Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Cúng Dường Chư Phật

Hương phẩm này con cúng dường Chư Phật 
Dâng tất thành thanh tịnh hướng Tôn Sư 
Lìa bản ngã xã vơi lòng thủ chấp 
Đắp khiêm cung làm bệ tháp Chân Như

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.