Search

Bài 1081: Càn Khôn Rộng Mở – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Hơi thở đi vào bằng mũi đi xuống dưới phổi đi dần dần xuống đan điền khí hải, khi đi xuống ta phình bụng ra, khi hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng hóp bụng vào, khi thở ra chúng ta sẽ trì vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta đặt bàn tay phải, là bàn tay trí tuệ và bàn tay trái là bàn tay từ bi. Chúng ta hãy lấy từ bi và trí tuệ để đồng trì niệm vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện mười phương chư phật ban rải tha lực phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh.

Các bạn hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật trú Mu A Mu Sa”. (7 lần)

Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn, chúng ta cũng như mọi ngày tu tập. Khi trì bảy biến vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa vừa xong thì chúng ta tiếp nhận được thật nhiều tha lực phật điển năng lượng từ bi và gia trì phật lực vào thân tâm của chúng ta.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là “càn khôn rộng mở”. Hai chữ Càn khôn thì thật là huyền bí. Đã là kiếp con người ai cũng mơ ước một lần nhìn thấy càn khôn. Những triết lý, những danh từ diễn tả về càn khôn, về tam thiên đại thiên thế giới, rồi đã biết bao nhiêu ngàn năm qua con người đã tốn biết bao nhiêu nước miếng, thời gian, để diễn tả về càn khôn, tam thiên đại thiên thế giới, bao nhiêu chữ nghĩa, bao nhiêu mực bao nhiêu giấy. Thế mà ngoài Đức Phật ra có ai biết được là gì đâu, có ai chứng thấy đâu, thế mà con người cứ miệt mài đắm chìm theo hai chữ càn khôn. Chạy theo miệt mài rồi thích thú, rồi thì cảm thấy như là đã được điều đó. Có thật nhiều con người còn nói thật là mạnh khẳng khái, ta đã thấy được tam thiên đại thiên thế giới, rồi thấy nào là niết bàn, nào là phật giới, nào là cảnh giới này cảnh giới kia. Cái đó hình như hấp dẫn mỗi người chúng ta khi còn làm người, con người khi chưa thấy chưa biết, chưa đi tới sự chứng ngộ như Đức phật, hình như nó đánh thức tánh tò mò của chúng ta. Mà tò mò thì có ai thấy rõ đâu. Thế nhưng nó vẫn như rõ mồn một bởi những sự ghi chép, kể cho nhau nghe. Đề mục càn khôn rộng mở hôm nay chúng ta quán chiếu trong thất bảo huyền môn không đồng nghĩa với định nghĩa càn khôn tam thiên đại thiên thế giới bao trùm của vũ trụ như những người khác ở trong kiếp người này cứ diễn tả về trật tự của toàn bộ vũ trụ mênh mông này, vũ trụ này hình thành như thế nào, cảnh giới này hình thành như thế nào. Trong vũ trụ mênh mông, có thế giới này thế giới kia. Ngoài chư Phật ra, Ngài là bật đại giác đại ngộ còn tất cả chúng ta chỉ là những người nghe kể chuyện, nếu chúng ta không tu tập, những câu chuyện kia chỉ là huyền thoại, đam mê chút chút như phàm tính con người thích thú những chuyện huyền bí nhưng không có thật. Không có thật là vì sao? là cái chuyện trước mắt đây họ nhìn còn chưa rõ. Là cái chuyện đang ở trong tâm của chúng ta, trong cảnh giới thân tâm này nhìn còn chưa rõ, chưa thấy, chưa biết, chưa thông, thì thấy đâu tam thiên đại thiên thế giới. Nội thế giới nội tâm của chúng ta, ta chưa biết được nó, chưa làm chủ được nó thì thấy gì gọi là Phật Giới, thấy gì gọi là Tam thiên đại thiên thế giới. Thấy gì là thấy khi ta chưa thấy được tham Sân Si, tạo dựng nên bởi cái gì, cái nghiệp gì, cái hành động gì, lời nói gì và suy nghĩ gì, thì làm sao ta có thể thấy rõ ràng được sự thành tựu hay hình thành của vũ trụ, của thế giới này thế giới kia, cảnh giới này cảnh giới kia. Không thấy cảnh giới của phiền não, của đau khổ, của ác nghiệp tạo ra cho chúng ta trong kiếp này, thì những thế giới kia làm sao thấy, mà có thấy cũng chỉ là ảo mộng chẳng giúp ít gì cho cuộc đời. Bởi vậy đức Phật mới dạy: Phật có mặt ở trên đời là giúp cho chúng sinh chuyển hóa đau khổ và phiền não, để có được sự bình an và hạnh phúc, đây là cứu cánh đi về niết bàn và thành Phật. Nếu tất cả các bạn thấy tam thiên đại thiên thế giới, thấy càn khôn rộng mở mà chẳng thấy được phiền não và đau khổ có nghĩa các bạn không có bình an và hạnh phúc thì không có gì các bạn thấy được. Vì vậy trong suốt cuộc đời của Đức Phật khi giác ngộ, Ngài luôn dạy cho đệ tử của Ngài và truyền lại cho chúng sinh phương pháp để nhìn rõ phiền não đau khổ, nguyên nhân của ác nghiệp bởi do tham sân si từ thân ngữ ý. Thấy được càn khôn, ở đây là càn khôn trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta tu thất bảo huyền môn trong thế giới nhỏ bé của thân tâm loài người chúng ta. Đó là càn khôn thật bao la và vô tận, bởi vì cho tới bây giờ ta cũng chưa biết về ta mà, ta cũng chưa nhìn rõ về ta mà. Thế giới này, càn khôn ở trong tâm cuộc đời của chúng ta nó kỳ bí đến mức giờ ta chưa rõ chưa tỏ. Thất Bảo Huyền Môn sẽ dẫn đường các bạn trở về bên trong cuộc đời này, để thấy rõ cái càn khôn vũ trụ trong cả kiếp người này đây, nó rộng mở ra bằng sự chú tâm, bằng hơi thở chánh niệm, và mật chú Mu a Mu Sa. Bằng sự gia trì năng lượng từ bi đó, để chúng ta bước vào cái phi thuyền mu a Mu Sa, bay thẳng vào chân tâm, nội tạng của chúng ta để chúng ta quan sát cái càn khôn trong thân xác cuộc đời làm người của mình. Nó sẽ rộng mở bởi ta có phi thuyền mu a mu sa. Nó sẽ rộng mở bởi ta có sự gia trì, có sự yêu thương của chư Phật. Và chúng ta trở thành những phi hành gia ngồi trên phi thuyền mu a mu sa để bay bỗng vào thân tâm nội tại của thân kiếp này, để nhìn rõ nội tại trong đó những tinh tú đã bị sa thải. Đó là nhưng ác nghiệp. Đó là những tham sân si, những năng lượng tiêu cực đang vân du trong cuộc đời của chúng ta; đây đó tác hại đến ta. Khi ngồi vào phi thuyền mu a mu sa và năng lượng phật lực gia trì, chúng ta có khả năng bay bỗng vào càn khôn, vào thân tâm của chúng ta. Chúng ta có khả năng bay mãi vào trong đó để nhìn rõ được tất cả những tảng đá của ác nghiệp, những khối đá của ác nghiệp đang bay ở trong tâm thức của chúng ta, để từ đó chúng ta chuyển hóa chúng. Nếu không với tốc độ của tham sân si, với cuộc đời đầy những cám dỗ hiện tại nó va chạm vào tâm của chúng ta, thì chúng ta dễ bị ngã ngục trong cuộc đời. Càn khôn rộng mở ý rằng là chúng ta đi sâu vào chân tâm rộng để thấy rõ những tạo tác ta làm bằng sự an nhiên trong hơi thở chánh niệm. Dùng tánh thấy, biết và hùng lực của Mu A Mu Sa để chúng ta nhìn rõ được. Một phi hành gia bay ra khỏi trái đất này vào vũ trụ, họ đều cần phải học hỏi và thực tập những thao tác để ứng dụng những kĩ thuật điện tử được chế tạo trong phi thuyền đó, để điều khiển chúng, mới có thể bay ra ngoài trái đất và đi vào vũ trụ. Chúng ta cũng phải tu học, phải thực hành những thao tác vận hành phi thuyền mu a mu sa, để biết thật rõ chúng ta đang bay vào trong càn khôn của tự thân, để chúng ta an nhiếp trong hơi thở chánh niệm, dùng tánh biết và tánh thấy để nhìn rõ nguyên nhân của phiền não và đau khổ.

Các bạn chúng ta phải thực tập như vậy, đây gọi là càn khôn rộng mở trong chân tâm. Thuở xưa, khi phật còn tại thế, có một thời Đức Phật, vì chúng sinh không hiểu được tam thiên đại thiên thế giới của cảnh giới chư phật nói, đệ tử của ngài ngơ ngơ cứ ngước lên trên trời để hình dung ra cái tam thiên đại thiên thế giới và càn khôn này, Ngài Thấy thật tội nghiệp bởi vì đệ tử của ngài chưa chứng ngộ, do đó Ngài đã dùng sức mạnh của từ bi, thâu nhiếp càn khôn nằm gọn trên hai ngón tay cho chúng tì kheo thấy. Tại sao Thế Tôn trên hai đầu ngón tay mà có thể nâng cả càn khôn vũ trụ ở trên đó? càn khôn ở trong nhà Phật này đều ở trong chân tâm của chúng ta, nếu chúng ta không có chân tâm thì như kẻ mù mà thôi có biết gì đâu, chân tâm cần phải hiểu bằng trí tuệ. Trí tuệ chỉ có khi tánh thấy và biết an trú trong hơi thở chánh niệm và trì niệm mật chú mu a mu sa mới có thể tăng trưởng trí tuệ để nhìn thấy càng khôn vũ trụ trong chân tâm của con người.

Chúng ta đi theo tâm ác thì tái sinh vào cảnh giới đau khổ. Chúng ta đi theo tâm thiện thì tái sinh vào cảnh giới thiện lành, hết đau khổ có được hạnh phúc. Chỉ cần như vậy là đủ. Khi chúng ta đi theo tâm thiện và an trú trong hơi thở chánh niệm, là chúng ta sẽ có đươc hạnh phúc và bình an. Chính trong hạnh phúc và bình an đó, chúng ta sẽ quán chiếu thật rõ càn khôn nội tại rộng mở trong chân tâm, để nhìn rõ được bản thể đau khổ và phiền não bởi ác nghiệp do chính chúng ta. Chúng ta thấy giữa vũ trụ của khoa học ngày nay có hằng hà những tinh tú, có hằng hà những ngôi sao, dãi ngân hà. Tất cả những tinh tú đó được tạo thành do những hạt bụi li ti gắn kết. Nhưng trong vũ trụ này vẫn có những tảng đá bay bỗng. Khi nó mất sự thăng bằng, va chạm vào trái đất, trái đất có thể bị phá vỡ và nguy hiểm. Cần phải dịch chuyển chúng bay vào hướng khác. Những tảng đá ác nghiệp, bất thiện nghiệp do tham sân si tạo ra, đang bay một cách mất trật tự trong tâm của chúng ta. Mỗi khi nó chạm vào cuộc đời thì đời của chúng ta điên đảo. Chúng ta phải trở thành những phi hành gia thật giỏi để ngồi lên phi thuyền. Phi hành gia mu a mu sa dùng nhiên liệu của phật lực gia trì, tha lực phật điển, năng lượng từ bi vận hành phi thuyền này bay bỗng vào càn khôn của chân tâm nội tại trong đời của chúng ta, để nhìn rõ những tảng đá của nghiệp thức đang bay không có sự điều khiển rõ ràng kia, để chúng ta dịch chuyển chúng theo chiều hướng tốt đẹp hơn để khỏi va chạm vào ta. Ta dịch chuyển những ác nghiệp, những bất thiện nghiệp của quá khứ theo chiều hướng thiện, dùng tâm thiện, tánh biết và thấy an trú trong hơi thở. Chúng ta sẽ dịch chuyển được những tảng đá vô tri, những tảng đá ác nghiệp vô tri kia, để chúng ta có thể làm chủ được tất cả. Mong rằng tất cả các bạn hiểu được chân lý này, càn khôn rộng mở ở trong đây là nói đến càn khôn rộng mở trong chân tâm của chúng ta. Mỗi một người chúng ta đừng đi tìm những siêu việt ở bên ngoài, khi hiện tại chưa thể nhìn rõ chân tâm của mình. Người theo phật là người chuyển hóa đau khổ và phiền não để có được bình an và hạnh phúc. Chúng ta nhớ: Phật dạy như vầy, như một người bị mũi tên độc bắn vào, vấn đề là không phải tìm hiểu mũi tên đó do ai bắn, chất độc kia do ai chế ra và bằng chất độc gì, ai làm nên mũi tên đó. Không có thời gian để suy nghĩ những chuyện như vậy, bởi để lâu ta sẽ chết. Bởi vậy khi mũi tên độc bắn vào chúng ta là chúng ta phải khử trùng, khử độc và chữa lành vết thương đó. Phật tới đời như một Bác Sĩ. Chúng ta bị mũi tên của bất thiện nghiệp, bị nghiệp ác. Chúng ta bị mũi tên ta của Ba loại độc, ba loại độc tố nguy hiểm vô cùng đó là tham sân si. Trong nhà phật gọi là tam độc. Ba thứ độc này đã tẩm vào mũi tên của bất thiện nghiệp, của ác nghiệp, đã bắn sâu vào tâm thức của chúng ta. Nó ghim vào trong đó rồi nên chúng ta có phiền não và đau khổ. Chúng ta học phật để bay vào càn khôn ở chổ này đây. Chúng ta nương vào trí tuệ tánh biết của hơi thở chánh niệm, và sự gia trì của phật lực để tăng trưởng tánh biết tánh thấy đi vào càn khôn, để rộng mở càn khôn trong thân tâm. Để thấy được mũi tên của ác nghiệp trong vô lượng kiếp đã tẩm ba loại độc tham sân si, ghim vào trong tâm thức của chúng ta, gây ra phiền não và đau khổ trở thành những chứng ung thư của tâm, gây ra sự hoảng loạn, sợ hãi và gặp biết bao nhiêu tai họa đau thương của cuộc đời. Chẳng cần phải hỏi, Phật đã dạy cho rõ ràng. Mũi tên độc đó do ác nghiệp hình thành, tẩm ba loại độc tham sân si kia, do chính ta làm ra. Và tự ta bắn vào cuộc đời của chúng ta, tự ta bắn vào tim của chúng ta. Ta đã tin tưởng phật nhận Phật làm thầy, ta phải tin và hôm nay khi tu tập thất bảo huyền môn, chúng ta là những phi hành gia bay trên phi thuyền mu a mu sa. Ta có khả năng như bác sĩ đi vào không trung vô tận và càn khôn trong chân tâm của chúng ta rộng mở, bay vào trong đó tìm tất cả những mũi tên ta đã tự bắn vào cuộc đời của ta và tẩm ba loại độc dược tham sân si kia. Để làm gì? Chúng ta rút chúng ra. Chúng ta khử độc. Chúng ta chữa lành vết thương phiền não. Nhìn rõ những tảng đá vô trật tự nó kết thành những tảng đá ác nghiệp tham sân si. Chúng ta dịch chuyển để khi nó thành những ác nghiệp, nó khỏi va chạm vào trái đất của cuộc đời của chúng ta. Nó sẽ nổ tung nếu nó va chạm vào tốc độ mạnh như vậy. Do đó ta phải chuyển hướng những tảng đá vô tri kia đang bay lung tung loạn xạ trong tâm của chúng ta. Chúng kết thành bởi ác nghiệp và tam độc. Do đó ta phải chuyển dịch chúng bay theo chiều hướng khác. Chiều hướng đó tức là hướng thiện. Khi chúng ta chuyển dịch những tảng đá nghiệp chướng kia bay theo một quy trình của hướng thiện, thì nhất định chúng sẽ không gây tác hại cho cuộc đời của chúng ta. Trong vũ trụ càn khôn của chân tâm, chúng ta đang có thật nhiều những mũi tên độc, do những ác nghiệp tạo thành từ vô lượng kiếp. Ta phải đi vào càn khôn của chân tâm và rộng mở nó ra, để chúng ta có cơ hội nhìn rõ tất cả mọi đau khổ và phiền não, để chúng ta rút ra, chúng ta khử độc, và chữa lành cuộc đời của chúng ta. Đây mới là càn khôn rộng mở để chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy rõ. Đức Phật dạy chúng ta đi về tâm của ta, trở về với chân tâm, bay vào bên trong để thấy tánh thấy và biết, an trú trong hơi thở để du hành vào trong đó, thấy được phiền não và đau khổ. Đây là mấu chốt là cứu cánh đi đến niết bàn. Còn nếu chúng ta không giải quyết chuyện này mà ngồi mơ tưởng thì chúng ta đang tự gây mê bản thân của mình. Tha lực phật điển rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Các bạn phải tự lực hết mình mới làm nên tất cả. Nhưng chính tự lực cũng chưa thể làm nên tất cả, bởi những gì trên cuộc đời cũng cần có sự tương tác hổ tương với nhau giữa lực của ta và lực bên ngoài phối hợp rõ ràng ta sẽ thành công. Bởi các bạn nhìn kĩ bất cứ điều gì cũng cần có lực của ta và lực của bên ngoài tác động vào. Các bạn cứ nhớ, đời sống này là tự lực hít vào thở ra của sự vận hành của cơ thể nhưng vẫn cần cái ở bên ngoài tác động vào đó là không khí, qua hơi thở chớ còn nói cứ tự động thở mà không có sự tác động của không khí ta sẽ chết. Từ cái nhỏ đó ta sẽ thấy ngoại lực luôn tác động vào cuộc đời của chúng ta, tự lực và tha lực như âm dương, như nóng và lạnh, như lửa và nước.  Như đúng và sai nó rõ ràng như chánh và tà. Nó luôn luôn hiện hữu với nhau. Nếu chúng ta ứng dụng vào chúng ta sẽ thành công viên mãn. Khi chúng ta biết liên kết hài hòa giữ tự lực đi trên con đường giác ngộ tu luyện giữ giới hành thiện pháp và tư duy lời phật, để viên thành đạo quả, mà biết vận hành tương tác với tha lực của phật điển chúng ta sẽ thành công. Còn không chúng ta sẽ lần mò mãi một thân một mình. Mà chúng ta đã lần mò mãi như vậy từ vô lượng kiếp rồi. Như một đứa nhỏ muốn xê dịch một tảng đá lớn, dù có trải qua hằng hà sa số kiếp, đứa trẻ đó cũng không thể đẩy đi được nếu không có đòn bẩy và sự tác động của người ngoài giúp đỡ bởi nó còn là trẻ thơ. Chúng ta chỉ là những đứa trẻ thơ trong cuộc đời, ngây ngô lặn ngụp với nghiệp chướng tái sinh luân hồi từ vô lượng kiếp nay, được Thế Tôn đức Phật 10 phương ban rải tha lực, sự hộ trì của Phật lực của năng lượng từ bi, tha lực phật điển. Chúng ta có tha lực bên ngoài thật mạnh giúp đỡ cho chúng ta đẩy lùi chướng ngại để bước chân của trẻ thơ được in dấu trên thềm hạnh phúc với chân như, với tự tánh để trở về ở trong chân như, mở rộng thấy được càn khôn của cuộc đời của chúng ta. Các bạn, các bạn thấy sẽ hạnh phúc vô cùng nếu các bạn có thể du hành vào miền chân như bên trong của các bạn. Tất cả những bí mật của nhà Phật, tất cả những điều cao siêu nhất Đức Phật dạy. Tất cả những gì gọi là chân lí của con người hoặc những gì gọi là cao siêu nhất người ta có thể diễn tả đều nằm trong chân tâm của các bạn. Không có chân tâm, những thứ kia hoàn toàn không có. Tất cả trong tự tâm của chúng ta. Tất cả đều hiển lộ trong tự tâm của ta. Nếu các bạn đi vào trong chân tâm của các bạn, gỡ những mũi tên độc tự mình đâm vào, tự mình bắn vào, khử độc, diệt trùng chữa lành chúng nó rồi, thì chân tâm đó sẽ hiển bày tất cả tam thiên đại thiên thế giới càn khôn mà chúng ta nói tới. Còn nếu chưa thể đi vào chân tâm chữa lành những vết thương, rút ra những mũi tên độc do ta găm vào trong đó, ta đang chết, ta đang bị mê, ta đang bị độc dược hãm hại. Ta sẽ chết trong nay mai. Như vậy cái chết đang tới còn mơ ước gì nữa. Khi một người đang bị đau khổ, điều mơ ước duy nhất là hết khổ, là hạnh phúc. Hạnh phúc và bình an. Phật đã thấy rõ điều đó trong chúng sinh. Mọi loại chúng sinh đều cần có hạnh phúc và bình an. Để có hạnh phúc và bình an, mọi người chúng ta cần vào phi thuyền mu a mu sa, dùng nhiên liệu của phật lực gia trì, tha lực phật điển, năng lượng từ bi, để đi vào miền chân tâm này, tìm ra dấu tích của những mũi tên độc do những ác nghiệp ta bắn vào đó để chữa lành bằng hơi thở chánh niệm, bằng trí tuệ của tánh biết và tánh thấy các bạn sẽ hết đau. Các bạn sẽ hết khổ; các bạn sẽ có bình an và hạnh phúc. Như vậy từ trong sự bình an hạnh phúc bởi gỡ hết những mũi tên độc ác, do tham sân si ghim vào thì càn khôn sẽ rộng mở, tam thiên đại thiên thế giới, tất cả mọi cảnh giới huyền bí đã nghe đã đọc đã hiểu tự nhiên hiển lộ. Không cần văn tự chẳng cần chứng minh, Bởi vì mỗi một người chúng ta khi tu thất bảo huyền môn, sẽ chứng được điều đó thật rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ hồi hướng năng lượng từ bi phật lực gia trì cho tất cả những người ta yêu thương để họ có sức mạnh đồng hành với tha lực của Phật, đi vào bên trong gỡ tất cả mọi mũi tên đau khổ do ác nghiệp tạo ra vào dùng thuốc đại bổ trong hơi thở chánh niệm của tánh biết và tánh thấy, để chữa lành tất cả các mũi tên do chất độc đó ghim vào, để họ không còn đau khổ để họ hết phiền não, hạnh phúc và bình an đến với họ cũng như đến với chúng ta. Đây là điều cần lưu ý và thực hành. Ta có được hạnh phúc và bình an, người cũng có được sự bình an và hạnh phúc. Ta người song đôi hạnh phúc, và bình an hiện hữu giữa ta và người. Chúng Ta hãy dùng tánh thấy và biết trong hơi thở chánh niệm nhìn rõ mọi mũi tên đau khổ tẩm độc tham sân si chúng ta bắn ghim vào đó. Chúng ta hãy gỡ ra chúng. Ta hãy khử độc bằng mu a mu sa. Chúng ta hãy gỡ ra bằng phật lực gia trì. Chúng ta hãy nhìn rõ và chuyển những tảng đá vô tri đang bay một cách bất trật tự đang va chạm đang bay vào trong tâm của chúng ta, tảng đá vô tri ác nghiệp đó cần phải chuyển hướng, chuyển hướng theo hướng thiện thì thế giới hành tinh của cuộc đời ta đang sống đây sẽ an toàn và mãi mãi bình an trong hạnh phúc của kiếp người.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn