Search

Bài 1076: Sen Nở Trong Lầm Chấp – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn đồng tu hôm nay trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Mỗi một ngày chúng ta lại gặp nhau trên kênh Youtube để đồng tu miên mật không buông lơi hằng ngày để nương nhờ vào đại Hùng đại Lực của mười phương Chư Phật. Và với niềm tin sâu, bất thối, không thay đổi với ba ngôi Tam Bảo Phật − Pháp − Tăng, tin sâu vào Nhân Quả, giữ năm giới của Đức Phật dạy và hành thập thiện chúng ta có thật nhiều nhân duyên cùng nhau trì niệm vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để đón nhận sự gia trì đặc biệt của Phật lực mười phương, năng lượng Từ Bi quang giáng xuống thân tâm của chúng ta.

Chúng ta là những hành giả tu tập Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta là những người luôn luôn đón nhận được sự gia trì đặc biệt của Phật lực tương tác với thân tâm và mười phương Chư Phật, Thánh Hiền luôn luôn ban rải thật nhiều Phật lực cho chúng ta trong cuộc sống. Nương vào Phật lực đó chúng ta chuyển hóa tất cả những phiền não, đau khổ, để có hạnh phúc và bình an. Cũng nương vào Phật lực đó chúng ta tăng trưởng Tánh Biết để chúng ta nhìn thấu vạn pháp Sanh − Diệt trong cuộc đời có được sự tự tại an nhiên. Nhìn rõ, nhìn thấu với Trí Tuệ hiểu biết để chúng ta nhẹ nhàng buông xuống sống tự tại trong cuộc đời này.

Các bạn thân mến, Pháp môn Thiền Mật song tu chúng ta luôn phải được nhắc nhở về hơi thở, rất quan trọng. Hơi thở có nhiệm vụ tăng trưởng sức mạnh và nuôi dưỡng thân của chúng ta được mạnh khỏe, bền vững, bớt bệnh, giúp cho não bộ của chúng ta được tịch tĩnh không bị những cảm xúc của phiền não, đau khổ xen lẫn, chiếm cứ. Hơi thở khi chúng ta tu cần phải được hít vào từ mũi đưa xuống phổi và dần dần đưa xuống Đan điền Khí hải ở dưới bụng. Khi đưa xuống các bạn nhớ phình bụng ra, chúng ta giữ ở đó 3 giây rồi từ từ thở nhẹ nhàng hóp bụng vào và chúng ta thở bằng miệng. Đồng thời trì niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa từ lúc bắt đầu thở ra đều đặn cho đến khi hết. Một chu kỳ vận hành khí huyết như vậy sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng sức mạnh, nội lực của thân và vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa sẽ giúp cho chúng ta tiếp được thật nhiều Phật lực vào thân. Phật lực gia trì hỗ trợ cho thân hết bệnh, khỏe mạnh, khai mở huyệt đạo, khai mở Luân Xa làm cho kinh mạch của chúng ta tràn đầy năng lượng tích cực để thân này được khỏe, thân này hết bệnh, thân này được dõng mãnh. Thân là phương tiện kỳ diệu, khi thọ mạng chưa viên dung, mỗi người chúng ta cần phải bảo vệ nó bằng cách nuôi dưỡng nó trong hơi thở của Chánh Niệm và nuôi dưỡng nó trong luồng năng lượng Phật lực gia trì. Và khi chúng ta tu như vậy thân tâm của chúng ta sẽ phối hợp nhẹ nhàng với Phật lực, hòa hợp, hòa quyện và nó tăng trưởng sự thanh tịnh cho tâm. Để cho ta có sự thanh tịnh đó giúp chúng ta quán chiếu tất cả những hiện tượng xảy ra trong người để tăng trưởng Trí Tuệ của chúng ta và được khai mở đời sống tâm linh, đi tới một chỗ gọi là Thiền Mật chứng ngộ. Chúng ta chứng được, chúng ta ngộ được, chúng ta hiểu rõ mọi vấn đề.

Giờ đây Bảo Thành mời các bạn, chúng ta đặt bàn tay phải, bàn tay của Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái. Chúng ta lấy Trí Tuệ và Từ Bi để vận hành chân khí, tiếp được sự gia trì của Phật lực vào thân tâm. Các bạn nhớ khi chúng ta tu luyện Thiền Mật song tu, có sự tương tác của Phật lực, năng lượng Từ Bi vào thân. Khi Phật lực tác động vào thân các bạn hãy để tự nhiên cho nó chuyển động thân tâm của chúng ta để nó khai mở huyệt đạo, đánh thức kinh mạch của chúng ta và khai mở Luân Xa để cho thân của chúng ta được cường tráng khỏe mạnh. Do đó, các bạn đừng giữ thân quá cứng, cứ để tự nhiên cho nó di động. Còn phần dưới của chúng ta ngồi theo tư thế nhẹ nhàng, bất cứ một tư thế nào, trên tọa cụ ngồi thiền, hoặc ngồi trên ghế, ngồi ở một điểm tựa nào đó mà ta thấy vững vàng. Mời các bạn chúng ta bắt đầu trì niệm vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Các bạn hãy đưa tâm mình lên trên đảnh đầu để đón nhận Phật lực gia trì cho chúng ta trong 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta bắt đầu

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con Sen nở trong lầm chấp. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, mỗi một ngày khi chúng ta đồng tu, Bảo Thành và các bạn đều trì niệm vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Và với sự trì niệm hơi thở Chánh Niệm này Bảo Thành và các bạn cùng với nhau đồng tu cộng hưởng được sự gia trì Phật lực thật lớn vào trong thân tâm của chúng ta. Mỗi một chúng ta khi đồng tu Thiền Mật song tu chúng ta đều tiếp được sự gia trì của Phật lực. Phật lực là năng lượng Từ Bi của Phật luôn ban rải tuôn tràn ở trong thân tâm của chúng ta từ khi chúng ta thực tập Pháp môn này.

Hôm nay chúng ta quán chiếu đề mục “Sen Nở Trong Lầm Chấp”. Thực sự trong Phật giáo, hoa Sen là biểu tượng thanh cao, bởi hoa Sen mang nhiều sắc màu tinh khiết thật là đẹp, nhẹ nhàng, thanh thoát, siêu xuất. Sự siêu xuất trong thanh thoát, nhẹ nhàng đó lại trỗi dậy từ ở trong bùn nhơ của cuộc đời. Ngoi lên từ bùn vươn lên mặt nước, nở hoa tinh khiết siêu xuất. Đây là một biểu tượng cũng là một sự thật rõ ràng xảy ra trong đời người của chúng ta. Từ vô lượng kiếp qua Bảo Thành và các bạn, chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu những lớp bùn phiền não, đau khổ, nhơ nhớp đang ngủ ngầm ở trong thân tâm của chúng ta. Mỗi khi chúng ta bị tác động bởi ba Nhân của Tham − Sân − Si thì lớp bùn phiền não được khuấy động và nó tạo ra sự đau khổ cho mỗi người chúng ta. Chúng ta sợ phiền não, chúng ta sợ lớp bùn phiền não dày đặc đó đè nặng lên cuộc đời và hầu hết ai cũng muốn hốt sạch bùn phiền não đó quăng đi chỗ khác. Ai cũng muốn tẩy sạch nó đi, ai cũng muốn đẩy lui nó đi nhưng khi quán chiếu Sen nở trong lầm chấp, Sen nở trong lớp bùn dày đặc của lầm chấp tạo ra phiền não của chúng ta, chúng ta mới thấy được sự hạnh phúc đang khơi nguồn. Bởi rằng bùn phiền não, lầm chấp kia chẳng cần phải hốt đổ đi chỗ khác, cũng chẳng cần phải đổ nó đi một nơi đâu. Chúng ta chỉ cần hãy nhìn rõ nó và lấy bùn phiền não làm nhân để nuôi dưỡng những cánh Sen vươn lên từ đó và nở thắm trong cuộc đời. Các bạn thân mến, làm sao chúng ta làm được điều đó? Chỉ có Trí Tuệ mà thôi. Người trồng Sen thấy được rằng ở trên một lớp bùn mà phủ kín ở trên mặt họ như vầy, phủ kín trên cuộc đời họ không sợ hãi. Họ thấy phiền não che hết khuôn mặt của họ, họ không sợ. Phiền não và đau khổ không có gì phải sợ tại vì khuôn mặt của ta, trái tim của ta ngày nay được đón nhận sự gia trì của Phật lực. Và ở trên khuôn mặt nó nơi cao nhất là đảnh đầu có Trí Tuệ được khai mở bởi sự gia trì của Phật lực, rồi ở trong trái tim này được sưởi ấm bằng Phật lực gia trì. Chúng ta có một sức mạnh thực sự, chúng ta có một nguồn năng lượng Từ Bi thực sự luôn luôn tuôn tràn vào cuộc đời của chúng ta. Và năng lượng Phật lực đó giúp cho chúng ta có một cái nhìn xuyên suốt qua những lớp bùn phiền não phủ đầy ở trên mặt, trong tim, trên cuộc đời và tâm thức. Chúng ta đã nhận rõ rằng bùn phiền não không đáng sợ, bùn phiền não không cần phải đẩy lùi chúng đi, bùn phiền não không cần phải hốt bỏ đi chỗ khác. Mà chính ở trong ngay bùn phiền não ngủ ngầm trong thân tâm của chúng ta là nơi chúng ta có thể gieo trồng hạnh phúc, bình an. Mầm Sen có thể trỗi dậy vươn lên trên mặt nước để nở hoa thật tươi đẹp.

Các bạn, ai ở trên đời không lầm chấp? Ai cũng có lầm chấp. Ai ở trên đời không sai? Ai cũng sai. Ai ở trên đời không có tội, không tạo ra nghiệp? Ai cũng có hết. Khác biệt ở chỗ là chúng ta có nhìn rõ lầm chấp, sự sai biệt, nghiệp chướng tội lỗi của chúng ta hay không. Ta nhìn rõ được chúng, ta hiểu rõ được chúng và ta sẽ chuyển cái dục của năng lượng dồn vào tạo những thứ đó thành năng lượng thanh tịnh để chuyển hóa chúng tăng trưởng cho lợi ích của cuộc đời. Làm sao chúng ta có thể chuyển hóa được? Bằng Trí Tuệ. Làm sao chúng ta có được Trí Tuệ? Chúng ta phải nghe theo lời của Phật, phải thực hành Thiền Định, phải thực hành Thiền Mật, phải an trú ở trong hơi thở Chánh Niệm vào ra. Đức Phật đã thực tập hơi thở Chánh Niệm này, Ngài đã thấy cái dụng của hơi thở Chánh Niệm làm cho Trí Tuệ bừng sáng, thân xác khỏe mạnh và có sự tịch tĩnh để quán chiếu vạn pháp vô thường Sanh − Diệt để buông bỏ. Chúng ta phải theo chân của Đức Phật, tu luyện an trú tâm của chúng ta trong hơi thở Chánh Niệm vào ra. Vào bằng mũi phình bụng, ra bằng miệng hóp bụng, với hơi thở bình thường. Bình thường như vậy nhưng thật phi thường trong pháp Thiền Mật bởi ai làm đúng, chuyên chú vào đó tâm sẽ được nhiếp thâu vào trong hơi thở, hơi thở và tâm hòa thành một nuôi sự sống của thân và của Trí Tuệ. Người đó sẽ an vững, tịch tịnh trong cuộc đời, không bao giờ bị lung lay, người đó vững chãi, không bao giờ gục ngã trên tất cả những thử thách đang tới với cuộc đời của họ.

Sen nở trong lầm chấp ý nghĩa là chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta là người, và đã là người thì tràn đầy lầm chấp. Nhưng hôm nay chúng ta nương vào Phật lực gia trì chúng ta sẽ bắt đầu gieo mầm ở trong đống sình lầy, bùn nhơ lầm chấp của chính ta. Với sự chăm sóc đặc biệt của hơi thở Chánh Niệm với sự nhìn và quán chiếu xuyên suốt của tâm an trú trong vi diệu âm Mu A Mu Sa và với cái nhìn thông suốt, hiểu biết thật rõ nơi sự gia trì Phật lực từ mười phương Chư Phật chúng ta, mỗi một hành giả sẽ vượt qua tất cả để gieo mầm Sen vào trong bùn lầm chấp của cuộc đời chúng ta. Chúng ta không cần thiết phải hốt bùn nghĩa là chúng ta không nhất thiết phải chuyển hóa phiền não nữa, đi tới bước chúng ta không cần phải chuyển hóa phiền não. Chúng ta không cần phải dùng sức để chuyển hóa phiền não. Phiền não nó đã có, điều gì vốn có ta chẳng cần phải đẩy đi, ta chỉ cần Trí Tuệ và Tánh Thấy Biết, sự tịch tĩnh thông suốt khi an trú vào hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa để nhìn rõ vào trong phiền não và coi thử coi ta có thể ứng dụng phiền não này cho việc gì. Hôm nay chúng ta đã nhìn thấy bùn phiền não có thể trồng được Sen do đó chúng ta chẳng cần bỏ phí thời gian để chuyển hóa phiền não mà chúng ta nhìn phiền não để gieo mầm Sen cho nó nở ở trong lầm chấp, phiền não của chúng ta. Làm sao được đây?

Khi phiền não tới với các bạn, đau khổ tới với các bạn là do chúng ta có nghiệp chướng từ tiền kiếp qua, vô lượng kiếp qua và trong kiếp này. Đó là của ta nhưng hiện tại là bùn phiền não. Nếu nó của ta thì ta chẳng thể đẩy đi được bởi ta tạo ra nó. Nếu ta tạo ra nó thì ta có thể ứng dụng nó vào một chuyện khác tốt đẹp hơn. Phiền não do ta tạo thì ta cũng dùng phiền não do ta tạo đó để làm nhiên liệu gieo mầm Sen ở trong đó để nó nở ngay ở trong bùn lầm chấp của chúng ta. Gieo mầm Sen vào phiền não, gieo hạnh phúc ở trong phiền não, gieo bình an ở trong phiền não, gieo sự thanh tịnh ở trong phiền não. Làm sao đây? Thật đơn giản như lời Phật dạy chúng ta, hãy để tự nhiên khi phiền não nó tới, khi đau khổ nó tới đó là sự tự nhiên không có gì phải trốn tránh. Nó là của ta, nó muốn nhảy ra đằng trước trình bày cho ta và báo cho chúng ta biết: “Tôi đang hiện diện trong cuộc đời của bạn”. Các bạn hãy nhìn theo cách nhìn này, khi phiền não nó tới, đau khổ nó tới, nó là của ta, nó thuộc về ta và khi nó tới có nghĩa là nó muốn nhảy ra đàng trước trình diện với ta. Nó là của ta, nó đang hiện hữu, nó báo cáo cho chúng ta biết nó ở đây, nó đang hiện diện. Và ta khi thấy nó, ta dùng Trí Tuệ quán chiếu ta có thể sử dụng nó cho điều gì. Bùn phiền não là một nhân viên tích cực vốn có ở trong người, ta chỉ cần Trí Tuệ và Từ Bi để nhìn coi nhân viên phiền não này ta sẽ điều nó tới đâu để làm việc giúp ích cho ta.

Hôm nay ta sẽ điều anh nhân viên bùn phiền não, lầm chấp ở trong ta đi làm việc trồng hoa cho chúng ta, hoa gì? Hoa Sen. Ta sẽ điều nhân viên bùn phiền não, lầm chấp đi trồng Sen cho chúng ta ở cuộc đời này. Và chúng ta sẽ truyền vào nhân viên phiền não này hơi thở của Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Và chúng ta sẽ nương nhờ vào sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi để chúc phúc và trao truyền cho anh nhân viên bùn nhơ phiền não của lầm chấp nơi chính ta để chúng hoạt động theo chiều hướng hướng Thượng, vươn lên bùn nhơ, xuyên qua lớp nước để trổ hoa như Sen nở giữa sình lầy. Các bạn, ý nghĩa quán chiếu này rất quan trọng, các bạn đừng sợ hãi phiền não, các bạn đừng chạy trốn phiền não. Các bạn thấy rằng khi phiền não tới chúng ta có một nhân viên đang đứng đợi ta, đợi ta đặt để họ làm gì, nhờ họ làm gì. Hai phiền não tới ta có hai nhân viên, nhiều phiền não tới ta có nhiều nhân viên đang đợi chờ chúng ta điều khiển họ, hướng dẫn họ, sắp đặt họ làm việc gì cho ta. Hôm nay nếu các bạn có phiền não, một chút phiền não là có một nhân viên, các bạn có nhiều phiền não thì các bạn có nhiều nhân viên đang hiện diện trong cuộc đời. Các bạn hãy xếp đặt cho họ đi trồng Sen trong đồng bùn phiền não, lầm chấp của mình. Và các bạn hãy truyền thần khí vào cho họ, các bạn hãy truyền thần khí vào những nhân viên lầm chấp này, các bạn hãy truyền Phật lực được gia trì của mười phương Chư Phật vào những nhân viên phiền não, lầm chấp này, vào lớp bùn lầm chấp, phiền não này để những nhân viên này đây họ làm việc cho chúng ta, họ trồng Sen cho chúng ta.

Ở đời không cần phải từ bỏ tất cả những gì thuộc về ta. Chỉ cần có Trí Tuệ và Từ Bi để nhìn rõ để chúng ta diệu dụng được những gì thuộc về ta mà thôi. Đó gọi là Trí Tuệ, Trí Tuệ không từ bỏ một cái gì. Trong thế giới Nhị Nguyên có ngày có đêm, có sai có đúng, có đẹp có xấu, có cao có thấp, có được có mất, có sanh có tử, có cái này thì có cái đối nghịch. Chúng ta có được sự bình an thì nhất định sẽ có phiền não ở bên trong, chúng ta có được hạnh phúc thì nhất định sẽ có sự đối nghịch là đau khổ. Do đó chúng ta nhìn thấy phiền não, lớp bùn phiền não, lầm chấp của ta nhìn cho rõ ta sẽ thấy được bình an ngay trong đó. Khi chúng ta thấy lớp bùn phiền não, lầm chấp trong đau khổ, nhìn cho rõ ta sẽ thấy được hạnh phúc khởi nguồn ở trong đó. Do vậy ta không có gì phải chạy trốn phiền não, lầm chấp của ta. Ai trên đời không có phiền não? Ai ở trên đời không làm ra những điều sai và lầm chấp? Nếu vậy ta chẳng cần phải chạy trốn, chỉ cần diệu dụng phương tiện bằng Trí Tuệ và Từ Bi để nhìn rõ phiền não và lầm chấp. Nhìn rõ dụng của lớp bùn phiền não, lầm chấp để chúng ta truyền thần vào trong lớp bùn phiền não, lầm chấp đó, để chúng ta truyền Phật lực vào trong lớp bùn phiền não và lầm chấp đó. Để chính trong phiền não và lầm chấp ta gieo vào đó những hạt Sen, hạt Sen đó sẽ nảy mầm trong nay mai. Các bạn, Sen nở trong lầm chấp.

Các bạn và Bảo Thành đều là những con người đã lầm chấp thật là nhiều. Các bạn và Bảo Thành đều là những con người có thật nhiều phiền não bởi do chính chúng ta tạo ra nghiệp chướng, chính chúng ta tạo ra những ác nghiệp, chính chúng ta đã đắm đuối mê lầm trong lầm chấp và rồi chúng ta đã ôm lấy những mầm ác, những hạt giống ác để nuôi dưỡng cuộc đời nay nó trổ quả thành phiền não. Trong Nhân Quả Ác và Thiện từ vô lượng kiếp và quá khứ ta đã lầm Ác, lấy Ác làm bạn. Nay nhờ sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi mười phương Chư Phật ta nhìn rõ Ác kia, ta không kết bạn, ta sẽ kết bạn với Thiện. Nhưng chẳng phải vì Thiện mà ta từ bỏ Ác đã có ở trong lòng. Ta sẽ dụng cái Ác đó theo một phương hướng như là một đề mục để quán chiếu tất cả những mầm mống Ác ta đã gieo trồng trong vô lượng kiếp đang ngủ ngầm tạo ra phiền não ở trong tâm của chúng ta do sự lầm chấp. Nay nương nhờ vào Phật lực gia trì ta sẽ truyền luồng năng lượng yêu thương đó, vào trong lầm chấp và lớp bùn phiền não của ta để gieo trồng hạnh phúc và bình an như mầm Sen đang được gieo ở trong đó. Chỉ cần chúng ta cứ nhìn chúng khi nó tới, chúng ta trực diện với đau khổ khi nó tới, chúng ta nhìn thẳng vào phiền não khi nó tới và an nhiếp tâm của mình trong hơi thở Chánh Niệm, trì niệm mật chú Mu A Mu Sa và hồi hướng sự gia trì Phật lực, năng lượng Từ Bi của Phật vào trong những đau khổ, phiền não đang hiện diện, đang trình diện, đang muốn cho chúng ta thấy sự hiện hữu của chúng ở đây, ngay đây và ngay chỗ này trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta làm theo phương thức đó thì chính là lúc chúng ta đã sắp xếp cho anh nhân viên bùn phiền não, lầm chấp kia làm việc cho chúng ta theo chiều hướng hướng Thượng.

Thay vì khi gặp phiền não và đau khổ chúng ta chạy trốn và sợ hãi, nay gặp phiền não và đau khổ chúng ta điều anh nhân viên phiền não, đau khổ, bùn nhơ của đau khổ này đi làm việc theo tinh thần của tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, sự gia trì của Phật lực hướng Thượng, hướng tới điều tốt đẹp. Thì chẳng bao lâu nữa trong chính cái đau khổ của bùn nhơ, của lầm chấp trong cuộc đời, sẽ có một đóa Sen được khơi dậy, vươn lên từ bùn, vươn qua nước và nở rộ trong nay mai. Hãy nhìn như vậy! Chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta là những người lầm chấp quá nhiều, trong chúng ta ai ai cũng có phiền não và đau khổ đang ngủ ngầm. Nhưng từ đây ta không còn sợ, ta đã có sự gia trì của Phật lực. Khi phiền não, đau khổ hiện diện trong cuộc đời, khi chúng xuất hiện và chúng muốn ta biết được ta có phiền não và đau khổ thì ngay lúc đó chúng ta sẽ linh ứng diệu dụng vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để tiếp được sự gia trì của Phật lực mà điều khiển bùn phiền não, lầm chấp làm việc cho chúng ta. Chúng ta có thêm nhân viên mà thôi, chúng ta có thêm người hỗ trợ cho chúng ta sao còn sợ nữa. Chúng ta có người tới để muốn giúp việc sao lại khước từ, chúng ta có người tới gõ cửa và nói rằng: “Tôi đang ở đây với bạn” thì ta phải học cách làm sao cho người đó có thể làm việc tốt để thay đổi ta, thay đổi người để hòa hợp với cuộc sống vươn lên từ bùn nhơ của phiền não, lầm chấp. Các bạn, sự hiện hữu của hoa Sen tuyệt vời, bởi không phải rằng nó tự nở mà phải vươn lên từ bùn. Chúng ta cũng vậy, sẽ nở khi mỗi người chúng ta nhiếp mình vào, nhiếp tâm vào trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Gieo mầm Sen vào phiền não, đau khổ của chính ta thì chính trong lớp bùn phiền não, lầm chấp của ta mầm Sen được gieo vào đó và được tưới tẩm bằng sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi mười phương Chư Phật các bạn sẽ hạnh phúc, các bạn sẽ thay đổi được cuộc đời, các bạn sẽ đứng vững, các bạn sẽ luôn luôn có bình an vì các bạn là Sen, Sen nở trong lầm chấp của cuộc đời.

Mời các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái, bàn tay Từ Bi. Lấy Từ Bi và Trí Tuệ chúng ta cùng nhiếp tâm vào trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để đón nhận sự gia trì của Phật lực để hiểu thấu được ý nghĩa của Sen nở trong lầm chấp để mang lại sự bình an, hạnh phúc đích thực trong cuộc đời.     

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được sự gia trì của Phật lực, thấu hiểu được ý nghĩa Sen nở trong lầm chấp để có được hạnh phúc và bình an đích thực trong cuộc đời. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa trì xong 7 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Hiện tại trong thân của Bảo Thành tràn đầy Phật lực gia trì. Phật lực luân lưu trong cơ thể của Bảo Thành hội tụ trên Bách hội, luân chuyển xuống Ấn đường, tất cả các căn của Bảo Thành tràn đầy Phật lực, năng lượng Từ Bi đang tuôn tràn trong thân của Bảo Thành. Bảo Thành thấy hạnh phúc bởi trong kiếp nhân sinh nhỏ bé, lầm chấp, tội lỗi nghiệp chướng, dơ dáy này vẫn còn có cơ hội để ngoi lên lãnh nhận sự gia trì Phật lực của mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi. Tha lực Phật điển này đã giúp cho Bảo Thành trỗi dậy trong bùn nhơ của phiền não, lầm chấp ngủ ngầm trong chính Bảo Thành để có được một đời sống tươi vui, hạnh phúc, mạnh khỏe. Có được sự suy nghĩ sáng suốt và Trí Tuệ Từ Bi để hướng Thượng, vươn ra ngoài màn đêm đen tối của vô minh, để bước vào ánh sáng của sự tịch tĩnh, của Giác Ngộ, của sự an lạc và đồng hành với Chư Phật mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc đời. Bảo Thành tin chắc các bạn cũng sẽ như Bảo Thành bởi giữa chúng ta không có gì khác biệt ngoài màu áo và hình tướng của người xuất gia. Các bạn đều bình đẳng như Bảo Thành, đều giống như Bảo Thành, không cần biết các bạn là ai, tới từ đâu, thuộc tôn giáo nào. Không cần biết các bạn có hôi tanh mùi bùn, có phiền não của lầm chấp, có tội lỗi của kiến trược, của Tà tâm, của những bất thiện nghiệp. Chúng ta cũng đều có cơ hội như nhau đón nhận sự gia trì Phật lực, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật ban rải tới mỗi người chúng ta một cách đồng đều. Và hôm nay chúng ta đã nhận rõ và thấu hiểu được ý nghĩa Sen nở trong lầm chấp. Ta, cuộc đời của ta là lầm chấp, là phiền não, là đau khổ, là bất thiện nghiệp, là Ác, là Tà. Nhưng ta chẳng từ bỏ những điều xấu xa đó, ta không khước từ điều xấu của chúng ta. Ta đón nhận nó bằng Từ Bi, ta đón nhận chúng bằng lòng khoan dung, ta chuyển hóa. Và sống với chúng bằng sự gia trì của Phật lực để làm sao chính trong đời sống hôi thối, phiền não, lầm chấp của ta nay có sự gia trì của Phật lực. Ta gieo vào đó những chủng tử Bồ Đề, những mầm của Sen nở và ngoi lên từ mùi hôi tanh, sình lầy, phiền não lầm chấp đó một bông Sen nhưng không bao giờ hôi tanh mùi sình. Sen nở ở trong bùn, trong sình, ta vươn lên từ đống sình, đống bùn phiền não, lầm chấp của ta.

Ý nghĩa tuyệt vời các bạn, Phật Pháp chẳng phải đi tìm những người cao sang quyền quý, thánh thiện hay những người tốt hoặc những người đóng vai ở trên đó. Nhưng Phật Pháp tới với lòng người bình thường, Phật Pháp tới với những con người bình thường có tâm chân thật, có lòng thành kính hướng về Tam Bảo, hướng về sự giải thoát, tin sâu vào Nhân Quả, giữ năm giới, hành thập thiện và cầu Đạo Giác Ngộ trên con đường viên thông đức hạnh của mình bằng sự đón nhận sự hướng dẫn của Chư Phật qua Pháp môn Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta hôm nay cũng lại tiếp tục nghĩ đến những người xung quanh chúng ta đang sống. Chúng ta đừng vội vàng khiển trách họ khi họ có đầy bùn nhơ cả phiền não, lầm chấp, tội lỗi và sai phạm. Chúng ta đừng tìm cái đẹp trong họ nữa bởi trong ta đầy bùn thì xung quanh ta ai ai cũng đầy bùn hết. Trong ta đầy lầm chấp thì ai ai cũng lầm chấp, Trong ta nhiều phiền não thì ai ai cũng có phiền não. Mà chúng ta biết lầm chấp và phiền não, đau khổ nó tới là do bất thiện nghiệp do những mầm Ác ta đã gieo. Có nghĩa là ai ai chúng ta cũng đã từng gieo mầm Ác vậy nên ta chẳng cần tìm cái đẹp của người. Ta nhìn vào cái Ác của ta và cái Ác của người rồi chúng ta hồi hướng sự gia trì của Phật lực. Để ta và người sẵn sàng nhìn vào Ác của mỗi người, nhìn vào phiền não của mỗi người, nhìn thẳng vào lầm chấp của mỗi người, nhìn thẳng vào đau khổ của mỗi người trong chúng ta. Để tưới tẩm vào đó sự gia trì của Phật lực, tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi từ mười phương Chư Phật để từ trong bùn nhơ của lầm chấp, phiền não, đau khổ kia, của họ và của ta được gieo vào đó mầm mống của Sen. Những hạt Sen được gieo vào đó và hãy chăm sóc chúng bằng vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì chẳng bao lâu nữa người và ta đồng hưởng được những đóa Sen nở thơm ngát trong cuộc đời. Chẳng bao lâu nữa ta và người sẽ cùng nhau ngắm cả một vườn Sen nở trước mặt của cuộc đời đầy những lớp bùn phiền não và lầm chấp, đau khổ kia. Trong lớp bùn của phiền não, lầm chấp, đau khổ sẽ nở Sen bình an và hạnh phúc.

Hãy hoan hỷ lên các bạn, hãy nghĩ tới tất cả những người đang sống trong chúng ta và hãy trải nghiệm thực sự. Nhận rõ rằng chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta là những con người phiền não, chúng ta là những con người lầm chấp, chúng ta là những con người đau khổ, chúng ta là những con người đã gieo mầm Ác, bám theo nhân Ác trổ quả đau khổ, phiền não hiện tại. Nhưng nay nhờ ơn khai thị của Chư Phật ta thấy được một nhân khác là nhân thiện. Ta lấy nhân Thiện nương vào sự gia trì của Phật lực, gieo mầm Sen vào trong những nhân Ác của chúng ta tạo ra nay có hiện quả đau khổ, phiền não, lầm chấp, bùn nhơ đầy tràn trong tâm ta và của người. Ta và người cùng đồng hành, ta và người cùng đồng tu để có sức cộng hưởng gia trì Phật lực để cùng nhau mọi người chúng ta chăm sóc cho mầm Sen gieo vào trong những đống bùn phiền não, lầm chấp lớn của ta và của người. Để trong nay mai ta và người đều có thể ngồi uống trà ướp Sen. Các bạn ơi, chúng ta làm được điều đó bởi chúng ta đã nhân duyên thực tập Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn. Bởi chúng ta đã có một sự chứng ngộ và trải nghiệm thực sự để đón nhận được sự gia trì của Phật lực vào thân tâm. Chúng ta có đủ Định lực trong Chánh Kiến, Chánh Tư Duy để có Chánh hành động là mang mầm Sen gieo vào trong bùn phiền não và lầm chấp của ta.

Hãy bắt đầu gieo thêm những mầm Sen vào trong đó bằng cách đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi. Hãy lấy Trí Tuệ và Từ Bi để gieo mầm Sen vào trong đống bùn phiền não và lầm chấp của chính ta và người.    

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con nhận được sự gia trì của Phật lực, hiểu rõ được Sen nở trong lầm chấp để có bình an, hạnh phúc đích thực trong cuộc đời. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn chúng ta vừa hoàn thành 21 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Chúng ta mỗi người đều đón nhận được thật nhiều sự gia trì của Phật lực, năng lượng đại Từ đại Bi, tha lực Phật điển của mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta.

Hôm nay chúng ta quán chiếu và thấy rõ trong cuộc đời đầy rẫy bùn nhơ của phiền não, lầm chấp của chúng ta sẽ chính là nơi chúng ta nuôi dưỡng mầm Sen được trồng vào trong đó bằng sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển của mười phương Chư Phật. Chúng ta chẳng còn bao lâu nữa là có thể cùng ngồi với nhau để uống trà ướp Sen. Chúng ta sẽ có cả một vườn Sen tươi mát, thơm ngát, nở rộ trong cuộc đời của chúng ta. Hãy gieo mầm Sen vào cuộc đời bùn nhơ, phiền não và lầm chấp của chính ta và mọi người để ta và mọi người đồng song hành trên con đường tu, cùng đồng hành với Phật, cùng an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Cám ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành.         

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng con đều hiểu rõ được ý nghĩa Sen nở trong lầm chấp, đón nhận được thật nhiều sự gia trì của Phật lực mà gieo vào trong bùn phiền não, lầm chấp, tội lỗi của chúng con những hạt Sen thanh tịnh. Xin Chư Phật Từ Bi gia hộ.   

Công đức tu tập hôm nay tạo được phước báu nào chúng con đồng nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới để họ cũng như chúng con biết gieo mầm yêu thương lập nên những chính sách tạo ra nên hòa bình bền vững cho thế giới.

Chúng con cũng đồng hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược để họ chế ra vắt xin và thuốc trị bệnh ôn dịch.

 Chúng con hồi hướng tới các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế chữa lành bệnh tật của tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Chúng con cũng hồi hướng năng lượng Từ Bi yêu thương và xin Chư Phật gia trì Phật lực tới cho toàn thế giới. Đặc biệt cho nước Mỹ đang tràn đầy khổ đau của những cuộc xuống đường và lầm chấp trong mọi tư kiến của mình để cùng ngồi xuống hướng tới nền hòa bình vững chắc. Và buông bỏ những ý kiến riêng biệt, sống trong sự yêu thương hòa thuận

Xin Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn