Diện Kiến Minh Sư

Con một lòng cầu nương chánh pháp 
Nguyện tầm duyên về bến Chân Như 
Xin giữ giới thiện hành tinh tấn 
Tích phước lành diện kiến Minh Sư

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau