Search

Bài 1075: Vững Bước Con Đi – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đang hiện diện trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn! Thất Bảo Huyền Môn là Thiền Mật song tu, mỗi người chúng ta khi thực tập Pháp tu này đều đón nhận được thật nhiều Phật lực gia trì cho chúng ta qua năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật tràn vào thân tâm.

Khi chúng ta đón nhận được Phật lực gia trì chính là lúc đổi thay cuộc đời của chúng ta, bởi chúng ta sẽ có nhiều sự trải nghiệm, hiểu rõ hơn về cuộc sống tâm linh, về cuộc sống mà chúng ta tu luyện theo sự hướng dẫn của Chư Phật để đi đến sự chứng ngộ, chứng đắc Giải Thoát, An Lạc. Chúng ta khi thực tập Pháp môn này chỉ cần những điều kiện chúng ta phải tuân thủ theo lời của Đức Thế Tôn dạy, đó là ta phải tin sâu vào Phật – Pháp – Tăng, Quy Y Phật – Pháp – Tăng, tin sâu vào Nhân Quả Thiện – Ác, Giữ Năm Giới cấm của Đức Phật dạy, hành Mười Điều Thiện để tăng trưởng phước báu. Chúng ta giữ được những điều như vậy sẽ làm cho thân tâm của chúng ta tăng trưởng, chúng ta hộ mạng được sáu căn không bị lây nhiễm vào cảnh trần gian, cám giỗ vào thử thách của cuộc đời để chúng ta đứng vững.

Khi chúng ta tu luyện Pháp môn này, các bạn nhớ phải chú trọng vào hơi thở. Hơi thở Chánh Niệm vào ra rất quan trọng trong từng giây phút ta tu luyện. Chúng ta thực tập an trú trong hơi thở, giữ tâm ở trong hơi thở nhẹ nhàng, không cần phải gò bó, không cần phải ràng buộc, chỉ cần theo dõi hơi thở một cách tự nhiên. Khi hít vào, ta biết ta hít vào. Hít vào ta phình bụng, ta biết ta hít vào, phình bụng. Thở ra ta hóp bụng, ta biết ta thở ra, ta hóp bụng. Dùng Tánh Biết để quán chiếu hơi thở, với sự quán chiếu như vậy, ta sẽ đón nhận được thật nhiều Phật lực gia trì vào thân tâm chúng ta. Khi hít vào, ta hít vào bằng mũi, ta phình bụng. Khi thở ra, ta thở bằng miệng, ta hóp bụng vào và cứ như vậy thật đều đặn, chúng ta cứ hít vào thở ra, phình và hóp bụng vào. Hít bằng mũi, phình bụng, thở bằng miệng, hóp bụng vào. Trong hơi thở ra, chúng ta nhớ thật đều, thật chậm, vừa sức của mình, hơi thở vào cũng vậy. Tuy nhiên, khi hơi thở ra, chúng ta trì niệm mật chú Mu A Mu Sa. Hơi thở và mật chú cần phải đều với nhau, không nên thở hết rồi mới trì mật chú, cũng không nên chỉ trì mật chú rồi mới thở. Thở và trì mật chú đồng một nhịp. Hơi thở ra mang theo âm thanh Mu A Mu Sa hòa quyện vào thật đều, thật từ từ. Cứ giữ như vậy thật đều, chúng ta sẽ tiếp được Phật lực gia trì vào thân tâm của chúng ta. Các bạn sẽ cảm nhận được Phật lực gia trì, hít vào cơ thể của các bạn từ trên đỉnh đầu đến toàn thân. Phật lực gia trì, năng lượng Từ Bi sẽ tác động vào thân của các bạn, khai mở Huyệt Đạo cho các bạn để năng lượng đang trữ trong những Huyệt Đạo đó được đánh thức và luân lưu, hòa quyện, các Luân Xa cũng được khai mở để vận chuyển phù hợp với khí huyết, huyệt mạch của các bạn, giữ cho thân của các bạn khỏe mạnh, an vui và dần dần tiêu trừ những bệnh tật, tai ương vốn có và sẽ tới để các bạn luôn sống an lành, hạnh phúc và mạnh khỏe.

Các bạn nhớ khi thực tập như vậy, các bạn chọn một tư thế ngồi phù hợp, không cần biết ngồi kiết già, bán già hay thậm chí ngồi tự nhiên ở trên ghế, chỉ cần có sự chú tâm. Thực tập như vậy lâu dần sẽ thành một thói quen và đi, đứng, nằm, ngồi, bất cứ mọi thao tác nào chúng ta làm trong ngày như làm việc, tương tác với mọi người, nói chuyện hoặc sinh hoạt, chúng ta đều nhất nhất chú tâm vào hơi thở, quán chiếu tư tưởng của mình, lời nói của mình và hành động của mình trong những hơi thở như vậy, gọi là sống Chánh Niệm. Bởi vì chúng ta sống Chánh Niệm như vậy, Phật lực gia trì lúc nào cũng hiện diện trong đời sống của chúng ta và ta cảm nhận được, khi nói đến Phật lực gia trì không phải chỉ là một ý niệm cầu nguyện, nhưng là một hiện thực chứng ngộ được trong đời sống.

Các bạn khi tu tập Pháp môn này sẽ có cơ hội chứng ngộ được Phật lực gia trì tác động vào thân tâm, có cơ hội tiếp nhận được Phật lực gia trì và chúng ta có sự trải nghiệm của Phật lực gia trì, năng lượng này hỗ trợ hộ mạng, giúp cho chúng ta tinh tấn hơn, bởi có một đề mục thật rõ ràng tương tác với thân tâm của chúng ta. Hơi thở vào ra, phình bụng và hóp bụng rất quan trọng khi các bạn ngồi tu tập hoặc đi, đứng, nếu tư tưởng của các bạn bị những hiện tượng khác lôi kéo, tư tưởng khác lôi kéo, suy nghĩ khác lôi kéo, các bạn chỉ cần trở về với hơi thở vào ra, phình bụng và hóp bụng, nhẹ nhàng trì mật chú Mu A Mu Sa. Nơi ngồi Thiền, chúng ta trì mật chú này thành tiếng nhưng khi đang tiếp xúc với mọi người, chúng ta niệm ở trong đầu, trong tâm, hòa quyện với hơi thở để luôn có sự gia trì của Phật lực mười phương. Sự gia trì như vậy và sự tiếp sức của chúng ta thường xuyên, liên tục như vậy sẽ hỗ trợ cho chúng ta trên con đường tu thật nhiều. Bởi Phật lực là năng lượng, là nhiên liệu siêu việt giúp cho chúng ta thực tập, tu luyện, phát huy được Tánh Nhìn, Tánh Biết qua sáu căn để tiếp sức với những hiện tượng bên ngoài, sự việc bên ngoài, cảnh ở bên ngoài mà tâm vẫn an tịnh.

Các bạn nhớ đừng quên hơi thở, các bạn nhớ phối hợp với hơi thở đó phải là mật chú đi song hành. Mỗi ngày chúng ta sẽ được nhắc lại để chúng ta thấm nhuần được phương pháp tu luyện này, khi chúng ta nắm vững cách tu tập, chúng ta sẽ nâng cao hiệu quả của sự chứng ngộ trong Pháp tu này. Bởi là một Pháp tu luôn có sự gắn kết chặt chẽ giữa Phật lực gia trì bởi năng lượng Từ Bi, chúng ta cần phải cố gắng để Phật lực luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời, gia trì cho chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút trong cuộc sống.

Bây giờ chúng ta bắt đầu, các bạn nhớ rằng: “Hít vào bằng mũi phình bụng, thở ra bằng miệng, hóp bụng”. Hãy đặt bàn tay phải – bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái – bàn tay Từ Bi:

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con nhận được Phật lực gia trì mà vững bước con đi trong cuộc sống này.”

Chúng ta hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đang đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn!

Các bạn thân mến! Chúng ta đã tiếp được thật nhiều Phật lực gia trì qua năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật luôn tuôn tràn vào thân tâm của chúng ta khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến! Phật lực gia trì sẽ được thể hiện thật rõ trong từng tạo tác của cơ thể, trong từng suy nghĩ, ngôn ngữ và hành động. Khi chúng ta tiếp được sự gia trì của Phật lực qua năng lượng Từ Bi, mỗi một người chúng ta đều cảm nhận được thật là rõ sự gia trì của Phật lực đó tương tác với thân tâm của chúng ta.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu: “Vững Bước Con Đi.”

Trong cuộc sống hiện tại ngày hôm nay, chúng ta không nói tới ngày mai, chúng ta không bàn về ngày hôm qua, chúng ta mở rộng ra trong cuộc sống, suy nghĩ vươn ra ngoài khỏi hơi thở Chánh Niệm một chút để chúng ta thấy rằng cuộc đời của mỗi người luôn có sự ràng buộc bởi những sự suy nghĩ đang xảy ra trong cuộc đời, những tính toán, những việc làm, những sự tương tác và mối giao hảo trong cuộc sống.

Cuộc sống mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy, ta thức dậy, ta đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi đi làm, lo cho con cái, lo cho chúng học hoặc lo cho bản thân học hành, làm việc, xoay quanh 24 tiếng đồng hồ. Lập trình làm việc hầu như được xoay vần y như một vòng tròn khép kín, lâu ngày tạo thành một sức mạnh, một quán tính và nó mới đầu khởi nên từ sự suy nghĩ của chúng ta, sau dần sự suy nghĩ, cách làm việc đó theo một chu kỳ nhất định rồi thì chúng tạo ra một lực. Lực đó nó lại vận hành ngược lại và dẫn, lôi kéo chúng ta đi để rồi chúng ta khó có thể tự chủ được trong cuộc sống, đó là lực của tập khí hàng ngày chúng ta vận hành. Cứ như vậy, nó lại cộng hưởng với Nghiệp lực của quá khứ, nó kéo hoài kéo hoài và nhất định mỗi người trong chúng ta ở cuộc sống này từng nhiều lần nói rằng chúng ta muốn ngừng một chút để nghỉ ngơi cho thoải mái nhưng không sao ngừng được bởi những lực đó, nó cứ dẫn hoài đi mãi.

Có những ngày nghỉ thật ngắn, chúng ta cũng không thể thoát ra được sự vận hành chung như vậy, và chúng ta đi nhưng lại bị kéo nên từng bước chân ta đi luôn có sự bất thiện nghiệp ràng buộc trong đó. Ta khó có cơ hội nhìn rõ bất thiện nghiệp đó, nghiệp chướng đó để chuyển hóa, cuộc sống quá bận rộn, cuộc sống lo toan quá nhiều. Ta dành quá nhiều thời gian lo cho cuộc sống đầy đủ cơm ăn, áo mặc nhưng thiếu thời gian để lo cho đời sống tâm linh có đầy đủ năng lượng vận hành cuộc sống của con người, nên chúng ta đi cứ xiêu vẹo, té xuống, đứng dậy, ngã lên, ngã xuống liên tục. Bước chân đi từng bước không vững vàng, không vững chãi bởi chúng ta đi trong sự lo lắng và sợ hãi, chúng ta đi mà không biết rằng những hiện tượng đang xảy ra có phải theo những ý phù hợp mang lại phước báu hài hòa hạnh phúc hay lại gây ra tai họa. Câu “Họa Vô Đơn Chí” chẳng biết từ đâu tự nhiên ập tới, ta khó bề tránh thoát, bước chân đi tưởng chừng như vững chãi nhưng thực sự luôn xiêu vẹo, té xuống lúc nào không hay.

Khi các bạn thực tập Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, khác hẳn với tất cả Pháp môn khác là chúng ta nhiếp tâm trong hơi thở Chánh Niệm và vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Một Pháp môn mà mỗi người chúng ta khi tu luyện đều lãnh nhận được sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật tới với thân tâm của chúng ta. Thân của chúng ta cảm giác được sự gia trì Phật lực tác động vào. Khi nói đến Phật lực, chúng ta phải phân tích thật là rõ để hiểu rằng nó không có mơ hồ.

Nếu các bạn ở trên đời này, chúng ta đã từng trải nghiệm khi bị lôi kéo bởi những ngoại lực như sự sai khiến của bạn bè, sự xui khiến của người này người kia, rồi chúng ta vì những phong trào, vì những sinh hoạt nó lôi cuốn, đó cũng là một lực do sự tác động ở bên ngoài và đôi khi chúng ta bị lôi cuốn rồi rời xa sự tự tại, an nhiên của chúng ta. Rõ hơn một xíu nữa, nói đến lực thì chúng ta cứ tưởng tượng như đang có một người nào đó nắm tay kéo ta đi, đó là một lực tương tác thực sự, hay khi các bạn ngồi trên xe, các bạn chạy, thấy lực của xe thật sự vận hành, các bạn cảm giác được chiếc xe chạy.

Giác quan của chúng ta tiếp xúc với cảnh trần nếu bị ô nhiễm thì tâm loạn nhưng tiếp xúc với những cảnh trần không ô nhiễm, cảnh trần thanh tịnh, Tâm Ý thanh tịnh thì Vạn Pháp đều thanh tịnh, sự cảm thọ trong sự thanh tịnh. Khi chúng ta tu luyện Thất Bảo Huyền Môn, an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa, mỗi người chúng ta sẽ đón nhận được sự gia trì của Phật lực, lực từ mười phương Chư Phật qua năng lượng Từ Bi tác động vào thân tâm, di chuyển thân tâm chúng ta bởi thân của chúng ta cần với sự vận động để lưu thông máu huyết.

Tất cả những nhà khoa học gia, bác sĩ thường xuyên khuyến khích chúng ta phải biết vận động cơ thể. Khi vận động như vậy, ta dùng thần kinh của chúng ta, não bộ của chúng ta, trung ương thần kinh phát tín hiệu theo ý muốn để vận động cơ thể như trong tất cả các môn thể dục, thể thao, tập luyện, võ thuật, chạy bộ, bơi lội, leo núi, yoga, nhiều các môn thực tập và thể thao trong đời đều mang một mục đích là vận động cơ thể cho khỏe. Nay chúng ta cũng vận động nhưng không vận động bởi năng lượng hoặc sự điều khiển của não bộ, chúng ta vận động thân này một cách tự nhiên bởi sự gia trì Phật lực tác động vào. Khi Phật lực tác động vào thân, thân ta chuyển động, không phải như từng bài thể dục ta phải học thuộc 1, 2 ,3 ,4 rồi ai cũng hay 4, 3, 2, 1 mà là sự tu luyện thân do sự chuyển động tự nhiên của Phật lực tác động vào thân phù hợp với căn cơ, cấu tạo cơ thể của từng người để khai thông năng lượng từ các Huyệt mạch, khai mở các Luân Xa, trau dồi sức mạnh dẻo dai, chuyển hóa bệnh tật, tăng cường sự an vui ở trong lòng, đề cao năng lượng hưng phấn trong cuộc đời giúp cho tâm của chúng ta hướng Thượng, hướng đến điều tốt đẹp.

Phật lực thật là rõ mà mỗi người thực tập đều cảm nhận được điều đó. Khi chúng ta cảm nhận được Phật lực ở trên đảnh đầu của chúng ta, sẽ cảm giác được một luồng năng lượng xoáy tròn ở trên đó, xoáy tròn theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, xoáy từ dưới xương sống xoáy lên và thoát ra trên đỉnh đầu, hoặc xoáy từ không gian vô tận hút vô trong đảnh đầu đi xuống toàn thân. Có những hiện tượng như vậy, thực sự có, hoặc chúng ta sẽ cảm giác được năng lượng xoay thật là tròn giữa Huyệt Ấn Đường giữa hai con mắt của chúng ta, giữa hai chân mày gọi là Ấn Đường, chúng ta cảm giác được năng lượng xoáy tròn ở đó, xoáy tròn thật là tròn, xoáy vòng tròn như vậy và hút vô, hút vào bên trong, chúng ta cảm giác được. Hoặc chúng ta thấy được năng lượng chuyển qua hai lòng bàn tay để rồi di chuyển tay chân của chúng ta theo nhiều phương vị khác nhau, chúng ta để tự nhiên cho tay chuyển động hoặc chúng ta thấy được năng lượng chuyển vào trong xương sống, chạy dọc theo xương sống, hai bờ vai, trên con mắt hoặc Nhân Trung, tất cả các Huyệt Đạo chính của chúng ta, chúng ta cảm giác được như có năng lượng đang xoáy tròn từng vùng một cách tự nhiên.

Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Là chúng ta chỉ nhìn thân này như một mảnh vườn, ở trong đó được trồng nhiều loại hoa khác biệt, màu sắc khác, hương thơm khác. Khi đến mùa hoa nở, chúng ta ngắm nhìn từng bông hoa, chúng ta không phân biệt hoa hồng, hoa cúc, hoa ly hay tất cả, hoa thược dược hay hoa gì không quan trọng, quan trọng ở trong vườn đó, những loài hoa đó thuộc của ta, ta đã trồng trong vườn hoa của ta. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, nở hoa, ta đã đến lúc hưởng, nhìn và ngửi mùi thơm của nó, cho nên chúng ta có nhiều cơ hội để nhìn từng nụ hoa, từng cánh hoa khác biệt màu sắc và hương thơm. Trong lòng của chúng ta, trong thân xác của chúng ta là một vườn hoa, mỗi một phần của cơ thể đều có năng lượng chuyển động, khi Phật lực tác động vào, chúng chuyển động một cách tự nhiên. Chúng ta quán chiếu có nghĩa là dùng Tánh Biết an trú trong hơi thở, tiếp tục nhìn những hiện tượng xảy ra ở nơi thân và chúng ta không cần phải đặt câu hỏi: “Nó tới từ đâu? Khi nào nó đi? Khi nào nó tới?” Khi nó hiện ra như vậy, ta cứ nhìn nó và an trú vào hơi thở, đồng thời tiếp tục thở ra hóp bụng vào và trì mật chú Mu A Mu Sa. Với sự an trú trong hơi thở, dùng Tánh Biết để quán chiếu mọi hiện tượng năng lượng Phật lực tác động vào các Huyệt Đạo, chúng ta sẽ làm cho tâm thanh tịnh, và sự thư giãn đó sẽ giúp cho Phật lực tăng trưởng mạnh hơn ở trong thân của chúng ta, và khi an trú trong Mu A Mu Sa, chúng ta trì mật chú đó, chúng ta lại tiếp được thật nhiều Phật lực gia trì vào thân tâm của chúng ta.

Trong cuộc đời của chúng ta, khi thân này, tâm này, cuộc sống này có sự gia trì của Phật lực, có sự hiện hữu của Phật lực thì lực từ năng lượng Từ Bi của Chư Phật gọi tắt là Phật lực đó, sẽ giúp chúng ta chuyển hóa dần tất cả những Nghiệp lực, những Tà lực, những lực bất thiện nghiệp, những Tà lực của oan gia trái chủ nhiều đời tương tác với chúng ta, khi chúng tới thì chính luồng Phật lực hiện hữu đó vận hành với tâm Chánh Niệm, đời sống Chánh Niệm và hơi thở Chánh Niệm sẽ chuyển hóa chúng ngay lập tức, không để chúng tự động đi vào dồn nén ở bên trong, và Phật lực như ngọn đèn Trí Tuệ thắp sáng ở trong tâm giúp chúng ta nhìn rõ, quán chiếu thật là rõ tất cả những phiền não, đau khổ hoặc hạnh phúc, bình an, những cảm thọ đó dần dần sẽ được chiếu sáng bởi Trí Tuệ do năng lượng Từ Bi, Phật lực của chúng ta quán chiếu nhìn vào. Khi nhìn rõ được những điều đó, ta cũng chẳng còn gọi là nghiêng về sự bình an hay hạnh phúc để từ bỏ đau khổ hay phiền não mà nhận ra rằng những bông hoa ta trồng ở trong vườn bông của chúng ta, có hoa thơm, có sắc đẹp nhưng vẫn cần có phân để tưới tẩm nó, cho nó mọc ra, như hoa sen vươn lên từ bùn lầy, thiếu bùn sen chẳng nở, thiếu bùn sen chẳng thể đâm chồi lên được, sen phải nương vào bùn để sống, để nở hoa.

Chúng ta ngày xưa, chính vì sợ hãi phiền não mà chẳng thấy được hạnh phúc và bình an nhưng nay khi có được sự gia trì của Phật lực, ta thấy phiền não cũng là chuyện thường bởi vì phiền não là chất liệu như bùn để sen vươn lên và trổ bông. Phiền não ngày nay – khi mỗi người chúng ta tiếp được Phật lực gia trì – đã trở thành nhiên liệu cho tâm hạnh phúc và bình an vươn lên và trổ hoa thơm, như sen vươn lên khỏi sình lầy và trổ bông, trổ hoa nhưng không hôi tanh mùi bùn. Chúng ta cũng vậy bởi phiền não cũng là những bất thiện nghiệp do ta tạo ra từ vô thỉ vô chung, vốn còn nằm ngủ ngầm trong tâm của chúng ta như bùn lắng xuống tận đáy.

Chúng ta thấy trong một nơi có bùn, nước rất trong suốt khi bùn đó lắng xuống, còn khi chúng ta khuấy bùn lên thì nước sẽ đục. Nó sẽ không đục mãi mãi, chất bùn đó nó sẽ phải lắng xuống bởi nó nặng, rồi trả lại sự trong suốt cho nước. Hạnh phúc của chúng ta sẽ tiêu biến nếu chúng ta cứ cuộn mãi sự phiền não ở trong tâm của chúng ta. Thấy phiền não càng phiền não, thấy phiền não sợ phiền não càng phiền não, thấy phiền não tránh phiền não càng phiền não, thấy phiền não đẩy, đuổi phiền não đi, phiền não càng dính. Chúng ta cứ để tự nhiên như thể nước và thể bùn tự động sẽ tách nhau. Bùn lắng xuống, nước trong veo, phiền não như bùn, khi tiếp được Phật lực gia trì ta có được Chánh Định để nhìn thể phiền não nó lắng xuống. Chúng ta không cần phải gạt bỏ ra khỏi cuộc đời của chúng ta, chúng ta không cần phải gạt phiền não, bùn phiền não ra khỏi cuộc đời. Chúng ta hãy mượn ngay bùn phiền não để nó lắng xuống, để gieo vào đó một mầm sen. Sen cần phải có bùn để vươn lên và để sống. Hạnh phúc và bình an cần có bùn phiền não lắng xuống ở trong tâm.

Ai trên đời này không có phiền não, ai cũng có, ngoại trừ khi đã trở thành Bậc đại Giác đại Ngộ như Chư Phật thì phiền não đoạn diệt. Phàm phu và Thánh nhân vẫn còn có phiền não, ngoại trừ khi thành Phật. Do đó Thánh nhân và Phàm phu không khác nhau, khác ở chỗ là Phàm phu cứ thò tay xuống đống bùn phiền não khuấy nó lên rồi làm loạn hết cả cuộc đời. Thánh nhân thấy phiền não, bùn phiền não thì nhìn nó cho tới khi nó lắng xuống, tự nhiên tâm trong suốt như nước. Tâm của họ như nước, phiền não họ không khuấy lên, họ để đó họ nhìn vào, họ nhìn vào mỉm cười trong sự tự tại và rồi bùn phiền não sẽ từ từ lắng xuống, tâm của họ trong suốt, rồi ở trong tâm trong suốt đó, họ gieo vào trong bùn phiền não mầm mống của hạnh phúc và bình an. Gia trì của Phật lực giúp cho chúng ta có sức mạnh để chúng ta có một sự nhìn xuyên suốt qua lớp bùn phiền não để cho nó lắng xuống, rồi từ đó mầm hạnh phúc, rồi từ đó mầm bình an sẽ vươn lên từ bùn phiền não và trổ hoa, trổ bông.

Các bạn! Đây là sự kỳ diệu. Nếu chúng ta quán chiếu được hiện tượng này, chúng ta sẽ chứng ngộ được và liễu ngộ được lời của Đức Phật nói. Phiền não chẳng cần phải lìa xa, chẳng cần phải đoạn diệt, chẳng cần phải xua đuổi, chỉ cần nhìn rõ nó, dùng Tánh Nhìn an trú trong hơi thở Chánh Niệm, nhìn nó. Bùn phiền não là thể bùn, nó sẽ lắng xuống đáy, chúng ta đừng khuấy động, hãy để đó, nó ngủ ngầm, không có gì phải đuổi nó, cứ để nó ngủ, nó nằm xuống, nó lắng xuống. đống bùn phiền não đó mang nhiều tố chất để nuôi dưỡng mầm mống của hạnh phúc và bình an, như bùn nuôi dưỡng hoa sen. Chúng ta thấy rằng thiếu bùn hoa sen chẳng thể nở, chẳng thể mọc, chẳng thể xanh tươi, tốt nhưng khác biệt ở chỗ, sen khi mọc lên từ bùn không hôi tanh mùi bùn. Khác ở chỗ khi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta vẫn còn bùn phiền não đầy rẫy trong cuộc đời, nhưng nó lắng xuống, chúng ta sống trong bùn phiền não đó, bình an và hạnh phúc được trỗi dậy từ trong đó bởi sự gia trì của Phật lực tuôn vào cuộc đời của chúng ta mà chúng ta đã vươn lên từ bùn phiền não để vững bước con đi. Để chúng ta vững bước đi trên con đường đó mà không còn hôi tanh mùi bùn phiền não trong cuộc đời.

Các bạn nhớ vững bước ở đây nó có cả hai thể, thể Thân và thể Tâm. Thân của chúng ta sẽ vững bởi sự gia trì của Phật lực tác động vào Huyệt Đạo, vào Luân Xa, vào cơ thể của chúng ta và cơ thể của chúng ta sẽ vững chãi, sẽ mạnh khỏe, sẽ tiêu tan hết bệnh, sẽ hưng phấn, sẽ an vui, sẽ bình an, dõng mãnh cho nên về thể Thân thật là vững chắc. Người tu luyện Thất Bảo Huyền Môn càng ngày thân càng khỏe, càng ngày thân càng mạnh, càng vững chắc và trẻ trung, tươi mát. Đây là một sự vững bước đi về thể Thân, vững bước con đi về thể Thân. Còn về thể Tâm, nhờ sự gia trì của Phật lực mà Tâm của chúng ta trong suốt như nước khi bùn đã lắng xuống. Khi bùn phiền não đã lắng xuống bởi Phật lực gia trì, Tâm của ta trong suốt như Kim Cang, trong suốt như bầu trời xanh không có mây đen che phủ. Chúng ta nhìn rõ hết tất cả những suy nghĩ, những cảm xúc, những cảm thọ, những ham muốn về đủ mọi mặt trong cuộc đời, và từ đó chúng ta làm chủ được mọi cảm giác vui buồn, sướng khổ, thất vọng, không thích, ham muốn hay bình an tự tại. Những cảm xúc đó đối với ta ngày hôm nay có sự hòa trộn bằng sự lựa chọn hướng Thượng. Hòa trộn vào với sự lựa chọn tốt đẹp của cảm xúc bình an và hạnh phúc và chúng ta để cho những cảm xúc của bùn phiền não lắng đọng xuống tận đáy.

Đây là sự kỳ diệu của những Hành giả tu luyện Thiền Thất Bảo Huyền Môn bởi mỗi người chúng ta đều đón được sự gia trì của Phật lực và có nhiều nhiều cơ hội chứng ngộ về thể Thân thay đổi thực sự mỗi ngày. thể Tâm thanh tịnh và sáng ra mỗi ngày.

Bất cứ ai tu tập Thất Bảo Huyền Môn, con người của họ đều toát ra một lực hướng Thượng. Bất cứ ai tu luyện Thất Bảo Huyền Môn an trú trong thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì trong cuộc đời của họ, Thân Tâm của họ toát ra một lực an nhiên tự tại, Quỷ Thần kính sợ bởi vì lực đó toát ra từ sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi mười phương Chư Phật tuôn tới với chúng ta. Với những ai tu tập Thất Bảo Huyền Môn, Phật lực luôn hiện hữu ở trong đời, vận hành với cuộc sống tự nhiên, chuyển hóa tất cả mọi phiền não, tội lỗi, Nghiệp chướng, những Tà lực, những Ma lực, những lực bất thiện ở trong ta để cho nó lắng xuống tận đáy, để rồi từ trong sự phiền não của Tà kiến, của Tà lực, của Ma lực, tất cả những lực bất thiện, chướng ngại đó, chúng ta nhìn nó như bùn phiền não và với tâm trong suốt do sự hỗ trợ của Phật lực gia trì, chúng ta tiếp tục nhìn, nhìn mãi, nhìn sâu tận gốc rễ của những nguyên nhân bùn phiền não gây ra để rồi khi với Tánh Nhìn đó, Tánh Biết đó, an trú trong hơi thở thì mọi thể loại bùn phiền não đều lắng xuống và để lại bên trên lớp bùn đó là nước trong suốt để cho mầm mống của hạnh phúc, mầm mống của sự bình an như mầm sen vươn dậy và chúng ta nhìn thấy thật rõ.

Các bạn! Khi các bạn nhìn xuống hồ trồng sen, bùn lắng xuống rồi, nước trong suốt và khi sen trồi lên, các bạn nhìn thấy các mầm sen trồi lên từ trong đống bùn và nó trồi lên, trồi lên, trồi lên khỏi mặt nước, nó vươn lên trên không và nở hoa. Trí tuệ của chúng ta cũng như vậy, như mầm sen được trồng từ trong đống bùn của phiền não, và khi tâm thanh tịnh, dùng Tánh Biết an trú trong hơi thở Chánh Niệm và vi diệu âm Mu A Mu Sa, chúng ta có cơ hội nhìn thấy Trí Tuệ của chúng ta như mầm sen vươn lên khỏi đống bùn phiền não, rồi từ từ thoát lên khỏi mặt nước, tức là khỏi bề mặt của cảm xúc, cảm thọ của đời thường để từ đó nó trổ hoa Vô Ưu trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Đây là sự rất kỳ diệu mà mỗi người chúng ta khi tu Thất Bảo Huyền Môn đều có cơ hội chứng ngộ, cảm nghiệm được điều này một cách rất rõ ràng, gọi là thực chứng. Chúng ta chứng được, thực chứng được điều đó, chúng ta ngộ được bởi chúng ta chứng thấy điều đó và chúng ta ngộ được: “À! Thì ra nó như vậy.”

Các bạn đã đón nhận được sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi Phật điển yêu thương của mười phương Chư Phật ban rải vào trong tâm của các bạn. Đặc biệt khi chúng ta đồng tu như vậy, chúng ta có sự cộng hưởng thật là mạnh từ người hướng dẫn là Bảo Thành và các bạn đồng tu với nhau, chúng ta chia sẻ, chúng ta có sự cộng hưởng tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi và chúng ta đón tiếp được thật nhiều sự gia trì của Phật lực từ mười phương Chư Phật ban rải, đổ xuống cuộc đời của chúng ta để thắp sáng Trí Tuệ và để chúng ta vững bước đi trên con đường của cuộc sống hiện tại. Vững bước con đi trên mọi nẻo đường của cuộc đời. Vững bước con đi trên mọi nẻo đường của cuộc đời là bởi vì chúng con đã đón nhận được sự gia trì của Phật lực để chúng con đi vào đời với hạnh phúc và sự bình an, và chúng con đang nhìn những bùn phiền não lắng xuống tận dưới đáy để cho mầm mống của một đóa sen sắp sửa chứng ngộ được ngoi lên, vươn lên và nở mãi trong cuộc đời.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ – bàn tay phải vào bàn tay trái – bàn tay Từ Bi. Chúng ta an nhiếp trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để đón nhận sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật vào trong cuộc đời của chúng ta.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có sự gia trì của Phật lực mà vững bước con đi trên mọi nẻo đường của cuộc sống.”

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Các bạn và Bảo Thành lại trì thêm 7 biến vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa, mỗi một người chúng ta đã đón nhận được sự gia trì của Phật lực vào thân tâm. Năng lượng Từ Bi từ mười phương Chư Phật tuôn tràn trong thân tâm của chúng ta, từ trong thâm sâu của Tiềm thức, chúng ta đang cảm nhận được Phật lực gia trì tuôn chảy vào trong thân tâm của chúng ta. Phật lực này chảy mãi trên đảnh đầu Huyệt Bách Hội xoay tròn, xoay vòng tới Ấn Đường rồi Nhân Trung, toàn thân, xương sống, lòng bàn tay, di chuyển thân của chúng ta nhẹ nhàng theo từng phương vị khác biệt để bồi dưỡng cho thân của chúng ta có một nguồn năng lượng gắn kết với sức mạnh từ các Huyệt Đạo được khai mở, Luân Xa được khai mở. Bồi dưỡng cho thân của chúng ta mỗi ngày một khỏe hơn và thân xác của chúng ta được nuôi dưỡng bởi Phật lực gia trì nên bệnh tật của Nghiệp chướng từ từ sẽ tiêu tan. Phiền não của quá khứ do bất thiện nghiệp sẽ lắng xuống thật sâu để trong bùn phiền não đó, đóa sen của Trí Tuệ hiện tại được nuôi dưỡng bởi Phật lực vươn lên trên tất cả mọi lớp bùn dơ, phiền não của cuộc đời, và được nuôi dưỡng bởi nước Trí Tuệ thanh tịnh Phật lực mà ngoi lên trên tất cả những cảm giác vui buồn, sướng khổ, có được, mất không để chúng tự tại trong cuộc sống an nhiên.

Chúng ta thầm nghĩ tất cả những người ta yêu thương. Ai đây? Ai là những người chúng ta yêu thương? Phải chăng trong Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta luôn được nhắc tới: “Hạnh phúc tới từ chính trong gia đình”.

Người đi tu không phải là người phải tới Chùa thường xuyên. Người đi tu không phải là người phải tụng Kinh, gõ mõ. Người đi tu không hẳn là phải nghe giảng pháp, nghe Thầy giảng Kinh, nghe Thầy tụng Kinh, nghe Thầy ca hát, nghe Thầy nói cho vui cho cười. Nghe Kinh, nghe đĩa, nghe này, nghe kia, mà người tu cũng chẳng là người xuống tóc, mặc áo nhà tu mà người tu là người sống ngay ở trong gia đình có vợ, có chồng, con cái, có cha, có mẹ, có ông bà, đó là môi trường để cho chúng ta tu. Tu như thế nào? Tụng Kinh ở trong nhà ư? Gõ mõ ở trong nhà ư? Nghe Kinh, giảng pháp tối ngày ư? Hoặc chúng ta bái sám sao? Không phải! Chúng ta tu ở tại gia đình của chúng ta, nghĩa là chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm, trì niệm mật chú Mu A Mu Sa ở trong tâm để đón nhận được sự gia trì của Phật lực để nhìn rõ phiền não, để vươn lên trong Trí Tuệ trong suốt của thể Tâm. Từ đó biết cách đối đãi phù hợp với nhân nghĩa, với đạo lý Chánh Pháp, Pháp Thiện mà Phật dạy cho chúng ta, đó gọi là tu. Nếu chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm tiếp được Phật lực gia trì để từ bỏ các Pháp Ác, hành các Pháp Thiện trong sự tương tác giữa ta và cha mẹ, ông bà, con cái, đó gọi là tu. Tu như vậy mới là tu.

Do đó, trong từng lúc, từng ngày khi chúng ta đồng tu, Bảo Thành luôn nói với các bạn rằng: “Chúng ta hãy nghĩ đến gia đình của mình. Chúng ta hãy tu ngay trong từ gia đình của mình. Nếu gia đình của chúng ta tràn đầy sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi đến với gia đình của chúng ta thì từ gia đình đó, như một đóa hoa đã được tỏa hương, mười phương trời đều thơm ngát Phật lực gia trì”. Sự lan tỏa của Phật lực từ trong gia đình, từ trong đời sống của mỗi người chúng ta, quan trọng thật, thật hơn tất cả các phương tiện khác.

Phương tiện trì niệm Chú, đọc Kinh, đi Chùa, gõ mõ, nghe giảng, nghe pháp, đó chỉ là một phần Công đức. Nghe để biết, để thấu, để hiểu nhưng không phải suốt cuộc đời cứ nghe, cứ hiểu, cứ biết, cứ thấy mà không ứng dụng vào được trong thực tế cuộc sống. Người đã biết tu, nhất là tu Thất Bảo Huyền Môn, người đó biết sống với gia đình, biết chan hòa Phật lực ở trong gia đình, biết sống với cha mẹ, biết sống với anh, chị, em, con cái, biết sống với những người thân, không có tâm ích kỷ chỉ nghĩ riêng cho mình, họ có một sự lan tỏa Phật lực tới muôn người bằng những hành động, ngôn ngữ, lời nói và suy nghĩ cụ thể bằng Pháp Thiện. Đó gọi là tu Thất Bảo Huyền Môn. Còn ai mà không làm được điều đó mà cứ nói rằng tu này, tu kia thì nó không rõ bởi chúng ta nói tu mà chẳng hành được sự tu.

Người tu Thất Bảo Huyền Môn vẫn chìm như mầm sen dưới bùn phiền não để chờ ngày vươn lên. Có phiền não ngủ ngầm ở trong tâm nhưng sẽ vươn lên khỏi phiền não, khỏi bùn phiền não. Có đau khổ ở trong tâm nhưng mầm sen Trí Tuệ trong suốt do sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi sẽ vươn lên khỏi đống bùn của đau khổ, phiền não vốn có ở trong cuộc đời, để từ đó đóa sen nở ở trong lòng, một đóa sen nở ở trong gia đình. Chúng ta sống từ gia đình, chúng ta biết đối ứng với gia đình, chúng ta biết tiếp cận với chồng vợ, con cái, cha mẹ, ông bà, trong gia đình của chúng ta sẽ biến thành một vườn sen bởi có sự gia trì của Phật lực. Sống cụ thể, sống rõ ràng, sống bằng Thiện Pháp, không hoang mang, không mơ hồ trong những lộng ngữ huyền bí cao siêu, mà sống thực chất rõ ràng trong những ngôn ngữ bình dị của tình yêu, của Pháp Thiện, của lòng Từ Bi lan tỏa, của sự hỗ trợ do sự gia trì của mười phương Chư Phật tiếp Phật lực vào cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta có được Định lực quán chiếu thật rõ những bùn phiền não, đau khổ từ tự thân đang có, để cho nó lắng xuống, gieo mầm hạnh phúc và bình an ngay trong đống bùn phiền não, đau khổ của chính ta.

Chúng ta không xua đuổi phiền não, chúng ta không đoạn diệt phiền não, chúng ta không đẩy phiền não ra khỏi cuộc đời. Chúng ta có phiền não, chúng ta vốn có phiền não và phiền não đó được người có Trí Tuệ bởi tiếp được sự gia trì của Phật lực nên biết dụng của phiền não, đau khổ, nên biết cái dụng của bùn phiền não vốn có để nó lắng xuống và thể nước được trong suốt bởi Trí Tuệ Phật lực gia trì. Từ Trí Tuệ trong suốt đó, ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, nhìn rõ mầm mống của hạnh phúc, của bình an đang trổ mầm vươn lên và rồi sẽ có một đóa sen thật đẹp, thật thơm, thật nồng sự Giác Ngộ trổ trong nay mai.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ – bàn tay phải vào bàn tay trái – bàn tay Từ Bi. Chúng ta hãy hòa nhập giữa Từ Bi và Trí Tuệ, an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để chúng ta đón tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển, sự gia trì của Phật lực vào tâm của chúng ta.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con đón nhận được sự gia trì của Phật lực giúp vững bước con đi trên mọi nẻo đường của cuộc sống.”

Hít vào bằng mũi phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Chúng ta vừa trải qua 21 biến vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa, mỗi người chúng ta đã đón nhận được sự gia trì của Phật lực vào thân tâm.

Phật lực tuôn tràn, ban rải xuống cuộc đời của chúng ta, hãy nuôi dưỡng Trí Tuệ của chúng ta bằng Phật lực, hãy dùng Trí Tuệ hòa quyện vào với Phật lực để quán chiếu tận tường thật rõ những bùn phiền não, đau khổ đang lắng xuống, để từ đó chúng ta gieo mầm hạnh phúc và bình an.

Chúc tất cả mọi người luôn lãnh được Phật lực gia trì và chúng ta hồi hướng tới gia đình của chúng ta, những người thương yêu để bùn phiền não và đau khổ của những người yêu thương lắng xuống và mời gọi họ hãy gieo mầm yêu thương, an vui, hạnh phúc và bình an ngay ở trong bùn phiền não vốn có trong thân tâm của họ.

Hồi hướng:

Mời các bạn chắp tay vào, chúng ta đồng hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả mọi loài chúng sanh đều đón nhận được sự gia trì của Phật lực mà vươn lên từ bùn phiền não một bông sen tươi và hương thơm tỏa ngát mười phương, để tất cả mọi loài đều vững bước đi trên mọi nẻo đường của cuộc sống hiện tại.

Chúng con hồi hướng tới các bậc nguyên thủ các quốc gia biết lắng đọng bùn phiền não xuống để khởi mầm yêu thương và tạo ra những chính sách mang lại sự bình an, hòa bình trên thế giới.

Nguyện cầu cho các nhà khoa học, các nhân viên ngành y, ngành dược, bác sĩ, y tá, y sỹ, nhân viên cứu trợ hiện tại có trí tuệ và tình yêu thương chế ra vacxin và thuốc chữa lành tất cả các bệnh đang lâm bệnh trong cảnh hiểm nghèo ngày nay.

Xin Chư Phật mười phương từ thùy chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn