Search

Cũng là người xuất gia nhưng tại sao có người Phật tử thật đông, cung phụng đầy đủ, có người phải tự đi khất thực hằng ngày

Cũng là người xuất gia nhưng tại sao có người Phật tử thật đông, cung phụng đầy đủ; có người phải tự đi khất thực hằng ngày. Chúng con phải quán chiếu thế nào ạ thưa Thầy?

Trả lời: Trên đời này cái gì cũng có nhân quả! Người có đông đại chúng là vì họ đã gieo duyên Phật pháp nhiều đời nhưng đôi khi họ không giảng pháp, họ có cái tâm hoan hỉ quá và những người khác gần gũi họ, họ nhận được sự hoan hỷ là vui rồi. Người đã nhiều đời nhiều kiếp gieo năng lượng tình thương, thực tập cái hạnh hoan hỷ cho nên luôn luôn có đại chúng thật nhiều. Đức Phật cũng vậy, đại chúng đông vậy đó nhưng cũng có người ghét, cho nên thương và ghét là chuyện thường ở đời, gieo duyên hoan hỷ với mọi người! Pháp quyến trong nhà Phật được gieo trồng nhiều đời thì những vị đó đời này kiếp này nếu xuất gia, ái ngữ thiện lành, tâm hỷ lan tỏa thì sẽ có đại chúng đông, thích, vui! Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đồng dạng thì tới với nhau thôi! Còn những hạnh cư sĩ, đó là hạnh thời Đức Phật! Hạnh khất sĩ cũng là hạnh thời Đức Phật, hạnh xuất gia cũng thời đức Phật. Những vị khất sĩ là những vị tu hạnh đó, họ không tiếp chúng nhiều. Có thể 3 năm, 7 năm hoặc suốt cuộc đời ôm bình bát đi tu hạnh độc giác hoặc đi tu để đi đến sự giác ngộ. Đó là hạnh nguyện của riêng họ. Nếu như họ hoằng pháp, giảng pháp, nhất định cũng sẽ có chúng thôi, cũng sẽ có Phật tử tới. Nhưng họ phát nguyện hạnh độc giác, họ đi khất thực họ ăn rồi những vị đó về trong thất, trong am họ ở chứ không ở trong chùa cao rộng lớn, họ thường ở những chỗ vừa phải, sống thiếu dục tri túc và chỉ chuyên chú con đường tu thôi. Đây là hạnh nguyện của họ, lời nguyện của họ. Sự khác biệt là hạnh nguyện! Còn có những vị mình tới thấy tượng của Ngài Di Lặc, trẻ con trèo lên đầu lên cổ của Ngài, Ngài cũng hoan hỷ. Cho nên năm đứa nhỏ – ngũ quỷ nó bám vào, năm đứa nhỏ tượng trưng cho ngũ quỷ, ngũ quỷ là ngũ uẩn mà Ngài vẫn hoan hỷ. Tâm hỷ như vậy thì đi đâu cũng gặp mọi người hoan hỷ. Như Bảo Thành đây gặp mọi người cứ cau có thì quý vị có thích gần gũi không? Cho nên sự khác biệt không phải hình tướng mà sự khác biệt là do tâm nguyện của mỗi người. Nam Mô A Di Đà Phật!

Tham vấn Phật Pháp 24, https://youtu.be/gt6xHBRY-MM

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn