Search

Bài 1085: Siêu Độ Vong Hồn – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Mô Phật, Bảo Thành kính chào Bảo Nghy và Bảo Thi và tất cả các bạn đang đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ, mời các bạn thanh tịnh thân ngữ ý, chúng ta cùng quy ngưỡng về ba ngôi Tam bảo Phật, Pháp, Tăng để chúng ta cùng đồng tu hôm nay. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào tất cả các bạn chúng ta cùng đồng tu hôm nay trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, trong cuộc sống của con người, đặc biệt ngày nay khi khoa học tiến bộ, người ta coi trọng tất cả những thứ thức ăn, thức uống, và chất bổ, khi đưa vào trong thân thể của chúng ta, để nuôi dưỡng chúng ta bằng những năng lượng tốt đẹp không gây ra bệnh, không gây ra sự xáo trộn của não bộ cũng như cơ thể của chúng ta. Khoa học càng tiến bộ người ta càng cẩn trọng về những nguồn thực phẩm cũng như năng lượng đưa vào. Như vậy chứng tỏ rằng mỗi một giây phút chúng ta sống, luôn có sự tác động của năng lượng vốn có do tiếp được từ bên ngoài. Chúng ta tiếp được năng lượng từ bên ngoài, để tích lũy làm thành năng lượng của chúng ta. Do vậy, mà những nguồn năng lượng luôn luôn phải được tiếp vào cơ thể qua các dạng ăn, uống, hít thở, tiếp xúc với những nguồn năng lượng thanh tịnh tốt đẹp. Đây là một chân lý không ai có thể từ chối được. Bởi không tiếp nguồn năng lượng từ bên ngoài ta dần héo mòn và chết đi.

Nhưng chúng ta nhớ rằng những nguồn năng lượng ta tiếp từ bên ngoài vào cũng chỉ là năng lượng hữu hạn, trợ giúp cho thân này tồn tại dưới một hình thức nhất định. Còn đời sống tâm linh của chúng ta, cũng rất cần một nguồn năng lượng thật tốt, thật thanh tịnh cực lớn từ bên ngoài. Đó là từ mười phương Chư Phật năng lượng đó gọi là Phật lực gia trì, tha lực Phật điển, năng lượng tình yêu của Chư Phật ban rải xuống cho chúng ta. Nếu chúng ta không khước từ những nguồn năng lượng thu vào nuôi dưỡng cơ thể, tại sao chúng ta lại khước từ nguồn năng lượng yêu thương của Chư Phật ban rải xuống để nuôi dưỡng thân tâm, thân và tâm của chúng ta cùng một lúc. Đây là câu hỏi mỗi người cần phải tự trả lời, nhưng pháp môn thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn đã trả lời cho chúng ta. Câu trả lời đó là, chân lý nằm ở chỗ mỗi người đều được đón nhận tình yêu thương, năng lượng Từ Bi của Chư Phật vào để nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta. Đây là chân lý đi tới sự giác ngộ không bàn cải, không lý luận, ngoại trừ những ai không ăn không uống từ ngày này qua tháng kia cho tới mãn đời, thì những người đó có quyền chống ngược lại chân lý này. Còn những ai vẫn phải tiếp thu những nguồn năng lượng ở bên ngoài trợ lực, để tạo thành nguồn năng lượng chính cho họ, thì chúng ta cũng vẫn là những người con của Phật được tiếp sức từ năng lượng Từ Bi của Phật, lấy đó để nuôi dưỡng cho tự thân của ta và tâm của ta trên con đường cầu đạo giác ngộ. Chân lý này là chân lý thật phù hợp. Thất Bảo Huyền Môn sẽ giúp cho chúng ta gắn kết chặt chẽ với mạng mật năng lượng Từ Bi của Chư Phật vào thân tâm của chúng ta qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Mỗi khi chúng ta đồng tu với nhau, mỗi khi chúng ta thực tập pháp môn này là chúng ta đón nhận được thật nhiều sự gia trì của Phật lực. Và khi chúng ta đón nhận được như vậy, vận hành trong sự an trú tánh biết và tánh thấy nơi hơi thở chánh niệm để quán chiếu, thì  Phật lực gia trì, Phật điển Từ Bi luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời, tiếp sức cho chúng ta trên con đường cầu đạo đi đến sự giải thoát. Đây là pháp môn tiếp tha lực Phật điển, pháp môn có gắn kết với Phật lực gia trì, pháp môn tiếp nhận được nguồn từ trường yêu thương của mười phương Chư Phật. Mời các bạn chúng ta hãy đặt bàn tay phải, được đặt tên là  bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái, được đặt tên là Từ Bi. Chúng ta hãy lấy Từ Bi và Trí Tuệ an nhiếp trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, để chúng ta tiếp nhận sự gia trì của Phật lực mười phương Chư Phật.

Mời các bạn. Chúng ta hãy thành tâm đón nhận năng lượng này tới từ mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta như để nuôi dưỡng đời sống tâm linh, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Và gia trì Phật lực để chúng con có được tình yêu thương mà siêu độ vong hồn mọi nơi. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú, Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật, Bảo Thành và các bạn vừa tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng yêu thương của mười phương Chư Phật vào trong thân tâm của chúng ta, Nguồn năng lượng yêu thương này, năng lượng Từ Bi này của Phật, sẽ thanh tẩy thân tâm của chúng ta, giúp cho thân của chúng ta khỏe mạnh cường tráng, đẩy lùi đi mọi bệnh tật, khai mở được các huyệt đạo kinh mạch và luân xa để chúng ta có nguồn năng lượng thật mạnh ở trong thân di chuyển, cân bằng sức khỏe cho chúng ta. Ai bệnh tật, nương vào tha lực Phật điển này chúng ta sẽ được hết bệnh. Thân của chúng ta như vậy thì cũng sẽ sạch sẽ không còn ô uế và có sự thanh tịnh tại thân. Đối với tâm, nếu như phiền não đau khổ nhiều về nhiều những điều đang xảy ra thì năng lượng Phật điển cũng sẽ giúp cho chúng ta thanh lọc ý tứ của mình, để từ đó khởi lên những nguồn suy nghĩ thanh tịnh vượt lên trên những phiền não đau khổ vốn có do ta tạo ra. Đây là sự đặc biệt bởi chúng ta luôn luôn gắn kết với tha lực Phật điển.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là Siêu Độ Vong Hồn. Hai chữ Vong Hồn ai cũng từng nghe, như đi cúng vong, đi giải vong. Chúng ta thấy có nhiều câu chuyện kể rằng đâu đó có nhà này nhà kia có vong hồn ở đó, nương náu ở đó. Chữ vong hồn đây nếu gọi đúng ra tiếng bình dân đó là ma. Ở nhà này có ma, nhà kia có ma, có vong hồn trú ở đó, trú ở ngã ba đường, ngã tư đường, trú ở trên sông, trú ở cây, trú ở bờ đường, trú ở nhà, hay gá vào thân xác của mọi người. Và chúng ta thường thấy trong dân gian hay kể đến đi giải vong, giải vong nhập vô, chúng ta gọi là vong hồn. Vong là một thể năng lượng, là một thể năng lượng còn tồn tại chưa siêu thoát khi một ai đó chết đi. Khi chúng ta chết, tất cả thần thức của ta dưới dạng năng lượng thanh tịnh hoặc năng lượng bất tịnh. Nếu siêu thoát thì nguồn năng lượng này đi tái sanh, hoặc phải đi luân hồi vào những cảnh giới tùy thuộc vào thiện nghiệp hoặc ác nghiệp của ta tạo ra. Nếu ta là kẻ cực ác khi chúng ta chết đi, thần thức của chúng ta dưới dạng năng lượng bất tịnh sẽ bị kéo ngay xuống luân hồi vào địa ngục, súc sanh hoặc ngạ quỷ. Nếu chúng ta có những việc thiện, cực thiện làm việc tốt nhiều, thanh tịnh thiện pháp, khi chúng ta chết đi, thể năng lượng của thần thức thanh tịnh thiện nghiệp đó liền được tái sanh về những cảnh giới cao hơn.

Tuy nhiên, vẫn còn một dạng mà chúng ta bởi vì cũng không cực ác, cũng chẳng cực thiện nhưng còn lưu luyến, còn chấp vào, còn có điều gì ước nguyện hoặc một điều gì vương vấn ở trên cõi trần mà chúng ta cưỡng lại sự tái sanh đó một thời gian, để nương náu vào chỗ này, chỗ kia, để thể hiện bản tánh phàm phu của chúng ta. Do đó có thể gọi là vong hồn còn lưu luyến, còn an trú, còn gá. Thể năng lượng này thường chỉ có thể vào được những ai có dòng nghiệp thức tương ưng. Tương ưng như là hai cái phone chúng ta có cùng mật mã mới có thể trao đổi thông tin với nhau. Nếu trong cuộc đời này, chỗ nào, nơi nào, con người nào có cùng một dòng nghiệp thức tương ưng thì năng lượng của vong hồn đó sẽ có thể khế nhập truyền đạt thông tin. Truyền đạt thông tin, các bạn nhớ, nhưng không thể nhập vào trong chúng ta. Không thể nhập vào trong chúng ta, bởi trong chúng ta vốn có nguồn năng lượng của mình tự bảo hòa và cân đối, nó chỉ tiếp xúc với các nguồn năng lượng kia để đón nhận được những thông tin mà thôi. Phần nhiều khi ta nghiệp tương ưng với những vong hồn còn lưu luyến tức là ta có duyên nhân quả với họ. Tâm ta cũng chẳng có thanh tịnh nhiều, do vậy những thông tin đón nhận được hầu hết là những thông tin bất tịnh, khuấy nhiễu những tâm can của chúng ta, làm phiền não, gây cho chúng ta bị rối loạn, sinh ra bệnh tật. Các bạn thấy vong hồn dưới hình thức đó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bởi y như lời  Đức Phật dạy, lấy oán giải oán hà thời oán, có nghĩa nếu chúng ta lấy năng lượng bất tịnh để dung thông với bất tịnh nó tăng thêm bất tịnh. Và chúng ta phải lấy nguồn năng lượng nào để dung thông với nguồn năng lượng bất tịnh của thể vong hồn mà dưới dạng năng lượng đang ở đây hay ở đó được gọi là siêu độ. Siêu độ là giúp cho năng lượng đó được thoát ra, độ là giúp, siêu là để thoát. Chúng ta giúp cho vong hồn đó thoát ra khỏi những năng lượng bất tịnh còn vương vấn, còn lưu luyến, còn ở, ở với những điều mà khởi lên từ ý của họ khi họ còn đang sống trong cuộc đời.

Ở trên thế gian này, biết bao nhiêu câu chuyện chúng ta nghe được đây đó có thầy Pháp, hoặc có những vị Thầy tu có thể trục vong, có thể hóa giải những cái gọi là Oan gia trái chủ, vong hồn đây đó. Rồi theo như giọng điệu của con người cứ dần dần thổi lên quá cao, chúng ta lại thấy, hình như những người đó đã được đưa lên một đẳng cấp rằng họ là những bậc siêu xuất, có khả năng trừ ma, trừ tà, siêu độ vong hồn. Những chữ như vậy thật ghê gớm và làm cho nhiều người hoảng sợ. Đôi khi phải thuần phục họ, nhưng thực ra chuyện mà giải oan gia trái chủ, trừ ta, trừ ma, hay siêu độ vong hồn chỉ là chuyện rất bình thường nếu chúng ta hiểu được chân lý của Đức Thế Tôn truyền dạy cho chúng ta.

Vong hồn còn tồn tại trong một thời gian ngắn ở trần gian rồi cũng sẽ phải đi luân hồi, bởi không thể cưỡng lại nghiệp lực kéo đi luân hồi, vào những cảnh mà do ác nghiệp, thiện nghiệp họ đã tạo ra. Nhưng họ có thể vương vấn đây đó trong một thời gian ngắn để truyền lại những thông tin họ mong muốn, người còn sống có thể thực hiện giúp cho họ, hoặc là để gây sự chú ý mà thôi. Nhưng ai mới có thể được điều đó, những người có dòng nghiệp thức tương ưng. Nghiệp thức tương ưng như hai cái phone, y như chúng ta đã nói, có cùng một mật mã, có cùng một thông tin và khi chúng ta gắn kết với nhau thì tự nhiên nó sẽ trao đổi thông tin mà thôi. Nhưng cái phone này không thể chui vô cái phone kia, chỉ có thông tin truyền tải từ cái phone này qua phone kia, chứ cái phone không thể chui vào trong cái phone. Đây là một sự suy nghĩ thật là rõ để hiểu, thể vong hồn của người này không thể chui vào thân xác của người khác, nhưng thông tin của học có thể chuyển tải vào trong sự nhận thức của chúng ta. Các bạn nghe rõ được điều này hay không. Bảo Thành xin nói lại một lần nữa, chúng ta có hai cái phone, nếu hai cái phone này muốn truyền đổi thông tin thì bởi vì có mật mã hóa được mở ra tương đồng một cái thì truyền thông tin, một cái nhận thông tin, cho nên từ cái phone A, có thể truyền vào thông tin của phone B, các dữ liệu phone B tiếp nhận thông tin đó và có được, nhưng phone  A này không thể chui vào trong phone B. Về thể vong hồn cũng y như vậy, thể vong hồn đó và chúng ta có tự tánh của chúng ta, không thể chui vào nhau được. Nhưng thông tin của vong hồn đó, có thể chuyển vào trong sự nhận thức của chúng ta.

Các bạn nhớ cho thật rõ, nếu chúng ta có luồng từ trường tương thông với nhau, nghiệp thức tương ưng, nghĩa là có mã hóa mở ra thì mới có thể đón nhận được. Mà hầu hết những sự đón nhận này không có chính xác bởi tâm ta chưa phải tâm của người thanh tịnh Vô Tham, Vô Sân, Vô Si cho nên những thông tin hoàn toàn được chuyển dịch theo chiều hướng Tham của chúng ta. Tham ở chỗ nào, là bởi vì khi chúng ta có được những luồng thông tin đó, Tâm tham khởi lên muốn biết, tánh muốn biết, muốn hiểu, muốn, muốn cho rõ về điều đó để chứng tỏ, mượn thông tin đó để chứng tỏ bản ngã của ta. Các bạn nên nhớ, tất cả các thầy bắt ma, các vị bắt ma, Thầy pháp hay ai đó được gọi là bắt ma, trục vong dần dần nâng bản Ngã bởi vị họ mượn thông tin của thần thức, của tâm hồn kia, hòa nhập vào với cái tự Ngã muốn chứng tỏ bản thân của mình, người kia, vong hồn kia muốn chứng tỏ, truyền đạt thông tin và đánh động tâm Tham, muốn chứng tỏ của vị đó, cho nên từ từ nó khởi lên những chuyện gọi là ta đây là người có thể như vầy, hoặc có thể như kia.

Chính vì từ lẽ đó, mà chúng ta thấy thế giới này, thế gian này đảo lộn nếu như nghe đâu đây có ma, ma nhập hay ma trú ở đâu thì có thầy này, thầy kia. Nhưng Bảo Thành nói để các bạn hiểu, theo như Đức Thế Tôn dạy, thì chuyện đó ai cũng làm được, bởi nó là chuyện bình thường, chuyện bình thường này được đối xử bằng tâm bình đẳng tánh trí. Tất cả các vong hồn cũng y như ta, cũng bình đẳng với ta, không được đối xử một cách trên dưới, như kẻ ở trên sai khiến kẻ ở dưới, hay kẻ có quyền lực trục tà trừ ma để xua đuổi, bắt bớ. Những cách như vậy hoàn toàn sai, sai với tinh thần nhà Phật. Và chẳng thể có làm được điều đó, không thể làm được điều đó, không thể thể hiện được điều đó. Các bạn, với tinh thần bình đẳng như vậy Đức Thế Tôn lại dạy thêm: chỉ có tình yêu, tức là chỉ có Từ Bi mới hóa giải được tất cả. Từ chân lý Từ Bi mới hóa giải được tất cả những chuyện vướng mắc của vong hồn còn tồn tại ở trên trần gian này để mà tương ứng với chúng ta qua nhiều dạng. Từ Bi đó là lòng Từ Bi của mỗi một con người, chính ai có tu, có định lực phát triển được lòng Từ Bi rộng lớn, thì nhất định người đó không cần biết là ai, là Thầy hay không là Thầy, xuất gia hay không xuất gia, chỉ cần tu có định lực, có giới đàng hoàng, giới hạnh và chánh định, chánh kiến, khởi được lòng Từ Bi rộng lớn, đểu có thể siêu độ được vong hồn đó đi theo nghiệp lực để mà luân hồi, không còn lưu luyến.

Đơn giản ai cũng có thể làm được, nếu chúng ta giữ giới, chúng ta tu có giới hạnh để có được chánh định và chánh kiến. Còn như những ai tu Thất Bảo Huyền Môn chúng ta sẽ làm được chuyện này, chuyện này thật bình thường. Bởi vì sao? bởi vì chúng ta khi chánh niệm trong vi diệu âm Mu A Mu Sa, tánh thấy biết của chúng ta đón nhận được thật nhiều sự gia trì của Phật lực, tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, từ trường yêu thương của Chư Phật đổ tràn vào thân tâm của chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta thể thân và thể tâm tràn đầy từ trường yêu thương của Phật, năng lượng Từ Bi nó phối hợp nhịp nhàng với lòng Từ Bi vốn có của chúng ta thành một năng lượng vĩ đại, xuyên suốt, có thể chuyển hóa tự thân của chúng ta, và năng lượng này nếu chúng ta hồi hướng cho các vong hồn vì một lý do nào đó, chưa thể muốn siêu thoát luân hồi, thì tức khắc vong hồn đó liền đón nhận sự tôn trọng bình đẳng của ta, bằng cách yêu thương họ và hồi hướng năng lượng Từ Bi cho họ, họ liền thể nhập vào với năng lượng Từ Bi đó mà giải tỏa mọi vướng mắc, khúc mắc trong cuộc đời để rồi đi theo nghiệp họ đã tạo mà luân hồi trở lại. Đây là sự thật, việc làm này không phải là quan trọng hay cao cả, các việc làm này không phải là đặc biệt chỉ có Thầy Pháp và những bậc Thầy nào gọi là cao siêu nhiệm màu mới làm được. Việc làm này gọi là siêu độ vong hồn vương vấn chưa giải thoát là chuyện bình thường của những ai có lòng Từ Bi.

Nhớ rằng Đức Phật dạy phóng sanh, phóng sanh nghĩa là chúng ta thấy một thể loại sự sống nào đang lâm vào cảnh đau khổ và bị chết, chúng ta giải phóng loại chúng sanh đó khỏi nơi môi trường mà đang đi tới sự chết. Ví dụ cụ thể, chúng ta thấy cá sắp sửa bị giết, chúng ta mua cá phóng sanh. Chúng ta thấy súc vật sắp sửa bị giết chúng ta mua và phóng sanh chúng. Chúng ta thấy người nào lâm nạn sắp chết, chúng ta giúp đỡ họ vượt qua. Đó cũng là hình thức phóng sanh. Nhưng chúng ta mới phóng sanh cho những chúng sanh có thân tướng mà chúng ta nhìn được như cá, như thú hoặc như loài người. Ngay cả chúng ta cũng phóng sanh cho loài thực vật khi thấy cây đổ có nguy cơ chết, chúng ta trồng hoặc giúp đỡ cho nó đứng thẳng dậy, đó cũng là một loại phóng sanh nghĩa là bảo tồn sự sống cho nhau. Nay thể vong hồn đang đau khổ, chưa đi tái sanh được cũng là một loại chúng sanh cần phải được phóng sanh, được giải thoát khỏi chỗ đó. Tất cả các thể loại phóng sanh đều được thực hiện bằng lòng Từ Bi và yêu thương cực lớn. Nếu chúng ta không có lòng Từ Bi yêu thương cực lớn, chúng ta không bao giờ giúp đỡ những chúng sanh khác đang lâm vào cảnh chết chóc thoát khỏi cảnh đó. Hạnh phóng sanh cũng có thể thực hiện ở ngay điểm này đây. Hành mười thập thiện, phóng sanh là một trong những điều đó. Nếu chúng ta có lòng yêu thương lớn, chúng ta có thể siêu độ được vong hồn, huống hồ chi những người tu luyện Thất Bảo Huyền Môn là những người luôn luôn đón nhận được sự gia trì của Phật lực, tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật vào trong đời sống.

Chúng ta có nguồn năng lượng yêu thương thật lớn ở trong đời, ở trong trái tim, ở trong cuộc sống của chúng ta. Bởi lẽ đó mà khi chúng ta thấy được, hoặc cảm ứng được, tương đồng được, nghe được những vong hồn là một loại chúng sanh, biết đâu những người đó là cha, là mẹ, là anh em bà con nhiều đời với chúng ta, nay không thể đi luân hồi vì một điều vương vất chấp trượt ở trần gian, thì chính là khi có nhân duyên tương ưng, dưới thể thức cảm ứng được, hoặc nghe được, hoặc thấy, chúng ta liền khởi tâm đại Từ đại Bi ở trong lòng của mình để thực hiện pháp phóng sanh, bằng nguyện xin Chư Phật, ban rải thật nhiều tha lực Từ Bi của Ngài, sự gia trì của Phật lực, tha lực Phật điển đó, năng lượng yêu thương đó, để chúng ta hồi hướng cho vong hồn đó, thì liền tức khắc với năng lượng yêu thương của mười phương Chư Phật ban rải xuống cho vong hồn đó. Vong hồn đó liền tỉnh ngộ và sẵn sàng đi theo thiện nghiệp của họ, mà luân hồi về những cảnh giới cần phải luân hồi, đó gọi là siêu độ vong hồn. Siêu độ vong hồn không thuộc về một ông Thầy pháp, cũng chẳng thuộc về một Cô, Cô này Cô kia, Thầy này Thầy kia, Đấng này Đấng kia, mà nó thuộc về tâm thanh tịnh Từ Bi của mỗi người khi hiểu được chân lý của nhà Phật.

Ngay chỗ đó ta có thể thể hiện được tinh thần hành thiện nghĩa là phóng sanh giải thoát vong hồn đó khỏi sự vương vấn lưu luyến. Mà sức mạnh nào có thể giải thoát được? Sức mạnh của lòng đại Từ đại Bi của Chư Phật, sức mạnh của từ trường yêu thương của chư Phật, sức mạnh của tha lực Phật điển, Phật lực gia trì của mười phương Chư Phật đủ để đánh thức vong hồn đó hiểu được chân lý mà luân hồi. Đây là sự hiện thực ai tu luyện pháp môn Thất Bảo Huyền Môn đều làm được điều đó, nếu giữ được năm giới, nếu giữ được tín tâm bất thối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng và tin tưởng vào nhân quả, hành thập thiện và luôn luôn tu tập miên mật để an trú tánh biết thấy ở trong hơi thở chánh niệm mà đón nhận ta lực Phật điển từ trường yêu thương của mười phương Chư Phật vào cuộc đời, đều làm được chuyện đó. Và nếu ai tu Thất Bảo Huyền Môn làm được những điều như vậy, nơi đâu có các vong hồn chưa siêu thoát, khi chúng ta tới những vong hồn đó đều thừa hưởng được sự hồi hướng năng lượng Từ Bi của chúng ta mà vong hồn đó được siêu độ giải thoát.

Đây là chân lý thật sự, chân lý thật sự được đối xử trong sự bình đẳng tánh trí. Chúng ta đối xử bình đẳng với tất cả mọi loài chúng sanh có thể tướng hay vô tướng. Các bạn, và chúng ta áp dụng lời Phật dạy thực hiện sự bố thí và phóng sanh. Bố thí là bố thí gì? Bố thí nhất thiết Chư Phật, hằng hà sa Chư Phật, vong hồn đó cũng là một vị Phật tương lai không có gì phải ghê tởm, sợ hãi, ruồng bỏ đánh đập bắt nhốt. Chúng ta thường nghe nói trừ ma, bắt ma. Khi dùng từ trừ ma, bắt ma, trục vong,  thì đã mất đi sự bình đẳng tánh trí, chẳng có thể hiện được tình yêu thương chút nào. Bởi vì vong đó, là một vi Phật tương lai sao gọi là bắt, sao gọi là đuổi, sao gọi là nhốt, sao gọi là trừ, không lẽ ta gọi là bắt một vị Phật tương lai, trừ một vị Phật tương lai. Siêu độ cho một vị Phật tương lai, nó thật là nghịch lý, nó thật là nghịch lý. Chúng sanh bình đẳng tánh trí, tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Do đó một vong hồn cũng là một vị Phật tương lai, ta phải lấy lòng Từ Bi để bố thí Pháp bằng cách tu tập đón nhận tha lực tha lực Phật điển và hồi hướng để phóng sanh, để giải thoát vong hồn trong lúc còn lưu luyến này, thoát ra khỏi đó để đi lên bản vị chân như, trở về với bản tánh thanh tịnh mà siêu thoát khỏi những tánh phàm còn ràng buộc lấy thần thức của họ.

Nên chúng ta phải hiểu rằng siêu độ vong hồn không còn là siêu độ vong hồn, mà là bố thí Ba La Mật, với tinh thần phóng sanh để cho một vị Phật tương lai trở về với nguyên vị của mình, để tiếp tục đi tới bản vị chân như trên con đường luân hồi mà thiện nghiệp ác nghiệp xen lẫn với nhau do chính vị đó tạo ra. Hiểu được nghĩa thú này, chúng ta sẽ hạnh phúc vô cùng, bởi chúng ta đang đồng hành với hằng hà sa số Phật. Các bạn nhớ câu này, hiểu được nghĩa thú này thì mỗi người tu tập Thất Bảo Huyền Môn phải vui vẻ hạnh phúc vô cùng, bởi chúng ta an trú tánh thấy biết trong Chánh Niệm và vi diệu âm Mu A Mu Sa để đón nhận được sự gia trì của Phật lực, từ trường yêu thương, năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển này giúp cho chúng ta đồng hành với hằng hà sa số Phật ngay trong kiếp này. Chúng ta đang đồng hành với hằng sa số Phật tương lai, các bạn nhớ, chúng ta đang sống chung với Phật tương lai. Chúng ta đang ăn chung, đang nói chuyện và đang sống cùng với hằng hà sa số Phật tương lai tại cõi Ta Bà này tức là tại Trái Đất này, hành tinh này đây. Nhìn được như vậy ta hạnh phúc. Bởi vì đâu cần phải sống với Phật về kiếp sau đâu, ngay trong kiếp này ta đang sống chung với hằng hà sa số những vị Phật tương lai có thể tướng là người, là súc sanh, hay không có Ngã tướng là những vong hồn, ngạ quỷ, cô hồn đều là Phật tương lai. Chúng ta phải đối xử bình đẳng tánh trí, lấy tình yêu thương, lấy năng lượng Từ Bi, lấy Phật lực gia trì, lấy tha lực Phật điển lấy từ trường yêu thương của mười phương Chư Phật, để đối xử, để tương ưng, để hồi hướng và đồng hành với tất cả các vị Phật tương lai. Cho nên cái gọi là siêu độ vong hồn không còn có ý nghĩa, mà phải gọi là ta sẵn sàng đồng hành với những vị Phật tương lai bằng năng lượng Từ Bi, để những vị Phật đó hoan hỷ đi trên con đường mà họ đã tạo ra bởi thiện nghiệp và ác nghiệp. Mời các bạn đặt bàn phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi, chúng ta hãy tiếp tục.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng có được năng lượng Từ Bi siêu độ vong hồn khắp mọi nơi. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật, Bảo Thành và các bạn, chúng ta lại vừa tiếp được quá nhiều tha lực Phật điển, sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta. Các bạn ơi! Để siêu độ được vong hồn, phải đối xử bình đẳng tánh trí, phải có sự tôn trọng và tương ưng trong vòng nghiệp thức mới có thể siêu độ được họ. Như vậy thì người siêu độ các vong hồn không thể dùng một thế lực nào được gọi ta là Thầy, là Bà hay là Ông có quyền lực để bắt vong, để trừ vong, để trục vong, như vậy là sai với chân lý, chẳng thể làm được. Có chăng nếu hiện thực đó có chẳng qua là hiện tượng tâm lý chứ chưa phải vong nhập vào. Năng lượng của vong truyền vào chúng ta phải có sự tương ưng để truyền thông tư tưởng. Chúng ta chỉ có thể siêu độ được vong hồn đó bằng sự đối đãi bình đẳng tôn trọng, dưới thể tánh chân như của lòng Từ Bi mới có thể giúp cho vong đó nhận thức ra, không còn vương vấn ở trên đời, mà đi theo thiện nghiệp hoặc ác nghiệp họ tạo khi còn sống để luân hồi và tái sanh.

Tất cả những ai tu tập Thất Bảo Huyền Môn, nếu luôn luôn tin sâu vào và quy y và ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, với niềm tin bất thối vững chắc không di chuyển lay động, và với sự hiểu biết tin sâu vào nhân quả thiện ác, giữ được năm giới miên mật, hành thập thiện, an trú tánh thấy và tánh biết trong hơi thở Chánh Niệm, và trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa, chúng ta đều đón được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi và đều siêu độ được tất cả các vong hồn để họ thức tỉnh mà đi siêu thoát. Đây là một pháp hồi hướng với tính thí năng lượng Từ Bi mà chúng ta đón nhận được của Phật cho vong hồn đó, để thực hiện hạnh phóng sanh, tức là giải thoát họ ra khỏi nguồn năng lượng vương vấn chấp trượt, khi còn sống, lúc ra đi chưa thể được hóa giải. Chúng ta hóa giải được điều đó, với tinh thần đối xử bình đẳng, nhận thức rõ ràng vong hồn này là một vị Phật tương lai, ta không thể bắt ông Phật tương lai này phải đi tái sanh, ta không thể trừ ông Phật tương lai này, ta không thể trục ông Phật tương lai này, ta cũng không thể nhốt ông Phật tương lai này, ta cũng không thể mắng chửi ông Phật tương lai này. Đó thật là sai phạm, sai phạm, thật là sai, thật là sai, không đúng với chân lý của người học Phật. Thế nhưng trong thế gian ta vẫn từng nghe, có biết bao nhiêu Thầy gọi là cao tay ấn, bắt ma trừ quỷ, trục tà, trục hồn, bắt bớ, chửi, la mắng, nhốt, rồi còn đe dọa đủ thứ hết. Hóa ra ta đang làm nhục một vị Phật tương lai, thì phận số của ta sẽ đi về đâu khi chúng ta đang tạo ra nghiệp thật sự từ miệng của mình, từ ý của mình, từ hành động của mình, từ những lời nói đối xử với vong hồn, từ những tư tưởng nghĩ về vong hồn, từ những hành động trừ ma, trục ma, đuổi ma, bắt ma đó ta đang tạo nghiệp vậy thì những Thầy tà, bắt ma, bắt tà những Thầy gọi là Thầy bùa, Thầy ngải, hay những vị gọi là Tu sĩ bắt ma, bắt quỷ đang dùng những cách như vậy đều đang tạo nghiệp rất là nặng, bởi đối xử với một vị Phật tương lai theo một cách thật là khập khiễng không đúng pháp của nhà Phật.

Riêng đối với chúng ta, người tu tập Thất Bảo Huyền Môn, nhận thức được điều đó, nhận thức được rằng ta đang đồng hành sống chung cùng với hằng hà sa số những vị Phật tương lai trên hành tinh này đây, thì chúng ta chỉ có thể lấy tình yêu thương lòng Từ Bi của ta và năng lượng Từ Bi của Phật vốn tiếp được qua sự tu Thất Bảo Huyền Môn để hồi hướng cho các vị Phật tương lai đó nhận thức ra mà sẵn sàng đi theo luân hồi tái sanh. Bởi thiện và ác nghiệp của chính mình và với tư tưởng như vậy vong hồn đó sẽ đón nhận được sự khai thị của Chư Phật và nhất định họ sẽ được siêu độ giải thoát. Họ là một vị Phật tương lai trong ngày mai, các bạn hãy tôn trọng những vị Phật tương lai này. Cảm ơn các bạn hiểu được điều như vậy, hiểu được điều như vậy thì các bạn có thể siêu độ được tất cả những vướng mắc, đau khổ, phiền não của chính các bạn và những người các bạn yêu thương. Các bạn thân mến, mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn trái, bài tay Từ Bi. Chúng ta tiếp tục đón nhận bảy biến vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa, để tiếp tha lực Phật điển, sự gia trì của Phật lực từ trường yêu thương mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để con đón nhận được năng lượng Từ Bi mà siêu độ vong hồn mọi nơi. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú, Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật, các bạn và Bảo Thành, chúng ta vừa đồng hành xong 21 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu Sa Mu Sa và được gợi ý về pháp tu này để đón nhận thật nhiều năng lượng Từ Bi, để chúng ta siêu độ các vong hồn còn vương vấn trên cõi trần gian này. Chúng ta hôm nay lại nhận thức rằng các vong hồn đó cũng là những vị Phật tương lai, cần phải đối xử bình đẳng tánh trí và mang tâm Từ Bi ra để đối đãi với pháp bố thí Ba La Mật và hành phóng sanh. Các bạn thân mến, trên đời này, những ai sử dụng những ngôn từ như bắt ma trừ ma, trục ma, giải oan khí cho vong hồn, có lẽ là những ngôn ngữ quá bóng bẩy, đi ngoài tư tưởng của Đức Phật gọi là đối xử bình đẳng. Các chúng sanh đều là Phật tương lai, hãy đến với nhau bằng lòng Từ Bi, bằng tâm Từ tâm Bi, bằng sự bố thí cao cả của công phu tu tập thiện Pháp, và bằng bằng sự phóng sanh do hồi hướng công đức tu luyện của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã đồng tu ngày hôm nay, mong các bạn hãy dùng tư tưởng này, cách suy nghĩ mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta quán chiếu thật sâu để hiểu rõ nghĩa thú của nó, để áp dụng vào trong sự công phu Thất Bảo Huyền Môn, để thành tựu được sự an lạc vững chắc trong cuộc sống hiện tại. Mời các bạn chắp tay vào cùng với Bảo Thành để chúng ta hồi hướng công đức tu tập ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa. Con nguyện mười phương Chư Phật, ban rải tha lực Phật điển năng lượng đại Từ đại Bi và gia trì Phật lực tới muôn loài chúng sanh, để chúng con đồng đối xử với nhau bình đẳng, và siêu độ tất cả mọi vong hồn còn vương vấn trên trần gian này. Công đức tu luyện ngày hôm nay nếu có, chúng con nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia, cũng nhận được sự gia trì cua Phật lực, đối xử với nhau bình đẳng bằng lòng Từ Bi để thành lập nên những chính sách mang lại sự hòa bình bền vững cho thế giới. Nguyện cho các nhà khoa học gia ngành Y, ngành Dược, chế ra được vắc xin và thuốc chữa lành bệnh dịch. Chúng con cũng hồi hướng tới các bác sĩ, y tá, các y sỹ, nhân viên cứu trợ, cứu tế có tình thương lớn và có trí tuệ để chữa lành bệnh nhân, đặc biệt hồi hướng cho tất cả mọi người dân đang hoảng loạn trong vài tuần qua lấy được sự bình an, đối xử bình đẳng và biết đối thoại để giữ được trật tự hòa bình cho quốc độ đang sống. Chúng con nguyện hồi hướng công đức tới các vong linh đã phải bỏ mạng trong những tuần qua vì sự bạo loạn trong cuộc sống. Xin hãy tha thứ cho nhau, hướng đến điều thiện mà tái sanh về cảnh lành. Xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.                                                             

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts