Search

Thể hiện khi tu

Khi người Phật tử tại gia được đồng tu cùng với Thầy, làm sao để không bị vướng mắc rằng mình tu – mình đã buông nhưng thực chất là mình buông một nhưng mình huân tập tới mười hoặc nhiều hơn do có sự tu tập nhưng sự thị hiện và thể hiện quá nhiều ạ?

Trả lời: Chuyện thường không hẳn tu đâu! Ở đời học một khoe mười, “chưa đổ ông Nghè đã đe hàng tổng”, đó là chuyện thói đời mà! Vì con người ai cũng thích nổ! Hồi xưa Bảo Thành còn nhỏ nổ dữ lắm, bây giờ nổ hết đạn nên không nổ nữa! Không phải Thầy không nổ mà là giờ hết đạn rồi! Con người như vậy là bình thường, đừng chấp cái đó quá nhiều. Thói đời nó vậy thôi! Có ai biết nói khống bao giờ chưa? Chuyện bình thường! Người ta thích nói khống kệ người ta, tại vì trên đời này ai cũng là nhà văn hết, ai cũng văn hoa hết, có một mà diễn thành mười, có ít phải nói cho nhiều. Hãy coi đó là chuyện thường, đừng dính mắt, đừng chấp, thì tâm không có vấn đề. Họ học mười nhưng chỉ mới thực hiện được một mà họ nổ đến một trăm, mình cũng tùy hỷ chúng sinh Mô Phật Mô Phật, vậy đủ rồi, có chi mà chướng tai gai con mắt! “Trời ơi học cho dữ thực hành không được mà bày đặt khoe!”. Cái đó là lỗi của ai? Lỗi của mình! Mình tạo nghiệp! Mình bị người ta dẫn dắt để mình tự tạo nghiệp, lỗ vốn!

Chúng ta học đừng để lỗ vốn! Người ta có quyền, người ta không làm chủ được người ta, người ta thích nổ kệ họ đi! Vì một thuở mình cũng từng nổ như họ, mình thông cảm cho họ. Thầy cũng từng nổ dữ lắm mà bây giờ nổ hết đạn rồi nên không nổ nữa. Thì mình cứ nghĩ rằng trong kho của họ còn thuốc nổ, để cho họ nổ đi, mình nguyện cho họ nổ cho banh ra hết, không còn đạn, không còn thuốc nữa rồi họ sẽ bình tâm trở lại thôi. Và chị hồi hướng “thưa Phật, con rất hoan hỷ khi gặp được bạn lành đang nói những tâm tư nguyện vọng y như cái bản tánh của họ đang cần có. Nguyện Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống thì người bạn này có đầy đủ cái năng lượng hoan hỷ, sống hoan hỷ và hạnh phúc”. Như vậy là đủ, chấm hết. Chỉ trong một nốt nhạc phát nguyện như vậy và chuyển năng lượng đó tới cho mọi người là đủ rồi, đừng để điều chướng tai gai mắt mình sân ra thì chứng tỏ mình nói mình tu nhiều mà mình không kìm được cái tâm, để người ta nói vậy mình khó chịu thì mình có tu không?! Mình không bằng người ta đúng không! Cho nên hãy nhớ học hạnh hoan hỷ của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát nói là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ cúng dường. Nếu như người đó nổ quá trời thì tùy hỷ cúng dường “Mô Phật con xin mang tâm hoan hỷ hồi hướng cho người này để họ có sự hỷ lạc trong cuộc đời để họ nổ banh xác hết đạn đi rồi mai mốt họ trở lại bình tĩnh”. Được không quý vị? Giờ con không có giận, họ đang ở trong thời kỳ thịnh vượng của nổ, khi lên thịnh vượng rồi cản không được đâu cứ để cho họ nổ, nhưng ta đừng vì họ mà khó chịu bởi ai cũng sẽ trải qua thời kỳ nổ thời kỳ nổ, nổ dữ lắm. Ở đây ai cũng nổ đúng không! Vậy thôi người ta nổ kệ người ta! Không sao đâu. Chúng ta hãy dìu dắt nhau đi qua từng chặng đường để nhìn rõ bản thân của mình rồi mình tu để thoát đừng trách người, nhìn kỹ mình mà sửa. Mô Phật!

Tham vấn Phật Pháp 24, https://youtu.be/gt6xHBRY-MM

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn