Đại Lễ PHẬT ĐẢN PL 2565

Đại Lễ PHẬT ĐẢN PL 2565
10:30 Niệm Phật   
11:00 Lễ Phật
12:00 Pháp Thoại   
12:30 Thọ Trai 

 Temple is open to welcome you all
 Please put on your mask and keep a safe distance
 Greeting and Best Wishes 

 Kính mời Quí Phật tử về chùa tham dự Lễ 
 Quí vị nhớ mang mask và giữ khoảng cách an toàn
 Kính chúc Quí vị Mùa Phật Đản an lạc 

 Thầy Bảo Thành (301.792.1095)
 Sư Cô Bảo Cơ (240.551.1923) - Maryland
 Sư Cô Lệ Hậu (216.456.7090) - Pennsylvania
 Sư Cô Quảng Nguyện (612.999.8559) - Minnesota

Chùa Xá Lợi MARYLAND Chủ Nhật 5-23-2021

Chùa Xá Lợi PENNSYLVANIA Chủ Nhật 5-30-2021 | Sư Cô Lệ Hậu (216.456.7090)

Chùa Xá Lợi MINNESOTA Chủ Nhật 06-06-2021 | Sư Cô Quảng Nguyện (612.999.8559)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Table of Contents

On Key

Related Posts

4014. Bản Ngã-Cái Tôi

Trần Công Minh đánh máy Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng

4011. Bình An Nơi Đâu?

Thu Hằng đánh máy Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng về