Search

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng sanh, và gia trì cho chúng con miên mật hành trì mật thiền chánh niệm hơi thở. Để lan tỏa tình yêu thương thắp sáng đuốc tuệ sống đời tỉnh thức hành các pháp thiện, quán chiếu thấu được vô thường khổ và vô ngã. Chúng con cũng đồng nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà , Cha Mẹ những người thân quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho hàng đệ tử chúng con thân tâm thường an lạc, bệnh tật tiêu trừ, phiền não đoạn diệt, tinh tấn tu học, tin sâu vào nhân quả. Nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Xin Chư Phật từ bi chứng minh.

Mời các bạn đặt bàn tay phải lồng vào bàn tay trái. Lời của Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn phải khắc cốt ghi tâm đó là lấy trí tuệ làm sự nghiệp giải thoát, lấy từ bi lan tỏa tình yêu thương. Hơi thở vào ra là sự sống vẫn còn. Chánh niệm quán chiếu để thấy biết rõ, ghi nhận rõ mọi cảm xúc, suy nghĩ, là con đường thực tập mỗi ngày của chúng ta.

Hãy hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm. Tổng trì mật ngôn tiếp hiện năng lượng và hồi hướng cho nhau.

Mu A Mu SaNamMô TaMô TaMô ĐaRaHoangMa Sa Ốp UêSa Bi Mô U(7 Biến)

Các bạn đồng tu, ai trong chúng ta cũng có phổi, nói vậy để thấy rằng cái phổi rất quan trọng, nó thu nạp không khí vào, rồi chuyển hóa, phân hóa có ôxy đưa vào máu. Hơi thở đi qua lá phổi được làm sạch, được tinh luyện để ta có được sự sống. Sự sống này cho cái thân, nhưng lời Phật dạy chẳng có gì là vĩnh cửu, luôn vô thường sanh diệt, phổi kia còn đó hơi thở vào ra, sự sống còn hiện hữu. Và nếu một mai hơi thở không thể vào làm sao có ra. Sự sống chẳng còn đâu. Đức Phật người bạn tri kỉ, bậc Thầy giác ngộ, người cha luôn luôn đồng hành nhắc nhở những người con như chúng ta. Thở để sống thì vẫn còn luân hồi trong sanh diệt, thở để giác thì thoát khỏi luân hồi. Vậy nên từ ngàn xưa theo lời Phật dạy các bậc tổ và các đệ tử của Ngài luôn luôn ghi nhớ phải hít thở, trong sự hít thở đó thực tập một đời sống chánh niệm, phá mê thoát khổ. Cội nguồn của cái khổ nơi mỗi một chúng sanh là do mê không nhận rõ, không thấy rõ. Và thông thường những người không rõ, không nhận rõ, mê càng thêm mê, mê nhiều hóa cuồng, cuồng rồi hóa loạn, loạn quá thành điên. Cuồng loạn điên là sự tăng trưởng của cái mê, và kẻ cuồng loạn và điên thường tràn đầy sân hận, căm phẫn, ghen ghét, lòng tham thì vô đáy, rõ ngay chỗ đó. Kiểm chứng lại trong đời sống của mỗi người. Nếu Bảo Thành và các bạn trong hơi thở chán niệm nhận ra cái cảm xúc sân diệt của mình thì biết ngay Bảo Thành và các bạn chính chúng ta còn u mê, ngu muội. Người tu chẳng phải nhảy qua nhà hàng xóm để quét rác dọn dẹp cho họ mà đi vào trong tâm nhìn thấu rõ sửa. Sửa ở đây không phải sửa đổi càn khôn như những cái lý thuyết ngày xưa người ta muốn thay đổi trời đất vận mệnh. Sửa ở đây là sửa cái nhìn cho rõ cho đúng, để không lầm vào u mê. Rồi từ đó cuồng loạn và điên. Thấy rõ vấn đề không dễ, thấy rõ cái thực tướng của mọi hiện tượng, của các pháp, thật không có dễ vì chúng ta mê. Và cái người không thấy rõ thường chấp. Người chấp trong u mê không thấy rõ, luôn luôn ảo tưởng bủa vây, sống ảo không thực tế, không có thực. Từ cái chỗ sống ảo không có thực tế này mà biết bao nhiêu cặp đôi trong gia đình khi mới yêu, khi đang yêu, khi đã yêu, nên gia đình đổ vỡ ở cái chỗ không nhìn thấy rõ, chỉ tới với nhau bằng ảo tưởng. Và khi cái ảo tưởng kia nó tan dần, thấy rõ ngỡ ngàn quá, phát ra một tiếng thật không ngờ và rồi cái không ngờ kia sẽ tan vỡ. Tình người, tình ông bà cha mẹ bạn hữu trong cái mối liên quan cuộc đời, đổ vỡ ở cái chỗ ta không nhìn thấy cái bản tâm chân thật của mỗi người. Ta không nhìn thấy rõ cái thực tế để chấp nhận mà ta luôn luôn ảo tưởng mà thôi. Đau khổ ngay chỗ đó, chấp nổi dậy như cuồng phong bão tố dập vùi mỗi người. Bạn nhìn vào cảm xúc, suy nghĩ trong chánh niệm của hơi thở để nhận biết thật rõ về bản thân của mình. Và trong cái nhìn rõ thấy biết đó dần dần ta mới hiểu thấu những cái suy nghĩ cảm xúc của chúng ta đều tạo nên bởi chấp trong ảo tưởng không đón nhận và chấp nhận cái thực. Chúng mình học cùng với nhau như những người bạn cùng nhắc nhở, nhắc nhở để nhớ về lời của Đức Thế Tôn dạy. Muốn có một đời sống hạnh phúc, sự thành tựu cao nhất, cái thành quả cao nhất không phải biến mình thành một vị Thánh, một vị Phật, một vị có tên tuổi trong tôn giáo, có cái chức vị, có cái thần thông có cái phẩm vị cao để quỳ lạy van xin. Mà sự chứng ngộ thành tựu hay nói rằng thành đạt đó là ở cái chỗ ta có thể tháo gỡ được những cái chấp, những cái u mê. Để mình trở về y như nó là.Đây là cái chỗ cốt lõi, nhiều vị trong thế gian xưa và nay mãi tới tương lai luôn luôn vỗ ngực mình đã thành Phật, thành Thánh, thành Trời. Và chúng ta bám víu vào những cái tà áo dơ bẩn của ảo tưởng nơi những người phong cái vị cho họ để cầu xin một chút dư thừa, của cái gọi là tiếp thị tâm linh nên mình khổ. Phật chẳng thành ai. Chứ Phật là hết mê là tỉnh, là ngộ, là giác, người ta không chấp nhận cái chữ đó, người ta phong cho cái chữ Phật là thần thông biến hóa là quyền năng. Các bạn Phật dạy phải tu cho đến cái chỗ không bám víu vào cái ảo tượng chấp mê mà nhận ra vạn Pháp muôn hiện tượng muôn điều như nó là thấy như thấy, nhìn như nhìn, nghe như nghe. Nhưng bởi cái chấp mà ta thấy như điều ta soi mói gọi là Thánh soi cuộc đời, ta nghe cũng xoáy vào tim gan của người khác, các bạn thấy ngay chỗ ấy khổ đó nó luôn tuôn vào. Tu và luyện như chúng ta chẳng trở thành, chẳng thành tựu được gì hết, mà tu như chúng ta là một người khéo léo như sau một cuộc chiến, những bãi mìn được cài đặt chằng chịt không ai biết, đặt vào nó nổ banh xác gãy chân. Sau những cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất thứ hai và sau này. Dù quân địch đã thua vẫn để lại nơi thôn xóm lãng mạn, những cái bãi được cài đặt đạn bom nguy hiểm lắm. Chúng ta sau những cuộc chiến sanh tử tự thân mình được cài đặt biết bao những bãi mìn bom đạn dọc ngang trong suy nghĩ, cách nhìn, lời nói và hành vi của chúng ta. Lỡ mà ai lơ tơ mơ tiến gần tới họ bị nổ banh xác, chết ngay. Nay thờ Phật chúng ta học để nhìn rõ cái sự cài đặt u tối trong mê lầm chúng ta, tháo gỡ đi để trả lại miền đất tâm như nó là nguyên thủy thời xưa, không sanh diệt, không câu tịnh, không tăng giảm. Tháo gỡ được ta sẽ có một cuộc lội ngược trở về y như ta là có thế thôi, có thế thôi. Chấp nhận thực tế như vậy, rồi tu tập để tiếp nhận cái thực tế mà không còn ảo tưởng. Từ cái ảo tưởng chúng ta thường đi tới tuyệt vọng, vọng tưởng, vọng ngôn, vọng động, vọng tâm, vọng thức, lung tung, lèm bèm không hay đâu. Phật chẳng dạy một bí pháp gì để biến mình thành cái điều gì cao siêu, mà Phật chỉ để gỡ cái bãi mìn vô lượng kiếp qua, ta tự cài đặt chung quanh cuộc sống, để người thân cận hay người xa và để chính bản thân ta đạp vào rồi té đùng ra chết trong luân hồi sanh tử. Cái tu của mật thiền là cái chánh niệm đời sống được quán chiếu thật siêu, thật rõ, thật tỉ mỉ qua cái công hạnh thực tập mỗi ngày. Để gỡ mìn bản thân đã gài đặt, để không còn nổ banh xác người khác và tự thân của mình nữa. Miền đất tâm bao nhiêu kiếp qua chằng chịt những cái bãi mìn tham- sân- si nay ta chẳng thấy rõ. Cứ đặt bừa và rồi thế đấy khổ kia làm sao hết, chấp nhận thực tế là pháp tu thanh tịnh tâm và thanh lọc mọi trượt khí, mọi dơ bẩn, tháo ỡ mọi u mê tăm tối để trở về y như nó là. Và trong cái ghe, nghe như nghe thấy như thấy đó, vì tâm ta vẫn đục như chiếc áo mặc lâu ngày đen, hôi và thối mùi tham sân si. Phải dùng cái thứ xà bông, xà phòng cao cấp mới có thể tẩy rửa nó đi và giúp cho chiếc áo của ta trở lại cái màu sạch tinh tuyền nguyên thủy của nó. Chúng ta dùng cái loại xà bông vi diệu Đức Phật trao cho là cái phương tiện Pháp thực tập rõ ràng trong chánh niệm đời sống. Lấy cái nguyên liệu thần thông của tâm đại từ đại bi cuả cái nhìn sáng suốt nơi trí tuệ của sự tỉnh giác trong đời sống, tỉnh thức và của các phẩm hạnh thiện lành để tẩy, để ly trần, tẩy tục, làm cho màu áo của chân tâm trong sáng trở lại nguyên vị, cái tu rất đơn giản. Người thấy được sự đơn giản càng tu càng an lạc và hạnh phúc. Người biến hóa cầu kì thì như cái loài biến hóa trong đống này đống kia bay lung tung làm phiền toái đến đời sống của chúng sanh khác. Hãy nhớ, Phật dạy rất đơn giản, một đời sống chánh niệm quán chiếu cảm xúc của mình thấy ghi nhận rõ, một đời sống chánh niệm trong hơi thở quán chiếu suy nghĩ của mình, thấy rõ ghi nhận rõ và tưới tẩm bằng tâm từ bi bằng sự sáng suốt và tỉnh thức. Chúng ta sẽ là những người biết lội ngược dòng của luân hồi sanh tử trở về tâm Phật bất sanh diệt, bất cấu tịnh, bất tăng giảm.

Năm mới cận kề, cận kề lắm rồi. Các bạn cần phải đơn giản trở về với lời dạy nguyên thủy của Phật và khi lá phổi còn hít thở một cách trong sạch đưa ô xy vào nuôi sống. Cái thân này thì ta cũng nương vào cái thở của con người, của loài người giữ chánh niệm của mọi loại tác, giữ chánh niệm trong cái mọi ngôn từ ứng xử hằng ngày, giữ chánh niệm trong mọi suy nghĩ. Chánh niệm trong suy nghĩ lời nói và hành vi rất thường đối với nhiều người nhưng linh diệu vô cùng cho những ai hiểu thấu lời của Đức Thế Tôn.

Các bạn đón năm mới thì phải làm mới cuộc đời của mình hãy cố gắng. Chúng ta là bạn 4 năm rồi, tháng ba này bắt đầu qua năm thứ năm đồn tu với nhau, hãy luôn luôn khắc cốt ghi tâm lời Phật dạy tinh tấn tu. Và ai đã có sự sáng ở trong nhà, nhà chân tâm hãy mang ánh sáng đó chiếu soi vào vùng đất tâm tối của những người thân để họ thấy được một lần an lạc cảm nghiệm được pháp vi diệu của Phật mà bước ra đón nhận ánh sáng, thoát khỏi vũng lầy lội của tâm chấp trượt của mình.

Các bạn, mời các bạn trở về, trở về với hơi thở của chánh niệm. Thưa Phật, năm mới cận kề xin Phật gia trì cho hàng đệ tử chúng con biết làm mới cuộc đời của mình, có một đời sống chánh niệm hơi thở. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra thở từ từ tổng trì các mật ngôn quán chiếu thân tâm tiếp hiện năng lượng và hồi hướng cho muôn loài chúng sanh.

Mu A Mu SaNamMô TaMô TaMô ĐaRaHoangMa Sa Ốp UêSa Bi Mô U (7 Biến)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn