Từng Bước Thong Dong

Thong dong từng bước chân tỉnh thức  
Du ngoạn nơi miền đất thiện tâm 
Hoà sâu nhịp thở nương tánh biết 
An nhiên tự tại giữa dương trần

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau