Search

Năm Trăm Người Mù

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Điểm hẹn để chúng ta gặp gỡ trong tinh thần chia sẻ gợi ý về Phật pháp, gieo duyên trong thiện pháp ngày nay, trong đời sống bận rộn.

Các bạn thân mến, nguyện xin chư Phật luôn chúc phúc cho bạn và gia đình của bạn. Bảo Thành lại dẫn đưa các bạn về một câu chuyện thời xưa. Lúc đó, Đức Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ và ở một làng bên cạnh đó có 500 người mù, nghe kể rằng đức Thế Tôn là bậc đại giác đại ngộ, có thần thông và có thật nhiều phước báu để ban rải tới chúng sanh. Mang thân kiếp là những kẻ mù lòa trong cuộc sống, 500 người họ muốn tới đảnh lễ Thế Tôn và xin Thế Tôn chữa lành cho căn bệnh đó. Rồi họ hùn tiền lại, nhờ một người dắt đường tới gặp Thế Tôn ở thành Xá Vệ. anh chàng được thuê đó dẫn dắt họ đi tới một chân núi đầy ruộng đồng rồi trốn mất. 500 người họ mù – đâu thấy đường, lẩn quẩn cứ đi ngược đi xuôi, dẫm nát hết ở khu ruộng lúa ở ngay đó. Ông chủ ruộng bực mình khi nhìn thấy, la hét. Nhưng khi hỏi cho rõ thì được trình bày rằng, vốn 500 người mù này có tâm ý gặp được Phật để chữa, bởi họ bị mù. Người chủ ruộng thấy thương cho những người mù, nên dắt họ tới thành Xá Vệ để gặp Phật. Nhưng họ chưa đủ phước báu, Phật đã rời xa thành Xá Vệ. Và họ cứ đi như vậy 7 lần liên tục, những lần sau quen thuộc rồi, người mù đi trên con đường đó riết rồi có cảm giác ở trong tâm dù mắt đen tối, nhưng họ biết đường tới với Phật. Nhưng phải tới lần thứ 7, Đức Phật mới quán chiếu nhân duyên và thấy 500 người mù này đã tới duyên để gặp Ngài. Ngài cố tình ở lại thành Xá Vệ để đón họ. Khi họ tới họ trình bày sự thỉnh nguyện, Đức Phật đã thuyết pháp cho họ nghe. Thuyết pháp để khai thị cho họ nghe và đã mở được con mắt trí tuệ trong tâm của họ sáng ra. Họ nhận biết được Phật, Thế Tôn và đức Phật đã nói rằng: “Đời sau các ngươi sẽ là đệ tử của ta”. Và đúng y chang như vậy, 500 người này khi thác đi đã tái sanh trở lại và trở thành 500 tỳ kheo của Đức Phật.

  Các bạn thân mến, 500 người mù thuê người dẫn đường, bị lừa gạt, bị lừa lấy tiền, và bị bỏ rơi ở đồng ruộng xa xôi, mù lòa biết đâu mà tìm. Họ mơ ước tới để gặp Phật, để được chữa lành, rồi họ thuê người, bị lừa đảo. Các bạn, lấy từ ý này để chúng ta suy ngẫm, chúng ta thực sự có đau khổ hoặc chúng ta thực sự có một chuyện gì đó đang cầu được gặp Phật hay không? Không cần biết lý do là gì? Chúng ta đang mù lòa với con mắt tâm linh, chẳng biết Phật ở đâu. Nhưng đang đau khổ trong cuộc đời, chúng ta đã đi tìm Phật trong sự mù lòa của cuộc sống. Chúng ta đã bỏ biết bao nhiêu tiền để tìm tới thầy này thầy kia, vị này vị kia để nhờ họ dắt mình tới với Phật. Nhưng rồi họ lừa tiền, họ lừa mất tất cả như 500 người mù, rồi họ lại bỏ rơi mình để mình lẩn quẩn trong cuộc đời, dẫm nát hết bao nhiêu là thời gian uổng phí. Các bạn, các bạn đã bỏ cuộc không? Hay các bạn vẫn giữ vững niềm tin dù bị lừa gạt để đi cầu đạo giác ngộ, để mong rằng được một lần gặp đức Phật? Các bạn, đó là một câu hỏi chúng ta cần suy nghĩ. Hầu hết khi bị lừa gạt trên con đường tâm linh, chúng ta liền bị thất thối Bồ Đề tâm, có nghĩa là bị thối lui, bất mãn, sợ hãi, rồi từ đó đâm ra ghét chuyện, ghét việc, chửi bới, trách la, than phiền, nói xấu. chuyện đó thường xảy ra, gọi là vơ đũa cả nắm. Đó là một hình thức để tư duy. Hình thức thứ hai là chúng ta cầu đạo giác ngộ trong sự mù lòa của thế gian, không biết Phật pháp là gì. Chúng ta bị lừa gạt rồi, chúng ta lai tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục đi tìm Phật đến 7 lần để có nhân duyên hay không? Hay khi tới đó, không thấy được Phật, chúng ta bỏ cuộc? 500 người mù không bao giờ bỏ cuộc dù họ mù. Chúng ta cũng vậy, chúng ta dù mù lòa trong cuộc đời, mù lòa về đời sống tâm linh, nhưng nhớ đừng bao giờ bỏ cuộc trên con đường cầu đạo giác ngộ. Đã có tâm thành thì mù lòa kia, Đức Phật sẽ cảm ứng, hiện thân trụ tại trú xứ, tại Xá Vệ đón 500 người mù. Nếu chúng ta có tâm cầu đạo giác ngộ, dũng mãnh thực sự, dù có phải trải qua biết bao nhiêu lần lừa gạt của người này kẻ kia trên con đường đi tìm cầu giác ngộ đó, chúng ta vẫn vững tâm thì nhất định khi quán chiếu nhân duyên, chúng ta hội đủ phước báu, Phật sẽ hiện diện trong cuộc đời mà gặp ta. Đấy, cuối cùng 500 người đó đã gặp được Phật và được Phật khai thị, thuyết pháp, hướng dẫn để làm sáng con mắt tâm linh, khai mở con mắt Phật, khai mở ở bên trong. Để từ đó khi thác đi, họ được tái sanh vào cảnh lành là gặp được Phật trở lại và trở thành 500 vị tỳ kheo đệ tử của Phật. Nếu chúng ta trong cuộc đời đi tìm cầu đạo giác ngộ mà bị lừa gạt, nhưng vẫn miên mật trên con đường đó thì nhất định sẽ hiển lộ được tánh Phật và tìm được Phật trong cuộc đời. Phật không bao giờ bỏ xa ta. Phật luôn quán chiếu nhân duyên, khi phù hợp sẽ tới với cuộc đời của ta. Nhớ hãy giữ vững tâm trên con đường cầu đạo. Đối với cuộc đời của xã hội hiện tại, bao nhiêu chuyện chúng ta cũng mù lòa, phải lần mò để có được kiến thức, có được sự học. Nhưng rồi cuối cùng, trước khi đi đến sự thành công, hầu hết chúng ta luôn bị lừa gạt. Bởi trong cuộc đời này, ta mắc nợ quá nhiều, ta đã lừa gạt quá nhiều, để rồi khi chúng ta mù lòa, chúng ta lại bị lừa gạt trở lại. Nếu giữ được tâm cầu đạo giác ngộ, nếu hiểu được nhân quả ta đã tạo ra từ kiếp trước nên kiếp này ta bị lừa gạt, ta sẽ hoan hỉ, coi nhẹ và trong lòng của ta sẽ thoải mái và hạnh phúc. Ai làm việc ác sẽ nhận hậu quả của nghiệp ác, ai lừa gạt ta, ta tha thứ cho họ, ta sẽ không còn phải tạo nghiệp với người đó nữa. Ta không biết tha thứ, ta tranh chấp với họ, ta sẽ lại tiếp tục tạo nghiệp với họ. Cho nên, khi một việc bất như ý tới, ai đó lừa gạt chúng ta trong cuộc đời, hãy nhớ rằng chính vì chúng ta trong kiếp trước đã làm việc đó, nên kiếp này ta trả, hãy hoan hỉ mà trả để tâm được nhẹ nhàng, bắt đầu tiếp tục đi. Như 500 người mù, đã mù còn bị gạt, họ cũng chẳng sờn lòng, họ sẵn sàng đi, đi đến 7 lần, gặp được Phật. Cuối cùng có phước báu, được khai thị, chết đi tái sanh làm đệ tử của Phật, trở thành tỳ kheo. Chúng ta trong cuộc đời, bị biết bao nhiêu lừa gạt của người thế gian, nếu chúng ta chấp, chúng ta sẽ tự làm mình luân hồi vào cảnh đau khổ và lầm chấp, tìm nhau để trả nợ. Nhưng nếu chúng ta biết tha thứ và dũng mãnh tìm tới Phật bằng tâm chân thật, chúng ta sẽ được tái sanh về cảnh thiện, chúng ta sẽ gặp được Phật. Đây là điều quan trọng trong đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta có thể mất tất cả ở thế gian này, nhưng có được Phật ở trong lòng, gặp được Phật ở trong tâm, điều đó cao quý vô cùng. Còn hơn chúng ta có được tất cả trong thế gian, mà không bao giờ gặp được Phật, không bao giờ tìm được Phật, không bao giờ tới được với Phật, thì của thế gian có được kia có nghĩa là chi đâu – vô nghĩa. Bởi ai trên đời này có thể mang được của thế gian xuống nấm mồ, ai trên đời này có thể mang của thế gian để tái sanh luân hồi đâu. Các bạn thấy không? Chúng ta dù có mất tất cả của cải vật chất ở thế gian mà gặp được Phật ở trong tâm, diện kiến Phật ở trong đời và theo Phật để học, đó là đại phước báu. Dù người ta có thể lừa gạt tất cả, mà để cho ta gặp được Phật, thì ta có được tất cả. Nhưng nếu các bạn giữ lại tất cả, không có tâm dũng mãnh đi tìm Phật như 500 người mù kia ở làng xa, nếu không có tâm dũng mãnh tìm được Phật, gặp được Phật, rồi để khi bị lừa gạt vẫn giữ cái tâm đó, làm sao họ có thể gặp được Phật và tái sanh làm đệ tử của Phật. Chúng ta ngay trong kiếp này, nếu biết bỏ qua tất cả sự lừa gạt của thế gian đối xử với chúng ta bằng tâm tha thứ, chúng ta vẫn dũng mãnh đi tầm cầu đạo giác ngộ và có cái tâm phát nguyện gặp được Phật ở trong cuộc đời, ở trong tâm, thì nhất định Phật sẽ tới gõ cửa cuộc đời của chúng ta, nhất định Phật sẽ tới để mở cửa tâm thức chúng ta, nhất định ta sẽ được theo Phật, học Phật và trở thành đệ tử của Phật, sanh về cảnh giới thiện lành.

Các bạn thân mến, cuộc sống có nhiều sự lựa chọn, ta lựa chọn gì đây khi bị lừa gạt? Lựa chọn sự tha thứ hay lựa chọn sự trả thù? Lựa chọn sự chấp nhất hay lựa chọn cái tâm oán hận, oán trách? Đã là người, ai trong chúng ta cũng có sự tham giận. Đã là người. ai trong chúng ta cũng có sự oán trách. Nhưng không nhất thiết chúng ta phải làm điều đó, bởi chúng ta biết rằng những điều đó chỉ là phù vân tới rồi đi, chỉ có Đức Phật mới là sự cao quý nhất nếu trong đời người của chúng ta có thể gặp được các Ngài, nếu trong đời người của chúng ta được Chư Phật tiếp cận và khai thị. Nếu trong chúng ta được Đức Phật giáo truyền giáo lý giác ngộ của Ngài, để được tái sanh trong cảnh giới lành làm đệ tử của Phật. Các bạn, cao quý nhất trên đời là gì? Là có được bậc đại giác đại ngộ vào trong cuộc đời. Cao quý nhất trong cuộc đời là gi? Là có được Đức Bổn Sư đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Cao quý nhất là gi? Là khi ta mù lòa và bị lừa gạt, ta vẫn sẵn lòng tha thứ, giữ vững tâm cầu đạo giác ngộ, đi tới để gặp Phật. Đó là sự cao quý vô cùng. Hãy giữ sự thanh cao đó, hãy giữ sự cao quý đó ở trong tâm. Cuộc đời là một đoạn đường thật dài, trên đoạn đường đó ta sẽ bị nhiều lần lừa gạt trong sự mù lòa của thế gian. Chúng ta không bao giờ bị mù loà trên con đường đi tìm Đức Phật. Hãy tiếp tục đi tìm Phật, hãy tiếp tục phát tâm gặp được Phật, hãy tiếp tục và dũng mãnh đi mãi đi mãi dù bị lừa gạt nhiều lần. Nhưng cái tâm đó sẽ dẫn dắt chúng ta gặp được Phật. Phật sẽ cảm ứng được với tầm cầu giác ngộ của ta, Phật sẽ cảm ứng được với nhân duyên khi tới, và Phật sẽ ngồi đó ở phía trước để đợi chờ ta tới. Hãy tiếp tục đi để gặp Phật, hãy tiếp tục đi để học được giáo lý của Phật, hãy tiếp tục đi để để được Phật khai thị và hãy tới để được tái sanh trong sự giác ngộ viên minh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Các bạn thân mến, cám ơn các bạn đã nghe câu chuyện ngày hôm nay. Chúc phúc cho các bạn và xin chư Phật mười phương, Bồ Tát, Thánh Hiền luôn gia hộ cho bạn và gia đình của bạn.  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts