Search

Bài 1069: Trang Điểm Đời Bằng Nhân Ái – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Nơi đây chúng ta cùng nhau tu tập miên mật Thiền Mật song tu để chúng ta nuôi dưỡng tánh thiện của mình, nuôi dưỡng tâm thanh tịnh của mình bằng tha lực, năng lượng Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật.

Các bạn thân mến, có thật nhiều các Pháp môn để chúng ta đồng tu bởi Đức Thế Tôn nhận thấy mỗi một chúng sanh đều có căn cơ khác biệt. Chính vì nghiệp tạo ra sự khác biệt đó nên mỗi chúng ta đều phù hợp với những phương pháp tu khác nhau để liễu ngộ được Sanh – Tử tìm trở về với sự sống bình an trong kiếp người. Từ đó lan tỏa hương thơm của Giới − Định − Huệ giúp cho muôn loài, muôn vật, muôn người có được sự an vui thực sự ở trong lòng.

Các bạn, Thất Bảo Huyền Môn cũng như tất cả các Pháp môn khác đều đặt những điều cơ bản tín lý của nhà Phật ở trên đầu, đó là niềm tin vào ba ngôi Tam Bảo. Chúng ta, mỗi một hành giả, mỗi một Phật tử, mỗi một các bạn khi bắt đầu tu luyện các pháp của Đức Phật, chúng ta phải nghiên cứu học hỏi về Phật − Pháp − Tăng. Nếu nói tóm gọn trong sinh hoạt tu luyện ngày hôm nay thì Phật là Đấng Tự Giác Ngộ mình, chúng ta quy y Phật là quy y với Đấng Tự Giác Ngộ. Sau đó chúng ta sẽ không thuần phục và quy y với bất cứ một vị nào nữa dù là Chư Thiên, Thần, Thánh, Quỷ, Vật, tất cả những chư vị khác ta không quy y. Quy y có nghĩa là chúng ta nương vào, ta nhận Phật làm Thầy của chúng ta, ta nương vào giáo pháp của Phật, ta phải có một sự trung thành với sự quy y đó. Không thể vừa nương vào Phật vừa chạy theo Chư Thần Tiên, Thánh, Vật, Quỷ, tất cả những vị Thầy khác ở trong Tam Giới, Lục Đạo Luân Hồi. Chúng ta kính ngưỡng họ, chúng ta tôn kính họ bởi tất cả các vị đó đều có tánh Phật ở trong lòng, bình đẳng tuy nhiên ta chỉ nương vào Phật vì ta đã được hiểu điều Ngài dạy cho ta. Ngài là Đấng Tự Giác Ngộ đã giải thoát nên ta chỉ học theo Đấng đã Tự Giải Thoát để giải thoát chúng ta. Chúng ta quy y theo Pháp là học hành những giáo pháp mà Đức Thầy Bổn Sư đã Tự Giác Ngộ, ta không học những Pháp môn khác, những giáo lý khác. Nói như vậy không phải là khi chúng ta học những giáo pháp khác ta có tội, có lỗi nhưng ở trên đời khi đã quy y với Pháp rồi ta phải chuyên chú tu tập ta mới có đủ thời gian để thành tựu. Còn không chúng ta cứ thả trượt trên sự tò mò thì suốt cuộc đời ta sẽ không thành tựu. Do đó, khi đã quy y Pháp, chúng ta tuyệt đối chuyên chú tập trung để nghiên cứu và học hỏi giáo pháp của Phật chúng ta sẽ thành tựu được điều đó. Chúng ta quy y Tăng bởi vì Tăng Đoàn là đại diện cho những người con Phật xuất gia sống trong sự hòa hợp và Giới − Định − Huệ. Quy y theo Tăng nương vào sự hòa hợp với sự thanh tịnh của Giới − Định − Huệ chúng ta dễ dàng vượt qua mọi chướng ngại.

Các bạn, Thất Bảo Huyền Môn dựa trên nền tảng đó để giúp cho chúng ta hiểu biết về Nhân Quả Thiện − Ác, bỏ Ác hành Thiện giúp cho chúng ta hoan hỷ giữ năm giới của nhà Phật. Và từ năm giới này hộ mạng cho chúng ta, hộ pháp cho chúng ta, bởi ai biết giữ giới sẽ không bị sa ngã, trượt vào những điều tăm tối, những điều đang cám dỗ bởi tham dục ngoài đời. Giữ giới còn có lợi ích là khi chúng ta giữ được năm giới này Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên, các Chư Quỷ, Thần đều tới để hộ mạng cho chúng ta, bảo vệ ta, cho nên giữ giới rất quan trọng. Sau đó hoan hỷ hành mười điều thiện để tăng trưởng phước báu. Và khi các bạn thực tập Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta nhớ rằng với vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, mỗi một các bạn và mỗi một hành giả khi tu tập sẽ đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta. Do đó, Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn phương tiện có sự gắn kết và trợ lực lẫn nhau từ tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Nguồn năng lượng này sẽ tác động vào thân tâm của các bạn, phối hợp với năng lượng tự vốn có trong các huyệt đạo, Luân Xa của thân để tạo thành một nguồn năng lượng cực mạnh giúp cho bạn chữa được những bệnh tật của bản thân và giúp đỡ những người bệnh mau hết bệnh.

Các bạn thân mến, để chúng ta có thể thực tập được, dù các bạn coi video này hay những video trước, bất cứ khi nào các bạn bước vào, Bảo Thành đều nhắc lại để chúng ta nắm thật vững về hơi thở và cách trì mật chú. Khi chúng ta tu luyện Pháp môn này chúng ta phát nguyện trước, sau khi phát nguyện chúng ta hít thở. Khi hít thở các bạn nhớ là hít bằng mũi, các bạn đưa xuống dưới phổi và đưa xuống bụng dưới gọi là Đan điền Khí hải. Khi các bạn đưa xuống đây, rồi các bạn phình bụng ra, giữ ở đó 3 giây rồi các bạn thở ra hóp bụng vào. Đồng hành với hơi thở ra và hóp bụng, các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa đều đặn. Khi các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa đều đặn và thở ra bằng miệng cùng với âm thanh, đó là lúc các bạn sẽ gắn kết được với tha lực Phật điển vào thân tâm của các bạn. Tha lực này giúp cho các bạn thanh tẩy thân, để cho thân được khỏe mạnh mỗi ngày, tươi trẻ, khỏe mạnh, thanh tịnh, vững bền. Và giúp cho tâm của các bạn trong sáng để nhìn rõ những hiện tại xảy ra trong cuộc đời để làm chủ được nó, làm chủ được những hiện tại xảy ra trong đời và hiểu được tận gốc rễ của nó.

Bây giờ Bảo Thành mời các bạn hãy đặt bàn tay phải được gọi là bàn tay Trí Tuệ đặt vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Lấy Từ Bi và Trí Tuệ để dung nạp tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Chư Phật vào thân tâm của chúng ta qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.                   

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con trang điểm đời bằng nhân ái. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn! Chúng ta vừa thực hành 7 biến vi diệu âm Thất Bảo Huyền Môn, Bảo Thành cùng các bạn đã đón nhận thật nhiều năng lượng Từ Bi của Phật vào thân tâm của chúng ta.

Tất cả mọi sự sống ở trên các hành tinh, trong thế giới mênh mông vô tận này đều phải nương nhờ vào năng lượng. Nếu không có năng lượng thì gọi là đã chết, cho nên năng lượng luôn tuần hoàn trong tất cả mọi hiện tượng sống. Hiện tượng dù đơn sơ, thô hay đến vi diệu như thân người đều cần phải có những nguồn năng lượng vốn ở trong thân vận động, vận hành để giữ cho phương tiện thân người được tồn tại. Và trong đời sống tâm linh từ bao nhiêu ngàn năm thời Đức Phật cho tới nay chúng ta lại có thêm một phương tiện của Đức Phật truyền dạy là mỗi một người chúng ta ngoài tự lực năng lượng vốn có nơi thân người còn có cơ hội tiếp cận với pháp của Phật để gắn kết với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật vào trong thân tâm. Đã gọi là năng lượng chúng ta đều tiếp cận được qua pháp tu Thất Bảo Huyền Môn và ai ai trong chúng ta cũng nhận, cảm thọ được nó tới, gắn kết và truyền vào thân của chúng ta. Các Pháp môn Thiền khác, khi ngồi tu người ta lấy đề mục của thân, phải giữ cho thật cứng để thân này luôn luôn vững chắc không có động, bất động. Lấy thân bất động này để giữ cho tâm bất động. Nhưng đối với Thất Bảo Huyền Môn, thân xác của chúng ta là thể động, nó luôn động ở dạng nhanh chậm, tịch tĩnh hoặc là có thể nhận thấy được cho nên là Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn chúng ta không cần thiết phải giữ cho thân cứng, thân vững, thân thẳng. Mà chỉ tọa xuống với một tư thế ngồi vững chãi để phần trên từ xương hông lên đến huyệt Bách hội được tự do luân lưu và vận chuyển đồng hòa với tha lực Phật điển. Cho nên khi các bạn tu Pháp môn này thân thuộc thể động nên chúng ta để nó dung nạp với thể động, tâm thuộc thể tịnh, thanh tịnh nên chúng ta an trú vào với hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để giữ cho tâm an trú trong hơi thở đó. Còn thân sẽ hòa nhập với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật mà rung chuyển, mà chuyển động. Chúng ta cứ để tự nhiên cho tay chân, thân xác của chúng ta chuyển động một cách hài hòa với tha lực Phật điển. Còn tâm thì an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để lấy tâm an trú tịch tĩnh đó tiếp được tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta liên tục.

Các bạn, đề mục hôm nay chúng ta nói tới là lấy nhân ái để trang điểm cho đời, chúng ta trang điểm đời bằng nhân ái. Nhân ái là sự thể hiện của lòng Từ Bi, nếu chúng ta nói chúng ta có tâm Từ Bi, có lòng Từ Bi mà không có hành động nhân ái thì hai chữ “Từ Bi” kia chỉ là âm thanh vang vọng trong hư không. Không có nhân duyên được khế hợp để tạo thành hành động cụ thể, để chia sẻ giữa con người với con người, con người với các loài chúng sanh khác. Nhân ái là sự tác thành của lòng Từ Bi khi tương tác với muôn loài. Chúng ta khi tu tập Thất Bảo Huyền Môn mỗi người đều đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật. Năng lượng Từ Bi này là nhiên liệu tác động vào thân tâm của chúng ta, để mỗi một hành giả, mỗi một các bạn khi tu Thất Bảo Huyền Môn tự nhiên. Mình có thể dùng chữ “tự nhiên” là bởi vì nhiên liệu Từ Bi của Phật tác động vô nó khơi dậy lòng nhân ái vốn có ở trong ta, nó đánh thức mầm nhân ái trỗi dậy. Xưa kia mầm nhân ái bị nghiệp chướng, bị tội lỗi, bị cám dỗ, bị những bất thiện nghiệp, ác nghiệp của chính ta tạo ra nó đè xuống không cơ hội để nảy mầm. Nay nhờ năng lượng Từ Bi của Phật mầm nhân ái được khơi dậy và trổ mầm mọc ở trong ta. Do đó, khi các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn thấy ở trong lòng mình có nhiều niềm vui và có lòng nhân ái được khơi dậy. Cho nên các bạn thường quan tâm đến bản thân của mình, chăm sóc bản thân của mình trong đời sống tâm linh, đời sống quan hệ giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, giữa sự giao hảo mật thiết trong tình thương. Các bạn còn cảm thấy được như các bạn luôn luôn sẵn lòng thương yêu mọi người, giúp đỡ mọi người. Các bạn thấy cõi lòng của mình nó trải rộng, nó lan tỏa, nó hạnh phúc để các bạn luôn luôn có nguồn cảm hứng san sẻ, chia sẻ và nới rộng vòng tay của mình tới những con người đang đau khổ trong cuộc đời.

Chúng ta khi tu tập Thất Bảo Huyền Môn chúng ta sẽ bớt thật là nhiều sự chạy đuổi theo vật chất phù phiếm của thế gian. Chúng ta sẽ bỏ dần những thứ không cần thiết trong cuộc đời như các buổi nhậu, các buổi tiệc, các buổi ăn uống vô vị trong cuộc đời. Chúng ta cũng vui khi cần, chúng ta cũng ăn uống khi cần thiết nhưng chúng ta không quá phù phiếm như xưa. Bởi vì tha lực Phật điển tác động vào nâng cao phẩm chất, danh giá của kiếp người là lòng nhân ái, từ đó các bạn lấy lòng nhân ái ra để ứng xử trong cuộc đời nhiều hơn là chỉ chạy theo những thói quen, những thú vui trong cuộc đời. Ta không từ bỏ tất cả thú vui của cuộc đời, ta không bỏ những thói quen tốt của chúng ta nhưng lòng nhân ái khơi dậy từ năng lượng Từ Bi sẽ giúp cho chúng ta nhận thức những thói quen không phù hợp, những thói quen không tốt, những thói quen không còn hợp lý, những thói quen không cần thiết nữa. Chúng ta buông một cách thật là nhẹ nhàng để cuộc đời của chúng ta gọn gàng hơn, để hành trang của chúng ta đi vào đời chỉ còn lòng nhân ái mà thôi.                   

Các bạn, khi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta biết trang điểm đời của chúng ta bằng lòng nhân ái, bằng lòng Từ Bi, bằng những hành động thương yêu, bằng ngôn ngữ dễ thương, nhân từ, ái ngữ, tư tưởng thoáng, nhẹ nhàng, không chấp. Ở trên đời có biết bao nhiêu gương của các Bậc Thánh đã luôn lấy nhân ái làm đầu trong cuộc đời. Chúng ta thấy có hai vị có lòng nhân ái rõ nét nhất trong cuộc đời của chúng ta đó là cha mẹ. Cha mẹ đã ứng dụng được lòng nhân ái để thương yêu con vô ngần, cha mẹ đã mang lòng nhân ái và luôn luôn lấy nhân ái để trang điểm cho cuộc đời làm cha, làm mẹ. Cho nên chúng ta thấy cha mẹ là hai vị Thánh sống, Phật còn nói rằng cha mẹ là Phật. Chúng ta có hai vị Phật sống ở trong nhà luôn lấy nhân ái để che chở, để đối đãi với con cái. Chúng ta nếu nhận ra được giá trị của nhân ái, chúng ta biết rằng nó không có xa lạ gì đâu, nó thật là gần gũi với của cuộc đời của chúng ta, nó gần gũi vô cùng, nó gần gũi như cha mẹ từng ôm ấp, dìu dắt, nuôi nấng ta từ thuở nhỏ. Khi sinh ra ở đời chúng ta đã được nuôi dưỡng bằng nhân ái, cha mẹ có lòng nhân ái thương yêu ta và trong từng vòng tay ánh mắt yêu thương, trong từng tạo tác và lời dạy truyền cho con cái đều chứa chan năng lượng nhân ái. Nhưng nay khi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn chúng ta đã được nuôi dưỡng lòng nhân ái, bởi cha mẹ đặc biệt là Thất Bảo Huyền Môn với vi diệu âm Mu A Mu Sa. Hơi thở Chánh Niệm đó sẽ tăng trưởng năng lượng nhân ái mà cha mẹ đã truyền vào trong tâm của chúng ta. Sự cộng hưởng của năng lượng Từ Bi, nhân ái của Phật tác động vào với năng lượng vốn có của cha mẹ truyền vào từ thuở sinh thời cho tới nay nó tạo thành một năng lượng vĩ đại, nhân ái, bao dung vô cùng.

Các bạn thân mến, ở trên đời này không có một cái gì các bạn lấy để trang điểm cho cuộc đời của các bạn đẹp được chỉ có nhân ái. Khi các bạn biết lấy nhân ái để trang điểm các bạn sẽ luôn luôn đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp ở mọi phương diện của cuộc sống, đẹp từ tâm ý, lời nói đến hành động. Người biết trang điểm đời bằng nhân ái khi tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật người đó luôn được nhiều người thương mến, người đó như câu xưa thường hay nói: “Hữu xạ tự nhiên hương”. Từ khi chúng ta tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng đại Từ đại Bi vào thân tâm chúng ta thì xạ hương của Giới − Định − Huệ trong cuộc đời tu tập của chúng ta sẽ được lan tỏa, lan tỏa đến mọi phương, mọi hướng. Và cuộc đời của chúng ta đi tới đâu đều có hương thơm của Giới Định, hương thơm của Giới Hạnh, hương thêm của Giới Huệ. Các bạn thân mến, chúng ta khi tiếp cận với Thất Bảo Huyền Môn chúng ta được khơi mầm nhân ái và chúng ta từ thuở đó đã biết trang điểm cuộc đời bằng nhân ái. Lòng nhân ái của chúng ta đã mở rộng, đã nới rộng từng ngày theo từng tiếng nói khi chúng ta tiếp xúc với cha mẹ, với vợ chồng, con cái, với thế giới ở bên ngoài. Chúng ta có lòng nhân ái lớn hơn bởi chúng ta biết quan tâm đến những người nghèo, người khổ, người bệnh hoạn, người đau đớn, người thiếu thốn và tất cả những người chúng ta đang gặp trong cuộc đời. Các bạn khi chưa tu tập Thất Bảo Huyền Môn chúng ta vẫn chạy đuổi theo những vật chất của thế gian, lấy những thứ đó để trang điểm cho cuộc đời. Nào là nhà phải cho cao, rộng, lớn, nào là xe phải cho đẹp, nào là tiền tài, vật chất, danh vọng và địa vị, tất cả những thứ đó chúng ta chạy đuổi theo từ khi có trí khôn học sống ở đời. Và lao vào trong đời với tất cả sức lực của mình để tìm tất cả trang điểm cho cuộc đời bằng những thứ hay hư mất, mau hư mất, không tồn tại. Nhưng khi chúng ta tiếp cận với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi qua Thất Bảo Huyền Môn chúng ta thấy nhẹ ở trong lòng, bởi ở trong lòng của chúng ta không còn chạy theo, không còn bị vật chất lôi kéo trượt mãi. Mà chúng ta khéo léo ứng dụng vật chất, ứng dụng những phương tiện ở đời vốn có do ta tạo ra để gây dựng hạnh phúc và lòng nhân ái của ta đối với mọi người.

Người tu tập Thất Bảo Huyền Môn thường có lòng rộng lớn, biết bao dung bản thân của mình, để thương yêu bản thân của mình, biết chăm sóc bản thân của mình cho đời sống tâm linh. Và cũng biết thương yêu những người khác trong cuộc đời ở gia đình cũng như tất cả mọi người trong xã hội. Người tu tập Thất Bảo Huyền Môn có lòng nhân ái lớn, có tình thương lớn, có năng lượng Từ Bi luôn luôn tuôn chảy vào trong lòng. Và khi họ tiếp cận với ai thì đều lan tỏa một hương thơm nhẹ nhàng, một năng lượng Từ Bi để cho những người khi tiếp cận với họ cảm thấy nhẹ nhàng trong cuộc đời, giảm bớt những cơn đau đớn về thân xác, khổ về tinh thần để họ được tươi vui hưởng cuộc sống hiện tại.   

Các bạn thân mến vì các bạn trang điểm đời bằng nhân ái thì các bạn luôn luôn thành công về nhiều phương diện, tại sao? Bởi chỉ có nhân ái mới tạo ra nhiều năng lượng siêu thế để giúp cho các bạn tăng trưởng phước báu. Nhớ rằng ở trên đời không có thể thành tựu được một thứ gì nếu chúng ta không có phước báu. Phước báu thành tựu được do pháp thiện, lòng nhân ái là một pháp thiện vi diệu. Khi chúng ta ứng dụng được lòng nhân ái vào cuộc đời trong đối xử với người, với vật, trong các tương tác với muôn loài chúng ta thực sự đang áp dụng một pháp vi diệu, một pháp thiện vi diệu để tăng trưởng phước báu thật nhanh. Khi phước báu của chúng ta tăng trưởng đầy đủ thì tất cả những phương tiện ở đời sẽ được đầy đủ với cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta còn có dư để san sẻ với muôn người. Pháp thiện nhân ái là một pháp phương tiện thật tuyệt vời. Mỗi một hành giả, mỗi một các bạn khi tu tập Thất Bảo Huyền Môn đều có cơ hội tăng trưởng nhân ái của mình, bởi vì chúng ta đón được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật một cách trực tiếp. Chuyển hóa từ trong thân và trong tâm của chúng ta. Khi chúng ta trang điểm cuộc đời bằng nhân ái, chúng ta sẽ thấy bản thân mình nhẹ nhàng, thanh thoát, thật dễ buông bỏ những chuyện không tưởng, thật dễ bỏ đi những chuyện không cần thiết. Những cái đau của cuộc đời khi tới, chúng ta thật nhẹ nhàng nhìn nó bằng lòng nhân ái và thả nhẹ cho nó ra đi.

Còn khi xưa khi chưa tiếp cận được năng lượng Từ Bi của Phật, lòng nhân ái của chúng ta bị khô cằn, những vết hằn trong cuộc sống, những tương tác với những con người xa cũng như gần trong gia đình thường găm vào trong trái tim làm cho chúng ta tủi hờn, buồn khổ và rồi chúng ta bệnh hoạn, đau yếu. Nhưng khi chúng ta tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật thì lòng nhân ái vốn có do cha mẹ nuôi dưỡng cho ta thuở nhỏ sẽ trỗi dậy, và giúp cho chúng ta xóa tan đi những vết hằn trong trái tim, những vết nhăn trong tim để chúng ta sống thanh thoát, nhẹ nhàng, sống bình tĩnh, sống chậm, sống biết yêu thương, sống biết san sẻ. Và chúng ta lại sống tự nhiên như một con người luôn tràn đầy năng lượng nhân ái, bởi vì chúng ta luôn tiếp được tha lực Phật điển vào cuộc đời, vào thân, vào tâm. Và chúng ta luôn thấy ở mỗi một con người chúng ta tiếp cận đều có lòng nhân ái ở trong trái tim của họ. Từ đó chúng ta còn tăng trưởng được sự đối xử bình đẳng với muôn loài, muôn vật với tất cả những người ta tiếp xúc. Khi chúng ta tôn trọng bằng tánh bình đẳng chính là lúc chúng ta không còn tham chấp, chính là lúc chúng ta đã giảm hết và bỏ hết được những sự ganh đua, hơn thua ở đời, cao thấp, to nhỏ, đẹp xấu, được mất. Những chuyện đó không còn là những cứu cánh, không còn là những cái mà các bạn cưu mang ở trong lòng. Ở trong lòng của các bạn luôn tuôn tràn năng lượng nhân ái để ứng xử với chính mình và ứng xử với muôn người. Người tu tập Thất Bảo Huyền Môn luôn biết giữ tâm của mình bằng năng lượng Từ Bi. Và năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển của Phật luôn luôn tồn tại trong tất cả mọi giây phút chúng ta đang sống, luôn song hành với chúng ta, luôn nuôi dưỡng chúng ta và khởi dậy thật nhiều những năng lượng thanh tịnh để giúp cho chúng ta thành tựu được những pháp phương tiện ở đời trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng không đắm chìm, một cách thoải mái không nặng nề, cưu mang.

Hãy trang điểm đời bằng nhân ái bởi ở trên đời này nếu không có nhân ái thì chiến tranh và đau khổ vô cùng. Chiến tranh luôn luôn có bởi con người không có lòng nhân ái, người ta sẽ không còn nhìn thấy những giá trị căn bản của đời sống. Họ thấy đời sống không còn giá trị và họ sẵn sàng chà đạp lên những người khác. Do đó chiến tranh trong tâm, chiến tranh trong ngôn ngữ, chiến tranh trong hành động của chúng ta thường tuôn ra một cách không thể kềm chế được. Từ khi tiếp nhận được tha lực Phật điển, mỗi một người chúng ta tự nhiên chuyển hóa được những sự khó chịu ở trong lòng, những tham giận ở trong lòng để rồi chúng ta bớt hẳn hoặc là mất hẳn sự tranh chấp đối với đời. Chỉ còn lại ở trong đời và trong lòng là nhân ái và chúng ta mang nhân ái đó ra trang điểm cho ta, trang điểm cho người để người và ta đều đẹp từ trong ra ngoài bằng tấm lòng nhân ái. Các bạn, khi chúng ta biết trang điểm đời bằng nhân ái thì chúng ta càng tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển. Các bạn nhớ đây là điều kỳ diệu, kỳ diệu và mầu nhiệm, càng hiểu được nhân ái là gì và càng mang nhân ái ra để trang điểm cho cuộc đời thì các bạn sẽ càng tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển. Đây là kinh nghiệm chiều dài của những Bậc đã chứng ngộ.

Khi chúng ta có lòng nhân ái và mang nhân ái làm đầu trong cuộc sống thì tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Chư Phật luôn tuôn tràn xuống cuộc đời của các bạn. Luôn luôn như vậy và tăng trưởng thật là mạnh để giúp cho bạn khám phá được những điều kỳ diệu của những lời Đức Phật dạy. Những điều mầu nhiệm từ những phương tiện, những pháp phương tiện Đức Phật trao truyền để hỗ trợ cho chúng ta chuyển hóa tất cả mọi nghiệp thức của chúng ta, chuyển hóa tất cả mọi khổ đau của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể chuyển hóa nghiệp chướng và đau khổ cho những người đồng căn cơ, đồng nghiệp với chúng ta khi họ và ta đồng nhất tâm trên con đường đồng tu để chuyển nghiệp. 

Các bạn, xưa giờ chúng ta nói không thể chuyển nghiệp cho người khác nhưng thực sự chúng ta có thể chuyển được nghiệp cho người khác. Nếu như người đó đồng căn cơ, đồng nhất tâm với chúng ta để cộng nghiệp chuyển hóa thì ta với người cũng có thể chuyển nghiệp được mà. Rõ quá bởi vì cộng nghiệp nếu ta tạo nghiệp ác với người, người với ta cùng tạo nghiệp ác thì hai nghiệp ác của người với ta cùng cộng được vào với nhau. Như vậy thì ác của người cũng là ác của ta và ác của ta cũng sẽ là ác của người gọi là cộng nghiệp ác, cộng bất thiện nghiệp. Như vậy khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta đồng tu với nhau và đồng nhất tâm trong sự an trú nơi hơi thở Chánh Niệm để đồng tu thì chúng ta đồng trao cho nhau năng lượng Từ Bi và lòng nhân ái để đồng chuyển nghiệp cho nhau. Nếu có đồng cộng nghiệp thì sẽ có đồng chuyển nghiệp, các bạn nghe kịp Bảo Thành nói không? Đây có lẽ là lần đầu tiên các bạn nghe mà thực sự nó là như vậy, đó gọi là Chánh Kiến và Chánh Tư Duy. Nếu các Bậc Thầy tôn quý của chúng ta thường giảng cộng nghiệp, cộng bất thiện nghiệp, công nghiệp ác mà nếu ta chuyển nghiệp ác của ta thì cũng có thể chuyển nghiệp ác của người bởi vì chúng ta có sự cộng nghiệp chung với nhau. Người và ta cùng chuyển thì hai nghiệp của ta và người cũng được chuyển. Do đó, khi ta tu Thất Bảo Huyền Môn ta tăng trưởng tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật vào thân tâm, lấy nhân ái làm đầu để đồng tu với bạn bè, đồng tu với các bạn của chúng ta, đồng nhất tâm trong hơi thở Chánh Niệm để chúng ta đồng chuyển nghiệp cho nhau. Chúng ta đồng chuyển nghiệp cho nhau được, điều này rất cao quý. Bởi vậy Phật mới nói cuộc đời của con người như giọt nước trên sa mạc nhưng hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ giọt nước kết lại thành một dòng sông. Lúc đó nó không còn là một giọt nước trơ trọi để bốc hơi trên sa mạc mà là một dòng sông chảy qua sa mạc mang sự sống tới. Chúng ta cũng vậy, khi đồng tu là mỗi một người chúng ta như một giọt Cam Lồ Tịnh Thủy, một giọt nhân ái đón nhận được từ tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật kết lại với nhau thành một dòng chảy luân lưu từ bạn đồng tu này tới bạn đồng tu khác. Để chúng ta đồng chuyển nghiệp bất thiện của mọi người và đồng tăng trưởng nghiệp thiện của chung để chúng ta tăng trưởng năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển vào thân tâm của mình. Các bạn, hãy trang điểm cuộc đời của chúng ta bằng nhân ái để chúng ta được gắn kết mật thiết với tha lực Phật điển. Để chúng ta đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi vào cuộc đời để nhân ái là đầu của tất cả mọi tạo tác từ Thân − Ngữ − Ý của chúng ta trong cuộc đời để ta luôn luôn lấy nhân ái để trang điểm cho đẹp, đẹp đời của ta và đẹp đời của muôn người   

Mời các bạn đặt bàn tay phải bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái. Chúng ta hãy lấy Từ Bi và Trí Tuệ để đồng nhiếp vào vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa lấy nhân ái trang điểm cho cuộc đời để chúng ta đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta.                       

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con biết trang điểm đời bằng nhân ái. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn chúng ta vừa tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật vào trong thân tâm của chúng ta.

Pháp môn Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn tiếp cận với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, là Pháp môn giúp cho chúng ta luôn luôn đón nhận được sự ban rải năng lượng của Phật đến với chúng ta. Là Pháp môn giúp cho chúng ta tăng trưởng năng lượng Từ Bi từ Phật tiếp vào và từ trong lòng của chúng ta phát ra bằng những hành động nhân ái. Thất Bảo Huyền Môn vi diệu vô cùng bởi nó luôn luôn có sự gắn kết mật thiết giữa tự lực và tha lực. Chúng ta có cơ hội hiểu và chứng ngộ được tha lực Phật điển là gì và chúng ta thấy được nguồn tha lực Phật điển khi Chư Phật tưới tẩm vào cuộc đời của chúng ta nó tăng trưởng biết bao nhiêu những điều tốt đẹp. Từ những sự trẻ trung, khỏe mạnh, bớt bệnh của thân, từ sự khai mở năng lượng ở trong thân, trong các huyệt đạo, trong các Luân Xa luân chuyển trong thân tâm để giữ cho thân chúng ta khỏe mạnh, trị được bệnh của ta, trị được bệnh của nhiều người. Tha lực Phật điển còn thăng hoa đời sống tâm linh giúp cho chúng ta hiểu rõ được tất cả những gốc của phiền não, đau khổ để chúng ta buông bỏ và chuyển hóa. Thấy rõ được những pháp thiện để chúng ta tăng trưởng và nuôi dưỡng. Tha lực Phật điển còn giúp cho chúng ta thăng hoa và hướng Thượng một cách nhẹ nhàng. Tha lực Phật điển là phương tiện thực sự giúp cho chúng ta hiểu thấu và nhìn rõ thật nhiều các pháp phương tiện hiển lộ trong đời để ứng dụng trong cuộc sống để giúp cho mỗi một hành giả, mỗi người luôn tự tin, luôn an vui, luôn vững chãi, luôn khỏe mạnh, luôn bình tĩnh và đặc biệt luôn nhân ái trong cuộc đời. Tha lực Phật điển là nhiên liệu tuyệt vời, nếu các bạn có được một sự trải nghiệm đón nhận được tha lực Phật điển qua Thất Bảo Huyền Môn các bạn sẽ thấy lòng nhân ái của các bạn sẽ dâng cao lên chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong đời sống.

Các bạn kinh nghiệm đi, khi các bạn tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi thì từ trong ý của các bạn luôn có những ý nhân ái. Trong lời nói của các bạn ngôn ngữ nhân ái luôn được biểu lộ để đối ứng nói chuyện với mọi người. Và trong thân của các bạn luôn luôn có những hành động nhân ái cụ thể dâng tới cho bản thân ta và dâng hiến tới cho muôn người. Khi chúng ta tiếp được tha lực Phật điển ta có bổn phận và trách nhiệm nhiều hơn bởi chúng ta sống với năng lượng nhân ái. Chúng ta biết sống cho mình và chúng ta biết sống cho muôn người. Các bạn, tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi sẽ tăng trưởng lòng nhân ái của chúng ta. Và khi chúng ta hòa mình vào đó tăng trưởng cuộc đời bằng nhân ái thì tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi thì lại càng theo chiều hướng thuận, tuôn chảy vào ta nhiều hơn nữa. Và nếu như chúng ta biết lấy nhân ái để trang điểm cho cuộc đời thì tha lực Phật điển sẽ tuôn chảy vào trong tâm, trong thân của chúng ta. Và mỗi một người chúng ta sẽ đón nhận được năng lượng thật nhiều vào đó, vào thân, vào cuộc đời này. Và chúng ta sẽ thấy rằng vì tha lực Phật điển tác động vào thân, mà con mắt Trí Tuệ của chúng ta được mở sáng để nhìn thấy biết vạn pháp hư không Sanh − Diệt và ứng dụng được nó trong cuộc đời để mang lại hạnh phúc cho ta và hạnh phúc cho người. Khi các bạn trang điểm đời bằng nhân ái, thì các bạn là xạ hương của Giới Đức, của Giới Định, của Giới Huệ. Mà xạ hương này sẽ tự nhiên bay xa tới mọi nơi, đi tới đâu các bạn cũng được nhiều người thương mến, nói tới ai cũng được người ta thương, gần gũi với ai cũng được nhiều người đồng cảm. Và các bạn còn được cơ hội mang lòng nhân ái để chuyển hóa những khúc mắc, đau khổ, sầu muộn, những phiền não của những người xung quanh ta.

Hãy trang điểm cuộc đời bằng nhân ái thì cuộc đời của bạn sẽ đẹp vô cùng. Hãy trang điểm đời của bạn bằng nhân ái thì gia đình của bạn sẽ luôn hạnh phúc, vợ chồng của bạn sẽ luôn thương yêu, con cái sẽ luôn nghe lời các bạn. Hãy trang điểm đời bằng nhân ái thì cha mẹ sẽ trường thọ, khỏe. Và hãy trang điểm đời bằng nhân ái thì tất cả bạn bè, những người giao tiếp trong cuộc đời của các bạn sẽ thích được gần gũi với bạn và sự hiểu biết của họ đối với bạn sẽ tăng theo chiều cấp độ nhân vì tình thương được trao cho nhau thực sự trong bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Xưa giờ chúng ta thường trang điểm cuộc đời bằng nhiều những thứ vật chất phù du, bằng tiền tài, phấn son của cuộc đời. Nhưng hôm nay chúng ta đã nhận ra chúng ta nên trang điểm đời bằng nhân ái. Đây là một sự trang điểm tuyệt đẹp, khi các bạn trang điểm đời của các bạn bằng nhân ái tất cả mọi chuyện trên đời sẽ đẹp ra, sẽ tốt ra. Và tất cả những người xung quanh ta cũng sẽ thấy được ta đẹp và họ cũng đẹp lây cùng với chúng ta, bởi nhân ái luôn ở giữa ta và người. Chúng ta và mọi người lấy nhân ái làm đầu để đối xử với nhau và nhân ái được hiển lộ trong cuộc đời bằng lời nói, bằng tư tưởng và hành động một cách trực tiếp cụ thể mỗi một ngày trong cuộc đời, thì các bạn sẽ tiếp được thật nhiều, thật nhiều tha lực Phật điển. Mà khi các bạn tiếp được nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Chư Phật vào cuộc đời thì sẽ làm phong phú đời sống tâm linh. Con mắt tâm linh của bạn sẽ được khai mở, đời sống tâm linh của các bạn sẽ được tăng trưởng theo pháp thiện của Như Lai. Và sẽ giúp cho các bạn tin sâu bền vững vào ba ngôi Tam Bảo, hiểu thấu được lý Nhân Quả Thiện − Ác, dễ dàng buông điều Ác và thực hành điều Thiện. Hoan hỷ, vui vẻ giữ năm giới, hành thập thiện suốt trong cuộc đời để chúng ta hướng Thượng và trở về với cõi Chân Như thanh tịnh. Các bạn, hãy trang điểm cho cuộc đời bằng nhân ái, nhân ái là pháp vi diệu để giúp cho cuộc đời bớt mọi khổ đau trong chiến tranh của ngôn ngữ, chiến tranh của tạo tác, chiến tranh của tư tưởng, ý thức hệ. Nhân ái sẽ giúp cho san bằng tất cả những gồ ghề ở trong tâm, những vết thẹo ở trong tim, những vết rỉ máu khô cằn ở trong tâm thức. Để chúng ta trở lại sống thực với cuộc đời có ý nghĩa hướng Thượng, sống với cuộc đời thật cao đẹp bằng lòng nhân ái, bằng tất cả những năng lượng Từ Bi của Phật tiếp vào để chúng ta sống thực, sống đúng với danh giá của con người đã học được giáo lý của Phật. Các bạn, hãy trang điểm cuộc đời của các bạn bằng nhân ái.

Giờ đây các bạn hãy cùng với Bảo Thành lấy Trí Tuệ đặt vào trong Từ Bi. Trí Tuệ và Từ Bi hòa nhập vào với nhau để chúng ta đồng tổng trì vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa tiếp tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con biết trang điểm đời bằng nhân ái.

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc 21 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Các bạn và Bảo Thành tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi để lấy năng lượng Từ Bi này trang điểm đời của chúng ta bằng nhân ái, mang lại tình thương, sự hòa hợp, gắn kết giữa muôn người và muôn loài. Các bạn, chúng ta thật đẹp đẽ trong Giới Đức, Giới Định và Giới Huệ của chúng ta bởi ta biết trang điểm cuộc đời của chúng ta bằng lòng nhân ái. Đặc biệt khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi vào trong tâm mà biết lấy nhân ái để đối xử ở trong đời, chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều, thật nhiều tha lực Phật điển Từ Bi của Phật vào thân tâm của chúng ta mỗi giây phút trong cuộc sống. Hãy sống với năng lượng Từ Bi này và hãy lấy năng lượng Từ Bi này để nuôi dưỡng lòng nhân ái của các bạn để tất cả những sự gì cần có trong cuộc đời của các bạn sẽ trở thành phương tiện đẹp nhất cho bạn và cho đời.  

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng con biết trang điểm đời bằng nhân ái.

Nếu đồng tu hôm nay tạo được phước báu nào chúng con hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới biết trang điểm cuộc đời của họ bằng nhân ái để có tâm thanh tịnh lập nên những chính sách tạo ra nên hòa bình bền vững cho thế giới.

Chúng con cũng hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược để họ có trí tuệ có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch.

 Chúng con thành tâm hồi hướng tới các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới có tình thương, Trí Tuệ chữa lành bệnh tật của tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Chúng con đồng xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn