Con Đường Trung Đạo

Bát Chánh Đạo là con đường siêu thoát 
Tránh sa vào lối dục lạc tục phàm
Lìa ép uổng xác thân dầm khổ hạnh 
Dưỡng thân cường, tâm định, trí tinh anh

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau