Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Hệ Thống

Lễ Vu Lan 2022

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính thưa Quý Phật Tử, Tổ đình Chùa Xá Lợi Maryland sẽ mừng lễ Vu Lan báo hiếu vào ngày Chủ…

Lễ Vu Lan 2021

Tổ Đình Chùa Xá Lợi MARYLAND: Chủ Nhật 8-22-2021 Thầy Bảo Thành (301.792.1095) Sư Cô Bảo Cơ (240.551.1923) Chùa Xá Lợi PENNSYLVANIA: Chủ Nhật 8-29-2021 Sư Cô Lệ Hậu…
master BaoMinh The

Hành Sư Bảo Minh Thế

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eleifend, felis et rutrum vestibulum, turpis magna elementum ipsum, et volutpat ipsum ante eu nisi. Sed maximus ipsum metus, id varius…
Su Co Bao Co

Sư Cô Bảo Cơ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eleifend, felis et rutrum vestibulum, turpis magna elementum ipsum, et volutpat ipsum ante eu nisi