Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Hệ Thống

Lễ Vu Lan 2021

Tổ Đình Chùa Xá Lợi MARYLAND: Chủ Nhật 8-22-2021 Thầy Bảo Thành (301.792.1095) Sư Cô Bảo Cơ (240.551.1923) Chùa Xá Lợi PENNSYLVANIA: Chủ Nhật 8-29-2021 Sư Cô Lệ Hậu…
master BaoMinh The

Hành Sư Bảo Minh Thế

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eleifend, felis et rutrum vestibulum, turpis magna elementum ipsum, et volutpat ipsum ante eu nisi. Sed maximus ipsum metus, id varius…
Su Co Bao Co

Sư Cô Bảo Cơ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eleifend, felis et rutrum vestibulum, turpis magna elementum ipsum, et volutpat ipsum ante eu nisi

Ullambana Festival 2016.

The Ullambana Celebration will be held on Sunday, August 21st at 10:30 am. Please, arrive early. All are welcome. The tradition and practice of Ullambana dates back to the original Buddha to cultivate…