Search

Bài 1065: Bóng Đè – Thất Bảo Huyền Môn #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn là kênh để chúng ta đồng tu Pháp môn Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn. Trên kênh này chúng ta cùng hẹn nhau để đồng tu đồng hành trên pháp Thiền Mật. Chúng ta không tụng kinh, chúng ta niệm Phật xin sự gia trì của Phật sau đó chúng ta đi thẳng vào đồng tu với mật chú vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để mỗi người chúng ta tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi từ mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta để chuyển nghiệp, để giúp cho tâm của mình sáng ra nhìn rõ mọi hiện tượng đang xảy ra trong cuộc đời. Pháp môn Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn có sự cộng hưởng của tha lực. Tha lực là nguồn năng lượng vi diệu cao quý nhất trong một đời người sống trong kiếp này.

Nếu ai tiếp được tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi, đó là một diễm phúc nói theo ngôn ngữ đời thường. Nói theo Phật ngữ thì đó là một phước báu vô cùng cao quý, bởi những ai không hội đủ phước báu không thể tiếp đón tha lực Phật điển Từ Bi vào. Khi chúng ta tiếp nhận được, đón nhận được và mười phương Chư Phật đã ban rải tha lực Phật điển đó vào chúng ta, chính là chúng ta đã có đầy đủ phước báu ở trong đời. Rất quan trọng trong kiếp người ngắn ngủi, phước báu mỏng manh, có mấy ai có phước báu lớn đâu, có phước báu dày đâu. Nếu có nhưng không biết huân tu, gìn giữ nó cũng dần tiêu tan, huống hồ chi mỗi người chúng ta phước báu quá mỏng manh. Do phước báu mỏng manh đó mà chúng ta vẫn được Chư Phật mười phương ban rải tha lực. Các bạn nhớ đây là Pháp môn tu tập để đón nhận tha lực. Chính vì sự khác biệt là mỗi một hành giả, mỗi một các bạn, chúng ta cùng với Bảo Thành đều đón nhận được tha lực Phật điển. Một nguồn năng lượng tự thể Từ Bi Phật ban rải xuống cho thân tâm của chúng ta. Sự cảm thọ được năng lượng Từ Bi này giúp cho chúng ta tăng trưởng niềm tin, bởi chúng ta bắt được dấu hiệu Từ Bi, yêu thương của Phật đã tới với chúng ta. Như người đang lặn ngụp ở bể sâu, đang chìm xuống dòng sông hay một biển lớn, sắp chết rồi, chúng ta lại được một cái phao bám vào thể thoát. Bao nghiệp chướng chất chồng, nay chúng ta có được tha lực Phật điển, là cái phao lớn để nổi lên trên tất cả nghiệp chướng ta đã tạo mà đi vào bờ Giác Ngộ. Pháp môn này rất quan trọng và rất cao quý, bởi khi tu tập chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển vào trong thân tâm chúng ta.

Các bạn thân mến, đây là sự vận dụng giữa hơi thở Chánh Niệm gọi là Thiền Chánh Niệm và mật chú vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Mật chú Mu A Mu Sa có sức thần thông đánh thức tất cả những phiền não ngủ ngầm trong thân tâm của các bạn để các bạn chuyển hóa chúng thành năng lượng thanh tịnh. Vi diệu âm Mu A Mu Sa có sức thần thông để đánh thức tất cả những pháp thiện ở trong lòng vốn có, để các bạn tăng trưởng tu và tích được phước đức trên con đường trở về sự an lạc. Các bạn thân mến, hít vào các bạn hít vào bằng mũi và các bạn đưa xuống dưới bụng. Khi các bạn đưa xuống dưới bụng, bụng các bạn phình ra. Khi bụng các bạn phình ra là các bạn dẫn hơi xuống dưới bụng từ đó ở dưới huyệt Đan điền Khí hải nó có công hiệu đốt không khí, chúng ta dẫn xuống dưới bụng tạo thành nhiệt lượng. Luồng điện nhiệt lượng này sẽ theo Nhâm đốc xương sống chạy dọc lên trên Bách hội và như vậy phù hợp với một chu kỳ. Khi hít vào các bạn phình bụng, khi thở ra các bạn hóp bụng, và thở cũng rất chậm rãi. Đồng hành với hơi thở ra đó chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa thì ngay tức khắc chúng ta được tràn đầy năng lượng Từ Bi của Phật, tha lực Phật điển gắn kết với thân tâm của các bạn. Các Pháp môn thiền khác luôn luôn phải giữ thân cứng ngắc, an tọa tịch tĩnh, không nhúc nhích. chân lý ở chỗ là họ muốn giữ thân yên tịnh, để ràng buộc tâm, không có phóng tâm, để giữ cho tâm quán chiếu hơi thở đi vào cảnh giới Chánh Định. Nhưng Pháp môn Thiền Mật song tu không giữ thân cố định, bởi lấy tâm làm chủ. Pháp môn Thiền Mật là chúng ta tu luyện để làm chủ ý căn của mình, làm chủ tâm của mình. Cho nên ý căn đó là ý căn tịch tĩnh, không lay động. Ý căn bất động nhưng thân là thể động cần được di chuyển và sự di chuyển này không phải do não bộ tác động mà là di chuyển theo tha lực tác động vào thân, nên nó tạo ra sức mạnh bồi dưỡng cho thân hết bệnh, khỏe. Những ai thường hay lâm bệnh, tha lực tác động vào thân di chuyển theo những chiều hướng phù hợp với cơ địa của mình. Khai mở huyệt đạo, khai mở các Luân Xa để điện và năng lượng trong huyệt đạo Luân Xa sẽ luân lưu đều đặn trên toàn cơ thể, giúp cho cơ thể của các bạn khỏe mạnh và hết bệnh.

Bây giờ chúng ta hãy đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải, vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Lấy Từ Bi và Trí Tuệ làm năng lượng để chúng ta gắn kết với tha lực Phật điển. Mời các bạn chúng ta bắt đầu

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta đang đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu và dẫn ý để chúng ta tu tập đạt đến sự chứng ngộ an lạc, đề mục đó là “Bóng đè”. Dân gian thường hay nói là Bóng đè hay Bóng Ma đè, vong đè, hiện tượng này thường xảy ra theo chiều dài của con người xuất hiện trên hành tinh. Các tôn giáo đều có sự lý giải về những hiện tượng của Bóng đè. Bảo Thành cho thêm một chữ để chúng ta dễ dàng hiểu theo ngôn ngữ đời thường của dân gian nghĩa là hiện tượng Bóng Ma đè thường xảy ra. Ít nhiều gì trong mỗi người chúng ta chắc chắn đã có một lần hoặc nhiều lần trải nghiệm qua Bóng đè, hoặc nghe qua những câu chuyện Bóng đè, người này hay người đó bị. Chúng ta bị Bóng Ma đè khi chúng ta ngủ, ban ngày cũng như ban đêm. Bất chợt khi ngủ hiện tượng Bóng Ma đè là một sự gì đó đè lên người cứng ngắc không thể nhúc nhích toàn thân được. Trong ý của chúng ta biết có một sức mạnh đè lên người, nhưng ta không thể nhúc nhích và làm được gì. Chúng ta bị xơ cứng toàn phần cơ thể, chỉ có não bộ nhận biết rằng đang có một lực đè lên. Và chúng ta vùng vẫy nhưng thân xác không nhúc nhích, cứ như vậy sau một lúc dài hay ngắn mà cơn Bóng Ma đè đó nó đi qua, sau đó chúng ta thật hoảng sợ. Theo như văn tự và kinh điển ghi lại trong Phật giáo thì hiện tướng Bóng đè, Ma đè được diễn giải đâu đó như là chúng ta đã tổn phước và nghiệp quả trổ quá nhiều, thiếu phước nên bị các loài quỷ nó đè. Đó là một cách giải thích, Bảo Thành sẽ dẫn chứng từ từ để chúng ta phá bỏ những cách giải thích tiêu cực như vậy. Những cách đó phù hợp với những kinh sách ghi lại, đúng với những lời văn tự loài người ghi chép lại mà thôi, nhưng hoàn toàn không đúng với Nhân Quả. Chúng ta không nói nó sai nhưng ở đời có nhiều cách để hiểu thấu về một hiện tượng. Cách nào tốt nhất? Cách mà tăng trưởng năng lượng tiêu cực và thanh tịnh, tốt hơn là dồn vào trong tâm trí chúng ta những suy nghĩ tiêu cực để chúng ta sợ hãi, hoang mang. Trên con đường trở về với Phật, cần nhất là không bao giờ tự làm cho mình hoang mang bởi suy nghĩ của mình, bởi suy nghĩ nhồi nhét từ bên ngoài do ý tưởng và kiến thức của loài người.

Thế giới vẫn bị những trường hợp đó, tôn giáo nào cũng diễn giải về những vấn đề đó. Có nhiều Bậc Tôn Túc, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni đã diễn giải về Bóng đè nhưng có lẽ khi các bạn nghe qua hầu hết vẫn nặng về chúng ta bị tổn phước, chúng ta bị mất phước, chúng ta tạo nghiệp nhiều rồi bị oan gia trái chủ, những vong Ma Quỷ, cõi này, cõi kia tới đè chúng ta. Ma Quỷ đè chúng ta không có gì phải đáng sợ, Ma Quỷ và Bóng đè chúng ta không có gì phải chống chế lại, phải từ bỏ bởi vì sao? Bởi vì chúng đè ta chúng có lợi ích gì đâu và vì sao chúng đè? Chân lý của Đức Phật dạy thật là rõ ràng nghiệp ai người đó trả. Nếu nghiệp của mình thì chúng ta sẽ phải nhận, còn không có ai có thể mang nghiệp của họ đổ lên trên người chúng ta được. Bóng đè, Bóng Ma đè có nguy hiểm không và nó là hiện tượng gì. Trên hai góc độ, góc độ rõ nhất là hiện tượng vật lý tức là không khí dịch chuyển quá nhanh hoặc ở trong môi trường mà không khí thay đổi bất chợt mà cơ thể, nhiệt cơ thể của các bạn chưa thay đổi kịp. Thì hai luồng của không khí thay đổi và nhiệt năng cơ thể chưa phù hợp theo nên tạo ra một sức ép, áp lực. Áp lực đó về vật lý hiểu thật là rõ, khi hai luồng khí âm dương nghĩa là hai luồng khí chưa thể dung thông được với nhau chúng tạo nên một lực phản hồi đè nặng lên nhau xoay xoay. Khi nào chúng xoay cho tới lúc mà hòa hợp được thì chúng dung hòa với nhau nhẹ nhàng. Như cơn lốc là hai luồng gió tự động đụng, hai cái đầu nó đụng nhau và nó chưa hòa hợp được nên nó tự động xoay tạo thành cơn lốc và như vậy cho tới khi chúng hòa hợp nó tan ra.

Không khí và năng lượng ở môi trường ta sống trong lúc đó thay đổi quá đột ngột, nhất là những chỗ ta nằm thường hướng về ban chiều, ban trưa, mặt trời chiếu vào cái giường ta nằm. Cộng thêm cơ thể, năng lượng cơ thể không kịp để chúng ta đón nhận, cho nên hai luồng khí đó áp vô làm xơ cứng cơ thể của ta. Tinh thần ta biết nhưng cơ thể hoàn toàn cứng. Các bạn hỏi như vậy nếu ban đêm thì sao? Ban đêm cũng như vậy, không khí ở ngoài trời thay đổi đột ngột, nóng lên đột ngột và cơ thể của bạn thay đổi không kịp nên nó có áp lực đè lên cơ thể. Thật ra không có vấn đề nhưng cứ để lâu sẽ có hại cho sức khỏe bởi vì nó tạo ra áp lực cho trái tim, và khủng hoảng cho tinh thần đối với người không hiểu biết. Nhưng nếu các bạn biết rồi các bạn thay đổi chỗ ngủ làm sao môi trường không khí hòa hợp. Và đặc biệt những người như vậy thường là thiếu nước cho nên chúng ta uống nước cho thật nhiều. Uống nước cho thật nhiều để cơ thể có đầy đủ nước nó phân giải thành Oxy nuôi dưỡng cơ thể. Não bộ và cơ thể khỏe mạnh, thì sự thay đổi áp suất từ không khí bên ngoài dù nhanh hay chậm cũng phù hợp, bởi trong người ta có đầy đủ Oxy, nó sẽ hòa hợp dung thông ngay lập tức để cơ thể không bị những hiện tượng gọi là Bóng Ma đè. Đó là hiện tượng vật lý.

Còn nói đến hiện tượng tâm linh, thực sự là có Bóng Ma đè. Nhưng Bóng Ma đè này không phải là Bóng Ma của một vong linh, của một loài Ma, của một loài Quỷ nhảy lên người đè, bóp cổ chúng ta. Bóng Ma đè đâu có sợ, nếu thực sự có Ma tới đè chúng ta thì chúng ta chỉ cần hướng tới Phật là chúng sẽ phải buông ngay. Giả sử có Bóng Ma đè lên, có Bóng Quỷ đè lên thì làm sao đè được những người con Phật đã thật sự quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Các bạn nhớ ở trong kinh nhà Phật nói những ai quy y Phật thì không bị đọa vào Địa Ngục, thì cảnh giới Địa Ngục làm sao có thể đè lên các bạn được nữa. Nếu gọi là Ma Quỷ ở dưới Địa Ngục thì không thể đè lên những người mà họ đã quy y Phật bởi kinh đã nói ai quy y Phật không đọa Địa Ngục, có nghĩa cảnh giới Địa Ngục không thể quấy phá họ. Còn nếu chúng ta đã quy y Phật rồi mà còn bị như vậy thì không đúng Nhân Quả, không đúng lời Phật. Cho nên niềm tin cần phải củng cố, khi chúng ta quy y Phật, Ma sẽ không bao giờ đè ta. Nếu có hiện tượng đó là hiện tượng của áp suất thay đổi đột xuất cho nên có hiện tượng đó chứ không phải Ma đè. Và rồi chúng ta cũng quy y theo Pháp, có giáo pháp của Phật đã được tu luyện Ma sao dám tới. Chúng ta đã quy y Tăng, có năng lượng hòa hợp rồi Ma sao dám đè. Đồng thời chúng ta là những người tu tập giữ năm giới, phòng hộ đầy đủ, Ma không thể tới. Ma thực sự có thể đè đối với những người chưa quy y Phật, chưa quy y Pháp, chưa quy y Tăng và không giữ năm giới, hành thập thiện Ma sẽ tới, Ma sẽ đè nếu nghiệp nó trổ. Nhưng loài Ma đè đó cũng không sao bởi vì khi chúng ta quy y Phật Pháp Tăng, giữ giới thì thì ngay tức khắc từ đó trở đi hiện tượng Ma đè sẽ không còn. Các bạn nhớ như vậy.

Chữ Ma đè hôm nay, chữ Bóng đè hôm nay nó không nghiêng về những hiện tượng đó bởi vì nó quá dễ để chúng ta chuyển hóa nó. Hiện tượng vật lý, áp suất thay đổi nhiệt năng cơ thể, ta thay đi môi trường sống, thay đổi chổ ăn ngủ, ta thay đổi bằng cách uống nước thật nhiều và môi trường thoáng mát trong phòng ngủ sẽ không còn hiện tượng đó nữa. Và nếu như Ma đè bởi vì chưa quy y chúng ta quy y theo Phật Pháp Tăng, giữ năm giới là hết rồi. Nhưng có một hiện tượng đè mà hiện tượng đè này ngầm ý trong Bóng đè hôm nay. Mượn hai chữ Bóng đè để chúng ta đi theo tu tập và cần phải quyết nó. Bởi vì đè này chúng ta phải tu mới có thể thoát được, thật sự tu mới có thể thoát được, đó là nghiệp đè. Các bạn, cuộc đời chúng ta mấu chốt quan trọng là nghiệp. Theo Nhân Quả, vạn sự, muôn sự, hằng hà sa số hiện tượng đều do Nhân Quả. Mà Nhân Quả được thể hiện gọn trong chữ “nghiệp”, thiện nghiệp và ác nghiệp. Ác nghiệp đè mới đáng sợ các bạn ơi, còn thiện nghiệp nó không có đè, thiện nghiệp như đôi cánh chắp vào cho ta bay bổng lên trời, nhưng ác nghiệp như tảng đá lớn cột vào trong cổ nhận chìm chúng ta. Nó đè lên ngực, nó đè lên đời của chúng ta, nó đè chúng ta trong vô lượng kiếp. Nếu chúng ta không thể gỡ bỏ nghiệp ác này thì hòn đá, tảng núi nghiệp ác sẽ đè chúng ta suốt cuộc đời. Không khác gì Tề Thiên bị Ngũ Hành Sơn đè xuống không thể thoát nếu không gặp được Đường Tăng thỉnh để mẹ Quan Âm rút ra thì Tề Thiên không thể thoát ra. Mẹ Quan Âm đã tới để cứu vớt Tề Thiên thoát ra Ngũ Hành Sơn. Vậy thì trong đời các bạn, không phải năm ngọn núi Ngũ Hành Sơn, nó chưa lớn đâu, mà là quả nghiệp ác của chúng ta là một ngọn núi lớn hơn Ngũ Hành Sơn đang đè vào cuộc đời, dìm chúng ta xuống trong Tam Đồ khổ.

Đây là quả núi thật lớn, ai đã tới để cứu vớt Tề Thiên? Mẹ Quan Âm? Vậy ai đã đến để cứu vớt các bạn và Bảo Thành thoát khỏi núi đá của quả nghiệp ác này nó đang đè chúng ta. Bóng của quả núi nghiệp ác này đang đè chúng ta, đây là mấu chốt và đây là việc rất quan trọng trên con đường tu tập nếu chúng ta thấu hiểu được. Tề Thiên được Quan Âm cứu thì chúng ta được mười phương Chư Phật cứu vớt. Không phải như Quan Âm đặt vòng kim cô để điều khiển Tề Thiên Đại Thánh phải nghe theo, mà Chư Phật cũng đặt để nhưng không phải vòng kim cô. Mười phương Chư Phật đã đặt để chúng ta vào vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để có được năng lượng Từ Bi mười phương Chư Phật ở trong tâm và thân của chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi Bóng nghiệp ác đè vào cuộc đời, Bóng nghiệp ác đè chúng ta xuống Địa Ngục tăm tối, Bóng nghiệp ác đè chúng ta xuống Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Hy vọng các bạn nhìn cho thật rõ, nhắc lại một lần để chúng ta cùng thông được chỗ này. Có lẽ chúng ta đã từng coi phim Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên đại thánh là con khỉ ngỗ nghịch tượng trưng cho tâm ý như khỉ tự cao tự đại đã bị đè xuống Ngũ Hành Sơn. Con khỉ bị Phật Tổ đè xuống Ngũ Hành Sơn còn chúng ta được Phật Tổ và Chư Phật mười phương trao tặng cho vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Để không còn bị Bóng của nghiệp ác đè nữa, Bóng nghiệp ác của tảng núi nghiệp đó không đè nữa, mà được giải thoát bởi tha lực Từ Bi yêu thương từ Phật Tổ, từ mười phương Chư Phật.

Con khỉ bị đè phải nhờ tới Quan Âm tới để kéo nó ra để cùng Đường Tăng đi thỉnh kinh, nhưng rồi con khỉ bị kềm chế bởi vòng kim cô siết vô đầu, nhức đầu. Đức Quan Âm, lòng Từ Bi của Phật đã tới, không đặt vào đầu chúng ta vòng kim cô để siết chúng ta khi tự cao, tự mãn. Nhưng các Ngài đã đặt vào đầu chúng ta hình bóng của Phật Tổ, năng lượng Từ Bi của Phật Tổ, để giải thoát những cơn đau đớn bởi Bóng nghiệp chướng đè nặng lên tâm trí và thân tâm của chúng ta. Chúng ta có thấy hai hình ảnh trái ngược không? Ta có phước báu quá nhiều. Rồi sau đó Tề Thiên mới dám vượt qua chướng ngại để cùng với Đường Tăng đi thỉnh kinh. Còn chúng ta cũng đang thỉnh kinh, chúng ta đã vượt qua giai đoạn khỉ bị đè. Chúng ta là người có phước báu được Phật Tổ và mười phương Chư Phật trao truyền vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Và đặt vào trên đầu của ta ba ngôi Tam Bảo quý báu và dẫn vào trong thân tâm của chúng ta nguồn tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi để chuyển hóa tất cả những nghiệp thức của chúng ta, để phá vỡ tất cả những tảng núi đá của nghiệp chướng, và để xóa tan đi tất cả những Bóng nghiệp chướng đang đè vào tâm thức và thân xác của chúng ta. Chúng ta thực sự hạnh phúc vô cùng, có phước bởi vì Chư Phật đã tới. Đầy đủ phước báu, bởi vì Phật Tổ đã ở trên đảnh đầu. đã đón được tha lực Phật điển, đã có nguồn năng lượng Từ Bi yêu thương của Phật tới đặt vào trong tâm, chảy vào trong thân, hỗ trợ từng li từng tí. Hỗ trợ cho thân khỏe, khai mở huyệt đạo và Luân Xa, có đầy đủ sức mạnh hỗ trợ để chuyển bệnh đi, hết bệnh. Hỗ trợ để tâm ý thanh tịnh, hỗ trợ để Ý căn thanh tịnh, làm chủ mọi tạo tác và hỗ trợ bằng cách luôn hiện diện trong đời sống của chúng ta từng giây phút khi hít vào, thở ra với mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng ta đang đồng hành với Phật, chúng ta đang tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật để không còn bị lệ thuộc và bị đè xuống bởi Bóng nghiệp chướng mà chúng ta đã tạo ra. Những ai tu tập Thất Bảo Huyền Môn, những ai trì hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa thì sẽ không bao giờ bị hiện tượng Bóng đè nữa. Và sẽ không bao giờ bị Bóng nghiệp ác đè nặng trên thân, trên người, trên kiếp người chúng ta nữa, bởi vì tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi sẽ chuyển hóa chúng ngay lập tức. Phật đã tới gõ cửa tâm linh, mở lòng ra và đón Phật vào trong tâm. Chúng ta đã đón, đã rước Phật lên trên đảnh đầu, chúng ta đã tiếp nhận được tha lực, năng lượng Từ Bi của Phật rồi, Bóng nghiệp chướng không còn làm gì được ta huống hồ chi là những Bóng Ma chập chờn, những hương linh không còn có cơ hội tiếp cận với chúng ta. Mà nếu chúng có tới thì bởi vì chúng ta là người có tu tập, có hình ảnh của Phật trong cuộc đời, có năng lượng Từ Bi của Phật trong cuộc đời của chúng ta, cho nên Ma tới, vong tới là để thừa nương đại Hùng đại Lực của Chư Phật hiện diện trong đời của chúng ta, để Ma và vong đó có thể nương vào đó được siêu thoát. Các bạn nhớ chúng ta vẫn thường nương vào đại Hùng đại Lực của Chư Phật và tha lực Phật điển đã tới với cuộc đời của chúng ta, sao các chư vong linh (gọi là Ma đó) không thể tiếp cận chúng ta để thừa hưởng năng lượng Từ Bi của Phật. Nếu chúng ta biết nghĩ như vậy và quay mặt lại đối diện, hồi hướng, nguyện xin Chư Phật hãy ban rải tha lực, tình yêu thương Từ Bi của các Ngài tới với các vong linh này, như đã ban rải xuống cuộc đời của con. Sao ta chỉ cầu nguyện cho ta? Ta hãy cầu nguyện cho muôn loài chúng sanh. Bởi vậy khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phát nguyện, chúng ta tu tập chúng ta được ban rải tha lực Phật điển yêu thương xuống cuộc đời của chúng ta, và muôn loài chúng sanh đang sống trong môi trường ta đang sống. Có những chúng sanh hữu hình cũng có những chúng sanh vô hình. Các bạn nên nhớ có tướng và vô tướng.

Hiểu được chân lý này ta không còn sợ bị Bóng đè bởi vì không bao giờ bị Bóng Ma, Bóng vong linh đè nữa. Chúng ta đã quy y Phật nhất định không còn, chúng ta quy y Pháp, quy y Tăng nhất định càng không còn. Giữ năm giới nữa thì tuyệt vời, chẳng có Bóng nào đè. Giải quyết cuối cùng là Bóng nghiệp ác của chúng ta, Bóng nghiệp ác của chúng ta đang đè đây. Nhưng không sao nữa, bởi kể từ đây ta đã có phương tiện lớn bởi tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi từ mười phương Chư Phật đã chuyển xuống cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có một diệu lực phi thường để chuyển hóa mọi hình thức nghiệp ác đang đè nặng trong cuộc đời. Mưa đã thuận, gió đã hòa, chúng ta đã mưa điều vũ thuận, trong lòng đã đầy đủ năng lượng Từ Bi của Phật để chuyển hóa tất cả mọi Bóng nghiệp ác đang đè nặng trên cuộc đời làm cho thân này sinh ra bệnh, mệt mỏi, yếu đuối, đau khổ, bệnh hoạn, vui buồn lẫn lộn. Bóng nghiệp ác đè lên tâm tạo nên đau khổ, phiền não nay tha lực Phật điển, sức mạnh của lòng yêu thương Từ Bi, năng lượng đó tới với chúng ta khi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn sẽ chuyển hóa tất cả mọi Bóng nghiệp ác đang đè lên thân, lên tâm. Và tha lực Phật điển của Thất Bảo Huyền Môn giúp cho thân của các bạn sẽ tìm lại sức mạnh vốn có, sẽ khai mở huyệt đạo, sẽ khai mở Luân Xa. Năng lượng từ huyệt đạo và Luân Xa kinh mạch sẽ được khai mở để điều phối cơ thể theo những chiều hướng phù hợp với cơ cấu của cơ thể các bạn để giữ cho sức khỏe và chuyển hóa bệnh tật. Tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi còn chuyển hóa tất cả mọi phiền não còn tồn đọng trong tâm để các bạn nhìn rõ được gốc của bất thiện nghiệp, của nghiệp ác ta tạo ra để chuyển hóa chúng, để phiền não đoạn diệt mà hạnh phúc hiển lộ, an lạc tự tới.

Các bạn, Bóng đè các bạn hiểu chưa? Bóng Ma đè không thể đè các bạn bởi các bạn đã quy y Phật Pháp Tăng. Còn ai chưa quy y Phật Pháp Tăng, Bóng Ma có thể tiếp tục đè các bạn. Còn nếu như các bạn đã quy y Phật Pháp Tăng rồi mà không tu tập, thì Bóng nghiệp ác của các bạn vẫn đè. Để giải quyết mấu chốt của Bóng nghiệp ác đè lên các bạn thì các bạn phải tu, phải tu luyện, tâm phải tu luyện. Nếu tâm các bạn không thường năng tu luyện thì không thể giải quyết được Bóng nghiệp ác đè lên thân tâm của các bạn. Bóng nghiệp ác đè lên thân thì thân bệnh, thân yếu, thân này đau khổ, thân này không có cảm giác vui mà buồn nhiều, khổ nhiều. Bóng nghiệp ác đè lên tâm thì tâm đau khổ, phiền não triền miên không hết. Lành thay! Lành thay! Chúng ta đã có được phước duyên tiếp cận với vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa của Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta đã tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi yêu thương của Phật tới, để chuyển hóa tất cả những Bóng nghiệp ác đè lên chúng ta, để chúng ta tăng trưởng sức mạnh của thân, thanh tịnh tâm ý, làm chủ các căn: nhãn căn, nhĩ căn, hai cái đó quan trọng. Để chúng ta có đời sống hạnh phúc viên mãn.

Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi. Lấy Từ Bi và Trí Tuệ để tiếp tha lực Phật điển chuyển hóa tất cả những Bóng nghiệp ác đang đè lên chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con phá tan đi Bóng nghiệp ác đè nặng lên cuộc đời của chúng con. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành trở lại vấn đề Bóng đè, đã rõ rồi. Bóng Ma hay vong linh đè không có sợ, Bóng của ác nghiệp đè lên cuộc đời của chúng ta mới đáng sợ. Những người tu theo Thất Bảo Huyền Môn chúng ta an trú tâm và ý của mình trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta không còn bị hiện tượng vong đè, Bóng đè nhưng chúng ta đang tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật để chuyển hóa và phá vỡ tất cả những Bóng của nghiệp ác đang đè nặng lên cuộc đời mỗi người chúng ta để chúng ta được giải thoát khỏi nghiệp ác đó.

Trở về hiện tượng vong đè, Ma đè, bắt Ma đè các bạn nhớ ngày nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới chúng ta thường phải dùng phương tiện giao thông bằng xe. Ta không nói tới xe đạp, ta nói tới xe Honda, xe máy trở lên. Trong tất cả các loại xe máy chạy luôn luôn có một đồng hồ để báo cho các bạn biết về xăng còn hay xăng hết để các bạn đổ thêm xăng. Nếu mà kim báo xăng hết hay còn đó mà nó bị hư thì thật là nguy hiểm vì khi nó hết xăng rồi mà các bạn không biết cứ chạy mãi thì đến lúc xe nó dừng không biết phải lấy xăng ở đâu. Thì cái kim xăng còn hoạt động chúng ta phải vui bởi vì khi nhìn vào kim xăng chúng ta biết rằng xăng còn nhiều hay xăng còn ít. Xăng nhiều cứ chạy đi, xăng ít đổ thêm. Bóng Ma đè không khác gì kim xăng, khi hết xăng ta đổ xăng, hiện tượng đó có gì đâu mà quan trọng. Khi Bóng Ma đè không phải là bị các loài quỷ này, quỷ kia đè bởi vì chúng ta tổn phước, bởi vì chúng ta hết phước, bởi vì chúng ta nghiệp nhiều như các thầy thường giảng giải từ kinh. Nó làm cho người bị Bóng đè cảm thấy nặng nề vô cùng, thật là tiêu cực. Đạo Phật ta không mang sự tiêu cực để áp chế lên con người làm cho họ hoảng sợ, sợ hãi để rồi cầu cứu đến ai đó như sự van xin. Mà đạo Phật là sự khai thị hiểu rõ chân lý để được giải thoát.

Những người bị Ma đè, bị Bóng đè mà tới các thầy hoặc các vị mang kinh ra giảng “À Bóng đè các vị, Ma đè các vị bởi vị các vị bị Quỷ nó đè, loài Quỷ này, Quỷ kia nó đè, Ma này, Ma kia nó đè vì các bạn thiếu phước, vì các bạn tổn phước, vì các bạn không còn phước”. Thì tâm lý các bạn sẽ nặng nề, đau khổ vô cùng, sợ hãi nữa, nói một hồi rồi sợ hãi. Bởi vì tâm lý sợ hãi đó nó tạo ra hình thức, nó nhiễu tâm của chúng ta, nó làm cho chúng ta lệ thuộc vào người đó rồi van xin người đó cứu vớt chúng ta. Hóa ra ta đã quên, quy y Phật không quy y theo bất cứ một người nào nữa cho nên không van xin ai hết. Những hình thức nói như vậy thật là nặng, tiêu cực, gây bệnh, tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của người nghe. Xe chạy kim báo hết xăng có gì để sợ? Chạy đến trạm xăng đổ đi. Các bạn có hiện tượng kim báo phước báu nó giảm xuống bởi vong đè, Quỷ đè hay gì đè đi nữa hay ác nghiệp đè đi nữa thì có gì để đáng sợ. Đầu tiên phải khẳng định không có gì sợ, kim xăng báo hết xăng thì đổ xăng. Hiện tượng Bóng đè, Ma đè, vong đè hay nghiệp ác đè thì là hiện tượng kim xăng báo nó hết xăng. Ta tới cây xăng thôi, có gì để sợ. Có nghĩa là đã báo thức, hiện tượng đó báo thức để chúng ta thức tỉnh rằng đã đến lúc phải đổ thêm phước báu vào cuộc đời. Có gì đâu mà sợ? Xăng hết thì đổ, phước báu hết thì tu. Nếu lần sau chúng ta biết cách, chúng ta dưỡng tâm phước báu luôn tràn đầy bằng tăng trưởng pháp thiện. Chúng ta có cây kim báo cho chúng ta biết phước báu đã cạn, chúng ta tăng trưởng nó bằng pháp thiện, pháp thiện như cây xăng ghé vô đổ. Chỉ đáng thương cho những con người bị Bóng ác nghiệp đè mà họ không biết như kim xăng đã hư. Nên trên cuộc đời của họ, họ không thể tới đúng chỗ được bởi hết phước báu. Họ không biết họ hết phước báu, họ không biết họ tổn phước báu.

Ta bị Bóng đè, ta bị Ma đè, ta bị nghiệp ác đè là còn có phước báu bởi vì điều đó báo cho ta biết để ta tăng trưởng phước báu lên. Hãy tới trạm pháp thiện của Như Lai mà đổ vào đó những hành động thiện, suy nghĩ thiện, tư tưởng thiện để phước báu tăng trưởng những phương tiện ta đi mãi về bờ Giác Ngộ. Các bạn đâu còn sợ Ma đè nữa phải không? Các bạn không còn sợ Bóng đè nữa, bởi quy y Phật thì không còn. Các bạn cũng chẳng sợ nghiệp ác đè nữa bởi vì sao? Khi các bạn cảm được những điều đó tới, có nghĩa kim xăng đã báo hết ta phải trở về ngay với pháp thiện. Mà để kim xăng luôn báo đầy đủ xăng thì chúng ta phải luôn tăng trưởng pháp thiện bằng cách tu tập Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, để luôn luôn tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi vào thân tâm. Để những hiện tượng như Bóng nghiệp ác của cuộc đời đang đè nặng sẽ bị chuyển hóa và phá tan. Bóng nghiệp ác đè rất là nguy hiểm, Ma đè thì chỉ đè được mình ta thôi, rồi sau đó chúng ta cũng tỉnh. Không có con Ma nào đè suốt cuộc đời, chỉ một vài giây là hết. Mà nó cũng tới lui chỉ một vài lần trong cuộc đời là hết, không có gì sợ để tự nhiên nó cũng hết. Cái gọi mà Bóng Ma đè, vong đè là hiện tượng tự nhiên như lúc đầu Bảo Thành nói là hiện tượng thay đổi áp suất của không khí bên ngoài và cơ thể một cách đột xuất tạo ra áp lực nó đè nặng cứng ngắc cơ thể. Chúng ta nhớ ngủ trong chỗ thoáng mát tránh xa ánh mặt trời chiếu vào. Trước khi ngủ nên uống một ly nước thật là lớn Oxy sẽ giải tỏa và phân giải, cơ thể sẽ không bị những hiện tượng đó, hiện tượng đó chuyển hóa được. Cho nên Bóng Ma đè và hiện tượng Bóng đè nó cũng chỉ xảy ra một vài lần trong cuộc đời của chúng ta, không có sợ.

Nhưng Bóng ác nghiệp đè không những nó làm tổn hại đến tâm của chúng ta, nó gây ra phiền não vô cùng. Nó gây ảnh hưởng đến thân của chúng ta, nó gây ra thân bệnh. Mà nó còn ảnh hưởng đến gia đình, cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái. Bởi vì khi thân chúng ta bệnh, hỏi rằng nếu là vợ thì chồng có an vui đâu, nếu là chồng thì vợ có vui bao giờ. Rồi cha mẹ nữa, một trong những người chúng ta bị Bóng nghiệp chướng, Bóng ác nghiệp nó đè mà thân bị bệnh thì trời ơi phiền não. Cho nên Bóng nghiệp chướng mà đè nặng lên cuộc đời của chúng ta không những tổn hại đến thân của chúng ta bị bệnh, tâm của chúng ta phiền não mà những người sống chung quanh ta cũng bị cộng hưởng năng lượng tiêu cực, ô uế, và đời sống của họ khổ luôn cả một tập thể, khổ luôn một gia đình. Do đó, chúng ta phải phá vỡ mọi Bóng ác nghiệp đang đè nặng lên cuộc đời của chúng ta bằng cách tinh tấn tu học Thất Bảo Huyền Môn. Để với vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng siêu thế Từ Bi của Phật, năng lượng đó sẽ phá vỡ tất cả mọi Bóng ác nghiệp đang đè nặng lên cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta cũng hồi hướng năng lượng này tới mọi người, mọi loài để tất cả chúng ta đều có thể đứng dậy trên đôi chân của mình như Đức Phật dạy “Té đâu đứng dậy ở đó”. Chúng ta đứng dậy sau khi té và tiếp nhận tha lực Phật điển, năng lượng siêu thế qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để chúng ta phá vỡ tất cả những Bóng ác nghiệp ta đã tạo ra từ vô thỉ vô chung đang đè nặng lên cuộc đời hiện kiếp này. Để chúng ta được nhẹ nhàng và đứng dậy đi về phía trước đón nhận sự an lạc và hạnh phúc ngay từ bây giờ, ngay trong giây phút này.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Hãy dùng Từ Bi và Trí Tuệ nhiếp tâm mình vào trong hơi thở Chánh Niệm mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa để đón nhận tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật để chúng ta hãy cùng nhau phá vỡ tất cả những Bóng ác nghiệp đang đè nặng lên cuộc đời của chúng ta.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con phá tan đi Bóng nghiệp ác đang đè nặng lên cuộc đời của chúng con. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa hoàn thành 21 biến vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Mỗi người chúng ta cùng đồng tu có sự cộng hưởng đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật. Chúng ta đã quy y Phật Pháp Tăng thì những hiện tượng Ma đè, Bóng đè sẽ không còn. Nhưng hiện tượng Bóng ác nghiệp đè nặng lên cuộc đời cũng sẽ bị phá vỡ bởi chúng ta đã có trong tay Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, Thiền Mật song tu. Và khi chúng ta tu luyện, tâm chúng ta an nhiếp vào trong hơi thở tu luyện mật chú Mu A Mu Sa thì những Bóng ác nghiệp liền bị phá vỡ không còn đè nặng lên cuộc đời. Thân sẽ khỏe hết bệnh, tâm sẽ hết phiền não được an vui. Chúng ta đã đồng hành với nhau trong một tiếng đồng hồ tuyệt vời. Mong các bạn tinh tấn để tiếp tục vào ngày mai.  

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng con đều phá vỡ được Bóng nghiệp ác đang đè nặng lên cuộc đời.

Công đức đồng tu hôm nay nếu có, chúng con xin nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới để họ cũng không bị những Bóng ác nghiệp đè nặng, có trí tuệ, sự thanh tịnh và yêu thương sáng lập ra những chính sách tạo ra nền hòa bền vững trên thế giới.

Đồng hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế tăng trưởng sức khỏe và trí tuệ để họ chữa lành bệnh nhân đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch và chế tạo ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh.

Nguyện xin mười phương Chư Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn