Sống Trong Chánh Niệm, 9 tháng 1 năm 2021

Khi lòng khoan thứ bao dung 
Vạn cơn sóng dữ trùng trùng cũng tan
Từ bi buông xã nhẹ nhàng
Đoạn vơi phiền não tâm an phước đầy


		

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau