Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, cùng các bạn đồng tu ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chùa Xá Lợi.

Đã tới giờ đồng tu rồi, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ, đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn! Hôm nay chúng ta đi trực tiếp vào hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Các bạn nhớ, hơi thở đi vào từ mũi, xuống sâu đan điền khí hải ở bụng dưới phình bụng ra, rồi từ đó chúng ta hóp bụng lại từ từ, thở rất chậm và trì mật chú Mu A Mu Sa. Trong quá trình hít vào, thở ra, phình bụng và hóp bụng trì mật chú, mỗi người chúng ta sẽ cảm ứng được với năng lượng Phật điển chuyển vào trong thân tâm của chúng ta. Khi các bạn cảm ứng và phát hiện ra Phật điển tác động vào, các bạn cứ để tự nhiên, dùng tánh thấy biết quán chiếu nương vào chánh niệm hơi thở, quán chiếu toàn bộ những điều gì đang xảy ra tại nơi đây, chỗ này từ thâm tâm của các bạn bằng tâm từ bi – Từ-Bi quán.

Mời các bạn đặt bàn tay phải, bàn tay được đặt tên là trí tuệ vào lòng bàn tay trái từ bi, chúng ta hãy cùng nhau lấy trí tuệ và từ bi thực hành chánh niệm hơi thở – từ bi quán Mu A Mu Sa. Với chủ đề hôm nay, chúng ta cố gắng tịnh tâm để quán chiếu cho thông rõ.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con luôn biết nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành của chính mình. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chủ đề hôm nay nói về một hiện tượng đã từng xảy ra trong quá khứ và vẫn tiếp tục cho tới ngày hôm nay. Dưới nhiều hình thức chuyển tiếp khác biệt nhưng cùng một tâm ý. Các bạn, cách mà chúng ta thường luyện âm binh, tu luyện âm binh, không biết rằng các bạn ở trong đời, những Phật tử thuần hành; hoặc là tại gia hay chúng ta là người bình thường có khi nào nghe qua hai chữ “âm binh” chưa? “Cách Luyện Âm Binh” ngày xưa, các thầy Pháp tu luyện pháp thuật thường tu luyện âm binh, để phục vụ cho những điều họ muốn làm. Để điều binh khiển tướng y như một Quan Võ trên sa trường, xông pha chiến trận, chiến đấu để thành tựu những sự mong muốn của riêng mình. Các thầy pháp thường hay tu luyện âm binh để họ có thể điều âm binh đi làm những chuyện mà bản thân họ muốn; hoặc là khách hàng yêu cầu. Đây nói theo từ ngữ hiện đại là một dịch vụ mà người xưa thường hay sử dụng, để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng, mà nó có thật trong dân gian truyền miệng kể cho nhau nghe. Thỉnh thoảng các bạn cũng có thể nghe được những câu chuyện rải rác ở trên mạng về âm binh của vị pháp sư nào đó, tu luyện âm binh cao tay ấn, có thể điều binh, làm những việc lạ lùng, phi thường. Như dời nhà, dời cửa, dời cây dời cối, thậm chí là còn dời tư tưởng của người khác từ Thiện thành Tà.

Có lẽ các bạn bây giờ nghe được những chữ như vậy “luyện âm binh”, cũng có lẽ các bạn đã từng nghe rồi. Đối với một số bạn, hai chữ âm binh thật mới mẻ, lần đầu mới nghe. Nhưng đại đa số những ai nghiêng về con đường tâm linh, không tu, không làm mà mong muốn có nhiều thường đi vào con đường âm binh; hoặc con đường bùa ngải; hoặc những con đường thật ngắn, thật gọn, chẳng cần tu đức mà có thể thành tựu được vật chất, những ham muốn trong cuộc đời. Tu luyện âm binh không nằm ngoài ý nghĩa là phục vụ cho tâm tham chấp và sân giận của chính mình. Ngày xưa và ngày nay vẫn còn luyện, hình thức khác biệt một chút nghe các bạn. Dịch hai chữ âm binh cho nó thuần túy, ngôn ngữ đời thường tức là nuôi ma, là chúng ta nuôi ma để ma phục vụ. Nuôi dưỡng những linh hồn chưa siêu thoát bằng một phương pháp tâm linh, để từ đó những linh hồn chưa siêu thoát đó (mà ở trong pháp thuật người ta gọi là âm binh); hay nói theo từ ngữ sợ một chút xíu ta cũng nên nghe, tức là “nuôi ma” để phục vụ cho mong cầu của chúng ta.

Miền núi xa xôi, sơn cước lạnh lẽo vẫn có những câu chuyện người ta nuôi ma. Nuôi ma gà, nuôi ma xó và ở đời cũng đồn thổi người ta nuôi nhiều thứ ma lắm. Và chữ ma đó được dịch cho nó gọn hơn đối với các thầy pháp cao tay ấn gọi là nuôi âm binh. Ta có thể gọi là những linh hồn; hoặc những thần thức, tùy theo các danh từ các bạn đặt để ra; hoặc các tôn giáo, niềm tin khác nhau gọi về một điều gì đó còn tồn tại sau kiếp sống này đã hết. Trong thời gian chưa được tái sanh trở lại vì những linh hồn; hoặc thần thức đó, năng lượng của con người đó còn tồn tại do tâm tánh tham chấp, nuối tiếc, vướng víu vào một điều gì nên chưa thể theo vòng xoay của luân hồi mà tái sanh. Lúc đó, các thầy pháp; hoặc những vị thầy; hoặc những người tu luyện âm binh thường dùng những mật chú, những câu thần chú cúng kiến theo một cách đặc biệt để hấp dẫn các thần thức, linh hồn đó theo họ. Vì những linh hồn và thần thức đó chưa siêu thoát, bởi do tâm tham-sân; hoặc do sự vướng víu, nuối tiếc. Cho nên các thầy pháp với những câu thần chú thường mang ý nghĩa để sách động, kích thích những tâm tánh như vậy. Để lôi kéo những linh hồn, những thần thức kia (nay ta tạm gọi là âm binh). Tức là phần âm, làm binh tức là làm lính cho mình. Hấp dẫn phần âm vừa chưa được siêu thoát bởi vẫn còn dính mắc, đi theo họ để làm lính. “Binh” tức là lính để họ điều khiển, “âm” tức là phần âm, thần thức, linh hồn. Ta dùng chữ âm binh cho dễ nha các bạn. Những thầy pháp, hoặc những thầy bùa, thầy ngải dùng tà thuật và thần chú mang ý nghĩa sách động, kích thích để chiêu cảm sự ham muốn của phần âm binh đó. Và họ càng dùng sự tu luyện nó nhiều để có thể nuôi dưỡng thật nhiều âm binh, để sau này họ điều khiển, phục vụ cho nhu cầu của họ.

Chúng ta vẫn nghe kể, người ta có thể điều âm binh đi để hại người này, hại người kia. Dân gian vẫn rải rác thật nhiều những câu chuyện như vậy, ta không biết rõ, nghe kể và đâm ra hoảng sợ. Cách nuôi và cách luyện âm binh, chúng ta nắm vững phương pháp. Âm binh như đã nói, khi chưa siêu thoát bởi tâm tham chấp, vướng víu ở đời còn đó. Và các thần chú của các ma pháp mang ý nghĩa sách động, kích thích, chiêu cảm, lôi kéo âm binh đi theo chiều hướng của những tâm bất thiện – ngưu tầm ngưu. Chiêu cảm bằng năng lượng bất thiện như vậy cùng với hối lộ, tức là cúng kiếng, đồ ăn, phẩm vật để nuôi dưỡng tâm tham đó. Cho nên âm binh theo họ và dưới sự hướng dẫn của họ, phục vụ để được nuôi dưỡng. Âm binh càng tốt, càng giỏi, càng mạnh là những âm binh mà khi còn sống thường hay hung ác, thường hay bắt hại người khác, thường là giang hồ hảo hớn, tay đẫm máu. Nói đúng là những người bất thiện trong cuộc đời. Khi còn sống mà bất thiện, hung ác, tàn bạo thì những vị thầy pháp sẽ chiêu cảm phần âm của họ là thần thức, linh hồn của họ để luyện binh phục vụ. Bởi cả một thời khi sống đã có tâm tánh bất thiện, do đó khi chết đi dễ bị chiêu cảm bởi năng lượng bất thiện do các thầy pháp tu tập. Các thầy pháp thường không hiểu được thần chú mang ý nghĩa gì, nhưng tất cả các thần chú đó đều mang ý nghĩa là sách động, kích thích lòng ác, tâm tính bất thiện. Để chiêu cảm, nuôi dưỡng họ bằng hối lộ vật chất, sự cúng kiếng rồi điều khiển họ phục dịch. Cho nên âm binh chẳng qua là để phục dịch những thầy pháp làm việc.

Bên cạnh đó chúng ta thấy mà, ở đâu có thiện ở đó có ác. Song song với vấn đề các thầy pháp tu luyện âm binh như vậy để phục dưỡng, để phục vụ cho nhu cầu đòi hỏi, tham muốn và những điều khách hàng cần. Hầu hết chỉ là về tiền tài, vật chất; hoặc là trả thù; hoặc đánh phá; hoặc tiêu diệt những đối tượng không thích. Cho nên họ tu luyện âm binh để phục vụ cho những nhu cầu đó. Và họ muốn giữ những âm binh đó, thần thức đó, linh hồn đó càng lâu càng tốt. Mà để giữ được, họ luôn chiêu cảm bằng những câu thần chú mang tánh sách động, kích thích tánh tham, tánh ác. Bên kia, một bên là các thầy pháp làm như vậy, nói đây không phải là thầy pháp đều làm, nhưng chúng ta tạm dùng hai chữ đó. Còn một bên các vị thầy chân chánh thì dùng những lời của Chư Phật khai thị, tiếng kinh, tiếng kệ để chiêu cảm linh hồn, thần thức đó hãy theo thiện nghiệp mà tái sanh, bằng năng lượng thiện lành của tâm tịch tĩnh, an trú ở trong chân lí Nhân Quả thiện ác. Tỏ bày thật rõ cho thần thức, linh hồn đó hiểu lời của Phật dạy thân tứ đại này là giả hợp. Tất cả mọi loài, thần thức đều phải tái sanh theo nghiệp. Nghiệp ác và nghiệp thiện, nghiệp nào nhiều chúng ta sẽ bị lôi kéo đi tái sanh. Và các bậc thầy có Chánh Tâm, có Chánh Đạo, đạo đức thì dùng lời Phật chân lý, diễn bày, tụng một vài bài kinh kệ, sách tấn. Một bên là kích động tánh tham-sân-si, hỷ nộ ái ố, một bên là sách tấn tâm tánh thiện lành, hiểu thấu Nhân Quả mà sẵn sàng ra đi đầu thai – khác.

Phật dạy trong bài kinh về nhân duyên, có cái này thì có cái kia, có bên Tà thì phải có bên Chánh. Có một bên chiêu cảm bằng những câu sách tấn để nương theo pháp Phật, tâm tánh thiện lành nuôi dưỡng những năng lượng thiện đi tái sanh. Một bên là chiêu cảm bằng sự sách động, kích thích tánh tham-sân. Hy vọng Bảo Thành nói tới đây các bạn hiểu rõ âm binh là gì, nuôi dưỡng như thế nào. Không nên đi vào chi tiết quá nhiều để rồi có nhiều các bạn cái tâm chưa có được định, đâm ra ham mê thử một phen tổn phước. Đối với điều này ta phải nhớ, nếu chúng ta chiêu cảm những sự dữ, sự ác thì ma, âm binh, thần thức, linh hồn chưa siêu thoát sẽ gá vào chúng ta. Mới đầu ta không biết, ta vui, ta thích nhưng nếu ta không đủ đạo lực giữ cho tịch tĩnh, ta ngược lại sẽ bị những năng lượng bất thiện đó chiêu cảm ta ngược lại, kéo ta vào trong đó để sa đà tạo ra tội, nghiệp và tổn phước cho chính ta. Cho nên Bảo Thành khuyên các bạn không bao giờ tu luyện âm binh, không bao giờ nghiên cứu, nghe về những từ ngữ này. Bởi nó không phải là những cách thiện lành mà Phật dạy, đây là Tà Pháp, đây là Tà Kiến sẽ tăng trưởng Tà Tâm để tạo nghiệp tổn phước.

Các bạn phải nghe được và phải ngừng ngay nếu có ý nghiêng về bên đó. Các bạn phải nghiêng về các bậc Tôn Túc. Một bên gọi là chiêu cảm để giữ các thần thức linh hồn, luyện âm binh, một bên là để siêu thoát. Các bạn phải thực hành theo các bậc Tôn Túc, mang lời Phật sống một đời sống đạo đức, gương mẫu, mô phạm. Mang lời Phật diễn giải và tụng niệm kinh sách cho những ai quá vãng đã chết. Để linh hồn, thần thức của họ nghe được chân lí của Đức Phật và thấy được một đời sống đạo đức của các bậc Tôn Túc; hoặc của các bạn khi hồi hướng mà họ nương theo thiện nghiệp của họ dù rất ít để tái sanh vào cảnh giới thiện lành, kiếp sau vẫn tiếp tục gặp được Tăng, được Pháp và được Phật để tu luyện. Cho nên nếu mà học thì phải học theo các bậc Tôn Túc, các bậc thiện tri thức, học theo lời giáo dưỡng, chỉ dạy của Phật để cầu siêu chứ đừng học theo các thầy Pháp có tâm tà, có tâm ác. Để chiêu cảm, giữ linh hồn, thần thức của họ lại trong sự ham muốn sách động để biến thành binh lính phục vụ cho mình. Âm là phần âm, binh là lính, biến thành lính để phục vụ cho mình. Ta sẽ tạo ra thật là nhiều nghiệp, tổn phước, cộng nghiệp làm tổn phước báu đó sẽ theo chúng ta từ đời này qua đời qua đời sau. Thậm chí nó còn lan tràn, ô nhiễm tới những đời sau của con cháu trong thân tộc, dòng tộc của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ chọn lựa một con đường đúng theo các bậc Tôn Túc để cầu siêu chứ đừng chiêu cảm, luyện âm binh. Cầu siêu cho những linh hồn thần thức tái sanh, đừng tu theo Tà Tâm, Tà Kiến để giữ họ lại thành âm binh, lính cho chúng ta.

Đây là lời khuyên chân thành, các bạn phải nhớ, nay diễn giải rộng hơn để chúng ta thấy. Nói là như vậy, nhưng các bạn và Bảo Thành vẫn là những thầy pháp nuôi âm binh mỗi một ngày, bởi chúng ta không nhìn thấu mà thôi. Các bạn có thấy các bạn trong mỗi ngày đã từng tu luyện âm binh chưa? Người ta tu luyện âm binh là để lôi kéo những linh hồn, thần thức mà thân xác đã chết. Còn chúng ta tu luyện dương binh, Thần Tướng ở giữa đời. Cũng y hình thức đó nhưng mà không đợi đến chết, đợi đến chết mà luyện cũng phức tạp lắm. Chúng ta Bảo Thành và các bạn, có lẽ trong nhiều kiếp và thật là nhiều người vẫn tu luyện. Không phải phần hồn, thần thức của người đã chết mà lôi kéo luôn cả những con người còn đang sống bởi tâm bất thiện, nghiệp chướng của chúng ta.

Các bạn, ý nghĩa mỗi khi Bảo Thành và các bạn tham-sân-si, trượt dài trên những tham vọng của cuộc đời. Để rồi những tâm ác đó biến thành ngôn từ, lời nói, hành động kích động người khác, lôi kéo người khác tạo ra nghiệp. Chính là chúng ta đang nuôi dưỡng những phần tử xấu, những con người xấu bằng tâm xấu của chúng ta. Đó là cách luyện để nuôi dưỡng âm binh chứ không đợi đến chết. Có không? Có.

Các bạn và Bảo Thành đã từng xúi giục người này, người kia làm bậy. Đó là một cách, âm binh người ta cũng xúi các linh hồn, thần thức làm bậy. Chúng ta không đợi đến chết mà khi những người đó còn sống, ta thường rỉ tai, rỉ rả, thì thầm, lôi kéo. Để sách động họ làm những chuyện theo ý của chúng ta. Làm cho những người đó mất phương hướng để rồi họ hùa theo ta làm những chuyện sai. Chuyện này có, Bảo Thành xin sám hối, các bạn chắc có lẽ cũng phải sám hối thôi. Bởi chúng ta đã nhiều lần xúi dại, hai chữ “xúi dại” người khác; hoặc lôi cuốn người khác theo những điều suy nghĩ của riêng ta, mà điều suy nghĩ đó hoàn toàn lệch lạc, sai trái, không đúng với tinh thần của nhà Phật. Đó cũng là cách tu luyện âm binh. Thật là sai phải không các bạn? Nói rộng ra nữa, trong xã hội ngày nay vẫn còn thật là nhiều người tu luyện âm binh. Không đợi đến chết nhưng họ bỏ tiền ra để nuôi dưỡng những người trong giang hồ để cần đi đánh thuê, đánh mướn, đâm chém nhau.

Các bạn có thấy ở trên đường phố; hoặc ở trên chỗ này, chỗ kia xảy ra những cuộc đánh nhau giữa băng nhóm, dao búa chạy đầy đường, chém giết không sợ hãi? Đó cũng là cách nuôi dưỡng – đúng! Những người anh hùng gọi là anh hai đó cũng phải bỏ tiền ra để phụng dưỡng nhóm người đó trong tâm tham và ác bằng tiền, bằng thuốc. Để rồi sách động họ, điều khiển họ làm mất thăng bằng của kiến thức sống, sống thiện, sống tốt, làm đảo lộn hết mọi lý lẽ, đạo đức ở đời. Để phục vụ cho nhu cầu duy nhất là trả thù, đánh đập, chém giết, bắt hại. Đó là cách tu luyện âm binh thật là rõ, ngày nay ai cũng thấy. Mà chúng ta ở đời thường nói: “Ôi, đám âm binh đó mà”. Là ám chỉ cho những con người trong giang hồ. Đó là thuật ngữ, là những người bị nuôi dưỡng bằng xì ke, ma túy, ăn uống, nhậu nhẹt, tiền bạc, mất phương hướng trong cuộc sống. Để rồi chỉ phục vụ cho một nhu cầu duy nhất là cầm dao, cầm búa đi chém giết người khác, gọi là giang hồ.

Các bạn thấy không, cuộc đời nó có. Các bạn không làm như vậy nhưng cũng có, bằng nhân cách và phẩm cách không có tốt đẹp do tâm tham, sân trỗi dậy. Ta đã nhiều đời, nhiều lần xui khiến, gọi là xui khiến, dụ dỗ, để sách động, kích thích lòng tham muốn của người khác làm việc sai trái. Điều đó, ta, Bảo Thành và các bạn đã phạm rồi thì chúng ta không khác gì một thầy pháp, làm tổn hại đạo đức của những người khác. Cần phải soi chiếu vào trong thân tâm, đời sống của mình để biết dừng, biết ngừng và đừng soi mói vào những người khác làm sai. Nhưng phải nhìn thật rõ ta đã làm sai dưới hình thức này; hoặc hình thức kia, đồng nghĩa với cách tu luyện âm binh. Ta đã theo Phật rồi không thể làm như vậy. Muốn điều binh, khiển tướng là người phải có đức độ, người ta giỏi, kiến thức và trí tuệ, tức là có thể điều phục được những tánh tham. Khi ta điều phục được tâm tánh tham, sân và si của ta chính là ta trở thành thầy pháp cao tay ấn. Đúng nghĩa là người có đạo hạnh, có đạo đức và đúng nghĩa là người có thể thuần phục được tâm tánh bất thiện của chúng ta. Đây cũng là cách nuôi dưỡng nhưng mà không nuôi dưỡng âm binh, tâm tánh bất thiện mà nuôi dưỡng thần thức trong pháp thiện Chư Phật dạy. Nếu các bạn bị đói, dễ bị miếng ăn nó cám giỗ rồi sau đó họ cho ăn, sai khiến chúng ta. Nếu các bạn bị khát dễ bị miếng nước, miếng uống, họ cho uống sai khiến chúng ta. Nếu các bạn túng thiếu về cái gì dễ bị cái đó sai khiến, nếu bạn túng thiếu về tiền thì bị tiền, về vật chất thì bị vật chất, về tình thì bị tình nó dụ dỗ, cám dỗ. Cho nên ở trong đời, ta không thể để túng thiếu, mà phải để đủ và dư làm từ thiện. Đủ dư cái gì? Đủ dư tâm tánh thiện lành. Người có tâm tánh thiện lành, mọi phương tiện trong cuộc đời sẽ vừa đủ để nuôi dưỡng cuộc sống. Từ đó, chẳng thể bị người khác dùng vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị để chiêu cảm, để dụ dỗ, để cám dỗ, để dẫn đưa ta lạc vào con đường tội lỗi. Các bạn phải nắm cho vững vấn đề này để chúng ta phân biệt cho thật rõ. Còn không vô tình chúng ta sẽ trở thành thầy pháp của thế kỷ XXI.

Tu luyện âm binh tức là tâm tánh bất thiện của ta để cám dỗ, để xúi giục, để dụ dỗ, để kích động những người khác hùa theo tham vọng của ta. Để tạo nghiệp, tạo tội nguy hiểm vô cùng. Phải nương vào Giới Đức, phải nương vào Giới Hạnh và phải sống đạo đức, đi theo chân lý của Đức Phật dạy. Được khai thị, truyền dạy qua các bậc Tôn Túc ở chùa; hoặc ở trên mạng; hoặc trong kinh sách, tùy theo nhân duyên các bạn tiếp cận mà phải học. Nhất định phải tu luyện, nếu các bạn không tu luyện phương thức nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành của chính mình thì tâm tham chấp trong dục lạc sẽ trỗi dậy. Bởi do sự thiếu thốn, bởi tham quá nó thiếu, dễ bị dụ dỗ. Khi sống dễ lâm vào những điều ác, tội lỗi. Khi chết dễ bị những thầy pháp chiêu cảm, để trở thành âm binh theo họ, làm những điều họ mong muốn để có được những điều mà họ đưa đẩy ta vào, xúi dục ta vào. Sống bất thiện chết chẳng lành, lại bán cả linh hồn, thần thức cho những thầy pháp làm sai. Chúng ta nhớ, sống lành sống thiện, thì chết lành và như vậy nếu như cuộc đời ta có chết cũng chết một cách an lành. Để theo ánh hào quang, chân tánh thiện lành nơi Phật tánh vốn có, hướng theo năng lượng từ bi của Phật mà tái sanh. Chứ không thể bán thần thức, linh hồn của ta cho những điều sai trái. Để làm ma, con ma nô lệ cho những thầy pháp. Chớ làm thầy pháp nuôi dưỡng điều xấu, xúi dại người khác làm bậy, nguy hiểm lắm các bạn nhớ. Mà hầu hết quá khứ các bạn và Bảo thành từng sai phạm trong vấn đề đó. Ta cứ tưởng người ta nuôi âm binh là nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng chính chúng ta đã nuôi dưỡng những tâm tánh bất thiện và xúi giục người khác làm theo, đó chính là nuôi âm binh. Chúng ta đã nuôi và tu luyện âm binh theo một hình thức thời đại tân tiến hóa, phục vụ chúng ta, phục vụ tâm tham theo điều xúi giục của chúng ta. Và làm việc cho chúng ta ngay khi họ còn sống, chứ không cần đợi đến khi họ chết.

Bởi vậy, các bạn phải cố gắng nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành của mình và chú ý đến con cái, những người thân của chúng ta khi còn trẻ. Để chúng, những đứa trẻ, những người con cháu của chúng ta không bị những băng nhóm; hoặc những người khác mang tiền, mang danh, mang vật chất ra. Để xúi giục, cám dỗ, lôi kéo đi vào những con đường tội ác. Muốn như vậy các bạn phải sống một đời sống đạo đức, chánh niệm, quán chiếu từ bi. Từ-Bi quán hằng ngày để ánh mắt từ bi yêu thương, hành động từ bi yêu thương, năng lượng từ bi yêu thương trong cuộc đời, để đối xử và hấp dẫn con cái của chúng ta đi vào con đường thiện lành mà Đức Phật đã dạy. Nhất là các em ở tuổi mới lớn vị thành niên, mười hai, mười ba, mười bốn tuổi,…. Ở độ tuổi đó đang có sức mạnh khao khát vươn vào một đời sống mới. Đời sống của sự trưởng thành rất cần những điều mà những người khác có. Điều đó là đúng, nhưng nếu chúng ta không mang chân lý của Phật giáo dục cho đúng, thì các em đó dễ bị lôi cuốn vào con đường tội lỗi. Trở thành binh lính của con người khi còn sống và rồi chết đi cũng sẽ theo con đường đó mà thôi. Cho nên chúng ta nhớ cách tu luyện âm binh, biến tướng ngày nay là tu luyện con người làm sai trái bằng cách mang vật chất, tiền tài, sự ăn chơi phù phiếm để dụ dỗ.

Các bạn nếu có con mới lớn cần phải cẩn thận. Thường đưa các em tiếp xúc với các bậc thiện tri thức, cho các em tiếp cận với những bậc thầy; hoặc những môi trường giáo dục đạo đức Thánh Hiền. Các trường học dạy về đạo đức Thánh Hiền ở trong chùa, ở đâu cũng được, tôn giáo nào cũng có những lớp như vậy. Để được đào tạo đạo đức ngay từ thuở nhỏ, học giáo lý và được sự hướng dẫn, nâng cao phẩm chất thanh tịnh của người con Phật; hoặc của tôn giáo mình đi theo. Các bạn hãy cố gắng tạo thành một thói quen là cho con cái của chúng ta tiếp thu và học hỏi nền giáo dục của Chư Phật, của các tôn giáo mình theo. Để con cháu của chúng ta không bị lôi cuốn và bị xúi giục, sai lạc vào những con đường khác.

Chúng ta thấy các em trẻ, ví dụ như ngày nay tệ hại của xã hội là gì? Là chơi game, các em mê game đến mức mà trốn cha, trốn mẹ vào những chỗ đó để chơi, để rồi không có tiền chơi thì bị những nơi đó cho mượn tiền. Và trong một thời gian thiếu tiền nhiều quá, không dám nói với cha mẹ, rồi những người đó sai khiến các em nhỏ làm những chuyện tội lỗi. Đó cũng là một hình thức tu luyện, nuôi dưỡng âm binh ngay khi còn sống. Mê – âm binh thường là những con người đang bị trượt trên tâm mê, tâm tánh mê muội. Và như vậy nó quen một thói quen tạo thành một tập khí, khi chết lìa đời thì thần thức, linh hồn của những người đó cũng dễ bị cám dỗ và lôi kéo, trở thành âm binh cho các thầy pháp. Khi sống tâm tánh như thế nào, khi chết dễ bị chiêu cảm theo cái đó. Nếu tâm tánh được nuôi dưỡng thiện lành thì khi chết sẽ được cầu siêu, siêu thoát, còn không sẽ bị chiêu cảm. Bởi ở đời luôn luôn có hai bên, một bên các bậc Tôn Túc đạo đức mô phạm, cầu siêu để cho thần thức đó được siêu thoát, một bên họ cũng chiêu cảm, dụ dỗ để kéo theo. Chánh – Tà luôn song hành trong cuộc đời, có Chánh phải có Tà.

Do vậy mà chúng ta, những người nghe được những sự hướng dẫn ngày hôm nay phải chú ý đặc biệt, không những cho giới trẻ mà còn cho bản thân của mình nữa. Tức là phải luôn luôn biết nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành của chính mình trong môi trường giáo dục, giáo lý của Phật. Từ chùa chiền, từ gia đình Phật tử theo học giáo lý, những sinh hoạt như vậy từ từ sẽ được thuần phục tâm tánh đó. Và rồi chúng ta được trưởng dưỡng trong một môi trường tốt.

Nhất định khi sống thì chúng ta sống thiện và khi chết đi sẽ thác đi một cách lành lặn. Còn không sống đã là âm binh rồi, mà ở đời người ta hay dùng chữ gọi là “cô hồn các đảng”. Gia nhập vào băng đảng này, băng đảng kia như những kẻ cô hồn vậy, không thể để cho những từ ngữ như vậy ám chỉ tới cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của những giới trẻ. Do đó, chúng ta nhất định phải tinh tấn tu học, nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành trong hơi thở chánh niệm. Nghiên cứu kinh điển, Văn-Tư-Tu, Kinh điển phải đọc nhiều để có Văn Tuệ, có tuệ giác về văn. Văn tức là giáo lý của Phật ghi xuống, ta đọc, ta nghiên cứu, ta hiểu được thì từ đó tư duy, có trí tuệ trong tư duy, trí tuệ trong văn kinh của nhà Phật còn ghi lại. Từ đó, chúng ta tu thì mới có trí tuệ của sự tinh tấn tu. Cả ba mặt đó cần phải bồi dưỡng, cần phải nuôi dưỡng, cần phải tu luyện.

Chúng ta phải là những nhà mô phạm, sống được như vậy để làm gương sáng cho giới trẻ, cho con cháu, cho những người thân của chúng ta. Chúng ta không cần phải gõ mõ, tụng kinh cho lớn để mọi người thấy được Phật. Mà chính vì đời sống của chúng ta, một đời sống gương mẫu, mô phạm, sống đạo đức. Họ sẽ nhìn vào đời sống của chúng ta để thấy được Phật, thấy được chân lý của Phật, thấy được tâm tánh thiện lành của ta là thấy được Phật tánh Phật đã khai thị. Để tránh xa những con đường dụ dỗ, cám dỗ, xúi giục của cuộc đời bằng vật chất, tiền tài và các loại thuốc gây mê. Cần, cần lắm sự quan tâm đến giới trẻ, khi mất đi nền tảng đạo đức sau này giới trẻ khó có thể đứng vững và làm chủ được đời sống. Các bạn nếu là cha mẹ cần phải quan tâm, và không những sự quan tâm đó chỉ bằng cách giáo dục chúng mà phải bằng cách tu luyện bản thân của mình, nuôi dưỡng cuộc đời, bản thân của mình bằng tâm tánh thiện lành. Còn không Bảo Thành và các bạn vô tình đã trở thành một thầy pháp, nuôi một đám âm binh để phục vụ cho tâm tham cầu của chúng ta. Điều đó hoàn toàn sai, không phù hợp.

Là Phật tử tại gia, giữa cuộc đời bon chen, bộn bề ta vẫn có thể có thời gian làm được sự tu cho thanh tịnh. Bằng cách chỉ cần hít vào thở ra, nuôi dưỡng những điều thiện hảo vốn có trong ta đã là đủ. Lúc nào các bạn cầm phone (điện thoại) ở trên tay cũng luôn luôn phải gắn liền với wi-fi. Để có mạng, để coi tin tức này, tin tức kia, đó là cuộc sống của ngày hôm nay thiếu điện thoại không thể. Một đứa nhỏ mới lớn cũng cần có điện thoại, hầu hết trên thế giới ai cũng có điện thoại cầm tay và luôn luôn gắn liền với wi-fi, với mạng để cập nhật thông tin. Vậy sao chúng ta không luôn luôn cầm Phật tánh của ta trên tay, bật nó lên gắn liền với năng lượng từ bi của Phật, là mạng lưới Từ Bi của Phật để đón nhận và đọc được những thông tin thiện lành, giáo lý cao siêu của Phật?

Các bạn, nếu các bạn biết mang Phật tánh ra, bật nó lên, gắn liền với mạng mạch năng lượng từ bi của Phật, để đón nhận và đọc được những thông tin của Phật, thì các bạn đã thật sự là người con Phật rồi. Trong đời sống bận rộn chỉ bằng hơi thở Mu A Mu Sa là đã ứng dụng được rồi. Bật điện thoại gắn kết với Phật, thông tin gắn kết với Phật. Còn không chúng ta gắn kết với một xã hội đen qua những tin tức của cuộc đời, qua điện thoại để rồi làm loạn trí, loạn thần, đam mê. Không còn biết gì nữa, chỉ theo sự xúi giục ở đời mà làm bậy, không tự chủ được bản thân.

Các bạn hãy nhớ, sự so sánh này thật dễ hiểu và ai cũng có thể làm được. Điện thoại cầm tay, Phật tánh vốn có ở trong lòng bàn tay đây, bật nó lên, bật chế độ gắn kết Mu A Mu Sa trong chánh niệm hơi thở. Để có mạng, để có wi-fi, để có internet gắn kết với cái điện thoại Phật tánh này. Để chúng ta luôn luôn có thể gọi nói chuyện tâm sự với Phật và đọc được những thông tin, giáo lý chân truyền của Phật trực tiếp trong đời sống chánh niệm hơi thở. Hay hơn, tốt hơn là cầm điện thoại để lướt trên những trang mạng phù du, đầy rẫy những chuyện sai. Dĩ nhiên điện thoại tiện lợi nhưng thường những giới trẻ không làm chủ được. Rồi cứ lướt hoài, phượt hoài trên đó, không làm chủ được đời sống.

Làm bậc cha mẹ hoặc các bậc lớn tuổi chúng ta cố gắng, cũng là cái điện thoại mà là điện thoại Phật tánh, gắn liền với wifi Mu A Mu Sa. Để có năng lượng từ bi, nói gọn là quán chiếu từ bi; hay nói ngược theo kinh gọi là Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở. Hôm nay chúng ta thấy từ ngữ nó khác đúng không nhưng mà đồng nghĩa thôi. Theo Kinh Phổ Môn, Phẩm Phổ Môn gọi là Từ-Bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Trong chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa có nghĩa viên dung vô cùng, là Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Trong một hơi thở, các bạn đón nhận tràn đầy năng lượng từ bi để định tĩnh tâm tánh của mình, nuôi dưỡng thần thức của ta và cuộc đời của ta bằng tâm tánh thiện lành vốn có. Như vậy chúng ta sẽ loại bỏ tất cả những tâm tánh ác, không biến mình trở thành âm binh khi còn sống, không biến những người chung quanh, gần gũi chúng ta trở thành âm binh khi còn sống và khi chết. Hãy nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành của chính mình bằng Từ-Bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Đừng nuôi dưỡng cuộc đời của mình bằng tâm tánh ác, tham-sân-si. Để rồi bán thần thức, linh hồn của mình khi còn sống cũng như khi chết trở thành âm binh cho người khác sai khiến, phục dịch, nô lệ thần thức. Điều đó đáng tủi hổ.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào bàn tay trái, để chúng ta vận dụng 07 biến vi diệu Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ, đại bi xuống muôn loài chúng sanh để chúng con biết nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành của chính mình. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn, nếu các thầy pháp có thể dùng những thần chú sách động, kích thích tâm tham để chiêu cảm những linh hồn, thần thức để luyện âm binh. Thì chúng ta cũng có thể hấp dẫn, cảm ứng năng lượng thiện lành tới với tất cả những người gần gũi với chúng ta. Để tăng trưởng đời sống đạo đức, chánh niệm và từ bi, không thể lơ tơ mơ, xao lãng việc này được, phải chú tâm. Nếu ta không tự nuôi dưỡng mình thì sẽ bị người khác chiêu cảm. Hãy tự hấp dẫn mình bằng năng lượng thiện lành của Phật tánh. Hãy tự cảm ứng mình với năng lượng từ bi của Phật. Để dung thông với tất cả mọi người, để năng lượng từ bi vốn có trong ta hấp dẫn những người khác hướng thiện, làm thiện, tu thiện – tuyệt vời. Bảo Thành và các bạn có khả năng làm được chuyện này một cách thật dễ trong pháp tu Từ-Bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa.

Hãy cố gắng thực tập, ta sẽ hấp dẫn mọi người bằng năng lượng từ bi. Ta sẽ cảm ứng năng lượng từ bi tới với tất cả những người yêu thương của chúng ta. Để họ nương vào năng lượng và sự hấp dẫn rất thiện, rất chân thiện của ta đó. Họ trụ vào đó, làm nền tảng để vươn lên, để thành tựu đời sống tốt đẹp, để không bị những thế lực xấu chiêu cảm, dụ dỗ, cám dỗ, sa ngã vào con đường tội lỗi. Nếu không nuôi tâm tánh thiện lành, tánh xấu sẽ bị người khác chiêu dụ, xúi dục. Chính ta cũng sẽ bị huống hồ chi những người thân. Do đó, Bảo Thành và các bạn phải biết nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành của chính mình bằng Từ-Bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Để tự hấp dẫn và tự cảm ứng được năng lượng từ bi của Phật và hấp dẫn cảm ứng tới những người yêu thương. Để chúng ta cùng bảo bọc trong Chánh Pháp, nuôi dưỡng cuộc đời trong tâm tánh Thiện lành. Để sống thiện, làm thiện, nghĩ thiện, nhìn thiện để có được một đời sống hạnh phúc và bình an.

Hãy nghĩ tới những con người không làm chủ được tự thân của họ. Hãy nghĩ tới những người bạn, những người thân, những ai a quen biết không làm chủ được tâm tánh, họ đang sa ngã và bị cám dỗ. Hãy hấp dẫn năng lượng từ bi do Từ-Bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa trong sự thực hành đồng tu mỗi ngày của chúng ta. Để họ có thể quay đầu trở lại với tánh thiện của họ. Sống biết làm chủ bản thân và tâm họ được làm chủ để sống hạnh phúc, không bán linh hồn, thần thức cho người khác. Để làm âm binh cho họ sai khiến tạo ra tội lỗi và nghiệp chướng.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào bàn tay trái, chúng ta vận hành 07 biến vi diệu Mu A Mu Sa.

Chúng con đã hiểu Nhân Quả, thiện ác, nguyện tu tập Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Để nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành mà hấp dẫn, cảm ứng tới tất cả những người chúng con yêu thương. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con đã thấu hiểu chân lý của Phật, nhất định không để những sự xấu ở đời chiêu cảm, kích động, xui khiến, cám dỗ, lao đầu vào con đường tội lỗi. Chúng con sẽ tự tu luyện từ bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa để hấp dẫn và cảm ứng năng lượng thiện lành cho bản thân và tới những người chúng con yêu thương. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Khi còn sống cũng như khi chết, chúng con nhất định không thể để những người có Tà Tâm chiêu cảm biến thành âm binh, nô lệ thần thức, phục dịch cho họ. Mà phát nguyện tu luyện từ bi quán, chánh niệm hơi thở để trở thành Phật tử chân chánh, hấp dẫn và cảm ứng năng lượng từ bi cho tự thân và những người yêu thương. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện tu luyện từ bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa để nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành, hấp dẫn, cảm ứng năng lượng từ bi của mười phương Chư Phật, xoay chuyển cuộc đời của chúng con. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con sẽ an trú trong từ bi quán, chánh niệm hơi thở để tu luyện tâm tánh thiện lành của cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con sẽ luyện tâm tánh thiện lành, tỉnh giác, bình đẳng tánh trí trong hơi thở từ bi quán chánh niệm Mu A Mu Sa, để tăng trưởng đời sống hạnh phúc và bình an. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Để những thế lực xấu, ma lực tham muốn của cuộc đời chiêu cảm làm âm binh. Chúng con phát nguyện tăng trưởng chánh niệm hơi thở, từ bi quán Mu A Mu Sa. Để nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành, hấp dẫn và cảm ứng năng lượng từ bi cho chính mình và hồi hướng cho muôn người chúng con thương yêu hiện diện trên hành tinh này. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Các bạn đã thông hiểu về cách luyện âm binh và rồi chúng ta phát nguyện sẽ từ bỏ. Nhưng chúng ta lại hiểu được cách tu luyện tâm tánh thiện lành bằng từ bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Bảo Thành và các bạn sẽ nguyện đồng tu mãi mãi để tăng trưởng năng lượng, hấp dẫn từ bi, từ trường yêu thương tới mình và tới muôn người.

Mời các bạn chắp tay hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ, đại bi tới muôn loài chúng sanh. Chúng con đồng phát nguyện tinh tấn tu học từ bi quán, chánh niệm hơi thở. Để nuôi dưỡng tâm tánh thiện lành, hấp dẫn năng lượng từ bi của Phật tới muôn người để nuôi dưỡng và bình an. Nguyện hồi hướng công đức tới các nguyên thủ các quốc gia để họ thành lập nên chính sách hòa bình cho thế giới. Nguyện hồi hướng tới các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược để họ chế tạo ra thật nhiều thuốc và vắc-xin (vaccine) trị đại dịch và bệnh tật. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành nhiều bệnh nhân. Hồi hướng cho những ai còn đau khổ, phiền não tìm được nguồn hạnh phúc và bình an. Hồi hướng cho các hương linh tái sanh cảnh thiện lành.

Xin Chư Phật Từ Bi mười phương Chứng Minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.