Mừng Cha mừng Mẹ phúc an 
Ông Bà thọ lạc cháu ngoan con hiền 
Sư đồ mừng phước thiện duyên 
Dương buồm Thất Bảo về miền chân như

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau