Search

Bài 1074 : Nước Thiêng Rửa Trần Ai – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mời phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển, đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn, chúng ta đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn hôm nay trong Pháp môn Thiền Mật song tu.

Các bạn thân mến, chúng ta luôn được nhắc lại rằng Thiền Mật song tu là Pháp môn giúp cho chúng ta có sự gắn kết giữa tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của bản thân và tha lực Phật điển, năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật tiếp vào thân tâm của chúng ta. Sự lợi ích của tha lực về cả hai mặt tâm linh và thể chất. Đối với thể chất, khi tha lực Phật điển tác động vào thân của chúng ta, sẽ tác động lên các huyệt mạch, khai mở nội khí, khai mở Luân Xa giúp cho kinh mạch của chúng ta được lưu thông, vận chuyển điều hòa và hài hòa với cấu tạo của cơ thể. Giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn và đẩy lui đi tất cả những chứng bệnh tật đang xảy ra ở trong thân. Và phòng ngừa bệnh cho chúng ta, tăng thêm sinh khí của sự sống mỗi ngày, tạo chúng ta có nguồn hưng phấn hướng tới những điều thiện hảo trong cuộc sống. Về mặt tâm linh tha lực Phật điển sẽ giúp cho chúng ta có Trí Tuệ sáng suốt hơn, có một cái nhìn rõ ràng về tất cả những hiện tượng xảy ra trong cuộc đời. Để thấu rõ được nguyên nhân cội nguồn của nó để chúng ta có một sự lựa chọn sáng suốt theo những nhân thiện và từ bỏ những nhân ác giúp cho đời sống ổn định, hạnh phúc và bình an.

Trong Thiền Mật song tu chúng ta chú trọng vào hơi thở. Hơi thở Chánh Niệm là hơi thở vào ra có phình bụng và hóp bụng vào, phình và xẹp bụng vào. Giữa cái phình và cái xẹp đó ta mang hơi thở vào. Hơi thở của Thiền Mật là hơi thở đi vào từ mũi ngang qua phổi, đi xuống dưới Đan điền Khí hải. Từ Đan điền Khí hải chúng ta phình bụng ra và giữ hơi ở đó khoảng 3 giây. Sau 3 giây ta thở ra từ từ, ta xẹp bụng vào đồng thời trì mật chú vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Với sự vận hành hơi thở như vậy chúng ta sẽ phát huy được tự lực, năng lượng vốn có ở trong thân tâm của chúng, ta hòa quyện vào với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi mười phương Chư Phật. Hai sự tương tác của tha lực và Phật lực một cách hài hòa, phù hợp sẽ giúp cho chúng ta khỏe về thân, an về tâm. Hơi thở luôn đi vào bằng mũi và phình bụng. Thở ra từ từ và hóp bụng nhưng thở bằng miệng. Khi tha lực Phật điển tác động vào thân thường tác động vào 2 lòng bàn tay, toàn thân hay trên đảnh đầu của chúng ta, giữa Nhân trung. Tùy theo cơ thể của các bạn và căn duyên của các bạn mà năng lượng sẽ tác động vào phần nào của cơ thể. Nếu như trên cơ thể của bạn có chỗ nào bế tắc thì tha lực năng lượng sẽ chuyển tới đó để khai thông. Do vậy khi các bạn tu luyện thường cảm giác và cảm nhận được năng lượng chạy từ phần này tới phần kia của cơ thể. Có những lúc ở trên đảnh đầu thật mạnh cũng có lúc ngay phần trước hoặc sau lưng hoặc ở trên xương sống hoặc ở hai lòng bàn tay.

Thiền Mật song tu không nhất định phải ngồi giữ cho thân cứng ngắc, thẳng đứng mà chỉ cần tọa ở tư thế vững chãi. Để rồi toàn thân buông lỏng để cho năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển tương tác với thân, chuyển động phần thân của chúng ta. Tâm của chúng ta thì an trú vào hơi thở Chánh Niệm vào ra, an trú vào đó. Nương vào sự an trú trong Chánh Niệm tâm ta được chiếu sáng bởi tha lực nên có tầm nhìn rõ và thấu được tất cả những chuyện đang xảy ra tại thân. Đây là phương pháp quán chiếu tha lực tác động để nhìn mọi hiện tượng xảy ra. Chúng ta quán chiếu như vậy là quán chiếu một cách toàn diện của Thân − Thọ − Tâm − Pháp cùng một giây phút, cùng một sát na. Các bạn, nếu chúng ta mới vào từ hôm nay, nhớ được điều này để chúng ta thử thực hành và áp dụng vào đời sống tâm linh của chúng ta. Nhất định chúng ta khi thực hiện Pháp môn này sẽ có những sự trải nghiệm mới lạ, cần có thời gian để thấm nhuần, cần có nhiều tư duy để chúng ta hiểu rõ. Sau khi tư duy rồi chúng ta sẽ thấy đây là một Pháp môn ứng dụng thực tế vào đời sống con người hiện tại ngay trong kiếp này. Chúng ta tu để có được sự bình an, tu để chuyển hóa phiền não, chúng ta tu Thiền Mật để ngay trong kiếp này sống hạnh phúc, tăng trưởng phước báu ở đời này để rồi ứng dụng phước báu theo những điều Phật dạy để chúng ta thành tựu được sự an lạc viên mãn, thoát khỏi vô minh, chuyển hóa nghiệp chướng, về tới Niết Bàn tự tại của thân tâm.

Các bạn khi chúng ta tu Pháp môn này, các bạn luôn nhớ, chúng ta phải có một niềm tin vững chắc, bất hối chuyển, tin thật là sâu, bền vững vào ba ngôi Tam Bảo Phật − Pháp − Tăng. Chúng ta cũng cần tin sâu vào Nhân Quả, Thiện − Ác. Đức Phật dạy trong luật Nhân Quả có Thiện và có Ác. Nghe lời Đức Thầy Bổn Sư dạy chúng ta sẽ từ bỏ các mầm mống nhân ác và chỉ gieo vào mầm thiện, nhân thiện, pháp thiện để chúng ta có được tâm ý thanh tịnh an trú trong Chánh Niệm. Và chúng ta cũng cần phải luôn giữ năm giới Đức Phật truyền dạy để bảo hộ các căn của chúng ta không bị ô nhiễm. Đồng thời khi giữ được năm giới này Chư Thiên, Long Thần Hộ Pháp các vị Thánh, các vị Thần sẽ luôn luôn cận kề chúng ta hộ pháp, hỗ trợ cho chúng ta trên con đường tu luyện. Rồi chúng ta thực hành mười pháp thiện của nhà Phật để tăng trưởng phươc báu của chúng ta. Với những điều như vậy chúng ta làm bằng tâm chân thành, thành kính và chân thật nhất định mỗi người chúng ta khi tu luyện Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn chúng ta sẽ tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi hay còn gọi tắt là Phật lực. Phật lực này sẽ chuyển hóa tất cả mọi nghiệp lực, mọi Tà lực, Tà Kiến tất cả những bất thiện nghiệp chúng ta tạo ra. Sự chuyển hóa sẽ giúp cho chúng ta thăng hoa đời sống của chính mình.

Giờ đây Bảo Thành mời các bạn chúng ta đặt bàn tay phải được đặt tên là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái được đặt tên là bàn tay Từ Bi. Hãy lấy Từ Bi và Trí Tuệ để khởi đầu cho hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để chúng ta tiếp được Phật lực.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi đến muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được Phật lực như nước thiêng rửa trần ai. Mời các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa trì 7 biến vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa và mỗi người chúng ta đã tiếp nhận được Phật lực vào thân tâm của mình.

Các bạn thân mến, đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là “nước thiêng rửa trần ai”. Nói cho dễ hiểu là chúng ta tiếp được Phật lực để tẩy rửa tất cả những đau khổ, trần ai trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang trên con đường học đạo, chúng ta rất cần sự gia trì của Chư Phật. Chư Phật gia trì cho chúng ta qua Phật lực, qua năng lượng Từ Bi chuyển vào thân tâm của chúng ta. Sự chuyển vào thân và tâm năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật là sự gia trì thật rõ ràng cho mỗi hành giả chúng ta đang trên con đường tu luyện Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta thường niệm Phật để xin sự gia trì, gia hộ của Chư Phật. Chúng ta thường đọc kinh, trì chú để nguyện xin sự gia trì của mười phương Chư Phật. Vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa là một sự tu luyện Thiền Mật song tu để chúng ta mỗi người đón nhận được thật rõ ràng sự gia trì của Chư Phật thông qua tha lực Phật điển, năng lượng đại Từ đại Bi vào thân tâm của mỗi người chúng ta.

Các bạn thân mến, chúng ta đang ở trên con đường tu luyện Thất Bảo huyền môn và chúng ta đang được gắn kết thật sâu sắc và rõ ràng với năng lượng Phật điển, Phật lực vào thân tâm của chúng ta. Mỗi một người trong chúng ta đều có cơ hội lãnh nhận được năng lượng này một cách thật rõ vào công phu tu tập của mình hàng ngày. Các bạn, chính Phật lực năng lượng Từ Bi này như nước thiêng rửa sạch tất cả mọi trần lao trong cuộc đời, mọi khổ cực trong cuộc đời, mọi biến động trong cuộc đời của chúng ta. Mang thân kiếp là người với phước duyên đầy đủ, chúng ta luôn tu tập với những điều mà Chư Phật đã hướng dẫn cho chúng ta. Chúng ta có phước duyên quy y với Phật − Pháp – Tăng, có phước duyên hiểu rõ được Nhân Quả và tin sâu vào Nhân Quả. Chúng ta có phước báu hoan hỷ giữ năm giới và hành thập thiện để tu Thiền Mật song tu. Tuyệt vời hơn là trong cuộc đời là người đệ tử đang tu tập Pháp của Phật, chúng ta khi trì niệm Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa chúng ta tiếp được tha lực Phật điển, Phật lực đại Từ đại Bi giúp cho chúng ta nhận rõ được có Chư Phật gia trì, gia hộ cho chúng ta. Không hẳn chỉ qua lời nguyện, lời cầu mà qua sự tác động của Phật lực vào thân tâm của mình. Đây là dấu hiệu, dấu hiệu đặc biệt để cho chúng ta nhận rõ và tăng trưởng niềm tin của mình trên con đường tu luyện.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy nhìn lại tất cả những dòng nghiệp thức của mình, chúng ta sẽ tẩy rửa được chúng qua Phật lực đại Từ đại Bi mà Chư Phật tiếp cho chúng ta ngày hôm nay. Các bạn, chúng ta hãy cố gắng tu luyện, lãnh nhận được năng lượng Từ Bi của Chư Phật vào thân tâm của chúng ta. Và khi chúng ta lãnh nhận được năng lượng đó, mỗi một người chúng ta đều có khả năng vận dụng Phật lực này để chuyển hóa tất cả những phiền ưu, phiền não trong thân tâm của chúng ta. Các bạn thân mến, cuộc đời con người của chúng ta luôn luôn có nhiều nghiệp thức bất thiện từ vô lượng kiếp qua, hay ngay ở trong kiếp này tác động vào cuộc đời. Thế nhưng chúng ta khi đón nhận được tha lực Phật điển, Phật lực siêu thế đại Từ đại Bi, sự gia trì đặc biệt của mười phương Chư Phật sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa được những phiền lụy đau thương đó để cho chúng ta nhìn rõ được tất cả mọi hiện tượng xảy ra trong cuộc đời. Từ khi chúng ta nhìn rõ, hiểu rõ và chúng ta có được sự gia trì đặc biệt bởi tha lực Phật điển, chúng ta có khả năng chuyển hóa chúng nhanh chóng hơn để tìm được sự hạnh phúc trong cuộc đời. Các bạn nhớ rằng, khi tu tập Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở Chánh Niệm, chúng ta an trú thân tâm trong hơi thở đó. Chúng ta an trú thân bởi vì nương vào hơi thở đó thân được điều hòa, có sức mạnh nội tại vững chắc. Chúng ta an trú tâm bởi qua hơi thở đó tâm của chúng ta nằm ở trong hơi thở quán chiếu hơi thở Chánh Niệm đó có được đời sống Chánh Niệm thực sự trong từng sát na. Và khi hơi thở ra chúng ta lại trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa, liền lúc đó mỗi người chúng ta được sự gia trì đặc điệt của Chư Phật qua tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi.

Các bạn nhớ sự gia trì của Chư Phật rất cần trong đời sống của mỗi người chúng ta. Dù các bạn có tu hay không tu hay các bạn chỉ là người đi theo Phật giáo hay các bạn chỉ là người bình thường, sự gia trì của Chư Phật rất quan trọng cho tất cả mọi người và tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta có được sự gia trì đặc biệt và có được sự cảm thọ rõ ràng với sự gia trì đó qua Phật lực, năng lượng Từ Bi nhất định chúng ta sẽ thành tựu được sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu như chúng ta không có sự gia trì của tha lực Phật điển, chúng ta tu luyện cần rất nhiều thời gian, phải cố gắng thật là nhiều. Con đường đó tất yếu ai cũng phải đi qua nhưng khi chúng ta có niềm tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, quy y với Phật và chúng ta khi niệm vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta có sự gia trì của Phật lực thì đó là đại phước báu cho mỗi một chúng ta trong cuộc đời hiện tại. Các bạn hãy trở về khái niệm của sự gia trì. Chúng ta thường tới chùa, chúng ta nghe các Thầy giảng bắt đầu trong các buổi lễ hay trong các buổi giảng chúng ta thường niệm hồng danh của Phật để xin Phật gia trì cho buổi tu luyện, tu tập đó, giảng Pháp đó, đọc kinh đó có được nhiều lợi lạc. Nhưng sự gia trì đó chỉ dựa trên khái niệm của ý nghĩa niệm hồng danh Chư Phật. Nhưng chúng ta tu Thiền Mật không còn là một khái niệm mà là một sự thực tế. Thực tế rõ bởi khi chúng ta niệm vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa mỗi người chúng ta thực sự đón nhận được sự gia trì của Phật lực vào thân tâm của chúng ta.

Đề mục hôm nay “nước thiêng rửa trần ai”. Tha lực Phật điển là nước thiêng liêng rửa sạch tất cả những tội lỗi ta đã phạm. Bởi vì sao được gọi là rửa sạch trần ai? Bởi những cấu trược trong cuộc đời này tạo ra đều do bất thiện nghiệp bởi Tham – Sân – Si từ Thân − Ngữ − Ý. Nhưng nếu ta tiếp được sự gia trì của Phật thì tâm của chúng ta sẽ quán chiếu thật rõ Thân − Ngữ − Ý của chúng ta trong từng sát na. Ta làm chủ được Thân − Ngữ − Ý trong sự thanh tịnh và 3 điều của Tham – Sân – Si chúng ta có tâm nhìn và quán chiếu để chúng ta không lệ thuộc vào Tham – Sân – Si. Vì sao không lệ thuộc? Bởi ta làm chủ được Thân − Ngữ − Ý của mình trong sự thanh tịnh và chúng ta lại còn nhìn rõ được pháp thiện và pháp ác. Chúng ta buông pháp ác hành pháp thiện nên chúng ta tăng trưởng được năng lượng vi diệu ở thân tâm. Từ đó biến thành nước thiêng liêng rửa hết mọi trần ai trong cuộc đời, rửa hết cấu trược trong cuộc đời, rủa hết mọi tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi của chúng ta đến từ những pháp bất thiện, từ những sự cám dỗ Tham – Sân – Si của những dục lạc trong cuộc đời.  Nhưng khi chúng ta có được sự gia trì của Chư Phật cũng như chúng ta có được sự nhắc nhở của cha mẹ, thầy cô chúng ta sẽ trưởng thành trên kiến thức của cha mẹ, thầy cô giáo dưỡng, dạy dỗ chúng ta. Chúng ta có sự gia trì của năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Sự vượt qua này sẽ giúp chúng ta trưởng thành, sự vượt qua này sẽ giúp cho chúng ta bình an. Sự vượt qua này bởi năng lượng Phật lực như nước thiêng rửa hết mọi trần ai, cấu trược trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta sống tịch tĩnh trong cuộc đời thật nhiều thử thách lui tới mỗi ngày.

Các bạn thân mến, sự gia trì đặc biệt của Phật lực là phước báu của mỗi người chúng ta khi tu tập Thất Bảo Huyền Môn. Bởi chỉ có tu tập Thất Bảo Huyền Môn mỗi người chúng ta mới có sự nhận thức về sự gia trì Phật lực một cách rõ ràng tới thân, tới tâm của chúng ta. Bởi bất cứ một hành giả nào khi thực tập Pháp môn Huyền Mật song Tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta đều lãnh nhận được tha lực Phật điển, năng lượng siêu thế vào thân tâm của chúng ta. Đây là điều kỳ diệu bởi mỗi người chúng ta thật nhỏ bé và tạo ra thật nhiều nghiệp chướng. Nhưng vẫn còn đủ phước báu để lãnh nhận được Phật lực, năng lượng Từ Bi vào thân tâm của chúng ta tạo thành một sức mạnh của Trí Tuệ bừng sáng trong vô minh. Để nhìn những pháp vô thường, nhìn rõ những bất thiện nghiệp ta đã tạo ra và chuyển hóa chúng. Sự gia trì như vậy là sự hỗ trợ rất đặc biệt bởi ai ai trong chúng ta khi tu Pháp môn này đều lãnh nhận được Phật lực. Từ khi có Phật lực tác động vào thân tâm của chúng ta, chúng ta đã chuyển hóa được những nghiệp lực bất thiện luôn tương tác với chúng ta theo chiều hướng tạo ra phiền não, đau khổ và mang họa tới cho chúng ta. Phật lực chuyển hóa được tất cả những nghiệp lực đang tác động vào cuộc đời. Do đó khi các bạn hít thở trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa chúng ta phải chú trọng vào sự gia trì của Chư Phật, chúng ta phải luôn luôn an trú trong Phật lực, năng lượng Từ Bi tác động vào thân tâm của chúng ta. Và từ đó chúng ta an trú ở trong đó để quán chiếu để nhìn rõ tất cả những hiện tượng Sanh − Diệt đang xảy ra với sự nhìn của Tánh Biết từ tâm quán chiếu thân này. Với sự nhận xét và quán chiếu rõ ràng như vậy các bạn sẽ có lợi lạc thật là nhiều.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái chúng ta trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực đại Từ đại Bi đến muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được Phật lực như nước thiêng rửa mọi trần ai. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng, hóp bụng vào, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn, chúng lại vừa trì thêm 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Bảo Thành nhắc lại để mỗi người chúng ta thấy được sự quan trọng của Phật lực. Phật lực, năng lượng Từ Bi của Chư Phật chúng ta tiếp được qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa là dấu chỉ của sự gia trì đặc biệt của mười phương Chư Phật tới với chúng ta. Như chúng ta gửi một điện thư đi không có sự hồi âm, chúng ta hoang mang. Chúng ta cầu nguyện sự gia trì mà không có sự tương tác chúng ta chỉ đặt vào niềm tin mà thôi. Nhưng khi chúng ta gửi một điện thư đi có sự hồi âm chẳng khác gì sự cầu nguyện gia trì của Chư Phật chúng ta có sự hồi âm bằng Phật lực. Các bạn hiểu thấu được phần này hay không? Phật lực là sự hồi âm của Chư Phật trong tâm nguyện Chư Phật gia trì cho chúng ta trên con đường tu luyện. Do đó mỗi một người chúng ta khi an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa chúng ta đón nhận được Phật lực gia trì cho chúng ta. Đây là tín hiệu, đây là dấu hiệu của sự gia trì đặc biệt mà Chư Phật dành và gửi tới cho chúng ta. Những ai có tâm thành và phù hợp với nhân duyên tu tập Thiền Mật song tu đều đón nhận được và cảm nhận được Chư Phật đã hồi âm bằng cách gửi tới chúng ta luồng Phật lực Từ Bi tác động vào thân tâm. Niềm hoan hỷ của chúng ta sẽ khơi dậy khi chúng ta nhận rõ được Phật lực đang tương tác với thân tâm của chúng ta.

Chúng ta hạnh phúc thế nào khi gửi một lá thư tới người thân và sau đó nhận được lá thư người ta hồi âm lại. Sự hạnh phúc đó tuyệt vời vô cùng bởi bạn của chúng ta đã hồi âm cho chúng ta. Trong cuộc sống tu luyện tâm linh, ta gửi lời cầu nguyện tới mười phương Chư Phật và mười phương Chư Phật đã gửi xuống chúng ta Phật lực Từ Bi. Đó là sự hồi âm trong nguyện lực xin Chư Phật gia trì. Phật lực gia trì cho chúng ta vượt qua tất cả mọi thử thách trong cuộc đời. Phật lực gia trì cho chúng ta chuyển hóa được mọi trần ai trong cuộc sống, mọi cấu trược, mọi phiền não, mọi lo toan, mọi sợ hãi và mọi bất thiện nghiệp đang trổ quả họa cho chúng ta. Đây là một sự thực mà mỗi một người tu Thất Bảo Huyền Môn đều có sự chứng nghiệm rõ ràng trên bản thân của họ và đối với những người họ hồi hướng công đức tu luyện Thất Bảo Huyền Môn tới. Khi chúng ta tu Pháp môn này, chúng ta thành tâm hồi hướng cho những người yêu thương của chúng ta đang lâm vào những cảnh đau khổ, phiền não từ tâm cho tới thân bệnh. Thì người đó sẽ nhận được Phật lực gia trì của mười phương Chư Phật để họ hạnh phúc, bình an và vượt qua chướng ngại đó. Hồi hướng Phật lực gia trì rất quan trọng đối với một hành giả tu tập Thất Bảo Huyền Môn. Bởi chúng ta hồi hướng cho tất cả chúng sanh, Phật lực gia trì cho họ nhiều qua sự tu tâp vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì mỗi người chúng ta lại lãnh nhận được thật nhiều Phật lực tiếp vào thân tâm của mình. Càng hồi hướng càng đón nhận được, càng hồi hướng thì càng tiếp nhận được, càng hồi hướng thì Phật lực càng tới chúng ta thật nhiều mỗi ngày.

Các bạn, đây là sự màu nhiệm của Pháp tu Thất Bảo Huyền Môn mà bất cứ ai khi tu luyện Pháp môn này đều chứng nghiệm được thật rõ hiện tượng này xảy ra trong cuộc đời của họ. Bởi mỗi khi chúng ta cất lên phật nghôn vi diệu âm Mu A Mu Sa, thì chúng ta liền tiếp được Phật lực gia trì của mười phương Chư Phật vào đời sống của mình. Để trong đời sống của chúng ta có Phật lực vi diệu đó, siêu thế đó như nước thiêng liêng Cam Lồ Tịnh Thủy rửa sạch mọi cấu trược, rửa sạch mọi ô nhiễm, rửa sạch mọi trần ai trong cuộc đời. Rửa sạch con mắt của chúng ta để chúng ta nhìn rõ các cháp bất thiện mà buông bỏ, hiểu rõ pháp thiện để mà tu hành. Rửa sạch lỗ tai của chúng ta để chúng ta nghe được tất cả các pháp Sanh − Diệt vô thường trong cuộc đời, nghe được tiếng thống khổ của mọi chúng sanh để rải tâm Từ, nghe được niềm hạnh phúc hân hoan khơi dậy từ trong lòng của mỗi người khi đón nhận được Phật lực gia trì để đồng hành, để sách tấn nhau trên con đường tu. Phật lực, năng lượng Từ Bi, nước Cam Lồ này còn rửa sạch tâm trí của chúng ta để Trí Tuệ của chúng ta sáng suốt nhìn rõ, nhìn thấu để buông. Phiền não của chúng ta khi hiển lộ, chúng ta nương nhờ vào sự gia trì Phật lực của mười phương Chư Phật, chúng ta sẽ nhìn rõ và thấu được phiền não của chúng ta, từ đó chúng ta chuyển hóa chúng.

Phật lực gia trì của Chư Phật thật cao siêu màu nhiệm, thần thông vi diệu khó có thể nghĩ bàn và khó có thể nói được. Chỉ có sự chứng ngộ của mỗi một hành giả, của mỗi một bạn tu tập thì chúng ta mới thấy được hiệu nghiệm vi diệu từ sự gia trì Phật lực của Chư Phật tới với chúng ta. Và nhớ rằng khi chúng ta hồi hướng cho muôn loài, khi chúng ta hồi hướng cho những người ta yêu thương, để Phật lực gia trì cho chúng ta chuyển qua họ từ tâm chân thành rải tâm từ của chúng ta, thì chúng ta sẽ tạo được thật nhiều phước báu. Và những người đó có cơ hội để hiểu rõ cuộc đời và kiến lập phước báu cho chính họ. Và mỗi khi chúng ta hồi hướng Phật lực cho họ, dần dần họ cũng sẽ tiếp được Phật lực gia trì cho cuộc đời của họ. Đã là con người trong kiếp này, mỗi chúng ta rất cần sự gia trì của Chư Phật, sự gia trì của Phật lực. Bởi chúng ta sinh ra và được kiến tạo thành thân như ngày hôm nay là do nghiệp lực nhưng chúng ta không sợ nghiệp lực dẫn bởi chúng ta tiếp được sự gia trì của Phật lực. Chúng ta hòa mình vào Phật lực để tiếp cận với nghiệp lực của chúng ta và từ đó chúng ta chuyển hóa tất cả những nghiệp lực ta đã tạo ra, nghiệp lực xấu, để trở thành những thiện nghiệp tốt đẹp dẫn chúng ta chứng ngộ được Pháp của Chư Phật để bỏ khổ, để bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, lìa vô minh về với sự Giác Ngộ mà Chư Phật đã nói.

Các bạn nhớ, Phật lực gia trì rất quan trọng cho đời sống của người tu. Mà chúng ta, những hành giả tu thiền Thất Bảo Huyền Môn lãnh nhận được Phật lực gia trì đó là hồng phúc của mỗi người, đó là phước báu của mỗi chúng ta. Nhắc một lần nữa để cho chúng ta thấu rõ được, mỗi khi chúng ta tới chùa, tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp, chúng ta ngồi Thiền hay chúng ta làm bất cứ việc gì thuộc về sinh hoạt Phật Pháp chúng ta đều được các Bậc Hòa Thượng tôn kính, các Bậc Thượng Tọa, Đại Đức, Giáo Thọ Sư, Tăng Ni dạy cho chúng ta là đồng trì niệm hồng danh của Chư Phật để xin sự gia trì cho chúng ta. Thì hôm nay mới thấm được sự gia trì của mười phương Chư Phật như thế nào. Khi chúng ta đồng niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa chúng ta sẽ đón nhận được Phật lực gia trì thực sự tới với thân tâm. Một dấu hiệu thật rõ, một dấu chỉ hiển lộ viên minh để chúng ta thấy rằng Phật lực có thực, đã gia trì cho chúng ta. Và từ đó chúng ta hồi hướng cho muôn người để người người sống trong thế giới này, để muôn loài chúng sanh đều đón nhận được Phật lực gia trì. Để làm điểm tựa cho đời sống tâm linh để vượt qua tất cả, để chuyển hóa phiền não, tội lỗi, để khi Phật lực tương tác với cuộc đời sẽ biến thành nước thiêng rửa sạch mọi trần ai, mọi cấu nhược, mọi uế trược, mọi tội lỗi và mọi ô nhiễm của ta đã tạo ra từ vô lượng kiếp qua do bất thiện nghiệp.

Các bạn, chúng ta hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái và chúng ta hãy trì niệm 7 biến mật chú Mu A Mu Sa để mỗi người của chúng ta đều đón nhận được sự gia trì của Chư Phật qua Phật lực vi diệu vào thân tâm của chúng ta để tẩy rửa mọi trần ai, mọi cấu trược, mọi uế trược, mọi ô nhiễm và tội lỗi của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được sự gia trì Phật lực vi diệu như nước thiêng rửa sạch mọi uế trược, cấu trược, nhiễm ô, tội lỗi của chúng con. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng, vào trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 lần)

 Mô Phật!

Các bạn thân mến, chúng ta thực sự đã đồng tu với nhau ngày hôm nay. Các bạn ơi, chúng ta hiểu rõ được Phật lực gia trì là thế nào. Và chúng ta đều có sự trải nghiệm rõ nét về sự gia trì của Phật lực khi chúng ta đồng trì niệm vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Mỗi người chúng ta đều có cơ hội bình đẳng như nhau để tiếp nhận được sự gia trì của Phật lực vào thân tâm. Và luồng Phật lực gia trì của mười phương Chư Phật như nước thiêng Cam Lồ Tịnh Thủy sẽ rửa hết mọi trần ai, uế trược, ô nhiễm, bất thiện nghiệp của các bạn. Chúng ta hãy ứng dụng Phật lực như nước thiêng rửa trần ai. Chúng ta hãy tiếp Phật lực gia trì của Phật như nước thiêng rửa sạch mọi uế trược. Chúng ta hãy đón nhận sự gia trì của Phật như nước thiêng rửa sạch mọi ô nhiễm. Chúng ta hãy hoan hỷ tu tập để tiếp được sự gia trì cuả Phật lực như nước thiêng rửa sạch hết mọi tội lỗi, nghiệp chướng của chúng ta. Chúng ta rất cần sự gia trì của Chư Phật. Hôm nay phước báu đã đến với tất cả chúng ta bởi chúng ta đã đón nhận được Phật lực gia trì vào trong hơi thở vào ra vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Đây là sự màu nhiệm vô cùng và là sự trải nghiệm linh diệu cho mỗi người chúng ta.

Các bạn hãy cố gắng tu tập!

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng sanh đều đón nhận được sự gia trì Phật lực từ mười phương Chư Phật như nước Cam Lồ linh thiêng rửa sạch trần ai, uế trược, ô nhiễm và tội lỗi nghiệp chướng của chúng con.

Đồng tu hôm nay tạo được chút phước báu nào, chúng con thành kính hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới để họ cũng đón nhận được sự gia trì của Phật lực từ mười phương tẩy rửa mọi phiền não, phiền lụy, ô nhiễm, uế trược, tội lỗi, trần ai để có Trí Tuệ sáng suốt sáng lập nên những chính sách tạo ra nền hòa bình bền vững cho thế giới.

Chúng con cũng hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược, bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới cũng đón nhận được nước thiêng rửa trần ai qua Phật lực gia trì từ mười phương Chư Phật.

Nam Mô mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn