Bài 1159: Phước Báu Tự Đến – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô, tất cả các bạn Phật tử đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ chúng ta đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng thân, ngữ, ý của mình về với ba Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng để chúng ta đồng tu. Trong những ngày này khi chúng ta đồng tu, mùa Vu Lan, chúng ta hồi hướng công đức từ sự đồng tu này, hồi hướng lên trên tất cả cho cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, những người thân đã quá vãng nhiều đời được siêu snah tịnh độ. Cho tất cả các chư vị hương linh được nương nhờ vào đại hùng đại lực của Phật mà tái sanh cảnh thiện lành. Chúng ta hãy bắt đầu đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến, chúng ta vẫn luôn luôn miên mật đồng tu với nhau, vì đây là một hạnh nguyện lớn của Bảo Thành và tất cả các bạn có nhân duyên đặt mình vào trong một khung giờ, khung thời gian nhất định, để chúng ta đồng tu dù chúng ta đang ở nơi tư gia hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Dù các bạn ở nhà, ở chùa, hay các bạn đang trên chuyến công tác, du lịch. Nhớ đến khung thời gian chúng ta đã ấn định, chúng ta cùng ngồi xuống để tu. Nơi nào chúng ta buông bỏ công việc với khung thời gian để ngồi xuống tu, chính nơi đó sẽ tràn đầy phước báu và bình an. Biết ngồi xuống, biết buông bỏ, biết hướng thượng, biết chánh niệm hơi thở, biết đón nhận tha lực Phật điển, phước báu sẽ tự đến.

Hơi thở của thiền mật song tu, các bạn đã nhớ thật rõ, đó là hơi thở đi vào bằng mũi. Ta phải vận dụng được tánh thấy, rất quan trọng các bạn. Để có đời sống tỉnh thức, chúng ta phải thấy được, nghĩa là tâm của chúng ta phải thấy được hơi thở đi vào từ mũi, ngang qua phổi, tiếp tục đi xuống đan điền khí hải nơi đây. Và chúng ta phải biết rằng khi hơi thở đi vào, ta phình bụng ra. Và khi thở ra bằng miệng, trì mật chú ta phải thấy được hơi thở đi ra từ dưới bụng và biết được cái bụng nó hóp vào. Đồng thời hai tai nghe được mật chú Mu A Mu Sa do chính chúng ta trì tụng. Tánh nghe, tánh biết song hành cùng với nhau trong một thời, an trú hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, sẽ giúp cho chúng ta quán chiếu thật sâu sắc vào tất cả mọi chủng tử thiện hoặc bất thiện vốn có nơi ta khởi nguồn trỗi dậy.

Để làm gì? để như người nông dân thấy cỏ thì dọn cho sạch, thấy sỏi đá thì lượm lặt đi, còn thấy cây mình gieo trồng thì chăm sóc. Thấy rác rưởi, bất thiện trong tâm thì quán chiếu nhìn rõ cái gốc gây ra để chuyển hóa. Thấy rõ pháp thiện đang khởi nguồn và đã làm, ta chăm sóc cho nó trưởng thành, cho nó mọc lên, cho nó được trỗi dậy, phát triển tốt đẹp. Đấy là cách thiền quán chiếu, quán chiếu thân, quán chiếu ngôn ngữ ta ứng dụng hàng ngày, quán chiếu tư tưởng, suy nghĩ của ta hàng ngày.

Các bạn, chúng ta bắt đầu đi vào hơi thở nha các bạn. Đặt bàn tay phải bàn tay trí tuệ, vào lòng bàn tay trái bàn tay từ bi. Chúng ta hít vào và khi trì mật chú chúng ta trì niệm thành tiếng, để sự trì niệm bằng tiếng, với hơi thở từ đan điền khí hải ra, làm rung động thân tâm của chúng ta. Nó thanh lọc thân tâm của chúng ta, đẩy lùi đi những trược khí và từ đó chúng ta đón nhận được thanh khí, điển khí của chư Phật vào thân tâm của mình. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ để cho chúng con tăng trưởng phước thiện, để phước báu tự đến. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, từng hơi thở chánh niệm của chúng ta, chúng ta mang tâm, tâm bình thường của con người, không cần phải phân tích một thể loại tâm nào, tâm gì cũng được. Theo những nhà khoa học về phân tâm học, hay những nhà khoa học về tinh vi diệu pháp, phân tích về từng thể loại tâm, họ cắt, họ chia để cho chúng ta thấy rõ từng cái thể loại tâm tương tác hàng ngày của ta trong cái gọi là suy nghĩ hoặc cảm xúc. Chúng ta cứ xắt nát nó ra thì nó thành vô số kể thể loại tâm. Tâm buồn, tâm vui, tâm hạnh phúc, tâm sung sướng, tâm hưởng thọ, thọ này thọ kia, tâm hưởng lạc, lạc này lạc kia. Văn tự triền miên, chế tạo phân tích thì chắc có lẽ nó có thể chất chồng cao đến tận trời cũng không đếm được tất cả mọi thể loại của tâm. Tâm của chúng ta nói về thể loại tâm không khác gì những hạt giống ở trên đời. Các bạn nếu là người nông dân các bạn có biết được tất cả các thể loại giống không? tìm không hết được đâu, chỉ một vài loại giống chuyên môn ta trồng ở trong vườn, trong ruộng ta biết. Nói về các loài cá ta cũng không biết hết thể loại, chủng loại. Hằng hà sa, Phật dùng gọi là hằng hà sa có nghĩa là vô tận không thể biết được. Thể tâm của chúng ta nó cũng lớn như vậy, lớn lắm, nó có nhiều loại. Không nên miên man, phân tích, đặt tên đếm bao nhiêu cái tâm nó hiện trong lòng của chúng ta. Các bạn nhìn lên chỉ có một cái cây thôi, vậy mà chằng chịt biết bao nhiêu cành. Đó là nói đến cành, nếu nói đến lá thì sao các bạn có thể đếm hết được lá của một cây. Huống hồ là lá trên rừng, thế nên chư Phật nói điều giác ngộ của ta như lá trên rừng, lời khai thị chỉ như nắm lá ở trong lòng bàn tay.

Chúng ta không nên phân tích cái tâm, bởi như vậy nó quá, không nhất thiết. Chúng ta chỉ cần nhìn vào tâm của ta đang biểu hiện như thế nào ngay tại bây giờ, lúc này mà thôi. Còn có những tâm cảm ta không có sự biểu hiện rõ để nhìn, không cần nhìn, mà cũng chẳng cần đặt tên. Mà chỉ biết rằng, ta buồn ta biết buồn, ta đang cảm xúc, ta đang như vậy là đủ rồi, đừng đặt tên văn tự chi cho nhiều, thành lập một cuốn từ điển của các thể loại tâm, rối rắm, rối rắm. Các bạn càng đơn giản tinh chế tới đâu thì càng dễ đón nhận và nhìn thấy chúng.

Nói đến phước báu thì vô số thể loại phước báu tới từ những thể tâm thanh tịnh, pháp thiện các bạn tăng trưởng, kể không hết. Gồm chung vào đó là phước báu, tức là sự tới hòa hợp với chiều hướng, ý tưởng của ta tăng trưởng phương tiện đúng như tâm nguyện của chúng ta, có được sự an vui, gọi là phước báu. Có những thể loại phước báu tới từ chướng nghiệp. Khi chúng ta bị bệnh, chúng ta cho là tai họa. Dưới con mắt của Phật học đó là một thể loại phước báu, đó là một sự báo ứng thấy rằng thân này rồi cũng bị bệnh. Khi ta già, chúng ta sợ dù đó là một cái nhìn viên dung của nhà Phật, phước báu đó. Chính vì cái bệnh, cái già mà ta cảnh tỉnh sống cho đúng. Khi chúng ta sanh là biết tử, sanh, lão, bệnh, tử thấy được điều đó là phước báu. Tai hoạ tới nhìn góc độ Phật học là phước báu. Đau khổ tới là phước báu, nhưng nếu cứ nói như vậy chúng ta không thích đâu. Bởi ở đời đau khổ tới dù có phước báu đi nữa cũng không ai ưng. Nhưng mà niềm vui, hạnh phúc tới dễ ưa hơn, sự dễ chịu, phù hợp với tâm dễ thương hơn.

Hôm nay chúng ta nói đến thể loại phước báu tự tới mang lại sự lợi lạc. Phước báu và bình an của chúng ta, nó tự đến các bạn à, các bạn không cần phải cưỡng cầu, mong cầu, cầu nguyện. Nó tự tới, nếu, có chữ nếu ở trong đó, nếu các bạn thực hành đúng như lời của đức Phật dạy. Các bạn nhớ, chắc chắn trong mùa này là mùa để trồng cây, trồng rau, trồng trái. Nhiều bạn mang hạt giống gieo vào lòng đất, các bạn đâu có cần hạt giống đó mọc lên. Mỗi một hạt giống, thể lọai của giống đó sẽ mọc lên nếu điều kiện phù hợp như tưới tẩm đầy đủ phân bón đầy đủ, đất tốt và đồng thời phòng ngừa sâu bọ, các lọai côn trùng khác ăn vào cây đang mọc. Nếu chúng ta biết phòng ngừa và tưới tẩm, bón phân nước, hạt giống sẽ tự động mọc lên theo nhân đó mà trổ quả. Tất cả những pháp thiền theo nhiều thể loại nó được gom vào trong hạt giống của Phật tâm chúng ta, gọi là chủng tử bồ đề. Và rồi khi chúng ta gieo vào lòng đời này, chúng ta tưới tẩm, phân, nước đầy đủ và ngăn ngừa sự xâm hại của côn trùng, chúng ta sẽ có được một cây bồ đề mọc lên. Ngăn ngừa sự xâm hại của côn trùng là gì? Là chúng ta ngăn ngừa thân, ngữ, ý của chúng ta, chúng ta hộ mạng sáu căn của chúng ta bằng năm giới. Hàng rào năm giới đó nó ngăn cản cho lục căn của chúng ta thanh tịnh khi tương tác. Lục căn ví dụ như nhĩ căn, tai nghe những chuyện chướng lỗ tai, mắt nhìn những chuyện gai con mắt, nếm những chuyện cay đắng ở đời, suy nghĩ những chuyện mà nhìn thấy ở đời này như kia. Chúng ta đều thanh tịnh bởi vì tất cả các giác quan của chúng ta, tự tánh của nó là thấy và nhìn và nghe để biết. Thấy, nhìn, nghe để biết, nhưng nếu chúng ta không ngăn ngừa bằng năm giới thì lục căn của ta khi thấy nghe, nhìn, cảm xúc, và tương tác ta sẽ dính mắc và những loại dính mắc đó như lọai côn trùng gặm nhấm hết những mầm mống chủng tử Bồ Đề của chúng ta.

Do đó điều quan trọng đầu tiên, để phước báu tự đến với chúng ta nghĩa là quả được trổ lên từ thân đó tốt đẹp. Chúng ta phải dùng năm giới để bao bọc, hộ mạng sáu căn thân, ngữ, ý của chúng ta. Nhất định hạt giống chủng tử bồ đề, phước báu kia sẽ trổ mầm xanh tươi. Nhưng đồng thời với sự ngăn ngừa hộ mạng bằng năm giới đó, chúng ta phải tăng trưởng những điều như vậy: Là chúng ta nên tạo một môi trường tốt cho cuộc đời của chúng ta. Môi trường tốt rất quan trọng. Các bạn cứ tưởng tượng thử, nếu gieo trồng một hạt giống, các bạn gieo trên đá, ở trong bụi gai, ở trên xi măng, hoặc ở trên nóc nhà nó không mọc được, nóc nhà khô quá nó cháy chết. Trên đường xi măng, nhựa đường nó cũng khô chết. Rồi không vào nơi đất tốt, khô cằn, chim nó tới nó ăn. Hạt giống phải được gieo trồng vào một môi trường tốt. Bởi vậy Phật mới dạy, các con à, các con sống thân cận với những bậc thiện tri thức, gần những bậc thiện tri thức là một môi trường như đất tốt, có đủ màu mỡ và nước, hạt giống con gieo vào sẽ mọc mầm. Đời sống của chúng ta, nếu biết lựa chọn một môi trường sống phù hợp, tốt đẹp, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội ảnh hưởng môi trường đó để tăng trưởng phước báu để rồi nó tự tới. Còn nếu như các bạn không sống trong một môi trường phù hợp với những điều chư Phật dạy mà sống trong môi trường gai góc, sỏi đá, khô cằn, tội lỗi, nghiệp chướng, các bạn khó phát triển. Ta là người, các bạn nhớ, không phải là thánh, nên chọn môi trường sống cho ổn định, tốt đẹp để nuôi dưỡng tánh tốt của chúng ta. Đó là môi trường.

Khi bạn chọn được môi trường tốt, hạt giống gieo vào nó sẽ mọc lên, và rồi cái hạt giống bạn gieo đó phải được tạo tác bởi nhân lành. Nhân lành rất quan trọng các bạn, Phật dạy hãy làm việc lành bỏ việc ác. Tất cả mọi việc chúng ta làm ở trong một môi trường tốt đẹp, cận kề bậc tri thức được khởi lên bởi nhân lành. Và như vậy nó sẽ có được nhân tốt để trở thành hoa trái tốt. Ngoài vấn đề môi trường tốt, nhân lành, chúng ta phải đi trên con đường chánh đạo. Ba điều này, môi trường tốt, nhân lành và đi trên con đường chánh đạo của Phật. Tức là làm pháp thiện, bỏ pháp ác thì phước báu lớn nó tự tới với chúng ta mà không cần cầu. Như người đã có hạt giống tốt, gieo đúng môi trường đất trù phú, màu mỡ, có nước và rồi dùng năm giới bao bọc, côn trùng không có xâm hại, và thực hiện môi trường là tưới tẩm chăm lo, nó sẽ mọc lên.

Các bạn thân mến, bây giờ là những phương thức sau khi chọn môi trường, gieo nhân lành, đi trên con đường chánh để có phước báu lớn. Ta cần phải tưới tẩm những nhân này bằng gì? Như đã nói, dùng năm giới để bảo bọc côn trùng khỏi xâm hại và chúng ta phải biết nói lời ái ngữ, đó là những nhân tưới tẩm để cho phước báu tự tới. Phải biết cung phụng hiếu hạnh với mẹ cha. Yêu thương gia đình mình, và hành những ngành thích hợp. Sống ngay thẳng bố thí, biết rải lòng ra giúp quyến thuộc, thân bằng, mọi người, mọi vật chúng ta có nhân duyên tương tác diện kiến trong kiếp này, và phải luôn luôn hành xử theo tâm từ bi tùy hỷ.

Các bạn thân mến, và phải biết khiêm cung, khiêm tốn, lễ độ, tri túc, biết ơn. Đặc biệt nhất là khi chúng ta có nhân duyên kề cạnh một môi trường tốt, có những bậc thiện tri thức, giáo dưỡng dạy dỗ chúng ta những lời chân lý của Phật, chúng ta không nên bỏ qua. Biết kiên trì, biết kiên trì phụng hiến cho tha nhân, biết sống thánh thiện, biết tinh cần tỉnh thức, biết chuyên chú vào những chân lý của bậc thiện tri thức đại diện cho Phật truyền gửi cho chúng ta. Đó là những điều cần phải làm để chăm sóc cho, cho nhân chủng tử Bồ Đề của chúng ta. Sau khi đã chọn được một môi trường tốt và có được nhân lành như vậy, trên con đường chánh niệm thực hiện chánh pháp, chỉ cần cứ như vậy thì phước báu nó tự tới các bạn, nó tự tìm đường tới với các bạn. Chúng ta không cần phải chạy ngược chạy xuôi trong cuộc đời để tìm kiếm phước báu. Chúng ta không cần phải đến những đền, điện linh thiêng như người đời đồn thổi để thỉnh các thừa ân của các vị thần, vị thánh, vị tiên để gọi là có phước báu, may mắn. Chúng ta không cần phải tới chùa, tới đình, tới miếu, tới thầy này thầy kia, ông này bà nọ để van xin cầu khẩn, để có chút thừa ân phước báu. Còn những cái lộc đầu năm làm việc hay khai trương, đặc biệt khi làm việc, khai trương, cầu cúng cỡ nào cũng chẳng có phước báu đâu. Mà chỉ cần có một phương pháp. Không phải khai trương để thành tựu khi làm việc, mà phải khai tâm để mở cửa cho lòng từ bi trao gửi cho muôn người thì phướcc báu tự tới. Nhất là các bạn mới mở một cái thương mại nào đó, một cái công việc nào đó hoặc mở cửa nhà, động môn, động thổ hoặc là khai trương mở tiệm, làm việc hoặc là cưới hỏi. Bất cứ một việc gì các bạn làm, nếu các bạn biết khai tâm của mình ra để mở lòng từ bi trao gửi phụng hiến cho muôn loài, muôn sinh thì các bạn đều nhận được phước báu tự tới, tự tìm đường tới. Các bạn đã theo Phật, các bạn phải học theo lời của Phật, đừng mò mẩm theo lời của thế gian chạy ngược chạy xuôi, đi từ miền xuôi đến miền ngược, đi từ miền ngược đến miền xuôi, từ sông tới núi, từ núi tới sông, thờ cúng thần này, thờ cúng thần kia, giết heo, giết gà, giết mọi súc sanh để dâng cúng tế thần, tế vị này, tế vị kia để gọi là có chút phước báu. Không, không có phước báu. Nghiệp nó sẽ tới, các bạn. Và rồi tai họa nó sẽ ập tới thôi, bởi khi chúng ta phải cúng thần này, thần kia, vị này, vị kia, bằng sinh mạng của chúng sanh, tạo nghiệp sát rồi. Mà khi chúng ta tới quỳ lạy các chư thần, chư thiên, với vị này, vị kia là ta đã sai với lời phát nguyện là quy y với Phật, không quy y quỷ, thần, tiên vật. Nay chúng ta lại cuối đầu xuống để làm nô lệ cho quỷ, thần, tiên, vật, phước báu đâu tới, tai họa nó sẽ tới. Phước báu không cần cưỡng cầu trong những chuyện đó. Phước báu tới là tự các bạn khai mở được trí tuệ trong tâm trụ và an trú trong hơi thở chánh niệm, mời gọi đức Phật tới trong cuộc đời bằng tha lực Phật điển, dung thông với thân tâm của chúng ta. Để từ đó chúng ta có được kiến thức Phật học, chọn cho mình một môi trường tốt để sống và khởi lên nhân lành để gieo. Gieo trên con đường chánh pháp của Như Lai, phước báu tự tới. Và sau đó, các bạn, như Bảo Thành đã nói, theo y như lời Phật mà hành chỉ cần biết nói ái ngữ, miệng nói ái ngữ, nói lời dễ thương, cung kính, những lời tốt đẹp đối với kẻ trên, người dưới, muôn người chúng ta nhất nhất tâm cung kính, và thương mến họ. Rồi chúng ta luôn luôn biết yêu thương tất cả mọi người, tất cả mọi người, mọi vật, mọi loài chúng sanh. Chúng ta hành nghề chân chính, thích hợp, chúng ta sống ngay thẳng bố thí, giúp người, chúng ta nghĩ tới thân bằng quyến thuộc, tất cả mọi thứ.

Ở trên đời này hành xử với thân bằng quyến thuộc bằng tâm yêu thương rộng lớn, chúng ta nhìn đời bằng mắt thương. Chúng ta nghe bằng tâm từ bi, chúng ta hành xử bằng tình yêu không có giới hạn phân biệt. Chúng ta sống khiêm tốn, tri túc, biết ơn, và luôn luôn hướng lòng tới để học hỏi giáo lý của nhà Phật khi có phước báu tiếp cận. Các bạn nếu làm được điều đó trong an trú hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, phước báu sẽ tự tìm tới. Các bạn nếu đang đi tìm phước báu cho những ngày mới, thì các bạn nhớ rằng cánh cửa của tâm thức an trú trong hơi thở chánh niệm. Cánh cửa của sự tịch tĩnh trong Mu A Mu Sa, có nghĩa là tha lực Phật điển, năng lượng từ bi của chư Phật ban rải cho muôn chúng sanh sẽ làm tươi tốt chủng tử Bồ Đề và cây phước báu sẽ nảy mầm trổ quả, kết trái cho chúng ta hưởng. Không cần tìm nó sẽ tự tới, nhưng phải hành nha các bạn. Không tìm mà không hành, giãi đãi và lười biếng cây Bồ Đề chẳng thể mọc, chẳng thể trổ hoa, kết trái, mà nó còn héo, nó còn rụng, nó còn chết, nó còn khô. Do đó, hành rất là quan trọng. Hành gì? Các bạn đã biết rồi, hành thiện, lời Phật nói thật là gọn: các con hãy làm, hành tức là làm. Hãy làm việc thiệc, bỏ việc ác, chỉ có thế. Việc thiện làm ở đâu? Làm ở trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Làm ở đâu? Làm trong sư tương tác hàng ngày với cuộc sống, luôn luôn phải biết kính trọng mọi người, mọi vật, mọi chúng sanh. Kính trọng là bởi vì ta nhìn qua thân tướng của phàm phu của chúng sanh, thấy sự hiện diện của Phật, của tâm Phật ngự giá trong lòng của mỗi con người. Thể hiện sự cung kính như vậy sẽ chuyển hóa được bản ngã tự cao, cống cao của chúng ta. Giúp cho chúng ta khiêm cung, khiêm tốn. Miền đất tâm khiêm cung, khiêm tốn, đất không sỏi đá, gai góc, đầy đủ nước và phân thì tâm thiện sẽ khởi và mọc lên dễ dàng. Còn nếu như tâm của chúng ta tự cao, tự mãn, tự đại, cống cao ngã mạn, khô cằn sỏi đá, hạt giống có gieo vào đó nó cũng chết khô thôi các bạn ơi. Có tới thần, tới đình, tới miếu, tới chùa của thầy này, bà kia cầu lên, cúng xuống, không có phước báu mà tai họa. Hễ mà cúng như vậy có phước báu thì trên đời này đâu có cần tu. Mà Phật cũng chẳng cần phải giáng trần độ nhân, độ thế. Chính điều đó là sai hoàn toàn nên Phật đã giáng trần độ thế để dạy cho chúng ta biết trở thành một người nông dân chân chánh. Tức là con người sống đạo chân chánh, biết thừa hưởng gia tài giác ngộ, giáo lý của Phật để trở thành một người biết chọn cho mình một môi trường tốt. Biết chọn cho gia đình, con cái, thân bằng quyến thuộc một môi trường tốt, để khởi lên những nhân lành trên con đường chánh đạo của chư Phật. Để từ đó chúng ta chăm sóc bằng năm giới không cho những loài sâu bọ của tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, tham dục, ái dục gặm nhấm tâm, giống tốt lành của chúng ta. Và rồi chúng ta chăm sóc bằng những tư tưởng, lời nói và hành động thật thiện lành thì phước báu sẽ tự tìm tới gõ cửa và đi vô nhà của các bạn.

Các bạn có nghe rõ Bảo Thành kể chưa, nói chưa, chia sẻ chưa? Nhớ phước báu không từ đâu xa, phước báu vốn đã có ở trong nhân Phật tánh mà đức Phật đã khai thị, truyền thụ cho chúng ta rồi. Nó không ở trên rừng cao sơn, sơn lam chướng khí, chẳng phải ở miền xa, miền ngược, chùa to, chùa nhỏ, am thất linh thiêng. Cũng chẳng phải do chư vị vong linh, thần thánh, quỷ ma hiện hình mà độ cho chúng ta. Thân họ, họ lo chưa xong, phước báu họ không có lấy gì cho ta. Phước báu tự thể vốn ở trong tâm, tâm gì? tâm lành, tâm thiện lành của Phật tánh các bạn. Phật đã tới, đã khai thị và dạy cho chúng ta trở thành người tự cung tự cấp nguồn phước báu cho chính chúng ta. Khi làm đúng, và thực hành đúng quy trình giáo lý của chư Phật dạy, giếng phước báu sẽ không bao giờ cạn, múc nước phước báu uống hoài không hết. Nguồn phước báu sẽ luôn tuôn chảy trong cuộc đời của chúng ta, đắp đê nó cũng chảy vào. Phước báu tự tìm tới nếu các bạn làm đúng những điều như vậy.  Sống trong một môi trường kề cận với những bậc thiện tri thức, và được gieo nhân lành khởi lên từ tâm Phật, đi theo con đường chánh đạo của chư Phật. Đó là phước báu lớn vô cùng sẽ tự tới.

Nhớ năm giới quan trọng, bởi là sự ngăn ngừa sâu bọ gặm nhấm hạt giống Bồ Đề của chúng ta. Phải giữ được năm giới nha các bạn. Từ đó những việc hành từ tâm, tâm nghĩ thiện, đơn giản thôi các bạn. Tâm nghĩ thiện, miệng nói thiện, tai nghe thiện, thân làm thiện, đủ rồi. Những điều gì thiện các bạn nghĩ cho nó kỹ, tư duy, các bạn hành, các bạn nghĩ, các bạn nói, các bạn tương tác là sẽ tạo cho phước báu tự gõ cửa tới. Các bạn nhớ đừng đi tìm đâu để xin lộc, luật phước báu tới cuộc đời của các bạn tới từ tâm Phật nha, tới từ sự hành đạo theo chân lý đức Phật khai thị dạy dỗ cho chúng ta. Đừng nghe phàm phu kể chuyện này kể chuyện kia đồn thổi quá đáng, để lao lực tốn tiền, tốn của, tốn sức, tốn thời gian. Mà chẳng được gì hết, cuối cùng là gì, vợ chồng, con cái, cha mẹ lộn xộn cãi nhau. Và chúng ta đi vào con đường mê tín dị đoan tổn hại phước báu. Lúc đó than trười, than đất tôi làm hoài, cúng kiếng hoài không thấy phước báu đâu.

Hôm nay Bảo Thành nhắc cho các bạn lời của Phật, phước báu tự đến nếu làm đúng chân lý của Phật dạy. Mời các bạn đặt bàn tay phải bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay trái, bàn tay từ bi. Chúng ta an trú trong bảy biết vi diệu âm Mu A Mu Sa. Để đón nhận phước báu tự đến trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ để cho chúng con tăng trưởng pháp thiện, đón nhận phước báu tự đến trong cuộc đời của chúng con. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 lần)

Mô Phật! Các bạn, Bảo Thành nói chúng ta không cần phân tích về các thể loại tâm mà chỉ cần an trú trong chánh niệm để gieo phước thiện vào cuộc đời như chư Phật đã tóm gọn trong ba chữ: làm việc lành. Chúng ta tinh tấn làm việc lành. Đó là nhân thiện, đó là tâm thiện. Hãy làm việc lành bỏ việc ác. Phật gom lại cái tâm thiện lành của chúng ta. Tâm lành đó, tâm thiện đó, chúng ta hành trong an trú của hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Muôn điều phước báu sẽ tức khắc tới với chúng ta. Không cần phải tìm đâu nữa nghe các bạn, nó sẽ tự tới với chúng ta. Nếu như các bạn an trú trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, phước báu sẽ tự tới với các bạn.

Tất cả các sự phân tích về thể loại tâm không có quan trọng, Chỉ cần các bạn an trú trong hơi thở chánh niệm, nhận định thật rõ, hiểu thật rõ tâm thiện là đủ rồi. Sống với tâm thiện, thì tất cả các thể loại tâm khác sẽ lắng xuống. Y như cái hồ nước, nếu không còn khuấy động thì tất cả mọi thể loại bụi nó sẽ lắng xuống. Còn có khuấy động thì tất cả loại bụi kia sẽ trồi lên nhảy múa trước mắt ta. Tâm thiện tức là lắng tâm xuống, không còn sóng gió ba đào của tâm ác hiện hình. Thì tất cả các thể loại tâm bất thiện đều chìm xuống đáy và nằm yên ở dưới cho chúng ta gieo trồng những việc thiện hằng ngày mà đối ứng với nhau trong tinh thần của chánh pháp.

Các bạn thân mến, phước báu tự tới, nhưng nhớ rằng chúng ta phải là người quyết định để cho phước báu tới. Không phải ông thần nào quyết định cái phước báu đó đâu. Phước báu sẽ tự tới nhưng không phải rằng là những người khác mang tới cho chính chúng ta. Thần linh, chư thiên, vong linh, quỷ thần, tất cả không mang tới phước báu, mà phước báu tự tới nếu chúng ta thực hành đúng lời của Phật là chọn cho mình một môi trường thánh thiện, tốt đẹp để sống. Môi trường gần những bậc thiện tri thức, gần chân lý của Phật. Và sống bằng những nhân lành của tâm thiện, đi trên con đường chánh pháp của Như Lai. Dùng năm giới bảo hộ cho sáu căn, bảo hộ cho thân, ngữ, ý và nhớ rằng năm giới sẽ ngăn ngừa được những loại sâu bọ của tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, tham dục, ái dục, nó gặm nhấm tâm thiện của chúng ta. Đã có tâm thiện thì phải giữ giới để tâm thiện không bị gặm nhấm. Những ai giữ giới xong rồi chúng ta biết hành thiện từ thân ngữ, ý. Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, hành thiện, nghe thiện. Sống ở đời với cái thiện đó thôi đã đủ rồi. Phước báu sẽ tới.

Các bạn, chúc các bạn luôn luôn sống như vậy, đúng tinh thần như vậy trong mùa Vu Lan này. Để chúng ta đón nhận phước báu tới với mình. Để các bạn cúng dường cho cha mẹ của mình, hồi hướng cho cha mẹ của mình, để cha mẹ của mình nếu đã mất rồi, ông bà của mình đã mất rồi, thừa hưởng cái phước báu cúng dường trong sự tu tập của chúng ta và có đủ nhân duyên sanh về cảnh giới lạc. Còn với cha mẹ hiện tại đang còn sống, thì phước báu tu tập chánh pháp của chư Phật đó sẽ tăng trưởng thọ mạng cho cha mẹ, để cha mẹ sống với chúng ta, sống với con cháu của chúng ta an vui.

Các bạn, rất quan trọng trong mùa Vu Lan. Nghĩ về cửu huyền thất tổ, hãy tăng trưởng phước báu bằng môi trường sống thánh thiện, bằng những nhân thiện lành trong tâm khởi lên và đi theo con đường chánh pháp của nhà Phật. Chánh là bỏ hết tất cả những tà pháp, những tư tưởng không đúng theo như lời Phật dạy để không tạo ra tai họa nha các bạn. Để không tổn phước báu nha các bạn. Hãy làm đúng đi thì các bạn sẽ thấy từ ngưỡng cửa của cuộc đời, phước báu sẽ tràn tới với các bạn. Điều này là đúng không thể sai được bởi đó là sự khai thị của chư Phật.


Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta an trú trong bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi, khai mở trí tuệ để chúng con tăng trưởng pháp thiện, đón nhận phước báu tự đến tự đến trong cuộc đời. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 lần) 

Mô Phật! Chúng ta đã hoàn tất hai mươi mốt biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn chắp tay vào chúng ta hồi hướng công đức này.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Để cho tất cả mọi loài chúng sanh đều hành thiện, hoan hỷ đón nhận phước báu tự tới bởi pháp thiện. Chúng con hồi hướng nếu có công đức tới các nguyên thủ các quốc gia có tâm thiện thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. ồi hướng các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế được vaccine thuốc chữa bệnh đại dịch. Hồi hướng cho bác sỹ, y tá, nhân viên cứu trợ chữa lành các bện nhân. Hồi hướng cho tất cả những con người đang đau khổ, bạo loạn và phiền não bởi đại dịch ở nước ngoài cũng như trong nước của chúng con được bình an, đại dịch tiêu tan, mọi người hạnh phúc. Hồi hướng cho tất cả chư vong linh đặc biệt là cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ của chúng con trong mùa Vu Lan được siêu sanh lạc độ.

Chúng con nguyện xin mười phương chư Phật từ bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4106. Thiền Sâu

Bảo Thiện đánh máy Mô Phật! Bảo Thành xin kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Chúng mình hãy cùng nhau