Thuyền Từ Cập Bến

Từ vô thỉ con lầm than muôn kiếp  
Mong một ngày được tiếp ánh quang minh 
Người đã đến xuôi thuyền từ cập bến 
Rước con về trong ánh sáng tâm linh

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau