Search

4146. Tin Vào Lời Hứa

Bảo Linh đánh máy, Bảo Ngân biên tập

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Bảo Thành xin chào quý Thầy và quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng ta hãy cùng nhau quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để bắt đầu buổi đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh. Và gia trì cho chúng con tinh tấn miên mật hành trì Mật thiền Chánh niệm hơi thở, để lan tỏa tình yêu thương, thắp sáng đuốc tuệ, sống đời tỉnh thức, hành các pháp thiện, quán chiếu thấu được Vô thường, Khổ và Vô ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc, những người yêu thương đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Và nguyện cho hàng đệ tử chúng con thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin Chư Phật từ bi chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Chúng ta hãy ngồi xuống trong sự Chánh niệm của hơi thở. Hít vào ta phình bụng, thở ta hóp bụng, và quán chiếu mọi cảm xúc suy nghĩ của mình một cách thấy rõ biết, nương vào các mật chú, tiếp hiện năng lượng.

Chúng ta hãy hít vào bằng mũi và phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng, lan tỏa tới cho nhau.

Mu A Mu SaNamMô TaMô TaMô ĐaRaHoangMa Sa Ốp UêSa Bi Mô U(7 biến)

Các bạn đồng tu, mỗi một ngày trôi qua, trong mỗi người chúng ta đều trải qua một vài sự trải nghiệm học hỏi để biết thêm về chính mình. Nếu như cuộc sống này ta không nhìn nhận và thấy rõ được bản thân của mình, suốt cả kiếp ta chỉ là kẻ lăn lóc chỗ này chỗ kia, bám víu vào những thế lực bên ngoài để tồn sinh. Và như vậy, ta đã trở thành kiếp ăn xin, rất khốn khổ. Và ở trên đời, chẳng ai có thể vỗ ngực xưng tên hiểu biết tất cả, thấu rõ tất cả. Ngay cái chỗ không thể hiểu biết hết, thấu rõ hết, dần dần, mỗi người chúng ta mất đi cái niềm tự tin vào bản thân, sống không có niềm tin vào chính mình. Rồi ai nói gì nhắm mắt lao đầu đi theo, tin tưởng một cách mù quáng. Thời xưa lắm mãi cho tới bây giờ và mãi đến tương lai, chúng sanh, con người vẫn luôn luôn bị những cái lời hứa hão huyền dẫn dắt. Đức Phật đã thấy được điều đó, Ngài không quở trách, không trừng phạt. Bởi Phật không phải là một Thượng đế có quyền năng trị vì, trừng phạt, quở trách, đầy đọa chúng ta xuống địa ngục. Phật là một bậc tỉnh giác, Ngài đã tỉnh thức, không còn u mê nên gọi là Phật giác ngộ. Ngài nhìn thấy điều đó, hướng dẫn cho chúng ta cái phương thức để sống một đời sống tỉnh thức, không u mê, không tin mù quáng vào những lời hứa của ai đó. Thời Đức Phật luôn dạy cho chúng sanh , dạy các đệ tử của Ngài: đừng bao giờ tin vào lời hứa của ai. Ngay cả lời của ta nói, dù ta có hứa, đừng bao giờ tin. Phải luôn luôn luôn luôn thực hành trong Chánh kiến, trưởng dưỡng sự suy nghĩ trong tư duy, nhìn một cách thấu đáo để nhận ra những cái giá trị thực sự mà áp dụng vào cuộc đời để bớt khổ, bớt phiền não, thêm an lạc và hạnh phúc. Đây là từ khóa để gõ vào tâm thức của mỗi người mỗi ngày trong sự tu hành.

Chớp thời cơ thấy được cái yếu điểm của chúng ta là mất niềm tin vào chính mình, và dễ lung lay trong cuộc sống, nhiều người đã thả thính bằng những cái lời hứa nhắm thẳng vào chỗ yếu đuối của chúng ta, để cột chặt, để dắt mũi, để đẩy ta vào hành trì theo những điều họ thật mù mịt nhưng nói thật to và thật lớn. Trước thời Đức Phật, thời Phật và thời nay, biết bao những con người chẳng biết từ đâu ra, họ luôn thả thính bằng những cái lời hứa quá ghê gớm. “Hãy tin vào lời hứa của họ”, họ luôn nói như vậy. Làm theo những điều họ nói, họ hứa sẽ cứu không phải cứu một mình chúng ta mà cứu cả dòng tộc của chúng ta, cứu cả bảy đời cha mẹ của chúng ta, ông bà của chúng ta, cứu hết. Nghe thấy cái thả thính “cứu hết”, mà chỉ cần theo họ vì họ hứa như thế dưới cái danh quá lớn họ tự xưng. Nhiều người trong người chúng ta, vô lượng kiếp qua, đã tin một cách mù quáng. Mình, bọn mình, mọi người vẫn thường khuyên bảo nhau phải có niềm tin vào chính mình, đừng để đánh mất niềm tin vào bản thân, đây là câu đầu môi chót lưỡi mà ta từng nhắc nhở cho nhau nghe. Mà đúng vậy, nhiều khi mình âm thầm nhắn nhủ bản thân rằng: “tôi ơi, hãy tin vào bản thân”. Đúng, cuộc sống mà mất niềm tin vào bản thân sẽ đau khổ vì mất phương hướng chẳng biết về đâu. Có câu nói “tự tin tất thắng”, nếu chúng ta tự tin vào bản thân mình, phát huy được cái nội lực thâm hậu qua sự thực tập, học hỏi, nghiên cứu thì mọi chướng ngại của cuộc sống ta sẽ chiến thắng. Điều này rất đúng trải dài theo kinh nghiệm và sự trải nghiệm của nhiều người, cũng như của riêng bản thân mỗi người. Đừng vội vàng và đừng bao giờ tin vào lời hứa của bất cứ ai, mà phải tự lực hành trì học hỏi, nghiên cứu ứng dụng vào đời sống một cách thực tế những điều bậc giác ngộ đã hướng dẫn, đã giải bày, đã dạy dỗ cho chúng ta. Niềm tin chỉ tạo động lực giúp cho chúng ta học hỏi vượt qua, tin, học hỏi, nghiên cứu, hành trì để vượt qua. Tin mà phó thác giao luôn cả cuộc đời như một kẻ nô lệ cho người khác cầm đầu, đó là mê tín chẳng phải niềm tin. Tín tâm là tâm phải Chánh, tâm phải tư duy, phải sáng suốt nhận rõ. Sau đó tin tưởng vào những điều mình đã suy nghĩ sáng suốt rồi mà thực hành, mình sẽ cứu được bản thân mình.

Ngày nay hiện thời thật là nhiều người bất chợt hiện hình đấng quyền năng quá cao, luôn luôn tuôn ra những cái lời nói khẳng định như sấm sét, rằng không có họ thế giới này sẽ nổ tung rồi, rằng không có họ chiến tranh sẽ tràn ngập, rằng không có họ chuyện này, chuyện kia, nước này, nước kia, muôn sự rắc rối bùng nổ, và họ đã tới cuộc đời để cứu mọi người, cứu thoát mọi người. Cái chiêu này thời xưa và nay vẫn có hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn những tín đồ đi theo. Họ đi theo là bởi vì họ lười biếng, giải đãi, không sử dụng cái vốn tự có là Chánh kiến, Chánh tư duy là tuệ giác, tâm Phật, luôn luôn sẵn sàng bán mình cho người khác làm tôi đòi, nô lệ cho người ta nên tự mù lòa, để bám víu ăn mày ăn xin vào những cái lời hứa của ai đó tự xưng. Nếu lời hứa để chúng ta tin mà thành tựu thì chẳng ai hứa đúng. Chỉ có Đức Phật sẽ là bậc hứa đúng nhất. Nhưng Ngài không bao giờ hứa, bởi Ngài thấy lời hứa của Ngài không thể thực hiện được nếu như mỗi một chúng sanh không tự lực, hành trì học hỏi để thành tựu. Nên Đức Phật không bao giờ hứa, mà Ngài tới chỉ khai thị, chỉ dẫn, gọi là hướng đạo cho chúng ta mà thôi. Ngài không bao giờ tuyên bố rằng cứ tin theo Ngài sẽ được cứu rỗi, tin theo Ngài, Ngài sẽ cứu. Mà Ngài khuyên chúng ta ứng dụng con đường Bát Chánh Đạo, Chánh kiến, Chánh tư duy. Hai cái này mấu chốt quan trọng, và hành trì Chánh niệm để phát huy những cái sự chân chánh Đức Phật dạy trong Bát Chánh Đạo: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh mạng, Chánh nghiệp, Chánh tinh tấn, Chánh định, Chánh niệm. Đây là tám cái chìa khóa mà nương vào cái Chánh niệm thì bảy cái chìa khoá kia được mở toang ra cho chúng ta tìm lại được chính mình, có được niềm tin nơi bản thân.

Tự tin là tất thắng, chúng ta đã mất niềm tự tin vào bản thân rồi. Phật tới, Phật tới trần gian này, mang thân kiếp như con người, là con người, là chúng sanh như chúng ta, tu, giác ngộ và hiểu thấu, truyền dạy cho chúng ta một điều duy nhất là đừng tin vào ai, mà phải tự tin vào con đường Bát chánh đạo qua sự hành trì để tự giải thoát bản thân. Các bạn hãy nhớ “đừng tin vào lời hứa của bất cứ ai”. Trong các loại ma, cái nhóm ma của nhà họ “hứa” gây tai hại biết bao nhiêu người rồi, ma nhà họ “hứa” nguy hại. Mà ma “hứa” biết là ma ít ai tin, nhưng người sống mà hứa những điều to lớn thì hầu hết những tín đồ mù lòa vẫn nhào đầu vô. Vậy nên, ở trên đời, biết bao nhiêu những người hứa cái này, hứa cái kia, ta ở ngoài thấy sai đó mà vẫn có biết bao nhiêu người nhào đầu vào. Khi ta còn đang tỉnh, các bạn hãy nhớ rất cẩn thận tăng trưởng Chánh kiến trong Chánh tư duy, để đừng tin vào lời hứa của ai mà phải suy nghĩ, mà phải hành trì, phải thiền quán để thấu rõ ứng dụng thực sự vào cuộc đời. Bất cứ pháp môn nào được dạy được truyền, bất cứ bậc đạo sư, minh sư, tổ sư, bậc thầy hoặc vị nào đó họ thành tựu theo như lời họ nói, cứ kêu gào chúng ta phải tin vào họ, thì các bạn phải cẩn thận, phải cẩn thận. Vì trong kinh của Phật nghiên cứu mấy ngàn năm nay, nơi các bậc giảng sư, giáo thọ sư dịch kinh cũng chẳng tìm được một lời nào của Phật dạy, Phật truyền ở trong kinh rằng phải tin vào Phật, tin vào lời hứa của Phật và chẳng bao giờ tìm thấy một lời hứa nào của Phật. Phật chẳng hứa, tinh thần của nhà Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh qua sự hành trì và thực tập. Ta khổ, ta phiền não, ta đau đớn chính là bởi vì ta tạo nghiệp ác. Ta tạo nghiệp ác nên ta bị, ta tạo nghiệp thiện ta sẽ vui, ta sẽ hạnh phúc và an lạc. “Mình có tự lực đứng dậy tu giải thoát mình hay không?”. Đó là câu hỏi cần phải đặt ra. Và chỉ có mình mới giải thoát được mình mà thôi. Nếu nương vào những lời dạy bậc giác ngộ để tìm lại niềm tin nơi cuộc sống thì cuộc sống của trần thế, về mặt vật chất, tinh thần, tâm linh đều tốt đẹp. Và nếu như mất đi niềm tin vào chính mình, bạn sẽ khốn đốn vô cùng, vì lúc ấy bạn chỉ là con mồi, con thiêu thân của những cái lời hứa suông, chẳng bao giờ có thể thành công. Và kết của cuộc đời, khi chết ta trở thành con ma tin vào lời hứa, tin vào con ma của họ “hứa”. Hãy nhớ lời Phật dạy: “đừng tin vào lời hứa của bất cứ ai”. Và luôn luôn tự nhủ phải thực tập, phải học hỏi, đừng có giãi đãi, lười biếng, phải tinh tấn, nỗ lực đúng mức, có sự hành trì miên mật mỗi một ngày để chuyển hóa nghiệp ác ta đã tạo, và xây dựng những nghiệp thiện ngay bây giờ. Đừng đợi đến ngày mai. Nếu bạn có thể làm được điều đó, bạn sẽ là người an lạc – hạnh phúc ngay trong hiện tại.

Các bạn, chúng ta hãy trở về, trở về với hơi thở của Chánh niệm. Thưa Phật, xin gia trì cho chúng con tìm lại được niềm tin nơi chính mình, nghiên cứu, học hỏi cho thấu đáo con đường Bát Chánh Đạo.

Chúng ta hãy hít vào bằng mũi và phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, quán chiếu thân tâm, tổng trì mật ngôn, tiếp hiện năng lượng, hồi hướng, lan tỏa tới cho nhau.

Mu A Mu SaNamMô TaMô TaMô ĐaRaHoangMa Sa Ốp UêSa Bi Mô U (7 biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn