Đợi gì thế bạn? 
Cây đã vươn chồi 
Đang cần dưỡng chất 
Hít thở đi thôi

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.