Bảo Minh biên tập

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, cùng tất cả các bạn đồng tu ở trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook chùa Xá Lợi.

Tới giờ chúng ta đồng tu rồi, mời các bạn chắp tay hướng về với ba ngôi Tam Bảo, để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Mô Phật! Bảo Thành chào tất cả các bạn! Với đề mục quán chiếu hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tư duy, thiền định với hơi thở chánh niệm Từ-Bi quán Phật ngôn Mu A Mu Sa. Để cùng nhìn cho thấu rõ được những phương pháp Đức Phật dạy cho chúng ta, để giải trừ ác nghiệp nhiều đời cũng như ác nghiệp trong kiếp này ta đã tạo ra.

Các bạn nhớ, ác nghiệp tức là những lời nói, suy nghĩ, hành vi, cử chỉ trong cuộc đời của chúng ta tạo nên bởi những hành động bất thiện, suy nghĩ bất thiện, lời nói bất thiện. Gây tạo ra đau khổ, phiền não cho chính bản thân của mình và tất cả những chúng sanh gần gũi sống chung trong cộng đồng. Để giải trừ được những ác nghiệp này tức là chúng ta sẽ giải trừ được mọi oán thù, mọi bệnh tật, mọi thị phi, mọi thất bại, mọi sự phản bội, mọi sự lừa lọc, ghen ghét, ích kỷ của ta và của người có sự tương tác trong xã hội.

Chúng ta bắt đầu đi vào bằng 07 hơi thở Từ-Bi quán chánh niệm Mu A Mu Sa. Khi các bạn hít vào các bạn nhớ hít vào bằng mũi đưa sâu xuống dưới bụng, hỗ trợ cho đan điền khí hải ở bụng dưới (luân sa số 01) có sự kích hoạt để tăng trưởng năng lượng cho cơ thể. Khi các bạn thở ra thì các bạn hóp bụng lại từ từ, thở chậm rãi không nên vội vàng và đồng thời trì Phật ngôn Mu A Mu Sa. Dùng tâm của mình trong hơi thở ra và hơi thở vào với tánh thấy biết trụ ở đó, quán chiếu thân tâm của chúng ta và cảm ứng với từ trường yêu thương của Chư Phật tác động vào thân tâm của ta trong từng giây phút khi hít vào thở ra. Cũng như khi chúng ta nghe Bảo Thành chia sẻ, các bạn cũng cứ trầm tĩnh, hít thở đều đặn, lắng nghe năng lượng tác động, đồng hành với lắng nghe những gì Bảo Thành nói để chúng ta cùng hiểu.

Hãy đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi, chúng ta bắt đầu vận hành 07 biến Từ-Bi quán chánh niệm Mu A Mu Sa. Quán tâm Từ và tâm Bi của chúng ta và đồng thời đón nhận năng lượng từ bi Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con có thể giải trừ ác nghiệp trong cuộc đời này. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng đã từng tạo ra thật nhiều ác nghiệp từ nhiều kiếp trước, hoặc ngay trong kiếp này. Hậu quả của những ác nghiệp ta tạo ra là những chướng ngại lui tới trong cuộc đời gây tai hại cho chúng ta. Gây oán thù, gây ra bệnh tật từ thân tâm, gây ra những lời thị phi đâm thọc, tạo ra sự ngang trái trong cuộc đời đưa đến sự thất bại. Và rồi biết bao nhiêu thứ nếu phân tích cho kĩ, ở đời ta gặp thật nhiều những tai họa và chướng ngại lui tới. Những điều đó không phải do ông trời không thương, chẳng phải do ông trời trừng phạt ta do ta không làm theo ý của ông trời. Cũng chẳng phải chúng ta không đi chùa, không đọc kinh, không sám hối, rồi Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hộ Pháp hoặc Chư Cổ Đức trừng phạt chúng ta bởi không nghe lời các Ngài. Cũng chẳng phải ai đó là cha mẹ, hoặc là vợ chồng, con cái, những người đâu đâu ta quen biết tạo ra cho chúng ta. Tất cả những điều đó đều là bởi vì chính ta đã gây tạo thật là nhiều ác nghiệp do chính mình, hoặc do sự cộng hưởng chung của ta với những chúng sanh khác nhiều đời hoặc trong đời này. Để giải trừ ác nghiệp, chúng ta phải học theo lời của đức Phật dạy, Đức Phật là bậc thầy, là đấng giác ngộ, Ngài nhìn thấu rõ mọi đau khổ của chúng sanh, nhìn và hiểu được nguyên nhân gây ra đau khổ đó. Và ngài hướng dẫn cho chúng ta thật nhiều những phương pháp tùy theo căn cơ, tùy theo nhân duyên phước báu của chúng ta mà mỗi người sẽ đi vào sự thực hành Pháp môn phương tiện ta có nhân duyên học hỏi được. Có thể trực tiếp từ kinh sách, từ những video; hoặc trên mạng như chúng ta đang học; hoặc từ các bậc Tôn Túc cao quý mà chúng ta có nhân duyên lui tới các Thiền viện, các chùa, Am thất, Tịnh Xá. Để được sự giáo dưỡng chỉ dạy; hoặc các bậc thiện tri thức có nhân duyên tới trong cuộc đời hướng dẫn cho chúng ta. Tuy chúng ta sinh sau và ở đời này chưa có và không biết bao giờ, kiếp nào ta mới có cơ hội diện kiến Phật trực tiếp. Nhưng ít nhất giáo lý của Phật vẫn còn đây và qua giáo lý của Phật, lời dạy của Phật trong kinh điển và bằng sự giáo truyền đặc biệt nơi tình thương của các bậc xuất gia, chúng ta vẫn gặp được Phật trong tâm thức của mình.

“Giải Trừ Ác Nghiệp”, các bạn cứ thử hỏi trong kiếp này, cuộc sống này mấy mươi năm qua, các bạn tạo ác nghiệp nhiều hay thiện nghiệp nhiều? Nếu các bạn mang máy tính làm một phép toán để cộng trừ, thì kết quả cuối cùng là ác nghiệp nhiều hay thiện nghiệp nhiều? Không cần phải trả lời cho ai nghe mà lương tâm của chúng ta hãy chân thật với chính mình. Để suy xét thử xem quãng đời đã qua, bao nhiêu năm trôi qua rồi, giữa nghiệp ác và nghiệp thiện cộng trừ đó kết quả cái nào nhiều, ác nhiều hay thiện nhiều? Dù ác hay thiện thì chúng ta vẫn luôn luôn bị ảnh hưởng bởi ác nghiệp và thừa hưởng những thiện nghiệp của chúng ta. Ảnh hưởng của ác nghiệp là những cái họa về muôn mặt, thừa hưởng thiện nghiệp là phước báu đưa đến sự thuận lợi trong cuộc đời cũng về muôn mặt. Một là chướng ngại, hai là thuận lợi. Ác nghiệp, chúng ta phải bị ảnh hưởng của sự chướng ngại, thiện nghiệp thì ta thừa hưởng được phước báu qua những sự thuận lợi trong cuộc sống về muôn mặt trong những sinh hoạt đời thường, cũng như sự tu tập về tâm linh.

Các bạn thân mến, Đức phật không bỏ rơi chúng ta. Chân lý của Ngài dạy vẫn còn đây, chỉ cần chúng ta đặt để mình vào chỗ thật khiêm tốn và phát tâm ngưỡng cầu ba ngôi Tam Bảo, hòa cùng với phước báu tự thân vốn có. Tạo cơ hội cho mình tinh tấn, vươn lên tiếp cận chân lý của Phật. Như Bảo thành vừa liệt kê ở nhiều phương pháp khác nhau: trên mạng, kinh sách, nghe giảng trực tiếp, gián tiếp; hoặc là tới chùa, tới các nơi có những bậc thầy tôn kính, phù hợp nhân duyên ta học hỏi. Rất cần!

Nay trở về với giáo lý của Đức Phật dạy, các bạn nhớ Đức Phật là bậc giác ngộ. Những điều gì Đức Phật khai thị và hướng dẫn cho chúng ta thật dễ thực hành nếu chúng ta theo sự bài bản của Ngài. Ngài là bậc thầy, ngài là bậc giác ngộ. Phương pháp của ngài không có khó, khó là chúng ta không lắng nghe cho kĩ; hoặc chưa tìm được một vị thầy có nhân duyên hướng dẫn phù hợp với phong tục, tập quán, ngôn ngữ và nhân cách của chúng ta. Các bạn nhớ, trên đời không có vị thầy nào giỏi ngoại trừ Đức Phật. Nhưng nhất định trong tất cả các bậc thầy phải có một vị phù hợp nhân duyên với ta thì ta mới học được. Bởi chính Đức Phật đã dạy Phật cũng không thể độ được người không có duyên. Do vậy, dù các bậc thầy có giỏi đến đâu đi nữa, có bằng cấp tới đâu đi nữa, học vị ở đời có cao tới đâu đi nữa, thông thái tới đâu đi nữa mà không có nhân duyên với bạn và bạn không có nhân duyên với bậc đó, đấng đó bạn học không được, học không vô. Cũng lời giảng đó, cũng cách hướng dẫn đó bao nhiêu người khác nghe được tăng thêm trí tuệ, niềm tin và thành tựu, riêng bạn không. Chẳng phải vị thầy đó không giỏi, hoặc vị thầy đó giảng không đúng, chỉ vì bạn không có duyên với vị thầy đó, Phật đã dạy không thể độ người không có duyên. Do đó, khi các bạn học pháp của Phật, mục đích chung của chúng ta là để tìm tới sự hạnh phúc và bình an bằng cách chuyển các ác nghiệp và tạo những thiện nghiệp nhiều hơn. Ai cũng có ước nguyện đó. Nhưng để tinh tấn hơn, ngoài vấn đề tự lực, tự thân học hỏi chúng ta luôn luôn phải nương nhờ vào sự khai thị, giúp đỡ, hướng dẫn và sách tấn của một vị thầy có nhân duyên. Bởi vì đời mà, có lúc lên lúc xuống, lúc tinh tấn, lúc nản chí, lúc bỏ cuộc, lúc dũng mãnh, ta rất cần thầy. Ông bà nói: “không thầy đố mày làm nên”. Đúng như vậy. Chúng ta nghe theo lời Đức Phật dạy và phải có hạnh kham nhẫn khiêm cung, đặt mình xuống thỉnh kinh, thỉnh Phật trụ vào cuộc đời để học hỏi. Nếu các bạn chưa có thầy, nếu các bạn chưa tìm được người nào có nhân duyên hoặc một vị nào có nhân duyên. Và trong tất cả các Pháp môn các bạn tu học cho tìm được sự bình an hoặc thấu rõ, các bạn hãy tư duy cho kỹ, cố gắng tinh tấn, tạo phước thật nhiều bằng thiện nghiệp. Nhất định sẽ có duyên để gặp gỡ các bậc Tôn Túc có duyên với các bạn, hướng dẫn cho các bạn. Nhưng nói cho cùng thì chúng ta, ai cũng có nhân duyên đặc biệt với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các bậc Tôn Túc chỉ gửi gắm lại những lời Đức Phật dạy, dù có thể không có duyên với vị đó nhưng nhất định các bạn đã có duyên với Phật. Cho nên chúng ta hãy nghe lời Phật qua băng đĩa, qua video, qua lời giảng của các bậc Tôn Túc để thấy Phật. Đừng để vị nào ngồi ở đằng trước mặt đang nói cản trở ta tiếp cận với Phật. Ta học là để gặp Phật và học phương pháp giải thoát của Phật. Và trong kinh Đại Chuyển Pháp Luân, Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp thật rõ, để Bảo Thành và các bạn khi thông tường được phương pháp đó, hiểu thấu được phương pháp đó sẽ thực hành được và chuyển được ác nghiệp của chúng ta. Bởi như đã nói lúc đầu, tất cả mọi ác nghiệp sẽ tạo ra tai họa, chướng ngại, tạo ra khổ đau cho ta. Chính vì ta và sự cộng hưởng giữa người và ta. Cho nên ta phải giải quyết nó, không ai giải quyết cho chúng ta.

Kinh Đại Chuyển Pháp Luân nói có bốn cách thức để chúng ta chuyển hóa ác nghiệp của mình. Các bạn nhớ, nếu chúng ta tạo nhiều ác nghiệp, chúng ta sẽ gây nhiều oán thù. Các bạn có gặp oán thù chưa? “Oán với oán, hà thời oán”, chúng ta mang oán đối xử với oán thù – oán càng cao mà thôi. Nhất định không nhiều ít, không lớn thì nhỏ, các bạn vào Bảo Thành đã gặp người oán thù mình rồi. Chẳng biết duyên cớ gì, mới gặp họ đã ghét, hiềm khích gây oán thù, rồi mặt họ cau có trợn mắt, làm cho ta khó chịu vô cùng. Không hiểu, tìm hoài không thấy và rồi chúng ta thốt lên, không biết hôm nay đi ra ngoài có coi ngày giờ, năm tháng, vận hên xui không mà gặp người này sao khó chịu quá. Chuyện đó có mà, đơn giản đó gọi là oán thù. Chưa kể oán thù về làm ăn kinh tế, gặp kẻ oán thù chuyên môn phá mình làm ăn không được. Chưa kể những cuộc tình cũng gặp oan gia, oán thù, phá hoại tình cảm. Về công danh sự nghiệp cũng gặp oán thù, muôn mặt của cuộc đời luôn gặp oán thù. Đó là do ác nghiệp của ta nha các bạn, mình giải trừ được nó, phương pháp sẽ có. Rồi ác nghiệp còn tạo ra như đã nói, tạo ra sự bệnh hoạn cho thân, tạo ra sự thị phi cho cuộc đời, thất bại, phản bội, tranh chấp, đủ mọi thứ.

Đức Phật dạy kinh Đại Chuyển Pháp Luân nhắc như vầy, điều thứ nhất, mỗi một người chúng ta không nên chạy trốn, coi thường, quay mặt lại với mọi chướng ngại và đau khổ khi nó tới. Bởi nhận thức thật rõ chướng ngại và đau khổ đó tới do chính ác nghiệp của ta. Từ đó ta không thể chạy trốn nó, ta không thể xoay mặt làm ngơ, quay lưng nhìn chỗ khác, nó sẽ tới và luôn tới, trốn không được, chạy không thoát, làm ngơ nó cũng nhào vào. Cho nên điều thứ nhất Phật dạy, chúng ta phải có đủ can đảm dũng lực, diện kiến, chấp nhận, đón nhận chướng ngại và khổ đau tới và nhận diện ra rằng sự chướng ngại này, khổ đau này là có thật. Đây là điều thứ nhất rất quan trọng bởi bạn không nhận diện ra nó, chướng ngại và khổ đau. Và nhận diện ra chướng ngại, khổ đau này tới là do chính ác nghiệp của chúng ta, các bạn không thể chuyển hóa nó được đâu. Cho nên bước đầu tiên Bảo Thành và các bạn khi bị chướng ngại, khi bị khổ đau, chúng ta đừng chạy trốn nữa, đừng đổ thừa nữa mà phải khẳng định ở trong tâm tôi sẵn sàng diện kiến nó, nhận diện nó, đón nhận nó. Và hiểu rõ chướng ngại đau khổ này tới với tôi do chính ác nghiệp của tôi tạo ra. Điều thứ nhất khi nhận diện như vậy rồi. Điều thứ hai là phải truy tìm ra nguyên nhân gây ra sự chướng ngại và khổ đau đó. Bởi nhận diện, biết do ta tạo ra và tìm hiểu rõ nguyên nhân thì chúng ta sẽ có một hướng nhìn tốt đẹp hơn. Điều thứ ba là ngoài sự khổ đau, chướng ngại kia, chúng ta phải khẳng định rằng có hạnh phúc và bình an. Hạnh phúc và bình an mà Chư Phật nói đó chính là Niết Bàn. Điều thứ tư, bắt đầu sau khi nhận diện khổ đau, tìm được nguyên nhân và hiểu rõ vẫn còn có Niết Bàn an vui và sự tự tại, ta sẽ chuyển hóa mọi sự chướng ngại, khổ đau. Bởi hiểu rõ nguyên nhân và tin vào sẽ đạt được sự an vui Niết Bàn, nên ta bắt đầu chuyển hóa chúng.

Các bạn, tất cả mọi nguyên nhân tạo ra sự chướng ngại, đau khổ, biết rằng đó là ác nghiệp Phật dạy nhưng nó nằm ở trong bốn nhóm:

  • Nhóm thứ nhất là do tâm tham, tham mà tạo ra ác nghiệp.
  • Thứ hai, sân mà tạo ra ác nghiệp.
  • Thứ ba, si mê mà tạo ra ác nghiệp.
  • Thứ tư, chấp thủ mà tạo ra ác nghiệp.

Từ bốn điều này, ta căn cứ vào đó thấy rằng mọi ác nghiệp đều tới từ do tham-sân-si và chấp thủ. Truy tìm được bốn nguyên nhân đó, hiểu rõ từng phương án và hành vi, lời nói, tư tưởng tạo ra các ác nghiệp đó đối với chính bản thân hoặc đối với người. Từ đó, ta đã có được phương thức để chuyển hóa chúng ngay, thật cụ thể và khoa học. Như các bạn thấy một tảng đá lớn, nó cản ở đằng trước thì nhất định bạn nhìn thấy, bạn sẽ không vấp té, đầu đập vào đá sưng đầu đổ máu. Mà nó cản đường như vậy bạn sẽ dời nó đi để bạn đi nhẹ nhàng. Đó gọi là chuyển nghiệp ác, nghiệp ác là tảng đá lớn. Nhưng nếu tảng đá nó vừa ta có thể khiêng bỏ được qua một bên. Nếu tảng đá đó quá lớn, ta dùng phương tiện, dùng xe ủi, dùng đòn bẩy, dùng đục, dùng búa, đục đẽo từ từ dịch chuyển nó đi. Thì xe ủi, đòn bẩy, đục, búa đập là những phương tiện tùy theo nhân duyên ta có. Có người không có xe ủi, họ chỉ có búa với cái đục, họ đục từ từ. Có người lại không có đục, búa, họ có đòn bẩy, họ bẩy qua từ từ đẩy đi. Có người không có những thứ đó nhưng có máy ủi họ ủi. Có người không có máy ủi, chẳng có đòn bẩy, không có búa, có đục nhưng có người hàng xóm có những phương tiện đó, họ nhờ người hàng xóm giúp đỡ.

Chúng ta nhìn lại, ta có đủ sức như máy ủi để ủi tảng đá, ta có đòn bẩy để đẩy chướng ngại, ta có búa và đục để đục vỡ những ác nghiệp không? Nếu ta chưa đủ sức mạnh ta nhìn qua hàng xóm của ta xem, ai có những phương tiện đó ta có thể nương nhờ vào những cái có của họ giúp ta. Trên đời, hàng xóm với nhau luôn luôn giúp đỡ. Huống hồ chi Đức Phật là một vị thầy, Ngài luôn giúp đỡ đệ tử và học trò của ngài khi bị bế tắc. Ta là học trò mà, khi bế tắc thì hỏi ai? Hỏi thầy của mình, hỏi cô của mình để được hướng dẫn chỉ dạy, được giúp đỡ khai thông trí tuệ, để vượt qua chướng ngại làm bài thi đó cho thành công. Cuộc đời là một chuyến đi có nhiều bài thi, mà bài thi đó nó tạo ra chướng ngại và thử thách do chính ta lập nên đề án và tạo ra bài đó.

Khi người hiểu rõ ta là người lập trình lên bài thi đó, bài toán đó, bài văn đó, nhất định ta hiểu rõ mục đích và ta có thể vượt qua. Nếu chưa đủ sức thì cứ nương nhờ vào bậc thầy của mình là Đức Phật. Từ đây, chúng ta đã truy ra rõ ràng rồi, chúng ta đừng đổi thừa, do nghiệp của quá khứ nó tạo cho tôi oán thù, tạo cho tôi có bệnh tật, tạo cho tôi có chướng ngại về sự thị phi, thất bại trong tình trường, thương trường, trong mọi mặt của cuộc đời, tạo cho tôi gặp những người oan gia, trái chủ, cô hồn các đảng, những người chống đối, hiềm khích, ích kỷ, bon chen, chà đạp lên tôi – không. Không phải nghiệp quá khứ, đừng đổ thừa như vậy nữa. Đúng, nghiệp quá khứ đưa ta hiện diện trong cuộc đời nhưng có thật nhiều những cái nghiệp ta tạo tác ngay trong kiếp này mà thôi. Nhận thấy những chướng ngại khổ đau đó, một phần là nghiệp quá khứ của ta nhưng nhiều phần là nghiệp của hiện tại, cộng thêm với sự cộng nghiệp chung quá khứ và hiện tại ta tạo ra. Do đó, khi chúng ta nhận diện được khổ đau, phiền não, chướng ngại là có thật, và sẵn tâm nhìn cho rõ, hiểu ra nguyên nhân và nhận diện là vượt qua sẽ đạt được Niết Bàn hạnh phúc, an vui thì chúng ta có hướng giải quyết một cách thật rõ. Đừng để quá trễ, khi nó trổ quả rồi phải giải quyết gấp bởi vì những ác nghiệp, lực của nó thật là mạnh, nó ghì chúng ta xuống, nó trì chúng ta xuống, nó kéo chúng ta xuống, nó đẩy chúng ta xuống và chúng ta thật khó vượt qua. Nếu như cứ để nó trổ quả, mọc rễ ăn sâu vào đời sống, ta thật khó thoát. Bởi vậy ta mới tu tập pháp Từ-Bi quán thường xuyên, để nương nhờ Phật lực, Phật điển và tự lực của ta tháo gỡ những ác nghiệp ta đã tạo.

Điều đầu tiên khi các bạn có tinh thần dám nhìn thấy, thì các bạn hiểu nguyên nhân và rồi Niết Bàn ngay chỗ đó mà chuyển hóa mà thôi. Ví dụ có một chuyện oán thù đến trong cuộc đời, người kia thù các bạn. Đầu tiên đừng chối quanh là tôi không có làm gì nha, họ oán thù tôi, tôi tốt lắm, cách đó là cách không được. Ta phải nhận diện, tôi đang trực diện với một đối tượng oán thù tôi, đúng theo lời Phật dạy trong kinh Đại Chuyển Pháp Luân. Thứ hai, kế tiếp truy tìm coi, người này ta có biết họ không, ta có quen họ không và trong sự tương tác của ta với họ, truy tìm lại xem những ngày tháng qua ta có làm gì không, ta có ăn gian của họ không, ta có chửi bới họ không, ta có chèn ép họ không, ta có áp bức họ không, ta có ỷ quyền, ỷ thế, ta có này có kia? Ta tìm ra. Hoặc là khi đi uống cà phê ta ngoắt mắt, không có cười với họ; hoặc ta gặp họ mặt gầm gầm. Ta tìm ra được nguyên nhân rồi và ta thấy, “à, nguyên nhân này tạo ra sự oán thù cho nên gặp nhau kình nhau ngay”. Vậy thì nó bực bội, khó chịu, đau khổ đấy. Hiểu được điều đó ta mới thấy, nếu gỡ được điều này thì hạnh phúc sẽ tới thôi. Làm sao gỡ? Chủ động một chút xíu, chúng ta phải có dũng lực bước tới, sẵn sàng hóa giải. Đó là phương tiện kiến thức và trí tuệ, đừng cầu Phật hóa giải những chuyện ở trong tầm tay của chúng ta. Ta chửi họ, ta đàn áp họ, ta có thể tới để xin lỗi, giảng hòa, ăn năn. Cho nên trong nhà Phật gọi là sám hối, là nhìn rõ nguyên nhân đó rồi sám hối và phát nguyện, nhất định cắt đứt, không tạo ra những điều đó để gây oán thù. Và chuyển hóa oán thù và có phương tiện thật lớn để trợ lực cho chúng ta có dũng cảm, giải hóa những oán thù đó, chính là Từ-Bi quán. Từ Bi là yêu thương, nó có năng lượng đó để san sẻ và chữa trị những vết thương. Cho nên Từ-Bi quán là quán tâm Từ Bi bằng Mu A Mu Sa đón nhận tha lực Phật điển, từ trường yêu thương của Phật. Hóa giải vết đau của ta, tẩy rửa, gội rửa và rồi tăng trưởng niềm tin vững chãi vào ba ngôi Tam bảo, có dũng lực trực diện với những con người ta tương tác tạo nên oán thù. Để giải quyết trước mắt ngay trong kiếp này, đừng để nợ nần kiếp sau nó sẽ dồn lên, tiền lời trả không hết. Đừng để khi nó trỗ quả rồi, khó gỡ, khó đỡ, chết đó, cho nên giải quyết ngay.

Người tu Thiền Mật song tu luôn trụ trong chánh niệm hơi thở, với Từ-Bi quán chánh niệm Mu A Mu Sa, nên họ nhìn rõ được các nguyên nhân buồn, vui, thống khổ. Từ đó, họ nhận diện giá trị cao quý của cuộc đời hạnh phúc và bình an, để họ sẵn sàng đứng lên chuyển hóa mà không dựa dẫm, kêu than; hoặc cầu cạnh ai hết. Bởi họ biết có chăng là nương vào sự giúp đỡ của người hàng xóm khi ta không đủ phương tiện, có chăng là chúng ta nương vào hùng lực, đại lực của Phật để giúp đỡ ta trưởng thành, đứng dậy mà chuyển nghiệp. Phương tiện của Phật, phương tiện của người hàng xóm, nói đúng hơn là phương tiện của người hàng xóm mà chính là người thầy của chúng ta sẵn tâm, sẵn lòng, có tầm, có trình độ, có chất thật là đỉnh đỉnh tới để giúp cho chúng ta, đó là Đức Phật Thích Ca. Hãy nương nhờ người để Ngài hóa thân trong cuộc đời này, Ngài thật là tuyệt vời. Ngài sẽ dạy, hướng dẫn cho chúng ta chuyển dịch tất cả mọi ác nghiệp trên tinh thần Đại Chuyển Pháp Luân là dõng mãnh. Nhìn thẳng trực diện và chấp nhận mọi chướng ngại, khổ đau khẳng định do ta gây ra và nó đang có trước mặt. Khi chưa biết nguyên nhân rõ ràng, nhận diện ra hạnh phúc và bình an cũng có mặt để rồi chuyển hóa, đạt tới sự hạnh phúc và bình an kia, để không bị đắm chìm trong đau khổ và chướng ngại.

Lúc nãy, Bảo Thành nói đến oán thù, chưa kể đến bệnh hoạn. Bệnh hoạn nó có nhiều nguyên nhân, nhưng ba nguyên nhân chính đó là nguyên nhân của sự tự nhiên thành-trụ-hoại-diệt của thân này. Nguyên nhân đó, chúng ta để chuyển hóa nó, thì chúng ta phải ăn uống điều độ, có pháp dưỡng sinh, tu tập và thể dục thể thao thật là nhiều. Đây là thuộc về kiến thức, cơ thể học, ai trong chúng ta có nhân duyên nghiên cứu, phù hợp với môn nào ta thực tập môn đó. Nhưng ở trong Thiền Mật Song Tu, sự hít thở vận hành bảy luân xa trợ lực thật nhiều cho thân để những bệnh tự nhiên của thân, nó được di chuyển một cách tự nhiên, hài hòa và để cho chúng ta có chuẩn bị về tâm một cách thật cao. Để trực diện với sự thành-trụ-hoại-diệt tự nhiên của cơ thể, mà tâm không phiền não và đau khổ. Cho nên các bạn khi tu tập Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, năng lượng Phật điển sẽ trợ lực cho các bạn am tường được điều này. Và các bạn luôn luôn an lành nhìn, nhìn thấy được dòng sinh mệnh của cuộc đời thăng trầm trong bốn chữ thành-trụ-hoại-diệt mà tâm an nhiên, không hề đau khổ. Thứ hai, bệnh tật nó tạo ra do nghiệp, do ác nghiệp của kiếp trước. Thứ ba là bệnh tật sinh ra do ác nghiệp của kiếp này. Thứ nhất phải xem ta sống như thế nào, thứ hai và thứ ba, bệnh tật sinh ra bởi ác nghiệp kiếp trước kiếp này, ta phải sám hối, đoạn trừ không tạo ra nghiệp đó nữa. Và luôn luôn phát tâm bố thí, phóng sanh, an ủi người bệnh tật, che chở người yếu đuối, hỗ trợ người nghèo khó, giúp đỡ những chúng sanh đang bị chết gọi là phóng sanh nếu có nhân duyên. Thì bạn sẽ chuyển được nghiệp của quá khứ và nghiệp của hiện tại để thân bớt bẩn, tâm bớt phiền não. Nhớ rằng sám hối là gì? Là nhìn, giống như điều thứ nhất nhìn cho rõ tội, nghiệp của ta và phát nguyện chấm dứt hoàn toàn không tạo ra nữa. Đồng thời cùng thực hiện hạnh bố thí, hạnh phóng sanh, ta sẽ chuyển được ác nghiệp ngay.

Đó là nói về bệnh, còn nói về sự thị phi, nhớ rằng nguyên nhân của thị phi ta phải nhìn rõ. Có phải chăng ta cũng từng nói nhiều thị phi, mang chuyện người này ở đằng đông, đặt chuyện của họ vào đằng tây, thêm một chút, khống một chút, màu sắc một chút cho nó hoa mỹ, văn tự. Để rồi nguyên nhân, lời nói chuẩn ban đầu nó biến thành voi rồi, nó nhỏ như con kiến nay nó đã thành con voi có vòi, có cái vòi đi trước có đuôi đi sau nó ngoáy riết, ngoáy riết. Nó làm sập cả bầu trời vũ trụ bình yên của nhân loại, tạo ra con hắc khí (tức là khói đen) che chở tình thương của con người – không, nó làm mờ đi tình thương của con người, để rồi chúng ta lại càng thị phi. Cho nên trong thị phi nhìn rõ để chúng ta theo lời Phật, chúng ta phải nhận rõ mọi sự thị phi này chính là do chúng ta, cái miệng này đã nói những ngôn từ hung ác, nói những lời đâm thọc, thị phi, nói đò, nói đưa, nói thêm, nói bớt, nói vu, nói khống. Chính ta đó, kiếp trước hoặc trong kiếp này đã tạo, cho nên nay gặp người kia họ thị phi, thì ta nhìn thấy, nếu xem lại khung thời gian trong kiếp này ta chưa bao giờ làm. Mình sẽ biết là nghiệp kiếp trước – sám hối, chấm dứt và rồi chúng ta cũng có được dũng lực trong sự việc Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở, có lòng can cường, sức mạnh tiến tới với người hay thị phi. Nếu nghe được trực tiếp, chúng ta tương tác với họ bằng một cuộc sống ái ngữ, ngôn ngữ yêu thương, dễ thương. Nhất định họ sẽ bớt và hồi hướng cho họ ảnh hưởng năng lượng từ bi của Phật để họ chuyển hoá. Còn nếu ta không biết họ thị phi, chỉ nghe qua người thứ hai, thứ ba nói thì nhớ rằng nhịp cầu mang lời thị phi đó tới cho chúng ta, họ cũng đã dung dưỡng một phần thị phi. Cho nên, chúng ta trước khi truy tìm người thứ ba thì lắng nghe, hồi hướng, chánh niệm hơi thở Từ-Bi quán Mu A Mu Sa. Và dùng ái ngữ, chánh niệm, tịch tĩnh, hồi hướng năng lượng Thiện – Từ cho người này. Người này sẽ dần dần bớt đi là trạm thông tin đưa những thông tin khác tới cho chúng ta. Và mỗi một trạm thông tin đó chúng ta hóa giải bằng tâm tư, bằng ái ngữ, bằng tình thương thì trạm thông tin đó sẽ không còn là cái đài để loan tin thị phi nữa. Mà sẽ trở thành đài truyền thông, loan tin những điều tốt đẹp về cuộc đời của con người. Ta có khả năng thay đổi cái đài đó, cái mạng đó, nó nằm trong tầm tay của ta. Chỉ cần dùng ái ngữ, ngôn ngữ tình thương, sống đẹp, sống đúng, sống trọn vẹn với nhân nghĩa. Rồi đến sự thất bại trong cuộc đời, đến sự phản bội trong cuộc đời, nói chung tất cả những chuyện đó, mỗi người chúng ta phải nhận diện ra đều do ác nghiệp của mình tạo ra mà thôi. Cho nên các bạn nhớ nhận diện ra, chấp nhận, đón nhận, truy tìm nguyên nhân, thấy rõ hạnh phúc và bình an có đó để đạt được. Đừng trốn tránh, đừng chạy trốn, đừng đổ thừa, mọi nguyên nhân tới đều từ tham-sân-si và chấp thủ. Cho nên ta cần phải sám hối những nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại, chấm dứt nó, phát nguyện chấm dứt từ đây không tạo nữa. Và tăng trưởng Từ-Bi quán, chánh niệm hơi thở có năng lượng từ bi, nương nhờ vào người hàng xóm là bậc thầy Thích Ca dạy cho chúng ta có đủ dũng lực diện kiến những điều đó, chướng ngại đó và hiểu thấu ác nghiệp ta tạo ra và chuyển hóa, Phật dạy cho chúng ta cách chuyển hóa, hóa giải. Phật có tài lắm các bạn ơi, Phật thật là đỉnh. Cho nên theo một bậc đỉnh như vậy, ta nhất định tìm được phương pháp để giải hóa mọi ác nghiệp của mình. Khi ác nghiệp được chuyển hóa, được giải trừ thì những chướng ngại, đau khổ trong oán thù, trong bệnh tật, trong thị phi, trong thất bại, trong phản bội, trong ích kỷ do tham-sân-si và chấp thủ tạo ra, nhất định sẽ hết và cuộc sống của chúng ta sẽ có hạnh phúc và bình an. Cho nên cần phải tu các bạn à, tu là tự lực, đồng tu như vậy, chánh niệm hơi thở Từ-Bi quán, mật ngôn Mu A Mu Sa đón nhận năng lượng từ bi của Phật vào cuộc đời. Và cần phải nương nhờ vào người hàng xóm là thầy Thích Ca, để chúng ta được Ngài hướng dẫn. Bởi trong cuộc đời có những chướng nghiệp nhỏ, thổi cái nó bay mất, bé chút xíu ta khiêng một cái nó qua. Nhưng cũng có những chướng nghiệp lớn như núi, ta lại không có đủ phương tiện như máy ủi, máy đục, không có búa, rồi không có đòn bẩy, không có phương tiện dịch chuyển. Người hàng xóm – bậc thầy Thích Ca có đầy đủ phương tiện, ghé ngang một cái, gõ cửa, thỉnh Ngài, xin cho con nương nhờ vào phương tiện của Ngài. Để chuyển dịch ác nghiệp, chướng ngại, đau khổ đang hiện hữu trong cuộc đời của chúng con. Sao chúng ta không khiêm tốn một chút xíu, nương nhờ người hàng xóm là bậc thầy Thích Ca, mà chúng ta lại cứ tự cao, tự mãn nghĩ rằng tay không bắt giặc, điều gì cũng có thể làm ra? Đó chỉ là huyền thoại mà thôi. Không thầy đố mày làm nên, phải có thầy nha các bạn. Thầy Bổn Sư, thầy Thích Ca luôn yêu thương, chăm sóc, có đầy đủ phương tiện và sẵn sàng trao cho chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta để dịch chuyển vận mệnh của cuộc đời do ác nghiệp tạo ra. Thầy của chúng ta là bậc thầy Thích Ca, là rất chất, rất cao và rất đỉnh. Hãy tới với Ngài để chúng ta đạt được sự hạnh phúc và có đủ khả năng giải trừ ác nghiệp.

Các bạn, kinh Đại Chuyển Pháp Luân nói rõ về điều này, các bạn cũng đã nghe qua rồi. Hãy đi vào sự thực hành và ứng dụng để bạn và Bảo Thành giải trừ được ác nghiệp của chính mình. Và sự ác nghiệp cộng hưởng của ta với mọi người ngay trong kiếp này để ta sống an vui và hạnh phúc. Đừng chờ trổ quả, đừng ngóng chờ kiếp sau cho sướng mà kiếp này không tu, khổ đó. Khổ bây giờ, khổ đời này, đời sau khổ. Làm việc thiện sướng đời này, đời sau lại sướng. Cho nên hãy tận hưởng sự sung sướng của đời này bằng cách giải trừ ác nghiệp ngay. Đừng chờ, đừng đợi, thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, sức khỏe ra đi không bao giờ có nữa. Và nhớ, khi tuổi già tới rồi thần chết gõ cửa, không chuẩn bị kịp sẽ đau khổ vô cùng.

Hãy đặt bàn tay phải và bàn tay trái vào với nhau, chúng ta thực hành 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại từ, đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực. Để chúng con có thể giải trừ ác nghiệp của chính mình. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật! Các bạn ơi, tất cả cõi ác mà tới với chúng ta là do nghiệp ác tạo ra bởi tham-sân-si và chấp thủ từ thân-ngữ-ý đó, không đâu xa đâu. Và những ác nghiệp đó chúng ta nguyện nhìn thật rõ, đón nhận, chấp nhận sự hiện diện của đau khổ, thử thách, chướng ngại tới bởi ác nghiệp đó do ta tạo ra. Nhận định như vậy trước và rồi truy tìm nguyên nhân như ăn đồ ăn vào bị đau bụng thì tìm thử xem, truy tìm như bác sĩ vậy đó, tìm xem ăn gì mà bị đau bụng, nguyên nhân do yếu bụng hay do đồ ăn, để rồi cho thuốc. Ta cũng vậy, tìm ra nguyên nhân tạo ra chướng ngại, đau khổ đó, chúng ta chuyển hóa – ngừng ngay. Và chúng ta phải nhận diện ra hạnh phúc và bình an khi chuyển hóa được điều đó, khổ đau, chướng ngại hết thì thành tựu được sự bình an và hạnh phúc. Có nhìn rõ rằng chuyển được điều đó để hết khổ đau, có được bình an hạnh phúc, ta bắt đầu mới có cái lực thúc đẩy để thay đổi. Thay đổi những oán thù trong cuộc đời, thay đổi những bệnh tật trong cuộc đời, thay đổi những thị phi, những đâm thọc, những thất bại, những sự ghen ghét, những sự phản bội giữa người và ta, giữa ta và người. Phải thay đổi, sám hối là phương pháp nhận diện rõ ràng và từ bỏ, không tạo nữa. Hòa mình vào những việc thiện, bố thí, phóng sanh, từ thiện để chuyển hóa những cái nghiệp kia. Dùng ái ngữ, dùng một đời sống chuẩn mực đạo đức. Đạo đức từ tư tưởng, đạo đức từ ngôn ngữ, đạo đức và chuẩn mực từ những hành vi, nghĩa cử. Một đời sống đạo đức như vậy, với sự sám hối, chấm dứt tạo nghiệp, nhìn rõ nguyên nhân, thấy rõ được Niết Bàn và hạnh phúc. Để rồi phát tâm dồn lực, nương vào bậc thầy, người hàng xóm Thích Ca Mâu Ni. Những phương tiện của Ngài đón nhận đi, xin cho mượn phương tiện được mà. Ta mượn phương tiện của Phật chẳng cần phải qua những lời nguyện cầu kỳ, văn tự. Hãy nói một cách thật bình thường như người con: “Phật ơi, thử thách này lớn quá, chướng ngại này lớn quá, oán thù này nhiều quá, bệnh tật này nặng quá, thị phi này dồn dập quá, thất bại này tới liên tục, phản bội kia luôn hiện diện. Con không đủ sức, Phật ơi, cho con mượn phương tiện để con có thể dùng sức ứng dụng phương tiện cao cấp của Phật. Để con ủi nó đi, con phá tan nó đi, con san bằng nó”. Đức Phật sẽ nói: “À, có gì đâu con ơi, con là đệ tử của ta, con cũng là người thân của ta. Thôi, đây là phương tiện Từ-Bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, ứng dụng đi các con sẽ thành tựu”. Bởi vì Từ-Bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa giúp cho tâm của các bạn tịch tĩnh, để trí tuệ bừng sáng, nhìn rõ mọi hiện tượng. Đồng thời tăng trưởng và nuôi dưỡng cuộc đời bằng chánh niệm hơi thở, tha lực Phật điển từ bi của mười phương Chư Phật. Đây là một trong những phương tiện hiện hữu rất cao cấp. Nếu các bạn hiểu được quy trình, tu tập rõ ràng thì sự ứng dụng nó vào đời sống sẽ nhìn rõ mọi nguyên nhân. Và đón nhận tất cả những chướng ngại, đau khổ trong cuộc đời, chuyển hóa chúng bằng tâm nhận rõ tham-sân-si, chấp thủ, sám hối, ngừng hẳn nghiệp chướng. Và tu thiện pháp, tu cúng dường, bố thí, tu việc thiện, để từ đó thành tựu được sự an lạc và hạnh phúc. Chuyển ác nghiệp được, đau khổ, chướng ngại sẽ đoạn diệt, hạnh phúc, bình an sẽ hiện tiền. Chúng ta nhất định phải làm việc này, không những cho ta mà còn hồi hướng điều đó và giới thiệu người hàng xóm Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài có phương tiện lớn. Hãy giới thiệu cho những ai không đủ lực để chuyển hóa, nương vào người bạn này, bậc thầy này, mượn phương tiện của Ngài để dịch chuyển ác nghiệp của cuộc đời, để nhìn thấy hạnh phúc và an lạc hiện tiền ngay kiếp này, không đợi đến kiếp sau.

Hãy đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi, vận hành 07 biến vi diệu Mu A Mu Sa.

Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa sẽ giúp cho chúng con nhìn rõ và đón nhận mọi chướng ngại, đau khổ hiện diện trong cuộc đời. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa sẽ giúp cho chúng con khai mở trí tuệ để nhìn rõ tất cả mọi nguyên nhân tạo ra ác nghiệp, khổ đau và chướng ngại. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa sẽ khai mở trí tuệ để chúng con nhận diện ra sự hiện diện của an vui, của bình an, của hạnh phúc, của Niết Bàn ngay tại thế gian này. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa sẽ hỗ trợ cho chúng con có lực thật mạnh và lòng quyết tâm thay đổi và chuyển hóa mọi ác nghiệp tạo ra chướng ngại và khổ đau. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Bởi tham-sân-si và chấp thủ nên chúng con đã tạo ra nhiều ác nghiệp, chúng con nguyện tu tập Từ-Bi quán, chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa để giải trừ tất cả những oan gia trái chủ, oán hận nhiều đời, bệnh tật nhiều kiếp của chúng con. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa sẽ làm tiêu tan tất cả mọi thị phi, thất bại, bon chen, phản bội, đàn áp. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con phát nguyện, sám hối và từ bỏ những ác nghiệp đã tạo ra, ngưng hẳn và tinh tấn cúng dường, bố thí, từ thiện và chuyên tu Từ-Bi quán chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng vào quán chiếu thân tâm, trì mật chú Mu A Mu Sa.

Mô Phật! Các bạn ơi, tu xong rồi mời các bạn chắp tay hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!

Chúng con, hôm nay nghe qua kinh Đại Chuyển Pháp Luân nhận rõ được tất cả chướng ngại, đau khổ, đã nhận diện thật rõ rồi. Và hiểu được nguyên nhân đó, tìm được an vui, bình an, Niết Bàn và phát nguyện chuyển hóa tất cả mọi ác nghiệp để thành tựu được sự an vui này. Để không còn oán thù, không còn bệnh tật, không còn thị phi, không còn thất bại, không còn phản bội, ích kỷ, bon chen. Muôn sự ở đời rụng rơi theo tánh thiện và nguyện phát tâm từ bi, cúng dường, bố thí, hành thiện, tích đức, sống một đời đạo đức đúng pháp thiện của bậc Thầy là người thân, hàng xóm Đức Thích Ca có phương tiện lớn để chúng con chuyển dịch mọi ác nghiệp nhiều đời đã tạo ra. Nguyện hồi hướng công đức này tới nguyên thủ các quốc gia thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Cũng nguyện hồi hướng tới các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược, nguyện xin trí tuệ của họ sẽ chế tạo ra nhiều thuốc và vắc-xin (vaccine) trị bệnh. Nguyện hồi hướng các bác sĩ, các y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên toàn thế giới chữa lành các bệnh nhân. Nguyện hồi hướng cho những ai còn đau khổ và phiền não tìm được hạnh phúc và bình an. Hồi hướng cho các chư vị hương linh tái sanh cảnh lành.

Con xin Mười Phương Chư Phật từ bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.