Search

Bài 1080: Chứng Thấy Vô Vi – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến, chúng ta đang gặp gỡ nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Nơi đây chúng ta cùng gặp nhau để tu luyện thân tâm của mình cho vững chãi trên con đường tầm cầu Đạo Giác Ngộ.

Các bạn, Thất Bảo Huyền Môn là Thiền Mật song tu khế hợp giữa hơi thở và vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để cho chúng ta vừa an trú tâm của mình trong hơi thở Chánh Niệm của Chánh Pháp Như Lai và tiếp được sự gia trì Phật lực, năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển của Phật vào trong thân tâm của chúng ta.

Khi chúng ta hít thở, chúng ta nhớ hít vào bằng mũi đi ngang xuống dưới phổi rồi xuống dưới Đan điền Khí hải, phình bụng ra. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở bằng miệng, hóp bụng từ từ và trì mật chú Mu A Mu Sa. Bảo Thành xin nhắc lại một lần nữa để cho chúng ta nắm rõ được hơi thở: hít vào bằng mũi, phình bụng, thở ra bằng miệng, hóp bụng vào, trì mật chú đều với nhau.

Bây giờ Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ tức là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, bàn tay Từ Bi. Chúng ta hãy lấy Từ Bi và Trí Tuệ để vận hành hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa.         

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, gia trì Phật lực để cho chúng con chứng thấy vô vi. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn chúng ta mỗi ngày cùng đồng tu với nhau, cộng hưởng thiện nghiệp trong sự chuyên tu để lãnh nhận được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, sự gia trì của Phật lực vào thân tâm của chúng ta.

Hôm nay đề mục chúng ta quán chiếu là “chứng thấy vô vi”. Hai chữ “vô vi” vô cùng huyền bí theo như ngôn ngữ đời thường của dân gian và kinh điển, ai nghe thấy hai chữ “vô vi” đều thấy khó hiểu. Đối với những Bậc Đạo học hay những vị tu luyện đời sống tâm linh qua nhiều Pháp môn họ vẫn đi tìm tòi về thế giới vô vi. Chúng ta tạm dịch cho thật đơn giản vô vi là thế giới, những cảnh giới mà con mắt thường không thể nhìn được. Chứng thấy cảnh giới vô vi đó phải là con mắt của Pháp Nhãn, Thiên Nhãn hoặc con mắt được khai mở. Không cần biết bạn đặt tên nó là con mắt gì nhưng chắc chắn không phải bằng hai con mắt thường. Chúng ta ngừng ở định nghĩa này bởi mỗi người có thể tự đặt để vào ý nghĩa của vô vi theo chiều hướng họ mong muốn. Nhưng ở đây đơn giản vô vi có nghĩa là một thế giới mà hai con mắt thường không thể nhìn thấy. Nôm na trong cuộc đời người ta gọi là xuất hồn đi tới cảnh giới vô vi của Phật, Thần, Tiên, Thánh, Địa Ngục, chỗ này, chỗ kia. Đó gọi là vô vi. Cũng có nhiều môn người ta tu để người ta xuất hồn hoặc có những người nói rằng tôi ngồi thiền tôi làm này, tôi tu kia, tôi xuất hồn, xuất vía rồi đi tới cõi này, đi tới cõi kia. Nghe thích thú bởi đã là con người những chuyện mà xuất hồn đi đây đó là một điều hấp dẫn trong kiếp người của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta là những người học Phật, Chư Phật dạy cho chúng ta có cõi Phật, đi về với cảnh giới của Niết Bàn. Chúng ta hãy cho mình có cơ hội để chia sẻ rõ để thấu hiểu được hai chữ “vô vi” theo đúng tinh thần của Đức Phật dạy.

Bây giờ chúng ta thử nghĩ như vầy, một người mù sẽ không bao giờ nhìn thấy đường để đi, mù không thể thấy đường để đi. Nhưng người mù đó lại bị què cả hai tay và hai chân thì chẳng thể nhìn thấy đường mà cũng chẳng thể đi. Người vừa què chân tay lại mù thì làm sao có thể đi đây, đi đó được. Người còn hai con mắt, còn chân tay vậy mà vẫn còn đi lạc. Các bạn thấy không, trong cuộc đời thiếu gì người mắt sáng, tay chân khỏe mạnh vẫn lạc đường như chơi huống hồ là kẻ mù mắt, lại cụt hai chân lẫn hai tay biết hỏi đường đâu để chỉ, biết nhìn đâu đường để đi và biết đi về đâu khi đôi chân không còn. Thế giới của vô vi khi bị mù mắt, cụt cả chân tay làm sao có thể tới. Người mù mắt, cụt tay chân không thể đi thì khi linh hồn bị mù và cụt chân tay cũng chẳng thể đi. Thôi ta cứ tạm gọi là có linh hồn hay một điều gì đó để chúng ta có thể thấy được vô vi. Gọi và đặt tên là linh hồn, không nên bàn cãi chữ “linh hồn”, cứ cho là có linh hồn để rồi linh hồn đi để thấy được cảnh giới cao siêu. Nhưng linh hồn của chúng ta mù mắt, cụt chân, cụt tay sao có thể đi. Các bạn sẽ hỏi linh hồn bị cụt tay, cụt chân, mù mắt là gì? Thật là rõ ràng, Đức Phật đã dạy bất cứ một người nào không cần biết tu theo Pháp môn cao siêu nào hay là Pháp môn xuất hồn, xuất vía lên cõi Trời, cõi Phật gọi là vô vi đó, không cần biết người đó là ai tu theo Pháp môn nào để đi tới sự chứng đắc đó mà còn những điều sau đây thì hoàn toàn nói không chân thật đó là những ai mà còn đắm chìm trong Tham − Sân − Si tức là kẻ bị mù lòa con mắt Phật và đôi tay chân đã bị cụt, què.

Các bạn nhớ, ai còn bị đắm chìm trong Tham − Sân − Si thì là kẻ mù lòa, chân tay đều cụt, chẳng thể nhìn và đi được. Do đó, chúng ta chỉ cần nhìn vào điều này để thấy rằng ai nói họ xuất hồn đây đó, thấy này thấy kia mà trong con người, đời sống của họ còn đầy rẫy những Tham − Sân − Si thì họ là kẻ mù lòa đời sống tâm linh, chân tay chẳng có. Những điều họ nói chỉ là hoang tưởng mà thôi chứ thực sự không bao giờ có. Dựa trên nền tảng này chúng ta thấy thật là rõ. Cho nên khi gặp ai đó mà họ thông báo hoặc là truyền đạt ý tưởng rằng người này hay người kia hay bản thân của họ tu Pháp môn này, Pháp môn kia để chứng thấy vô vi cảnh giới thiêng liêng của tâm linh mà tâm họ còn Tham − Sân − Si thì điều đó không thể xảy ra được. Chúng ta nhớ theo lời Phật nếu tâm Tham − Sân − Si còn chúng ta sẽ bị rơi vào cảnh giới hoang tưởng làm chướng ngại cho đời tu. Đó là sự chướng ngại của vô vi trong hoang tưởng bởi Tham − Sân − Si. Bảo Thành xin nhắc lại, đó là sự chướng ngại của cảnh giới vô vi bởi Tham − Sân − Si. Do tâm Tham − Sân − Si mà những ảo tưởng đó tạo nên những cảnh giới gọi là vô vi gây ra chướng ngại trên con đường tu. Và những người như vậy càng bám, cáng víu, càng dính vào thì càng tham, càng chấp và càng đi vào chỗ tối tăm mù lòa và chân tay của họ càng cụt, cụt hết chẳng có thể đi được tới đâu.

Hôm nay nói chứng thấy vô vi ở chỗ đúng như lời của Đức Phật dạy, giáo lý của Đức Thế Tôn truyền dạy cho chúng ta. Vô vi ở đây không phải xuất hồn bởi nếu nói xuất hồn như người ta thường nói thì ai có thể thấy được hồn của họ đâu. Chúng ta gặp những người nói họ xuất hồn lúc ngủ, lúc thiền, lúc này, lúc kia rồi khi họ đang tỉnh như chúng ta nói chuyện hỏi thử coi: “Hồn của anh đâu?” Họ hoàn toàn không biết thể hồn, thể phách, thể vía là gì hiện hữu trong lòng của họ mà họ chỉ biết qua bề mặt của ngôn ngữ mà thôi. Còn thực chứng họ chẳng chứng được. Cũng như có những người nói rằng họ tu để đi về Phật giới vậy cái gì về Phật giới? Cái gì về cõi Phật? Họ nói linh hồn, họ nói thần thức, họ nói đủ hết nhưng mà khi họ nói chuyện với chúng ta, chúng ta hỏi: “Vậy thì thần thức, linh hồn của anh cái đó đi về Phật giới hiện tại nó ở đâu anh có biết không?” Họ hoàn toàn không thể trả lời, họ không thể trả lời nhưng họ vẫn tin vào điều đó bởi vì con mắt họ mù, chân tay họ bị què quặt nên họ quờ quạng trong sự ảo tưởng của Tham − Sân − Si.

Hôm nay theo Pháp môn của Thất Bảo Huyền Môn, Thiền Mật song tu được chỉ dạy. Chúng ta thể theo lời truyền giáo của Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta thấy rõ chứng thấy cảnh giới của vô vi. Cảnh giới vô vi mà Đức Phật dạy đó là cảnh giới Niết Bàn, cảnh giới của sự tịch tĩnh, an nhiên tự tại, hạnh phúc bình an, không đau khổ, không còn Sanh − Tử, đó là cảnh giới vô vi. Nếu chưa đi tới cảnh giới đó thì những cảnh giới khác chẳng cần. Cứu cánh của chúng ta là tới với cảnh giới mà Đức Phật đã truyền dạy. Để chứng thấy cảnh giới vô vi đó ta không cần phải xuất hồn mà cũng chẳng cần tìm tòi linh hồn, thần thức làm chi. Chúng ta chỉ cần trở về với bản thể Trí Tuệ vốn có trong tâm Phật của chúng ta, chúng ta dùng Trí Tuệ để soi chiếu, để quán chiếu để đi về với Niết Bàn cảnh giới của vô vi để gặp Phật, Bồ Tát. Đây là sự thực. Làm sao chúng ta có thể về được? Kẻ mù mắt què chân tay không thể về thì chúng ta phải có hai con mắt sáng và có đôi chân khỏe cùng với đôi bàn tay thật là mạnh mẽ. Chúng ta chỉ cần chuyển hóa Tham − Sân − Si, kẻ Tham − Sân − Si là kẻ mù lòa, kẻ bị què quặt. Kẻ Vô Tham − Vô Sân − Vô Si, kẻ Không Tham − Không Sân − Không Si là kẻ có Trí Tuệ và đôi mắt sáng như mặt trời, là kẻ có đôi chân dõng mãnh vượt trùng khơi cản trở để tới được những nơi mình mong muốn, là kẻ có đôi bàn tay mạnh mẽ có thể di sơn dời hải để vượt qua chướng ngại. Chân lý ở ngay chỗ này, điểm được nhấn ở chỗ này đây. Chỉ cần chuyển hóa được Tham − Sân − Si thì ta nhất định sẽ có được Trí Tuệ viên mãn để chứng thấy vô vi ngay trong cảnh đời này, ngay trong hiện tại, giây phút này, chẳng cần phải nhập thiền, chẳng cần phải ngồi hít thở, chẳng cần phải tu theo bất cứ một Pháp môn nào hết. Chỉ cần an trú trong hơi thở Chánh Niệm và gia trì bằng Phật lực bởi mật chú Mu A Mu Sa để chúng ta có được tự lực cầu Đạo Giác Ngộ phối hợp với tha lực để chúng ta chuyển hóa Tham − Sân − Si thì chúng ta tức khắc sẽ chứng thấy cảnh giới vô vi của Phật.

Các bạn hãy hỏi các bạn có còn Tham − Sân − Si không? Nếu các bạn nói các bạn thấy cái này, thấy cái kia, thấy Phật, thấy đủ thứ chuyện mà các bạn kể cho nhau nghe mà trong lòng các bạn còn Tham − Sân − Si thì đó cũng là cái thấy. Nhưng là thấy của Tà Kiến, thấy của chướng ngại. Cái thấy đó sẽ gây trở ngại cho các bạn trên con đường trở về với Phật, thấy đó cần phải thay đổi. Chúng ta thấy nếu không còn Tham − Sân − Si mới là Tánh Thấy thực sự. Để có được Tánh Thấy đó các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn thường được nhắc, Tánh Thấy tức là Tánh Biết đó các bạn, Tánh Biết và Tánh Thấy đồng nghĩa. Để có được Tánh Biết và Thấy đó chúng ta phải an trú trong hơi thở Chánh Niệm nương vào Phật lực gia trì qua vi diệu âm Mu A Mu Sa để đón nhận được tha lực Phật điển chuyển hóa Tham − Sân − Si. Chúng ta cứ nhớ rằng từ trong bụng mẹ chúng ta cần sự trợ lực của mẹ, bước ra ngoài đời chúng ta nhờ sức mạnh giáo dưỡng của cha mẹ, ông bà, thầy cô và xã hội đó là một lực ở bên ngoài cũng được gọi là tha lực. Rồi có những việc như một tảng đá lớn ta không thể đẩy được thì ta phải nhờ một lực của người khác gọi là ngoại lực cũng tương đồng với tha lực. Tha lực tức là lực ở bên ngoài tác động để giúp chúng ta di chuyển tảng đá lớn. Có những sự việc chúng ta tổ chức và làm việc cần có nhiều lực ở bên ngoài. Cái lực đó là lực của cộng đồng, của xã hội, của bạn bè, của những thành viên ở trong nhóm, cái đó là ngoại lực cũng tương đồng với tha lực.

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Sức của con người có giới hạn mà đặc biệt chúng ta là những người đang lầm chấp trong nghiệp chướng cần phải chuyển nghiệp, cần phải đẩy lùi ba tảng đá Tham − Sân − Si đang đè lên hai đôi chân, tay và con mắt của chúng ta. Nó làm mù mắt, nó là què chân tay, ta phải đẩy lùi ba tảng đá đó đi để chân tay của chúng ta lành lặn, mắt ta được sáng ta mới hầu đi tới được chỗ ta mong muốn. Tha lực là sức mạnh ở bên ngoài hỗ trợ cho chúng ta. Khi là phàm phu tự lực rất là quan trọng, nếu bạn không có tự lực cầu Đạo Giác Ngộ, tinh tấn trên con đường tu thì tha lực chẳng thể tới mà có tới bạn không cũng không tiếp được. Nhưng không phải khi bạn có tự lực cầu Đạo Giác Ngộ, tinh tấn tu học mà có tha lực. Cái đó dựa trên nền tảng phước báu các bạn gặp gỡ được những nhân duyên đặc biệt trợ giúp ở bên ngoài. Có những con người tổ chức một sự việc hoặc một sự kiện lớn họ có biết bao nhiêu con người giúp đỡ để thành công. Cũng có những con người tổ chức những sự kiện lớn không thành công bởi chẳng ai giúp đỡ. Đó là chân lý, chỗ đó ta nhìn thấy tại sao người kia có người giúp đỡ sự kiện thành công mà người này không có sự giúp đỡ thì không đi đến sự thành công? Chỉ có hai chữ duy nhất “nhân duyên” do phước báu.

Khi chúng ta dùng sức tự lực cầu Đạo Giác Ngộ và qua hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa chúng ta có sự gia trì của Phật lực, lực của Chư Phật, năng lượng Từ Bi. tha lực Phật điển này là tha lực Từ Bi, yêu thương phối hợp với tự lực của chúng ta đẩy lùi đi ba tảng đá Tham − Sân − Si đè nặng lên đôi chân làm què đôi chân, đè nặng lên đôi tay làm què đôi tay của chúng ta, đè nặng lên hai con mắt làm đui mù con mắt của chúng ta. Và năng lượng Từ Bi đó nó sẽ chữa lành đôi mắt và chân tay của chúng ta để chúng ta không còn Tham − Sân – Si. Như vậy Trí Tuệ sẽ bừng sáng và chúng ta sẽ chứng thấy cảnh giới vô vi đúng như thiện pháp của Đức Phật dạy. Và cảnh giới mà chúng ta chứng được khi Vô Tham − Vô Sân − Vô Si, an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa và được sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển chúng ta là những người lành lặn. Chẳng cần xuất hồn mà trong từng giây phút an trú trong hơi thở chúng ta chứng thấy thực sự cảnh giới vô vi đang hiện tiền, đang ở ngay đây trong đời sống thân tâm của chúng ta.

Các bạn thấy nếu như ở nhà bạn có một cái TV để coi các đài thì các bạn chỉ cần bật TV lên để coi, các bạn không cần đi tới chỗ khác để coi, phải không các bạn? Trong thời đại ngày nay tất cả mọi sự hoạt động trên thế giới này đều thuộc về điện tử, đều dùng những luồng từ trường để thông truyền những tin tức, hình ảnh, màu sắc. Một cảnh ở Việt Nam, Bảo Thành ngồi bên Mỹ có thể thấy nếu các bạn quay trực tiếp. Như vậy qua luồng từ trường chuyển trực tiếp qua những máy móc điện tử ta có thể nhìn thấy những cảnh giới ở nơi xa. Y chang như vậy, không cần phải về Việt Nam cũng nhìn thấy Việt Nam qua hình ảnh sống động, rõ ràng, tại chỗ. Ta chẳng cần phải xuất hồn để đi tới những cảnh giới cao siêu, ta chỉ cần ngồi tại nhà nhìn vào hơi thở Chánh Niệm an trú Tánh Biết ở trong đó và tăng nguồn từ trường Phật lực, năng lượng Từ Bi của Phật vào thì Tánh Biết an trú trong máy truyền hình của hơi thở Chánh Niệm, cái phone hơi thở Chánh Niệm, máy vi tính hơi thở Chánh Niệm chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả mọi cảnh giới ngay ở trong đó, trong sát na hiện tại mà chẳng cần phải nhọc công tu tập xuất hồn. Xuất hồn để làm chi, nhà đã có TV, bật lên mà coi, đi đâu nữa.

Chúng ta đã có một cái TV, chúng ta đã có một cái phone siêu đẳng, chúng ta đã có một máy tính, chúng ta đã có một loại máy móc điện tử cao siêu vô cùng nằm ngay trong hơi thở Chánh Niệm. Và chúng ta chỉ cần dùng Tánh Biết và Tánh Thấy nhìn nó qua mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa để luồng điện lượng của năng lượng Từ Bi, Phật lực gia trì, tha lực Phật điển thì tức khắc tất cả chúng ta sẽ nhìn thấy mọi cảnh giới vô vi trong sát na an trú trong hơi thở đó. Nhưng các bạn nhớ rằng, nếu mắt mù, chân què không thể đi, chẳng thể thấy nghĩa là nếu chúng ta còn có tâm Tham − Sân − Si thì khi an trú vào trong hơi thở Chánh Niệm giai đoạn đầu và trì mật chú Mu A Mu Sa tiếp được tha lực là để chuyển Tham − Sân − Si mà thôi. Cho tới khi nào tâm Tham − Sân − Si của các bạn bớt đi một phần bạn thấy được một phần, bớt đi nhiều phần bạn thấy được nhiều phần, bớt đi hoàn toàn bạn sẽ chứng thấy vô vi hoàn thiện ở trong hơi thở Chánh Niệm.

Hôm nay Bảo Thành gợi nhớ cho các bạn biết rằng các bạn đang có một loại máy điện tử vi diệu còn ngon hơn tất cả những cái phone tân tiến hiện nay, ngon hơn cả máy vi tính loại tốt nhất hiện nay đó là hơi thở Chánh Niệm. Hơi thở Chánh Niệm là một vệ tinh có thể thu nhiếp được tất cả mọi thông tin ở dưới Trái Đất phóng lên và rồi truyền xuống. Như vậy hơi thở Chánh Niệm dưới sự quán chiếu của Tánh Biết và Tánh Thấy nó sẽ có khả năng đón nhận được tất cả mọi thông tin và cảnh giới của phàm phu, Lục Đạo Luân Hồi và cảnh giới của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Thiên, Thần, Thánh. Miễn là chúng ta chuyển được Tham − Sân − Si bao nhiêu thì ta có khả năng thấy được bấy nhiêu, càng thanh tịnh thấy càng rõ. Cũng như bạn có hệ thống mạng càng mạnh thì các bạn thấy càng rõ, hệ thống mạng yếu thì bạn sẽ thấy yếu. Nếu Tham − Sân − Si được chuyển hóa toàn phần nghĩa là bữa đó không có giông bão, không có mưa gió và bạn trì mật chú Mu A Mu Sa tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, Phật lực gia trì là luồng mạng, một hệ thống mạng vững chắc, mạnh mẽ nhất. Có thể truyền tải và mang tất cả mọi thông tin tới với bạn. Các bạn hiểu được như vậy các bạn sẽ rõ được chân lý ngay chỗ này về sự chứng thấy vô vi trong Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn.

Phật lực gia trì cho chúng ta qua hình thái tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi là luồng từ trường và là một hệ thống mạng toàn diện nhất. Các bạn chỉ cần tránh trời mưa, trời gió có nghĩa là các bạn chỉ cần tránh Tham − Sân − Si thì hệ thống mạng này sẽ luôn luôn được gắn kết với máy vi tính hơi thở Chánh Niệm của các bạn, cái phone hơi thở Chánh Niệm của các bạn. Các bạn nhớ, nếu các bạn Tham − Sân − Si thì hệ thống mạng này không thể gắn được với máy tính Chánh Niệm, cái phone Chánh Niệm của các bạn, hệ thống điện tử Chánh Niệm của các bạn để các bạn dùng Tánh Thấy và Tánh Biết nhìn những cảnh giới đi qua đó, quan trọng ở ngay chỗ này. Cho nên người tu Thất Bảo Huyền Môn phải là người chú trọng tới sự chuyển hóa của Tham − Sân − Si do tự lực, dùng Trí Tuệ an trú trong hơi thở Chánh Niệm để quán chiếu nhìn rõ được tất cả ác nghiệp trong Tham − Sân − Si chuyển hóa chúng ngay để chúng ta có cơ hội an vui, thưởng lãm những cảnh giới vô vi đi qua hơi thở Chánh Niệm bằng hệ thống mạng của Phật lực gia trì, năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển.

Các bạn, các bạn thấy rõ chưa, chúng ta đã có một hệ thống điện tử tuyệt vời đó là hơi thở Chánh Niệm. Đức Phật đã tìm ra bao nhiêu ngàn năm trước và truyền lại cho chúng ta một loại máy điện tử, một cái phone siêu đẳng, một cái máy vi tính tuyệt vời mà qua cái phone, cái máy này bắt lấy hệ thống mạng của Mu A Mu Sa, Phật lực gia trì và quán chiếu rửa sạch Tham − Sân − Si chúng ta sẽ chứng thấy toàn bộ cảnh giới vô vi của Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền ngay trong sát na an trú trong hơi thở Chánh Niệm bằng mật chú Mu A Mu Sa. Ngồi một chỗ mà tâm có thể nhìn muôn phương, định một sát na mà có thể chứng thấy hằng hà sa những cảnh giới vô vi trong sự tịch tĩnh an nhiên, an trú trong hơi thở Chánh Niệm của vi diệu âm Mu A Mu Sa. Vậy thì chúng ta cần phải chuyển hóa ngay Tham − Sân − Si để có cơ hội chứng thấy cảnh giới vô vi nhiệm mầu của Phật và Bồ Tát ngay trong tâm của chúng ta, chính ngay hiện tại này bởi hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi chúng ta cùng nhiếp tâm trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa chuyển hóa mọi Tham − Sân − Si để qua hệ thống mạng Phật lực gia trì chúng ta có năng lượng Từ Bi gắn kết với Tánh Biết, Tánh Thấy để nhìn thấy mọi cảnh giới vô vi trong hơi thở Chánh Niệm ngay bây giờ.

 Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và giúp đỡ chúng con có được sự gia trì Phật lực để chứng thấy cảnh giới vô vi ngay trong hơi thở Chánh Niệm này. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật!

Các bạn, khi chúng ta thấy còn Tham − Sân − Si là chúng ta biết mắt còn mù, tay còn bị cụt, chân còn bị què. Mắt mù, tay cụt, chân què chẳng thể làm được gì đâu, thấy Tham − Sân − Si phải nhận biết ra ngay chỗ đó. Bất cứ ai gọi là tu luyện mà mắt còn mù, tay cụt, chân què chẳng làm được gì nghĩa là còn Tham − Sân − Si đó mà. Cho nên điểm chân lý ở ngay chỗ này. Tu là chuyển hóa Tham − Sân − Si, chuyển hóa Tham − Sân − Si để cho đôi mắt được sáng, đôi bàn tay được mạnh mẽ, đôi chân được lành lặn. Mắt sáng, tay mạnh, chân lành lặn chúng ta mới có thể tới, nhìn, thấy để mà cảm chứng được chúng. Con mắt của Trí Tuệ đã được sáng bởi hết Tham, đôi bàn tay của Trí Tuệ đã mạnh mẽ bởi hết Sân và đôi chân không còn què bởi hết Si. Tham − Sân − Si làm mù đôi mắt của Trí Tuệ, làm cho cụt đôi bàn tay của Trí Tuệ, làm cho què đôi chân của Trí Tuệ. Khi Trí Tuệ không bị mù, bị cụt và bị què, Trí Tuệ đó nhìn vào trong hơi thở Chánh Niệm thì Tánh Thấy và Biết sẽ chứng thấy hằng hà sa cảnh giới vô vi qua nhà mạng của mười phương Chư Phật gắn kết với chúng ta qua Phật lực, năng lượng Từ Bi, luồng từ trường đại Từ đại Bi, luồng từ trường yêu thương của Chư Phật là mạng Internet mạnh mẽ nhất, tối ưu nhất được phát ra từ nhà mạng mười phương Chư Phật. Chúng ta qua sự gắn kết với nhà mạng mười phương Chư Phật, luồng từ trường, năng lượng yêu thương đó chuyển tải vào trong thân tâm và Tánh Biết và Tánh Thấy của chúng ta ứng dụng năng lượng này trong hơi thở Chánh Niệm và chuyển hóa Tham − Sân − Si thì sẽ chứng thấy tất cả mọi cảnh giới vô vi hiện tiền ngay trong một sát na khi chúng ta hành công phu Thất Bảo Huyền Môn.

Hãy trở về với đời sống bình thường của những ai còn mù lòa chưa thấy rõ Tham − Sân − Si chúng ta hãy hồi hướng cho họ năng lượng Từ Bi, Phật lực gia trì để họ gắn kết được với năng lượng Từ Bi này. Đôi mắt họ sáng nhìn rõ được Tham − Sân − Si để chuyển hóa. Nếu những ai họ thấy mà không có khả năng để chuyển hóa bởi vì đôi tay của họ không mạnh mẽ chúng ta cũng hồi hướng tới họ để họ có sự gắn kết với tha lực Phật điển, Từ Bi để đôi bàn tay của họ mạnh mẽ hơn đẩy lùi tất cả Tham − Sân − Si. Rồi còn những ai què quặt chẳng thể tới chúng ta cũng hồi hướng cho họ gắn kết được với tha lực Phật điển, sự gia trì của Phật lực để đôi chân của họ được lành lặn, dõng mãnh, vượt lên trên mọi thử thách, cam qua mọi chướng ngại để đi tới thành tựu sự an lạc, trở về với hơi thở Chánh Niệm để khai mở Trí Tuệ ứng dụng Tánh Thấy và Tánh Biết gắn kết với Từ Bi của Chư Phật để nhận diện cuộc đời trong sự bình an và an lạc. Hãy nghĩ đến tất cả những người xung quanh ta và hồi hướng cho họ để họ và ta đều có phước báu như nhau đồng tu trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để có sự gia trì đặc biệt của Phật lực, của năng lượng Từ Bi mười phương Chư Phật. Để ngồi một chỗ mà thấy được hằng hà sa cảnh giới từ mười phương Pháp Giới, chẳng cần phải xuất đi đâu.

Các bạn nhớ, các bạn ra ngoài nhà của các bạn lỡ mà cửa nó khóa bên trong mà không có chìa khóa không về được nữa đâu, khổ lắm. Và nếu như các bạn gọi là xuất ra khỏi thân xác này mà rồi không về được thì các bạn chết đó. Cái từ đó hình như nó hơi ngộ nghĩnh, những người nói xuất hồn thật ra họ chẳng biết gì, chỉ cần nhìn vào Tham − Sân − Si chúng ta sẽ nhận định được điều đó. Bởi vì họ tham chấp vào những điều họ cần thấy, muốn thấy, họ bám víu vào đó cho nên tư tưởng của họ nó chạy loạn trong cảnh giới đó để gọi là thấy trong hoang tưởng. Cái thấy của nhà Phật và biết của nhà Phật phải là Tánh Thấy và Biết an trú trong Chánh Niệm hơi thở và chuyển hóa được Tham − Sân − Si bằng tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chính mình. Còn nếu như tự lực của mình không đủ khả năng để chuyển ta phải tiếp được tha lực Phật điển, Phật lực gia trì.

Các bạn nhớ câu này, một sự kiện lớn một người khó có thể thành công, cần nhiều người, cần ngoại lực của cả một cộng đồng, của một hiệp hội, của một đoàn thể để giúp đỡ. Thoát khỏi Sanh − Tử là một sự kiện lớn nhất trong đời người, ai mà tổ chức được sự kiện thoát khỏi Sanh − Tử này thì phải cần thật nhiều ngoại lực, chúng ta cần thật nhiều tha lực của Phật. Sự kiện mà chúng ta đang làm đây là sự kiện thoát khỏi Sanh − Tử, đây là một sự kiện lớn nhất trong cuộc đời làm người của chúng ta. Sự kiện này lớn và cao cả vô cùng và sứ mệnh lãnh nhận tổ chức sự kiện thoát khỏi Sanh − Tử này của ta, ta phải cẩn trọng, nắm vững từng nguyên tắc thực hành để chúng ta hoàn thành sứ mệnh và sự kiện thoát khỏi Sanh − Tử này được thành công viên mãn. Muốn có được sự thành công viên mãn Trí Tuệ, Tánh Thấy Biết phải an trú trong hơi thở Chánh Niệm và cần phải nương vào đại Hùng đại Lực của Phật lực gia trì, năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển của mười phương Chư Phật. Nếu không sự kiện thoát khỏi Sanh − Tử này khó có thể thành công trong kiếp người ngắn ngủi.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ, bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, bàn tay Từ Bi. Chúng ta lấy Trí Tuệ và Từ Bi nhiếp thâu vạn hữu vào hơi thở Chánh Niệm và dùng Tánh Thấy Biết nương nhờ vào Phật lực gia trì, năng lượng Từ Bi của Chư Phật để chúng ta thành công trong sự kiện lớn là sự kiện thoát khỏi Sanh − Tử trong cuộc đời ngắn ngủi của kiếp người chúng ta.              

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con chứng thấy cảnh giới vô vi trong Chân Tâm. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Cám ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành trong 21 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Khi tự lực cầu Đạo Giác Ngộ, năng lượng tự lực của chúng ta đứng dậy trên nền tảng giáo lý của Chư Phật, dựa trên năm giới và niềm tin sâu vào Phật − Pháp − Tăng, Nhân Quả Thiện – Ác, chúng ta có khả năng nhìn rõ được Tham − Sân − Si. Và nương vào đại Hùng đại Lực tha lực Phật điển, Phật lực gia trì chúng ta lại có được khả năng chuyển hóa thật là nhanh để chúng ta hết Tham − Sân − Si. Từ đó chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm để gắn kết với nhà mạng mười phương Chư Phật bằng Phật lực gia trì, năng lượng Từ Bi để Tánh Thấy và Tánh Biết của chúng ta trong từng sát na hiện tại chứng thấy hằng hà sa cảnh giới vô vi của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền hiện hữu trong cuộc đời phàm phu của chúng ta. Chúng ta đã hết mù, chúng ta đã hết cụt tay, chúng ta đã hết què chân. Với đôi mắt sáng, bàn tay mạnh mẽ và đôi chân dõng mãnh chúng ta sẽ tới được cứu cánh của mình là Niết Bàn tự tại, an vui. Và trong từng giây phút của cuộc đời chúng ta lại còn có cơ duyên để chứng thấy hằng hà sa cảnh giới vô vi trong Chân Tâm, hiện hữu trong Chân Tâm của chúng ta.       

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng sanh nhận được sự gia trì Phật lực, chuyển hóa được Tham − Sân − Si để không còn mù lòa, què quặt mà chứng thấy cảnh giới vô vi hiện hữu trong Chân Tâm từng sát na qua hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa.

Có được chút công đức nào trong ngày đồng tu này chúng con nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới để họ cũng lãnh nhận được sự gia trì của Phật lực, thắp sáng Trí Tuệ, an trú trong Chánh Niệm để không còn mù lòa, tâm họ được sáng, nhìn rõ sự thật, sự hiện hữu của nền hòa bình thế giới là tốt đẹp để thành lập ra những chính sách phù hợp.

Nguyện cầu cho các nhà khoa học ngành y, ngành dược, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới chế tạo ra vắt xin và thuốc, có tình yêu thương chữa lành bệnh tật cho muôn người.

Chúng con cũng đặc biệt hồi hướng cho tất cả mọi công dân của nước Mỹ biết nhìn ra sự bất công, tìm ra chính sách phù hợp để giúp cho đất nước bình an và bình ổn. Đặc biệt những nhà lãnh đạo của Mỹ có Trí Tuệ sáng suốt thương yêu con dân, biết dàn xếp và làm việc bằng tâm yêu thương để có được chính sách hòa bình thật sự cho đất nước.

Chúng con cũng hồi hướng cho tất cả mọi nạn nhân đã tử vong trong mấy tuần qua cũng như những ai bị đau khổ, bị sự tàn phá xin hãy tha thứ, đồng cảm để cùng nhau vượt qua chướng ngại hiện tại này.

 Chúng con thành tâm cầu xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn