Search

Bài 1086: Mở Cửa Niết Bàn – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Mời các bạn quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng để chúng ta đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn! Chúng ta lại gặp gỡ trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu.

Các bạn thân mến! Chúng ta hãy nhắc lại với nhau về cách thở để chúng ta thấm nhuần cách hít vào, thở ra để hơi thở này mang lại nhiều lợi lạc cho sức khỏe của chúng ta. Khi chúng ta hít vào, chúng ta hít vào bằng mũi và phình bụng cùng một lúc. Chính vì phình bụng mà hơi thở hít vào dễ dàng đi xuống dưới Huyệt Đạo gọi là Đan Điền Khí Hải ở dưới rốn của chúng ta. Khi thở ra ta hóp bụng vào, thở ra và trì mật chú cùng một lúc. Hít vào ta hít bằng mũi, thở ra bằng miệng, hóp bụng vào. Chúng ta tập nhiều lần chúng ta sẽ nhớ. Hít bằng mũi phình bụng, thở bằng miệng hóp bụng vào. Cứ như vậy ta vận hành, hơi thở dần sẽ quen. Đối với những bạn nào mới tập sẽ hơi khó trong lúc đầu, lâu dần trong vòng vài lần, ta sẽ quen. Đây là cách hơi thở để ta giữ được Chánh Niệm và hơi thở này giúp chúng ta tăng trưởng sức mạnh Nội tại.

Các bạn nhớ, khi chúng ta hít thở đều đặn như vậy và trì mật chú Mu A Mu Sa, ta sẽ đón được tha lực Phật điển và tha lực này hỗ trợ cho chúng ta khai mở các Huyệt Đạo để năng lượng có thể gắn kết với nhau, đồng thời khai mở kinh mạch và các Luân Xa. Sự khai mở Huyệt Đạo, Luân Xa và kinh mạch sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày.

Các bạn nhớ hít thở cho phù hợp, cho đúng. Hơi thở dài hay ngắn là tùy theo cơ thể của mỗi người, chúng ta đừng hít quá dài khi cơ thể không thể hít dài hoặc hít quá ngắn khi cơ thể có thể hít thêm một chút. Ta hít phải vừa phải, cân đối để hơi thở đều đặn và tốt.

Nhớ giữ cho cơ thể buông lỏng. Khi chúng ta ngồi bất cứ tư thế nào cũng được, miễn là tư thế đó vững chãi, ngồi vững chãi từ xương hông lên đến trên đảnh đầu của chúng ta buông lỏng để cho thân của chúng ta tiếp được tha lực vận động một cách tự nhiên. Khi chúng ta tiếp được năng lượng đó, nó sẽ vận hành trong cơ thể, và từ đó nó lưu đọng thân xác của chúng ta để giúp thân xác chúng ta khỏe.

Mời các bạn đặt bàn tay phải được đặt tên là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái, bàn tay Từ Bi, chúng ta lấy Trí Tuệ và Từ Bi vận hành 07 hơi thở an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Mời các bạn!

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con tiếp được Phật điển mà mở cửa Niết Bàn.”

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ bằng miệng và hóp bụng. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn, chúng ta vừa tiếp được tha lực Phật điển vào trong cơ thể của chúng ta, thân tâm của chúng ta tràn đầy năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật.

Khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa và với tín tâm tuyệt đối với ba ngôi Tam Bảo, chúng ta đã quy y với Phật, là quay về nương tựa Phật, quy y với Pháp, quay về nương tựa Pháp, quy y với Tăng, quay về nương tựa Tăng, tức chúng ta đã quay về nương tựa với ba ngôi Tam Bảo, để từ đó chúng ta được học hỏi giáo lý Nhân Quả của Đức Phật, tin sâu vào giữa thiện và ác, hiểu rõ thiện – ác mà có được sức mạnh tự lực cầu Đạo Giác Ngộ, chúng ta quyết tâm từ bỏ những mầm mống ác để gieo vào những mầm mống và giống thiện để chúng ta tăng trưởng phước báu ngay trong cuộc sống này. Chúng ta cũng thật hoan hỷ giữ Năm Giới của nhà Phật và hành Thập Thiện để tu vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Các bạn thân mến! Bất cứ một vị nào hoặc các bạn nào khi chúng ta đồng tu với nhau như vậy, chúng ta nhất định từ từ sẽ đón nhận được sự gia trì của Phật lực nơi mười phương Chư Phật tiếp tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi vào thân và tâm của chúng ta, khi năng lượng đó tiếp vào thân thì thân sẽ khỏe mạnh, cường tráng, bệnh tật sẽ tiêu tan, khi năng lượng đó gắn kết với tâm của chúng ta thì tâm của chúng ta sẽ dần dần được thanh tịnh và phối hợp với sự an trú trong hơi thở Chánh Niệm dùng Tánh Thấy, Biết quán chiếu tất cả mọi hiện tượng sanh – diệt xảy ra trong cuộc đời, chúng ta vẫn bình an, hạnh phúc.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là: “Mở Cửa Niết Bàn”.

Cửa Niết Bàn ở đâu để cho chúng ta mở? Khi nghe tới chúng ta có thể mở được cửa Niết Bàn, có lẽ một trong các bạn hoặc ai đó khi nghe thấy sẽ ngạc nhiên, ngạc nhiên vô cùng. Và thật nhiều tư tưởng sẽ khởi lên trong đầu để phỏng đoán rằng bốn chữ “mở cửa Niết Bàn” có vẻ hơi quá. Nhưng không phải như vậy! Thật sự nó như vậy nếu chúng ta hiểu thật rõ lời của Đức Thế Tôn dạy. Mở cửa Niết Bàn không khó, khó là ta có bước vào được bên trong hay không mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta bước vào mà cửa Niết Bàn vẫn đóng thì khó có thể bước vào Niết Bàn.

Trong cuộc đời của mỗi một con người, chúng ta có hai cánh cửa. Một cánh cửa cần mở để đi vào đó là Niết Bàn, nhưng chúng ta thường ít có khi nào chú trọng suy nghĩ và mở cánh cửa Niết Bàn này để đi vào hưởng sự bình an mà chúng ta dùng mọi thủ thuật, mọi phương tiện để phá vỡ cánh cửa của Địa Ngục, lao đầu vào trong khổ đó mà không thấy sợ hãi. Vì sao? Chỉ vì chúng ta tối tăm, Vô Minh không biết rõ nên chúng ta mới làm như vậy. Còn nếu như chúng ta biết rõ thật sự trong Địa Ngục đau khổ, cánh cửa đó không nên phá thì chúng ta sẽ không bao giờ uổng công, phí sức. Nhưng chính vì đời sống của con người còn lầm chấp, Vô Minh tức là không biết rõ, không biết được, mà thiếu nhân duyên, phước báu để tiếp cận với những Bậc Thiện Tri Thức để được soi sáng ánh sáng của Phật Pháp vào trong đời sống nên chúng ta thường cứ lao đầu vào cửa Địa Ngục, dù cửa Địa Ngục thật dày, thật cứng và khóa thật chặt nhưng chúng ta vẫn phá vỡ để chui đầu vào. Đó là một cửa mà hầu hết ai làm người cũng đã từng vô lượng kiếp cứ lao đầu vào trong cánh cửa đó, nhưng cứ xoay lưng lại với cửa Niết Bàn.

Hôm nay, chúng ta được nhắc nhở để đi trở về mở cửa Niết Bàn. Chúng ta phải mở được cửa Niết Bàn để bước vào một đời sống thanh cao, một đời sống hướng Thượng, một đời sống tốt đẹp ngay trong cuộc đời này. Để với kiếp người ngắn gọn trong mấy mươi năm, chúng ta làm được những việc thiện, việc tốt để chúng ta sống hạnh phúc và bình an.

Chìa khóa để mở cửa Niết Bàn không đâu xa lạ đó chính là hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Các bạn sẽ hỏi tại sao phải dùng chìa khóa Mu A Mu Sa để mở cửa Niết Bàn?

Kính thưa các bạn! Chúng ta sống ở trên đời này, nếu đã tin vào Nhân Quả, đã hiểu thấu Nhân Quả Thiện – Ác thì chúng ta biết chìa khóa của ác là mở cửa Địa Ngục. Nó rõ ràng. Ta làm ác ta xuống Địa Ngục, ta làm ác thì cánh cửa Địa Ngục không cần mở, nó cũng sẵn sàng sụp đổ để ta bước vào dễ dàng, đó là một mặt của ác. Còn thiện, thiện chắc chắn phải là chìa khóa để mở cửa Niết Bàn mà đi vào.

Mu A Mu Sa là gì? Nó là năng lượng Từ Bi. Các bạn nhớ, Mu A Mu Sa là năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật ban rải vào cuộc đời của chúng ta. Đã gọi là đại Từ đại Bi, từ trường yêu thương của Phật tuôn xuống cuộc đời của chúng ta thì nhất định chúng ta phải là những con người đã từng làm những việc thiện mới hội đủ phước báu, có nhân duyên để đón nhận được tha lực Phật điển Mu A Mu Sa.

Điều đó là chân lý hiển hiện thật rõ, không chối cãi được. Nhìn vào đó để chúng ta khẳng định thêm một lần nữa chân lý này, trong Nhân Quả chỉ có hai thiện và ác, nếu chúng ta gieo mầm ác, làm việc ác nghĩa là chúng ta đã tự động mở cánh cửa Địa Ngục để bước vào, còn nếu chúng ta gieo mầm thiện trong Pháp Thiện thì chúng ta nhất định có đủ lực để mở cửa Niết Bàn.

Mu A Mu Sa là những mầm mống đại thiện của Bậc Giác Ngộ, đó là tha lực Phật điển, năng lượng yêu thương của mười phương Chư Phật ban rải xuống cho chúng ta. Khi chúng ta đón nhận được tha lực yêu thương, từ trường yêu thương, Phật lực gia trì như vậy, chúng ta đã gieo thật nhiều mầm thiện và hành Pháp Thiện rồi, nên chúng ta có đủ sức để mở cửa Niết Bàn để bước vào từng ngày, từng giờ ở trong đó.

Các bạn có suy nghĩ rõ được phần này chưa? Cuộc đời chỉ có hai cánh cửa. Một là cửa Địa Ngục để bước vào Luân Hồi trong đau khổ, hai là cửa Niết Bàn mở ra để bước vào tái sanh trong cảnh lành và dần dần siêu thoát khỏi cảnh Luân Hồi. Chìa khóa của Địa Ngục là mầm ác, chìa khóa mở cửa Niết Bàn là những mầm mống thiện. Mà ai đã tiếp được tha lực Phật điển, năng lực Từ Bi của Chư Phật, chắc chắn người đó trong vô lượng kiếp đã gieo thật nhiều những chủng tử Thiện trong Pháp Thiện nên mới có đầy đủ nhân duyên, phước báu để tiếp được tha lực Phật điển qua vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa.

Nếu các bạn trì niệm vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa là tiếp nhận được tha lực Phật điển, điều đó chứng tỏ các bạn đã từng làm thật nhiều việc thiện trong nhiều kiếp, và điều đó cũng là dấu chỉ để cho chúng ta biết rằng chúng ta hội đủ nhân duyên và phước báu để đón nhận năng lượng Từ Bi của Chư Phật, làm nhiên liệu vi diệu cộng hưởng với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta để chúng ta mở cửa Niết Bàn mà đi vào. Vậy nên, chúng ta, mỗi một con người khi tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng giây phút trong cuộc đời, chúng ta luôn tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng yêu thương này, có nghĩa là cánh cửa của Niết Bàn luôn mở rộng để đón mời chúng ta bước vào, bước vào để đồng hành với Phật, kiến lập nên một tòa sen cho chính mỗi người chúng ta an trú ở trong đó.

Chúng ta phải làm gì đây để tiếp tục kinh hành trên con đường đi về? Chúng ta chỉ cần nhớ thật là căn bản những điều sau: “luôn luôn phải giữ vững niềm tin, tín tâm của mình vào ba ngôi Tam Bảo, vào Bậc Thầy Tối Thượng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà nương vào, quay về nương tựa vào Giáo pháp của Ngài dạy để chúng ta thực hành viên mãn Giáo pháp đó, viên thành Đạo quả và chúng ta cũng quay về nương vào sự hòa hợp của Tăng, Ni để chúng ta tiếp bước trên con đường hòa hợp và bình an”. Giáo pháp của Như Lai nhắc nhở chúng ta về Nhân Quả Thiện – Ác, ta đã hiểu rõ về phần này. Nhân ác là chìa khóa mở cửa Địa Ngục để chui đầu vào chịu khổ, nhân thiện là chìa khóa mở cửa Niết Bàn để bước vào kinh hành một cách thong dong, tự tại, đồng hành với Phật, trở về với sự an lạc và bình an.

Bất cứ một người nào khi chúng ta có nhân duyên hội đủ và giữ Năm Giới, hành thiện, an trú tâm của mình trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa liền tiếp được tha lực Phật điển yêu thương, đó nói cho thật rõ và khẳng định thật là mạnh mẽ là chúng ta có đầy đủ phước báu và cửa Niết Bàn đã mở rồi. Còn bây giờ chúng ta bước vào như thế nào? Đây là điều mà mỗi người chúng ta phải hỏi? Chúng ta bước vào trong hơi thở Chánh Niệm, bước vào trong tâm thế ứng dụng Tánh Biết và Thấy, an trú thường xuyên, miên mật trong hơi thở Chánh Niệm. Hơi thở Chánh Niệm và Tánh Biết, Thấy như ngọn đuốc của Trí Tuệ chúng ta cầm trên tay để soi đường trên con đường đi vào Niết Bàn.

Các bạn nhớ, hơi thở Chánh Niệm rất quan trọng. Hơi thở mà chúng ta vận dụng trong Thiền Mật song tu là một hơi thở rất bình thường nhưng nhiệm mầu cao siêu bởi hơi thở đúng sẽ trị được bệnh của thân, sẽ giúp cho tâm thanh tịnh, hơi thở đúng sẽ giúp cho chúng ta ứng dụng Tánh Biết, Thấy, an trú trong hơi thở đó để có khả năng quán chiếu tất cả những hiện tượng đang xảy ra trong cuộc đời và giúp cho chúng ta nhận biết được giá trị của năng lượng Phật điển tiếp vào trong thân tâm, hỗ trợ nhìn rõ, nhìn thấu Vạn Pháp Vô Thường để chúng ta buông một cách nhẹ nhàng trên con đường trở về với Chư Phật.

Các bạn nhớ, khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, ai trong chúng ta rồi cũng lãnh nhận được thật nhiều năng lượng, năng lượng này, từ trường yêu thương này sẽ gắn kết chúng ta với Chư Phật, Bồ Tát, Thánh thần, bởi vì chúng ta có sự cảm ứng Đạo giao. Chúng ta nhớ ở đời có hai từ. Nếu chúng ta gieo mầm ác, hành việc ác, tạo nghiệp ác thì Địa Ngục, cửa Địa Ngục sẽ mở toang đón chờ chúng ta và khi chúng ta tạo những nghiệp ác như vậy, nó tạo nên một Nghiệp lực thật là mạnh để chiêu cảm, hai từ này các bạn nhớ. Khi Nghiệp lực ác nó quá mạnh, nó sẽ tự động chiêu cảm Ma Quỷ, Địa Ngục và những Thần thức còn đang mê muội tới với chúng ta. Khi nghiệp ác chúng ta tạo ra quá nhiều, nó sẽ chiêu cảm những chuyện xui xẻo, những chuyện xấu, những chuyện bất như ý, những chuyện gây ra đau khổ về thân, nghĩa là nó tạo ra thân bệnh, đau khổ về tâm, nó sẽ tạo cho sự phiền não. Hai chữ “chiêu cảm” là ứng dụng của ác nghiệp. Khi chúng ta tạo ác sẽ chiêu cảm những phần đó đến với chúng ta, tự động nó sẽ tới bởi ta làm ác chiêu cảm, còn khi chúng ta làm thiện, tu Pháp Thiện của Phật, đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, chúng ta không chiêu cảm mà chúng ta sẽ cảm ứng Đạo giao nan tư nghì, nghĩa là chúng ta sẽ cảm ứng được với Tâm Đạo của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền. Nghiệp ác thì chiêu cảm dưới Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh, nghiệp thiện chúng ta sẽ cảm ứng được với Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền, Chư Thiên, Long Thần, Hộ Pháp. Hiểu rõ được điều này, chúng ta thấy được rõ sự khác biệt giữa chiêu cảm và cảm ứng.

Chiêu cảm là do nghiệp ác. Cảm ứng là do thiện nghiệp. Chúng ta đã tạo thật nhiều thiện nghiệp, có phước duyên tu tập Thất Bảo để đón nhận được tha lực Phật điển, đây là một việc thiện có công đức lớn, có phước đức lớn để chúng ta cảm ứng được với giáo lý của Phật, cảm ứng được với Phật, với Bồ Tát, Thánh Hiền. Chúng ta cảm ứng được với tư tưởng thiện lành của quý Ngài, chúng ta cảm ứng được với Đức hạnh và sự Giác Ngộ của Chư Phật, để từ đó chúng ta thẩm thấu, chúng ta đón nhận và thấm nhuần được lời dạy của Phật qua tâm luôn luôn an trú với Tánh Thấy và Biết trong hơi thở Chánh Niệm, chúng ta sẽ thành tựu được Pháp Lạc và sẽ không còn chiêu cảm bởi vì cảm ứng được với Đạo của Phật, với Phật, với Bồ Tát, Thánh Hiền thì sẽ không còn một lực nào ác tồn tại trong lòng của chúng ta, để chiêu cảm bệnh tật, chiêu cảm xui, chiêu cảm những chuyện bất như ý gây ra thân bệnh và Tà tâm, phiền não, khổ đau.

Nắm vững được vấn đề này, chúng ta hít thở đều đặn hằng ngày và chúng ta nhớ an trú Tánh Biết, Thấy để quán chiếu tất cả những điều gì ra vào trong hơi thở, những cảm giác, những cái nhìn, những cái nghe để chúng ta luôn luôn nương vào, quay về nương vào với Phật – Pháp – Tăng. Bởi nay đã cảm ứng được với Phật, với Pháp, với Tăng, cảm ứng được với Phật, với Bồ Tát, Thánh Hiền, chúng ta quay về nương vào với tha lực Phật điển của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền để chúng ta khởi lên những ý thiện, ngôn ngữ thiện, những hành động thiện để tăng trưởng thật nhiều phước báu để giúp cho chúng ta có được công đức lớn, phước báu lớn, để cửa Niết Bàn luôn mở mời gọi chúng ta bước vào bên trong.

Các bạn nhớ, nếu các bạn không an trú Tánh Thấy, Biết trong hơi thở Chánh Niệm và tiếp được tha lực của Phật điển, từ trường yêu thương mà các bạn cứ gieo mầm ác, việc ác thì các bạn sẽ luôn luôn tăng trưởng lực ác để chiêu cảm những Thần thức đen tối, những linh hồn đọa trong Địa Ngục chưa được giải thoát, những thông tin bất tịnh và gây cản trở sức khỏe và cho sự quán chiếu của các bạn. Sự chiêu cảm đó gây ra phiền não, đau khổ, không tốt.

Chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là gieo mầm ác để chiêu cảm, đi vào Địa Ngục, hai là gieo mầm thiện để cảm ứng với Đức Phật và mở cửa Niết Bàn đi vào. Chúng ta hiểu rõ được điều này, thấy rằng Địa Ngục là nơi tối tăm, đau khổ, chúng ta sẽ không bao giờ muốn tạo ra nghiệp ác để chiêu cảm cửa Địa Ngục mà đi vào. Chúng ta thấy được lời giáo huấn của Phật, sự cảm ứng được tình thương của Chư Phật qua sự việc mà chúng ta tiếp được năng lượng Từ Bi bởi vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta thấy chúng ta đã có sự cảm ứng với Đạo giao nơi mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền và cửa Niết Bàn đã mở rộng để mời gọi chúng ta vào, chúng ta phải hoan hỷ, phải tinh tấn, phải vượt qua những chướng ngại đời thường để chúng ta thực tập tạo cho mình có một thói quen luôn luôn ở đó, hiện diện tại đây, an trú trong hơi thở, tiếp tha lực Phật điển để làm mới cuộc đời của mình, để tái sanh tâm tánh và thân xác của chúng ta trở nên được thanh tịnh, trở nên trong sáng, trở nên tinh khiết, thuần khiết trong năng lượng Từ Bi của Chư Phật luôn chiếu cố đến với chúng ta qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Sự lựa chọn bây giờ đã rõ, nghĩa là chúng ta sẽ không còn mù lòa, đen tối, đâm đầu vào những ác nghiệp để chiêu cảm chúng ta đi về với Địa Ngục mà chúng ta sẽ hứa với lòng mình, phát nguyện với Chư Phật hằng ngày để chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm, tiếp đón tha lực Phật điển mà cảm ứng Đạo giao với Bồ Tát, Thánh Hiền để không đi xuống nữa mà đi về với cõi Phật, mở cửa Niết Bàn để đi về. Cho nên, mở cửa Niết Bàn là một sự thật.

Nếu các bạn biết được Nhân Quả Thiện – Ác, từ bỏ ác, hành thiện, giữ Giới và hành Thập Thiện, tu trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa tiếp được tha lực Phật điển thì nhất định các bạn sẽ mở được cửa Niết Bàn và cảm ứng được với Chư Phật, Bồ Tát từng giây phút, từng sát na trong cuộc sống (sát na có nghĩa là từng giây, từng phút), mỗi một giây phút trong cuộc sống chúng ta, chúng ta điều cảm ứng sự hiện diện của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Long Thiên, Hộ Pháp luôn gần gũi với chúng ta, và bởi vì quý vị nhớ rằng tha lực Phật điển hiện diện trong cuộc đời và chúng ta chính vì từ trường yêu thương đó có trong người mà ta cảm ứng Phật luôn luôn hiện diện trong cuộc đời thì Ma Quỷ và những nghiệp ác không thể có cơ hội chiêu cảm Địa Ngục về với cuộc đời của chúng ta nữa. Địa Ngục là tượng trưng cho Tham – Sân – Si. Sự sân giận, nóng nảy, bực mình, khó chịu, gian ác, lừa lọc, chấp trược, thị phi, thô ác thì khi chúng ta làm việc ác, nó chiêu cảm những điều đó rồi chúng ta sẽ trở thành những con người ác độc, hung hăng, gây họa cho ta và tổn hại đến chúng ta. Nhưng khi chúng ta an trú trong năng lượng Từ Bi của Phật, chúng ta cảm ứng được tình thương của Phật thì chúng ta sẽ trở nên con người hiền hòa, chúng ta trở nên con người có lòng Từ Bi, có tình thương rộng lớn, có lòng nhân ái luôn khởi lên từ tư tưởng, lời nói và hành động, và từ đó chúng ta thấy nhẹ nhàng Tâm – Trí của chúng ta, để chúng ta thật dễ dàng an trú trong hơi thở Chánh Niệm, dùng Tánh Thấy, Biết quán chiếu những tư tưởng, suy nghĩ, những lời nói và hành động, và từ đó chúng ta sẽ có được sức mạnh để làm chủ được Ý – Tâm của chúng ta. Khi ta làm chủ được Tâm – Ý của chúng ta, chúng ta sẽ lấy Tâm – Ý đó làm chủ mọi tạo tác của ngôn ngữ và hành động. Khi làm chủ được Tâm – Ý bằng an trú trong hơi thở Chánh Niệm thì Tâm – Ý của chúng ta sẽ thanh tịnh và với Tâm – Ý thanh tịnh như vậy, ngôn ngữ, hành động sẽ tạo thành phước báu và có được công đức lớn, phước báu lớn, lợi lạc cho cuộc sống của chúng ta ngay trong giây phút hiện tại của cuộc đời.

Để trở về với Niết Bàn chúng ta phải trở về với Tâm – Ý thanh tịnh, để có được Tâm – Ý thanh tịnh, chúng ta phải nương vào những Pháp Thiện chúng ta tu và Pháp Thiện tăng trưởng được phước báu nhiều nhất vẫn là phải giữ Giới, hành Mười Thập Thiện, an trú trong hơi thở Chánh Niệm để lấy Tánh Biết và Tánh Thấy đó quán chiếu, đón nhận năng lượng tha lực Phật điển ban rải vào trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm việc đơn giản này mỗi ngày, mỗi khi có thời gian, chúng ta sẽ tích lũy được công đức lớn, phước đức lớn và có được phước báu. Phước báu này là hành trang, tư lương để chúng ta đi về với Phật bởi vì cửa Niết Bàn đã rộng mở khi các bạn làm được việc này.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, lấy Từ Bi và Trí Tuệ để chúng ta cũng vận hành 07 biến mật chú Mu A Mu Sa đón tiếp thật nhiều tha lực Phật điển vào trong thân tâm chúng ta. Mời các bạn!

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực, tiếp năng lượng cho chúng con để mở cửa Niết Bàn.”

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ bằng miệng và hóp bụng. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa tiếp tục tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển vào trong thân tâm chúng ta.

Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn Thiền Mật song tu và khi chúng ta tu luyện Pháp môn này, chúng ta sẽ đón nhận được tha lực Phật điển tiếp vào cơ thể, Chư Phật mười phương sẽ ban rải năng lượng Từ Bi xuống cho chúng ta và các Ngài sẽ gia trì Phật lực để hộ mạng, hộ pháp trên con đường tu của chúng ta. Phối hợp giữa tha lực của Chư Phật với tự lực của chúng ta sẽ là nguồn lực chuyển hóa được tất cả mọi nghiệp lực ác ta đã tạo ra, để biến chúng thành những phước báu lớn, công đức lớn. Người có công đức lớn sẽ mở được cửa Niết Bàn, người có phước báu lớn sẽ có đầy đủ tư lương để trở về với cảnh giới của Chư Phật.

Những người chiêu cảm Địa Ngục thường hay nóng nảy, bực bội, khó chịu, sân hận, hung ác.

Chúng ta hãy quay về suy nghĩ tới những người chúng ta quen biết trong cuộc đời hoặc những người thân bằng trong gia đình thường hay nóng nảy, khó chịu, thường hay bực tức, sân si, tham giận, chúng ta chẳng ghét bỏ họ, chẳng vì chúng ta nhận thấy rằng họ như vậy mà ta buồn, ta không thích. Chúng ta phải quán chiếu họ là thân bằng quyến thuộc có nhân duyên đồng hành với chúng ta trong cuộc đời hoặc họ là những người ở đời nhưng có một sự liên kết với nhân duyên, phước báu nên gặp gỡ ta ở trong đời, chẳng qua trong lúc này họ chưa nhìn thấy rõ được tình yêu thương của Chư Phật nên tạo nhiều nghiệp ác hoặc những nghiệp bất thiện, do vậy chiêu cảm được những cảnh giới của Địa Ngục vào trong Tâm thức làm cho họ khó chịu. Chúng ta hãy lấy năng lượng Từ Bi của Chư Phật, hãy hồi hướng đến họ để họ không còn chiêu cảm bởi năng lượng Từ Bi sẽ làm tươi mát cuộc đời và tâm hồn của họ. Dần dần tẩy sạch ố uế, uế trượt, tham giận, chấp trược trong lòng của họ để họ trở thành thanh tịnh và chúng ta cũng hồi hướng thêm tha lực yêu thương của Phật luôn tràn đầy lên cuộc đời của họ để họ không còn chiêu cảm cảnh giới Địa Ngục mà có khả năng cảm ứng với lời của Chư Phật, với sự hiện diện của Chư Phật trong cuộc sống của họ để họ tiếp được năng lượng tình yêu của Chư Phật, cảm hóa bản thân của họ thay đổi theo chiều hướng hướng Thượng tốt đẹp và cũng làm tươi mát cuộc đời của họ bằng Pháp Thiện trợ lạc.

Đó là những tặng phẩm cao quý nhất mà người tu Thất Bảo có thể làm được, nghĩa là chúng ta chỉ cần nghĩ đến con người còn đang lầm chấp, đau khổ, chiêu cảm những cảnh giới khác đen tối và trầm mê vào đời sống, thì chúng ta hãy hồi hướng năng lượng Từ Bi của Chư Phật gắn kết với họ bằng tư tưởng, chúng ta liên thông với họ bằng cảm xúc được thăng hoa trong năng lượng Từ Bi của Chư Phật để chúng ta hiến tặng cho họ những nguồn năng lượng thanh tịnh đó và khi họ tiếp được nguồn năng lượng thanh tịnh đó, họ sẽ từ từ cảm thấy khác biệt bởi từ những giây phút khi năng lượng Chư Phật đổ tràn vào cuộc đời của họ qua sự hồi hướng của ta, họ sẽ dần dần có sự cảm ứng thanh cao, tốt đẹp. Đây là một sự thật, một hiện tượng thật bởi Phật có thể ban rải năng lượng cho ta và ta đã tiếp được tha lực đó, thì qua ta như một nhịp cầu để mang tha lực Phật điển tới với họ qua sự hồi hướng, qua sự thành kính, qua sự tôn trọng và luôn nghĩ đến nhau để giúp cho nhau vượt qua được những chướng ngại của ác nghiệp.

Điều này thời Đức Phật cũng thường dạy chúng Đệ tử rằng phải luôn nghĩ đến những người khác, hồi hướng và rải Tâm Từ đến cho mọi loài. Chúng ta hiện diện trong kiếp này, tuy 2560 mấy năm sau khi Đức Phật tịch diệt nhưng chúng ta vẫn hội đủ phước báu đón nhận được thật nhiều, thật nhiều tha lực Phật điển, từ trường yêu thương của mười phương Chư Phật. Ở đâu có năng lượng Từ Bi thì ở đó có Chư Phật hiện diện trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta biết hồi hướng năng lượng Từ Bi này tới với tất cả mọi người chúng ta quan tâm thì nơi cuộc đời của họ sẽ có năng lượng Từ Bi và cuộc đời của họ có năng lượng Từ Bi của Phật thì sẽ có sự hiện diện, quang lâm của Chư Phật trong cuộc đời của họ. Ta – người đều vui bởi ta có Phật đồng hành với cuộc đời, người cũng đồng hành với Chư Phật, còn có gì cao quý hơn khi mỗi người chúng ta quen biết trên đời này đều có thể đồng hành được với Phật, với năng lượng Từ Bi và có sự cảm ứng tương thông với Trí Tuệ của Bậc Giác Ngộ để soi sáng những bước chân cuộc đời của họ vượt qua chướng ngại bởi ác nghiệp họ đã tạo ra.

Địa Ngục không phải là nơi chúng ta cần phải vào, Địa Ngục không phải nơi chúng ta phải mở cửa, đập phá để chui vào chịu khổ. Niết Bàn mới là chỗ chúng ta cần phải mở cửa để đi vào. Khi chúng ta đã có chìa khóa vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa là chúng ta đã có khả năng mở cửa Niết Bàn rồi. Chúng ta đã tiếp được tha lực Phật điển, chúng ta có Chư Phật hiển ngự ở trên đảnh đầu của chúng ta, chúng ta có Chư Phật quang lâm tới cuộc đời song hành, đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đi đến sự Giác Ngộ, chúng ta đã được tiếp sức bởi tha lực Từ Bi của Chư Phật phối hợp cộng hưởng với tự lực của chúng ta, còn có gì cao quý hơn các bạn? Cái gì gọi là cao quý nhất trên đời rồi cũng ra đi, chỉ có tha lực Phật điển và tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta tạo thành những công đức lớn, phước báu lớn mới luôn luôn tồn tại, hiện hữu mãi trong ta, để tiếp bước cho ta trở về Niết Bàn. Vậy chúng ta cũng đừng quên những người như vừa nói, đó là những người anh chị em của chúng ta, cha mẹ, ông bà và những người quen biết trong cuộc đời của chúng ta, và tất cả mọi loài chúng sanh, chúng ta luôn luôn liên tưởng đến họ, nghĩ tới họ, thương xót họ, ban vui cho họ qua sự hồi hướng phước báu lớn của ta có được cho sự tu tập Thất Bảo Huyền Môn. Và cũng nhớ luôn luôn hồi hướng năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển, từ trường yêu thương của Chư Phật tới với họ mỗi ngày, mỗi giờ để họ luôn luôn sống một đời sống tỉnh thức và cửa Niết Bàn, họ có khả năng mở ra để bước vào trong đó, đồng hành với Chư Phật, trở về sự bình an, hạnh phúc ngay trong cuộc đời này với hơi thở vào, ra.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay Từ Bi – bàn tay trái, chúng ta hãy cùng nhau hít 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Các bạn nhớ chúng ta hãy thành tâm với tâm thành kính và chân thành để đón nhận tha lực Phật điển để chúng ta có được năng lượng thật lớn mở cửa Niết Bàn, dõng mãnh bước vào đồng hành với Phật trên con đường trở về sự Giác Ngộ, nhớ rằng chúng ta trong lúc này cũng hồi hướng năng lượng này tới cho tất cả mọi người chúng ta yêu thương.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tiếp năng lượng cho chúng con để mở cửa Niết Bàn.”

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ bằng miệng và hóp bụng. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Các bạn! Chúng ta đã vừa thực tập xong 21 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, trong lòng của Bảo Thành và các bạn tràn đầy năng lượng Từ Bi của Chư Phật ban rải. Chúng ta có đầy đủ sự gia trì của Phật lực và chúng ta có vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta an nhiếp Tánh Thấy, Biết trong hơi thở này để từ đó chúng ta có sự cảm ứng Thông Tuệ với cảnh giới của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Chúng ta không còn chiêu cảm với Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh nữa, chúng ta nhớ trong cuộc đời hãy hồi hướng cho muôn loài để muôn loài cũng như chúng ta, đón nhận được tha lực của Chư Phật để cảm ứng được với Phật mà cùng đồng hành với chúng ta, trở về với cõi Phật tịch tĩnh, an nhiên.

Cám ơn các bạn đã đồng tu!

Hồi hướng:

Mời các bạn hãy chắp tay lại để chúng ta hồi hướng công đức đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi đến muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để cho chúng con có đầy đủ năng lượng mở được cửa Niết Bàn và đồng hành với Chư Phật trở về với đài liên hoa. Đồng tu hôm nay chúng con có tạo được chút phước báu nào, xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia, xin Chư Phật cũng gia trì cho họ để tâm họ được an, trí tuệ được khai mở và dùng quyền của mình ngồi xuống với nhau, trao đổi, thành lập được chính sách hòa bình trên thế giới.

Chúng con hồi hướng tới các ngành bác sĩ, khoa học gia, ngành y, ngành dược, y tá, y sĩ, những nhân viên cứu trợ, cứu tế luôn có trí tuệ và tình thương và họ khám phá ra được vắc xin, thuốc chữa lành bệnh ôn dịch.

Chúng con cũng đặc biệt hồi hướng đến tới tất cả những người dân đang bạo động hiểu ra được chân lý đối xử bình đẳng, thông cảm và đối thoại, buông bỏ chấp ngã để cùng nhau tiến tới nền hòa bình thực sự trong tâm và chúng con cũng hồi hướng tới cho tất cả những vong linh đã tử vong trong những tuần qua được siêu sanh về miền Cực Lạc và tha thứ tất cả những lầm lỗi của ai đã phạm đến họ.

Chúng con xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn