Search

Bài 1073: Không Còn Mù Lòa – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mời phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển, đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn đang đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Bảo Thành xin nhắc lại, Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn là Thiền Mật song tu. Đối với các bạn lần đầu mới nghe qua Pháp môn này Bảo Thành xin nhắc rằng, trong Thiền Mật này chúng ta thiền để tiếp được tha lực Phật điển. Có thể mới lạ với một số các bạn nhưng các bạn nghe cho rõ sẽ thấy được lợi lạc trong pháp Thiền Mật này. Tha lực Phật Điển giữa Chư Phật và tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta có sự phối hợp quan trọng để đưa tới một sức mạnh chuyển hóa tự thân và tâm của chúng ta. Chúng ta khi tu về Phật giáo thường được nghe về tự lực và tha lực. Tha lực là của Chư Phật, tự lực là của chúng ta. Chúng ta phải có sự tự cầu Đạo Giác Ngộ từ những nguyện lực trong sáng để vận động được Tâm lực, Trí lực và từ đó chúng ta tinh tấn. Những lực như vậy là lực nội tại của chúng ta phát nguyện cầu Đạo Giác Ngộ. Nó có sức mạnh để chúng ta vượt qua chướng ngại đời thường, thử thách trong cuộc đời để chúng ta luôn bền vững trong sự tu luyện.

Tha lực là lực của Chư Phật tác động vào để hỗ trợ, nâng đỡ chúng ta trên con đường tu. Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn tu luyện hòa quyện giữa tha lực và tự lực. Nhưng mỗi người chúng ta đều phải đặt niềm tin vững chắc, tin sâu không có sự thay đổi với Tam Bảo Phật − Pháp − Tăng và chúng ta phải tin vào Nhân Quả. Nhân Quả có hai thứ Thiện và Ác. Theo sự truyền dạy của Phật ta từ bỏ nhân ác, tu nhân thiện để tăng trưởng phước báu. Rồi chúng ta hoan hỷ giữ năm giới để hộ mạng cho sáu căn của chúng ta không bị ô nhiễm cảnh trần. Và chúng ta thực hành mười pháp thiện để tăng trưởng phước báu, nhân duyên hiện tại trong cuộc đời này. Với những điều như vậy, khi các bạn tu luyện Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, các bạn sẽ tiếp được tha lực Phật điển tác động vào thân tâm của các bạn để giúp cho các bạn nhận rõ được những điều kỳ diệu mà Đức Phật đã khai thị cho chúng ta.

Khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn có thiền an trú trong hơi thở Chánh Niệm. Hơi thở được hít vào bằng mũi, đưa ngang xuống phổi, dần dần đưa sâu xuống đan điền khí hải dưới bụng và khi đưa xuống dưới này chúng ta phình bụng ra. Vừa hít vào vừa phình bụng, khi hít vào các bạn hít bằng mũi và phình bụng ra, các bạn giữ ở đó 3 giây. Khi các bạn thở ra các bạn hóp bụng lại, hóp bụng từ từ đều đặn với hơi thở rồi các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa có nghĩa là chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển tới cho chúng con và cho muôn loài chúng sanh. Khi chúng ta trì mật chú đó, cùng với hơi thở và hóp bụng lại là chính lúc chúng ta tiếp được Tha lực Phật điển tiếp nhận vào thân. Tùy theo cơ thể của mỗi người mà tha lực sẽ tác động vào từng phần của cơ thể. Nó có thể tích tụ trên đảnh đầu của của chúng ta hoặc ở huyệt Ấn đường ở giữa hai con mắt, hoặc chạy toàn châu thân, cũng có thể đi vào 2 lòng bàn tay chuyển động thân xác của chúng ta.

Thiền Mật Song Tu là Pháp môn Thiền với Mật có sự tác động hòa quyện. Thân ta thuộc thể động nên khi ngồi Thiền chúng ta tìm một thế ngồi vững chắc, phần dưới chúng ta vững chãi trên tư thế ngồi đó, toàn thân để thả lỏng buông lỏng. Chúng ta không phải gồng cứng hoặc giữ cho thân đứng yên. Bởi khi chúng ta tu Thiền Mật song tu, tha lực Phật điển sẽ tác động vào thân và di chuyển thân ta. Khi tha lực tác động vào thân sẽ khai mở các năng lượng từ các huyệt Đạo, khai mở các Luân Xa của các bạn, sẽ đả thông kinh mạch để cho năng lượng chuyển động trong thân. Do đó, sự chuyển động của thân là chuyện bình thường bởi thân của chúng ta thuộc thể động. Còn tâm của chúng ta thuộc thể tịnh bởi nó an trú trong hơi thở Chánh Niệm vào ra. Với Thiền trong Chánh Niệm để tâm tịch tĩnh an trú ở trong đó và với Mật Tông tha lực tác động vào di chuyển thân xác của chúng ta, tạo thành một sự hiệp nhất tương thông giữa động và tĩnh, hòa quyện với nhau giúp cho thân của chúng ta có sức mạnh chuyển hóa bệnh hoạn, giúp cho thân của chúng ta dần dần cường tráng, dẻo dai và đẩy lùi đi những chứng bệnh làm cho chúng ta đau khổ. Ngược lại nó cũng giúp ta sức mạnh nội tại đó tăng dần theo năm tháng. Đồng thời còn tăng trưởng sự nhận xét trong tâm của chúng ta bởi nó thanh lọc tâm của chúng ta, giúp cho Tâm của chúng ta sáng suốt, vận hành lưu thông một cách ăn khớp với suy nghĩ của chúng ta theo chiều hướng hướng Thượng theo pháp Thiện của nhà Phật. Các bạn, khi tu như vậy các bạn nhớ là hít vào thì bằng mũi, đưa xuống phổi rồi đưa xuống Đan điền Khí hải, phình bụng ra khi hít. Và khi thở hóp bụng vào thở từ từ trì mật chú Mu A Mu Sa. Cứ như vậy các bạn lặp lại nhiều lần và trong khi đồng tu với Bảo Thành chúng ta vừa hít thở vừa trì niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, chúng ta vừa dẫn ý với các đề mục quán chiếu từng ngày để chúng ta nâng cao tầm hiểu biết và quán chiếu thật rõ những tư tưởng khởi lên trong tâm của chúng ta.

Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay phải được đặt là bàn tay Trí tuệ vào lòng bàn trái được đặt là bàn tay Từ Bi. Lấy Trí tuệ và Từ Bi để chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười Phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con không còn mù lòa. Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú

 Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa trì 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

Mu A Mu Sa là mật chú thần thông của Pháp môn Thiền Mật song tu. Diệu lực của mật chú Mu A Mu Sa là giúp cho chúng ta tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Chư Phật vào thân tâm của chúng ta. Các bạn thân mến, từ khi các bạn tu tập Thất Bảo Huyền Môn chúng ta được tăng thêm một nguồn năng lượng Từ Bi nữa từ mười phương Chư Phật chuyển xuống, gắn kết và tác động vào cuộc đời của chúng ta. Từ vô thỉ vô chung, chúng ta vốn chỉ sử dụng một nguồn lực duy nhất đó là tự lực của thân. Năng lượng của thân là cao cả tốt đẹp, vi diệu bởi thân của chúng ta là phương tiện vi diệu như lời Đức Phật nói. Nhưng khi chúng ta có lực vi diệu của thân mà lại có thêm sự tác động của tha lực Phật điển nó sẽ tăng trưởng một cách tuyệt vời đi đến sự không thể nghĩ được. Nó vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Các bạn nhớ tha lực Phật điển có thể hiểu một cách đơn giản khoa học. Nếu chúng ta đi bằng chân và vận động bằng cơ thể thì sự đi đứng của chúng ta nằm trong giới hạn. Nhưng nếu chúng ta muốn đi đến một đất nước khác ví dụ như đi từ Mỹ về Việt Nam hay từ Việt Nam qua Mỹ, chúng ta vận dụng năng lượng của xăng, của máy bay thì chúng ta có thể bay ở trên trời để xuống quốc độ nào ta muốn. Và các phi thuyền cũng dùng một loại năng lượng vi tế hơn là năng lượng nguyên tử để có thể thoát ra khỏi sức hút của Trái Đất bay vào vũ trụ đi tới những hành tinh mong muốn. Tha lực Phật điển có công dụng hơn thế nữa, khi tác động vào tự lực của chúng ta giúp cho chúng ta thoát ra khỏi sự ràng buộc của nghiệp lực vô lượng kiếp qua ta đã tạo, để chúng ta bắt đầu có một sự quán chiếu rõ ràng từ bên ngoài sự lệ thuộc của nghiệp lực.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là “Không Còn Mù Lòa”. Thất Bảo Huyền Môn có sự tác động của tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, giúp cho chúng ta không còn mù lòa. Bao nhiêu lâu nay, bao nhiêu kiếp qua chúng ta đã bị lệ thuộc bởi nghiệp chướng. Nghiệp lực đó đã làm mù lòa con mắt Trí Tuệ của chúng ta, đã làm mù lòa sự nhận xét của chúng ta, đã làm mù lòa tâm thức của chúng ta. Từ đó mà chúng ta không thấy rõ được trong Nhân Quả Thiện − Ác, cái gì cần phải tu hành, cái gì cần phải buông bỏ. Ta cứ lẫn lộn giữa cái ác và cái thiện, cái thiện và cái ác. Để rồi cuối cùng khi chọn sự hành xử ta lại lầm lẫn chọn ác để làm. Ta không có sự thẩm định rõ ràng, ta không có sự phân định sáng suốt, ta không có được sự lựa chọn vững chắc trong Chánh Kiến tư duy nhìn rõ Thiện − Ác, buông ác hành thiện. Ta cứ lần mò mãi trong sự mù lòa của con mắt thế gian bị che mờ bởi Tham − Sân − Si, Hỷ − Nộ − Ái − Ố, bị che mờ bởi phiền não bất tận từ những nghiệp ác đã tạo mà không có cách nào nhìn xuyên qua để chuyển hóa, để thay đổi. Nên từ vô lượng kiếp ta vẫn cứ mù lòa mãi, lăn trôi mãi trong miền Luân Hồi khổ đau của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh hiếm có cơ hội nào trở về với cảnh giới thiện lành. Chính vì sự mù lòa đó mà ta cứ tạo mãi những bất thiện nghiệp gây ra phiền não tàng ẩn trong thân tâm của chúng ta, luân hồi mãi. Phiền não đó cứ đi theo chúng ta như xe kéo theo vật, hành hạ chúng ta, làm cho chúng ta khổ, làm cho chúng ta không có sự tập trung để vượt qua được.

Nhưng phước báu thay, hôm nay chúng ta khi học và tu tập Thất Bảo Huyền Môn, mỗi một người trong chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi tác động vào cuộc đời. Chính sự tác động của tha lực này chúng ta đã lành con mắt và không còn mù lòa nữa. Tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi yêu thương của mười phương Chư Phật đổ tràn vào cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta đã có được Chánh Kiến trong Chánh Tư Duy để nhìn rõ những hiện tượng sai lầm của chúng ta, những nghiệp mà chúng ta đã tạo bởi ác nghiệp, chúng ta chuyển hóa chúng. Chúng ta không còn mù lòa khi tha lực tới với chúng ta, chúng ta nhìn rõ thiện và ác, chúng ta từ bỏ nhân ác, chỉ gieo nhân thiện để tăng trưởng phước báu. Tha lực Phật điển làm cho chúng ta không còn mù lòa nhìn rõ được phước đức, công hạnh tin sâu vào Phật − Pháp − Tăng. Tin vào Phật, quy y theo Phật, tin vào pháp của Phật, quy y pháp Phật, tin vào Tăng thân, quy y vào Tăng thân.

Khi chúng ta có một cái nhìn chín chắn về ba ngôi Tam Bảo đó là con mắt của chúng ta không còn mù lòa, Tâm nhãn của chúng ta hết mù lòa nên chúng ta mới nhận rõ được Tam Bảo, nhận rõ được Phật − Pháp − Tăng để chúng ta quy y nương vào đó để học sự giải thoát. Chúng ta không còn mù lòa nữa từ khi chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi nên chúng ta nhận rõ được Nhân Quả Thiện − Ác. Chúng ta tin sâu vào Nhân Quả đó, tin một cách không thay đổi, tin một cách hiểu rằng những nhân ác sẽ tạo nghiệp ác, nghiệp ác đó sẽ trổ quả họa mang đến những điều xui xẻo, những họa trong cuộc đời của chúng ta nên chúng ta từ bỏ. Đó là cái nhìn của con mắt không còn mù lòa, cái nhìn của Tánh Thấy trong tự tánh của chúng ta, ta không còn mù lòa. Chúng ta nhìn thấy rõ nhân thiện để chúng ta bỏ ác hành thiện. Chúng ta hành thiện dựa trên mười pháp thiện Đức Phật dạy để tăng trưởng phước báu. Khi chúng ta biết lựa chọn pháp thiện và hành pháp thiện chính là lúc chúng ta không còn mù lòa bởi Tâm nhãn của chúng ta, con mắt Trí Tuệ của chúng ta đã mở không còn mù lòa, không còn bị nghiệp thức của kiếp trước che mờ. Nên chúng ta nhận rõ được và hoan hỷ làm mười điều thiện tăng trưởng phước báu cho ta và cho người. Khi mà chúng ta nhận rõ được giá trị giữ năm giới của Đức Phật truyền dạy để hộ mạng và bảo hộ cho sáu căn của chúng ta không tạo ra nghiệp, chính là lúc chúng ta không còn mù lòa. Bởi không còn mù lòa chúng ta mới nhận ra được giá trị của năm giới, chúng ta hoan hỷ giữ năm giới đó. Từ khi chúng ta tu luyện Thất Bảo Huyền Môn chúng ta tiếp nhận được tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta đã không còn mù lòa, chúng ta có con mắt biết quán chiếu Thiện − Ác, Nhân Quả. Chúng ta có Trí Tuệ để nhìn sâu, quán chiếu tất cả những bất thiện nghiệp tạo phiền não đang tàng chứa trong thân tâm của chúng ta để chúng ta chuyển hóa chúng.

Chúng ta có con mắt Trí Tuệ và không còn mù lòa bởi tha lực Phật điển, năng lượng yêu thương của Chư Phật đổ tràn vào thân tâm của chúng ta giúp cho chúng ta tăng trưởng những pháp thiện trong cuộc sống. Tăng trưởng pháp thiện từ ý căn, từ khi có tha lực Phật điển ban rải vào ý của chúng ta thì tâm ý của chúng ta đã khởi lên những ý thiện và có một sức mạnh tác động vào tâm ý thiện đó để phát triển chúng. Và từ sự phát triển những ý thiện đó, căn thiện lành đó mà chúng ta đã đẩy lùi tất cả những ý ác, không còn tạo nghiệp ác nữa. Cũng từ khi chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật, khẩu căn của chúng ta thanh tịnh hơn. Không còn thường xuyên sử dụng những ngôn ngữ thô ác tạo nghiệp, chúng ta đã biết khởi lên những ngôn ngữ dễ thương, ái ngữ, những ngôn ngữ mang lại sự gắn kết hòa tan trong tình yêu thương hiệp nhất trong sự tha thứ để chúng ta đồng hành trong mọi nẻo đường cuộc đời, luôn luôn gắn kết tình người chân thật. Từ khi các bạn tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, thân của các bạn tràn đầy sức sống, có nhiều hành động hòa ái, tương ái giúp đời và trợ lực cho bản thân.

Các bạn thân mến, tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi có một sức thần thông vi diệu cảm hóa cuộc đời chúng ta, chuyển hóa thân tâm chúng ta và làm chúng ta không còn mù lòa trong tất cả mọi vấn đề từ những suy nghĩ, lời nói và hành động. Suy nghĩ của chúng ta khác, không còn ràng buộc bởi nghiệp chướng, suy nghĩ ta được tha lực Phật điển nâng cấp bay bổng vào những ý thiện lành mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Khẩu căn của chúng ta cũng được tha lực nâng cấp để bay bổng vào những ngôn ngữ, ngôn từ yêu thương, những ngôn ngữ mang lại hạnh phúc, không gây đau khổ. Thân tâm hiệp nhất, toàn thân của chúng ta dung chứa thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật. Và chúng chuyển động trong thân của chúng ta giúp cho thân của chúng ta khỏe mạnh, hết bệnh. Tâm của chúng ta tịch tĩnh, thanh tịnh và từ đó chúng ta chuyển hóa được tất cả mọi tội lỗi, nghiệp chướng, lầm chấp của chính mình. Khi chúng ta nhìn rõ được điều đó, nghĩa là chúng ta không còn mù lòa. Và khi chúng ta không còn mù lòa, chúng ta sáng suốt, con mắt chúng ta sáng, ý căn sáng, khẩu căn sáng, thân căn sáng, lục căn sáng thì có thể nhìn rõ tất cả những tạo tác ác để buông bỏ chúng dễ dàng, có thể nhìn rõ tất cả những thiện nghiệp được gieo trồng bởi nhân thiện trổ thành quả phước, tăng trưởng đời sống, chúng ta sẽ tinh tấn bởi ta thấy được rõ thiện ác. Khi không còn mù lòa thì thần trí của chúng ta sẽ sáng để thẩm định được tất cả mọi hành động, việc làm, ngôn ngữ sử dụng trong cuộc đời. Từ Thân − Ngữ − Ý đều có một sự chuẩn mực nhìn rõ bởi Trí Tuệ không còn mù lòa, do vậy mà đời sống của chúng ta thêm phần thanh tịnh, thánh thiện và chuyển hóa nhanh chóng. Người tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi là người có sự chuyển hóa nhanh, có sự tu hành miên mật, dõng mãnh và dễ đi đến sự thành công bởi có sự trợ lực của tha lực Phật điển. Chúng ta không còn mù lòa trong cuộc đời, chúng ta không còn lệ thuộc vào nghiệp chướng bởi vì chúng ta đã nhìn rõ phiền não chúng ta chuyển hóa chúng. Chúng ta đã nhìn rõ những nhân ác để buông bỏ, chúng ta nhìn rõ được niềm hạnh phúc, sự bình an tới từ sâu sắc hơn là nhìn thẳng vào phiền não không chạy trốn, nhìn thẳng vào phiền não để chuyển hóa chúng.

Khi chúng ta làm được việc đó bằng con mắt Trí Tuệ không còn mù lòa thì chính là lúc chúng ta có được sự hạnh phúc, có được sự bình an. Bởi lẽ đó mà tất cả những người tu Thất Bảo Huyền Môn luôn có sự bình an, luôn có sự hộ mạng của Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên, luôn có sự che chở của Chư Phật qua tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Những hành giả hay các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn, mỗi một chúng ta đều có một sự trải nghiệm thật tuyệt vời là chúng ta đã đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Chư Phật để hộ mạng cho chúng ta, để giúp chúng ta chuyển hóa được nghiệp chướng. Khi chúng ta chuyển hóa được nghiệp chướng thì chúng ta chuyển hóa được tất cả phiền não, chính là tạo ra một Phật lực ở trong thân tâm để hộ mạng cho mình. Bây giờ chúng ta đã có Phật lực chuyển vào thân tâm, Phật lực chuyển thế cuộc đời, Phật lực chuyển tư tưởng, lời nói và hành động. Phật lực đó là tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi. Phật lực đó qua tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi sẽ phối hợp với nhau để chuyển hóa cuộc đời của chúng ta, tăng trưởng những thiện pháp chúng ta thực hành hàng ngày để bồi đắp cho sự thanh tịnh của Thân − Ngữ − Ý để giúp cho Thân − Ngữ − Ý luôn được trưởng dưỡng bởi nguồn Phật lực, năng lượng Từ Bi của Chư Phật.

Chúng ta nên nhớ, ở cuộc đời có nhiều cái lực Ma lực, Tà lực, Nghiệp lực, những lực đó ta phải tránh xa, Ma lực phải tránh xa, Tà lực phải tránh xa. Nghiệp lực làm sao chúng ta tránh bởi do ta tạo? Nghiệp lực đó tàng hình và biến thể thành phiền não. Chúng ta nương nhờ vào tự lực cầu Đạo Giác Ngộ và Phật lực tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. nguồn Phật lực đó sẽ chuyển hóa chúng ta để nhìn rõ, không còn mù lòa để nhìn thấu phiền não, để chuyển được phiền não. Khi chuyển được phiền não tức là chuyển được nghiệp lực, chúng ta không còn lệ thuộc vào nghiệp lực, chúng ta chỉ trả cho những nghiệp ác ta đã tạo. Và khi có tha lực, có Phật lực cộng với tự lực Giác Ngộ thì những nghiệp ác ta tạo, chúng ta sẽ trả một cách hoan hỷ, thoải mái, nhẹ nhàng và chính sự trả đó sẽ làm cho chúng ta chuyển sạch tất cả những phiền não trong tâm chúng ta. Hồi xưa khi chưa có Phật lực tác động vào, khi nghiệp lực tới trổ quả, ta trả ta tăng thêm phiền não và đau khổ. Mỗi lần trả như vậy thì ác nghiệp càng tăng bởi ta quá phiền não, ta quá đau khổ và ta thường oán trách. Nhưng nay khi nghiệp lực bất thiện tiền kiếp trổ quả, ta đón nhận chúng bằng tâm hoan hỷ và tác động vào chúng bằng Phật lực, năng lượng Từ Bi của Phật đó chuyển hóa chúng. Thành thử ra chúng sẽ không trở lại trổ quả ác nữa, mà chuyển hóa thành năng lượng thanh tịnh để trổ quả thiện cho chúng ta. Chúng ta đã biết chuyển hóa từ khi chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển. Chúng ta không còn mù lòa trong cuộc đời, ta đã có Trí Tuệ, ta đã đón nhận được Phật lực, ta đã có Phật lực tác động vào cuộc đời.

Các bạn, thật là cao quý thay khi chúng ta có được Phật lực tác động vào cuộc đời. Và thật là buồn thay cho chúng ta nếu chúng ta không có được Phật lực mà chỉ có Nghiệp lực, Tà lực và tất cả những điều sai trái khác tạo thành nghiệp chướng tác động vào cuộc đời. Từ những Tà pháp, chướng ngại do Tà Kiến, do Tà lực, Tà Hành Động, những Tà lực đó tác động dần dần làm cho chúng ta phiền não vô cùng từ kiếp này qua kiếp sau. Cái phiền não đó đeo đuổi dai dẳng theo chúng ta như đằng sau lưng, cả một xe nghiệp ta cứ kéo hoài, kéo hoài. Nó biến ta thành con vật kéo theo cả một xe nghiệp chướng ở đằng sau nặng nề và khổ. Phiền não đó không thể đoạn diệt nếu chúng ta không có tự lực cầu Đạo Giác Ngộ. Và nếu chúng ta có tự lực cầu Đạo Giác Ngộ mà còn được sự hòa hợp giữa Phật lực, năng lượng Từ Bi thì tuyệt vời và lành thay, lành thay. Ta đã có được tha lực phật tác động vào cuộc đời và hỗ trợ cho chúng ta chuyển hóa nghiệp lực của mình nhanh chóng. Đây là câu thật sự có ý nghĩa bởi nó thật là rõ ràng. Từ thuở nhỏ khi chúng ta học, chúng ta đã nhờ cha mẹ giáo dưỡng chỉ dạy, dìu dắt nên chúng ta vượt qua và có được tuổi thơ hạnh phúc. Chúng ta trên con đường tu tập nếu có được sự giáo dưỡng của Chư Phật, chỉ dạy của Chư Phật, dìu dắt của Chư Phật chẳng khác gì như trẻ thơ các con được cha mẹ nuôi dưỡng đàng hoàng. Với Phật điển tha lực, năng lượng Từ Bi của Chư Phật che chở và nuôi dưỡng tâm trí của chúng ta, chúng ta đang trưởng thành trong pháp thiện, chúng ta đang đứng vững trên con mắt Trí Tuệ không còn bị mù lòa để thẩm định và nhìn rõ tất cả mọi pháp biến hiện, Sanh − Diệt trong cuộc đời.

Đau khổ tới chúng ta biết chuyển hóa thành hạnh phúc, phiền não tới chúng ta biết chuyển hóa thành an lạc. Chúng ta không sợ hãi đau khổ bởi chúng ta biết chuyển hóa đau khổ, chúng ta không sợ hãi và chạy trốn phiền não bởi chúng ta biết nhìn rõ phiền não và chuyển hóa được phiền não. Khi chuyển hóa được đau khổ và phiền não chúng ta có được hạnh phúc và bình an. Trong ta đã có bình an và hạnh phúc nghĩa ta không còn mù lòa, ta không còn để cho những nghiệp thức bất tịnh che chắn tâm trí của chúng ta, con mắt của chúng ta. Ta biết nhìn và nhìn thật rõ, ta biết nhìn sâu, ta biết quán chiếu, chúng ta biết nhận định và tư duy đúng Chánh Pháp của Như Lai. Ta hãnh diện bởi vì ta tiếp được tha lực Phật điển, ta hạnh phúc bởi vì ta chuyển hóa được khổ đau, ta bình an bởi vì ta chuyển hóa được phiền não. Các bạn nhớ chữ chuyển hóa, chuyển hóa ở đây không phải là từ bỏ, sợ hãi chạy trốn. Mà chuyển hóa ở đây là sẵn sàng đương đầu bởi ta có sức mạnh chuyển hóa. Khi có tự lực cầu Đạo Giác Ngộ và tin tưởng vào Phật − Pháp − Tăng, tin sâu vào Nhân Quả, hiểu rõ được sức mạnh của giữ giới và hành thiện, cộng thêm Phật lực, tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi tác động, hỗ trợ cho chúng ta. Từ đó chúng ta không còn mù lòa, chúng ta nhìn rõ được khổ đau của chúng ta. Những khổ đau tới chúng ta chuyển hóa chúng ngay tại chỗ, chúng ta có được hạnh phúc.

Xưa kia thấy khổ đau là chạy trốn, ta càng chạy thì nó như cái bóng dí theo hình, thoát không nổi cho nên ta không hết khổ. Nay thấy chúng ta chuyển hóa như mặt trời Trí Tuệ đứng giữa không trung luôn sáng, chẳng bao giờ tối tăm. Tâm của chúng ta cũng sáng như vậy bởi Phật lực chiếu tỏ vào tâm can của chúng ta. Chúng ta sẽ không còn sợ phiền não nữa, xưa kia thấy phiền não ta vùi đầu chạy trốn, phiền não lại theo ta như bóng với hình. Nay gặp phiền não chúng ta nhìn rõ hơn, bởi Phật lực tác động vào chúng ta giúp ta được Trí Tuệ, không còn mù lòa, nhìn rõ phiền não đó, chuyển hóa chúng ngay tại chỗ. Và chính giây phút phiền não tới là giây phút các bạn và Bảo Thành có được sự bình an, bình an tới ngay trong Trí Tuệ biết nhìn rõ phiền não, bình an tới từ phiền não, kiến phiền não thành Bồ Đề (Bồ Đề là sự bình an, tâm bình an, tâm an lạc). Kiến là nhìn rõ vào phiền não chứ không chạy, ta nhìn rõ phiền não, ta lấy tự lực cầu Đạo Giác Ngộ hòa quyện với Phật lực, năng lượng Từ Bi chuyển hóa chúng ngay.

Ta phiền não về cái gì ta nhìn rõ nó, nhìn rõ nguyên nhân phiền não đó ta chuyển hóa chúng, bình an tới ngay chỗ đó, phiền não sẽ đoạn diệt, khổ đau sẽ không còn, hạnh phúc tới, bình an tới, ta bình an ngay trong sát na này. Ta không còn mù lòa, ta nhìn rõ, ta hiểu thấu, ta nhìn thấu, ta buông tất cả các nhân ác. Ta nhìn thấu, ta nhìn rõ các nhân tạo ra phiền não, ta buông chúng, ta chuyển hóa chúng, ta hết phiền não, ta có bình an. Ta đã không còn mù lòa, ta đã có Phật ở trong tâm, ta có Phật lực tác động vào cuộc đời, ta luôn được ban rải và tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật vào thân tâm của chúng ta. Như chiếc xe đầy ắp xăng chạy cả một đoạn đường dài không hề sợ hãi. Như máy bay đã có đầy đủ nhiên liệu bay từ châu lục này qua châu lục khác. Chúng ta có nhiên liệu Phật lực chứa đầy đủ trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta có thể bay bổng trong tất cả những ý tưởng thiện, những pháp thiện để về với Phật, để đồng hành với Phật vượt qua những sự đau khổ, phiền não, đi từ vô minh tới bờ Giác Ngộ, có được sự an lạc và tịnh tĩnh.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ, bàn tay phải vào lòng bàn tay Từ Bi, bàn tay trái. Chúng ta tiếp tục tu 7 biến vi diệu âm Thất Bảo Huyền Môn để tiếp tha lực Phật điển, Phật lực, năng lượng Từ Bi vào thân tâm của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi đến muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được Phật lực không còn mù lòa nữa. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa trì 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Các bạn thân mến, Phật lực sẽ thắng được Ma lực. Tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Chư Phật chính là Phật lực. Khi chúng ta tiếp được Phật lực vào cuộc đời chính là lúc cuộc đời của chúng ta đã chiến thắng được Ma lực bởi Phật lực sẽ chuyển hóa tất cả tâm trí của chúng ta. Khi có được Phật lực, ý căn sẽ viên thông, viên thông ở chỗ ý căn không còn khởi lên những Tà ý, Tà Kiến. Ý căn luôn thanh tịnh, khởi lên những ý thanh tịnh, những ý thiện, những ý đúng với Chánh Pháp của Đức Phật dạy, đó gọi là Ý căn viên thông theo ý nghĩa học Đạo bình thường của cuộc đời, không nằm ở sự hão huyền, viễn tưởng của những cảnh giới cao chẳng thể chứng ngộ. Nếu chúng ta không chứng được ý căn viên thông bình thường là nhìn rõ được thiện pháp, khởi lên những ý thiện đúng Chánh Pháp thì làm sao có được những sự viên thông màu nhiệm khác. Khi chúng ta tiếp được Phật lực vào cuộc đời, thân tâm của chúng ta, chúng ta có Nhãn căn viên thông. Cũng trong ý tưởng của sự viên thông bình thường, Nhãn căn viên thông là nhìn rõ Thiện − Ác, bỏ ác, chọn pháp thiện để thực hành. Nếu từ những pháp ác nhỏ ta nhìn không rõ sao có thể viên thông tới cảnh giới cao của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Khi chưa nhìn rõ được ác nhỏ mà ta cứ làm hoài, hành hoài. Nhãn căn viên thông có nghĩa ngay trong lúc này Phật lực tác động giúp cho chúng ta có cái nhìn xuyên suốt, sâu sắc để thấy được những ác nghiệp nhỏ từ bỏ ngay, những thiện nghiệp dù có bé chúng ta vẫn thực hành tu tập để tăng để trưởng phước báu đó gọi là Nhãn căn viên thông.

Chúng ta có được Phật lực vào cuộc đời, chúng ta có Nhĩ căn viên thông. Nhĩ căn viên thông không phải nghe được Phật nói, Bồ Tát nói, không phải nghe được Chư Thiên, Chư Thần nói chuyện, nghe được chuyện này, chuyện kia. Mà Nhĩ căn viên thông là chúng ta nghe được những điều thô ác chúng ta ngừng và chuyển hóa ngay. Và chúng ta nghe được ta những điều những dễ thương, nghe được những điều Chánh Pháp, nghe được những điều thiện pháp, nghe được những điều tốt đẹp chúng ta liền hoan hỷ thực hành. Nếu ta chưa hoan hỷ, chưa có thể nghe được những điều thiện để làm, chưa có thể nghe được điều ác để dừng thì Nhĩ căn chưa thể gọi là viên thông. Viên thông cao nhất, siêu mầu nhất là có thể nghe được điều ác để dừng, nghe được điều thiện hoan hỷ để làm. Với sự viên thông, liễu ngộ được những pháp bình thường như vậy mỗi người chúng ta luôn tràn đầy hạnh phúc. Và khi có điều đó, phiền não không còn ta có bình an, bình an hạnh phúc luôn ở trong tầm tay, bình an hạnh phúc luôn có trong từng sát na của cuộc đời. Bình an đó, hạnh phúc đó có được là do chính chúng ta tiếp được nguồn Phật lực chuyển hóa khổ đau để có được hạnh phúc, chuyển hóa phiền não để có được bình an. Phật lực đó đã giúp cho chúng ta không còn mù lòa, có được Trí Tuệ nhìn rõ vạn pháp. Phật lực sẽ chiến thắng được Ma lực không bằng cách đánh nhau, đấu đá mà bằng cách chuyển hóa. Ma lực dù có mạnh đến đâu khi xâm chiếm vào cuộc đời của chúng ta bởi ác nghiệp nhiều đời ta đã tạo thì tha lực Phật điển, Phật lực đó chuyển hóa Ma lực đó để biến chúng thành những lực thanh tịnh, trợ lực cho con đường tu của chúng ta. Khi có Phật lực, chả còn một lực nào có thể tác động vào làm tổn hại tới chúng ta nữa bởi Phật lực sẽ chuyển hóa chúng để thăng hoa chúng thành những năng lượng thanh tịnh hữu dụng trong cuộc đời.

Các bạn đã gọi là lực thì chúng ta có thể hồi hướng lực đó, có thể chuyển lực đó cho những người ta yêu thương. Ta tiếp được Phật lực trong cuộc đời ta có thể hồi hướng Phật lực đó đến những người yêu thương của chúng ta, những người trong gia đình. Bảo Thành luôn nhắc, cuộc sống trên hành tinh này, thế giới có hòa bình, có ổn định hay không chính là đi từ gia đình của chúng ta. Không phải đi từ thế giới vào gia đình, thế giới không có nếu như không có gia đình. Thế giới không có hòa bình nếu mỗi gia đình không có được sự bình an. Bởi vậy khi chúng ta có được Phật lực vào cuộc đời của chúng ta, vào thân xác của chúng ta, chúng ta tiếp được Phật lực, ta phải hồi hướng cho những người trong gia đình. Trong gia đình của chúng ta luôn có cha mẹ, ông bà, vợ chồng và con cái. Đó là sự gắn kết mật thiết, liên lạc thật rõ ràng trong đời sống của một kiếp người. Chúng ta hồi hướng Phật lực đó cho những Bậc ở trên như cha mẹ, ông bà, cho những người trong gia đình như vợ chồng, con cái thì toàn gia đình của chúng ta luôn tiếp được Phật lực. Phật lực sẽ hỗ trợ cho họ, tác động vào tự lực của họ để làm cho họ không còn mù lòa trong ngũ dục thế gian, trong Tham − Sân − Si, trong nghiệp chướng, trong bất thiện nghiệp. Từ khi họ không còn mù lòa bởi Phật lực, họ sẽ nhìn rõ việc thiện để họ tăng trưởng pháp thiện để nuôi dưỡng phước báu của họ. Họ sẽ nhìn rõ được ác để buông bỏ ác, họ sẽ nhìn rõ được phiền não và đau khổ để chuyển hóa chúng. Ta hạnh phúc bởi có Phật lực, những người yêu thương của chúng ta cũng sẽ hạnh phúc từ từ bởi vì ta hồi hướng Phật lực tới cho họ.

Nếu có Phật lực không còn một lực nào nữa có thể tác động vào cuộc đời để tạo ra phiền não, đau khổ cho mọi người. Chúng ta phải tinh tấn tăng trưởng nguồn Phật lực và tiếp nguồn Phật lực này vào trong cuộc đời của chúng ta để tiếp sức cho những người yêu thương chưa có nhân duyên tiếp cận, qua ta họ sẽ tiếp được. Cũng như đợt vừa rồi chúng ta thấy ở miền Tây nước nhiễm mặn không có nước thì những Phật tử những, đồng bào của chúng ta từ miền xa đã chở nước ngọt tới để cung cấp cho người miền Tây khi nguồn nước bị nhiễm mặn. Và họ đã có được sự hỗ trợ của nguồn nước sạch do lòng từ tâm của Phật tử, của đồng bào hỗ trợ. Y chang như vậy, tâm thức của những người yêu thương chúng ta bị nhiễm bất thiện nghiệp, nhiễm Tham − Sân − Si, nhiễm Hỷ − Nộ − Ái − Ố, nhiễm những Ma lực lâu đời do bất thiện nghiệp tạo ra. Chúng ta là đồng bào, là người thương yêu của họ, chúng ta là người rất mực yêu thương họ nên chúng ta mang nguồn Phật lực thanh tịnh tới để hỗ trợ cho họ. Bởi chính xưa kia tâm ta cũng ô nhiễm, nương nhờ vào tha lực Phật điển, Phật lực, năng lượng Từ Bi mà chúng ta đã chuyển hóa được bản thân tốt đẹp dần dần. Nay những người thương yêu của chúng ta chưa có nhân duyên trực tiếp, tâm của họ còn bị ô nhiễm thì chúng ta có thể hồi hướng Phật lực tới cho họ. Qua sự gián tiếp như vậy, bằng Pháp phương tiện hồi hướng, những người yêu thương của chúng ta sẽ tiếp được Phật lực và tự chuyển hóa bản thân của họ một cách từ từ để đau khổ được chuyển hóa, phiền não được chuyển hóa, để cuộc đời của họ có được sự bình an và hạnh phúc thực sự. Môi miệng của họ sẽ nở nụ cười thật tươi và thanh tịnh, ngôn ngữ dễ thương và mang nhiều hạnh phúc tới cho mọi người sẽ được ứng dụng.

 Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ, bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, bàn tay Từ Bi. Chúng ta hãy lấy trí tuệ và Từ Bi để viên thông tâm ý của mình, nhiếp sâu vào hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để chúng ta đón Phật lực vào trong cuộc đời của chúng ta và hồi hướng cho tất cả mọi người ta thương yêu.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi đến muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được Phật lực để không còn mù lòa nữa. Hít vào bằng mũi phình bụng, hóp bụng lại thở từ từ đọc:

 Mu A Mu Sa (7 lần)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn chúng ta đã vừa có 1 tiếng đồng hồ đồng tu với nhau và nhiếp tâm vào hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa 21 biến. Mỗi người chúng ta đã tiếp được thật nhiều Phật lực vào thân tâm của chúng ta để chúng ta đương đầu với những đau khổ hàng ngày, chuyển hóa chúng thành hạnh phúc. Chúng ta có được Phật lực trong cuộc đời để phiền não khi tới ta chuyển hóa để có được sự bình an. Hãy cùng nhau hồi hướng Phật lực này tới những người yêu thương của chúng ta để họ không còn đau khổ và phiền não, để luôn luôn có được sự hạnh phúc và bình an.

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi đến muôn loài chúng sanh để chúng sanh tiếp được Phật lực mà không còn bị mù lòa nữa.

Đồng tu hôm nay tạo được chút phước báu nào xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới để họ có tâm thiện, tiếp được Phật lực, không còn mùa lòa, sáng suốt lập nên những chính sách tạo ra nên hòa bình bền vững cho thế giới.

Chúng con cũng hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược không còn bị mù, sáng suốt, tiếp được Phật lực để họ chế ra vắt xin và thuốc chữa bệnh.

Chúng con cũng đồng hồi hướng tới các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới để họ có Trí Tuệ sáng suốt, tiếp được Phật lực, mở rộng yêu thương, chữa lành tất cả anh, chị, em chúng con đang lâm bệnh trong hoàn cảnh hiện tại.

Chúng con thành tâm xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn