Search

Bài 1084: Trầm Hương Ngàn Năm – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và đồng tu Thiền mật song tu. Các bạn thân mến, chúng ta là những người có nhân duyên cùng với Pháp môn Thất Bảo, dù một ngày hay nhiều đời, thì mỗi khi chúng ta tu tập cùng với nhau sẽ có một sự cộng hưởng thật lớn để tiếp nhận được tha lực Phật điển, sự hộ trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi yêu thương từ mười phương Chư Phật đổ tràn xuống cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đây là một sự trải nghiệm thực sự rõ ràng trong cuộc đời, để chúng ta nương vào đại Hùng đại Lực của sự gia trì Phật lực mà mỗi một người chúng ta có nhiều cơ hội, nhìn rõ bản thể tự tánh của mình. Trong mỗi một giây phút của cuộc đời, để sàng lọc, sống đời sống Chánh Niệm, chọn lựa cho mình những Pháp thiện để tăng trưởng đời sống hướng thượng và từ bỏ những Pháp ác, để không tạo ra họa và nghiệp lực cho mai sau. Hơi thở rất quan trọng cho mỗi một hành giả chúng ta khi tu. Hơi thở giữ cho tánh thấy và tánh biết an trú trụ ở nơi đó. Khi các bạn hít vào nhớ hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, khi các bạn thở các bạn thở bằng miệng, hóp bụng vào đồng thời trì mật chú Mu A Mu Sa một cách đều đặn cho tới khi hơi thở ra hết. Như vậy là một chu kỳ, hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra bằng miệng hóp bụng và trì mật chú. Mỗi một chu kỳ gắn kết với nhau như vậy chúng ta sẽ tiếp được thật nhiều sự gia trì của Phật lực, luồng từ trường yêu thương của Phật sẽ đổ tràn vào trong chúng ta, thân tâm này. Và bây giờ mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi, chúng ta hãy lấy Trí Tuệ và Từ Bi nhiếp thâu tánh biết, tâm của mình vào trong hơi thở Chánh Niệm và đồng trì vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để tiếp được tha lực Phật điển.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực để chúng con tìm thấy Trầm Hương ngàn năm. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú, Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật, Bảo Thành và các bạn, chúng ta vừa trì niệm bảy biến mật chú Mu A Mu Sa. Mỗi một người chúng ta đã tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển, sự gia trì của Phật lực tiếp cho chúng ta luồng từ trường yêu thương từ mười phương Chư Phật vào tận trong thân tâm của chúng ta. Từ trường yêu thương của Chư Phật tác động vào thân, chuyển động chân tay, thân xác của chúng ta để khai mở huyệt đạo, luân xa và kinh mạch giúp cho thân của chúng ta thật là khỏe mạnh và từ từ tiêu tan bệnh tật, để phương tiện của thân được vững chãi trong mỗi ngày. Từ trường đó còn tiếp vào tâm để tâm chúng ta an nhiên, tự tại, an trú trong hơi thở Chánh Niệm để chúng ta quán chiếu tất cả những sự ẩn hiện trong cuộc đời qua ngũ uẩn của chúng ta.

Các bạn thân mến, chủ đề hôm nay chúng ta quán chiếu là “Trầm Hương Ngàn Năm”. Các bạn tới Chùa, các bạn tới các Tổ Đình, Tịnh Xá, Am Thất chúng ta thường ra dâng hương, nhưng hương ngày hôm nay không còn là hương trầm như xưa mà là hương của những mạt cưa, thậm chí còn tẩm những hương liệu gây độc mà chúng ta khi ngửi vào có thể gây ung thư, sinh ra bệnh tật, nếu là một thứ hương đốt lên để dâng cho Phật mà ta đây ngửi còn sanh bệnh, sinh ra ung thư và những chứng bệnh kỳ quái thì nào xứng đáng để dâng lên cho Phật hương đó đâu. Ta phải bỏ ngay những loại hương đó đi, hương của trần gian dù có chế tác như thế nào cũng không có xứng đáng dâng lên cho cõi Phật, bởi ta ngửi còn không được, Phật ngửi sao được, đó là cách nói rất bình thường mà chúng ta có thể suy diễn được. Hôm nay chúng ta thiền để có được sự gia trì của Phật lực, đón  nhận được tha lực Phật điển, từ trường yêu thương, nhận biết ra một thứ Trầm Hương ngàn năm mà ta đã có mà ta quên đi, mà bỏ quên. Các bạn nhớ, Trầm Hương là một loại nhựa từ cây Dó, nó bị tật nguyền hoặc bị va chạm trong thiên nhiên hay do con người tạo ra, để từ cây Dó đó nỏ chảy ra, nó rỉ ra nhựa, nhựa nó cô đọng lại ở trong bọng cây hoặc một chỗ nào trên thân cây tạo thành Trầm Hương. Và khi đốt lên nó thơm thật là thơm, tốt cho sức khỏe đó là Trầm Hương thật thuộc về thế giới vật chất mà còn thơm như thế nhưng phải là Trầm Hương thật sự. Chứ còn Trầm Hương mạt cưa, Trầm Hương nhiên liệu gây ra bệnh mà thôi. Còn thứ Trầm Hương ngàn năm mà chúng ta nói tới hôm nay nó có phải là chất liệu của cây Dó hay không. Các bạn nghĩ sao về điều này?

Trầm Hương ở cây Dó chúng ta đốt lên để dâng cho Phật nó cũng bay là đà trên mặt đất, sao có thể lên tới cõi Trời, cõi Phật, đến mười phương Pháp giới được. Bởi dù cho chúng ta có đốt hàng ngàn năm đi nữa, khói Trầm Hương đó cũng phảng phất đâu đây nơi chúng ta đang sống rồi tan biến vào hư không, vậy thì khi chúng ta đốt Trầm Hương từ cây Dó chẳng thể xông tới mười phương Pháp giới. Nhưng có một thứ Trầm Hương đặc biệt, một thứ Trầm Hương đặc biệt vốn có trong con người chúng ta. Chúng ta dùng chữ ngàn năm là để cho nó phô trương một chút xíu, chứ thật ra là thứ Trầm Hương ta vốn có, là ta có từ vô lượng, hằng hà sa số kiếp đúc kết lại. Nhựa cây Dó chỉ một thời gian, một năm, mười năm, trăm năm đã là quý, đã là mắc tiền dữ lắm rồi, huống hồ chi một thứ Trầm Hương hằng hà sa số vô lượng kiếp, thì nó phải có một giá trị đặc biệt bởi nó được tích lũy từ kiếp này qua kiếp kia, nay mới tạo thành một khối Trầm Hương vững chãi trong cuộc đời làm người của chúng ta. Đó là Trầm Hương gì của các bạn đang có, là Trầm Hương gì của Bảo Thành và của mọi chúng sanh đang có nhưng không thể sử dụng bởi vì không chú ý. Chúng ta chỉ chạy theo nhưng mùi vị của Thế gian, như Trầm Hương của cây Dó, như hương mạt cưa tẩm vào những hương liệu độc hại vậy mà chúng ta thích thú. Hôm nay Bảo Thành khuyên bảo các bạn và cùng với Bảo Thành hãy từ bỏ những thứ Trầm Hương mạt cưa tẩm nhiên liệu, những thứ Trầm Hương từ cây Dó chẳng có giá trị gì trong Pháp giới hư không, khi chúng ta dâng lên cho chư Phật mười phương. Chúng ta phải sử dụng được thứ Trầm Hương ngàn năm, thứ Trầm Hương cao quý nhất trong đời người của chúng ta, đó là Giới Hương.

Như Bảo Thành đã nói từ lúc bắt đầu tu tập Thất Bảo Huyền Môn, người giữ Giới là người cao quý nhất, Quỷ Thần đều kính trọng và khi mạng chung sẽ sanh về cảnh giới của Chư Thiên, Giới hương mới xông khắp mười phương Pháp giới được các bạn. Các bạn không giữ Giới thì chẳng tỏa hương thơm của Giới Đức, Giới Hạnh. Như vậy Giới hương này chẳng cần dùng lửa để đốt, chẳng cần dùng mạt cưa để trộn vào, chẳng cần dùng những nhiên liệu thơm để tẩm, cũng chẳng cần dựa vào cây Dó để tạo ra từ mủ của nó. Nhưng Giới Hương này nó cần có do tự lực cầu Đạo của chúng ta hiểu rõ giá trị lời Đức Phật truyền dạy mà chúng ta kiên quyết phát tâm Hoan Hỷ giữ năm Giới này tạo thành hương Trầm nghi ngút tỏa khắp mười phương dâng lên cho Chư Phật. Các bạn nhớ, khi đã có Giới Hương rồi thì nhất định các bạn sẽ có thêm một loại Hương nữa, Hương này còn cao quý hơn thật là nhiều bởi nương nhờ vào giới, chúng ta tạo ra giới Hương, từ giới Hương đó chúng ta miên mật tu tập, Tâm của chúng ta định, chúng ta đã có trong người của mình định Hương. Cho nên, trong Kinh Phật thường nói đến Giới Hương và Định Hương. Khi đã đủ Giới Hương và Định Hương thì chúng ta sẽ có thêm một loại hương cao quý nữa để tăng trưởng Trí Tuệ của mình đó là Huệ Hương. Cho nên ta thường dâng Giới Hương, Định Hương giữ Huệ Hương.

Các bạn thân mến đây là ba loại Hương thơm cao cả nhất từ Trầm, Trầm ở đây là tinh túy cầu Đạo của chúng ta, tự lực do Tâm kiên quyết từ bỏ pháp ác, tích lũy pháp thiện trong hằng hà sa số kiếp qua để chúng ta có nhân duyên tái sanh làm con người hiện tại có đầy đủ các căn lành lặn và có nhân duyên nghe được lời Đức Phật dạy cho chúng ta, rồi từ đó ta có đủ duyên để tin sâu và ba ngôi Tam Bảo. Quy Y với Phật, với Pháp, với Tăng, hiểu thấu nhân quả thiện ác, giữ năm Giới, có được Chánh Định và Chánh Huệ. Từ đó ta có ba thứ Hương là Giới Định Huệ, kết lên từ gì, từ sự tinh túy ở trong lòng, trong tâm của chúng ta, từ hằng hà vô số kiếp ta tích lũy từ pháp thiện mà kết thành. Đây là Trầm Hương từ hằng hà sa số kiếp trước, hay nói gọn cho văn chương hay chút xíu đó là Trầm Hương ngàn năm cao quý vô cùng. Nếu các bạn nhận rõ được điều này, thì các bạn sẽ trân quý cuộc đời của các bạn, nếu các bạn nhìn rõ được điều này cac bạn sẽ trân quý kiếp người, và trân quý phương tiện làm người hiện tại để các bạn ứng dụng thân kiếp làm người này thành phương tiện thiện xảo để đi trở về sự tịch tĩnh của Chân Như, tìm cầu pháp giải thoát.

Ba thứ Hương Trầm đặc biệt này là Giới Hương, Định Hương, Huệ Hương sẽ được thắp sáng và đốt lên bởi từ trường yêu thương, bởi sự hộ trì, của Phật lực, bởi tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi, chính Phật lực gia trì của mười phương Chư Phật là nguồn năng lượng vô biên, đã đốt cháy ba thứ Trầm Hương đặc biệt là Giới Hương, Định Hương và Huệ Hương của chúng ta. Để nương vào Hương Trầm ngàn năm tích lũy của Pháp thiện của chúng ta đó mà những lời nguyện cầu đi đến sự giải thoát và nguyện cầu xin Chư Phật ban rải thêm tha lực Phật điển, để chúng ta tăng trưởng đời sống Thánh Thiện, thanh tịnh và rồi ta đã hồi hướng cho thế giới này, chúng sanh mọi loài đều an bình, hạnh phúc, thoát khổ, thoát phiền não. Các bạn, đây là một ý nghĩa cao cả và là một chân lý mỗi người chúng ta cần phải hiểu rõ, chúng ta không cần phải như người xưa nói “ngậm Ngải tìm Trầm”. Tức là ta phải ngậm ở trong miệng những thứ Ngải để rồi đi vào trong rừng sâu núi thẳm, sơn lam chướng khí nguy hại đến bản thân, phải dùng ngải để phòng ngừa sơn lam chướng khí, và dùng ngải để trừ những thứ tà ma mới mong đi sâu vào rừng sâu núi thẳm để tìm được Trầm Hương cao quý, ta không cần.

Ta không cần đi vào rừng sâu núi thẳm ngậm ngải nhưng chúng ta chỉ cần giữ Tâm thanh tịnh và Tín tâm đi vào sâu ở trong tâm thức chứ không cần sâu vào trong rừng các bạn ơi. Chúng ta không cần lội ngược sâu vào trong rừng sâu, mà chúng ta đi ngược vào trong tâm thức, ngậm ở trong miệng của chúng ta Mu A Mu Sa, liên tục, miên mật cùng với hơi thở Chánh Niệm để tăng trưởng tha lực Phật điển để tiếp được Phật lực gia trì và để có được từ trường yêu thương từ mười phương Chư Phật gắn kết ban rải vào cuộc đời của chúng ta.

Ý nghĩ này thật cao cả, các bạn đã có được ba thứ Trầm Hương cao quý này, các bạn cần phải miên mật tu tập vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để các bạn nhiếp tánh Biết và tánh Thấy vào hơi thở đó quán chiếu và thắp sáng Trầm Hương Giới Định Huệ của các bạn, bằng Phật lực gia trì, bằng năng lượng Từ Bi, bằng tha lực Phật điển. Các bạn thân mến, nhìn rõ được điều này các bạn sẽ hạnh phúc vô cùng, bởi nay cho tới ngày hôm nay các bạn mới thấy được giá trị của các bạn thực sự là cao quý và hiếm có. Như Chư Phật nói có được thân người thật là khó, và khi có được thân người thật quý hiếm bởi thân người là phương tiện vi điệu để giúp cho chúng ta thành tựu Pháp của Như Lai. để so sánh với cuộc đời như Trầm Hương tìm được một khối Trầm Hương trong rừng sâu phải ngậm Ngải thậm chí phải mất mạng chưa chắc đã tìm được. Nhưng hôm nay chúng ta ngồi tại đây, tại ngôi tòa thanh tịnh thường trú tại tư gia với Tâm an trú trong hơi thở Chánh Niệm, chẳng tốn sức vào rừng cũng chẳng tốn công phải ngậm Ngải ở trong miệng, chỉ cần trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa để đốt Giới Hương, Định Hương và Trầm Hương của chúng ta, ba thứ này, Giới Định Huệ là Trầm Hương ngàn năm cao quý để dâng lên cho Phật hòa quyện vào với hương thơm của Giới Định Huệ, chúng ta phát nguyện để chư Phật tiếp và ban rải tha lực Phật điển tới cho mỗi người chúng ta.

Các bạn, các bạn thật là cao quý, các bạn thật là đặc biệt. Các bạn, ở trên thế gian này không có gì cao quý hơn bản thân của các bạn, con người của các bạn, tâm của các bạn. Các bạn thật là cao quý bởi có được ba thứ Trầm Hương ngàn năm đó là Giới Định Huệ. Và lại có được âm thanh vi diệu Mu A Mu Sa. Ngải kia quý, nhưng chỉ ngậm để tìm Trầm Hương, vi diệu âm còn cao quý hơn nhiều, bởi nó có thể đốt cháy được Giới Định Huệ của các bạn như Trầm Hương ngàn năm, để xông khắp mười phương Pháp giới. Không phải như Trầm Hương mạt cưa tẩm nhiên liệu bay là đà trên mặt đất, mà Giới Định Huệ hương của các bạn sẽ bay khắp mười phương, tỏa khắp mười khung trời cao rộng để cho Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền ngửi thấy sự cao quý của các bạn mà các bạn đã thành kính, tôn kính thắp lên bởi vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để dâng lên trên. Khi các Ngài chứng minh, các Ngài sẽ ban rải thật nhiều Phật lực gia trì cho các bạn, hộ mệnh cho các bạn, Chư Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên Quỷ Thần đều kính nể các bạn bởi các bạn giữ Giới. Với  Giới Hương, Định Hương, Huệ Hương, với các bạn miên mật an trú trong chánh Niệm Mu A Mu Sa, tiếp được Phật lực gia trì và bởi các bạn trên đảnh đầu có sự hiện diện và thường trụ cửa mười phương Chư Phật. Các bạn đã biết thỉnh Phật trụ thế và hằng ngày các bạn biết thắp hương, Giới hương, Định hương, Huệ hương dâng lên cho Phật. Các bạn hằng ngày an trú trong hơi thở Chánh Niệm để dùng tánh Thấy tánh Biết của mình quán chiếu thân ngữ ý của các bạn để các bạn luôn ứng dụng pháp thiện vào cuộc đời bằng tánh Thấy Biết đó và cũng dùng tánh thấy biết đó nhìn rõ mầm mống ác, pháp ác, từ bỏ ngay khi nó mới khởi lên. Các bạn đang hoàn thiện cuộc sống của các bạn và mỗi một ngày các bạn hoàn thiện, thì Giới Định Huệ của các bạn tăng trưởng mùi thơm nghi ngút lên tận mười phương Chư Phật, mùi hương ngào ngạt của Giới Định hương, Bồ Tát, Thánh hiền và Chư Phật sẽ ngửi và chứng minh thấy.

Các bạn thân mến, chúng ta đã có được Hương trầm ngàn năm rồi, chúng ta đã có được Trầm Hương ngàn năm cao quý rồi, chúng ta làm gì đây? Chúng ta phải đốt chúng lên bằng tự lực cầu Đạo giác ngộ mỗi ngày, để cho mỗi một giây phút sống trong cuộc đời của chúng ta, Trầm Hương ngàn năm là Giới Định Huệ của các bạn luôn tỏa hương ngào ngạt mười phương dâng lên trên. Các bạn nhớ, mùi hương này không những dâng lên cho Phật, Bồ Tát Thánh Hiền, mà mùi hương này còn tẩy đi những ô uế bám chặt vào tâm thức của các bạn, mùi hương này còn tẩy đi những uế trượt còn tồn đọng trong tâm thức của các bạn. Mùi hương Giới Định Huệ còn tẩy đi phiền não trong tâm, tẩy đi bệnh dịch trong cơ thể, tẩy đi những bệnh của thân và làm cho cuộc đời của các bạn hạnh phúc, an vui, trẻ trung và hưng phấn để sống đúng với ý nghĩa cao thượng mà ta đã hướng lên phát nguyện thực hành giáo pháp thiện của Như Lai.

Các bạn hãy sống đúng với vai trò của mình, hãy lãnh nhận thật nhiều, thật nhiều ân điển của Phật qua vi diệu âm Chánh Niệm của Mu A Mu Sa. Để chúng ta nhận thức thật là rõ ràng ở chính trong cuộc đời tầm thường của chúng ta, ở chính trong cuộc đời bình thường của mỗi người chúng ta, ở chính trong cuộc đời mà chúng ta cũng như muôn người cũng bận rộn hằng ngày, cũng ăn, cũng uống, cũng nghỉ, rồi cũng phải đi làm cơm ăn, cơm ăn áo mặc, tiền tài, danh vọng, địa vị, bình thường như mọi con người. Nhưng chúng ta nhờ ánh sáng của Phật pháp đã không còn đắm đuối tham chấp vào những thứ đó, ta chỉ ứng dụng những cái đó như phương tiện sống, để rồi chúng ta đi trên con đường cầu đạo giải thoát, ban vui cứu khổ cho tự thân và cho muôn loài. Hôm nay, chúng ta cũng thắp sáng đời sống tâm linh của chúng ta qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, để nhận biết thật rõ ràng là chúng ta có thứ Trầm Hương ngàn năm cao quý đó là Giới Hương, Định Hương và Huệ Hương.

Các bạn nghe Bảo Thành đi, từ nay chúng ta đừng đốt thứ nhang hương bằng mạt cưa tẩm nhiên liệu, ngửi vô hư phổi, ngửi vô nhức đầu, ngửi vô toàn tạo ra bệnh, ung thư, rối loạn tiền đình, ngưng trệ tất cả sự tiêu hóa và gây ra bệnh tật cho chúng ta. Tại sao chúng ta lại tầm thường bản thân của mình như vậy bằng cách dâng lên cho những Bậc tôn kính, những Bậc Giác Ngộ mạt cưa để làm gì các bạn? Tại sao các bạn lại đốt mạt cưa dâng lên cho Phật? Tại sao các bạn lại đốt tẩm nhiên liệu độc dâng lên cho Phật? Giữa hai con người với con người sống với nhau, khi những món quà trao tặng cho nhau đã còn phải lựa chọn những món quà cao quý xứng đáng để gửi cho nhau, huống hồ chi là đốt hương dâng lên cho Phật, Bậc Thầy của chúng ta, mà chúng ta lại lấy mạt cưa tẩm nhiên liệu độc vào để dâng lên cho Phật, thì hóa ra ta thật là một kẻ khờ dại, chẳng biết tôn kính Bậc Thầy của chúng ta. Các bạn hãy bỏ đốt hương, đốt nhang đi các bạn. Nhang mạt cưa tẩm nhiên liệu độc bỏ hết, đừng đốt nữa, đừng mua cho tốn tiền mà nếu như các bạn phải bỏ tiền mua hương nhang đó, thay vì như vậy các bạn có thể dùng tiền đó để cúng dường Tam Bảo, để làm từ thiện giúp đời hay để phóng sanh đều tốt hơn là mua nhang mạt cưa tẩm nhiên liệu độc để đốt. Chúng ta không cần nhang đó, chúng ta không cần hương đó, bởi chúng ta đã nhắc lại thật rõ là có được ba thứ Trầm Hương ngàn năm cao quý đó là Giới Hương, Định Hương và Huệ Hương.

Ta đã giữ năm giới gọi là giới Hương. Trong giữ Giới đó tâm ta định tĩnh trong an trú của hơi thở Chánh Niệm, ta có được Định Hương, và khi Giới Hương và Định Hương song hành với nhau thì Trí huệ được khai mở gọi là Huệ hương, ba thứ Trầm hương đặc biệt này mới là thứ cao quý nhất của đời người chúng ta. Và khi dâng lên cho Phật, Bồ Tát, Thánh hiền, chúng ta phải mang thứ cao quý nhất, hãy mang thứ cao quý này thắp sáng và đốt lên bằng Phật lực gia trì, từ trường yêu thương của Chư Phật, tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi thì nhất định, nhất định chúng ta sẽ tăng trưởng được Phước báu vô cùng trong mỗi ngày của cuộc đời chúng ta. Đây là ý nghĩa cao cả, mà mỗi nguời chúng ta cần phải nhận định thật rõ để từ nay từ bỏ, nghe lời Bảo Thành, cứ nghe lời Bảo Thành và tư duy, các bạn sẽ thấy đúng. Khi các bạn đã thấy đúng rồi, các bạn suy nghĩ như vậy khi dâng cho một người nào đó, tặng quà cho một ai đó, bổn phận là con người ta cũng phải chọn quà cao quý, đẹp. Thì khi dâng lên cho Bậc Thầy cao cả của mình là Đức Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền thì ta phải dâng một thứ hương cao quý từ Trầm Hương ngàn năm là Giới Định Huệ hương của chúng ta. Chứ chúng ta không thể mang tiền đi mua thứ vớ vẩn, rẻ mạt trong cuộc đời bằng mạt cưa nhồi lại rồi tẩm nhiên liệu độc gọi là nhang trầm, nhang hương dâng lên cho Phật, tội nghiệp cho Phật, tội nghiệp cho ta, gây ra bệnh cho người, mà càng ngửi những mùi hương nhang đó chúng ta càng gây bệnh cho nhau. Tại sao phải làm như vậy, hãy dùng Trí Tuệ và Từ Bi, nhiếp tâm vào trong hơi thở Chánh Niệm trì niệm bảy biến mật chú Mu A Mu Sa để làm sáng tỏ Trầm Hương ngàn năm này. Mời các bạn đặt lòng bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta bắt đầu.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, và gia trì Phật lực để chúng con đốt lên Trầm Hương ngàn năm từ Giới, Định, Huệ dâng lên mười phương cúng dường cho mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú, Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật, Bảo Thành và các bạn, chúng ta vừa dùng nhiên liệu của Phật lực gia trì tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi để đốt thứ Trầm Hương ngàn năm là Giới hương, Định hương, Huệ hương của chúng ta dâng lên cho mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Các bạn thân mến, chúng ta đừng đốt, đừng đốt thứ hương tạo nên từ mạt cưa và nhiên liệu đó. Chúng ta không cần những thứ đó nữa, và chúng ta cũng không cần phải ngậm ngải vào trong miệng để đi vào rừng sâu núi thẳm, tìm trầm hương ở trong vòm cây Dó. Mà mỗi người chúng ta chỉ cần trì niệm vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa ở trong tâm, ở trên miệng của chúng ta và đi sâu vào trong tâm thức để tìm thấy Trầm Hương ngàn năm là Giới, Định, Huệ của chúng ta tích lũy từ hằng hà sa số kiếp qua để có được thân người như ngày hôm nay dâng lên cho mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, để các Ngài chứng minh cho tự lực cầu Đạo của chúng ta mà ban rải thật nhiều năng lượng Từ Bi, từ trường yêu thương, thật nhiều tha lực Phật điển và gia trì cho chúng  ta nguồn Phật lực vi diệu, cao siêu. Các bạn, khi các bạn đốt cháy Trầm Hương ngàn năm của các bạn là Giới hương, Định hương, Huệ hương bằng vi diệu âm Mu A Mu Sa, thì Trầm Hương ngàn năm này sẽ tỏa hương xông mười Pháp giới, ngược lại hương trầm này còn tẩy đi ô uế, tồn đọng trong tâm thức của các bạn, tẩy đi những uế trược, phiền não, đau khổ, bệnh tật ở thân và tâm của các bạn. Mỗi khi các bạn xông Giới hương, Định hương, Huệ hương bằng năng lượng vi diệu âm Mu Sa Mu Sa, thì cơ thể của các bạn sẽ tẩy đi những năng lượng Bất tịnh đã tạo ra ác nghiệp ở tiền kiếp và trong kiếp này. Nó sẽ tẩy đi những uế trược, tẩy đi những sự bất thanh tịnh, những năng lượng không tốt, và nó tẩy đi bệnh tật ở trong thân, rồi nó giúp cho thân của các bạn khỏe mạnh, vững chãi, hết bệnh. Nó còn xông lên tâm của các bạn để tẩy đi những phiền não đau khổ ở trong tâm. Và hương trầm của Giới Định Huệ còn giúp cho tâm của các bạn thanh thoát nhẹ nhàng sáng suốt, để các bạn ứng dụng được tánh biết và tánh thấy an trú trong hơi thở Chánh Niệm, nhìn rõ bản thể của kiếp người đang xoay vòng trong thân xác này, trong thân tâm này từng giây phút. Để chúng ta biết lựa những việc thiện, hướng thượng để thực tập và từ bỏ những cái ác hướng xuống địa ngục. Các bạn, ở trên đời này nhân quả chỉ có thiện ác, dùng tánh thấy và tánh biết an trú trong hơi thở Chánh Niệm, chúng ta lại xông hương trầm ngàn năm là Giới hương, Định Hương, Huệ hương để tẩy uế trược trong mình của chúng ta, và để chúng ta thanh tịnh tâm của mình cho nó được sáng suốt, để quán chiếu thật rõ giữa thiện ác, để tánh thấy của chúng ta phải thấy và biết thật rõ mầm mống của thiện ác. Rồi chúng ta lựa chọn pháp thiện để thực hành, buông bỏ pháp ác cho thân tâm thanh tịnh để tìm về cõi cực lạc Chư Phật đã chỉ cho chúng ta. Chúng ta nhận định rõ như vậy thì cuộc đời của chúng ta sẽ gọn gàng trở lại, chẳng cần phải mạo hiểm cho những điều thật khờ dại, mà những người sáng chế ra, dẫn dắt chúng ta lầm được lạc lối, đi mãi vào rừng sâu bỏ thân xác ở trong đó. Chúng ta phải tẩy uế trược cơ thể, thân tâm của chúng ta bằng trầm hương ngàn năm do Giới Định Huệ, đốt bằng nhiên liệu Mu A Mu Sa. Và từ đó chúng ta cũng dâng lên cho mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền thứ Trầm Hương cao quý nhất của đời người. Các bạn nhớ, từ nay xin hãy từ bỏ hương nhang từ mạt cưa tẩm nhiên liệu độc, không cần thiết những thứ đó nó xông lên khói thì mịt mù chùa, nhà của ta, làm phổi bị đau, bị bệnh bị ung thư, tinh thần thì không có được sáng suốt, cơ thể sanh ra bệnh tật và nó cũng chỉ bay là đà trên ngọn cỏ còn làm hại môi trường sống của chúng ta nữa, tốn tiền, uổng công. Hãy dùng tiền mua nhang đó để chúng ta làm từ thiện, phóng sanh, và cúng dường Tam Bảo. Còn tốt hơn là chúng ta đi mua nhang mạt cưa thứ rẻ mạt của cuộc đời để đốt dâng lên cho Phật thật là tủi và nhục nhã cho hàng đệ tử không nhận biết ra điều đó, đã mang thứ tầm thường trong cuộc đời là nhang mạt cưa tẩm nhiên liệu độc đốt dâng lên cho Phật. Hôm nay chúng ta đã nhận rõ, để dâng lên cho Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền phải là thứ cao quý nhất trong cuộc đời đó là gì? Đó là Giới hương, Định hương, Huệ hương, được kết lên bởi trầm huơng ngàn năm của tự lực cầu Đạo giác ngộ của chúng ta. Và chúng ta thắp nó lên bằng nhiên liệu vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Chúng ta xông vào cuộc đời để tẩy uế trược của ta, phiền não đau khổ của ta. Chúng ta cũng đốt Giới hương, Huệ hương, Định hương của ta để xông vào cuộc đời của những người khác đang đau khổ, phiền não, bệnh hoạn. Nơi nào có đau khổ, có phiền não, có bệnh hoạn chúng ta hãy thắp Trầm hương ngàn năm của chúng ta xông vào đó, xông vào đó Giới Định Huệ của chúng ta, hồi hướng cho họ năng lượng vi diệu Từ Bi của Phật, để họ được nhẹ tâm, trong sáng cái tâm, được hết bệnh, hết phiền não, hết đau khổ. Có hạnh phúc và bình an để rồi đi ngược vào bên trong như chính chúng ta tìm được Trầm hương ngàn năm là Giới Định Huệ, để cùng với chúng ta đốt lên bằng nhiên liệu Mu A Mu Sa để dâng lên cho Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền mười phương. Các bạn, chúng ta hãy dùng Từ Bi và Trí Tuệ để thắp sáng tâm thức của mình. Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi, chúng ta cùng an nhiếp trong bảy biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con đốt Trầm Hương ngàn năm là Giới hương, Định hương, Huệ hương dâng lên mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh hiền. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào, trì mật chú Mu A Mu Sa. (7 biến)

Mô Phật, Bảo Thành cảm ơn các bạn đã đồng tu, chúng ta đồng trì niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa 21 biến, mỗi người chúng ta đã tiếp nhận được tràn đầy năng lượng tha lực Phật điển, Phật lực gia trì cho cuộc đời của chúng ta. Trong chúng ta mỗi người đã có sẵn thứ cao quý là trầm hương ngàn năm mà hôm nay chúng ta đã tìm thấy, hãy cùng nhau đốt Trầm Hương này. Trầm Hương của Giới hương, Định hương, Huệ hương để dâng lên cho Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Hãy ngừng từ bỏ đốt những thứ hương trầm rẻ mạt bằng mạt cưa tẩm nhiên liệu độc. Chúng ta trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta hãy ngừng, ngừng những độc dược từ Thân Ngữ Ý, đừng đốt những độc dược từ Thân Ngữ Ý để tạo khổ cho nhau và sanh ra bệnh, hãy dâng Trầm Hương Giới Định Huệ xông vào cuộc đời của nhau để tẩy đi uế trượt ô uế, những năng lượng bất tịnh trong cuộc đời của ta và của mọi người. Các bạn, nhờ tất cả mọi người trên thế giới này, nhờ tất cả các bạn và nhờ được sự lãnh đạo tinh anh của các Nguyên Thủ các quốc gia và đặc biệt ở trong đất nước Mỹ này, mà vài ngày qua đã hết đi sự bạo động, đây là điều cao quý nhất cho nước Mỹ đang dần dần ổn định trong sự thông cảm, hiểu biết và đối thoại, đối xử trong sự công bằng. Các bạn, cảm ơn và tri ân các bạn, đã đồng tu và cầu nguyện với Bảo Thành trong những ngày qua. Bây giờ chúng ta hãy chắp tay hồi hướng công đức này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực tới tất cả mọi loài để tìm thấy Trầm hương ngàn năm là Giới hương, Định hương, Huệ hương để đốt lên dâng lên cho Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền và xông vào cuộc đời này đ tỏa hương thơm trừ đi những uế trược, phiền não của cuộc đời. Nguyện hồi hướng công đức nhỏ bé tu tập cộng hưởng ngày hôm nay tới các Nguyên Thủ các quốc gia để họ cũng tìm được Giới Định Huệ mà thành lập những chính sách mang lại nền hòa bình vững chãi. Chúng con cũng hồi hướng tới các nhà khoa học ngành Y, ngành Dược để họ chế ra vắc xin thuốc trị bệnh, cũng như hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ quốc tế hoan hỷ bao dung và có được trí tuệ chăm sóc cho bệnh nhân lành bệnh. Đặc biệt chúng con cũng hồi hướng công đức ngày hôm nay cho chư vị hương linh phải vong mạng trong cuộc bạo động vừa qua. Và đặc biệt hồi hướng tới sự an hòa hiểu biết đối thoại bình đẳng của các cấp chính quyền nơi nước Mỹ và người dân để thông cảm đi tới với nhau tạo lập con đường mang lại hạnh phúc cho muôn người. Chúng con xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.                 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn