Search

Bài 1082: Thông Mọi Bế Tắc – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa

Suốt cuộc đời của Đức Phật khi ở trên trần gian này, Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta phải sống một đời sống chánh niệm, lấy hơi thở để an trú tâm của mình vào trong đó, để nuôi dưỡng tánh biết và tánh thấy của mình, quán chiếu những sự việc, những suy nghĩ, những lời nói của chúng ta. Thật ra trong nhà phật dạy rằng nghiệp của chúng ta tạo ra do ác nghiệp và thiện nghiệp đều từ thân ngữ ý. Thân ngữ ý nghĩa là những hành động tạo tác của ta, những ngôn từ lời nói của ta và những suy nghĩ của ta sẽ tạo ra thiện nghiệp hay ác nghiệp. Ác nghiệp gây sự đau khổ, gây trở ngại cho ta và cho người. Thiện nghiệp tạo ra sự hạnh phúc và sự lợi lạc trong đời sống bình an. Và càng đi sâu chúng ta cũng để tư tưởng của chúng ta nghĩ thật đơn giản, vậy cũng đủ rồi.

Ta nên an trú vào hơi thở để theo tánh biết thấy, để nhìn những tư tưởng, những ngôn ngữ và hành động của chúng ta, để chúng ta làm chủ được những tư tưởng, những ngôn ngữ và hành động hướng thiện theo pháp thiện đó gọi là tu, giữ trong chánh niệm của pháp thiện.

Thất Bảo huyền Môn chúng ta an trú vào hơi thở vào ra. Khi hít vào ta hít bằng mũi phình bụng ra, đưa hơi xuống bụng, hít vừa theo sức của mình và thở ra ta trì mật trú Mu A Mu Sa, đồng thời gian với lúc ta thở ra. Đều ra không nhanh không chậm đó là chu kỳ vận khí. Khi ta vận khí như vậy, ta an trú với tánh biết và thấy, tức là chúng ta dùng tánh biết thấy để quán chiếu suy nghĩ của mình khởi lên điều gì, dĩ nhiên miệng chúng ta chỉ còn bốn chữ Mu A Mu Sa, thân thì tọa thiền rồi. Nhưng khi tha lực phật điển năng lượng từ bi phật lực gia trì vào thân tâm của chúng ta tác, động vào thân tâm cho nên thân chúng ta lúc đó sẽ động. Lúc đó ta sẽ nhìn nó, nhìn với tánh thấy biết nhưng không tác động vào, và cứ theo dõi như vậy ta sẽ tiếp nhận được tha lực phật điển tiếp vào bên trong thân của chúng ta.

Ta đặt bàn tay trái, bàn tay trí tuệ vào bàn tay phải, bàn tay từ bi. Rồi chúng ta bắt đầu vận hành 7 biến vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh, và gia trì phật lực để chúng con thông mọi bế tắc trong đời. Trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến).

Các bạn, với tha lực của chư Phật và tự lực cầu đạo của mọi người chúng ta, phối hợp nhẹ nhàng, giúp ta có một định lực vững chãi, để có khả năng quán chiếu tất cả các pháp thiện và bất thiện đang xảy ra trong cuộc đời, chúng ta chuyển hóa chúng.

Đề mục nay nói tới Thông Mọi Bế Tắc. Đức phật dạy bế tắc tới từ đâu: Bế tắc tới từ tà kiến, tà là chướng ngại, kiến là cái nhìn của chướng ngại, suy nghĩ của chướng ngại. Những cái nhìn và suy nghĩ gây ra đau khổ cho người khác và cho chúng ta tạo ra chướng ngại trong cuộc đời. Chúng ta không nhận ra điều đó và chúng ta có một cái nhìn và có những suy nghĩ luôn luôn tạo khổ cho ta và cho người. Những suy nghĩ mà tạo khổ cho mọi người trong cuộc sống không khác gì những viên gạch được trét xi măng và bức tường ngăn cách ta giữa ta và mọi hiện tượng kỳ diệu ở bên ngoài, bức tường đó nó làm bế tắc tất cả, nó làm ngăn ngại và chướng ngại, đấy là một sự chướng ngại sự tự do chính ta bởi chúng ta có tà kiến.

Có ba thứ tà gây ra chướng ngại mà hầu hết chúng ta không bao giờ tư duy và để ý. Nếu như chúng ta thấy rằng một món đồ ăn nào đó khi ăn vào bị đau bụng nhất định ta sẽ không ăn. Nhưng chỉ vì ta không biết khi ăn vào rồi lại đau bụng nên ta lại tiếp tục ăn. Mọi bế tắc trong cuôc đời chư phật nói chỉ do ba thứ tà này, nhưng chúng ta không nhìn thấy, chúng ta bị chướng ngại nhưng chúng ta không thể hiểu được nó tới từ đâu, nguyên nhân gốc rễ của nó ở đâu, tới từ chỗ nào.

Lành thay lành thay chúng ta sinh sau thời Đức Phật gần 2600 năm. Và Đức Phật truyền dạy lại cho chúng ta. Và chúng ta khởi tín tâm với ngài, đã quy y nhận Đức Phật làm thầy, giáo pháp của Đức Phật là con đường, làm kim chỉ Nam để chúng ta nhìn rõ chướng ngại do ba thứ tà này tạo ra.

Lúc nãy chúng ta nói rằng tà kiến là nói từ ý, tà ngữ là tới từ miệng. Miệng sử dụng để ăn uống và nói. Ngôn ngữ chúng ta sử dụng hằng ngày là những tà ngữ, chúng ta sử dụng những ngôn ngữ tạo khổ cho nhau, gây khổ cho nhau, gây phiền não gây đau khổ, thậm chí ở trên đời không cần dùng, sắm dao, vũ khí để giết người mà ngôn ngữ của mình cũng có độ sắc bén giết chết người. Không hẳn giết một lần, mà giết dai dẳng trong cuộc đời. Đó là tà ngữ, tà ngữ còn có sự thô ác, thị phi, thêm bớt cũng là tà ngữ, nói ngược thêm bớt, có nói ngược, ngược nói xui, không nói có, có nói không, vu khống hàm oan cũng là tà ngữ.

Ngôn ngữ ta sử dụng nói chung là tạo khổ, gây phiền não gọi là tà ngữ. Rồi có thứ tà thứ ba là tà hành động. Những hành động tạo khổ, gây đau khổ, gây chia rẽ, gây chết chóc, những hành động sát hại nhân sinh gọi là tà hành động.

 Ba thứ tà – tà kiến, tà ngữ và tà hành động, như ba tảng núi lớn chúng ta đã đặt ngay trước mặt, đổ thêm bê tông cốt sắt, xây dựng vững chắc. Nó cản trở ta đi tới. Đó là chướng ngại trong cuộc đời. Khi thấy chướng ngại tạo ra từ đâu, ta mới có thể thông mọi bế tắc được. Còn khi ta chưa thấy chướng ngại sự bế tắc do nguyên nhân gì, từ đâu tới, ở chỗ nào, gốc rễ nó ở đâu, ta không thể thông được mọi bế tắc đó. Khi bạn hiểu rõ chân lý đức phật dạy: mọi bế tắc tới từ tà kiến, tà ngữ và tà hành động, chúng ta liền biến tà kiến thành chánh kiến.

Chánh kiến là những suy nghĩ những tư tưởng mang lại hạnh phúc và bình an cho ta và cho người.  

Chánh ngữ là những ngôn ngữ dễ thương, từ ái tạo niềm vui khởi lên sự bình an hạnh phúc cho muôn loài muôn vật.

Chánh Hành Động là những hành động san sẽ yêu thương, phóng sanh, cứu người, trợ lực cho ta và cho người có đời sống bình an và hanh phúc.

Thấu được điều đó là chúng ta bắt đầu gỡ bỏ những tà kiến, tà ngữ và tà hành động từ vô thủy ta đã bao bọc xung quanh để chúng ta không thể thoát được.

Một bức tường xây lên rồi, bằng xi măng cốt thép rồi, thì các bạn không thể dùng lực bình thường để xô đổ và đập bể nó đi được mà phải dùng búa, dùng máy móc và dùng ngoại lực bên ngoài. Khi xây lên ta dùng sức mạnh tự lực của ta để tạo ra chướng ngại đó, nhưng khi phá đi ta phải phối hợp giữa tự lực và ngoại lực, ngoại lực đó là tha lực của phật điển để có thể đẩy lùi và phá tan đi mọi chướng ngại, để đi tới sự thông mọi bế tắc. Chúng ta phải luôn luôn nương vào sự gia trì của phật lực. Chúng ta có thể diễn giải đơn giản phật lực như chiếc xe máy cày máy ủi có khả năng ủi và phá vỡ những tường thành ngăn cản phía trước do chính chúng ta xây nên bởi ba viên gạch của tà kiến, tà ngữ và tà hành động, như vậy sẽ làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn dùng bàn tay mà đập, đập mãi nó cũng sẽ bể thôi. Nhưng khi những chướng ngại đó nó bể, nó tan biến, thì cuộc đời của ta đã đến lúc trở về với lòng đất rồi.

Ngày nay đối với nền khoa học phát triển nhanh chóng, mọi sự việc trong đời la luôn có phương tiện để hổ trợ, đi đây đó ta luôn có phương tiện giao thông, xây dựng nhà cửa ta có phương tiện để xây dựng, và những thứ khác ta cũng luôn có phương tiện. Ngay khi chúng ta đang hướng dẫn nhau đồng tu cũng như vậy, cũng áp dụng phương tiện internet toàn cầu và hệ thống máy tính, của phone, của máy móc có chế độ thông minh cảm ứng…

Đức phật ngày xưa đã cho tặng chúng ta những phương tiện cảm ứng, cảm ứng ở đây không phải cảm ứng điện từ mà nó còn siêu hơn cảm ứng điện từ, Vì cảm ứng ở đây là cảm ứng đạo giao qua phật lực gia trì, năng lượng từ bi, tha lực phật điển. Một sự cảm ứng vô biên siêu việt vượt hẳn lên trên tất cả trí thông minh của loài người. Bởi nó tới từ bậc đại giác đại ngộ là Đức bổn Sư thích Ca mâu Ni Phật, đây là phương tiện đặt biệt nếu chúng ta tu thiền Thất Bảo Huyền Môn chúng ta có phương tiện lớn như vậy để di chuyển mọi bức tường thành trở ngại, mọi trở ngại chúng ta đã tạo nên để phá thông mọi bế tắc. Các bạn đây là sự thật. Vì sao? vì khi các bạn tiếp được sự hộ trì của Phật lực, năng lượng yêu thương của chư Phật, thì tất cả những lớp xi măng gắn kết ba viên đá, ba tảng núi của tà kiến, tà ngữ tà hành động liền bị phá tan. Và từ những tảng đá lớn như vậy, chúng liền biến nhỏ và chúng trở thành hư không. Để chúng ta nhẹ nhàng bước tới phía trước trong sự bình an, vượt qua chướng ngại của cuộc đời. Nếu nói cho đơn giản hơn, các bạn nhớ như vầy: Tất cả những lực không có lực nào thắng nổi lực của tình yêu, nếu nói về năng lượng thì không có nguồn năng lượng nào hơn.

Những ai còn bế tắc, từ đó chúng ta nhận thật rõ chúng ta vẫn còn có tà kiến. Nếu trong suy nghĩ chúng ta không thông suốt, chúng ta cũng còn những tà kiến ở trong đầu. Chúng ta dùng năng lượng từ bi quán chiếu, nhiếp thông vào tư tưởng của chúng ta, thì tư tưởng, suy nghĩ của chúng ta liền được thấm nhuần năng lượng từ bi, thì từ đó chánh kiến được lưu thông và vươn mình trổi dậy. Chúng ta sẽ có những suy nghĩ thông suốt không còn bế tắc. Đây là sự thật, thật là lý thú cao siêu nhiệm màu. Nếu như các bạn để ý và thực hiện các bạn sẽ thấy tuyệt vời vô cùng. Trong những lúc các bạn bị bế tắc khi suy nghĩ về một vấn đề gì đó của cuộc sống, hoặc đang làm việc bị bế tắc, hoặc trong quan hệ giữa vợ chồng có sự bế tắc, hoặc trong quan hệ giữa người với người, người với cuộc sống, với xã hội, suy nghĩ của chúng ta bị bế tắc dồn cục, các bạn biết ngay rằng chúng ta đang có tà kiến, có những tư tưởng tạo khổ cho muôn loài hoặc cho ta. Ngay lúc đó các bạn an nhiếp vào hơi thở đón nhận nặng lượng từ bi đưa vào trong tâm, trong tư tưởng trên đỉnh đầu của các bạn để rồi năng lượng từ bi đó truyền, chuyển hóa và làm cho những chánh kiến của các bạn bắt đầu khởi dậy, từ từ từ từ rồi bắt đầu khởi dậy và phát triển được suy nghĩ thông suốt ngay lúc đó, những sự bế tắc trong suy nghĩ, mối tương tác đó liền thông suốt. Đây là sự thực mà các bạn có thể thí nghiệm được. Hoặc khi các bạn bị bế tắc trong cuộc sống, trong những cuộc đàm thoại nói chuyện chia sẽ với nhau không biết phải nói gì, nó hoàn toàn bị bế ngôn ngữ, không biết chạy đâu hết, ngay chính lúc đó các bạn hiểu rằng đó là bạn đã sử dụng quá nhiều tà ngữ, nghĩa là những ngôn ngữ thuộc về dạng như thị phi đàm tiếu nói thêm nói bớt ngôn ngữ thô ác, ngôn ngữ chia rẽ. Vì các bạn sử dụng nhiều ngôn ngữ này cho nên ngôn ngữ của các bạn bị bế tắc và không thông. Lúc đó các bạn cũng nhiếp tâm vào hơi thở chánh niệm, đón nhận phật lực gia trì, năng lượng từ bi và quán chiếu trên miệng của các bạn, để chuyển hóa những thứ tà ngữ đó đi thì ngôn ngữ các bạn sẽ thông và từ đó các bạn sẽ quán chiếu cách ăn nói của các bạn để mang lại niềm vui hạnh phúc cho muôn người có sự gắn kết trong tình thương trên mọi phương diện của cuộc đời. Các bạn thí nghiệm đi, sẽ cho thấy sự thích thú của sự kỳ diệu.

Các bạn nào có những hành động nóng nảy làm cho chồng vợ, người thân trong gia đình hoặc trong sự đối ứng với mọi người thường có những hành động gây ra chia rẽ làm người khác không yêu thích. Đó chính vì các bạn có nhiều tà hành động trong cuộc sống. Năng lượng nó được tích lũy theo chiều hướng tiêu cực nay nó bị bế tắc và chúng ta cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Cũng chính lúc đó, các bạn nhiếp thâu tâm vào hơi thở chánh niệm, đón nhận phật lực gia trì, năng lượng từ bi vào thân, thì tức khắc thân của các bạn sẽ nhẹ nhàng dễ chịu, và có những cử chỉ, những hành động thể hiện sự thương yêu, đây là sự hiển nhiên của phép màu do Thất Bảo Huyền Môn mang lại sự lợi ích đó cho các bạn.

Thông mọi bế tắc là sự thật, bởi năng lượng tình yêu của chư phật thật là lớn có thể đẩy lùi đi tất cả những tà kiến, tà ngữ và tà hành động do chính chúng ta tạo ra gây ra chướng ngại cho sự bình an và hạnh phúc trong cuộc đời. Khi nhận rõ được gốc rễ của phiền não do ba thứ tà này tạo ra, gây ra chướng ngại trong cuộc đời, chúng ta kiến lập, khiêm tốn thành kính và chân thành đón nhận tha lực phật điển năng lượng yêu thương của chư Phật làm nhiên liệu, làm sức mạnh cộng hưởng với tự lực muốn vươn dậy trong đời sống tràn đầy ba tà kiến, thì nhất định chúng ta sẽ có được sự tràn ngập năng lượng yêu thương của chư Phật. Và sự gia trì của phật lực đó sẽ giúp ta chiến thắng tất cả mọi sự chướng ngại và làm thông mọi bế tắc trong cuộc đời, thông từ tư tưởng, từ ngôn ngữ đến hành động. Người thường xuyên tu luyện Thất Bảo Huyền Môn, sẽ đón nhận được tha lực phật điển thường xuyên. Và tha lực phật điển sẽ giúp cho người đó có những ý tưởng thông suốt lành mạnh, có những tư tưởng mang lại niềm vui hạnh phúc cho họ và cho mọi người. Ta gọi dó là chánh kiến. Người đó thường có chánh kiến hiển nhiên trong tư tưởng. Người đó luôn có những ngôn ngữ mang lại sự giao thoa với muôn người, mang lại niềm vui cho muôn người. Đi tới đâu tiếng nói của họ như hương hoa lan tỏa khắp nhiều nơi, để ai ai cũng thương mến họ. Người có năng lượng của phật lực gia trì, lời nói của họ mang lại điều yêu thương và mọi người sẽ thương mến họ. Người tiếp được tha lực phật điển, năng lượng từ bi, hành động của họ luôn luôn là những hành động biểu hiện lòng từ ái, lòng yêu thương, tâm chân thật, biết chăm sóc, biết chia sẽ, biết giúp đỡ bản thân của họ và muôn người. Người đó luôn luôn có chánh kiến, chánh ngữ và chánh hành động. Chính trong ba chánh này mà đời sống chúng ta sẽ hoàn hảo hơn, được nuôi dưỡng bởi phật lực gia trì, năng lực từ bi của mười phương chư phật, tha lực phật điển. Ba tà – tà kiến, tà ngữ và tà hành động không còn tồn tại nữa. Ba tà đó chẳng khác gì như ba hầm lửa thiêu đốt cuộc đời chúng ta trong những kiếp qua. Nhưng nay ta tiếp được phật lực năng lượng từ bi của chư Phật, qua tha lực Phật điển hòa quyện vào tự lực cầu đạo giác ngộ sự vươn lên, trỗi dậy, không chấp nhận sự đau khổ phiền não hiện diện. Chúng ta đã biến tà ngữ, tà hành động và tà kiến thành chánh kiến, chánh ngữ và chánh hành động. Ba hầm lửa nay biến thành ba kho báu, kho báu của chánh kiến, kho báu của chánh ngữ, kho báu của chánh hành động. Ba kho báu này đầy đủ trân châu bảo ngọc, vàng bạc châu báu kim cương hột soàn trong ta. Bởi người có chánh kiến không khác gì như mỏ vàng. Luôn luôn có những tư tưởng tốt đẹp và họ sống bình an hạnh phúc. Các bạn có được tất cả các kho báu trên trời, từng li từng tí từng việc làm, từng cử chỉ của họ luôn luôn tạo ra một sức mạnh, do lòng khoan dung,  tình yêu thương. Thể hiện qua sự chia sẻ, san sẻ và giúp đỡ, đó là thứ cao quý, là báu vật trong đời người. Các bạn, các bạn không còn té vào ba hầm lửa tà pháp do tà kiến tà ngữ.

Chính những điều này làm sức khỏe của bạn viên mãn, bệnh tật sẽ tiêu tan, phiền não sẽ từ từ đoạn diệt, đi tới thân hết bệnh tâm hết phiền não. Đây là điều cao quý nhất trong kiếp người. Thì chúng ta thật sự đã an trú trong niết bàn tự tại của chân tâm với hơi thở chánh niệm.

Đây là chân lý một đời người ai cũng có thể có cơ hội làm được. Nó không hảo huyền mộng mơ hư ảo. Nó thật là chân thật, thật rõ ràng. Ai cũng có thể ứng dụng được. Nó đơn giản như trong kiếp người, ta đói thì ta ăn, ta hết đói.

Khi chúng ta thực hành được những điều như vậy thì bệnh sẽ hết, đau khổ sẽ hết, phiền não sẽ hết. Ta có được sự hạnh phúc, phiền não sẽ hết và ta sẽ thông mọi bế tắc trong cuộc sống. Các bạn nào vẫn còn bế tắc trong cuộc đời, nhìn thử coi bế tắc đến từ đâu, suy nghĩ bế tắc hay lời nói bế tắc, hay hành động bế tắc. Nó chỉ có ba điều đó mà thôi, các bạn quán chiếu cho thật rõ rồi tích lũy phật lực gia trì qua năng lượng từ bi, tha lực phật điển của vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa, các bạn sẽ thông mọi bế tắc. Đó là kinh nghiệm tự thể của Bảo Thành đã thực tập, và của biết bao nhiêu các bật tổ, của những hành giả, của những vị tổ tu theo pháp môn Thất Bảo Huyền Môn. Mà chúng ta cũng đã chứng nghiệm được rồi, vậy thì phải hoan hỉ tiếp tục tu để chúng ta thông mọi bế tắc trong cuộc sống, để chúng ta có cuộc sống đích thực và có cuộc sống bình an trong mỗi giây phút của cuộc đời.

Ta đặt bàn tay phải “bàn tay trí tuệ” và bàn tay trái “bàn tay từ bi” rồi chúng ta bắt đầu vận hành 7 biến vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bị tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực để chúng con thông mọi bế tắc trong đời. Trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến)

Các bạn thân mến, tư tưởng bế tắc nó thường có tư tưởng cục bộ, gây hấn, khó chịu nóng nảy, và tạo ra phiền não. Chính khi bế tắc như vậy thường bị khủng hoảng đời sống tinh thần và gây ra trở ngại, tạo ra thất bại trong cuộc đời. Khi chúng ta bị bế tắc về ngôn ngữ, thì chúng ta thường ăn nói cục bộ. Ngôn ngữ không có đầu không có đuôi, thường không thông lí đạt tình, không xuôi, không mang lại lợi lạc cho cuộc đời, thường là những lời lỗ mãng, thô ác. Khi chúng ta bị bế tắc trong thân xác, chúng ta có những hành động gây đau khổ cho mọi người, như đập bàn đập ghế, chỉ tay mắn mỏ. Ôi những cách đó chúng ta thấy hằng ngày, chính là vì chúng ta bị ba tảng núi nơi của tà kiến, tà ngữ và tà hành động vô lượng kiếp qua đã đè bẹp lên cuộc đời của chúng ta. Nhưng hôm nay đã nhận rõ được sự chướng ngại và bế tắc đó tới từ tà kiến, tà ngữ và tà hành động. Ta sẽ biến chúng thành chánh ngữ, chánh kiến và chánh hành động. Bằng gì, bằng tự lực cầu đạo giác ngộ không chấp nè, không có chấp nhận sự chương ngại đó, không có chấp những điều gì ta tạo ra đang gây ra chướng ngại, mà ta có lực vươn dậy, trỗi dậy, muốn phá tan đi sự chướng ngại đó. Chúng ta không dùng sức đó một mình mà chúng ta có sự cộng hưởng của Phật lực gia trì, tha lực phật điển năng lượng từ bi, tha lực của chư Phật và tự lực của chúng ta phối hợp nhịp nhàng trong hơi thở chánh niệm và vi diệu âm Mu A Mu Sa, chúng ta sẽ phá tan được những chướng ngại trong cuộc đời và ta thông mọi bế tắc để cho chúng ta tìm lại được mọi sự hạnh phúc và bình an trong ngay giây phút ta đang sống.

Các bạn, đây là hiện thực và rõ ràng. Bởi mỗi chúng ta khi tu tập Thất Bảo Huyền Môn, các bạn đều cảm nhận được tha lực phật điển gia trì cho các bạn, các bạn đều cảm nhận được phật lực tác động vào thân tâm, các bạn đều cảm thấy hạnh phúc và an vui. Khi năng lượng yêu thương từ trường yêu thương của chư phật đổ tràn ban rải xuống thân tâm của các bạn, nếu các bạn muốn nuôi dưỡng cuộc đời của các bạn, nếu các bạn muốn nuôi dưỡng thân ngữ ý của các bạn trong sự gia trì của phật lực, trong từ trường yêu thương như vậy thì tà kiến, tà ngữ, và tà hành động không có chỗ để bám vào. Và chính từ thân ngữ ý sẽ trở về con đường chánh để tạo ra hạnh phúc và bình an cho các bạn và cho tất cả những người các bạn yêu thương. Bất cứ ai đang bế tắc trong cuộc đời, từ tư tưởng lời nói đến hành động, hoặc bế tắc về mọi phương diện, các bạn hãy nhớ rằng, chính khi các bạn biết được họ bế tắc, các bạn hiểu được bế tắc đó tới từ đâu thì chúng ta hãy thành tâm chánh niệm trong hơi thở trì mật trú Mu A Mu Sa đón nhận sự gia trì của phật lực và hồi hướng cho người đó ngay. Chính sự hồi hướng của tha lực phật điển của ta tới với mọi người chẳng khác gì người đó đang khổ sở đẩy một tảng đá đi qua hướng khác mà sức không đủ, ta lại có hai bàn tay tiếp cận vào và nhiều bàn tay khác tiếp sức vào qua sự hồi hướng tha lực phật điển của sự cộng hưởng do đồng tu như vầy, nhất định những người đó sẽ đẩy lùi được tảng đá chướng ngại trong cuộc đời, để thông những bế tắc đang gây ra đau khổ phiền não cho họ. Hạnh phúc nhất trong cuộc đời là chúng ta biết tu để thông mọi bế tắc cho chính mình và nâng đỡ những người đang bị bế tắc cũng thông những bế tắc đó. Cuộc sống rất cần và cần lắm những tấm lòng luôn biết nghĩ về bản thân của họ, và nghĩ đến muôn người. Chúng ta nghĩ đến tất cả và tất cả chúng ta phải cống hiến. Chúng ta phải hồi hướng, hồi hướng tất cả sự gia trì của phật lực, tha lực phật điển yêu thương mà chúng ta đón nhận được qua sự tu luyện của chúng ta tới muôn loài muôn vật, để  ta và muôn loài muôn vật đều thông mọi bế tắc, sống trong an vui và hạnh phúc. Điều đó ở trong tầm tay của chúng ta. Ta làm được và người cũng làm được, nhưng ta phải làm trước cho người noi gương. Ta làm trước và hồi hướng cho người và người nhận được sự thông suốt đó, thông mọi bế tắc đó họ sẽ noi gương của ta mà thực hành pháp này. Đời sống của các bạn là giáo pháp hành, sống trong cuộc đời gọi là thân giáo. Đời sống của chúng ta là thân giáo, có nghĩa là có sự hành động của giáo pháp, có sự tương tác rõ ràng, tu luyện để đi tới kết quả. Không phải chúng ta về lý thuyết để nói chúng ta đang tu, đang tu pháp hành, mà là hành pháp mà đức Phật dạy, để giải thoát mọi bế tắc cho chúng ta. Và chúng ta khi được thông mọi bế tắc rồi, chúng ta giúp đỡ những người khác cũng thông mọi bế tắc trong cuộc đời của họ.

Vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa, sự gia trì của Phật lực để mỗi một người chúng ta tiếp được tha lực phật điển, từ trường yêu thương của mười phương chư Phật rất quan trọng, rất quan trọng bởi tha lực đó, sự gia trì của phật lực đó sẽ hỗ trợ với tự lực của chúng ta. Các bạn nhớ, nếu các bạn không có sự tự giác để có sự tự lực đứng lên vươn dậy đón nhận tha lực, phối hợp với tự lực để đi tới phía trước, thì các bạn không thể thông mọi bế tắc trong cuộc đời. Ngoài tự lực của các bạn muốn vươn tới, vươn ra, chúng ta còn cần có sự cộng hưởng của tha lực trong khi chúng ta chưa đủ sức, chưa đủ lực để vượt qua. Thì chính sự gia trì của phật lực năng lượng từ bi của mười phương chư phật sẽ tiếp sức cho chúng ta. Đây là một chuyến đi có tiếp sức, một cuộc chạy có tiếp sức, và một pháp hành có sự tiếp sức của tha lực phật điển phương vi diệu. Ta đã có trong tay phương tiện vi diệu để thông mọi bế tắc, hãy ứng dụng mọi phương tiện đó vào từng hơi thở, từng dây phút của cuộc sống để thông mọi bế tắc của cuộc đời cho mình và cho muôn người, để ai ai cũng có được hạnh phúc và bình an

Mời các bạn, ta đặt bàn tay trái “bàn tay trí tuệ” và bàn tay phải “bàn tay từ bi” rồi chúng ta bắt đầu vận hành 7 biến vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bị tới muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực để chúng con thông mọi bế tắc trong đời. Trì mật chú Mu A Mu Sa (7 biến).

Mô phật, Chúng ta đã kết thúc bài hôm nay trong 21 biến vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa, Bảo Thành và các bạn đã đón nhận thật nhiều tha lực Phật điển được sự gia trì của Phật lực, tha lực Phật điển, từ trường yêu thương từ mười phương chư Phật đổ tràn vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy nuôi dưỡng thân ngữ ý của mình bằng sự gia trì của Phật lực, từ trường yêu thương này, để chúng ta có được sự chánh kiến, chánh ngữ và chánh hành động, tạo ra được ba kho báu, để chúng ta tận hưởng hạnh phúc và bình an ngay trong cuộc sống của kiếp người này. Chúng ta cũng hồi hướng cho muôn loài để cùng với chúng ta có được hạnh phúc và an vui.

Giờ đây mời các bạn chúng ta chấp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư thích Ca Mâu ni Phật. Mu A Mu Sa chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì phật lực để tất cả mọi loài đều thông mọi bế tắc, với sự cộng hưởng đồng tu hôm nay tạo được chút phước báu nào, chúng con hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia để họ cũng đón nhận được tha lực Phật điển, từ trường của yêu thương, để họ thông mọi suy nghĩ và mọi bế tắc trong cuộc đời, để cùng nhau ngồi lại lập được chính sách tạo nền hòa bình cho thế giới. Chúng con cũng hồi hướng cho các khoa học gia, ngành y ngành dược chế ra được vắt xin và cứu chữa lành các chứng bệnh, các bác sĩ, y tá y sĩ nhân viên cứu trợ cứu tế trên thế giới cũng thông mọi bế tắc biết yêu thương chữa lành bệnh nhân. Chúng con đặc biệt hồi hướng tới tất cả các người dân Mỹ đều lãnh nhận được sự bình an và sự gia trì của Phật lực để thông mọi bế tắc, biết tha thứ bao dung và cùng có những sự đàm thoại đưa tới sự hiểu biết, không còn phận biệt kỳ thị. Chúng con cũng thành tâm hồi hướng tới cho tất cả các chư vị vong linh đã tuyệt mạng trong những ngày qua, tuần qua vì những cuộc xuống đường, họ biết tha thứ không sân giận để được siêu thoát về cảnh giới an lành, chúng con thành tâm cầu xin mười phương chư phật tùy thùy chứng minh. Mô phật

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn