Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô và tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời gọi các bạn quy ngưỡng thân, tâm, ngữ, ý  của mình về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến, thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn dựa trên nền tảng giáo lý căn bản thượng thừa của đức Phật. Giữa sáu yếu tố mà mỗi người chúng ta cần phải tâm niệm để rõ. Đó gọi là tín, tín gì? Tín là niềm tin vào ba ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Quy y với Phật, Pháp, Tăng. Nguyện, là gì? là chúng ta có cái nguyện thâm sâu, bất thối chuyển, đi tới quả vị Phật, chuyển hóa phiền não thành quả vị Phật, cứu cánh là niết bàn. Nguyện là nguyện chư Phật mười phương luôn thường hằng trong cuộc đời của chúng ta. Tín, nguyện, hạnh là gì? Các bạn, hạnh tức là mười điều thiện, phẩm hạnh của chúng ta cần phải ứng dụng hàng ngày trong cuộc sống. Tín, nguyện, hạnh đến giới, giới là năm giới chúng ta phải giữ. Định là gì? An trú trong hơi thở chánh niệm, quán chiếu sâu suốt, hiểu rõ nhân quả thiện ác, chúng ta có chánh định. Huệ là khi đã có giới, định, trí huệ dần dần sẽ tăng trưởng trong chánh niệm hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Các bạn hỏi Mu A Mu Sa, có nghĩa là gì? Mu A Mu Sa, mật chú trong thiền mật song tu, câu số 1. Mu A Mu Sa, là có nghĩa chúng con đồng nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Thay vì chúng ta thường nguyện hồi hướng là con nguyện rải tâm từ đến muôn loài, thì Mu A Mu Sa ta nguyện năng lượng từ bi, tâm đại từ đại bi của mười phương chư Phật rải xuống mọi loài chúng sanh, thay vì cái ta. Ta là tôi, tôi tức là có chướng ngại, có bản ngã, ta bỏ quên cái ta đi. Ta chỉ mong rằng chư Phật là đấng đại từ đại bi, bậc thầy quán chiếu nhìn xuống chúng sanh và ban rải năng lượng từ bi đó cho muôn loài chúng sanh. Đây là sáu yếu tố: tín, nguyện, hạnh, giới, định, huệ, an trú trong mật chú Mu A Mu Sa, hơi thở chánh niệm. Các bạn sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng siêu thế, năng lượng từ bi của chư Phật tới với cuộc đời, cảm hóa và chuyển xoay cuộc đời của chúng ta đi tới chỗ an nhiên tự tại bất thối.

Các bạn thân mến, chúng ta nhớ được điều đó, chúng ta quán chiếu điều đó, chúng ta hiểu được điều đó, thì chúng ta miên mật tu tập và trong sự tu tập đó, chúng ta sẽ có được sức mạnh nội tại vượt qua mọi chướng ngại để đi tới sự thành tựu. Các bạn nhớ, hơi thở của thiền mật song tu đi từ mũi ngang qua phổi, đi xuống đan điền khí hải. Và khi đi xuống đan điền khí hải, các bạn phình bụng ra. Và khi các bạn thở ra, các bạn thở bằng miệng, hóp bụng vào và trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa. Cứ như vậy chúng ta vận hành cơ thể của các bạn, tâm của các bạn sẽ tiếp xúc được với tha lực Phật điển, gắn kết với thân tâm của các bạn, các bạn sẽ cảm ứng được với năng lượng đó. Và khi năng lượng đó truyền vào trong thân tâm, các bạn quán chiếu nó trong hơi thở chánh niệm để định vị được nó đang tương tác với thân của bạn như thế nào. Và chúng ta ứng dụng tánh thấy và biết. Chỉ thấy nó, nhận ra nó, biết nó đang hiện hữu và tiếp tục trong hơi thở quy ngưỡng về với đức Phật, tức là quy ngưỡng về, hướng về sự tỉnh giác. Trong tánh thấy biết, ta quán chiếu tâm ta tỉnh giác. Như vậy chúng ta sẽ chuyển hóa được sự thanh tịnh của mình thanh tịnh hơn. Những bất thiện nghiệp dần dần sẽ lùi ra. Bởi vì nơi đâu có ngọn đèn, ở đó bóng đêm sẽ nhường bước. Ở nơi đâu có chánh niệm hơi thở và vi diệu âm Mu A Mu Sa, bóng tối của vô minh sẽ lùi bước cho ánh sáng của minh tuệ tỏa sáng dẫn đường cho chúng ta đi.

Mời các bạn đặt bàn tay phải bàn tay trí tuệ và lòng bàn tay trái bàn tay từ bi. Chúng ta bắt đầu bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chủ đề hôm nay chúng ta quán chiếu: “Cách Làm Giàu”.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ để chúng con thấu hiểu được cách làm giàu. Mời các bạn hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật! Chúng ta vừa trải qua bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Hôm nay Bảo Thành và quý Phật tử ngồi dưới tháp đại hồng chung. Không khí nhè nhẹ thổi, mặt trời tươi mát. Một ngày lập thu tuyệt vời, đẹp. Ngay trong mùa Vu Lan tưởng nhớ đến đức Phật, và qua đức Phật ta nhớ về cội nguồn, nhớ về cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, ta nhớ về cái gốc, cái cội, nơi đâu ta đã tới đây để làm người. Và hôm nay chủ đề quán chiếu mà các bạn gửi cho Bảo Thành để nói về đó là “Cách Làm Giàu”

Ai trong cuộc đời cũng muốn làm giàu, bởi ai cũng muốn làm triệu phú, ai cũng muốn làm tỷ phú, ai cũng muốn giàu hết. Cuộc sống giàu có, sung túc, đầy đủ, ai cũng thích, ai cũng sướng, và ai cũng mong cầu có được điều đó. Đây là một điều rất thực tế mà, đã là người ai không muốn giàu, phải không các bạn?

Một ông vua có một người con là hoàng tử đã lớn rồi. Vị vua này mong cho con mình đi học tất cả những ngành nghề ở đời để sau này có đầy đủ sự giàu có, khi lên ngôi vua biết cách thống trị đất nước mang lại sự bình an, hạnh phúc cho dân chúng. Vị hoàng tử này được vua gửi tới một người đi buôn bán vàng để được học cách làm giàu qua cách buôn bán vàng. Hoàng tử đi với người thương buôn vàng kia chẳng bao lâu hiểu được cách buôn bán vàng và biết cách làm giàu qua cách trao đổi vàng bạc. Rồi sau khi xong, lại được vua cha gửi tới cho một người nông dân, hoàng tử tới người nông dân thì được người nông dân dạy cho trồng trọt hoa quả, lúa, để trở thành người nông dân giàu có bởi canh nông. Rồi người hoàng tử lại được người cha là vua gửi tới một người khác để học nghề, đó là nghề đánh cá. Và các bạn có biết không, trải qua bao nhiêu năm trời hoang tử học thật là nhiều nghề, bá nghệ hết, để làm giàu. Làm giàu để khi trở thành vị minh vương, hoàng tử biết cách làm ăn, và hướng dẫn dân chúng cùng làm để đất nước phú cường, an vui. Thì tuyệt vời mà, người hoàng tử được học hết tất cả các nghề ở trong đời, trong dân gian. Và nghề nào cũng thông thạo, văn võ vẹn toàn, vừa nghề văn, vừa nghề võ, về tất cả những nghề buôn bán ở trong kinh thành, trong người dân, hoàng tử đều thông thạo. Và hoàng tử hãnh diện vô cùng bởi rằng, sau này khi kế thừa ngôi vị của cha sẽ lo cho dân đầy đủ hết. Tiền có, nhà có, danh có, kiến thức có, cái gì cũng có. Hoàng tử tưởng chừng như đã học hết rồi, vui vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Đến khi vua cha nói với hoàng tử rằng: Con ơi! con đã được ta trao cho muôn người để học tất cả những nghề ở trong thế gian để có thể trở thành người giàu có. Con đã học tất cả mọi cách làm giàu rồi. Nhưng hôm nay cha sẽ gửi con tới một vị lão sư để học cách làm giàu, một cách mà con không thể tìm kiếm được trong thiên hạ. Hoàng tử vâng lời của vua cha, bởi lâu nay hoàng tử lễ phép, có kiến thức uyên bác nhờ sự học vua cha đã đào tạo, và đi học ở hết thế gian tất cả các ngành nghề, nên vẫn khao khát nếu còn nghề gì, ngành gì làm giàu được, hoàng tử sẽ học. Khi hoàng tử tới một thiền am nhỏ, bên bờ một dòng sông. Vị lão sư được vua viết một tờ giấy và nói rằng: hãy dạy cho hoàng tử cách làm giàu. Lão sư mỉm cười tiếp hoàng tử, và rồi dạy cho hoàng tử ngồi ngay bên bờ sông nhìn dòng nước chảy. Hoàng tử từ xưa đến giờ đi học cách làm giàu, kẻ buôn vàng thì dạy cho cách trao đổi vàng, kẻ cày ruộng thì dạy cho cách trồng lúa, kẻ đánh cá dạy cho bắt cá, kẻ đi săn dạy cho thợ săn. Rồi ngành nghề ai dạy cái đó, thì thấy rõ ràng trao đổi vàng, trao đổi công sức trên ruộng đồng, trao đổi nghề nghiệp này kia đều có vàng, đều giàu. Vị lão sư bên thiền am này, ngay bên dòng sông dạy cách làm giàu chi mà chỉ ngồi nhìn dòng nước. Hoàng tử thắc mắc vô cùng, nhưng vì tánh hiếu học nên vẫn âm thầm nhìn dòng nước nổi trôi ở trước mặt. Nhưng ở trong đầu có đầy tràn những câu hỏi, cách làm giàu như thế nào đây mà chưa thấy dạy. Và chắc chắn các bạn cũng đang suy nghĩ đấy. Các bạn đang suy nghĩ Bảo Thành nói về cách làm giàu như thế nào đây. Có phải chăng nếu các bạn chưa có tiền, mong rằng Bảo Thành chỉ cho phép thần thông cầu vàng nó lòi ra ở dưới đất, phải không các bạn?

Các bạn đang náo nức rằng Bảo Thành chỉ cách làm giàu thế nào, thì hoàng tử kia cũng vậy. Mong chờ, mong chờ cứ nhìn dòng sông, nhìn dòng sông. Một hôm hoàng tử lại được lão sư giao cho một rổ lá cây khô, và nói với hoàng tử rằng: Con cứ thả từng lá xuống dòng sông và nhìn coi lá cây này nó trôi ngược hay trôi xuôi. Hoàng tử cũng nghe theo, thấy lá vàng thì bắt đầu mường tượng chắc là nhà sư chỉ cho một pháp chỉ lá hóa vàng đây. Lá vàng này mà thả xuống dòng sông chắc biến thành thỏi vàng, lòng cũng háo hức. Và từng lá cây vàng kia được đặt xuống dòng sông, dòng nước cứ trôi xuôi, và lá vàng kia cũng trôi mãi, vượt khỏi tầm nhìn của hoàng tử mà không thấy một cái lá nào biến thành thỏi vàng. Hoàng tử ngỡ ngàng vô cùng, nhắc với lão sư rằng: vua cha giao hoàng tử cho lão sư là học cách làm giàu đấy, chứ không phải ngồi nhìn nước, nhìn lá vàng trôi đâu. Nhà sư mỉm cười mới nói rằng: thế à!

Rồi ngày thứ ba nhà sư mới đưa cho hoàng tử một cái rổ, những hòn đá nhỏ ở trong đó. Và rồi nhà sư nói: Con hãy thả từng hòn đá, từng hột đá, từng viên đá này xuống dòng sông và coi viên đá này chảy về đâu?  Hoàng tử thảy đá xuống dòng sông nghe cái bụp một cái chìm lỉm. Và cứ thảy từng viên, từng viên đá, từng viên đá được thảy xuống dòng sông nghe bụp một tiếng thật to, nhưng nó chìm xuống chẳng trôi về đâu. Hoàng tử mới nói với lão sư: đá thì chìm, lá thì trôi, dòng nước cứ lững lờ như vậy, cách làm giàu như thế nào đây lão sư? Và rồi lão sư cuối cùng mới đưa cho hoàng tử một thỏi vàng và dắt hoàng tử vào cái lò lửa, nói với hoàng tử rằng: hoàng tử hãy đặt thỏi vàng trên lò lửa này đi, để coi coi vàng này nó như thế nào. Và hoàng tử nghe theo lão sư đặt thỏi vàng trên lò lửa và nhìn, chẳng bao lâu thỏi vàng chảy ra thành nước, tan biến vào trong tro bụi. Hoàng tử thấy tiếc và nói rằng: vàng đã chảy thành nước tan vào tro bụi lẫn lộn đất đá không còn nguyên thủy nữa rồi lão sư, như vậy cái này là phá tài, phá tiền, chứ đâu phải làm giàu. Lúc này lão sư mới nói với hoàng tử rằng: dòng nước thì luôn luôn luôn trôi chẳng bao giờ dừng, lá nhẹ thì đặt lên nước sẽ trôi đi, đá nặng thả xuống nước sẽ chìm. Cuộc đời của con người hạnh phúc cũng như thỏi vàng kia nếu mình chấp vào, đặt trên cái lửa sân giận của cuộc đời, có bao nhiêu vàng bạc nó cũng chảy và trà trộn vào cái tâm bất thiện như tro bụi ở dưới lò than kia mà thôi. Chúng ta đang có một thỏi vàng cao quý đó là tâm thanh tịnh. Cái này mới cao quý đây, nếu tâm thanh tịnh này mà đốt vào lửa sân si, như thỏi vàng cũng chảy xuống rồi trộn lẫn với tạp niệm, tạp khí, cuộc đời sẽ khổ. Còn nếu nhận biết rằng tất cả những gì nhẹ nhàng, dù cuối cuộc đời như lá vàng thả trên nước nó vẫn nằm trên mặt nước để trôi bồng bềnh, an nhiên, tự tại. Lão sư nói: hoàng tử, hoàng tử tới với tất cả ngành nghề kia đều dạy cho hoàng tử giàu. Nhưng khi hoàng tử tới với lão sư, lão sư mang lời Phật để dạy cho hoàng tử trở thành người giàu có nhất. Bởi của cải vật chất, vàng bạc thế gian hoàng tử tìm được đều sẽ không bao giờ mang theo khi hoàng tử chết, không thể mang theo được. Như vậy trở thành vô ích, hoàng tử có trong tay không mang theo được. Có vàng không mang theo được, quyền lực không mang theo được, tiền tài không mang theo được. Thì cái đó đâu có gọi là của ta, đâu gọi là của hoàng tử mà giàu. Nhưng cái mà nhìn liễu nghĩa được cuộc đời sanh tử, ác nghiệp chìm xuống, thiện nghiệp trôi trên dòng sông. Và rồi công đức của chúng ta, tánh thiện như thỏi vàng bị thiêu đốt trong lửa sân sẽ tiêu tán. Hiểu được ý nghĩa này thôi, thì hoàng tử sẽ trở thành người giàu có nhất, giàu gì? giàu tánh thiện, giàu lòng thương yêu con dân của mình. Giàu gì? giàu lòng hiếu đạo với cha mẹ, giàu tâm trong sáng nhìn thấy sự thống khổ của dân chúng mà hy sinh, dẫn dân chúng đến sự phú cường ở trong tâm và nơi vật chất có được theo đúng chánh pháp, chánh nghĩa. Hình như hoàng tử thấu được và qùy xuống bái lạy lão sư như bậc thầy. Và sau này lên ngôi vua, hoàng tử đó đã thỉnh lão sư về làm quốc sư để hướng dẫn cho hoàng tử trên con đường trị vì thiên hạ, sao cho phú cường về vật chất, và giàu có về đời sống tâm linh, an lạc.

Các bạn thân mến, chúng ta học ngành nghề, ngành nghề gì cũng chỉ cho chúng ta giàu. Nhưng khi chúng ta học Phật, đức Phật cũng là bậc thầy dạy cho chúng ta làm giàu. Làm giàu ở đây không phải là giàu vàng bạc đâu, các bạn nhớ, để có tiền các bạn cần phải có phước báu. Kẻ không có phước báu, tiền tới rồi sẽ đi mất. Người ta gọi là tiền vào cửa trước ra cửa sau, đó gọi là người không có phước báu. Khi con người không có phước báu sẽ không bao giờ có được gì ở lại trong tầm tay. Ai đó tu pháp thiện, có phước báu rồi thì làm chuyện gì cũng thành công, vàng bạc không mong cầu nó cũng có thể tới. Bởi luật nhân quả đức Phật dạy, tất cả những điều gì ta có trên đời đều do phước báu của chúng ta. Đi theo Phật, Phật dạy cho chúng ta một phương thức làm giàu cuộc sống của con người trong tất cả những phương tiện sẽ có, để sống bình an và hạnh phúc. Đồng thời tăng trưởng phước báu của pháp thiện, để mang về kiếp sau tiếp tục trên cái hành trình con người, chúng sanh, tới quả vị Phật.

Các bạn thân mến, đức Phật là một nhà thương gia đại tài hướng dẫn cho chúng ta làm giàu đời sống tâm linh. Đây là sự thật, có thật. Chúng ta hãy noi gương ông Cấp Cô Độc, một bậc tài phú thời xưa hiểu được cái chân lý này, mà khi đi theo đức Phật, ông ta từ một người đại phú giàu có vàng bạc đã trở thành một Phật tử giàu có tấm lòng yêu thương muôn chúng sanh. Và chuyển hóa sự giàu có của ông ta vào kho tàng của niết bàn an vui tịch tĩnh.

Các bạn thân mến, cách làm giàu các bạn đã rõ. Chúng ta là con Phật, nếu chúng ta tu đúng theo lời của Đức Phật, nhìn dòng sông như hoàng tử được lão sư kia sắp xếp. Dòng sông đó là dòng sông tha lực Phật điển từ mười phương chư Phật chảy qua cuộc đời của chúng ta. Nhìn rõ được dòng sông ân điển đó chảy vào cuộc đời, thấu nghĩa được nước từ cội nguồn chư Phật chảy xuống cuộc đời, trôi mãi, trôi mãi, nuôi sống biết bao nhiêu chúng sanh trong sự từ bi và an lạc. Và thấu rõ được từng lá vàng rụng rơi, lá xanh đổi vàng rụng về cội nguồn trôi trên dòng nước. Để thấy rằng cuộc đời của chúng ta từ thân vật chất này đến cuối đời sẽ biến thành vàng nhẹ nhàng trôi trên dòng nước để về tới biển cả, ra tới bờ đại dương, tới sự giác ngộ. Hiểu thấu được điều đó, để chúng tránh tạo nghiệp ác, luôn luôn hành những nghiệp thiện, để thân tâm của chúng ta như lá vàng nhẹ nhàng trôi mãi tới biển đông. Và hiểu thấu được nghiệp ác của chúng ta do tánh sân đốt cháy tất cả phước báu như thỏi vàng được nung trên lửa, cháy tàn lụi như tro bụi, còn gì thỏi vàng kia nữa, phải không các bạn?

Cách làm giàu của đức Phật là dạy cho chúng ta giàu có muôn đời, muôn đời bởi chúng ta tích trữ phước điền bằng pháp thiện. Đặc biệt nhất, trong mùa Vu Lan năm nay, chúng ta nói về cách làm giàu, là làm giàu nhân nghĩa, cách sống ở đời, làm giàu tình yêu thương đối với đấng bậc sinh thành, đối với cửu huyền thất tổ, làm giàu tình yêu đối với những người bạn đời, hay những người đang tuơng tác với chúng ta do nhân duyên mà gặp trong kiếp này. Bởi sự làm giàu trong đức hạnh, làm giàu trong giữ giới, làm giàu trong nhân nghĩa của pháp thiện, an trú trong chánh niệm hơi thở. Cái giàu này là giàu vĩnh hằng, luôn có. Như hoàng tử kia sau khi lão sư đã dạy, và lão sư trở thành quốc sư đã ở yên trong triều và hướng dẫn cho hoàng tử cách làm giàu đời sống phước thiện và vật chất song hành. Đời và đạo song hành, hoàng tử sống hòa hợp, đất nước của hoàng tử đã trở thành đất nước phú cường. Chúng ta có mời lão sư vào cuộc đời, dành một chỗ đặc biệt để lão sư đó trở thành quốc sư hay không?

Các bạn có gặp được lão sư đó chưa? Các bạn, chúng ta đã gặp. Vị lão sư đó chính là đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài sẵn sàng chỉ dạy cho chúng ta nhìn qua dòng sông của cuộc đời thấy dòng nước tha lực Phật điển nổi trôi đó thấm dần vào mạng sống của chúng ta và mạng sống của muôn chúng sanh. Quán chiếu nghiệp nặng chìm xuống, nghiệp nhẹ thánh thiện trôi nổi trên mặt nước, quán chiếu phước báu bị tổn hại do lửa sân đốt đi. Mà nếu như chúng ta trở thành một vị minh vương cho chính cuộc đời của mình, làm chủ cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ cung nghinh đức Phật như một vị lão sư trở thành vị quốc sư vào an trú, an ngự trong cuộc đời của chúng ta. Để làm gì các bạn? để chúng ta luôn luôn được gần gũi với vị quốc sư đó, và vị quốc sư là đức Phật đó sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách sống, cách hành xử, cách vận hành đất nước của cuộc đời chúng ta tạo cho có sự phú cường, an lạc và hạnh phúc.

Làm sao chúng ta có được điều đó, chúng ta chỉ cần thành tâm như hoàng tử kia. Đã học nhiều nghề rồi, nhưng cuối cùng rất ngạc nhiên khi tới với lão sư. Tuy nhiên được lão sư dẫn dắt đã hiểu ra chân lý, sẵn sàng áp dụng chân lý đó vào cuộc đời, nên vật chất càng tăng, tinh thần càng an nhàn, thư thái, dân chúng sống đầy đủ về vật chất và đời sống tinh thần an vui. Chúng ta là những người đời sống trong xã hội này, chúng ta là Phật tử. Tìm cuộc sống hàng ngày, công ăn, việc làm, cơm áo gạo tiền nuôi thân, nuôi gia đình là điều hiển nhiên. Nhưng chúng ta đừng để vật chất làm giàu đó nó lấn chiếm cả cuộc đời một trăm phần trăm đời sống của chúng ta. Mà chúng ta không dành thời gian học cách làm giàu đời sống tâm linh, làm giàu đời sống phúc thiện thì chúng ta chẳng có giàu đâu. Chúng ta là kẻ nghèo hèn nhất trong cuộc đời, bởi vì căn nhà chờ đợi chúng ta đi xuống đó chính là địa ngục. Căn nhà tội lỗi, căn nhà của ngạ quỷ, súc sanh sẽ kéo chúng ta đi xuống dưới đó.

Do vậy mà các bạn thân mến, để chúng ta sống thực sự an lạc giàu có, hãy học theo vị quốc sư là đức Phật, là bậc thầy vô thượng sư của người và của trời. Ngài dạy cho chúng ta cách làm giàu vĩnh viễn, những gì làm theo cách giáo lý của Ngài dạy, sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta tuyệt đối muôn đời sẽ giàu có, sống hạnh phúc, sống thân này bớt bệnh, hết bệnh, tâm này bớt não, hết phiền não, và đi tới sự an vui cực lạc niết bàn.

Các bạn, cách làm giàu của đức Phật thật thông thái, những ai hiểu được sẽ tăng trưởng được phước báu như thỏi vàng được cất vào trong tủ và vàng có một sẽ trở thành hai, vàng có hai sẽ trở thành mười, song hành trong phước báu với tâm thiện giúp đời. Còn nếu ai khôn học cách của nhà Phật thì dù có một thỏi vàng kia chẳng khác gì đặt trên cái lò lửa của tham, sân, si cuộc đời. Nó sẽ đốt cháy và rồi vàng ròng tâm thiện của các bạn sẽ pha trộn với những tâm sân, tâm bất thiện để rồi trở thành cục đá vô nghĩa, vô tri nằm giữa lòng đời chẳng ai mong muốn ngưỡng cầu, mà họ chỉ ngồi lên cục đá đó nghỉ chân khi mệt mỏi mà thôi. Còn nếu như các bạn giữ được tâm tham, sân, si kia nhẹ nhàng như dòng nước chảy không có, thì thỏi vàng của các bạn là tâm thanh tịnh được vị quốc sư là đức Phật truyền trao giáo lý của pháp thiện, luôn luôn tỏa sáng nhẹ nhàng, như lá vàng trôi trên dòng nước ra tới bể đông, an lạc vô cùng.

Các bạn thân mến, cách làm giàu trong cuộc đời của người Phật tử thật là rõ. Do phước báu mà có tất cả, do không có phước báu tất cả những điều ta có sẽ dần dần ra đi. Để tăng trưởng được phước báu chúng ta nhớ quán chiếu dòng sông tha lực Phật điển chảy vào cuộc đời của chúng ta từ ba ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng, từ mười phương chư Phật, và dòng sông tha lực Phật điển chảy vào cuộc đời của chúng ta.

Chúng ta nhớ rằng, cát chảy ra từ dòng sông tha lực Phật điển sẽ là cát có vàng đấy. Người ta gọi là đãi cát lấy vàng mà thường là cát đá ở đó nó chảy từ trong núi, và rồi có lẫn lộn vàng. Tha lực Phật điển của chư Phật chảy vào núi đá, đầu óc của chúng ta, kẻ phàm phu này đấy. Nhưng ở trong đó có chất liệu của Phật tánh, có Phật tánh. Và khi tha lực Phật điển chảy vào trong cái núi cứng ngắc, tội lỗi, yếu đuối, uế trượt của cuộc đời chúng ta, nó sẽ xói mòn đất đá đó ra, và nó làm cho chất liệu của Phật tánh chảy ra để ta nhận rõ rằng, trong cuộc đời này ta có vàng ròng hai mươi bốn, đó chính là tánh Phật tàng ẩn trong cái thô nhất của cuộc đời chúng ta bởi tham, sân, si đã phủ kín. Nhìn rõ được điều đó, chúng ta sẽ trở thành người giàu có nhất, giàu có nhất trên đời, giàu có mà chư thiên đều phải nhảy mừng tới tán tụng bởi chúng ta là con của đức Phật, là hoàng tử được thừa kế ngôi vị của minh vương, biết cách làm giàu nuôi dân và biết cách làm giàu cho đời sống tâm linh.

Các bạn, mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái bàn tay từ bi. Để chúng ta bắt đầu trì bảy biến mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ để chúng con biết cách làm giàu đời sống tâm linh, do vị quốc sư là đức Phật Bổn Sư truyền dạy cho chúng con. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật! Các bạn, cách làm giàu của Phật là gì? đặc biệt trong mùa Vu Lan này đây. Đức Phật dạy cho chúng ta để trở thành người giàu, chúng ta phải lánh xa kẻ xấu ác, thân cận người hiền lương, tôn kính bậc đáng kính. Đó là người giàu có nhất, các bạn. Nếu như có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật là người giàu có nhất.

Các bạn thân mến, tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành, là người giàu có nhất. Đó là những bí kíp thượng thừa mà đức thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bậc lão sư, bậc quốc sư của lòng người dạy cho chúng ta. Để trở thành kẻ giàu có nhất trong đời sống tâm linh mà phước báu đó tồn tại muôn đời cho ta, cho con cháu của ta, chúng ta phải lánh xa kẻ xấu ác, và luôn luôn thân cận người hiền lương, tôn kính những bậc đáng kính. Nếu chúng ta có tâm như vậy, chúng ta sẽ trở thành người giàu có nhất trong thế gian này. Các bạn, phước báu sẽ đầy đủ, vàng bạc, của cải, vật chất sẽ tới bởi vì người làm được điều đó sẽ có kiến thức biết kính trên nhường dưới, tăng trưởng phước báu, hòa thuận với muôn người và muôn điều tốt sẽ luôn tới với họ. Điều này thật sự có, như ông Cấp Cô Độc, giàu có như thế, mà khi kề cận với người hiền là đức Phật. Đức Phật là bậc hiền nhân, đấng tôn kính bậc nhất thời đó, và ông ta lánh xa kẻ quyền chức, vọng tộc, vua chúa. Do vậy mà ông ta càng giàu, càng giàu hơn, giàu đời sống tâm linh, của cải vật chất của ông ta càng ngày càng nhiều. Đây là sự thực, áp dụng theo các bạn sẽ thấy được sự chuyển biến của cuộc đời các bạn.

Nhưng khi chúng ta học được lời của Phật rồi, khi vật chất có đầy đủ ta lại không bị đắm chìm vào thói quen bị ô nhiễm vật chất. Mà chỉ sử dụng vật chất như là một phương tiện đi vào cuộc đời, nuôi đời sống của ta, và trợ giúp cho đời sống của những ai bất hạnh hơn ta. Chứ chúng ta không đắm chìm trong tham dục của vật chất đó. Cái khác biệt là như vậy, và chúng ta sẽ tăng trưởng được vật chất phù hợp cho đời sống của mình. Còn những ai không thấu được chân lý của chư Phật, đánh đổi cả linh hồn, cả thần thức, tất cả những gì thiện hữu trong sáng nhất của mình để có tiền, có vàng, có bạc, rồi cũng mất, rồi cũng hết. Các bạn đã thấy được những gương đó trong cuộc đời rồi. Chúng ta có học nghề hay, nhưng biết hành trì giới luật, chúng ta sẽ là người giàu. Cho nên các bạn hãy tăng trưởng những nghề nghiệp phù hợp, để làm việc trong đời sống của mình. Song hành với trì giới luật của chư Phật, thì tất cả những gì nghề nghiệp trong thế gian này đồng hành với cách giữ giới miên mật của các bạn. Các bạn sẽ trở thành người giàu có, bởi ai có nghề nghiệp mà biết giữ giới, thì nghề nghiệp đó sẽ biến thành phươg tiện thiện xảo để làm giàu cho các bạn. Nếu các bạn lại tránh xa những điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành các bạn sẽ là người giàu có nhất. Nói tóm lại nếu các bạn tránh xa kẻ xấu ác, và luôn thân cận người hiền thánh, tôn kính những bậc đáng kính, học nhiều nghề phù hợp, biết giữ và hành trì giới luật, và các bạn tránh xa điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành, việc thiện đó, các bạn sẽ là người giàu có nhất theo như sự chỉ dẫn của vị quốc sư là đức Phật. Và như vậy không những giàu trong đời này, mà giàu trong đời sau. Ai làm giàu đúng phương pháp của chư Phật, giàu đời này, đời sau giàu. Ta sung túc đời này và đời sau cũng sung túc, con cái ta cũng thừa hưởng được phúc đức đó, như người xưa nói có đức mặc sức mà ăn. Ta đã tích trữ phước đức của chúng ta trao truyền lại cho con cái, con cái của chúng ta sẽ giàu có các bạn ơi. Chúng ta hãy luôn luôn nghĩ tới những người nghèo khổ trong cuộc đời, những người kề cận chúng ta đang đói khát, hoặc đang đau khổ, thiếu thốn hạnh phúc và bình an. Hãy dạy cho họ cách làm giàu như lời của đức Phật là tránh xa kẻ xấu ác, thân cận kẻ hiền lương, tôn kính bậc đáng kính. Và hãy học những nghề, nghề giữ tâm thanh tịnh, nghề biết làm việc thiện, nghề biết giữ trì giới luật của chư Phật. Để chúng ta siêng năng làm những điều thiện, tránh xa điều ác, và không bao giờ say sưa, nghiện ngập, tinh cần việc làm, các bạn sẽ trở thành người giàu có nhất như vị hoàng tử kia nghe theo sự hướng dẫn của lão sư, đã trở thành một vị hiền vương. Và từ đó mang lại sự phú cường cho dân chúng và để dân chúng của vị vua đó sống trong hạnh phúc của vật chất lẫn đời sống tinh thần tôn kính lẫn nhau. Đức Phật là vị quốc sư tôn kính nhất, cao quý nhất trong đời của chúng ta. Hãy mời vị quốc sư cao quý nhất là Phật vào cuộc đời nha các bạn, để vị quốc sư này dạy cho chúng ta cách sống và cách làm việc trở thành người giàu có nhất ở trên đời.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái chúng ta tiếp tục bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ để chúng con thỉnh vị quốc sư là Phật vào cuộc đời, dạy cho chúng con cách làm giàu. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật! Các bạn! chúng ta vừa hoàn thành hai mươi mốt biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Cảm ơn các bạn đã đồng tu, mời các bạn chắp tay vào hồi hướng công đức đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ để chúng con thành tâm cung thỉnh vị quốc sư là Phật vào cuộc đời, dạy cho chúng con cách làm giàu đời sống tâm linh.

Có được chút công đức đồng tu nào ngày hôm nay, nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia, họ biết ngồi lại với nhau và thành lập được chính sách hòa bình cho thế giới. Cầu nguyện cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vaccine, thuốc trị bệnh đại dịch. Nguyện cầu cho các bác sỹ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới luôn luôn mở rộng lòng từ bi chữa lành các bệnh nhân. Cầu nguyện cho những người trên thế giới cũng như Việt Nam quê hương chúng con đang lâm vào cảnh hoảng loạn sợ hãi được tiêu tan sự sợ hãi này sống lại bình thường, an vui.

Con nguyện xin chư Phật từ bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.