Bảo Minh đánh máy

Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Sư Cô và tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ đồng tu mời các bạn quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến, thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là một phương pháp chúng ta công phu mỗi ngày. Không khác gì người nông dân biết cày cấy thửa ruộng của ông bà cha mẹ để lại, trồng trọt nên hoa màu nuôi bản thân và mọi người. Hoặc như mỗi người chúng ta làm việc để biết vận hành công việc hàng ngày nơi công sở, văn phòng. Ở đời nhiều nghề, nhiều nghiệp và mỗi người chúng ta để sống an vui đều phải thuần thục những nghề nghiệp đó. Hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, cũng là một pháp môn để đưa chúng ta đạt tới cứu cánh Niết Bàn an vui, sự an lạc hiện tại trong kiếp này để chuyển hóa những phiền não đau khổ, những cảm xúc bất thiện, hay những cảm xúc mà tạo ra những ưu phiền, gây ra những năng lượng tiêu cực đè nặng lên cuộc đời của chúng ta.

Tu là nhìn cho rõ, hiểu cho thấu, để chúng ta chuyển hóa và buông bỏ không bị dính mắc. Chính vì vận hành hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, chúng ta an trú trong chánh niệm và tiếp được tha lực Phật điển, nguồn năng luợng tự thể thanh tịnh của mười phương chư Phật hỗ trợ cho chúng ta. Để chúng ta nương vào đại hùng đại lực của ba ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Thấu rõ nhân quả thiện ác, hoan hỷ giữ năm giới cấm của đức Phật, để thủ hộ thân, ngữ, ý.

Các bạn nhớ, năm giới rất quan trọng. Nếu các bạn không giữ giới, thân, ngữ, ý của các bạn không được thủ hộ vững chãi, như không có người bảo vệ, như căn nhà cửa không có khóa, như hàng rào bị phá vỡ, và nhà không có chủ. Ai muốn vào cũng được, ai muốn vô cũng được và nhà của chúng ta là căn nhà cho tất cả cái tốt, cái xấu, người hư, người tốt, người thiện, người ác nhào vào sống lẫn lộn. Phật dạy năm giới giữ cho căn nhà chân tâm được thanh sạch. Do đó các bạn khi tu tập pháp môn này các bạn cần phải giữ giới.

Hơi thở đi vào từ mũi, xuống ngang phổi, xuống sâu xuống đan điền khí hải. Từ đó các bạn phình bụng ra, hơi thở vào các bạn thấy hơi thở đi vào từ mũi, dùng tánh biết, biết bụng phình ra. hơi thở ra chúng ta thấy hơi thở đi ra, dùng tánh biết biết bụng hóp vào. Và chúng ta trì mật chú, nghe được Mu A Mu Sa.

Các bạn hỏi Mu A Mu Sa là gì? Mu A Mu Sa là chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới cho muôn loài chúng sanh. Chúng ta cầu xin chư Phật rải tâm từ của Ngài xuống cho chúng sanh, đó gọi là Mu A Mu Sa. Đây gọi là thiền quán chiếu, thiền quán chiếu tâm từ, tâm bi trong chánh niệm. Đó là nói ngắn gọn, thiền quán chiếu từ bi trong chánh niệm. Thiền quán chiếu từ bi trong chánh niệm là thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, ai thiền quán chiếu từ bi trong chánh niệm thì tâm từ, tức là sự ban vui của chúng ta, cho ta và cho muôn người luôn luôn tràn đầy tận hư không. Và cái tâm luôn luôn cứu khổ như mẹ Quan Âm, cũng bao dung ôm ấp che chở cho muôn loài trong đó có ta. Tâm từ bi rất quan trọng trong mọi loài chúng sanh đang bị đắm chìm trong đau khổ. Quán chiếu tâm từ bi trong chánh niệm là một pháp tu phù hợp cho mọi lứa tuổi, cho mọi hoàn cảnh, cho mọi con người dù là Phật giáo hay tôn giáo khác. Bởi đã gọi là tâm từ bi trong chánh niệm không phân biệt tôn giáo. Nếu các bạn muốn nuôi dưỡng tâm từ bi trong chánh niệm, thiền mật song tu là pháp môn phù hợp cho các bạn.

Mời các bạn hãy khám phá cùng với Bảo Thành và các bạn đồng tu để ta thấy điều này có phù hợp với chúng ta hay không. Chủ đề hôm nay chúng ta quán chiếu “Đi Vào Ma Đạo”. Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái bàn tay từ bi. Chúng ta lấy từ bi và trí tuệ quán chiếu hơi thở chánh niệm. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ, để cho chúng con không đi vào ma đạo. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 lần)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn. Các bạn thân mến, ở đâu có ma ở đó có Phật. Ở đâu có Phật, ở đó có ma. Ở đâu có sai, thì ở đó có đúng. Ở đâu có ngày, ở đó có đêm. Ở đâu có đen, thì ở đó có trắng. Giữa hai mặt của cuộc đời, ma và Phật. Ma đạo và Phật đạo song hành ngay trong cuộc đời, ngay mỗi con người, nó không có xa. Bởi vậy chúng ta đừng vội vàng chê trách ai đó lạc vào ma đạo, còn ta theo Phật đạo, chánh đạo. Bởi vì ma đạo và chánh đạo đều tới từ tâm, mà tâm của chúng ta là tâm vô thường sanh diệt. Nó chẳng trụ vào được chữ tịch tĩnh hư không của Phật. Nên ba hồi nó ôm vào chữ Phật, để sống rồi dần dần nó lạc vào chữ ma để mà tác yêu, tác quái. Vậy nên cuộc đời mới nói lắm thầy nhiều ma có nghĩa rằng chúng ta thấy đạo nhiều thì ma cũng nhiều, chuyện này có. Giữa ma đạo và Phật đạo khác nhau ở cái chỗ: Ma đạo, đạo là đường, ma là chướng ngại. Con đường dẫn đến chướng ngại, gặp nhiều chướng ngại, hầu hết ai cũng đi qua, hãy hiểu gọn gàng như vậy đừng cao siêu thần thánh hóa chữ ma đạo là ma vương lên dạy chúng ta phải làm gì. Nhớ ở trong cõi địa ngục, vị giáo chủ cõi u minh đó là ai, là địa tạng bồ tát, thấy chưa? Nếu trong cõi u minh địa ngục, có Bồ Tát Địa Tạng thì không thể nói rằng ma đạo là do địa ngục dạy. Bởi dưới đó cũng có Phật đạo, cũng có Bồ Tát Địa Tạng là giáo chủ hướng dẫn mà. Cho nên đừng thấy tướng ma quỷ mà vội vàng nghĩ rằng ma quỷ toàn là ma đạo không. Địa ngục có Phật đạo do giáo chủ cõi vô minh là Ngài Quan Âm Địa Tạng Bồ Tát.

Các bạn thân mến, cho nên đừng nhìn tướng mà đoán tâm. Đừng thấy tâm mà đoán tướng, mà cũng đừng nghĩ rằng ở trong thân tướng của Phật là Phật bởi vì đó chỉ là thân tướng. Cái tâm là quan trọng, tướng địa ngục, tướng ngạ quỷ, súc sanh đều thể hiện trong sáu nẻo luân hồi bởi tâm hiện hóa do nghiệp. Nhưng nếu đã có nghiệp thiện và phước báu đầy đủ thì ta cũng như Phật, ứng hóa trong cõi đời mang thân tướng khác biệt, nhưng vẫn có tâm chân thật, thanh tịnh. Còn nếu chúng ta để mất tâm chân thật, thanh tịnh thì tâm ác cũng sẽ biến hóa vô thường, không thể lường được trong mọi cái tướng. Nhớ! cái tâm mới là cái quan trọng.

Có một câu chuyện để phụ họa cho con đường đi vào ma đạo. Đi vào ma đạo tức là chúng ta chủ động, đi vào là sự chủ động, chúng ta chủ động đi vào con đường có chướng ngại, nhiều người thấy phía trước là con đường hầm hố chông gai đen tối, vậy mà vẫn cứ lao đầu đi vào. Ví dụ, ai ở trên đời không biết rằng ngày hôm nay hút thuốc vào sẽ bị hư phổi, lao phổi, vậy mà vẫn có những con người đi vào ngõ cụt đó, vẫn hút thuốc, để đến khi bị hư phổi rồi, ung thư rồi thì nói hai chữ ngọt xớt à: Ôi! số mệnh mà! Đâu phải. Số mệnh sống chết là có, nhưng chính chúng ta đã đi vào con đường tự hủy hoại cái phổi của mình bằng hút thuốc, đó là đi vào ma đạo, đi vào sự chướng ngại cho đời sống của sức khỏe. Có những con người thấy nhậu nhẹt bê tha, sử dụng các chất say là xấu, là con đường chướng ngại cho sức khỏe của thân, vậy mà họ vẫn nhậu, vẫn uống. Vẫn biết có những thứ độc hại vô cùng pha từ nước với cái loại chất độc, tạm gọi là rượu hoặc những chất uống gây say, nhưng họ vẫn cứ uống. Họ thấy, họ biết, nó nguy hiểm, chướng ngại cho thân, gây bệnh, họ vẫn uống. Như vậy là họ đi vào ma đạo, đi vào sự chướng ngại cho chính bản thân. Họ tình nguyện, họ chui vào, họ bước vào, họ không có sợ hay là bởi vì vô minh, hay là bởi vì đắm chìm, hay là bởi vì một điều gì đó. Mỗi một con người đều có nhân duyên để đi vào con đường chướng ngại.

Câu chuyện kể rằng. có lẽ là câu chuyện dân gian thôi, nó không có thật mà hồi nhỏ Bảo Thành đã được ông cụ thân sinh mình kể rồi. Đó là có ông trạng Trình đó, ông ấy khôn lanh vô cùng, một trong những người nổi tiếng đất Việt mình thời xưa. Ông đi tới bà Chúa Xứ, ổng không có đất đai, ổng muốn trồng trọt, ổng mới hỏi bà Chúa Xứ rằng: Đất đai của bà nhiều, bà cho tôi mượn đi tôi trả cho bà, như vậy năm nay tôi sẽ trồng trọt trên ruộng của bà, bà muốn lấy phần trên hay phần dưới? Bà Chúa Xứ mới lòng ngay nói rằng: tôi lấy phần ở bên trên. Chúa Xứ nói xong thì ông trạng Trình nói: vậy thì thôi, tôi lấy phần lỗ, là tôi lấy phần dưới gốc không à, nó chẳng có gì. Nhưng mà bà muốn thì tôi mượn đất, tôi sẵn sàng trồng. Thế rồi ông trạng Trình ổng trồng khoai các bạn ơi. Đến mùa thu hoạch ổng bới hết gốc rễ là khoai ổng mang đi. Còn ở trên dâng cho bà Chúa Xứ, bà Chúa Xứ buồn bởi vì thua cái ma lanh của ông trạng Trình. Nói lấy trên, ổng trồng khoai, và ngẫm nghĩ nếu mà năm nay trạng Trình mượn ruộng, ta nhất định sẽ lấy phần dưới. Thế rồi trạng Trình cũng tới, cũng trình bà Chúa Xứ: Thưa bà Chúa Xứ, năm ngoái tôi mượn, năm nay tới mùa tôi mượn tiếp, bà lấy phần trên hay phần dưới? Bà Chúa Xứ cũng lòng ngay, thấy năm ngoái ông trạng Trình lấy phần dưới, năm nay nói trước ta lấy phần dưới. Trạng Trình cũng hoan hỷ, bà lấy phần nào tôi ưng phần đó. Ông trạng Trình năm đó trồng lúa, lúa chín ông gặt lúa lấy phần trên, còn cái gốc, gốc lúa, gốc rạ đó để lại bà Chúa Xứ chẳng xài được. Bà buồn vô cùng, bà thấy ông Trạng Trình ma lanh qúa, cho nên bà nghĩ trong đầu, lần sau mà mượn ruộng nữa ta lấy cả trên lẫn dưới. Ông trạng Trình đi tới thăm bà Chúa Xứ cũng hỏi mượn ruộng lần thứ ba. Bà Chúa Xứ nói, lần này ta lấy cả gốc lẫn ngọn. Ông trạng Trình vẫn cười hả hả, nói được rồi, Ngài muốn sao tôi ưng vậy. Thế là năm đó ông trạng Trình trồng bắp, mà thực sự khi bắp chín, ông hái cái trái bắp ở thân, còn phần gốc và phần trên ông để lại cho bà chúa xứ. Bà Chúa Xứ thua cả ba keo, trạng Trình thắng cả ba trận, cười ha hả. có lẽ chúng ta thấy thích bởi vì ông trạng Trình lanh quá. Nhưng nói về góc độ đạo lý ở đây, có thật nhiều người đã tới chùa, đã gặp Phật, đã gặp Bồ Tát và mang tâm địa không khác gì ông trạng Trình đâu. Vay mượn phước của chư Phật, vay mượn sự ban của chư Phật. Vay mượn quyền năng của chư Phật, chữ ban ơn thí độ cho chúng sanh, để nói: ôi con trúng số, con tặng cái này, con làm cái kia, ôi con được cái này, con sẽ đáp trả, rồi mang tới dâng cho những lời hoa mỹ như trạng Trình, phần trên, phần dưới. Cúng kiếng thì chỉ có nải chuối vài cái bông, cộng thêm ít nhang khói. Vậy mà muốn hưởng cho thật nhiều, đó chính là ma đạo đó các bạn. Trạng Trình nghe có vẻ hay, nhưng ông ta đã đi vào ma đạo. Bởi vì ông ta đi vào con đường chướng ngại cho ông ta. Phần vật chất thế gian, ông ta có thể lấy được khoai, lấy được lúa, lấy được bắp, nhưng ông ta đã tạo cả ba nghiệp, thân, ngữ, ý đều tạo nghiệp. Nó sẽ trổ quả, mà đúng đấy, nó trổ quả không tốt đâu các bạn.

Chúng ta cứ ứng dụng Phật giáo, chư Phật, Bồ Tát đặt để các Ngài như bà Chúa Xứ, tới để vay mượn và dùng những lời hoa mỹ khấn nguyện, tế tụng, đàn trống ca nhạc hay dữ lắm, tế tụng hay dữ lắm, lời nói hoa mỹ, văn tế cao siêu. Nhưng đều là mang tâm ý của con người lợi lạc cho chính chúng ta, đó là chúng ta đang đi vào ma đạo.

Các bạn, đức Phật là mặt trời trí tuệ, Ngài tỏa sáng dẫn đường ta đi. Ta tới với Phật là để cho giáo lý của Ngài khai thị cho chúng ta thấy con đường sáng, tạo ra thiện nghiệp có phước báu, và thấy con đường tối tạo ra bất thiện nghiệp, gây tai họa để bỏ tối đi vào sáng. Chứ chúng ta không vào đó để dùng tâm chướng ngại, ma lanh của ông trạng Trình, để rồi lừa lọc bà Chúa Xứ. Ta không mang văn hoa, ngôn ngữ lẻo mép của ta để lừa thần thánh, chư Phật mà mang lại kết quả cho ta. Tới với Phật là tới với thầy, với đức Thầy, với bậc thầy vô thượng sự, tới bậc thầy của thiên nhân sư của loài người, của trời, để cho chúng ta được học hỏi, như một người học trò hấp thụ giáo lý của Ngài, trưởng thành, biết tự lập, biết làm gì cho chúng ta để có được cội nguồn an lạc tự thể phát khởi trong tâm của cuộc đời này. Tới với Phật không vay mượn, đất của bà Chúa Xứ có nhiều, đất của Phật cũng thấy được trong ta cũng có miền đất Phật mênh mông, vô tận. Phật không có đất cho ta mượn đâu, bởi vì Phật nói ta không cần mượn, đất Phật là của Phật, nhưng đất của ta cũng là đất Phật, đất của Phật tâm cũng mênh mông vô tận, thẳng cánh cò bay. Các bạn à, ta chẳng cần mượn bà Chúa Xứ để lật lọng làm chi cho cực khổ tạo nghiệp. Ta chẳng cần mượn Phật, mượn Bồ Tát, thánh hiền mà ta chỉ cần đón nhận Phật và Bồ Tát, thánh hiền như một bậc thầy đến dạy ta cách làm sao để gieo trồng trong ruộng phước mênh mông, thẳng cánh cò bay từ kiếp này qua kiếp sau, gặt hái được những cái thành tựu phước báu trong pháp thiện, đó là điều cần thiết. Cho nên các bạn không cần phải vay mượn thần thánh, chư Phật. Nhưng rất cần học được những chân lý mà chư Phật đã dạy. Bởi Phật là thầy của chúng ta, Ngài không phải là một nhà tỷ phú, một nhà đại phú, một nhà thương phú, một kẻ giàu có để chúng ta tới vay mượn. Nhưng Ngài là thầy, Ngài buông bỏ tất cả để tới như một người bạn dạy dỗ, giúp đỡ chúng ta thành tựu được tất cả những điều ta muốn. Điều đó là ý niệm mà chúng ta cần phải giữ như ngọn đuốc tuệ soi đường ta đi tới với chư Phật để học. Còn nếu chúng ta đi ngược lại phong cách như trạng Trình là chúng ta đã đi vào ma đạo. Đi vào Phật đạo là đi vào như một người học trò. Kính trọng bậc thầy của mình là đức Phật, sẵn sàng mở lòng, trải lòng vận dụng hết mọi kiến thức, trí khôn, để học hỏi theo Ngài, để đứng dậy, tự chủ và làm chủ cái tâm của mình, để lấy cái tâm đó làm chủ mọi tạo tác.

Các bạn thân mến, chớ đi vào ma đạo. Nói chân thật là con đường đi vào Phật đạo, sống chân thật là con đường đi vào Phật đạo. Hành động chân thật là con đường đi vào Phật đạo.

Lại có cái câu chuyện như vầy, có một con chuột, nó bị con mèo dí để bắt ăn thịt. Nó hoảng sợ quá nó chạy, nó chạy, nó chạy và nó chui vào trong tượng Phật, ở một ngôi chùa. Tại vì tượng Phật đó rỗng, cái bụng rỗng, nó chui ẩn núp ở trong đó, cái kẽ hở nhỏ thôi nó chui vào, nên mèo không chui vào bắt nó được. Con mèo ngồi ở ngoài, nó sợ lắm, nó trốn ở trong bụng của ông Phật. Nhưng mà rồi người ta mang hoa quả xuống, người ta cúng Phật ở ngay chân Phật đó, nó ra nó ăn, rồi nó lại chui vào. Như vậy nó không cần phải khổ cực đi đâu tìm đồ ăn, chui vào bụng ông Phật có đầy đủ đồ ăn người ta cúng kiếng. Mới đầu nó vui bởi vì có sẵn đồ ăn, nhưng càng ngày, càng ngày ở trong bụng của ông Phật đó, tượng Phật. Bắt đầu nó nghĩ rằng, hình như nó cao cả quá nên người ta cứ tới lạy, cúng nó hoài. Đưa đồ ăn cho nó ăn, nó sướng, nó nghĩ rằng: ui cha, ta có thần thông, ta có sức mạnh, ta có phước báu, hình như ta là Phật đó, cho nên người ta tới cúng kiếng cho ăn. Thế là nó cứ ăn như vậy, nó cứ mập như vậy và rồi tư tưởng nghĩ rằng nó là Phật, nó là Phật rồi, Phật rồi. Thế là một hôm nó nghĩ rằng nó đã là Phật, bởi vì bao nhiêu con người tới cúng, tới lễ, tới cầu nguyện, tới xin xỏ, rồi cho đồ nó ăn, nó là Phật rồi. Nó không còn sợ gì nữa hết, thế là nó tung tăng chui ra khỏi bụng của tượng Phật, nghênh nghênh, ngáo ngáo chẳng sợ ai. Nó đâu có ngờ con mèo vẫn còn rình đó từ cái thuở nó chui vô bụng của ông Phật đâu. Cho nên khi hắn mò ra ngoài tự cao, dương dương tự đắc ta là Phật nên mọi người cúng kiếng thờ lạy, ta ban phước, người ta xin được kia, người ta trả lễ, đáp lễ, nó vỗ ngực xưng tên, ngông nghênh đi ra ngoài. Chỉ trong chốc mắt, con mèo nhìn thấy vồ chụp, thế là nó mất mạng.

Các bạn, đó chính là ma đạo. Chúng ta thấy ở trên đời không hẳn chỉ có ta đâu, mà thật là nhiều người đã chui vào vỏ bọc của Phật, như con chuột chui vào cái bụng. Người ta tới là lễ Phật, người ta tới là cầu nguyện với Phật, người ta tới là học của Phật. Nhưng bởi vì nó núp ở trong cái bụng của tượng Phật khi con mèo dí, rồi lâu ngày nó nhầm lẫn rằng nó như là Phật, người ta cầu xin, quỳ lạy, rồi nó tưởng nó là Phật.

Ở trên đời này thiếu gì những người núp vào hình tướng của chư Phật. Để rồi lâu ngày người ta tới lễ Phật qua thân tướng của Phật đó mà, lại tưởng lầm ta là Phật xưng danh, ban phước. Rồi tha tội, rồi thì xưng ngông nghênh ở giữa đời, chẳng sợ gì hết, vỗ ngực xưng tên. Các người tới cầu nguyện với ta, ta ban cho, nghiệp quả đều hết từ đời này qua đời kia, con cháu nhiều đời tổ tiên nhiều đời, đều được tha. Và rồi cứ tự tin, dương dương tự đắc vỗ ngực xưng tên, mà đâu có biết rằng mình bị con mèo dí, chui vô trong thân tướng của Phật mà thôi. Con mèo đó là gì? Con mèo của ngũ dục, con mèo của tham, sân, si, con mèo của tham ái, tham dục. Con mèo của vô minh, con mèo của bất thiện nghiệp muôn đời, của những ác nghiệp muôn kiếp, nó hóa hiện rượt đuổi, dí chúng ta. Nhưng chúng ta rơi vào những tai họa, những cảm xúc đau khổ, chúng ta chạy trốn. Con mèo nó rượt mà, con mèo của ác nghiệp, con mèo đó kể của muôn sự nó dí. Ta chạy, ta chạy và cuối cùng ta đã trốn vào cái vỏ bọc của tôn giáo gọi là Phật. Nhưng người ta tới với Phật giáo là bằng tâm để cưỡng cầu lên Phật. Ta lại tưởng rằng ta làm được điều đó, coi mình như là Phật rồi đấy, vỗ ngực xưng tên. Để rồi bước ra cuộc đời như con chuột kia ngông nghênh quá mức. Nhưng có ngờ đâu con mèo ngũ dục, con mèo tham, sân, si, con mèo của tham ái, tham dục, con mèo của vô minh, con mèo của ác nghiệp, như tai họa ập tới vồ lấy ta, và thế là cuối cùng chúng ta đã lạc vào ma đạo, đi vào ma đạo của tâm vỗ ngực xưng tên.

Các bạn thân mến, đi vào ma đạo không phải chúng ta không biết đâu. Biết đấy, nhưng chúng ta vì đau khổ nhiều quá, chúng ta dựa dẫm vào đó như một lối thoát, nhưng mà lối thoát đó không thể thoát được, tạo ra chướng ngại thật nhiều. Lại có những con người không hẳn như con chuột kia đâu, không hẳn như ông trạng Trình đâu. Mà chúng ta lại cứ dựa vào để chứng tỏ xưng tên, dựa vào cái vỏ của thần thánh, của vong linh, của Bồ Tát, thánh hiền, của chư Phật, của ma, của quỷ, của cô hồn, của cậu này, cậu kia, của nhập xác lên đồng, của mọi hình tướng để thể hiện cái ta mà thôi. Phật không dạy chúng ta để trở thành người khác, trở thành vong linh. Phật không dạy chúng ta bán cuộc đời để thỉnh người khác vô để làm chủ. Mà Phật dạy chúng ta làm chủ tâm của mình. Tâm làm chủ với tâm gì, tâm thiện, làm chủ thì mọi người sẽ trở thành Phật. Phật là gì, là tỉnh giác. Phật đạo tức là đi vào cái con đường tỉnh giác, con đường thức tỉnh. Ma đạo là đi vào con đường mê, con đường si, si mê. Mê dục, mê ái, mê tình, mê tiền, danh vọng, huyễn ảo. Để rồi ba con mèo tham, sân, si nó vồ, nó dí, để rồi con mèo vô minh nó chụp mũ chúng ta. Để rồi con mèo của bất thiện nghiệp tai họa luôn rình rập, nó ăn thịt ta. Để có lúc sợ quá, sợ quá trốn vô bụng của tượng Phật mà cứ tưởng rằng mình là Phật. Các bạn có phải chăng chúng ta đã mượn Phật giáo hoặc các tôn giáo như một cái vỏ bọc che, cho ta tâm tham, sân, si lộng hành hay không? Đó là đi vào ma đạo.

Nhìn xa là phải thấy gần, nhìn gần là phải thấy xa, nhìn đâu đừng nhìn vào cuộc đời của chính ta. Để nhận biết rằng trong cuộc đời của chúng ta đã bị đau khổ, bị phiền não, bị phiền muộn, bị bi ai, bị sầu lụy, bị gì, bị những thất bại dằn vặt, bị tiền, bị tình, bị tài, bị ảo tưởng nó dí. Mà ta không có sức để chống chọi, để chuyển hóa, ta sợ quá, ta chui vào trong cái vỏ bọc của những thân tướng như Phật, Bồ Tát, hoặc là đôi khi còn chui vào vỏ bọc của vong linh, của vị thần này, của vị Bồ Tát kia nhập xác, nhập xác, nhập xác. Và cứ thế là để tự tung tự tác cho những hoang tưởng nhập vô xác làm những chuyện tạo ra nghiệp. Như ông trạng Trình lừa cả bà Chúa Xứ. Như con chuột kia bị người ta cúng kiếng chư Phật đó mà hình tướng tưởng rằng như là ta. Cái ta lớn quá, rồi chui ra bị mèo nó giết chết. Chúng ta cũng như vậy, ngông nghênh quá, chui vào cái vỏ của vị này, vị kia. Rồi cuối cùng bị con mèo của tham dục, ái dục, sắc dục, tình dục của tánh dục, của tất cả mọi chuyện nó giết chết chúng ta mà chúng ta không có ngờ được. 

Đi vào ma đạo là tạo nghiệp, tạo ra chướng ngại. Các bạn hiểu chữ ma đạo đơn giản như vậy, đừng nghĩ rằng ma đạo, ma vương lên hiện hình dạy đạo cho chúng ta. Bởi Bảo Thành nhắc lại một lần nữa, tại cõi địa ngục có một vị Bồ Tát làm giáo chủ cõi u minh địa ngục. Vị Bồ Tát đó là ai? Là Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Như vậy thì cũng có quỷ, có ma, nếu học được giáo lý của Ngài giáo chủ u minh kia là Địa Tạng Bồ Tát, thì những chư vị ma quỷ đó cũng có thể nói được lời của Ngài thánh hiền Bồ Tát dạy. Mà chúng ta là những người phàm phu trần gian trên cõi này, không ở địa ngục cũng có thể học được con đường chướng đạo của quỷ ma, để sống trên đời mang thân người mà nói chuyện ma. Đấy các bạn thấy, ở đời thiếu gì những người nói, ma gá vào xác, mà nhập vào xác, ma mượn xác để nói. Mà không mượn tâm Phật chân thành, tâm Phật tịch tĩnh trong suốt để nói lời hay ý đẹp mà lại để cho ma nhập xác, hồn nhập xác gá vào. Ôi làm người không muốn, muốn làm ma làm quỷ. Còn ma quỷ nó còn được Bồ Tát dạy kìa. Vậy đấy, các đấng ma quỷ đó, cùng được gọi là đấng nha, đừng gọi là con ma loài quỷ mà gọi là những đấng ma quỷ hấp thụ một nền giáo dục, chân lý thánh thiện từ Ngài Địa Tạng Bồ Tát giáo chủ cõi u minh, các bạn à.

Đi vào ma đạo không phải là đi xuống địa ngục nha các bạn. Mà là đi vào sự chướng ngại tạo nghiệp, ai trong chúng ta cũng rõ mà cố tình tạo, đi vào. Bởi chúng ta không đủ can đảm nhận ra lỗi lầm để sửa, cho nên chúng ta đã mượn áo cà sa làm việc tội lỗi, mượn hình thức của nhà Phật, tôn giáo hoặc vị này, vị kia để tạo nghiệp như con chuột chui vào bụng cái tượng Phật, vỗ ngực xưng tên khi ta cúng kiếng, tưởng rằng mình là Phật. Hoặc như trạng Trình mang cái tài lanh của con người tới lừa lọc cả thánh nhân là bà Chúa Xứ. Hãy trở về với tánh thiện của chính mình, sống tịch tĩnh an vui, trưởng dưỡng, trưởng dưỡng tâm tỉnh giác, sự tỉnh thức, đó mới là con đường của Phật đạo. Phật là thầy, Phật luôn sát cánh với chúng ta, giáo dưỡng, dạy dỗ, Phật là một nhà giáo dục tinh tường, hiểu rõ tâm lý và nghiệp duyên của chúng ta. Ngài sẵn sàng hy sinh và dạy cho chúng ta tất cả mọi phương pháp, mọi phương tiện, mọi giáo pháp để chúng ta không cần phải núp vào bụng của ông Phật, không cần phải tới bà Chúa Xứ để lừa lọc, thêm lợi, thêm quyền, thêm danh, thêm tiền, thêm tài.

Các bạn hãy trở về với tâm thanh tịnh bằng cách đặt bàn tay phải trí tuệ vào lòng bàn tay trái vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ, để cho chúng con thấu hiểu được và đừng đi vào ma đạo. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng  vào, trì mật chú Mu A Mu Sa.(7 biến)

Các bạn ơi, ta được tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng từ bi của chư Phật vào cánh ruộng mênh mông, thẳng cánh cò bay của tâm địa hiền lương vốn có trong ta. Mà đức Phật đã khai thị hướng dẫn rằng cuộc đời của mỗi một con người, ta giàu có hơn bà Chúa Xứ nhiều lắm. Ruộng đất ta nhiều lắm, mênh mông vô tận từ kiếp này qua kiếp sau. Ruộng phước điền đó đầy ắp những nhiên liệu thật tốt của trời đất cho ta ươm giống từ bi vào. Chẳng cần phải lừa lọc bà Chúa Xứ để mượn ruông, mà hãy trở về với ruộng tâm của mình để gieo trồng pháp thiện, phước báu nơi đó. Không cần lấy gốc, chẳng chọn trên, chẳng bỏ dưới, cũng chẳng lừa đảo để lấy được cái ở giữa như trồng bắp. Mà lấy tất cả công sức trí lực của chúng ta cày trên ruộng phước của cuộc đời gieo mầm phước thiện an vui. Mà làm gì, khai triển lòng từ, tức là ban vui. Lấy công sức ta tạo ra được ban vui hết cho mọi người, cứu hết tất cả những người đau khổ ở trên đời, đó gọi là ban vui cứu khổ.

Thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là thiền quán chiếu từ bi trong chánh niệm. Với tâm chánh niệm tịch tĩnh như vậy, chúng ta không sợ con mèo của ngũ dục, con mèo của tham, sân, si, của ác nghiệp quá khứ, của bất thiện nghiệp, của tiêu cực dí chúng ta nữa. Bởi chúng ta không cần chui vào giả Phật, giả ma, giả quỷ, giả thần, giả thánh, sống chân thật với chính mình. Là ai, là mình có Phật tánh ở trong cuộc đời. Với ý niệm như vậy, sống theo chân lý của nhà Phật, ta không cần phải ẩn rút, núp bóng của vị nào hết. Hãy sống hãnh diện như một người con Phật thực thụ, từ một cậu học trò tới trường để thầy của chúng ta là Phật dạy cho chúng ta hãnh diện, dõng mãnh đi trong cuộc đời đầy chướng ngại thử thách, đầy những tội lỗi lầm chấp ta đã tạo ra. Chúng ta sẽ bắt đầu xắn tay áo lên dọn sạch khu vườn tâm ngổn ngang bất thiện kia để trở thành ruộng phước phì nhiêu, phong phú mà gieo vào đó những mầm thiện, mầm vui, mầm an lạc, hạnh phúc, để cho gặt hái được dâng hiến cho tất cả mọi loài chúng sanh. Đừng đi vào con đường ma đạo chớp nhoáng để cầu tài, cầu tiền, cầu tình, cầu vật. Ở trên đời này biết bao nhiêu những con người đã lạc vào ma đạo, bởi không dùng chánh đạo của Phật là tâm tỉnh thức để dùng kiến thức Phật học, kiến thức ở đời tạo dựng nên cơ ngơi, sự nghiệp mà lại mượn ma đạo để có tiền, có tài, nhưng thế rồi họ đâu có được. Ở trên đời này đâu có ai nương vào ma đạo mà thành tựu đâu. Hầu hết ai đi vào ma đạo đều có chướng ngại, tổn phước báu, tiền tài, sức khỏe, trí tuệ lụi tàn dần dần, tay trắng hoàn trắng tay khổ sở muôn đời. Không ai đi vào con đường ma đạo mà sống cuộc đời hạnh phúc bình an. Chỉ có đi vào con đường Phật đạo là con đường tỉnh giác của chư Phật, phước báu tích lũy được qua những pháp thiện tu tập. Từ đó chúng ta sẽ sống một cuộc sống an lạc tịch tĩnh, an vui, và hạnh phúc.

Các bạn đừng đi vào ma đạo, si mê chướng ngại. Mà hãy đi vào Phật đạo tỉnh giác, kiến tạo phước báu, trồng trên mảnh ruộng mênh mông vô tận, cánh đồng của chúng ta từ kiếp này qua kiếp sau. Chẳng cần phải nương nhờ mượn bà Chúa Xứ, chẳng cần mượn hình tướng của chư Phật chui vào trong bụng của tượng Phật để được sự cúng kiếng. Hãy chui vào trong tâm Phật vốn có, hãy trở về với miền đất tâm vốn có thật thiện của chúng ta. Từ tâm thiện đó, chúng ta có tất cả, đó là con đường tỉnh giác Phật đạo. Còn con đường si mê ma đạo, chúng ta tránh xa, để cuộc đời luôn thêm vui, thêm hạnh phúc, bớt đi phiền não và đau khổ, bệnh hoạn nghe các bạn.

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ bàn tay phải, vào bàn tay trái từ bi. Chúng ta vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ, để chúng con đi vào con đường Phật đạo tỉnh giác mà tránh xa con đường ma đạo, si mê. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Các bạn, ta vừa tu hai mươi mốt biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Giờ đây mời các bạn chắp tay vào chúng ta hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực tiếp năng lượng từ bi khai mở trí tuệ, để chúng con tinh tấn đi vào Phật đạo tỉnh giác mà tránh xa ma đạo, si mê, ác đạo.

Chúng con nguyện hồi hướng công đức này tới tất cả các nguyên thủ các quốc gia tránh xa ma đạo si mê mà nhập vào với Phật đạo tỉnh giác thành lập chính sách hòa bình cho thế giới. Cầu nguyện cho các khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vaccine thuốc chữa bệnh đại dịch. Nguyện cầu cho các bác sỹ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới, có lòng khoan dung nhân từ chữa lành bệnh nhân. Cầu nguyện cho tất cả mọi người dân trên thế giới, đặc biệt người dân Việt Nam quốc độ quê hương con được tiêu tan đại dịch, trở về cuộc sống hạnh phúc. Cầu nguyện cho các vong linh vừa tử vong siêu sanh miền cực lạc.

Con xin chư Phật mười phương từ bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.