Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn đang đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, đã tới giờ xin mời các bạn quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo chúng ta bắt đầu đồng tu với nhau.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

 Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật Điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh. Bảo Thành kính chào tất cả các bạn chúng ta đã hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu Thiền Mật song tu hôm nay.

Bảo Thành xin chào và chúc mừng các bạn chúng ta có nhân duyên tới với nhau, Thiền Mật song tu là một pháp môn phối hợp giữa Thiền và Mật. Thiền là chúng ta áp dụng phương pháp an trú tánh thấy biết tâm của chúng ta trong hơi thở chánh niệm vào ra. Mật là chúng ta trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa, mật chú Mu A Mu Sa có nghĩa là chúng ta phát nguyện với Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật Điển từ bi tới muôn người chúng ta. Như vậy, Thiền Mật song tu là pháp môn phối hợp giữa sự an trú tâm trong hơi thở chánh niệm với tự lực vốn có do tâm phát nguyện cầu đạo giác ngộ và tha lực phật điển năng lượng từ bi của Phật.

Tự lực và tha lực sẽ tạo thành một nguồn năng lượng lớn ở trong cơ thể và tâm của chúng ta. Năng lượng này giúp cho thân của chúng ta điều hoài được máu huyết, kinh mạch, khai mở huyệt đạo, khai mở kinh mạch và luân xa để trợ lực dùng cho thân của chúng ta được khỏe, được hết bệnh và lúc nào cũng cảm thấy có nguồn năng lượng hưng phấn giúp cho chúng ta luôn luôn tinh tấn trong sự thanh tịnh. Năng lượng này giúp cho tâm của chúng ta sáng suốt, nhìn rõ trong sự an trú nơi hơi thở chánh niệm, để quán chiếu tất cả các hiện tượng xảy ra trong đúng như luật nhân quả thiện ác, để chúng ta bỏ ác làm thiện.

Hơi thở rất quan trọng. Các bạn nhớ chúng ta hít vào thì hít bằng mũi, hít sâu vào trong mũi rồi chúng ta đưa xuống dưới phổi, chúng ta đưa xuống dưới đan điền khí hải. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra hóp bụng lại thở bằng miệng. Khi hít vào ta phình bụng, khi thở ra chúng ta hóp bụng thở ra bằng miệng, vì thở bằng miệng ta đồng hành với khi thở ra với mật chú Mu A Mu Sa, khi khởi hơi thở ra bắt đầu đọc Mu A Mu Sa cho tới hết, đều đặn. Như vậy chúng ta đã hoàn tất một hơi thở. Mỗi một hơi thở như vậy sẽ giúp cho chúng ta tiếp thu được thật nhiều năng lượng từ bi của Chư Phật, sự gia trì Phật lực tới thân tâm của chúng ta. Bây giờ Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay được đặt là Trí Tuệ và lồng vào bàn tay trái Từ Bi, chúng ta lấy Từ Bi và Trí Tuệ để chúng ta an trú tâm của mình trong hơi thở chánh niệm, và trì mật chú Mu A Mu Sa. Mời các bạn:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật Lực để chúng con nhận ra Thánh Tăng giáng trần, hít vào bằng mũi, phình bụng. Thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô phật! Các bạn và Bảo Thành, chúng ta mỗi ngày đều tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển năng lượng từ bi của Chư Phật ban rải xuống cho chúng ta. Khi chúng ta tu luyện Thất Bảo Huyền Môn, ai trong chúng ta cũng sẽ lãnh nhận được thật nhiều tha lực Phật điển. Đây là dấu chỉ của sự gia trì Phật lực đời sống của chúng ta, đời sống của con người như một thửa ruộng, thiếu nước không thể trồng trọt. Cuộc sống của chúng ta nếu thiếu năng lượng thì chẳng khác gì một thửa ruộng cằn cỗi, khô cằn không thể trồng được một thứ gì. Chúng ta đã tưới tẩm nước, đó là tự lực cầu đạo giác ngộ của chúng ta nhưng chúng ta còn tiếp được một nguồn nước vô tận từ Phật lực gia trì. Đây là tha lực Phật Điển, tha lực này phối hợp với tự lực của chúng ta, sẽ làm cho ruộng của chúng ta tràn đầy nước, để từ đó chúng ta có thể trồng trọt được và những thứ ta gieo vào thửa ruộng này có đầy đủ sức sống để tăng trưởng đúng theo như chiều hướng ta mong muốn.

Chủ đề hôm nay quán chiếu Thánh Tăng Giáng Trần. Chúng ta thường chú nguyện với Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Chúng ta thường ngưỡng cầu lên các bậc Thánh Tăng. Ở trên đời, Chư Phật truyền dạy cho chúng ta có ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng. Tăng là tượng trưng cho sự hòa hợp, bởi trong Tăng thân luôn sống với tinh thần của Đức Phật dạy là lục hòa, hòa hợp. Khi chúng ta hòa hợp, chúng ta sẽ có được năng lượng hòa hợp, năng lượng hòa hợp sẽ dung thông chúng ta với trời đất để giúp chúng ta vượt qua muôn trùng chướng ngại ở trước mắt.

 Các bạn, chúng ta rất muốn diện kiến một vị Thánh Tăng giáng trần, nhưng ở trên đời ngày nay với xã hội mà biết bao nhiêu sự thử thách cám dỗ tội lỗi, vật chất tràn đầy, rừng đã bị phá, núi bị sang bằng. Vậy Thánh Tăng giáng trần đã hiện diện ở đâu cho chúng ta diện kiến, cho chúng ta tìm gặp để chúng ta chào hỏi. Vào rừng, rừng không còn bởi vì phá hết rồi, lên núi núi cũng bị sang bằng còn đâu nữa, rừng sâu và những hang núi không còn chỗ để cho Thánh Tăng ẩn trú, vậy chúng ta tìm Thánh Tăng ở đâu. Nhưng chắc chắn rằng Thánh Tăng đã giáng trần, trong cuộc đời này các bậc Thánh đã giáng trần, tìm đâu để diện kiến các ngài đây. Câu hỏi chúng ta đang đặt ở trong đầu, nếu nói Thánh Tăng giáng trần sao không hiện thân trong cuộc đời để độ chúng, để độ sanh, mà ẩn núp ở đâu sao mãi tìm hoài không thấy được các vị Thánh Tăng này.

Trước khi nói chữ Tăng, ta nói đến chữ Thánh, chúng ta không nói đến chữ Tăng mà nói đến Thánh Nhân. Nhân là người, con người đã thành bậc Thánh, con người chỉ có thành hai bậc mà thôi, một là thành Thánh, hai là thành Ma. Thánh là ở trên cảnh giới lành, ma là đọa xuống tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu muốn thành ma ta chỉ cần làm những pháp ác, nhân quả chỉ thật rõ ràng, thành ma thì chúng ta chỉ cần thực hiện những pháp ác, thành thánh chúng ta chỉ cần thực hiện những Pháp thiện. Chúng ta nhớ, người đã quy y theo phật sẽ không bao giờ đọa vào địa ngục, người quy y theo pháp sẽ không tái sanh vào ngạ quỷ, người quy y theo Tăng sẽ không tái sanh làm thú nữa.

 Như vậy mỗi một người chúng ta để không bị sanh vào cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chúng ta  nên tìm hiểu về Phật – Pháp – Tăng để thấu rõ được rồi từ đó quy y Phật – Pháp – Tăng. Thực ra Phật – Pháp – Tăng ai cũng hiểu rồi, chỉ nhắc sơ sơ lại để chúng ta thấu rõ thêm một chút. Phật là Đức Phật Thích Ca, là đấng tự giác ngộ mình, ta quy y Phật tức là ta quay về nương vào chư Phật là bậc thầy, ta nhận Phật làm thầy và ta quay trở về nương vào bậc thầy Bổn Sư Thích Ca để chúng ta được dạy dỗ. Pháp là gì? là những lời của Đức Phật dạy, lời của đức thầy chúng ta truyền dạy. Ta quay về ta nương vào lời dạy dỗ của đức thầy Thích Ca, để chúng ta tu luyện thân tâm của mình. Tăng là một tập thể xuất gia học theo giáo pháp của Phật sống với tinh thần hòa hợp. Quy y với Tăng là chúng ta quay về nương vào tăng thân, sự hòa hợp để chúng ta tu những lời đức thầy cổ xưa của chúng ta truyền dạy cho chúng ta. Quy y là quay trở về và nương vào, nương vào ai, nương vào Phật, nương vào gì? Giáo pháp của Phật dạy nương vào con người nào? Chư Tăng, để chúng ta có sự hòa hợp.

Khi chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ không bao giờ sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đời đời không bao giờ bị sanh vào ba cảnh đó nữa. Rồi nếu chúng ta sau đó tin vào nhân quả thiện ác, theo như lời Đức Phật dạy, bỏ việc ác làm việc lành thì thân tâm thanh tịnh. Khi chúng ta từ bỏ nhân ác và chỉ gieo nhân lành theo nhân quả, nhân quả thiện thì chúng ta tăng trưởng được phước báu trên cuộc hành trình trở về với Đức Phật. Và nếu như sau đó chúng ta giữ được năm giới và hành thập thiện.

Người đã quy y Phật – Pháp – Tăng, tin sâu vào nhân quả, giữ được năm giới và hành mười pháp thiện thì khi mạng chung sẽ tái sanh về cảnh giới chư thiên, tức là mình sẽ làm chư thiên, sanh vào cảnh giới của trời. Đó là khi chết thôi, chúng ta quy y theo Phật – Pháp – Tăng , chúng ta tin sâu vào nhân quả, chúng ta giữ năm giới, hành mười điều thiện thì khi chết chúng ta sẽ được tái sanh thành người trời, thành người sống trên cõi trời gọi là Chư Thiên, thành Ông Trời, đó là chết. Còn khi sống nếu chúng ta mỗi một con người giữ được tâm khí hòa hợp trong cuộc sống, hòa hợp giữa vợ chồng, hòa hợp giữa cha mẹ, hòa hợp giữa anh chị em và con cái, hòa hợp giữa thân bằng quyến thuộc cộng đồng mà chúng ta đang chung sống.

Nhớ rằng ta nương vào Chư Tăng bởi vì năng lượng hòa hợp, nếu chúng ta giữ được sự hòa hợp với muôn người muôn loài, không cao không thấp, không có phân biệt, giữ tâm bình đẳng tánh trí đối xử với nhau trong tình yêu thương, thì đó là sự hòa hợp. Hiệp nhất với tâm như vậy, với tâm hòa hợp quy y Phật – Pháp – Tăng, tin sâu nhân quả, giữ giới và hành thập thiện thì chính chúng ta đã trở nên Thánh ngay trong giây phút mà giữ được năm giới, hành được mười điều thiện. Quy y với Phật – Pháp – Tăng, tin sâu nhân quả, giữ được sự hòa hợp với muôn loài ta đã nên Thánh. Các bạn, chữ Thánh không đợi phải chết đi mới được làm Thánh, bởi chúng ta không tu để chết đi trở thành Thánh. Chúng ta thọ tam quy ngũ giới, giữ năm giới hành thập thiện khi chết để sanh về cõi Thiên cõi Trời rồi. Thì khi đang sống nếu chúng ta làm được những chuyện như vừa rồi là thọ tam quy y ngũ giới, tức là quy y với Phật – Pháp – Tăng, giữ năm giới tin sâu nhân quả, hành Pháp thiện và luôn luôn sống hòa hợp với muôn loài thì chúng ta trở nên Thánh.

Thánh tức là chúng ta hướng thượng, ma tức là chúng ta hướng xuống chướng ngại. Thánh tức là chúng ta có một đời sống thánh thiện không có chướng ngại, hòa hợp thì không có chướng ngại, không hòa hợp sẽ tạo ra chướng ngại. Chúng ta sống hòa hợp, chúng ta giữ giới hành thiện, chúng ta tin vào Phật – Pháp – Tăng. Chúng ta hiểu thấu nhân quả và chúng ta quán chiếu tâm chánh niệm để an trú trong Pháp thiện, trong nhân quả. Chúng ta đã làm cho bản thân của mình nên Thánh, hướng thượng, sống thánh thiện, sống hòa hợp.

Còn chữ Tăng là gì. Tăng là hành, một vị Tăng cũng theo Phật giáo là phải xuống tóc quy y thọ giới để được gọi là Tăng. Nhưng trong cuộc sống hiện tại, nếu đúng như tinh thần của Đức Phật thì không chỉ có Chư Tăng mới vào Niết Bàn, mà tất cả mọi loài chúng sanh. Do đó chữ Tăng xin được mạn phép chuyển dịch cho rộng hơn, tức là sự hòa hợp. Mỗi một con người cầu đạo giác ngộ trong sự sống hòa hợp với muôn loài được gọi là Tăng, tức là chữ Tăng hành Pháp của nhà Phật theo sự hòa hợp với muôn loài không phân biệt. Do đó, theo như Thất Bảo Huyền Môn, chính mỗi một người chúng ta khi tu Thất Bảo Huyền Môn sẽ trở thành Thánh Tăng đã giáng trần trong cuộc đời.

Nói cho rõ để khỏi ngỡ ngàng. Chữ Thánh ở đây có nghĩa là chúng ta quy y Phật – Pháp – Tăng tin sâu nhân quả, giữ được năm giới, hành mười Pháp thiện và luôn chánh niệm trong đời sống để chúng ta nên thánh, sống hòa hợp không chướng ngại. Nếu chúng ta  không sống hòa hợp, chúng ta tạo ra chướng ngại bởi bám víu, chấp vào những mầm mống ác, gieo nhân ác thì chúng ta không nên Thánh mà chúng ta trở thành ma để tái sanh về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng chúng ta đã quy y theo Phật – Pháp – Tăng thì nhất định chúng ta không bao giờ bị tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta tin sâu vào nhân quả, giữ được năm giới hành thập thiện, và chúng ta an trú tánh thấy biết trong hơi thở chánh niệm, và trì mật chú Mu A Mu Sa để luôn luôn có sự gia trì của Phật lực, được sự ban rải tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi Mười Phương Chư Phật xuống cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã hướng thượng, chúng ta đã sống hòa hợp, chúng ta đã tinh tấn tu tập và tự lực đi trên con đường cầu đạo giác ngộ. Như vậy chúng ta đã làm cho bản thân của mình nên Thánh. Và đời sống của ta hòa hợp với muôn loài, đối xử bình đẳng tánh trí với muôn loài, thật là bình đẳng, sống thật hòa hợp. Vậy thì ta là một người hành pháp của Như Lai trong sự hướng lên của thần thánh và chúng ta có thể gọi mỗi một người chúng ta là Thánh Tăng đã giáng trần.

Điều khác biệt là chúng ta đã là Thánh Tăng, chúng ta có sống đúng với tánh Thánh này hay không, hay chúng ta lại mặc vào tánh phàm, tánh thú, tánh của địa ngục, tánh của ngạ quỷ để sống một đời sống mượn vào những cái ở bên ngoài trong ngục tù đen tối tội lỗi để hành xử như địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh. Chúng ta nhờ nương vào tha lực Phật điển, năng lượng yêu thương mà những tánh địa ngục, tánh thú, tánh ngạ quỷ khó có thể trổi dậy. Khi nó hiện hình thì nó liền được chuyển hóa bởi tha lực Phật điển bởi Mười Phương Chư Phật qua Thất Bảo Huyền Môn, luôn gia trì Phật lực giúp cho chúng ta chuyển hóa mọi chướng ngại trong cuộc sống, tăng trưởng đời sông hướng thượng và có được chánh định. Bởi chúng ta nhiếp trong hơi thở chánh niệm. Tâm của chúng ta an trú trong hơi thở chánh niệm. Tâm của chúng ta dùng tánh biết và tánh thấy quán chiếu để chúng ta từ bỏ được pháp ác mà chỉ hành Pháp thiện, tâm ý càng thêm thanh tịnh. Bởi vì chúng ta tuyệt đối luôn giữ được năm giới nên tâm ý của chúng ta, thân tâm của chúng ta ngày càng trở nên thanh tịnh. Bởi vì chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa, có sự hòa nhập năng lượng Phật điển, nên chúng ta có chánh định và chánh huệ. Từ đó mà chúng ta thực sự đã trở thành Thánh, nên Thánh bởi chúng ta sống thánh thiện.

Chúng ta sống một cách hoàn hảo theo tinh thần chánh Pháp của Pháp thiện Đức Phật truyền dạy cho chúng ta. Từ khi chúng ta thực hành theo Pháp thiện của Như Lai, chúng ta sống với Pháp thiện của Như Lai, chúng ta hành được Pháp thiện của Như Lai và chúng ta đối xử với nhau bình đẳng hòa hợp với Pháp thiện của như Lai đã dạy, nghĩa là chúng ta đã nên Thánh. Chúng ta đã nên Thánh rồi thì càng phải sống như một vị Thánh, tức là phải sống hòa hợp, phải sống yêu thương, phải sống trong chánh định và chánh huệ. Nếu chúng ta gọi là Thánh Tăng thì chúng ta phải hành được điều đó tới cuộc đời của chúng ta để làm cho cuộc đời chúng ta hoàn toàn nên Thánh và chúng ta phải hành Pháp đó để tỏ lộ lan tỏa muôn loài cùng lên Thánh như chúng ta.

Chúng ta đừng nghĩ Thánh là chúng ta phải bay lên trên Trời, Thánh là không phải ăn cơm uống nước, Thánh là không phải tắm, không ngủ nghỉ. Thánh ở đây đúng nghĩa tức là người biết làm điều thiện, biết tu Pháp thiện, biết quay về nương vào Phật – Pháp – Tăng để tu, biết nhận rõ nhân quả ác từ bỏ, hành nhân quả thiện để tăng trưởng phước báu. Thánh ở đây là biết giữ năm giới để hành thập thiện, Thánh ở đây là biết an trú trong hơi thở chánh niệm, Thánh ở đây là biết trì niệm kinh của Phật, đặc biệt là vi diệu âm Mu A Mu Sa. Thánh ở đây là tiếp được tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi của Phật ban rải xuống cho chúng ta, Thánh ở đây là luôn luôn được sự hộ trì của Phật lực gắn kết với từ trường yêu thương của Mười Phương Chư Phật để chúng ta luôn luôn hướng thượng, chúng ta luôn luôn sống hòa hợp, chúng ta luôn tinh tấn hành pháp thiện của Chư Phật, đó gọi là Thánh Tăng.

Thánh Tăng không là độc quyền của những vị Cao Tăng Thần Thánh mà Thánh Tăng ở đây là của muôn loài muôn chúng sanh. Những chúng sanh nào luôn hướng thượng, quay về nương vào Tam Bảo, nhận rõ được nhân quả thiện ác, từ bỏ ác hành việc thiện, giữ đúng năm giới Đức Phật dạy, hành được mười điều thiện và luôn luôn an trú trong hơi thở chánh niệm, sống hòa hợp, thì sau đó được gọi là Thánh Tăng. Còn định nghĩa Thánh Tăng của những bậc chứng đắc chứng quả chúng ta không nói tới đề mục ngày hôm nay. Chúng ta hãy để cho những Chư Vị đó tự thẩm định bản thân của họ, còn chúng ta dưới cái nhìn của Đức Phật dạy mọi loài mọi vật đều bình đẳng.

Vậy Thánh Tăng ở đây tức là ta đã nên Thánh trong Pháp thiện, chúng ta đã tu để nên Thánh. Chúng ta đã từ bỏ Pháp ác hành theo Pháp thiện là chúng ta thành Thánh gọi là Thánh hiền. Chúng ta tu theo thiện Pháp, chúng ta tu theo thiện Pháp của Phật để có cái tánh hiền nên chúng ta trở thành Thánh hiền. Thánh là người sống vượt qua mọi chướng ngại sẽ không đắm chìm ở trong những tà pháp, những ác pháp. Nhân quả chỉ có hai cái ác và thiện, đi theo ác thành tà thành ma, đi theo thiện thành Thánh. Chúng ta đã nên Thánh bởi từ bỏ ác bỏ tà. Chúng ta liên tục hành thiện, đặc biệt hơn năm giới và mười Pháp thiện kia giúp cho chúng ta nên Thánh thực sự. Mỗi một người chúng ta đã là Thánh Tăng giáng trần. Vậy chúng ta phải có trách nhiệm phải sống đúng với phẩm hạnh của Thánh Tăng, chữ Thánh đi liền với chữ hiền. Chúng ta phải sống hiền lương, hiền lương trong suy nghĩ, hiền lương trong ngôn ngữ, hiền lương trong hành động, đó gọi là Thánh Hiền Tăng. Chúng ta phải trở thành Thánh Hiền Tăng và phải sống đúng với phẩm vật, sống đúng với phẩm hạnh của Thánh Hiền Tăng.

Các bạn, ở đời người ta hay ghép chữ Tăng là hòa hợp nhưng vì mặc áo nhà chùa làm việc sai nên người ta đã tạo ra một ngôn ngữ nữa gọi là ma Tăng, chứ thực ra ở trên đời không có con ma nào thành Tăng. Chúng ta có thể nói mọi chúng sanh có thể thành Tăng nếu sống hòa hợp, sống giữ Pháp thiện của Như Lai, sống giữ năm giới, sống hành được thập thiện, sống từ bỏ Pháp ác hành pháp thiện, sống nương vào quy y Tam Bảo, đó liền gọi là Thánh. Chúng ta gọi là Thánh thì phải hiền cho nên chữ Thánh thường đi theo nên gọi là Thánh Hiền, Tăng là hòa hợp, chúng ta là những người đã thực hiện Chánh Pháp của Như Lai, sống đúng với pháp Thiện và hòa hợp với muôn loài chúng sanh. Mỗi người chúng ta là Thánh Hiền Tăng, hãy sống xứng đáng với phẩm vị của một vị Thánh Hiền Tăng để nâng cao phẩm giá của con người của chúng ta đang hiện hữu cuộc đời này.

Các bạn, chúng ta là Thánh Hiền Tăng đã giáng trần, mỗi một người của chúng ta như một tinh tú sáng trên bầu trời tự phát sáng, và tự tồn tại trong tự lực cầu đạo giác ngộ của chúng ta. Nhưng mà bởi vì sống chung trong vũ trụ bao la mênh mông này, mỗi một tinh tú nương vào ánh sáng của tinh tú khác để tỏa sáng hơn, chúng ta nương vào Chư Tăng, chúng ta nương vào giáo pháp của Phật, chúng ta nương vào Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và đặc biệt chúng ta nương vào đại hùng đại lực của Phật lực gia trì, tha lực Phật điển, để chúng ta thăng tiến cuộc sống của mình, để trở nên Thánh Hiền Tăng hiện hữu trong cuộc đời. Và đã là một vị Thánh Hiền Tăng mỗi người chúng ta luôn làm việc hiền, luôn nghĩ hiền, luôn nói hiền. Chữ hiền ở đây có thể dịch là chánh, chánh tâm, chánh ngữ và chánh hành động.

Chánh là phải hiền không thể nói hung dữ ác độc mà là chánh, đó gọi là tà, cho nên Thánh hiền tức là chúng ta có chánh tâm, chánh ngữ và giữ được chánh hành động, an trú trong hơi thở chánh niệm, đón nhận tha lực Phật điển năng lượng yêu thương Chư Phật qua vi diệu âm Mu A Mu Sa, sống đúng như vậy thì chúng ta đã là Thánh Hiền Tăng giáng trần trong cuộc đời này, trụ thế để lan tỏa tình yêu thương đến cho muôn loài. Chúng ta đã bị sa ngã vào định nghĩa của chữ Thánh quá cao xa vời không thực tế để không tìm được. Chúng ta còn có chữ gọi là Thánh nhân, một người sống mà tốt đẹp đã gọi là Thánh nhân rồi, đó chỉ là sống với ý nghĩa loài người thôi, bởi kiến thức của loài người sống đúng với tinh thần của loài người, sống hiền sống tốt đã gọi là Thánh nhân. Chúng ta hành Pháp của nhà Phật, chúng ta sống hiền, chúng ta sống đúng Pháp thiện, chúng ta sống giữ giới, chúng ta hành mười pháp thiện, chúng ta sống từ bỏ nhân ác chỉ thực hành nhân thiện đúng nhân quả, chúng ta sống vì chúng ta hiểu được giá trị lời Đức Phật dạy nên chúng ta đã quay về quy y với Phật – Pháp – Tăng. Sống như vậy hành Pháp của Chư Phật làm những điều thiện như vậy, tu dưỡng thân tâm trong Pháp thiện đó, tu dưỡng và an nhiếp thân tâm, tánh thấy trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, mỗi một người của chúng ta trở thành Thánh Hiền Tăng giáng trần ngay bây giờ, đang hiện hữu trong cuộc đời, đã lan tỏa Pháp thiện của Như Lai tới với mọi loài chúng sanh. Hãy định nghĩa chữ Thánh Hiền Tăng như vậy để chúng ta sống đúng với phẩm hạnh, sống đúng với phẩm giá là một vị Thánh hiền tăng thực sự. Bởi chúng ta đã tiếp được sự gia trì của Phật lực tiếp được tha lực Phật điển, tiếp được từ trường yêu thương, năng lượng từ bi của Chư Phật tới với cuộc đời. Và chúng ta đã từ bỏ ác, hành thiện, tin sâu một cách tuyệt đối bền vững vào Đức Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta giữ năm giới, hành Pháp Thiện, an trú trong chánh niệm, chúng ta là Thánh hiền Tăng giáng trần.

Các bạn. Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ bàn tay phải, vào lòng bàn tay trái Từ Bi, chúng ta an nhiếp vào hơi thở chánh niệm, trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa để chúng ta sống đúng với phẩm hạnh một vị Thánh Hiền Tăng giáng trần trong cuộc đời. Mời các bạn:

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con sống đúng với phẩm hạnh của một vị Thánh Hiền Tăng giáng trần. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa. (7 biến)

Các bạn thân mến. Chúng ta thực sự là những người tu luyện theo Thiền mật Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta đã khẳng định rằng chúng ta đã quy y với Phật – Pháp – Tăng và tin sâu vào nhân quả thiện ác, bỏ ác hành thiện. Chúng ta đã hoan hỉ giữ năm giới và hành thập thiện, an trú tâm của chúng ta trong hơi thở chánh niệm, và trì mật chú Mu A Mu Sa để đón nhận được gia trì của Mười Phương Chư Phật. Phật lực đó gia trì cho chúng ta và tha lực Phật điển đó tăng trưởng đời sống chúng ta, để chúng ta hướng thiện, sống hòa hợp và sống đúng với chánh Pháp, pháp thiện của Như lai.

Các bạn nhớ rằng, tại sao trong cuộc đời của chúng ta hay cuộc đời của ai đó, phải đợi đến lúc chết mới được người này người kia phong Thánh. Kẻ họ thích thì phong Thánh, kẻ không thích thì chê bai, ta sống chẳng màng tới sự khen chê của người, ta sống cũng chẳng màng tới sự phong Thánh cho ta mà ta phải sống nên Thánh. Ngay trong giây phút này ta không tu để khi chết đi người đời táng tụng phong Thánh, để ta được, xây lăng tẩm rộng lớn để cúng kiếng. Mà ta hãy sống ngay trong hiện tại lúc này trở nên Thánh. Thánh tức là Thánh hiền, Thánh tức là sống Thánh thiện bởi giữ giới hành thiện. Thánh tức là an trú tánh thấy biết trong hơi thở chánh niệm, luôn sống một đời sống chánh niệm, được nuôi dưỡng bởi tha lực Phật điển, từ trường yêu thương của Chư Phật, sống trong từng giây từng phút để tánh biết và thấy trưởng dưỡng thân tâm của mình trong Pháp thiện của Như Lai đó gọi là Thánh. Chúng ta phải nên Thánh, tự làm cho mình nên Thánh chứ không cần cố gắng để người khác phong Thánh cho chúng ta. Như chuyện phong thần của những tôn giáo này tôn giáo kia, nhóm này nhóm kia phong Thánh cho nhau.

Các bạn, chúng ta không cần ai phong Thánh cho chúng ta, mà mỗi người chúng ta sống cho nên Thánh, chúng ta phải nên Thánh, thánh thiện trong từng giây phút. Tăng là hành, chúng ta phải hành được tánh Thiện trong từng giây phút và nên Thánh để hành được Pháp thiện của Như Lai cho ta và lan tỏa hồi hướng cho muôn loài, thì chúng ta đã nên Thánh hiền Tăng ở trong đời này, giáng trần trong cuộc đời. Các bạn, ý nghĩa này thật cao cả bởi Thánh không phải ai phong, Thánh là do mỗi một người chúng ta sống thánh thiện đúng với Pháp thiện của Như Lai truyền dạy, của Đức Phật dạy dỗ cho chúng ta. Nên chúng ta trở thành Thánh, chúng ta nên thánh thiện hơn mỗi ngày, hòa hợp hơn, yêu thương hơn, bao dung hơn. Chúng ta sống chỉ hành thiện bỏ ác, tâm ý chúng ta luôn thanh tịnh an trú trong hơi thở chánh niệm và vi diệu âm Mu A Mu Sa, để tiếp được tha lực Phật điển, sự gia trì của Phật lực từ trường yêu thương của Chư Phật luôn tuôn tràn vào cuộc đời của chúng ta, tưới tẩm và nuôi dưỡng chúng ta trong Pháp thiện của Như Lai.

Như vậy chúng ta đã nên Thánh, chúng ta thành Thánh, Thánh Hiền Tăng, chúng ta là những vị Thánh hiền biết vận hành Pháp thiện của Chư Phật, mang lại lợi lạc cho bản thân và cho muôn loài chúng sanh khác. Với tinh thần hòa hợp bình đẳng tánh và trí mỗi con người chúng ta làm cho bản thân mình nên Thánh Hiền Tăng. Chẳng đợi ai phong Thánh mà cũng chẳng màng người ta khen chê ở đời, bởi sự khen chê thị phi là thuộc về con người ta, còn chuyện làm Pháp thiện hành Pháp thiện, tin theo Phật – Pháp – Tăng nhân quả, giữ năm giới hành thiện, an nhiếp tính thấy biết trong hơi thở chánh niệm, trì niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để tiếp được tha lực Phật điển là chuyện của chúng ta đang làm cho bản thân của mình nên Thánh Hiền Tăng.

Chúng ta đừng sống vì người khác mặc định chúng ta là người này kẻ kia, chúng ta đừng sống để cho người khác mặc định cho cuộc đời ta phải như vậy phải như kia, phải sống như thế này phải sống như thế kia, mà chúng ta phải tự hào là người con Phật đã nghe được lời của Phật dạy nên tin vào Phật, nhận Phật làm Thầy của chúng ta. Chúng ta hành theo lời của Đức Phật dạy và giữ theo tinh thần hòa hợp, để chúng ta từ bỏ Pháp ác hành Pháp thiện, giữ năm giới hành thiện, an nhiếp tánh thấy biết trong hơi thở chánh niệm, sống với vi diệu âm Mu A Mu Sa. Sống để tiếp hàng ngày hàng giờ hàng giây năng lượng Phật điển, từ trường yêu thương, nuôi dưỡng tánh thiện của chúng ta, nghĩa là chúng ta đã tự làm cho mình nên thánh thiện, chúng ta là Thánh Hiền Tăng trong cuộc đời, đã giáng trần đúng theo ý nghĩa như vậy. Và chúng ta phải sống đúng với phẩm hạnh Thánh Hiền Tăng, sống đúng với phẩm giá đó để mang lại lợi an, lợi lạc cho chính chúng ta và mọi người, lợi lạc cho bình an và hạnh phúc, cho sự an lạc tịch tĩnh ngay trong cõi đời này. Đừng đợi chết để được phong Thánh, mà cũng đừng sống cho người khác mặc định ta là ai để sống theo họ. Hãy sống đúng với lời Đức Phật dạy, sống nên Thánh, sống thánh thiện, sống thánh hiền, sống an trú trong hơi thở chánh niệm, sống trong vi diệu âm Mu A Mu Sa, sống như vậy là sống như một vị Thánh Hiền Tăng, sống ngay bây giờ, sống ngay tại đây, sống ngay lúc này và nên Thánh ngay bây giờ, không chờ chết để phong và cũng chẳng màng đến sự phong Thánh của người khác khi sống cũng như khi chết. Chúng ta chỉ cần cứ tồn tại an nhiên, tin sâu vào Phật – Pháp – Tăng, nhân quả, giữ giới, hành thiện, an trú trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để gắn kết và gần gũi tha lực Phật điển từ trường yêu thương của Chư Phật, sống thánh thiện hiền lương để chúng ta nên Thánh Hiền Tăng ngay bây giờ và tại đây.

Mời các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ và lòng bàn tay trái Từ Bi, chúng ta lấy Từ Bi và Trí Tuệ dung thông thân tâm của mình trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển Phật lực yêu thương từ Mười Phương tới với chúng ta. Mời các bạn:

Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con trở nên Thánh Hiền Tăng giáng trần trong Pháp thiện của Như Lai. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa đồng tu trong 21 biến vi diệu âm chánh niệm Mu A Mu Sa. Chúng ta là những người đã tu luyện Thiền Mật song tu. Chúng ta tự hào là người con Phật. Chúng ta không sống để cho người khác mặc định ta là ai, chúng ta không sống để cho người khác áp đặt chúng ta phải như thế này. Chúng ta cũng không sống để khi chết đi để cho người khác phong Thánh phong Thần hay gọi ông này bà kia. Mà chúng ta sống đúng theo lời giáo huấn của Đức Bổn Sư và thực hành đúng lời Ngài dạy, tin sâu vào Đức Thầy của chúng ta là Ngài Bổn Sư, giáo Pháp của Ngài, và Tăng đoàn. Chúng ta tin sâu vào nhân quả thiện ác, từ bỏ việc ác, hành việc thiện. Chúng ta giữ năm giới hành thiện và an nhiếp thân tâm của mình trong hơi thở chánh niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta đã tu đúng chánh Pháp thiện để chúng ta nương vào Phật lực mà trở nên Thánh hiền trong cuộc đời. Ta sống đúng với phẩm vị, là một vị Thánh hiền, sống với tánh hiền của chúng ta, sống với Pháp thiện ta thực hành. Ngay bây giờ để nên Thánh ngay trong cuộc đời, sống đúng với đời sống thánh thiện để lan tỏa yêu thương tới cho mọi người. Hãy sống như vậy, sống với tự chọn con đường đó với tự lực cầu đạo giác ngộ của ta. Sống không để người khác mặc định áp đặt mà sống tự nguyện đi theo con đường của Thế Tôn truyền dạy.

Các bạn, chúng ta hãy chấp tay lại hồi hướng công đức đồng tu ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa. Chúng con nguyện Mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để cho mọi loài đều trở nên Thánh Hiền Tăng giáng trần, trong chánh Pháp của Đức Bổn Sư truyền dạy. Công đức tu luyện ngày hôm nay nay nếu có, chúng con hồi hướng tới các nguyên thủ năm châu bốn bể có tâm Trí Tuệ, sống đúng với phẩm hỉ của một vị Thánh, tham gia chính sách mang lại hòa bình cho thế giới. Con hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y ngành dược chế tạo ra thuốc vắc xin chữa bệnh dịch. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ cứu tế trên thế giới luôn hoan hỷ và chữa lành bệnh tật cho tất cả mọi người. Chúng con đặc biệt hồi hướng cho tất cả mọi người sống trên thế giới, tôn trọng bình đẳng hòa hợp, và có được sự đối thoại để tạo ra nền hòa bình an vui, bớt khổ, đặc biệt hồi hướng tới cho các hương linh đã bị tử vong trong tuần qua được siêu sanh miền Tịnh Độ biết tha thứ và bao dung.

Chúng con thành tâm xin Mười Phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.