọ tham sân si. Mà mỗi người phải nắn lên hình hài mới để tái sinh trong cuộc sống, bằng 4 loại dược thảo cái thế là Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành.

Cuối năm rồi, vài ngày nữa là Noel tưng bừng, ánh sáng của đèn sao, âm thanh của thánh ca, nhộn nhịp của xã hội cũng sẽ mất, cũng chẳng còn, đó là hư ảo cơm thừa canh cặn của cảm xúc cuộc đời tạo ra. Chú trọng một chút rước Phật trụ thế, thỉnh Phật vào đời, để tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành chiếu sáng như những ngôi sao trên nền trời, như những tinh tú diệu vời lan tỏa mãi. Dẫn đường cho từng bước chân phàm phu của chúng ta đi trên thảm an lạc gạnh phúc của chánh niệm. Thì nhất định, nhất định chúng ta là người đang sống trong hiện tại của hơi thở, của sự quán chiếu, của mật thiền chánh niệm. Các bạn, đừng phán xét ai, nhìn rõ chính mình, rước Phật trụ thế, hành trì cho đúng, chúng ta sẽ vui lắm, hạnh phúc lắm, mọi khổ, mọi phiền não sẽ qua đi. Các bạn ơi, mình trở về với hơi thở của chánh niệm.

Thưa Phật! Phán xét người gây nghiệp vô cùng, thấy rõ mình thỉnh Phật vào đời để tâm Từ bi – Trí tuệ – Tỉnh giác – Thiện lành chiếu sáng cuộc đời của chúng con, lan tỏa trong mỗi một người nơi gia đình này và xã hội cộng đồng. Xin Phật gia trì để chúng có ý thức được điều này trong những ngày cuối năm.

Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu Sa – NamMô TaMô TaMô ĐaRaHoang – Ma Sa Ốp Uê – Sa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn