Search

Bài 1083: Chỉ Đá Hóa Vàng – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến, Thiền Mật song tu như chúng ta thường được nghe là một pháp môn tu luyện dựa trên tự lực cầu đạo giác ngộ của chúng ta. Tự lực là lực của chúng ta trên con đường tầm cầu đi đến sự giải thoát. Tự lực là lực chúng ta tự tinh tấn, tự tu tập, tự tu sửa, quán chiếu, vận hành giác quan của mình để nhìn rõ vạn pháp hư không, không còn dính chấp vào đó nữa. Tự lực như vậy gọi là tự lực cầu đạo giác ngộ.

Tha lực là sự gia trì của Phật lực, tha lực Phật điển, năng lượng từ bi. Chúng ta tới chùa thường thấy các chư tôn hòa thượng thường nói rằng tụng kinh nói rằng: nương vào hùng lực, tha lực, nương vào có nghĩa là chúng ta mượn, chúng ta dựa, nghĩa là có một lực khác tới với chúng ta, để chúng ta nương vào đó, dựa vào đó mà đi lên, để vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống. Hùng lực của chư Phật mà hôm nay chúng ta nói tới thật rõ: Khi chúng ta tu luyện Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta cảm giác được hùng lực của chư Phật, qua tha lực, Phật lực gia trì, năng lượng từ bi, thật sự nó có tới với chúng ta để chúng ta nương vào đó, vịn vào đó như người đang tự lực bơi qua sông, nhưng có thêm một cái phao ta vịn vào cái phao cùng với sức bơi của chúng ta chúng ta sẽ bơi nhẹ nhàng. Bạn vịn vào phao, chúng ta phải bơi nó mới tới, còn không nó cũng nổi lềnh bềnh trên mặt nước không thể di chuyển. Cũng như khi tha lực phật điển tới với chúng ta, chúng ta nương vào, chúng ta đón nhận, chúng ta tiếp nhận tha lực phật điển để chúng ta hòa mình cùng với tự lực cầu đạo giác ngộ, vận dụng ứng dụng đi tới con đường giải thoát. Tha lực chỉ là phương tiện, tự lực là ứng dụng phương tiện để chúng ta đạt được thành tựu đi lên cứu cánh. Cần sự phối hợp giữa tha lực và tự lực, chúng ta cần quán chiếu trong hơi thở chánh niệm. Tại sao hơi thở chánh niệm vào ra, ta phải an trú tánh thấy và biết ở trong đó? Rất quan trọng, vì cả cuộc đời đức Thế Tôn dạy cho chúng ta bằng phương pháp hơi thở chánh niệm, nên dù chúng ta có trì mật chú Mu A Mu Sa để tiếp nhận tha lực phật điển chúng ta cũng không thể buông bỏ hơi thở được. Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ giữa an trú tánh thấy và tánh biết ở trong hơi thở và trì mật chú Mu A Mu Sa đồng nhịp. Vừa an trú trong hơi thở chánh niệm, vừa tiếp nhận phật lực gia trì, ứng dụng phương tiện đó trên con đường chuyển hóa nghiệp chướng của chúng ta. Nhìn rõ, nhìn thấy để phát huy được tánh biết và thấy, nhận ra được thiện nghiệp và ác nghiệp, nhân ác và nhân thiện. Ta thấy được ác và thiện để khi tiếp được tha lực phật điển, ta tiếp được năng lượng từ bi để buông ác và giữ lại thiện. Để khi tiếp được tha lực phật điển, sự hộ trì của từ bi, ta có được sức mạnh để buông ác, buông ác và giữ lại thiện, hành thiện ta sẽ thành tựu.

Trở lại căn bản của nền tảng thiền mật song tu thì mỗi một người chúng ta quy y theo phật pháp tăng, ta nhận phật làm thầy và giáo pháp của ngài sẽ dẫn chúng ta đi đến con đường giải thoát, nhận tăng đoàn, nương vào lực hòa hợp để ta giữ được thân tâm mình thanh tịnh, chúng ta phải hiểu rõ và đi sâu vào luật nhân quả thiện ác, buông ác hành thiện, và giữ năm giới, hành thập thiện, 10 điều thiện đức phật dạy. Ba điều thiện từ ý, ba điều thiện từ miệng và bốn điều thiện từ thân. Những cái thiện như vậy giúp chúng ta tăng trưởng phước báu, giữ giới là nền tảng. Quy y phật pháp tăng nhân quả, tất cả những cái này là nền tảng của tín nguyện hạnh và giới định huệ, đây là nền tảng trên con đường tu. Thiếu nền tảng, nền móng vững chắc này, tất cả những pháp môn gọi là huyền bí cao siêu vi diệu xây dựng mà không có nền móng, không có nền tảng vững chắc, sẽ bị sụp đỗ bởi vì nó chỉ là huyễn giả, không thực. Còn tất cả các pháp thiện, nhớ rằng các pháp thiện, tánh thấy biết được ác và thiện. Ta bỏ ác ta hành thiện và xây dựng cái nền đó như nền tảng vững chắc, chúng ta sẽ thành tựu được pháp an lạc ngay trong giây phút này, trong kiếp này, ngay trong đời này, giây phút này.

Và bây giờ, mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ, bàn tay trái bàn tay từ bi, chúng ta hãy lấy trí tuệ và từ bi quán chiếu hơi thở chánh niệm và dùng tánh biết thấy để chúng ta trì niệm mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa. Tiếp đón sự gia trì của phật lực tha lực phật điển, năng lượng từ bi mười phương chư Phật tới với chúng ta. Mời các bạn

Chúng con nguyện mười phương chư Phật, tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sinh để chúng con chỉ đá hóa vàng. Hít vào bằng mũi, thở từ từ trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến) Mô phật.

Chúng ta vừa đón nhận thật nhiều tha lực Phật điển, Phật lực vào thân tâm của chúng ta. Mỗi một ngày chúng ta cùng đồng tu, ai ai trong chúng ta cũng đón nhận thật nhiều năng lượng từ bi, từ trường yêu thương, tha lực phật điển vào thân tâm của chúng ta. Đề mục quán chiếu hôm nay thật kỳ diệu, có lẽ ai ai cũng thích đó là chỉ đá hóa vàng, vàng ở trong dân gian thật là giá trị. Vàng tượng trưng cho giá trị vật chất cao quý. Vừa trang sức trong cuộc đời vừa có giá trị trao đổi trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta không cần phải đào sâu xuống lòng đất để lấy vàng, và chúng ta cũng không cần lấy trang sức ra chợ bán để có vàng. Mà chúng ta sẽ học tập để có được. Đây là phép thần thông mầu nhiệm mà ai tu tập thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn đều có thần thông chỉ đá đá thành vàng. Các bạn, các bạn hết nghèo rồi. Khi các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn, các bạn sẽ trở thành những người giàu có nhất trong cuộc đời. Các bạn trở thành triệu phú, tỷ phú, trở thành phú ông, những người giàu. Những người giàu trên thế gian, khi chết họ chẳng mang theo được gì hết. Họ có tiền, có kim cương, có đất đai nhà cửa, có vàng bạc đầy nhà, nhưng chết họ không mang đi được, cho nên dù có giàu như cách gọi của họ dưới trần gian, thì khi chết đi họ trở thành người tay trắng, trắng tay. Nhưng chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn chúng ta sẽ có thần thông pháp thuật: chỉ đá để đá hóa thành vàng, mà khi chúng ta chết đi vàng này chúng ta vẫn mang theo được. Đây mới là sự mầu nhiệm cao quý mà nhất định ai nghe qua cũng đều sợ hãi. Bởi vì sao vì chúng ta sẽ trở thành người giàu có vô cùng và khi ra đi từ bỏ cõi trần gian này, sự giàu có đó, vàng đó ta vẫn mang theo được đi về với kiếp sau. Chúc mừng các bạn đã trở thành người giàu nhất thế gian, chúc mừng bạn đã trở thành những người tỷ phú, triệu phú. Ta đã là người giàu. Có lẽ các bạn còn mơ hồ về những điều Bảo Thành nói qua, nghe qua những điều Bảo Thành vừa nói chúng ta liền mỉm cười với những nụ cười như chưa hiểu, như mĩa mai. Không sao chúng ta bắt đầu đi vào tại sao ta giàu có, chỉ đá đá phải hóa thành vàng, và rồi vàng đó có thể mang về với kiếp sau.

Các bạn thân mến theo như định mức của con người tất cả mọi vật mọi thứ trên đời không có giá trị nếu con người không đặt để cho nó, thuở xưa con người có trên hành tinh này.

Từ thuở đầu rất ban sơ, tất cả vàng bạc châu báu đều không có giá trị, ngoài những thực phẩm chúng ta ăn vào để nuôi sống chúng ta hằng ngày. Đó là giá trị của thức ăn ăn để nuôi sống. Sau này khi con người phát triển, bắt đầu mới nghĩ tới và tìm ra: tất cả mọi thứ giá trị cao hay thấp ngày hôm nay đều là do chúng ta định mức và đặt ra giá trị đó.  Vàng là thứ con người đặt cho giá trị cao quý nhất thuở xưa cho tới nay vẫn còn giá trị cao quý đó. Và khi có giá trị cao quý như vậy thì ai cũng muốn có. Từ đó mà ngàn xưa cho tới nay con người mới bắt đầu đi tìm giá trị cao quý ở đời, định mức mà con người đặt để ra nhưng không muốn làm, không muốn bỏ ra công sức để có, đã lao đầu vào những thứ pháp thuật, để rồi trong dân gian có bốn chữ “chỉ đá hóa vàng”, tượng trưng cho thần thông của người tu luyện pháp tiên, pháp thần, có sức mạnh chỉ đá hóa vàng, để ứng dụng vào cuộc sống. Đó là trong dân gian, không có thực. Nhưng hôm nay chỉ đá hóa thành vàng là có thật nếu như các bạn đã từng tu Thất Bảo Huyền Môn, đây là sự thật không thể chối cải. Như vậy giá trị cao quý nhất của con người là vàng, ta không chấp vào những thứ khác. Tạm gọi chung kim cương hột xoàn, những thứ có giá trị cao đó, gọi là vàng. Vàng là định mức cao qúy nhất mà loài người đặt để. Vậy định mức cao quý nhất của người con phật, mà như Đức Phật khai thị là gì? Các bạn thử nói cho Bảo Thành nghe đó là gì. Chư phật đã thọ kí, đã chỉ cho chúng ta thấy rằng cái gì là cao quý nhất, bởi vì tất cả những gì ở ngoài đời chúng ta cho là cao quý nhất là phù du, không mang theo được, cái mang theo được mới là cao quý. Đó chính là tánh phật, tánh phật của chúng ta hay gọi ngược lại là phật tánh. Các bạn gọi sao cũng được, cách định nghĩa nào cũng được. ta chỉ cần nhớ rằng Đức Phật đã nói: Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Thì cái phật sẽ thành đó tạm dịch là Phật tánh hay Tánh Phật, ngược xuôi xuôi ngược cũng là cái Đức Phật nói.

Phật sẽ thành đó là vàng cao quý nhất các bạn ơi, chớ không phải cục vàng đâu. Giã dụ là cục vàng thật đi nữa thì chúng ta cũng phải đào sâu dưới lòng đất, đãi sàng cho đất đai nó tan biến, cho nó ra hết đất đai rồi cô đọng lại, nấu cho thành vàng. Như vậy bản chất của vàng là tinh khiết, là tinh chất nhưng nó bị đất phủ cho nên ta phải sàng lọc nó. Đây là chân lý ngay chỗ này, các bạn phải nắm cho rõ, chân lý của Đức Phật dạy là nằm ngay đây, vàng là không có đất bên trong, nhưng đất thì phủ lên vàng. Để tìm được vàng ta phải sàng lọc đất ra để bắt đầu có được vàng, vàng thì đất phủ, nhưng trong vàng không có đất.

Vàng của chúng ta là gì? Là Phật tánh. Và hôm nay chúng ta chỉ để biến thành vàng. Tại sao? Bởi vì phật tánh của chúng ta đã bị đất phủ, đất gì đây? Đất của tham sân si, đá gì đây, đá của hỉ nộ ái ố. Đất gì đây? đất của phiền não đau khổ, nó phủ đầy phật tánh của chúng ta, chúng ta phải sàng lọc, chúng ta phải đào bới. Chúng ta phải dụng công. Y như vàng thật, người ta đi đào vàng rất là khổ, thậm chí khi tìm được vàng rồi, chân tay bị ghẻ lỡ nước ăn hết, bệnh hoạn có thể chết vì chất độc. Chúng ta đi tìm vàng là phật tánh. Nếu bình thường chúng ta cũng phải dụng công miệt mài, đào bới khổ cực mới có thể tìm được phật tánh của chúng ta. Nhưng hôm nay, hay ở chỗ là chúng ta có thần thông Mu A Mu Sa, Phật lực gia trì năng lượng từ bi, tha lực phật điển này là thần thông để chúng ta chỉ, chỉ ở đây là chúng ta thấy. Thấy được phiền não, chúng ta nhìn thấy rõ được phiền não đau khổ không phải của ta, nó chỉ là bùn đất, bao phủ tánh phật của chúng ta mà thôi. Tuy nhiên dưới con mắt của phàm phu, chúng ta không thể nhìn dưới con mắt của người phàm cái đất của tham sân si, đất đá phiền não của đau khổ nó phủ kín lên phật tánh của chúng ta. Ta tưởng rằng chúng là ta, phiền não đau khổ là ta, nhưng lành thay chúng ta ở trong quốc độ, và ở trong thời điểm đón nhận được phật pháp, siển minh trong cuộc đời để chúng ta nhìn thấy và học hỏi, để chúng ta qua Thất Bảo Huyền Môn, với vi diệu âm Mu A Mu Sa, chúng ta đón nhận được sự gia trì của phật lực, tha lực phật điển, từ trường yêu thương của mười phương chư phật, làm khí cụ, làm phương tiện, để trên bàn tay của cúng ta, ở trên con mắt của chúng ta có sức mạnh của tia sáng trí tuệ, chỉ vào trong phiền não ta nhìn thấy, chỉ vào trong đau khổ ta nhìn thấy, thì tức khắc đau khổ và phiền não đó sẽ rụng rơi, để hiển lộ phật tánh của chúng ta. Đó là thỏi vàng cao quý nhất. Đó là phật tánh của chúng ta. Bởi vì tất cả gì ta có trên thế gian này ta không mang đi được, nhưng phật tánh là cái mà đi đâu ta cũng mang đi được. Ta tìm được phật tánh, ta trở thành triệu phú, ta trở thành triệu phú, bởi có chết ta cũng còn, đi ta cũng mang theo. Còn của cải thế gian chỉ là phù du mà thôi, chết ta không mang theo được. Các bạn thật sự là người giàu có bởi thật sự các bạn đã có vi diệu âm Mu A Mu Sa, để các bạn chỉ vào trong phiền não, nhìn vào trong đau khổ, để rồi phiền não và đau khổ nó rụng rơi lộ ra phật tánh. Phật tánh là thứ cao quý nhất trong cuộc đời làm con phật. Phật tánh là thứ cao quý nhất mà chúng ta phải có và thấy được trên con đường về với Phật, trở về với chân như. Và phật tánh là thứ cao quý nhất bởi chính Đức phật đã nói và thọ kí. Thọ kí tức là khẳng định cho chúng ta điều đó chúng ta có. Khi ngài Thành Phật, ngài nói ta là Phật đã thành, còn chúng sinh các con là Phật sẽ thành. Hôm nay nương vào đại hùng đại lực vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa, sự gia trì của phật lực, tha lực từ bi của phật, phương tiện thần thông của hành giả, là phương tiện khi ta nhìn vào và chỉ vào phiền não đau khổ của chúng ta chúng liền rụng rời để lộ ra phật tánh an nhiên tự tại bình an và hạnh phúc.

Rồi các bạn đã nhận ra sự bình an và hạnh phúc của các bạn chưa? Chúng ta tự xưng là những người giàu có bởi chúng ta là con của bậc đại phú, đó là Đức Phật, ngài là bật đại giác, đại ngộ.

Ngài là bậc đại phú bởi vì ngài là bậc giàu có nhất trên thế gian này, trên cuộc đời này mà chúng ta biết được. Vì sao? Bởi ngài đã giác ngộ, cho nên muốn gì có đó, nhưng cái muốn của ngài không còn là cái muốn cho tự thân mà là muốn hóa độ chúng sanh khỏi lầm than và đau khổ. Khi chúng ta tìm thấy kho vàng của mình là phật tánh chân như, thì chúng ta đã trở thành những người con Phật thực thụ, bởi chúng ta đã thừa hưởng gia tài của Phật. Đó là phật tánh. Phật tánh là thứ cao quý nhất mà mỗi người chúng ta phải mang theo trên suốt hành trình trở về với Phật, và để đi tới cảnh giới cao cả. Phiền não và đau khổ chỉ là bùn và đất đá bám vào mà thôi. Ta không phải là bùn, ta cũng chẵng phải là đá, ta không phải là đất. Ta là phật sẽ thành, nhờ hùng lực của vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu sa mà chúng ta nhìn vô đất và đá phiền não kia, đất đá phiền não của đau khổ chúng liền phải tan biến, rụng rời, để hiển lộ ra thỏi vàng của phật tánh. Các bạn, đó gọi là chỉ đá đá hóa vàng. Bởi vì trong lớp bùn nhơ, lớp đá khô cứng kia của ác nghiệp tạo thành do tham sân si, tạo ra đau khổ và phiền não, bọc và phủ lên tánh phật của chúng ta. Ta nhìn vào bằng tánh thấy và biết, an trú trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa để rõ được cội nguồn của phiền não và đau khổ, do những ác nghiệp tiền kiếp ta đã tạo ra, với tánh thấy và biết ta nhìn rõ vào bản thể của chúng ta, vào trong chân tâm của chúng ta vào trong phật tánh của chúng ta.

Ta là người giàu có. Người nghèo thật khổ bởi không có cơm ăn, áo mặc, không có nước uống, không có nhà cửa. Chúng ta không tìm được phật tánh chúng ta như kẻ nghèo, phải ở đợ ở trong địa ngục ngạ quỷ, súc sanh. Đã bao nhiêu kiếp các bạn đã ở đợ ở trong đó rồi, làm nô lệ cho ngạ quỷ, địa ngục súc sanh đau khổ. Đó không phải là nhà của ta. Ta nghèo đến mức không có nhà để ở, phải chui xuống dưới để ở trong lửa cháy, trong đau khổ, trong kiếp sống toàn là sân si tham vọng. Hôm nay ta thấy phận số của chúng ta không phải là phận số nghèo xơ xác như vậy. Ta thật giàu bởi Đức Phật đã chỉ cho ta kho báu vĩnh hằng trong con người của chúng ta. Đó là Phật Tánh, mà Phật còn cho ta một phương tiện vi diệu đó là vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa, của sự thần thông chỉ đá đá hóa vàng. Ta là con phật, ta thừa hưởng được gia tài to lớn của phật và Phật đã thọ kí cho Ta là Ta sẽ là Phật sẽ thành.

Và đây chính là chân lý, là đề mục ta quán chiếu: chỉ đá đá hóa vàng.

Và bây giờ mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ, bàn tay trái bàn tay từ bi. Chúng ta hãy lấy trí tuệ và từ bi quán chiếu hơi thở chánh niệm và dùng tánh biết thấy để chúng ta trì niệm mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa. Tiếp đón sự gia trì của phật lực, tha lực phật điển, năng lượng từ bi mười phương chư phật tới với chúng ta. Mời các bạn

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sinh, để chúng con chỉ đá hóa vàng. Hít vào bằng mũi thở từ từ trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến) Mô phật.

Các bạn thân mến, ngày nay khi người ta tìm thấy vàng, người ta còn biết ứng dụng sử dụng vàng vào nhiều ngành nghề khác nhau. Đối với phụ nữ thì vàng có thể trang sức. Người ta còn sử dụng vàng để đắp lên mặt, làm cho con người sáng ra, thể hiện sự trẻ trung, người ta còn sử dùng vàng bỏ vào các thức uống để uống vào cho khỏe, ôi thôi đủ thứ. Vàng có thể ứng dụng vào sức khỏe, vào sắc đẹp, vào sự trang trí và là sự thể hiện giàu có. Phật tánh cũng vậy, nếu các bạn tìm thấy phật tánh thì các bạn hãy mang phật tánh và trang điểm cho cuộc đời thì các bạn sẽ là người đẹp nhất trên thế gian này. Xưa kia và ngày nay ra đường thấy ai trang điểm bằng vàng, nào là nhẫn, là bông tai, nào là dây chuyền, ta thấy người đó không những giàu có mà còn thể hiện được bản chất sống của cuộc đời. Các bạn, ta là con phật nếu chúng ta mang cái cao quý nhất của đời người là Phật Tánh trang điểm cho cuộc đời, làm thành nhẫn để đeo, làm thành bông tai để trang sức, làm thành dây chuyền để đeo lên cổ, làm thành căn bản của đời sống, để thể hiện tánh hiểu biết của đời người, thì các bạn chính là những người đẹp nhất trên cuộc đời này. Không những đẹp, còn thể hiện sự giàu có trong tánh thiện, trong pháp thiện, trong sự an nhiên tự tại. Xiễn dương tánh thấy và tánh biết, để đoạn diệt đau khổ và phiền não. Các bạn, các bạn sẽ đẹp mãi mãi. Vàng bạc là trang điểm cho đẹp, mà đẹp đó sẽ dần dần bị tàn lụi trở về với bùn đất chẳng có nghĩa lý gì. Chúng ta chăm sóc cho vẻ đẹp mà rồi nó sẽ bị tàn đi…. Nhưng nó sẽ là nghĩa lý cao siêu nếu chúng ta biết chăm sóc cho vẻ đẹp của Tâm hồn, của Tâm Linh mà nó bất diệt không bao giờ tàn lụi, bằng phật tánh của chúng ta. Hãy lấy phật tánh ra để trang điểm cho cuộc đời, hãy lấy phật tánh ra để sử dụng, để thể hiện pháp thiện của người con Phật.

Các bạn nếu các bạn thấy ai đó đau khổ trong cuộc đời, thì chúng ta phải giúp đỡ họ. Nếu họ có kho vàng mà bị đất đá đau khổ nó phủ đầy, hãy giúp đỡ họ, hồi hướng cho họ, để họ sàng lọc đất đá, để tìm thấy vàng, để họ có thể sống thanh tịnh như chúng ta.

Pháp tu của nhà Phật giúp cho cuộc đời của tất cả các cư sĩ, của mọi người, trở về sống thật sự trong cuộc sống của gia đình, làm giàu cuộc sống gia đình bằng xiễn dương tánh Phật, bằng tiếp sức với tha lực thần thông vi diệu âm Mu A Mu Sa, để có dõng lực của người con Phật.

Hãy trở về trong gia đình mình. Hãy sống ngay từ gia đình. Hãy biến gia đình mình trở thành người giàu có nhất. Hãy nhìn vào phiền não đau khổ trong gia đình của đời sống vợ chồng con cái, cha mẹ. Chỗ nào, đời sống nào, sự giao thoa nào còn có phiền não và đau khổ, là chúng ta còn có cơ hội ứng dụng thần thông vi diệu âm Mu A Mu Sa, để biến phiền não đau khổ đó thành vàng, thành pháp thiện để thấy được kho tàng, pháp thiện báu vật cao quý nhất là phật tánh ngay ở chỗ đó.

Và pháp học Phật không phải cứu người mà quên gia đình, mà phải trở về với gia đình, để làm cho gia đình chúng ta thanh tịnh trước, để rồi lan tỏa hương thanh tịnh, giới hạnh đó để cứu những người khác đan lâm vào lầm than và đau khổ. Chúng ta là con Phật, nghĩa là chúng ta là con của nhà giàu, vậy thì chúng ta hãy đem sự giàu có đó mà san sẻ cho những con người còn đang thiếu thốn với đời sống tâm linh này. Hãy giúp đỡ bản thân mình cho giàu đi và rồi mang sự giàu có đó san sẻ cho mọi người. Hãy chỉ đất đá và phiền não trong lòng của chúng ta để biến thành Phật tánh, để rồi chúng ta cũng dùng thần thông này để chỉ đất đá phiền não đau khổ của người, biến chúng thành vàng để giúp đỡ bản thân và người khác thêm an bình và hạnh phúc.

Và bây giờ mời các bạn. Đặt bàn tay phải là bàn tay trí tuệ, bàn tay trái bàn tay từ bi chúng ta hãy lấy trí tuệ và từ bi quán chiếu hơi thở chánh niệm và dùng tánh biết thấy để chúng ta trì niệm mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa. Tiếp đón sự gia trì của phật lực tha lực phật điển, năng lượng từ bi mười phương chư phật tới với chúng ta. Mời các bạn

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sinh, để chúng con chỉ đá hóa vàng. Hít vào bằng mũi thở từ từ trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến) Mô phật.

Những ai đủ duyên cùng đồng tu Với Bảo Thành chúng ta sẽ đón nhận thật nhiều sự gia trì của phật lực, của tha lực phật điển, từ trường yêu thương của mười phương chư phật vào thân tâm để chúng ta ứng dụng tha lực đó, cùng tự lực cầu đạo của chúng ta để chúng ta có dõng lực nhìn thẳng vào phiền não và đau khổ để biến chúng thành tánh phật của chúng ta. Phật tánh phủ bởi phiền não và đau khổ. Đất phiền não và đau khổ kia đã phủ kín Phật tánh của chúng ta. Chúng ta có thần lực của vi diệu âm Mu A Mu Sa, tha lực phật điển đó khi chúng ta nhìn thấy phiền não, đau khổ ở đâu thì đau khổ phiền não đó liền biến mất, để hiển lộ Phật tánh của chúng ta. Các bạn, Phật tánh là vàng, Phật tánh là thứ cáo quý nhất trong cuộc đời của người con Phật, bởi khi ta chết đi trong cuộc đời này Phật tánh vẫn mang theo được, còn tất cả những vật chất của thế gian không thể mang theo được. Chúng ta thật sự là những người giàu có nhất trên cuộc đời này, bởi ta đã tìm được kho tàng pháp bảo của Phật tánh, mà đức Phật đã thọ kí cho chúng ta.

Chúng ta hãy cảm niệm ân đức và tri ân đức Phật, cùng hồi hướng công đức ngày hôm nay cho buổi đồng tu này.

Mô Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn