Search

Công Chúa Xấu Xí

Pháp Thoại Thiền Sư Bảo Thành, Bảo Như bút ký

Bảo Thành kính chào các bạn!

Chúng ta đang gặp nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thành kể để chúng ta cùng nghe về một câu chuyện thời Đức Phật còn ở trên hành tinh này.

Ở một quốc độ kia, vua và hoàng hậu có một người công chúa. Nhưng người công chúa này thật là xấu xí. Không biết làm sao mà xấu, xấu đến mức mà Hoàng Hậu và Vua không thể để cho công chúa xuất hiện trong cuộc đời, nhốt công chúa lại ở trong một cái phòng sâu, kín đáo, với 7 lớp cửa ngăn cách. Thế rồi công chúa đã đến tuổi phải kết hôn. Có một hoàng tử ở một quốc độ gần, quốc độ bị suy sụp rồi bị chiếm bởi một vị vua khác nên chạy trốn. Người hoàng tử đó, khi đức vua, cha của công chúa này nghe vậy, mới muốn gả con gái của mình cho vị hoàng tử. Hoàng tử này liền chấp nhận. Bởi vì gia đình của mình đã tản mát, không còn ai, chiến tranh đã xảy ra, mình đã thất thế. Nếu như vua có gả nô tì cũng còn được nữa mà, huống hồ chi là công chúa. Vua cũng nói rõ đứa con gái không được đẹp, nhưng anh hoàng tử này nhất định chấp nhận. Cuộc hôn nhân đã định và sau khi cưới, hoàng tử cũng nhốt công chúa vào ở sâu trong đó. Vua cha trao cho hoàng tử chìa khóa để vào ra. Một buổi tiệc ở trong cung đình, khi hoàng tử đến tham dự một mình, mọi người đều nói ai ai cũng có đôi, cũng có cặp, có bồ, có vợ, mà sao hoàng tử đi có một mình. Lời chê trách đó làm hoàng tử buồn lắm, nên uống nhiều rượu, say. Rồi những người quen lấy chìa khóa, đi vào trong đó để mở cửa.

Ở trong phòng đó, công chúa nhớ lại lời của hoàng hậu căn dặn trước khi lâm chung rằng: Con nhớ lúc nào cũng phải biết cúng dường chư Phật, nghĩ đến Phật. Cho nên từ khi bị nhốt ở trong đó, công chúa đó lúc nào cũng thành tâm hướng đến Phật, sám hối cầu nguyện và cúng dường cái tâm tới chư Phật. Phật quán chiếu nhân duyên thấy được như vậy nên đã hiện thân ở trong đó, dạy dỗ cho công chúa. Công chúa miên mật sám hối, miên mật tu tập và luôn luôn hướng đến Phật, cúng dường Phật cái tâm, thiện tâm của mình, lòng chân thật của mình. Tất cả những gì tốt đẹp nhất cô có thể nghĩ được, cô đều cúng dường đến Phật, bằng sự dụng tâm để cúng dường khi còn đang sống ở trong đó.

Cho nên khi các người kia thấy hoàng tử phò mã đã bị say, lấy chìa khóa mở. Vào tới trong, khi nhìn thấy công chúa, ai cũng ngạc nhiên bởi công chúa quá đẹp và xinh xắn. Ai cũng ngạc nhiên công chúa quá đẹp như vậy mà tại sao lại nói rằng xấu, để rồi nhốt công chúa ở trong đó. Khi người phò mã tỉnh dậy trở về, thì đã thấy công chúa đi ra ngoài với một tướng hảo quá đẹp, đẹp tới mức hoàng tử không thể nhận ra. Các bạn, khi đó Phật mới nói đến hàng tỳ kheo như vầy: Cô công chúa kia, cũng là một người con gái, cũng là công chúa từ thuở xưa trong một tiền kiếp, đã sống trong gia đình mà người mẹ của cô luôn luôn biết cúng dường. Nhưng riêng cô, không bao giờ biết cúng dường tam bảo, không bao giờ biết cúng dường chư Phật. Rồi có một ngày, có một vị tỳ kheo xấu xí đi khất thực, cô công chúa đó đã không cúng dường mà còn chê bai khinh khi tướng hảo xấu của vị tỳ kheo kia. Nhưng vị tỳ kheo đó thực sự đã tu và chứng đắc quả vị A La Hán. Rồi cô con gái đó chết, vì theo mẹ làm việc cúng dường một cách miễn cưỡng, nhưng có cúng dường. Nhưng chỉ vì khinh khi vị tỳ kheo, chê bai tướng hảo xấu xí của vị tỳ kheo, khi chết đi vẫn còn phước báu tái sanh làm người. Nhưng lại thọ cái quả vì khinh khi người xấu xí, nên gương mặt của cô thật là xấu. Phật nói như vầy, đó là tiền kiếp của cô đã học hạnh cúng dường từ mẹ, nhưng khinh khi những người khác xấu xa, chê bai, nên bị tướng hảo xấu. Nhưng trong kiếp này, khi tái sanh làm công chúa trở lại, cô bị nhốt trong đó, cũng lại nghe lời mẹ, biết nghĩ đến Phật, biết sám hối, biết hồi hướng và cúng dường chư Phật ở trong tâm. Do đó, Phật đã hóa thân vào trong đó khai thị cho cô. Cô đã học được cách sám hối, cô đã học được cách cúng dường, cô đã hiểu được lý đạo màu mà Đức Phật dạy. Nên cô đã thay đổi được tướng mạo, dung nhan từ xấu thành đẹp.

Đó là câu chuyện mà Bảo Thành kể hôm nay về một sự tích trong tiền kiếp, một người công chúa chê bai một vị tỳ kheo trong khi cúng dường về tướng hảo của vị tỳ kheo xấu đó. Mà rồi tái sanh trở lại kiếp người, không đủ phước báu có dung nhan đẹp, nhưng đủ phước báu làm người. Có hai điều chúng ta có thể chia sẻ trong cuộc đời, nhưng mà rõ là Đức Phật nói: Tướng do tâm sanh. Tướng do tâm sanh nếu tâm của chúng ta biết nhìn tội lỗi, biết sám hối những lầm lỗi của chúng ta. Và nếu tâm của chúng ta thực sự biết nghĩ đến Phật, biết nghĩ đến Pháp, nghĩ đến Tăng, biết cúng dường Tam Bảo từ ở trong tâm thôi, đã có một lực thật lớn để chúng ta thay đổi vận mạng cuộc sống và tướng hảo. Sám hối thật nhiệm màu, cúng dường cũng thật nhiệm màu. Chúng ta cứ nghĩ cúng dường là phải thân chinh đi tới để rồi mang tiền bạc của cải, thức ăn trao cho Phật pháp tăng mới gọi là cúng dường.

Nhưng hôm nay chúng ta học được sự cúng dường ở trong tâm. Công chúa bị nhốt ở trong, sám hối và cúng dường bằng tâm chân thật nghĩ đến Phật, cái tâm cúng dường đó đã làm cho Đức Phật cảm ứng được và rồi đã hóa thân vào trong nhà tù bị nhốt đó, để mà truyền thêm pháp khai thị cho công chúa. Công chúa đã tu và tăng trưởng được phước báu từ trong tâm hương cúng dường, nghĩ đến Phật, học pháp của Phật, chứng đắc được tâm thiện, pháp thiện. Và trong năng lượng có được do sự tu bởi sự khai thị của Phật, cô đã có được tâm thiện tuyệt vời để thay đổi tướng hảo.

Chúng ta, trong cuộc sống, khi gặp những chuyện xảy ra trong đời, chúng ta mới chạy tới Phật Pháp Tăng để cúng dường. Điều đó không có gì gọi là sai, không có gì gọi là xấu, nó cũng phù hợp, được chấp nhận. Bởi vì chính cô công chúa, nếu như không xấu thì chẳng có khi nào nghĩ đến Phật. Trong nghịch cảnh của cuộc đời, tướng hảo xấu, bị nhốt, cô đã nghe lời mẹ nghĩ đến Phật, học pháp của Phật và cúng dường Phật. Chúng ta nếu như thấy nghịch cảnh tới trong cuộc đời, rồi chúng ta tới chùa để xin Phật dạy giáo lý cho chúng ta, xin Phật khai thị cho chúng ta, rồi chúng ta cúng dường vật chất tiền tài, hương hoa. Được mà, nhỏ, ít cũng được, có nhiều hay không cũng được. Khi chúng ta khó khăn, đương đầu với thử thách của cuộc đời, chúng ta nhớ hãy chạy tới Phật, hãy tới với Phật. Hãy tới với Phật và thỉnh Phật khai thị cho chúng ta. Chính lúc khó khăn trong cuộc đời, dĩ nhiên ai cũng nghĩ tới Phật. Nhưng chúng ta tới Phật với một tâm ý khác biệt, đó là lòng thành kính và tâm chân thật để nguyện xin chư Phật, trong lúc chúng ta khó khăn như vậy, xin Phật khai thị cho chúng ta, xin Phật mở trí tuệ cho chúng ta, xin Phật gia trì cho chúng ta, để chúng ta hiểu được giáo lý của Phật, liễu thông được lời của Phật khai thị. Chúng ta tu tập, chúng ta sám hối, chúng ta cúng dường Phật Pháp Tăng bằng chân tâm thành thật, thành kính chân thật. Cúng dường như vậy phước báu vô cùng. Công chúa đã cúng dường Phật chỉ bằng tâm chân thật và bằng sự sám hối. Sám hối cũng là một pháp cúng dường các bạn. Không hẳn sám hối là để cho chúng ta nhìn lại tội lỗi đâu, mà khi chúng ta sám hối, chúng ta nhìn lại những lầm lỗi, lầm chấp của ta, chúng ta buông, chúng ta bỏ, chúng ta phát nguyện không bao giờ tái phạm nữa. Và trong sự phát nguyện thuần chất, thanh tịnh như vậy, ta hồi hướng cho mọi người và ta cúng dường lên Phật lòng thành sám hối, tâm chân thật nhìn thấy sai phạm của mình, đó cũng là một pháp cúng dường tuyệt hảo. Sự cúng dường trong sám hối, sự cúng dường bằng tâm chân thật có được phước báu, chuyển hóa nghịch cảnh của cuộc đời. Đặc biệt nhất là chuyển hóa tướng hảo của chúng ta. Tướng do tâm sanh quả thật không sai. Nếu các bạn có một cái tâm thanh tịnh, có một cái tâm biết nhìn và nhận ra lầm lỗi của mình, biết sám hối rồi thành tâm cúng dường cho Phật, hết tất cả với sự chân thành, ta sẽ thay đổi được tướng hảo. Từ xấu thành đẹp, từ khuôn mặt xấu thành khuôn mặt đẹp, từ tâm bất tịnh thành tâm thanh tịnh. Đẹp từ bên trong đẹp ra, cái đẹp đó là cái đẹp do tâm chân thật, do phước báu của tâm chân thật, sám hối và cúng dường.

Các bạn, chúng ta hãy tới với Phật thường xuyên hơn, không cần biết đó là nghịch cảnh gì, không cần biết khi chúng ta gặp khó khăn như thế nào, gặp chuyện gì để rồi chúng ta phải tới không quan trọng. Miễn là những chuyện xảy ra ở trong đời nó có nguyên cớ để tạo ra nhân duyên cho chúng ta tới với Phật. Hãy tới với Phật trong mọi hoàn cảnh đau khổ, phiền não, trong mọi nghịch cảnh bất như ý xảy ra trong đời. Chúng ta hãy nói với Phật một câu đơn giản: “Thưa Phật, con đau khổ, con buồn. Thưa Phật, con xấu, con thất bại”. Mình hãy nói với Phật tất cả những nỗi lòng của mình và rồi chúng ta xin Phật khai thị để chúng ta biết sám hối và chúng ta hãy cúng dường tâm thanh tịnh của mình lên Phật nghe các bạn. Sám hối cũng là một pháp cúng dường, cúng dường bằng tâm chân thật xin Phật để học, để sửa từ bên trong sửa ra. Chúng ta thực sự sẽ có đủ phước báu, để thay đổi tứơng hảo, thay đổi cuộc đời. Cuộc đời sẽ được thay đổi nếu biết sám hối và cúng dường Phật.

Cám ơn các bạn đã nghe. Cầu chúc cho các bạn và Bảo Thành, mỗi người chúng ta biết trở về nhìn rõ và tới với Phật để sám hối, cúng dường đến Phật bằng tâm chân thật.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn