Search

Bài 1066: Về Tới Nhà – Thất Bảo #1- Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con về tới nhà Chân Như.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn hôm nay. Mỗi một ngày qua đi từ khi chúng ta bắt đầu đồng tu trên mạng, các bạn và Bảo Thành đã nguyện hứa với nhau cho cuộc đời của mình có thời gian để trở về với cuộc sống của tâm linh theo con đường Đức Phật truyền dạy. Ta mang giáo pháp của Đức Phật để áp dụng vào đời sống tu hành của chúng ta. Các bạn có thể là những người xuất gia hay những cư sĩ tại gia, không có gì khác biệt chúng ta đều là con người đối với Đức Phật – Bậc Giác Ngộ đều bình đẳng với nhau không khác biệt. Dù chúng ta có môi trường sống và sự sinh hoạt khác biệt, nhưng tâm tu luyện của chúng ta hoàn toàn không có khác biệt.

Các bạn, đã bao nhiêu năm qua, ít có khi nào chúng ta đầu tư thời gian vào sự tu luyện. Có chăng là chúng ta có tham dự vào những buổi tụng kinh, chúng ta tham dự vào những buổi thuyết giảng, nghe giảng, nghe pháp, lễ hội, tới chùa, cúng kiếng. Đó chỉ là một phần tham dự trong sinh hoạt của Phật giáo mà thôi. Có, không phải là không có, nhưng rất ít chúng ta đầu tư vào thời gian tu luyện. Nhớ rằng Đức Phật khi xưa, từ thuở đầu khi chưa Giác Ngộ, Ngài không hề thuyết pháp cho đến khi Ngài tu luyện qua thiền định chứng ngộ đạt tới cảnh giới cao nhất là Giác Ngộ, Đại Giác Đại Ngộ. Lúc đó Ngài mới mang giáo lý của Ngài để đi diễn giải cho người ta hiểu, và đi trở vào bên trong để tu luyện. Chúng ta nên đi nghe những buổi thuyết pháp của những vị tôn đức cao quý, của những vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni tôn kính. Điều đó tốt, rất cần trong đời sống của người Phật giáo. Khi chúng ta đã nghe để hiểu, nghe để biết, nghe để tăng trưởng niềm tin của mình vào giáo lý của Phật. Và khi tới thời điểm ta đã xác minh rõ ràng ta nhận Phật là Bậc thầy để dạy cho chúng ta con đường Giác Ngộ. Chính lúc đó những sự nghe và nhìn cần phải đưa vào tu luyện tâm.

Chúng ta cần phải đưa nó vào để tu luyện bởi bao nhiêu năm qua chúng ta đã nghe, đã thấy, ta đã hiểu. Nay ta mang cái thấy và sự hiểu biết để giúp cho chúng ta tu luyện tốt hơn. Và chúng ta đã mang cái nghe và sự hiểu biết để tu luyện tốt hơn. Thấy và nghe trong sự hiểu biết sẽ giúp cho chúng ta tu thành tựu được pháp an lạc. Cuối cùng vẫn phải là tu, tu luyện thân tâm. Các bạn, chúng ta thật may mắn và hạnh phúc bởi chúng ta còn nhiều phước báu và còn dư phước báu để nhìn và nghe hiểu được lời của Đức Phật. Nhìn, nghe, hiểu để sẵn lòng mở ra đón nhận Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Đó là đại phước, bởi trên đời này không mấy ai sẵn sàng nghe lời Phật mà chấp nhận đâu. Các bạn và Bảo Thành đã nghe đã nhìn, có những bạn nghe nhiều năm, nhìn nhiều nằm, cũng có những bạn mới nghe qua thôi và nhìn qua đã phát lòng tin và kính ngưỡng tới Bậc Thầy Giác Ngộ là Phật, để rồi đi theo giáo lý của Ngài để tu luyện. Đây là đại phước cho ta và cũng là phước báu cho gia đình của chúng ta đang sống. Bởi trong gia đình nào có ai tu thiện pháp của nhà Phật, chẳng khác gì nơi gia đình đó có kho báu đang được đào lên. Chẳng bao lâu nữa kho báu đó sẽ lộ ra, vàng bạc, châu báu sẽ được phơi bày và mọi người trong gia đình sẽ hưởng được điều đó. Pháp bảo của Như Lai là kho tàng phước báu không phải chỉ có thể nuôi sống, nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc đời này, mà nó còn nuôi dưỡng đời sống tâm linh để chúng ta vượt qua cả kiếp đời này để trở về, về tới nhà của mình.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là “Về Tới Nhà”. Ngôi nhà này không bình thường như các bạn suy nghĩ, đây là ngôi nhà của Chân Như, ngôi nhà Niết Bàn, chẳng phải như những ngôi nhà bình thường chúng ta thường nghĩ tới. Để thực hiện có một sức mạnh trong công phu tu luyện, Pháp môn thì thật nhiều, mỗi người chúng ta phải tự lựa chọn cho mình một Pháp môn phù hợp. Các bạn đã lựa chọn Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, bởi thực tập trải nghiệm qua thấy nó có sự ứng nghiệm. Ứng nghiệm giúp cho thân của các bạn được mạnh khỏe, ứng nghiệm giúp cho thân của các bạn được hết bệnh, ăn được, ngủ được, khỏe mạnh, tươi vui. Ứng nghiệm bởi vì giúp cho tâm của các bạn thanh tịnh sáng suốt, có Trí Tuệ và nhìn rõ mọi sự việc. Vì sao có sự ứng nghiệm đó? Vì khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn qua hơi thở Chánh Niệm, các bạn nhiếp tâm vào trong đó, rồi chúng ta lại trì vi diệu âm Mu A Mu Sa. Khi mật chú Mu A Mu Sa được trì niệm trong tâm thức của các bạn bằng hơi thở ra và hóp bụng lại liền ngay tức khắc các bạn sẽ đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi được Chư Phật đổ tràn vào trong lòng của các bạn. Năng lượng này sẽ giúp cho các bạn cảm hóa chính thân tâm của mình trở nên tốt đẹp hơn, và chuyển hóa chính cái thân của mình hết bệnh. Tâm an lạc, thân hết bệnh đó là hai phước báu cần có trong đời người. Bởi khi ta bệnh hoạn chúng ta khó tu tập, và tâm phiền não thì cũng khó điều được thân. Thân như con ngựa, tâm mà phiền não nhiều, không thể điều phục được con ngựa, nó sẽ lồng lộn trong cuộc sống, nó hất tung bạn xuống đất, gãy xương và có thể đưa bạn tới cái chết. Nhưng nếu tâm của bạn thanh tịnh sáng suốt và Trí Tuệ, các bạn điều phục được con ngựa là thân của các bạn thì thân của các bạn sẽ giúp bạn trở về với ngôi nhà tâm linh.

Các bạn thân mến, khi các bạn tu Pháp môn này nhớ rằng hơi thở rất quan trọng. Các bạn hít vào thì hít vào bằng mũi đưa xuống phổi, dần dần đưa xuống Đan điền và Khí hải. Đan điền và Khí hải là hai huyệt ở dưới rốn của mình khoảng chừng một đốt ngón tay, ở dưới đây là hai huyệt quan trọng. Khi các bạn mang xuống dưới đó rồi các bạn phình bụng ra, năng lượng từ Đan điền Khí hải và Nhâm đốc phối hợp với nhau để đốt cháy Oxy, bởi trong hơi thở có Oxy và Hidro. Hidro sẽ được thở ra còn Oxy thì được đốt cháy phân giải tạo thành năng lượng qua Nhâm đốc, đi theo đường xương sống tới Bách hội qua Ấn đường, xuống Nhân trung và thở ra bằng miệng, đồng hành vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Chu kỳ như vậy sẽ tạo cho các bạn có tự lực của chính thân xác mình, tạo ra do hơi thở gắn kết với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật phối hợp thành một nguồn năng lượng cực lớn, vận chuyển trong thân, đả thông kinh mạch, khai mở Luân Xa và các huyệt đạo đều gắn kết với nhau tạo thành năng lượng vận chuyển ở trong đó, giúp cho thân của các bạn khỏe mạnh, hết bệnh. Các bạn nhớ điều này rất quan trọng, ngoài vấn đề tu cho tâm thanh tịnh, chúng ta cũng phải dưỡng phương tiện là thân cho bền vững, chắc chắn. Để cho nó bền vững, chắc chắn thì phải ít bệnh, hết bệnh còn nhiều bệnh thì chúng ta không thể bền vững. Làm sao tâm của chúng ta có thể sáng suốt trong một cái thân bệnh hoạn và đau đớn? Do vậy là con người mang kiếp sống ở đời thật quý, và thân này là một phương tiện quý báu vô cùng. Chư Phật đã khai thị như vậy, do đó chúng ta phải bảo dưỡng thân này cho nó viên dung với thọ mạng của chúng ta. Để chúng ta mượn thân là phương tiện tuyệt diệu để tìm về với cội nguồn. đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là “về tới nhà”, ngôi nhà Chân Như, về tới nhà tức là về tới Niết Bàn.

Mời các bạn chúng ta đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi. Chúng ta cùng với nhau trì niệm 7 biến vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con về tới nhà Chân Như. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa trì xong 7 biến vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Mỗi người chúng ta, cũng như mọi ngày khi đồng tu, đều lãnh nhận được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi vào thân tâm của mình khi mình tu tập. Đây là điều thật tuyệt vời, đây là sự khác biệt với các Pháp môn tu mà chúng ta thường nghe. Bởi Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn giúp cho chúng ta có được nguồn tha lực Phật điển tác động vào thân tâm của chúng ta. Từ đó chúng ta không cần phải quán tưởng, quán tưởng hơi thở, quán tưởng sự phồng xẹp, quán tưởng sự hít vào thở ra, quán tưởng tất cả những tư tưởng suy nghĩ, quán tưởng những hiện tượng xảy ra nữa. Không cần phải quán tưởng để thấy rõ mà chúng ta chỉ cần an trú vào trong hơi thở vào ra mà thôi. Vậy các bạn không quán tưởng thì quán gì? Các bạn quán chiếu, chiếu là dùng Trí Tuệ như đèn pin soi vào màn vô minh, quán là nhìn xuyên qua màn vô minh bằng Trí Tuệ sáng tỏ, để nhìn rõ hiện tượng đang xảy ra do tha lực Phật điển tác động vào. Chính tha lực Phật điển, năng lượng đó, khi tác động vào thân của các bạn sẽ làm cho tâm của các bạn có đề mục để theo dõi. Cũng như các bạn ngồi bên dòng sông, các bạn nhìn dòng nước chảy, dòng nước chảy đó là đề mục các bạn quán chiếu. Nó chảy từ đâu tới, trong nước có gì? Đó là sự quán tưởng nhưng ở đây khi chúng ta nhìn rõ được cội nguồn của nước chảy và trong nước có hàng ngàn những sinh linh sống ở trong đó ta chỉ quán chiếu. Người quán chiếu cũng như những nhà chiêm tinh gia, họ không tưởng tượng ở trong bầu trời có sao gì. Họ biết có sao nhưng qua kính viễn vọng họ nhìn và theo dõi từng ngôi sao, đó gọi là quán chiếu những hành tinh ở trên trời để xác định những hành tinh, ngôi sao họ muốn tìm kiếm.

Khi nguồn tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi tuôn chảy vào trong thân tâm của chúng ta sẽ tạo ra hằng hà những hiện tượng như tinh tú ở trên trời. Chúng ta chỉ dùng Trí Tuệ an trú trong hơi thở Chánh Niệm như kính viễn vọng nhìn vào bầu trời của châu thân ta, để xem coi ở trong đó có hành tinh nào ẩn hiện do sự tác động của tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Đây gọi là sự quán chiếu, thực chứng bởi các bạn nhìn rõ hành tinh, những ngôi sao ở trên trời và chỉ nương vào kính viễn vọng để nhìn rõ hơn. Tha lực Phật điển là hiện tượng chứng ngộ bởi có sự tác động do hơi thở Chánh Niệm của mật chú Mu A Mu Sa nên tha lực tác động vào thân của các bạn. Các bạn dùng kính viễn vọng của Trí Tuệ để chiếu soi, nhìn rõ ở trong sự hoạt động đó có gì đang vận hành ở bên trong và như vậy gọi là quán chiếu. Có hiện tượng chứng, thấy điều đó, và ngộ ra nó đang hành động, đang xảy ra, đang tác động như vậy vào thân tâm của các bạn.

Các bạn thân mến, đề mục hôm nay chúng ta nói tới đó là “về tới nhà”. Từ bao nhiêu kiếp qua chúng ta không biết nhà mình là sao? Chúng ta cũng chẳng biết quê hương, nhà của mình ở chốn nào? Chúng ta cứ lần mò, lần mò mãi trong màn đêm tối của vô minh. Ngược đi, ngược lại cứ xoay vần, xoay lui rồi cuối cùng cũng bị lọt vào trong ba nhà mồ của Tham Sân Si và đọa xuống ba hàng xóm thật sự không ưa muốn đó là quốc độ của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Nơi đó đã chôn thân ta đã bao đời rồi, chúng ta phải khẳng định ba quốc độ Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh không phải là những nơi có ngôi nhà để chúng ta tìm về và trở về. Đó không phải là nhà của chúng ta, ta phải khẳng định điều đó. Khi các bạn chưa đi theo Đức Phật học giáo lý của Đức Phật thì các bạn còn lầm tưởng cứ đi đi và trở về đó. Nhưng từ khi các bạn có đầy đủ phước báu nhận ra ba ngôi Tam Bảo, quy y Phật Pháp Tăng, nhận Phật là Bậc Thầy, học giáo pháp của Ngài để được giải thoát và nương vào đại Hùng đại Lực của tinh thần hòa hợp nơi Chư Tăng, chúng ta đã bắt đầu trên con đường trở về nhà, về tới nhà Chân Như, tới Niết Bàn. Thì giáo pháp của nhà Phật là con đường để đi về, về tới nhà Chân Như. Nhưng trên con đường giáo pháp đó chúng ta đi như thế nào? Chúng ta đi trong sự ngu ngơ, mù lòa, đi trong sự mê tín dị đoan hay đi trong sự Giác Ngộ, ngọn đèn của Trí Tuệ soi dẫn để vững bước trở về nhìn rõ, nó khác biệt hoàn toàn. Không phải ai quy y theo Pháp là có thể về tới nhà Chân Như bởi khi họ quy y nhận giáo pháp của Phật là con đường để trở về, nhưng trên con đường đó, hành giả đó, các bạn đó, đã đi về với sự u mê, về trên con đường trong u mê, về trên con đường ngủ gật, về trên con đường của niềm tin, về trên con đường của giáo lý, về trên con đường của sinh hoạt Phật Pháp. Thì về như vậy con đường sẽ dài vô tận, không thể tới được, khó lắm. Biết là hướng đi sẽ tới nhưng thật vô biên kiếp mới có thể về được. Các bạn phải về với tâm tu luyện tinh tường trong pháp của nhà Phật. Người tu luyện tâm trong pháp của Phật, các bạn nhớ tu luyện chứ không phải là tụng niệm, tu luyện chứ không phải là chúng ta chỉ tán tụng, ca tụng.

Thất Bảo Huyền Môn là một phương tiện, là một pháp tu. Khi các bạn tu Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn các bạn lãnh nhận được tha lực Phật điển tác động vào thân tâm, thắp sáng Trí Tuệ của bạn, thắp sáng nguồn năng lượng vô biên ở trong tâm Bát Nhã của các bạn, và các bạn đã có sự sáng trên hành trình trở về với ngôi nhà của Chân Như. Và khi các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm, trì tụng vi diệu âm Mu A Mu Sa, là các bạn đang trở về ngôi nhà tâm linh. Vì sao? Các bạn đã về tới nhà, là bởi vì các bạn đã lãnh nhận được tha lực, năng lượng Từ Bi của Phật, đã về tới nhà tâm linh, về tới nhà Chân Như. Bởi ngôi nhà Chân Như nơi đó có Phật, mà nếu như trong ta có Phật thì ta đã trở về nhà Chân Như rồi. Phật chẳng ngự ở trên Niết Bàn chờ ta tới đâu, Niết Bàn chẳng ở trên cung trời, hay ở đâu đó trong hư không vũ trụ này. Niết Bàn ở chính trong tâm của các bạn mà những đề mục khác trước đây khi Bảo Thành đã nói chúng ta đã rước Phật vào tâm, rước Phật lên trên đảnh đầu qua tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Phật ở trong ta, trong ta có Phật an trú. Như vậy chính trong cuộc đời của ta, trong tâm của ta là Niết Bàn và tâm của ta là ngôi nhà Chân Như. Chúng ta nương theo tha lực Phật điển để trở về nhà, ta đã trở về với ngôi nhà Chân Như, nơi đó có Phật hiện tiền trong tâm khảm, trong Trí Tuệ, trên đảnh đầu của chúng ta. Các bạn, đây là một điều chúng ta phải tư duy, cần phải suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy được lý nghĩa của nó. Ở đâu có Phật ở đó là Niết Bàn, Niết Bàn ở đâu thì đó là nhà của ta. Trong ta có Phật, vậy Niết Bàn đang ở trong ta, ta đã về tới nhà có nghĩa ta đã quay trở về với bản thể Chân Như Tự Tánh. Ta đã nương vào giáo pháp của Phật để trở về trong ta, ta không tán loạn chạy ra ngoài, ta đã về tới nhà Chân Như, ta đã về tới Niết Bàn tịch tĩnh ở trong tâm, nơi đảnh đầu có Chư Phật ta đã thỉnh Ngài trụ thế. Vì sao ta có thể về được? Vì ta nương vào năng lượng đại Từ đại Bi của Phật, ta nương vào đó mà ta thành tựu được pháp an lạc.

Các bạn thân mến, đây là điều tư duy cho rõ để chúng ta tự sách tấn và hoan hỷ lên, bởi vì sao? Bởi vì mỗi người chúng ta khi tu Thất Bảo Huyền Môn là đã về tới nhà, về tới nhà Niết Bàn. Còn chúng ta có muốn ở trong đó hay không, ta có muốn thường trú ở trong đó hay không, ta có muốn an trú trong đó hay không, lại là một vấn đề cần phải hỏi nơi mỗi người chúng ta. Có biết bao nhiêu người về tới nhà rồi, ngôi nhà của mình đó nhưng ngồi chưa được 3, 4 phút đã vội vàng phóng ra ngoài đường, bởi vì sao? Là bởi vì sự cám dỗ ở bên ngoài quá nhiều, họ không thể an trú trong ngôi nhà của họ. Hay nói đúng hơn là trong ngôi nhà của họ không có điều gì thích thú vui vẻ, cho nên họ ra ngoài tìm vui. Chúng ta trở về được ngôi nhà Niết Bàn, Chân Như tự tại ở trong tâm, chúng ta không đi ra nữa bởi chẳng có gì ở bên ngoài có thể cám dỗ ta được, vì sao? Bởi trong ngôi nhà Niết Bàn của chúng ta có biết bao nhiêu những niềm vui bất diệt nơi tòa sen Thế Tôn đang ngự trên đảnh đầu. Nơi đâu có Thế Tôn ngự, ở đó hằng hà sa số những niềm vui, hạnh phúc bất diệt đang dâng tràn. Hỏi thử con người khi đã tiếp cận được niềm vui hạnh phúc như vậy thì còn đi tìm hạnh phúc, niềm vui nào khác nữa. Các bạn hiểu được điều đó thì các bạn luôn luôn trở về an trú trong tâm, lên trên đảnh đầu quy ngưỡng với Phật mà thừa hưởng, nương vào Trí Tuệ Viên Giác của Đức Phật, như ngọn Đuốc Tuệ thắp sáng cho các bạn ở trong ngôi nhà Niết Bàn hiện tại trong kiếp này. Nếu các bạn trong kiếp này không thể xây dựng Niết Bàn tại thế thì các bạn tìm Niết Bàn ở đâu để đi về. Niết Bàn tại thế mà còn chưa thể về được thì những Niết Bàn mà chúng ta diễn giải trong kinh chỉ là Niết Bàn vô định, vô hướng, mường tượng, khó hiểu. Trong ta, thân xác này khi thỉnh Phật, rước Phật trụ thế, khi tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi chúng ta đã xây dựng được ngôi nhà Niết Bàn trong tâm của chúng ta tại thế gian này. Ta chẳng cần phải đi đâu, chỉ trở về với Niết Bàn tịch tĩnh trong tâm Phật của chúng ta, chỉ trở về với Chân Như trong suốt đó. Nơi đó có Phật, an trú trong đó thì đi tới đâu các bạn cũng ở trong Niết Bàn. Và nếu như các bạn không thể trở về với sự tịch tĩnh an nhiên, an trú được trong Niết Bàn của tự thân thì các bạn đi tới đâu cũng là những bước chân làm cho các bạn xa khỏi ngôi nhà tâm linh Niết Bàn mà thôi.

Chủ đề về tới nhà hôm nay có lẽ nói tới đây các bạn đã sáng tỏ được nhiều phần. Chúng ta đang tu luyện Thất Bảo Huyền Môn, đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, năng lượng yêu thương của Phật vào trong thân tâm. Và đã xây dựng được Niết Bàn trên đảnh đầu, trong tâm của chúng ta. Trên Niết Bàn đó ta đã thỉnh Phật trụ thế ở đó và từng giây phút của cuộc đời chúng ta đã lên trên đó để đảnh lễ Phật, để học với Phật, để giữ cho Ý căn, để giữ cho Thân Ngữ Ý của chúng ta thanh tịnh mà không tạo ra những nghiệp ác. Các bạn, chúng ta đã về tới nhà, ngôi nhà Niết Bàn Chân Như tịch tĩnh nơi đảnh đầu có Phật đang ngự bởi tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Thật là hạnh phúc! Thật là hạnh phúc! Ngay trong trần gian này, ngay trong thế gian này mỗi người chúng ta đã trở về được với Niết Bàn tịch tĩnh ở trong tâm. Thế gian này chúng ta cũng như bao nhiêu con người khác rất tầm thường, rất tội lỗi. Nhưng đã nhất tâm cầu nguyện, nhất tâm phát nguyện và tự lực phát ra năng lượng cầu Đạo Giác Ngộ, để tạo ra nhân duyên tiếp cận được tha lực Phật điển, để chuyển sửa thân tâm của mình thành Niết Bàn tại thế. Mời Phật vào trong đó để chúng ta đồng hành với Phật, để chúng ta luôn luôn có Đức Phật – Bậc Thầy của chúng ta an trú trong cuộc đời này để nhắc nhở, dạy dỗ, để chuyển hóa chúng ta trở thành hoàn thiện hơn, mà ở mãi trong ngôi tòa Niết Bàn đó. Nhớ chúng ta quy y Phật là nhận Phật làm Thầy của chúng ta, chúng ta không mời được Bậc Thầy đó tới nhà của chúng ta dạy kèm thì thật là uổng. Nay tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật đã chiếu soi vào trong thân tâm của chúng ta, đã tới với chúng ta. Và chúng ta đã thấy Phật tới được ngưỡng cửa của cuộc đời mà ta được khai thị hoan hỷ mở cửa tâm thức mời Ngài vào như một vị giáo sư dạy kèm tại tư gia của chúng ta. Và chúng ta đã thỉnh Phật lên trên đầu ngự ở đó, đảnh đầu của ta đã thở thành Niết Bàn tịch tĩnh trong trần gian. Phật đang ngự ở đó, Phật là một Bậc Thầy, một vị Thầy đang dạy kèm cho chúng ta tại Niết Bàn trần thế này, tại Niết Bàn trong thân tâm của các bạn.

Các bạn nhớ rằng ở thế gian này chỉ những kẻ giàu có mới có thể thuê được giáo sư về nhà dạy kèm còn không là phải tới trường công. Chúng ta là những kẻ thật là giàu, giàu lòng nhân ái, giàu tình thương, giàu phước báu để có được cơ duyên tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi để Phật đi tới cuộc đời. Và để chúng ta thỉnh Phật vào trong ngôi nhà tâm linh của chúng ta trên đảnh đầu. Từ ngôi nhà tâm linh bình thường đó, khi Đức Phật an trú ở trong đó, thường trú ở trong đó, trụ ở trong đó thì nó đã biến thành Niết Bàn tại thế. Và các bạn cùng với Bảo Thành đã về tới nhà Niết Bàn tại thế ở trong tâm chúng ta rồi. Từ khi chúng ta tu tập và luyện Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở Chánh Niệm với vi diệu âm Mu A Mu Sa thì các bạn và Bảo Thành đã tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật. Và từ khi đó, từ thuở đó Bảo Thành và các bạn đã về tới nhà Niết Bàn tại thế trong tâm của Bảo Thành và các bạn. Nhất định những ai tu Pháp môn này hội đủ nhân duyên và miên mật tu tập, tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật thì những bạn đó cũng sẽ về được tới nhà tâm linh, về được tới nhà Niết Bàn tại thế trong chính cuộc đời của họ. Trong cuộc đời của họ là Niết Bàn tại thế, trong Niết Bàn tại thế đó có Chư Phật mười phương thường trú ở trong đó.

Như Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền đã dạy thỉnh Phật trụ thế, ta đã thỉnh Phật trụ thế trong Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn nơi đảnh đầu của ta. Ta đã biến đảnh đầu của kẻ phàm phu, yếu đuối, tội lỗi như ta trở thành Niết Bàn tại thế gian, có Chư Phật thường trú trong đó để dạy cho chúng ta, để hướng dẫn cho chúng ta tu luyện. Các bạn thân mến, các bạn có một vị Thầy luôn kèm sẵn trong cuộc đời của các bạn, các bạn luôn có một vị giáo sư tới tận nhà dạy chi tiết cặn kẽ. Chắc chắn các bạn sẽ thi đậu, vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Những gì tới với cuộc đời của các bạn không cần biết nó là sao chỉ cần các bạn có một Bậc Thầy luôn ở trong bạn, dạy cho bạn, đó là Đức Thế Tôn, mười phương Chư Phật an trú trên đảnh đầu, an trú trong Niết Bàn tại thế nơi tâm của mỗi người chúng ta. Sao ta có thể xây dựng được Niết Bàn đó? Bởi vì ta tu Thất Bảo Huyền Môn với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ tiếp được tha lực Phật điển yêu thương của Phật qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Từ đó ta đã kiến lập được Niết Bàn tại thế trong tâm, thỉnh Phật trụ vào trong Niết Bàn đó. Trong ta là Niết Bàn tại thế, trong ta là ngôi nhà của tâm linh mà mỗi người chúng ta khi tu Thất Bảo Huyền Môn miên mật và hiểu rõ thì các bạn và Bảo Thành đã về tới nhà Niết Bàn tại thế trong tâm của chúng ta.

Thật là tuyệt vời! Thật là tuyệt vời! Chúng ta phải vui mừng lên bởi vì chúng ta đã về tới nhà Niết Bàn tại thế. Trong ngôi nhà Niết Bàn tại thế này thật là thanh tịnh, Thân Ngữ Ý đều thanh tịnh trong pháp thiện của Như Lai. Và ta như những chiêm tinh gia nhìn qua kính viễn vọng của tâm không chấp trược để thấy được những hằng hà tinh tú đang ẩn hiện trong cuộc đời của chúng ta do Trí Tuệ của Phật chiếu sáng vào thân tâm. Ta sẽ tìm thấy được một hành tinh thật tuyệt vời, hành tinh đó là hành tinh Thân Ngữ Ý tuyệt đối thanh tịnh. Ta thanh tịnh không phải là vì chúng ta thanh tịnh, ta thanh tịnh là bởi vì chúng ta nguyện thanh tịnh, chúng ta tu thanh tịnh và được sự thanh tịnh của Chư Phật dung thông cho nên chúng ta trở thành thanh tịnh. Cũng như một hồ nước hôi thối được cả một biển nước đổ vào thì hồ nước hôi thối đó liền biến thành hồ nước trong suốt và thanh tịnh. Cuộc đời của chúng ta tội lỗi và lầm chấp nhưng nhờ sự thanh tịnh của mười phương Chư Phật tới với chúng ta qua tha lực Phật điển và ngự trên đảnh đầu. Từ đó dung thoa với tội lỗi lầm chấp của ta và biến tội lỗi lầm chấp của ta thành sự thanh tịnh bởi chúng ta không còn là giọt nước hôi thối, tội lỗi nằm chơi vơi một mình. Mà ta đã trở thành dòng sông tươi mát năng lượng Từ Bi của Phật. Dòng sông tươi mát đó đi tới đâu sẽ mang sự sống tới nơi đó. Và tha lực Phật điển chảy tới đâu trong thân tâm của chúng ta thì khai mở huyệt đạo, Luân Xa tới đó. Và giúp cho sự sống của thân này được mạnh khỏe hơn, tốt đẹp hơn, bệnh tật sẽ dần tiêu tan và tinh thần sẽ sáng suốt, Trí Tuệ sẽ hiển lộ. Chúng ta đã về tới nhà Niết Bàn tại thế trong cuộc đời của chúng ta và trong Niết Bàn tại thế này chúng ta có Phật ngự ở trong đó. Bởi chúng ta có tâm cầu Đạo Giác Ngộ và đã thỉnh các Chư Phật vào thường trú ở đó rồi, ta có Thầy luôn trong cuộc đời. Thầy luôn trong cuộc đời để hướng dẫn cho chúng ta, chúng ta đã về tới nhà Niết Bàn tịch tĩnh tại tâm, ta là Niết Bàn tại thế. Sống trong Niết Bàn tại thế này thì khi chúng ta thọ mạng viên dung tới ngày ra đi chúng ta cũng đi về với Niết Bàn bởi Niết Bàn cùng với ta.

Các bạn, hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái chúng ta tiếp thêm tha lực Phật điển để chúng ta xây dựng Niết Bàn tại thế này cho rộng lớn hơn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con về tới nhà Niết Bàn tại thế trong tâm. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, chúng ta không nên sống quá ảo tưởng để đi tìm một Niết Bàn ở trên trời hoặc bay bổng trên hành tinh vũ trụ nào, hoặc là ở trong Tận Hư Không Pháp Giới. Mà chúng ta hãy thực tế hơn, đừng mong cầu kiếp sau có phước báu, đừng mong cầu kiếp sau sẽ hưởng được cái này, hưởng được cái kia. Cũng đừng mong cầu kiếp sau tốt đẹp hơn nếu như quên kiếp hiện tại. Kiếp hiện tại này quý báu vô cùng không thể bỏ qua, chén cơm trước mặt ta không ăn mà cứ đợi kiếp sau để ăn cho no thì thật là khùng. Hãy ăn chén cơm ở trước mặt đi để được no ấm ngay trong lúc này. Niết Bàn tại thế ở trong tâm qua tha lực Phật điển kiến tạo được, và đã thỉnh Phật trụ ở trong đó sao ta không an trú ở trong đó mà còn tìm về Niết Bàn ở đâu, ở trong kiếp nào nữa. Ngay lúc này các bạn ơi, các bạn phải kiến lập được Niết Bàn tại thế trong tâm của các bạn chứng đừng nghĩ rằng Niết Bàn đã có sẵn ở trên kia mà trở về, nó ở đâu mà trở về! Niết Bàn ở trong tâm Phật của chúng ta. Trong kiếp làm người với thân phàm phu tội lỗi có tâm Phật. Trong tâm Phật đó chính là Niết Bàn của chúng ta, nếu chúng ta trở về ở trong đó thì chúng ta đang kiến lập được Niết Bàn tại thế trong tâm ở đời này. Chúng ta nói ngày cuối cùng của Đức Phật là ngày lễ nhập Niết Bàn tức là ngày Đức Phật chết mà không chết là ngày Phật nhập vào Niết Bàn. Như vậy ở đâu có Phật ở đó có Niết Bàn.

Chúng ta đã nương nhờ vào tha lực Phật điển, đại Từ đại Bi, chúng ta đã tiếp được năng lượng Từ Bi vào trong thân tâm. Và chúng ta đã thỉnh Phật vào trong tâm của chúng ta trên đảnh đầu. Trên đảnh đầu của kẻ phàm phu như Bảo Thành và các bạn đã nhờ tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi kiến lập đạo tràng biến thành Niết Bàn thỉnh Phật trụ vào trong đó. Nay tâm của các bạn là Niết Bàn tại thế, tâm của các bạn là Niết Bàn tại thế mà các bạn đã trở về lại đó trong sự công phu tu tập vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta đã về tới nhà Niết Bàn trong tâm của chúng ta, chúng ta đã về tới. Bởi nương vào Phật Pháp Tăng, nương vào tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi mà chúng ta đã nhận rõ được điều đó. Do vậy mỗi người chúng ta phải nhớ rằng cuộc đời chúng ta chính là Niết Bàn tại thế cho muôn người thấy. Từ đó chúng ta phải sống đúng với một người đang ở trong Niết Bàn, người sống đúng với danh phận, với phẩm giá đang được sống trong Niết Bàn tại thế là người như thế nào? Là người phải có Thân Ngữ Ý thanh tịnh do đó ta đang hưởng cuộc sống an vui trong Niết Bàn tại thế của cuộc đời này thì mỗi người chúng ta Thân Ngữ Ý phải luôn luôn thể hiện được pháp thiện của Như Lai hiện tiền trong Ý căn, trong Khẩu căn và trong Thân căn của chúng ta. Phải thể hiện được điều đó, phải khởi lên những ý của thiện pháp, những ý tốt, ý thanh tịnh, phải khởi lên những lời nói ái ngữ, dễ thương, phải khởi lên những hành động tạo ra hạnh phúc cho muôn người bởi ta đang nương náu và sống trong Niết Bàn tại thế.

Ta là Niết Bàn tại thế, do đó trong Niết Bàn tại thế này có Chư Phật hiển ngự ở đó, nên mỗi người chúng ta phải sống đúng với phẩm giá của chính mình là người con Phật, có Phật ở trong đời, và có Niết Bàn hiển ngự ở trong tâm của chúng ta. Ta không thể sống buông lơi để đánh mất phẩm giá là người con Phật, để đánh mất phẩm giá là người có Niết Bàn trong đời, đánh mất phẩm giá là người đang sống trong Niết Bàn tại thế. Nếu các bạn không chú tâm vào điều này các bạn sẽ đánh mất hết, bởi vì sao? Trên đời này biết bao nhiêu những người có rồi thành không, không rồi thành có, có – không luôn luôn ẩn hiển trong cuộc đời. Cái có mãi mãi là người hiểu biết và biết nuôi dưỡng, nếu các bạn biết nuôi dưỡng tinh thần của các bạn, biết nuôi dưỡng và an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để thường xuyên gắn kết với tha lực Phật điển Từ Bi vào trong lòng của các bạn. Các bạn sẽ luôn luôn giữ được Niết Bàn tại thế hiện diện trong cuộc đời của các bạn bền vững mãi mãi.

Các bạn, chúng ta đã xây dựng được cho mình và chúng ta đã trở về được tới nhà Niết Bàn tại thế ở trong tâm thì chúng ta cũng phải quan tâm tới những người xung quanh, những người trong gia đình, những người thương yêu của chúng ta. Chúng ta phải tư duy và suy nghĩ để chúng ta có thể dìu dắt cho họ trở về tới nhà Niết Bàn tại thế nơi chính cuộc đời của họ. Chúng ta nghĩ lại cả một chặng đường chúng ta trở lại nhà Niết Bàn tại thế của ta, chúng ta trở về từ thời khởi nguyên khi chúng ta bắt đầu có nhân duyên tu tập Thất Bảo Huyền Môn. Từ lúc đó chúng ta đã bắt đầu xây dựng được Niết Bàn tại thế ở trong tâm nơi cuộc đời này, và chúng ta đã thỉnh được Phật trên đảnh đầu, chúng ta đã tiếp được tha lực Phật điển. Quán chiếu điều đó để ta thấy rằng rồi những người khác rồi cũng sẽ về tới nhà Niết Bàn tại thế nơi tâm của họ, nếu như họ có một sự bắt đầu tương đồng với chúng ta. Người đi trước dắt người đi sau, người đã biết chỉ đường cho người mới tới đó là lẽ thường của Ý căn thanh tịnh thể hiện lòng Từ Bi. Nếu như chúng ta không làm được điều đó thì chúng ta cũng là người ích kỷ. Vì ích kỷ như thế thì Niết Bàn tại thế của chúng ta sẽ biến chúng ta thành người sống trong nhà mồ của ích kỷ bởi tâm ích kỷ là một phần của tâm tham. Mà một khi đã có tâm tham khởi lên ở trong lòng thì Niết Bàn bị đốt cháy biến thành Địa Ngục của lửa thiêu muôn đời. Các bạn, chắc chắn chúng ta không muốn như vậy do đó đừng khi nào có tâm ích kỷ bởi đó là tham. Người nào còn Tham Sân Si, Niết Bàn không thể hiển lộ, đời sống của họ chẳng thể là Niết Bàn. Nhưng chúng ta đã tiếp được tha lực Phật điển và kiềm chế được Tham Sân Si thì Niết Bàn tại thế đã hiển lộ. Còn giữ được nó hay không thì mỗi người chúng ta phải luôn luôn biết nuôi dưỡng sự Tỉnh Thức trong cuộc đời này, trong từng giây phút để sống đúng với phẩm giá người con Phật hiện diện trong ngôi nhà Niết Bàn của Như Lai hiển ngự ở trong tâm.

Chúng ta hãy nghĩ xa ra một chút những người kề cạnh chúng ta và hãy cố gắng tìm đủ mọi phương thức trong Chánh Tư Duy và áp dụng phương tiện một cách đặc biệt hơn, cụ thể hơn, diệu dụng hơn để làm sao cho những người xung quanh ta, những người ta thương yêu có thể về tới nhà Niết Bàn tại thế trong cuộc đời của họ. Để họ rước Phật vào cuộc đời của họ, để Phật ngự trong cuộc đời của họ, để Phật trụ trong cuộc đời của họ. Và họ cũng sống đúng với phẩm giá làm người như chúng ta, phẩm giá là người con Phật, phẩm giá là người đang sống trong Niết Bàn tại thế này. Các bạn chúng ta có thể làm được cho ta thì chúng ta cũng có thể làm được cho người. Chúng ta là những bạn đồng tu có cộng hưởng năng lượng thật lớn, năng lượng đó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được sự quan tâm tới người khác và dắt dìu người khác trở về với Niết Bàn tại thế trong cuộc đời của họ.

Các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi tay trái chúng ta trì niệm 7 biến nữa mật chú Mu A Mu Sa để thành tựu pháp học này.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con về tới nhà Niết Bàn tại thế nơi tâm. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả muôn loài đều về tới nhà Niết Bàn tại thế nơi tâm.

Nếu như đồng tu hôm nay tạo được chút phước báu nào chúng con xin nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới để họ cũng về tới Niết Bàn tại thế nơi tâm của họ để cùng với nhau sáng lập ra những chính sách tạo ra nền hòa bền vững trên thế giới.

Đồng nguyện hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế cũng về được ngôi nhà tâm linh Niết Bàn an nhiên tự tại để họ chữa lành bệnh nhân đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch và chế tạo ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh.

Nguyện xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts