Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô, cùng các bạn đồng tu ở trên Phật kênh youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh facebook Chùa Xá Lợi.

Giờ đồng tu đã đến, xin mời các bạn cùng hướng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn! Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta tịnh thân tâm của mình trong hơi thở vào ra. Hơi thở chánh niệm – nói để cho chúng ta có sự gần gũi với ngôn từ của nhà Phật, đây là Pháp môn phương tiện gọi là Từ – Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa (quán tâm Từ – Bi và chánh niệm hơi thở). Và gắn kết với mạng mạch tình yêu thương, năng lượng từ bi của Phật với chúng ta. Do đó, khi các bạn hít vào bằng mũi đưa sâu xuống cơ thể một cách rất từ từ, khoan thai chậm rãi, đừng vội vàng, đừng quá nhanh, đừng quá sức, tùy theo cơ thể của mỗi người. Dùng tánh thấy biết nhìn hơi thở đi vào và phình bụng ra cùng một lúc, hơi thở đi vào tới đâu, bụng phình từ từ ra tới đó. Mục đích mang hơi thở xuống sâu dưới bụng một cách tự nhiên không gượng ép, là để kích hoạt huyệt đan điền khí hải, cũng như vùng luân xa số 01, năng lượng của cơ thể được chuyển xoay, giúp cho thân ta được khỏe mạnh. Đây là điều rất tự nhiên, chúng ta cần bảo trọng sức khỏe của mình trên mọi công trình tu học; hoặc trên con đường thực hiện những ý tưởng của cuộc sống. Sức khỏe rất quan trọng, ta vẫn chú trọng. Đồng hành với sự chú trọng sức khỏe đó, khi thở ra hơi thở cũng chậm vừa theo sức, cùng trì mật chú Mu A Mu Sa. Thân và tâm của chúng ta sẽ liền gắn kết với một nguồn năng lượng thực sự. Năng lượng tình yêu, từ trường năng lượng từ bi, thương yêu của Phật sẽ tác động vào thân tâm giúp kích hoạt cơ thể hoạt động đúng chiều, đúng hướng để có sức khỏe và để cho tâm được tự tại thong dong. Cho nên, khi các bạn hít vào thở ra trì mật chú Mu A Mu Sa, thân tâm các bạn sẽ cảm ứng được năng lượng. Chúng ta hãy đón năng lượng đó vào trong thân tâm thật chậm rãi, quán chiếu. Chủ đề hôm nay là “Năng Lượng Tình Yêu”

Hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ và lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi. Chúng ta bắt đầu vận hành 07 biến Từ – Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con luôn đón nhận năng lượng tình yêu vào trong mọi sinh hoạt của cuộc sống. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 lần)

Mô Phật! Các bạn thân mến, với pháp phương tiện Thất Bảo Huyền Môn, Từ – Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Cuộc đời của các bạn không còn là một thửa ruộng khô cằn, mà tràn đầy năng lượng tình yêu của Chư Phật ban rải xuống ruộng tâm thức của cuộc đời. Nơi tâm thức khô cằn trong các miền tham chấp, bởi sỏi đá của si mê, ái dục, của chấp thủ, chẳng thể có một thứ gì có thể gieo trồng vào trong đó. Chỉ có gai góc của tranh đua, xỉa xói, tranh giành, đàn áp, thị phi, những sỏi đá gai góc đó sẽ mọc tràn lan trên thửa ruộng của tâm thức ta. Còn có gì trên cuộc đời để hưởng phước? Ta thật sự phải luôn luôn có đầy đủ năng lượng tình yêu của Phật ở trong ruộng tâm thức của mình.

Năng lượng tình yêu có một sức mạnh siêu thế chuyển hóa tất cả mọi hận thù, và làm cho những tâm hồn bị chết khô trong địa ngục, trong ba con đường ác được tái sanh trở lại sống hạnh phúc, hưởng phước của cuộc đời. Năng lượng tình yêu mang tới cả một bầu trời cao rộng, lộng lẫy hương sắc của tâm tánh thiện lành, vốn có trong trong trái tim của mỗi người chúng ta. Tình yêu có năng lượng vi diệu nhưng đây chẳng phải là thứ tình yêu đắm đuối trong dục lạc của thân xác, vật chất, tiền tài, danh vọng, hão huyền. Tất cả những thứ đó như bong bóng nước, như tia chớp, như sương, như ảo ảnh, như khói, huyễn giả, chẳng tồn tại. Thứ tình yêu mà được gọi là va chạm với những thứ như vậy để tạo ra cảm xúc, là con người những cảm xúc đó rất cần. Nhưng cần ở mức liều lượng như thế nào để ta không đắm đuối, chết ngộp, mà có thể vươn lên trên những tình yêu của loài người thành tình yêu Phật đã dạy cho chúng ta. Noi gương theo Ngài, ta phát triển được năng lượng tình yêu vi diệu. Để tăng trưởng hạnh phúc, bình an, hưởng phúc báu của đời này và làm tiêu tan mọi sự đau khổ của ta và mọi người.

Hai chữ tình yêu thuần khiết trong nhà Phật ta vẫn gọi là Từ – Bi, nhưng hôm nay mình đặt những ngôn ngữ đời thường để ứng dụng cho các bạn trẻ và ai ai cũng có cơ hội thẩm thấu được năng lượng tình yêu đích thực của người học Phật. Chúng ta hãy nhớ lại thuở xưa, Đức Phật cũng có vợ, cũng có con. Nói đến tình yêu vợ và tình yêu đối với con như mọi con người khác, nhưng Thái Tử lúc đó yêu thương vợ và con thật nhiều. Nhưng tình yêu của Thái Tử không chỉ dừng ở chỗ chỉ đối đãi với người của mình là vợ, con, cha mẹ, là bà con, thân bằng trong gia tộc. Mà Ngài còn phát triển tình yêu đó lớn hơn vượt lên trên tất cả. Tình yêu mà có thể hiến dâng cả cuộc đời cho người mình yêu, tình yêu mà có thể chết vì người mình yêu. Tình yêu mà có thể dấn thân, làm tất cả để mang lại hạnh phúc, và chuyển hóa mọi khổ đau cho người mình yêu. Đó là tình yêu của Thái Tử nhìn thấy ở trong tâm. Tình yêu này thúc đẩy để Ngài không phải từ bỏ tình yêu của vợ, của con, của cha, của gia đình, mà chuyển hóa tình yêu của vợ con của mình, cha mẹ của mình, những người thân của mình  thành tình yêu, mà đối tượng tình yêu của Ngài là tất cả mọi chúng sanh. Từ đó, Ngài không từ bỏ mà Ngài thăng hoa tình yêu, tăng cấp tình yêu lên một cái bậc tột đỉnh.

Hiểu thấu được điều đó, để chúng ta có sự phân biệt giữa tình yêu đôi lứa, tình yêu giữa con người với con người thuộc về ta, gói gọn trong cái gọi là gia đình. Tình yêu của Phật là tình yêu đối với muôn loài, muôn chúng sanh. Tình yêu dấn thân và chết vì kẻ mình yêu, và cho tất cả để phụng hiến cho người mình yêu, để mang lại hạnh phúc và bình an, để chuyển hóa mọi đau khổ. Tình yêu của những người theo bậc giác ngộ, là Phật tử – chúng ta phải lấy cái đích đó, lấy cái mục tiêu đó để nâng tầm tình yêu của chúng ta. Để không còn hạn hẹp trong khuôn khổ người ta yêu là người của ta. Mà ta yêu người, yêu chúng sanh đang hiện diện sinh sống trên cõi trần gian này với chúng ta.

Không hẳn tình yêu chỉ gói gọn trong những con người còn sống, mà Đức Phật còn gửi gắm tình yêu cao tột của Ngài đến với những bậc đã mất. Điều này thể hiện thật là rõ, tình yêu của bậc giác ngộ, tình yêu của Phật tử chúng ta chẳng còn đang nghĩ đến chúng sanh còn đang sống. Mà nghĩ đến và san sẻ đến tất cả những chúng sanh đã không còn hiện thân trong cuộc đời này nữa. Điều đó chứng tỏ thật rõ trong Kinh Vu Lan, khi Ngài Mục Kiền Liên đau khổ nhìn thấy mẹ ở dưới địa ngục. Chính Đức Phật đã truyền dạy Kinh Vu Lan để cho mỗi người chúng ta thấy rằng tình yêu không phải chỉ dừng giữa cho con người với con người đang sống, mà còn lan tỏa đến tất cả những cảnh giới khác, đến những người đã mất. Chính năng lượng tình yêu đó, Phật khi đến cùng với Ngài Mục Kiền Liên và chúng đệ tử, thì bà Thanh Đề đã đón nhận được năng lượng vi diệu tình yêu thương của Thế Tôn, của Tăng chúng được thắp sáng tư tưởng thuần khiết. Mở mang sự suy nghĩ và hiểu thấu được sự giam cầm của mình chính là bởi tâm chấp thủ, cho nên đã buông và thoát ra khỏi cảnh địa ngục. Tình yêu với người sống – tình yêu với người đã mất.

Tình yêu của Phật lớn đến mức mà khi Ngài đã chứng đắc thành Phật rồi Ngài không bỏ thế gian, Ngài chẳng quay lưng bỏ loài người, Ngài không bỏ tất cả mọi loài. Ngài vẫn trụ trong thế gian, 45 năm trời giảng đạo của Ngài trụ trong thế gian này đã chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Con đường của Ngài đi là ban rải tình yêu thương, chuyển hóa mọi nỗi niềm đau khổ của chúng sanh. Và trên con đường đó, biết bao nhiêu thử thách, chông gai, chướng ngại. Bởi những thử thách tới thật là kinh khủng, bởi nó có thể đoạt đi sinh mạng của Phật. Như người ta thả con voi điên để lồng lộn, giẫm nát thân xác của Phật, đó là cách chúng sanh đối xử với bậc nhất mực yêu thương mình. Tình yêu của Đức Phật là tình yêu không mong cầu được đáp trả bởi tình yêu của người khác. Cho nên dù người ta có đối xử thậm tệ, ác với Phật như thả voi để dẫm nát Ngài, thì năng lượng tình yêu của Ngài luôn đủ lớn để làm cho chú voi điên khùng kia phải quỳ xuống. Năng lượng tình yêu của bậc giác ngộ thuần phục được sự hung dữ, sân giận.

Các bạn thấy đấy, cho nên tình yêu làm giảm căng thẳng trong đời sống, xóa tan hận thù, sân hận. Kết nối tình yêu thương, tăng trưởng tình bạn, làm cho xã hội được hòa bình, êm ấm. Đức Phật – cuộc đời của Ngài đã chứng tỏ tình yêu của Ngài vô bờ bến. Rồi biết bao nhiêu những con người chửi bới Ngài, tìm cách giết hại Ngài, vu oan, vu khống, Ngài vẫn nhất mực an trú trong năng lượng tình yêu vô thượng để đối xử với họ. Để rồi cuộc đời của Ngài là một con đường trải hoa đức hạnh thơm ngát cho muôn loài tận hưởng. Để vết đau muôn đời muôn kiếp trong trái tim của chúng sanh được lành lại, hết khổ và tận hưởng được hạnh phúc trong cuộc đời. Tình yêu có năng lượng vi diệu.

Tất cả những ai còn đau khổ trên thế gian, dù là đau khổ về thân bệnh; hoặc là đau khổ bởi tâm của mình dằn vặt trong biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong đời. Những sự đau khổ đó, nếu như các bạn chưa thể nguôi đi, xóa tan, làm giảm thì hãy quay về nương vào năng lượng tình yêu của Phật qua sự quán chiếu chánh niệm hơi thở từ bi Mu A Mu Sa. Các bạn sẽ cảm ứng được năng lượng vi diệu tình yêu của Phật, sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của chúng ta. Năng lượng tình yêu có khả năng làm tan chảy khối băng giá lạnh lùng trong tâm của mỗi người, để có thể nhìn thấy sự sống vươn lên. Ai đã bị đóng băng trong tâm thức, lãnh cảm trong cuộc đời, không còn cảm xúc với muôn người, năng lượng tình yêu Mu A Mu Sa, chánh niệm hơi thở từ bi đó sẽ làm tan chảy khối băng giá đó. Để chúng ta lấy lại hơi ấm tình yêu chân thật trong tự tánh Phật của chúng ta, để bước theo Đức Phật, không còn bị lạnh giá, cô quạnh như Bắc Cực nữa. Những ai đang bị lửa sân si, tức giận bởi cuộc đời đã trù dập, cuộc đời đã chà đạp, cuộc đời đã phản bội, cuộc đời đã tạo ra muôn sự đau khổ, các bạn đang đau đớn. Đức Phật hiểu thấu được điều đó, nên mời gọi các bạn hãy đón nhận năng lượng tình yêu của Ngài. Năng lượng tình yêu của Phật như nước Cam Lồ dập tắt ngọn lửa sân hận, đau khổ của các bạn, để làm tươi mát tâm hồn trong cuộc sống. Để cho các bạn được sống trở lại, được tái sinh trở lại mà sống thực sự trong cuộc đời ngắn ngủi này.

Đời người ngắn lắm, chúng ta không thể để cho những ngọn lửa sân giận, những khối băng đóng kín cuộc đời, bởi sự đối đãi của người khác làm cho chúng ta bị chết khô, chết cứng ngay trong cuộc đời ta đang có. Vậy chúng ta sẽ là kẻ vô ơn đối với cha mẹ. Tình yêu có năng lượng vi diệu lắm các bạn ơi! Tình yêu của Phật là tình yêu có năng lượng vi diệu. Những ai đang đau khổ khi đến với Phật, đón nhận năng lượng tình yêu của Phật sẽ chuyển hóa cuộc đời của các bạn. Những ai đang ở trong ngục tối bởi sai phạm lỗi lầm trong cuộc đời, bị giam cầm trong tù ngục, nếu các bạn đang ở trong đó, thấy cuộc đời là bốn bức tường, thấy cái kết là sự chết, tương lai thì không có. Hãy hướng lòng tới năng lượng tình yêu của Phật, hãy đón Phật vào trong cuộc đời nơi bốn bức tường u tối của nhà tù. Tình yêu của Phật sẽ tới với các bạn, xóa tan ngục tù đen tối, để bạn đứng dậy mà sống trong những thước đất nhỏ bé đang giam cầm. Để ngay dấu chân của bạn đặt xuống một bông sen được nở rộ.

Các bạn, cuộc đời luôn có ý nghĩa. Dù các bạn bị giam hãm trong ngục tù thực sự, hay giam hãm trong ngục tù của chấp trược, của sân hận, của đau khổ, của những cảm xúc của đời thường, chúng ta vẫn có thể phá tan đi mà tự do chính trong sự kìm hãm đó. Không có thứ gì có thể kìm hãm các bạn được nếu các bạn biết đón nhận tình yêu của Phật vào cuộc đời.

Chúng ta cứ thấy một hạt đậu nhỏ bé thế thôi, nằm ở dưới lòng đất, nó nhỏ, yếu lắm thế mà khi có nước được tưới tẩm vào nó có thể đội đất vươn lên thành một cái cây. Mầm mống từ bi của chúng ta vốn có tuy thật nhỏ nhưng khi được tưới tẩm bằng năng lượng tình yêu của Phật nó sẽ trồi lên trên đống rác rưởi, xà bần của cuộc đời. Để mọc thành một cây, để san sẻ đến muôn người.

Khi nói đến tình yêu của nhà Phật, không phải là thứ tình yêu ngồi cầu để có, không phải tình yêu để chúng ta đến xin. Phật đến ban rải tình yêu không phải để chúng ta tự hưởng phước, mà năng lượng tình yêu để của Phật là để kích hoạt năng lượng tình yêu vốn có của chúng ta. Cho nên đón nhận năng lượng tình yêu của Phật qua Từ – Bi quán chánh niệm hơi thở, và tu dưỡng cuộc đời đúng đạo đức như chân lý của Phật dạy. Chúng ta sẽ có và đạt được năng lượng vi diệu tình yêu  như Phật. Bởi Đức Phật không giấu diếm chúng ta, những gì Ngài đã trải nghiệm, Ngài đã thực nghiệm, Ngài đã thành tựu, Ngài mang lại và dạy cho chúng ta một cách thật rõ ràng. Bao nhiêu lâu các bạn thực hành, các bạn sẽ thành tựu được y như Đức Phật thành công.

Có những phương pháp Phật dạy cho chúng ta, khi còn đang sống nhất là Phật tử tại gia bận rộn vô cùng, bao nhiêu chuyện xảy ra ở trong ngày, quay vòng vòng tối về là mệt rồi. Còn đâu sức để tụng kinh, đâu còn thời gian để đến chùa thì chúng ta phải theo lời Đức Phật dạy. Ngày xưa, Đức Phật trong những năm đầu cũng chẳng ở trong chùa, Ngài mang chùa di động là pháp thân của Như Lai đến với tất cả mọi chúng sanh. Ngày nay, Đức Phật vẫn đồng hành trong thế gian, Ngài mang pháp thân của Ngài, ngôi chùa di động của Ngài tới ngay cửa ngõ của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chỉ cần thức dậy, mở mắt đón nhận Ngài; hoặc mỗi khi đi ngủ nhắm mắt thành tâm đón nhận Ngài. Thì ngôi chùa pháp thân Như Lai hiện tiền trong tâm của các bạn. Đừng đổ lỗi xa chùa khó tới, học Phật ở đâu không thấy, Phật ở ngay trong tâm. Đón nhận Phật vào, Phật ở trong tâm. Mở tâm ra chùa hiện tiền ngay đó.

Các bạn, nhiều bậc Thánh, nhiều vị thầy Tổ đã theo những phương pháp Phật dạy để được thành tựu được tình yêu lớn này. Để làm cho chúng ta tìm lại sự sống thực sự trong cuộc đời. Để không ngụp lặn trong những khổ đau ở trên đời nữa. Ta có sự lựa chọn, tại sao phải sống trong đau khổ? Đó là câu hỏi mà ta phải trả lời. Tại sao ta không sống trong hạnh phúc? Tình yêu mang lại hạnh phúc. Đức Phật dạy một phép quán đơn giản trong chánh niệm hơi thở, là mỗi mai chúng ta thức dậy, chúng ta hãy nhớ nở một nụ cười thật tươi, trong đầu như có một bông hoa thật đẹp, ngắm nó, bông hoa đó là bông hoa tình yêu.

Các bạn có thấy không, khi các bạn ngắm một bức tranh đẹp các bạn cảm thấy nhẹ nhàng. Khi các bạn ngắm một bông hoa đẹp, các bạn thấy hạnh phúc. Khi đi vào trong những cảnh rừng núi đẹp, các bạn ngắm, thả hồn theo nhẹ. Khi thấy một dòng sông chạy đẹp, các bạn ngắm, thả hồn nhẹ nhàng theo dòng sông ấy và cảm thấy bình yên, thanh thản. Cái đẹp của thiên nhiên, cái đẹp tâm hồn, cái đẹp của con người, cái đẹp của vạn vật làm thư giãn đầu óc. Cho nên khi thức dậy, ta phải luôn nhớ trên đỉnh đầu có một bông hoa mà Phật đã tặng cho chúng ta khi thức dậy. Và ta hãy hít thở, ngắm nhìn bông hoa tình yêu Phật đã cài đặt trong tâm thức. Nhìn cho rõ với hơi thở trước khi bước xuống giường, xuống đất đi làm việc. Trước khi bước xuống giường ta ngắm một bông hoa đẹp. Đầu ngày ngắm một bông hoa đẹp trong tâm thức mà Phật cài đặt vào, mỉm cười tươi. Rồi mang bông hoa đẹp đó trao tặng cho tất cả mọi người ta gặp trong ngày. Đây là một phép quán chiếu để cho chúng ta tìm về với cội nguồn tình yêu đích thực đến từ Phật. Một bông hoa thật đẹp Phật cài đặt vào trong tâm thức mỗi khi thức dậy ta mỉm cười, nhìn vào trong đó thở nhẹ nhàng mà thôi. Chỉ như vậy đơn giản lắm nhưng nó làm cho đầu óc chúng ta thư giãn. Các nhà khoa học chứng minh được rõ ràng, khi chúng ta ngắm được bông hoa đẹp với tâm thái nhẹ nhàng, não bộ của ta sẽ làm cho cơ thể tiết ra một chất hoocmon thật là tốt, làm cho cơ thể dịu xuống bớt căng thẳng, nhẹ nhàng, thư thái. Và khi sân giận, não bộ cũng tiết ra một chất hoocmon làm cho khó chịu, ray rứt và sinh bệnh. Ta hãy chọn lựa ngắm một bông hoa đẹp Phật cài đặt trong tâm tưởng, khi thức dậy não bộ sẽ tiết ra một chất hoocmon làm thư giãn mỗi sớm mai khi thức dậy. Đây gọi là trị liệu bằng pháp tâm linh quán chiếu cái đẹp nhất ở trong đời mà Phật tặng cho chúng ta.

Cho nên các bạn nhớ, sáng sớm thức dậy đón nhận và ngắm nhìn bông hoa đẹp đó, và trong ngày bạn hãy mang bông hoa tình yêu của Phật đó, trao tặng đến cho người thì đời sẽ vui. Đây là cách thực tập để sống với năng lượng tình yêu của Phật. Và trong bước đầu sống với năng lượng tình yêu của Phật đó, sẽ giúp chúng ta thư giãn nhẹ nhàng. Để rồi ta biết thông cảm với mọi người trong cuộc sống. Bởi ta có tràn đầy năng lượng yêu thương. Tâm sân giận, bực bội, khó chịu của ta không có cơ hội trỗi dậy. Do vậy, khi giao tiếp với người ta, ta dễ cảm thông với nỗi niềm của muôn người. Và khi ta biết phát triển tâm từ bi qua quán chiếu bông hoa tình yêu Phật tặng chúng ta mỗi sớm mai, và mang tặng tình yêu đó lan tỏa, ta sẽ có được sự thông cảm và cảm thông với tất cả mọi loài chúng sinh, và cảm thông với mọi hoàn cảnh chúng sanh đang đương đầu. Để rồi ta mang tình yêu cài đặt vào trong sự hồi hướng, hướng đến họ. Họ sẽ lãnh nhận được năng lượng tình yêu đó để xoa dịu tất cả những vết đau ở trong lòng. Bởi tình yêu và sự thông cảm sẽ giúp các bạn không còn nhìn vào lỗi lầm của người khác nữa, mà nhìn thấy sự đồng bộ, phù hợp với nhân cách sống của ta với người đó. Bởi ta sẽ nhìn thấy họ cũng đang đương đầu với khổ đau và đang đi tìm nguồn hạnh phúc. Họ cũng đang đương đầu với thử thách trong cuộc đời và muốn vượt qua, thành tựu. Họ cũng có bao nhiêu ước mơ, kỳ vọng như ta, họ cũng đang tiến lên để đạt được. Ta thấy được ta với họ đồng nhất không khác biệt. Thông cảm, cảm thông để thấy được ta và người chẳng còn sự khác biệt nữa. Từ đó, tình yêu càng lan tỏa cao hơn. Và từ chỗ mà tình yêu mà ta thông cảm, ta cảm thông, và ta đồng nhất với mọi người nên ta và người sẽ có nhiều cơ hội để đứng dậy chuyển hóa những lầm lỗi, tội lỗi, khổ đau của chúng ta.

Các bạn, chúng ta nhớ đây là một nghệ thuật sống. Hãy nói theo phương thức này để chúng ta chú tâm vào. Đã gọi là nghệ thuật thì phải nghiên cứu, thực tập để áp dụng cho phù hợp. Sống để phát triển năng lượng tình yêu siêu thế mà Phật đã truyền. Chúng ta hãy mang vào ứng dụng, quán chiếu rằng mỗi sớm mai mỗi bông hoa Phật tặng, ngắm cái đẹp của bông hoa tình yêu để rồi bước vào đời trao tặng cho mọi người, để đồng cảm, để thông cảm và để đồng nhất với mọi người không có sự phân biệt, không còn sự giãn cách mà còn sự liên kết mật thiết. Để từ đó ta và người cùng đồng hành trên con đường nhận diện sự khổ đau, chuyển hóa chúng, chấm dứt mọi khổ đau trong cuộc sống.

Tình yêu là san sẻ hạnh phúc và cùng nhau chuyển hóa khổ đau với chính mình. Năng lượng tình yêu là năng lượng vi diệu, trong nhà Phật gọi là Từ – Bi. Từ – Bi có năng lượng vi diệu thực sự. Chẳng cần biết các bạn là Phật giáo hay tôn giáo nào, chẳng phân biệt đâu. Tình yêu không là một chủ quyền của một tôn giáo nào hết, mà nó vốn có trong trái tim của mỗi người, mỗi chúng sanh. Cho nên năng lượng vi diệu của tình yêu mà Đức Phật khơi dậy cho chúng ta thực hành để sống, chẳng phải độc quyền bởi một tôn giáo, mà tình yêu này là tình yêu của tất cả chúng sanh vốn đã có. Chỉ cần kích hoạt, khơi dậy để nó nảy mầm mà sống. Cho nên, một đời sống tích cực là một đời sống biết đón nhận năng lượng tình yêu của Phật, để chúng ta thực sự thực hành những bước quán chiếu, để ta trở thành người có tràn đầy năng lượng tình yêu vi diệu của Phật.

Bảo thành nhắc lại, bước đầu tiên nếu các bạn thực tập, bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu sẽ xảy ra cho các bạn. Mỗi khi thức dậy, trước khi bước xuống giường, hãy quán chiếu rằng trong tâm của ta có một bông hoa tình yêu. Phật đã đến thật sớm và khi ta vừa thức Ngài đã tặng nó cho chúng ta. Dành cho mình hai phút thôi các bạn, đừng vội vội vàng vàng, dùng tâm của mình quán tưởng, ngắm bông hoa tình yêu Phật vừa trao tặng vào sớm hôm khi thức dậy. Mỉm cười nhẹ nhàng, hít thở, buông thư, đón nhận chân thành để năng lượng tình yêu của bông hoa, cái đẹp của bông hoa tình yêu đó nó lan tỏa, nó bao trùm toàn bộ thân tâm của các bạn. Rồi các bạn bước xuống giường làm những việc vệ sinh cần phải làm, và luôn luôn nuôi dưỡng cái đẹp của bông hoa đẹp đó ở trong tâm. Gặp chồng gặp vợ, gặp cha mẹ, ông bà con cái, rồi đến văn phòng, công xưởng, xã hội; hoặc nơi làm việc, vẫn luôn mang bông hoa đó tặng cho người bằng môi miệng biết mỉm cười, bằng ánh mắt biết yêu thương, bằng vòng tay nhân ái, từ bi. Bằng những ngôn ngữ dễ thương, thuận hảo để chúng ta thực hành được sự thông cảm với mọi người, đồng nhất, cùng hướng với mọi người để nhìn thấy rõ cuộc đời cùng một hướng – hướng giải thoát khỏi đau khổ, hướng tăng trưởng tình yêu và hạnh phúc. Ta cùng với người sẽ nhận ra khổ đau của nhau hiện diện trong đời, để bắt tay với nhau chuyển hóa, thay đổi, chấm dứt khổ đau. Năng lượng tình yêu có khả năng chấm dứt mọi đau khổ và phiền não, mang con người tới với nhau, chấm dứt chiến tranh lạnh cũng như chiến tranh bằng bom đạn miệng lưỡi thô tục, hay ngôn ngữ thô ác.

Xã hội ngày nay phát triển quá nhiều, chúng ta dễ mang súng ống bắn ở trên facebook bằng những ngôn ngữ thô ác, nguy hiểm, hại đến sức khỏe của người khác. Cũng như chất độc làm tồn đọng sân hận trong tâm của chúng ta. Đó là thể loại năng lượng bất thiện, tiêu cực, gạt bỏ nó đi các bạn. Hãy đón nhận năng lượng tình yêu siêu thế của Phật, và thực hành cách quán chiếu Từ – Bi quán chánh niệm hơi thở, mật ngôn Mu A Mu Sa để sống thực sự và đón nhận được tràn đầy năng lượng tình yêu của Phật.

Hãy luôn quán chiếu khi thức dậy nha các bạn. Trong tâm thức của ta Phật đã đến thật sớm, Ngài trao tặng cho ta bông hoa tình yêu. Các bạn ngắm thật kĩ, ngắm vẻ đẹp tình yêu Phật trao ban cho các bạn. Ngửi hương yêu thương của Phật trao tặng cho các bạn, mỉm cười nhẹ nhàng, buông thư bước xuống giường làm việc và mang cái đẹp đó, năng lượng yêu thương đó trao tặng cho tất cả. Càng trao tặng nhiều càng được hưởng nhiều. Người biết trao đi, người biết hiến dâng là người luôn lãnh nhận được nhiều. Đây là năng lượng tình yêu, sống với người mình yêu, hy sinh tận hiến cho người mình yêu, sẵn sàng dấn thân cho người mình yêu. Không hẳn chỉ có cha mẹ, vợ chồng, con cái lợi ích vô cùng, mà cả thế gian này, bạn bè, chúng sanh trên thế giới này cũng đều đồng hưởng được sự hạnh phúc đó. Nhất là nói tới gia đình nhỏ bé của chúng ta, nếu các bạn biết thực tập phương thức này gia đình của bạn sẽ hạnh phúc, mọi tranh chấp, sân hận trong gia đình sẽ tiêu tan. Mỗi sớm thức dậy sẽ lan tỏa hương tình yêu thương của Đức Phật, bông hoa tình yêu của Phật tặng cho gia đình. Hãy cắm nó vào trong tâm thức, trang trí cho thật đẹp để đi vào đời bằng bông hoa tình yêu mà Phật trao tặng cho các bạn. Khi thức dậy mỉm cười, mở mắt ra tươi vui, buông thư, nhẹ nhàng trong chánh niệm.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ vào bàn tay từ bi, ta vận hành 07 biến Từ – Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình yêu đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 lần)

Mô Phật! Các bạn, cuộc sống của chúng ta không dễ dàng đâu, bởi mỗi khi thức dậy, khi bực mình còn tồn đọng, để bước ra cửa đi làm, ta hay dễ nổi quạu, nổi đóa. Chỉ việc ăn sáng thôi mà người bán đồ ăn sáng không làm vừa ý ta đã quạu, khó chịu. Tại sao phải thức dậy và một ngày mới bằng cái tâm bực mình, khó chịu? Ta có sự lựa chọn mà, đi ăn sáng còn lựa quán ngon để ăn, lựa món ăn phù hợp, sao không lựa năng lượng tình yêu để sống trong cuộc đời, mà cứ tự chà đạp, hành hạ bản thân trong nguồn năng lượng tiêu cực bởi sân hận, khó chịu? Mà về già xấu lắm. Khi các bạn gặp ai đó làm cho các bạn giận, các bạn hãy nhớ hít thở nhẹ nhàng thầm niệm Mu A Mu Sa. Giống như khi các bạn khát nước, các bạn mở vòi nước uống, bây giờ gặp đối tượng làm cho bạn sân, bạn hít vào thở nhẹ nhàng đọc ở trong đầu Mu A Mu Sa, là bạn đã mở nguồn yêu thương ra. Năng lượng tình yêu đã được mở, bởi khi sớm thức dậy, Phật trao cho ta bông hoa năng lượng tình yêu đễ vào đời. Năng lượng tràn đầy trong con người rồi, gặp một người làm cho mình bực mình, khó chịu – hít vào thở Mu A Mu Sa. Nhìn vào họ bằng ánh mắt từ bi yêu thương thì năng lượng tình yêu Phật trao sẽ lan tỏa và gắn kết với người đó. Tâm của họ sẽ dịu xuống, tánh sân của họ liền tan biến, họ sẽ nhận ra ta là người luôn đồng hành, thông cảm với họ. Từ đó, họ sẽ đối xử tốt hơn với chúng ta. Thay đổi bản thân của mình không để chất chứa năng lượng sân, mà chan hòa năng lượng siêu thế tình yêu cũng là cách để thay đổi người sân, để thành người đáng yêu như chúng ta.

Hãy thực nghiệm để thấy được vi diệu này, bạn bè, cha mẹ, con cái, người thân hay quạu, hay sân, hay bực bội, hay nói to tiếng, hay đập bàn đập ghế, hay giận dữ, khó chịu. Các bạn hãy thử ứng dụng khi họ có những tạo tác, hành động tạo tác như vậy. Bình tĩnh, nhẹ nhàng hít thở chậm rãi, buông thư và niệm Mu A Mu Sa. Nói thầm trong bụng: “Phật ơi, tình yêu của Phật đã trao cho con nay con trao lại cho người này”. Đơn giản, một câu nói rất bình dân, rất dân dã nhưng ý nghĩa vô cùng, bởi nó chuyển hóa tâm thức của bạn xa lìa năng lượng tiêu cực, bất thiện của người ta, nhưng lại gắn kết năng lượng tình yêu của Phật. Để rồi chúng ta đổ và rãi năng lượng đó tới người kia, người kia sẽ bớt sân, người kia sẽ dễ thương, dễ yêu như chúng ta. Thế giới sẽ bớt khổ đau, hòa bình sẽ tới ngay trong mối tương giao của chúng ta, bởi chúng ta biết sử dụng năng lượng yêu thương mà Phật đã kích hoạt, trao tặng mỗi sớm mai. Chỉ cần làm cố gắng làm sao như Bảo Thành đã nhắc, hít thở chậm rãi, quán chiếu bông hoa tình yêu của Phật ban tặng trong lòng. Và ngắm nhìn nó một cách chân thành, lãnh nhận. Để rồi mỉm cười bước xuống giường trao tặng bông hoa tình yêu đó cho muôn người. Để thông cảm, đồng cảm, đồng nhất, để rồi chúng ta sẽ nhìn nhận những khiếm khuyết của nhau để sửa đổi cho nhau. Chuyển hóa khổ đau để sống tử tế với nhau, để sống chân thành, sống yêu thương với nhau. Để những người xung quanh ta sân hận, bực bội, khó chịu không làm ta sân hận, bực bội, khó chịu nữa . Mà làm cho chúng ta biết kích hoạt và ứng dụng vốn liếng, năng lượng tình yêu siêu thế mà Phật đã trao tặng vào mỗi sớm khi ta thức dậy. Đây là tình yêu Phật đã trao tặng, hãy mang tình yêu đó trao gửi, hồi hướng, gắn kết với đối tượng kia. Đối tượng kia đang bực mình, khó chịu như một tảng đá, tảng băng lớn cô lạnh, sân hận trong lòng. Dù sao đi nữa thì tình yêu mà bạn trao cho họ bằng sự tịch tĩnh, buông thư đó, sẽ làm cho nó tan chảy, làm cho sự lạnh lùng của họ hâm nóng lại tình yêu thương thật sự.

Hãy thí nghiệm các bạn sẽ thấy được nhiều điều vi diệu. Nhất là những ai bạn từng quan hệ trong cuộc sống mỗi ngày hay quạu, hay sân, hay giận, hay khó chịu với các bạn thì hãy thực nghiệm đi, theo phương pháp Bảo Thành vừa nói, sẽ có kết quả vi diệu vông cùng. Không nên giận với người đang giận, chẳng thể để sự sân giận của người làm ta trỗi dậy sự sân giận. Chẳng thể để họ sân giận, quạu quọ, khó chịu mà ta đánh mất năng lượng tình yêu Phật đã trao. Hãy mang năng lượng tình yêu Phật trao để chuyển hóa sự khó chịu, sân giận của người, để ta và người biết thông cảm và trở thành thân hơn.

Các bạn, đặt bàn tay trí tuệ và bàn tay từ bi vào với nhau.

Mỗi sớm chúng con Đức Phật đã trao tặng một bông hoa tình yêu vi diệu cho cuộc đời, chúng con nguyện đón nhận bằng lòng chân thành và lan tỏa yêu thương tới với muôn người. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con sẽ mang hoa tình yêu Phật trao tặng cho mọi người, để chúng con biết thông cảm, biết cảm thông với nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mang tình yêu đối xử với nhau, để chúng con đồng nhất với nhau trong hướng nhìn, thấy những điều tốt đẹp, ưu điểm mà phát triển. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mang năng lượng của Phật để chuyển hóa mọi khổ đau cho mọi chúng sanh. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mang năng lượng tình yêu của Phật để làm tan chảy khối băng lạnh lùng trong trái tim của mỗi con người. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện xin chư Phật ban rải năng lượng tình yêu xuống cho chúng con để chúng con biết sống và đối xử với nhau một cách thật tử tế và khoan dung. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Nguyện cho đấng bậc sinh thành, thân bằng quyến thuộc, cha mẹ, vợ chồng, con cái, những người yêu thương, ngay cả bạn bè luôn luôn đón nhận được tình yêu thương của Phật. Để chúng con biết trao cho nhau năng lượng này. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Ta tu xong rồi, mời các bạn chắp tay vào chúng ta hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện xin mười phương Chư Phật luôn ban rải năng lượng tình yêu xuống cho mọi loài chúng sinh. Để chúng con mỗi sớm mai thức dậy đón nhận năng lượng bông hoa tình yêu của Phật, để đi vào đời trao tặng cho nhau. Để xoa dịu tất cả những niềm đau, nỗi khổ và mang lại hạnh phúc bất diệt. Nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia đón nhận được năng lượng tình yêu, chấm dứt chiến tranh, thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Hồi hướng cho những nhà khoa học gia, ngành y, ngành dược vì tình yêu này tăng trưởng trí tuệ, kiến thức để chế tạo ra thật nhiều vắc-xin (vaccine), thuốc trị bệnh cho mọi người. Hồi hướng cho các bác sĩ, y sĩ, y tá, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành các bệnh nhân. Hồi hướng cho những ai còn đau khổ, phiền não tìm được sự hạnh phúc, bình an. Hồi hướng cho các hương linh được tái sanh cảnh thiện lành

Xin Chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.