Search

Bài 1064: Tỉnh Trong Cõi Mộng – Thất Bảo #1-Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con sống Tỉnh Thức trong cõi mộng.

Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại có phước duyên để gặp gỡ nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Mỗi một ngày chúng ta thức dậy mỗi buổi sớm và kết thúc vào buổi tối. Chúng ta trải qua 12 tiếng đồng hồ sống trong ban ngày, chúng ta làm biết bao nhiêu công chuyện rồi ban đêm trở về với giấc ngủ. Giấc ngủ đó đầu óc của chúng ta cũng quay cuồng trong bao nhiêu sự suy nghĩ. Nhưng lành thay chúng ta vẫn có một thời khóa biểu định kỳ, cho mình một thời gian ngưng tất cả mọi sinh hoạt trong đời thường để đi tới sự công phu tu tập. Chúng ta thực sự đã đang tu tập, thực hiện pháp của Chư Phật quán chiếu thân tâm của chúng ta mỗi ngày. Đây là một điểm son trong đời của người Phật tử. Chúng ta là Phật tử, là con Phật, là những người theo Phật giáo. Chúng ta không hẳn chỉ theo trên văn tự, kinh kệ, lễ bái, những sinh hoạt Phật giáo, hòa mình vào trong sinh hoạt của xã hội, chúng ta còn ưu tiên cho bản thân của mình có những giờ cố định, để thực hành công phu, quán chiếu sâu hơn vào những chân lý Đức Phật dạy tàng ẩn trong tâm của chúng ta.

Các bạn thân mến, Pháp môn Thiền Mật song tu là một Pháp môn giúp cho chúng ta sống đời sống Tỉnh Thức ngay trong cõi mộng của trần gian. Trần gian chỉ là cõi mộng bởi nó không có thực, nó mờ ảo, nó chỉ là huyễn ảo, theo như lời Đức Phật, nó chỉ biến hiện một cách huyễn giả theo nhân duyên chẳng phải thực. Chúng ta may mắn là không mê mà tỉnh, tỉnh là vì sao? Chúng ta có một đời sống tu tập liên tục hàng ngày, quán chiếu để giữ cho sự Tỉnh Thức của chúng ta luôn tồn tại trong từng giây phút chúng ta đang sống. Pháp môn Thiền Mật song tu phối hợp giữa sự hít thở của khí lực vận hành trong châu thân của mỗi một con người. Chúng ta được nghe nếu như thở ra mà không hít vào tức là đã kết thúc một cuộc đời, nói rõ là chết. Và Đức Phật tìm thấy hơi thở gắn liền với đời sống của con người, và đi đâu con người cũng mang theo hơi thở đó. Nếu không có hơi thở, và không mang theo hơi thở thì con người chết. Chính vì hơi thở gọn gàng dễ mang, hơi thở lại vi diệu bởi chúng nuôi sống đời sống thân người chúng ta, từ đó Đức Phật thấy hơi thở là phương tiện vi diệu dễ mang, dễ tu tập, do vậy mà Ngài mới chỉ có chúng ta Thiền Chánh Niệm trong hơi thở. Đây là một phương pháp thiền mà bất cứ một người nào khi tu tập Phật giáo cũng phải được thực hành. Và ngay cả những người không thuộc về tôn giáo Phật thì cũng phải có hơi thở vào ra. Nhưng riêng với người con Phật, chúng ta nhiếp tâm mình vào hơi thở theo như lời Đức Phật dạy, để tâm của chúng ta an trú trong hơi thở đó sống trong sự Tỉnh Thức. Bởi cuộc sống muôn bề bận rộn, sự việc gì cũng dễ hấp dẫn, cám dỗ và lôi cuốn ta trượt theo nó khó có thể tự chủ được. Nếu như mỗi người chúng ta thực hành thường xuyên an trú trong hơi thở, chúng ta đã trở về để làm chủ tâm của mình. Đó gọi là Thiền hơi thở Chánh Niệm. Rồi song hành với điều đó, chúng ta tu luyện Mật tông bằng hơi thở ra. Hơi thở ra này chúng ta trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Phật điển Từ Bi của Chư Phật sẽ gắn kết với mỗi một hành giả, mỗi một các bạn khi chúng ta vận hành hơi thở này, khi chúng ta tu tập Pháp môn này.

Đây là một Pháp môn vi diệu, nếu các bạn có căn duyên phù hợp với Pháp môn này, các bạn thực tập, thì hiển nhiên tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi sẽ tràn vào cuộc đời của các bạn. Sẽ hỗ trợ cho các bạn tăng trưởng sức mạnh, khai mở Trí Tuệ để các bạn sống trong sự Tỉnh Thức. Ngày nay con người sống ở kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mở rộng, kỷ nguyên của thông tin đại chúng. Chỉ trong một phút có thể tới trên toàn mặt cầu này. Chính vì lẽ đó mà những sự chú tâm thực sự của chúng ta vào đời sống nó đã bị kéo đi không còn trụ lại trong đời chúng ta nữa. Trở về với hơi thở Chánh Niệm và vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa là trở về với cội nguồn tâm thức, trở về với chính mình, trở về để làm chủ tâm của mình. Trở về để quán chiếu, thấy rõ mọi sinh hoạt khởi lên từ trong tâm, để chúng ta gạn lọc, sàng bỏ tất cả những điều bất thiện gây chướng ngại cho sự an vui của chúng ta. Và cũng để cho chúng ta nhìn rõ được mọi nguyên nhân của nghiệp thức, của bất thiện nghiệp, của tất cả những nhân Ác ta gieo mà nó tạo thành một khối phiền não tồn đọng trong tâm để chúng ta chuyển hóa chúng. Bao nhiêu lâu chúng ta nhìn rõ nghiệp chướng và phiền não, chuyển hóa chúng, hạnh phúc sẽ tới dù rằng chúng ta đang sống trong cõi mộng của trần gian. Trong cõi mộng của trần gian này chúng ta rất cần sự tu tập.

Các bạn, khi các bạn tu tập Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, các bạn nhớ là các bạn phải hít vô bằng mũi. Các bạn đưa hơi thở xuống từ từ dưới Đan điền Khí hải ở bụng dưới của mình (dưới rốn khoảng chừng một đốt ngón tay). Từ đó các bạn phình bụng lên, giữ khí ở đó khoảng chừng 3 giây. Các bạn, khi chúng ta giữ khí ở đó rồi chúng ta thở từ từ hóp bụng vào trì mật chú. Sự vận hành khí xuống dưới bụng phình ra rồi chúng ta hóp bụng thở từ từ, sự di chuyển khí lực vận chuyển liên tục trong một vòng tròn với chu kỳ đi từ Nhân trung xuống dưới phổi Đan điền Khí hải, qua Nhâm đốc, theo cột sống lên Bách hội, xuống Ấn đường, nó sẽ tạo thành một nguồn năng lượng nóng. Nó nóng và nó rất là mạnh, năng lượng này sẽ khai mở toàn bộ các năng lượng tàng chứa trong các huyệt mạch của chúng ta, nó giúp cho thân của chúng ta thực sự khỏe lên mỗi ngày. Ai thường bệnh hoạn, ai thường đau yếu, ai thường uể oải, ai thường nhức mình, ai thường nhức xương, ai thường không có năng lượng sống mỗi ngày, ai thường bị yếu đuối, yếu về tâm, yếu về thân thì sự vận hành hơi thở này, cùng với trì mật chú Mu A Mu Sa sẽ tăng trưởng lại sức mạnh cho chúng t,a và chúng ta sẽ có một tâm thanh tịnh hơn.

Giờ đây Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay phải được gọi là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái được gọi Từ Bi. Lấy Trí Tuệ và Từ Bi vận hành chân khí và trì mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa trong 7 biến. Mời các bạn giữ thân cho vững, toàn thân buông lỏng:            

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con sống Tỉnh Thức trong cõi mộng. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn! Chúng ta vừa thực tập xong 7 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Chắc chắn các bạn và Bảo Thành đã đón nhận được thật nhiều năng lượng Từ Bi mười phương Chư Phật tràn vào thân tâm của các bạn.

Chủ đề hôm nay chúng ta quán chiếu là “Tỉnh trong cõi mộng”. Chắc chắn các bạn và Bảo Thành đã từng có những giấc mộng, ở ban đêm và đôi khi cũng ở ban ngày, chúng ta không nhớ hết được. Thậm chí có những người không thể nhớ, chỉ biết rằng mình mộng rồi quên hết, nhưng vẫn còn một số người nhớ sơ sơ, hoặc nhớ nhiều hơn một chút, hoặc có thể nhớ nhiều phần trong giấc mộng. Và những giấc mộng đó khi trôi qua chúng ta tỉnh lại ta vẫn có một ước nguyện rằng ta phải tỉnh để có thể đồng hành hoặc là coi giấc mộng đó khởi lên từ đầu đến cuối để rõ được sự việc ở trong mộng. Vẫn biết đó là mộng mà chúng ta còn mơ ước hiểu được mộng. Vẫn biết có những giấc mơ chúng ta không thể nhớ hoặc nhớ chỉ đôi chút vậy mà chúng ta vẫn mơ ước rằng trong giấc mơ, giấc mộng đó ta vẫn hiểu rõ, ta muốn đồng hành, ta muốn thấy thật là rõ từ lúc khởi đầu cho tới khi kết thúc, dù rằng nó chỉ là mơ mộng, mộng mơ mà thôi. Các bạn, tại sao con người lại có một sự mê mẩn ở trong những giấc mộng đó? Tại sao chúng ta lại cứ muốn nhớ được giấc mơ? Tại sao chúng ta lại muốn thuộc lòng giấc mộng? Có lẽ tại vì mơ mộng, mộng mơ không có hại gì cho chúng ta nên chúng ta rất muốn thả hồn theo mơ mộng, mộng mơ đó để rồi khi thức dậy nó tan biến không có hại gì cho chúng ta. Bởi vì cuộc sống có quá nhiều những đau khổ, những lo toan, những suy nghĩ pha trộn với niềm vui chợt tới rồi đi, pha trộn với hạnh phúc vô chừng chẳng thể tồn tại mãi. Cho nên chúng ta thích vùi đầu vào trong mộng mơ, trong những giấc mơ, giấc mộng để coi như quên đi một phần lao nhọc trong cuộc sống.

Các bạn, đó là thói thường ở đời, thói rất bình thường ai cũng vậy, Bảo Thành cũng vậy và các bạn cũng vậy. Ai là người cũng nhiều lúc muốn vùi đầu vào trong những giấc mơ, giấc mộng để cho nó được nhẹ một chút, cho nó được thoải mái một chút, cho nó bớt đi những lo âu, lo toan trong cuộc đời. Nhưng chúng ta sống ở trên đời mà chỉ có mơ mộng không thì chúng ta đang làm tổn hại đến sự sống của mình, không khác gì kẻ mù lại đi trong đêm tối. Nếu đi trong đêm tối mà các bạn mù nữa thì than ôi cuộc đời sẽ khổ, bởi sao mà thấy đường, dù có lần mò cũng rất khổ. Nhưng nếu như trong đêm tối đó, đôi mắt ta sáng như bóng đèn, sáng như mặt trời thì cộng thêm Trí Tuệ thông suốt ta sẽ vượt qua màn đêm u tối đó. Chủ đề “Tỉnh trong cõi mộng”, đời chỉ là một cõi mộng, bởi tất cả những thân xác này, tất cả những vật liệu chúng ta đang sống, hành tinh này, tất cả những gì hiện hữu mà con mắt thường này ta có thể nhìn thấy, lỗ tai có thể nghe, lưỡi có thể nếm, tay chân có thể đụng chạm đều là huyễn giả. Bởi Đức Phật nói nó đều do nhân duyên kết lại cũng như do nhân duyên tạo thành giấc mơ rồi sẽ tan biến khi ta thức. Thân xác này cũng chỉ là huyễn giả tương hợp với nhau do nhân duyên. Khi chiều dài nhân duyên nó tan mất hết, thì thân xác này cũng trở về với bụi đất mà thôi. Nhìn cho khéo dưới con mắt của nhà Phật, cuộc đời chỉ là cõi mộng. Nếu biết nó chỉ là mộng cũng như trong giấc mơ ta thấy ra cứ rong ruổi bám víu theo những điều hiện ở trong giấc mơ đó thì cuối cùng cũng chỉ là không. Và đôi khi có những giấc mơ làm cho ta vui hoài với những mơ mộng chẳng thật, hoặc đau khổ hoài để lo nghĩ, sợ hãi về những điều mơ mộng đó.

Cuộc sống này chỉ là giấc mộng, mà ta đang sống trong một cõi mộng, luôn luôn giấc mộng này hết đi, tới giấc mộng khác. Và nếu như chúng ta không Tỉnh Thức trong cõi mộng này thì chúng ta đã tự làm mình mù lòa lần mò trong đêm tối. Tại sao gọi là Tỉnh Thức trong cõi mộng? Phật dạy những ai biết tu tập, những ai biết tu luyện, những ai biết tự thực tập cho mình Pháp môn theo nhân duyên phù hợp mà Đức Thầy – Ngài Bổn Sư dạy cho chúng ta người đó sẽ có được một đời sống Tỉnh Thức ngay trong cõi mộng của trần gian. Các bạn sẽ hỏi làm sao để tôi có một đời sống Tỉnh Thức trong cõi mộng của trần gian? Các bạn có thể có được sự Tỉnh Thức từ trong những thời khóa tụng kinh ở trong chùa, các bạn có thể có được sự Tỉnh Thức trong các thời khóa nghe giảng của những bậc thầy tôn kính, giáo thọ sư. Chúng ta cũng có được sự Tỉnh Thức trong những lần trì chú của nhà Phật, thập chú hoặc chú Đại Bi. Chúng ta cũng có được sự Tỉnh Thức ngay trong khi đối diện với các Bậc Thánh Tăng, các Bậc có giới hạnh, các Bậc giữ giới hay các Bậc xuất gia. Với năng lượng hòa hợp tịch tĩnh, giới đức của các vị đó giúp cho ta Tỉnh Thức. Các bạn cũng có được sự Tỉnh Thức nếu có nhân duyên tu tập các Pháp môn như Tịnh Độ, niệm Phật, Thiền Tông, Mật Tông, thật là nhiều Pháp môn phương tiện Đức Phật để lại trên kinh sách để chúng ta quán chiếu, để chúng ta áp dụng cho có được đời sống Tỉnh Thức trong cõi mộng.

Đầu tiên các bạn phải xác định được, cuộc đời này chỉ là cõi mộng, ta đang sống trong cõi mộng. Mộng ở đây là không có gì thực tế tồn tại mãi được, nó vô thường Sanh Diệt trong từng sát na, bởi nhân duyên khế hợp mà hiện hữu xong rồi hết. Nó không có thường hằng vĩnh cửu đó gọi là mộng, cõi mộng. Chứ không phải mộng ở đây là giấc mơ, giấc mơ nó tới rồi nó đi, đó là một phần của cõi mộng. Nhưng cõi mộng toàn phần của cuộc đời của chúng ta là những tiền tài danh vọng, phú quý ở đời cũng chỉ là hư ảo, cũng chỉ là huyễn ảo. Nó tới như một phương tiện để ta sống trong cõi mộng nhưng không phải là cứu cánh ta mang giữ, ôm ấp nó mãi trong cuộc đời. Hiểu được điều đó ta thật dễ dàng buông. Các bạn đã chứng kiến trên phim ảnh, thông tin đại chúng, các bạn đã chứng kiến ngay bằng con mắt của các bạn trong đời sống biết bao nhiêu con người đã nằm xuống và ra đi về với cõi đất. Có thể là ông bà, cha mẹ, có thể là xóm làng hoặc đây đó ở trong cuộc đời ta chứng kiến. Các bạn nhìn kĩ đi, khi ra đi họ có gì để mang theo, có chăng cũng chỉ là sự rộn ràng của mõ chuông rồi những băng kèn thổi, rồi ca nhạc ồn áo quá. Xong xuôi họ cũng cô lạnh trên nấm mồ hoang mà thôi, có gì mang theo đâu. Sống thì sống trong cõi mộng, về thì về với mồ hoang, có ý nghĩa gì đâu để sống.

Các bạn ơi, chúng ta có phước báu thật là nhiều để Đức Phật tới trong cuộc đời khai thị cho chúng ta để chúng ta không còn sống trong mộng mà về với nấm mồ hoang nữa mà gọi là thức tỉnh, Tỉnh Thức trong cõi mộng để đi trở về với sự an lạc. Nếu các bạn hiểu được chân lý ngay chỗ này cuộc đời của các bạn sẽ thay đổi. Bảo Thành xin nhắc lại, nếu các bạn chỉ sống đắm chìm trong lục dục của thế gian: tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc tướng của cuộc đời, ăn uống, ngủ nghỉ, những thứ mà chỉ phục vụ cho cuộc đời huyễn giả này thì các bạn mù lòa trong cõi mộng để trở về với mồ hoang cô quạnh dưới lòng đất. Nhưng nếu như các bạn tu tập theo Pháp môn của Phật, bất cứ Pháp môn nào cũng được, các bạn đang có được sự Tỉnh Thức trong cõi mộng để trở về với sự an lạc viên mãn của Tự Tánh Chân Như. Các bạn, hôm nay Bảo Thành nói Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn cũng là một phương tiện. Nhưng phương tiện này giúp cho những ai có nhân duyên tu tập nhiếp được tâm trong hơi thở Chánh Niệm và trì được vi diệu âm Mu A Mu Sa để đón nhận được tràn đầy luồng tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi từ mười phương Chư Phật tác động vào thân tâm của chúng ta để chúng ta Tỉnh Thức, để chúng ta thức tỉnh dậy ngay trong cõi mộng này. Các bạn có nhớ hồi còn nhỏ những lúc chuẩn bị đi học, phần vì tuổi còn trẻ chưa tự chủ được, ta ngủ, ngủ hoài, ngủ sõng soài ở trên giường, trên ghế. Và rồi sao ta có thể thức dậy đúng giờ để đi học? Đó là nhờ mẹ, mẹ đã tới, mẹ đã đánh thức chúng ta, mẹ đã đánh thức bằng nhiều phương tiện, nhiều phương pháp. Có lúc mẹ đặt bàn tay xoa vài rồi gọi tên, cũng có lúc đập nhẹ trên lưng hay có những lúc mẹ nói to tiếng để chúng ta Tỉnh Thức rồi đi đến trường học. Các bạn, nhiều Phật Pháp để cho chúng ta thức tỉnh trong cuộc đời.

Chúng ta ngay trong cõi mộng này nếu không học thì làm sao biết, như trẻ thơ không học, vô học lớn lên sẽ không biết gì. Chúng ta ngay trong cõi mộng này cũng cần phải học nhưng làm sao chúng ta học được? Chúng ta phải Tỉnh Thức. Làm sao chúng ta dễ thức tỉnh trong cuộc đời? Ta dễ thức tỉnh trong cuộc đời vì khi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển, lực này, năng lượng Từ Bi của Phật tới tác động. Nó động vào thân của chúng ta, nó chạm vào tay của chúng ta như bàn tay của mẹ chạm vào thân, xoa vào đầu. Như bàn tay của mẹ đặt lên người day một cái, gọi con ơi thức dậy. Tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật từ mười phương do mật chú vi diệu Mu A Mu Sa cũng như bàn tay của mẹ, năng lượng đó là bàn tay của Phật đã đặt vào cuộc đời của chúng ta, đã xoa lên đảnh đầu của chúng ta và nhắc cho chúng ta rằng: “Con ơi! Hãy Tỉnh Thức! Hãy Tỉnh Thức mà tu học”. Khi các bạn tu tập Pháp môn Thiền Thất Bảo, nguồn tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi luôn tồn tại trong thân, luôn luôn tràn vào trong thân, luôn nhắc nhở các bạn, giúp cho các bạn Tỉnh Thức, giúp cho các bạn thức tỉnh trong cõi mộng để tu học tới bờ an lạc đang chờ chúng ta. Sức mạnh vi diệu âm Mu A Mu Sa nó sẽ dẫn đưa chúng ta luôn Tỉnh Thức trong cõi mộng này. Vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa như bàn tay lớn, như bàn tay yêu thương vỗ về của mẹ che chở, đánh thức ta trong cõi mộng cuộc đời.

Các bạn, nếu các bạn thường xuyên tu tập để đón nhận tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi thì cuộc đời của các bạn luôn Tỉnh Thức trong cõi mộng. Và nếu như có nhân duyên nữa thì các bạn sẽ là một con người Tỉnh Giác ngay trong cảnh mộng mơ của cuộc đời. Tất cả các phương tiện các bạn đã tu tập qua khi nghe giảng, khi tụng kinh, khi niệm Phật, khi tu Thiền, tu Mật, tu tất cả các Pháp môn các bạn đã thực hành qua rồi, các bạn có được sự Tỉnh Thức. Nhưng sự Tỉnh Thức đó tùy theo nhân duyên, Bảo Thành tin chắc nó không có liên tục, nó chỉ như những đoạn phim chiếu trên rạp phim để rồi khi phim hết, rạp tan, ta lại trở về với cuộc đời thường bận rộn. Nhưng Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, tha lực Phật điển không dứt ở trong lòng chúng ta, nó sẽ tới liên tục. Nó được gắn kết với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật, gắn kết rồi, gắn kết với cội nguồn của mạch sống Từ Bi của Phật nên từ đó nó luôn tuôn chảy, nó luôn đổ tràn vào thân tâm của chúng ta từng giây phút sống trong cuộc đời, ban ngày cũng như ban đêm, khi ngủ cũng như khi thức, trong 24 tiếng đồng hồ các bạn đều có sự tràn đầy của năng lượng Từ Bi tác động vào thân và tâm. Và các bạn sẽ ý thức được có một nguồn năng lượng vi tế, siêu thế không lệ thuộc vào tất cả vật chất của thế gian. Nó không tới từ tiền tài, danh vọng và địa vị, cũng chẳng tới từ những đồ các bạn ăn vào hoặc uống vô. Nó cũng chẳng tới từ những sự kích thích từ những vật liệu ở bên ngoài. Nhưng nó tới từ mười phương Vô Tận Hư Không Pháp Giới của Chư Phật và tác động do công phu tu tập vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.      

Nếu các bạn để ý sẽ thấy nó vi diệu vô cùng. Nó không tới từ một màn diễn trên sân khấu, của một đoạn kinh, của một thời nghe pháp. Nhưng nó tới liên tục từ hư không không pháp giới của cõi Phật, nó gắn kết liên tục tuôn chảy vào cuộc đời để từng sát na các bạn gắn kết với năng lượng Từ Bi. Năng lượng này giúp cho các bạn có một đời sống Tỉnh Thức ngay trong cõi mộng của trần gian. Khi các bạn Tỉnh Thức và được thức tỉnh trong cõi mộng, các bạn sẽ học hỏi được thật nhiều để từng bước chân của các bạn sẽ vượt qua muôn trùng chướng ngại ở đằng trước và vẫn có tâm thái an lành, hoan hỷ để hướng tới bến bờ Giác Ngộ. Các bạn, chỉ có sự Tỉnh Thức trong cõi mộng này, các bạn mới có thể vượt qua. Đã ở trong cõi mộng mà các bạn không Tỉnh Thức, các bạn sẽ loanh quanh, lẩn quẩn hoài cũng như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”, một cõi đi về là mồ hoang cô quạnh. Cuối cuộc đời ông ta than là đi đâu cho cuộc đời mỏi mệt rồi đi về mồ hoang cô quạnh. Chúng ta không đi loanh quanh trong cõi mộng của trần gian. Chúng ta Tỉnh Thức, chúng ta được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật tác động vào cuộc đời, tuôn chảy vào cuộc đời để chúng ta sống Tỉnh Thức trong cõi mộng này. Để chúng ta đi từ cõi mộng trong sự Tỉnh Thức về với bến an lạc Giác Ngộ chứ chúng ta không sống mù lòa trong cõi mộng để trở về với lòng đất mồ xanh cô quạnh. Các bạn có hai sự lựa chọn, một là cứ mặc kệ để cuộc đời mù lòa trong cõi mộng để khi trở về là trở về với lòng đất mồ hoang cô quạnh. Hay là các bạn lựa chọn một đời sống Tỉnh Thức trong cõi mộng để tu học, để từng bước trở về với bến bờ an lạc Giác Ngộ. Sự lựa chọn đó Phật không thể lựa chọn cho chúng ta, sự lựa chọn đó là sự tự do của các bạn. Phật chỉ khai thị, các Bậc Thầy chỉ chỉ đường cho chúng ta, còn đi hay không là sự lựa chọn của các bạn.

Dĩ nhiên các bạn đều là những con người có đầy đủ phước báu, các bạn đều là những người có Trí Tuệ và suy nghĩ chín chắn nên các bạn sẽ không chọn con đường mù lòa trong cõi mộng để trở về mồ hoang cô quạnh. Bảo Thành biết các bạn sẽ chọn Tỉnh Thức, các bạn chọn Tỉnh Thức trong cõi mộng để các bạn tu tập, để các bạn tìm cầu được hạnh phúc viên mãn cho bạn, cho người mà bạn thương yêu trong cuộc sống. Để từng người, từng người yêu thương của các bạn cùng với các bạn đi đến bờ Giác Ngộ mai sau. Các bạn không chọn sự mù lòa trong cuộc sống của cõi mộng để trở về với mồ hoang, các bạn chọn sống Tỉnh Thức. Nếu các bạn chọn sống Tỉnh Thức, các bạn hãy cùng với Bảo Thành siêng năng tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn Thiền Mật song tu, để mỗi người chúng ta đón nhận được thật nhiều năng lượng siêu thế, tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi từ mười phương Chư Phật. Để đánh thức chúng ta, để chúng ta luôn Tỉnh Thức, luôn Tỉnh Thức trong cõi mộng để tu tập hàng ngày, hàng giờ, hàng sát na. Các bạn có thể nói tu một tiếng, 15 phút cũng được chứ tu từng sát na sao tu Bảo Thành? Các bạn thân mến, khi chúng ta tu trong 10 phút, 15 phút nhưng thực sự chúng ta tu trong từng sát na của cuộc sống. Khi nào các bạn không còn tu 5, 6 phút có nghĩa các bạn hết tu thì các bạn mù lòa. Ví dụ đơn giản khi các bạn bật công tắc điện lên, các bạn bật lên rồi thì điện nó chạy liên tục và bóng đèn sẽ sáng. Bóng đèn sẽ tắt khi các bạn tắt công tắc mà thôi. thao tác bật công tắc lên nó chỉ cho ta có một giây để làm mà chỉ một giây bật nó lên rồi thì bóng đèn sáng liên tục không bao giờ tắt. Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn kỳ diệu ở chỗ đó, nó là pháp phương tiện kỳ diệu y như công tắc đèn.

Khi chúng ta tu tập Pháp môn này trong 5, 10, 15 phút hoặc một tiếng có nghĩa là các bạn đã bật nhiều công tắc của Trí Tuệ lên và tiếp được nguồn tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật. Nguồn năng lượng Từ Bi của Phật tuôn chảy vào trong thân tâm của các bạn thì Trí Tuệ của các bạn sẽ bừng sáng liên tục trong từng sát na. Các bạn sẽ có được sự Tỉnh Thức viên dung trong suốt cuộc đời các bạn nếu mỗi người các bạn giữ công tắc đó bật liên tục, giữ thời khóa tu tập dù ngắn ngủi từ 5 đến 15 phút. Nhưng công năng vẫn là sự mở khai Trí Tuệ và tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng siêu thế đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật. Và khi năng lượng tha lực này có được trong thân xác của các bạn, các bạn sẽ có một đời sống Tỉnh Thức ngay trong cõi mộng của trần gian để các bạn từng bước vượt qua trùng trùng thử thách và chướng ngại để trở về với bến an lạc, bờ Giác Ngộ. Không phải chỉ có một mình mà tất cả những người thương yêu mà ta đang sống cũng cùng đồng hành với chúng ta.

Các bạn, mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ bàn tay phải vào lòng bàn tay Từ Bi bàn tay trái. Lấy Từ Bi – Trí Tuệ vận khí hơi thở trì vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để chúng ta tiếp được tha lực Phật điển, có được sự Tỉnh Thức ngay trong cõi mộng của cuộc đời:                                       

  Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được sự Tỉnh Thức trong cõi mộng của cuộc đời. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú.

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn và Bảo Thành cũng vừa xong 7 biến nữa vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta đã tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật vào trong thân tâm của chúng ta.

Các bạn thân mến, các bạn đã Tỉnh Thức chưa? Các bạn đã tỉnh chưa? Có lẽ chúng ta đã tỉnh, bởi tha lực Phật điển đã tác động vào thân tâm của chúng ta, chúng ta tỉnh trong cõi mộng của cuộc đời. Chúng ta có một đời sống Tỉnh Thức trong cõi mộng để chúng ta không mù lòa, đắm chìm, mò mẫm trong cõi mộng của sự huyễn giả. Chúng ta đã nhận biết bởi đời sống của chúng ta Tỉnh Thức. Chúng ta đã biết ra sự huyễn giả trong vạn pháp của thế gian bởi ta đang sống trong sự Tỉnh Thức của tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật. Chúng ta đã nhận rõ tất cả mọi hiện tượng, mọi sự hiện hữu mà chúng ta cảm nhận được qua giác quan đều chỉ là huyễn giả, chỉ là mộng. Và chúng ta đã từ bỏ cuộc sống mù lòa trong cõi mộng rồi trở về với mồ hoang cô quạnh, mà chọn lấy sự Tỉnh Thức sống trong cõi mộng để học và tu tập trở về với bến bờ Giác Ngộ. Sự lựa chọn của các bạn thật chính xác, Bảo Thành thật hạnh phúc bởi các bạn đã chọn con đường sống Tỉnh Thức trong cõi mộng để trở về với bến Giác.

Các bạn thân mến, chúng ta đã bao nhiêu năm sống mù lòa đau khổ, chúng ta đã bao nhiêu kiếp sống mù lòa đau khổ và rồi kết thúc của cuộc đời vẫn là nấm mồ lạnh cô quạnh dưới lòng đất. Ta không muốn trở về đó nữa, sự lựa chọn đó được minh chứng bằng hành động tu tập của các bạn hàng ngày cùng với Bảo Thành trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Tất cả các Pháp môn đều dựa trên kinh điển, chúng ta hiểu khi đọc kinh, chúng ta hiểu khi chúng ta học hỏi trên kinh sách và chúng ta có được sự Tỉnh Thức đôi chút trong cái lý, cái nghĩa, cái huyền nghĩa của kinh điển. Chúng ta cũng được Tỉnh Thức trong những thời khóa tụng kinh, dựa vào kinh, dựa vào lời giảng để có được sự Tỉnh Thức. Cũng như người mù được người khác chạm vào dắt đi mà thôi chứ không thể tự đi được, chúng ta phải nhờ người khác nắm tay dắt đi. Nhưng chúng ta khi tu Thiền Thất Bảo Huyền Môn là chúng ta tu tự chủ được thân tâm, chúng ta tu chứng, chúng ta chứng ngộ. Chúng ta không nghe nói mà chúng ta chứng ngộ cũng như một người thấy trên bàn một dĩa cơm, thấy rõ ràng, sờ được nó, ăn được nó đó là chứng thấy dĩa cơm trên bàn và ăn vào thưởng lãm nó.

Cái đó gọi là tu chứng và thấy, còn tu tưởng, tu nghe tức là nghe giải thích một dĩa cơm trên bàn mà chẳng biết dĩa cơm ở đâu, chẳng thấy cái bàn ở đâu. người diễn thuyết thật là hay, chi tiết à dĩa cơm trên bàn, dĩa cơm có đầy đủ đồ ăn, có những thứ mà ta muốn, theo tâm lý. Họ bày ra dĩa cơm có các món mà ta thích, ta khoái, ta sung sướng, hạnh phúc trong sự tưởng tượng đó. Nhưng ta không bao giờ biết được cái bàn đó nó nằm ở đâu, dĩa cơm có thực hay không và sự vui vẻ gọi là tỉnh tỉnh chút chút đó cũng chỉ là sự đánh thức trong tâm lý mà thôi cho nên nó chợt tới chợt đi như vệt nắng sau hè. Còn đây là sự chứng ngộ, chúng ta tu mà chứng được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi tác động vô ta, ta có sự trải nghiệm thực sự các bạn à để các bạn chứng được từng giây phút khi tha lực tác động vô thân, vô tâm của các bạn. Các bạn không còn mường tượng nghe kể mà các bạn là người nhìn thấy dĩa cơm ở trên bàn và nhìn thấy cái bàn và dĩa cơm đó ở trong nhà các bạn. Các bạn làm chủ được nó bởi nó ở trong nhà và các bạn có thể ngồi xuống ăn dĩa cơm đó không cần nghe ai kể hết. Khi các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn là các bạn tu chứng, các bạn nhìn thấy được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi tác động vào căn nhà Chân Tâm, thân tâm này của các bạn. Nó nằm trong sự chứng ngộ, cảm ngộ của các bạn, các bạn thấy rõ, các bạn cảm được nó thực sự không phải vì nghe ai nói để rồi tin mà các bạn thực chứng nó. Thất Bảo Huyền Môn là Thiền Mật song tu thực chứng được sự hiện hữu của tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi tuôn tràn vào đời sống của các bạn một cách thật rõ ràng. Như một người nhìn thấy dĩa cơm trên bàn trong nhà của mình và hiểu rõ những món ăn trong đó để ngồi xuống ăn, no và cảm giác được thức ăn đó. Không phải chúng ta mông lung nghe một nhà diễn giả, triết học, một nhà thần học, một giáo thọ sư uyên bác kinh điển ngồi diễn và vẽ ra một dĩa cơm tưởng tượng ở trong đầu. Và trong đó có từng món ăn tâm lý phù hợp với từng người để chúng ta chậc lưỡi khen ngon nhưng cả cuộc đời chẳng sờ, chẳng nhìn, chẳng nếm được. Có chăng chỉ là sự ăn uống vỗ về tâm lý mà thôi. Triết học gia, tâm lý học, những bậc có kiến thức như những vị giáo sư, giáo thọ sư, những bậc đó chữ nghĩa uyên bác vô cùng. Chữ nghĩa của họ khi diễn giải có thể làm cho các bạn say mê nhưng các bạn thực sự không thể chứng ngộ được huyền cơ của một dĩa cơm bình thường đặt trên bàn trong nhà của các bạn.

Đôi khi một dĩa cơm tầm thường ở trên bàn trong nhà bạn ngồi xuống ăn vậy mà no. Còn hơn một dĩa cơm phong phú, hoa mỹ, đầy đủ những mỹ vị cao sang cuộc đời được bày vẽ bằng kinh sách, bày vẽ bằng văn tự, bằng lời thuyết pháp, bằng những sự trình bày của những nhà tâm lý học, những nhà triết học, những vị giáo sư, giáo thọ sư. Các bạn chiêm nghiệm đi, thấy được điều đó mới hiểu tại sao hồi xưa thằng bờm có cái quạt mo phú ông xin đổi 9 bò, 9 trâu, 9 cái gì đi nữa nó thấy cái đó chỉ là cái bánh vẽ thôi. Nó đang đói mà đổi quạt mo để lấy con bò, con trâu nó đâu có no, đâu có hết đói. Nhưng khi mà phú ông xin đổi nắm xôi bờm cười bởi vì nắm xôi không bằng 9 con bò, con trâu nhưng nó thực tế giải quyết vấn đề thực tế khi nó đói bụng. Cho nên nó sẵn sàng đổi quạt mo lấy nắm xôi nó ăn, nó cười hạnh phúc. Các bạn muốn lựa chọn một sự thực chứng để có được nắm xôi ăn vào miệng, thực chứng để tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi vào thân tâm, ăn vào thân tâm để nuôi dưỡng cuộc sống trong sự Tỉnh Thức ở cõi mộng trần gian này. Hay các bạn đói bụng rồi vẫn thích nghe người ta vẽ món ăn cao quý, nghe nghe riết hao tốn năng lượng, đói bụng rồi lăn ra chết trở về với nấm mồ hoang cô quạnh. Đó là con đường của người mù sống trong cõi mộng, kết cục là trở về với lòng đất với nấm mồ xanh mà thôi, hoang vắng muôn đời chẳng ai đến. Khi sống thì bạn bè kề cạnh, khi chết rồi xuống mồ rồi chẳng ai tới lui. Chúng ta phải hiểu được điều đó để thấy rằng Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn tu chứng ngộ, tu thực chứng, các bạn thực tế trải nghiệm và chứng nghiệm được điều đó hiện hữu thực sự. Mỗi một ngày trong cuộc sống của các bạn, các bạn có thật nhiều cơ hội để tu chứng Pháp môn này. Các bạn hãy siêng năng và tinh tấn.

Giờ đây mời các bạn đặt bàn phải vào lòng bàn tay trái chúng ta tiếp tục trì 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa để tiếp được tha lực Phật điển mà có được đời sống Tỉnh Thức trong cõi mộng:                 

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được đời sống Tỉnh Thức trong cõi mộng. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành thật hạnh phúc khi các bạn đã cùng với Bảo Thành thực tập đúng một tiếng đồng hồ, nghe dẫn nhập để chúng ta tập trung vào đề mục “Tỉnh trong cõi mộng” của cuộc đời, tiếp được tha lực Phật điển qua Thất Bảo Huyền Môn, Pháp môn tu chứng Thiền Mật song tu.

Các bạn và Bảo Thành đã từ bỏ cuộc sống mù lòa trong cõi mộng và trở về với mồ hoang cô quạnh dưới lòng đất. Mà chọn lựa một đời sống Tỉnh Thức trong cõi mộng của trần gian để tu tập và kinh hành trở về với bờ Giác Ngộ mà Chư Phật đã khai thị và dẫn dắt chúng ta. Đời sống của chúng ta là một đời sống Tỉnh Giác, là một đời sống Tỉnh Thức trong cõi mộng. Và đời sống Tỉnh Thức này đang tu tập hàng ngày với Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn tu chứng để có một sự trải nghiệm đón nhận tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Chư Phật vào thân tâm giúp cho chúng ta luôn luôn Tỉnh Thức, luôn luôn Tỉnh Thức mà tu tập trở về với bến bờ Giác Ngộ.

Cám ơn các bạn đã đồng tu!     

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng con có được đời sống Tỉnh Thức trong cõi mộng trần gian này.

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới để họ thực sự thức tỉnh trong cõi mộng mà sáng lập ra những chính sách tạo ra nền hòa bền vững trên thế giới.

Chúng con cũng hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế để họ có trí tuệ và sống đời sống Tỉnh Thức trong cõi mộng này, chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch cho tha nhân của chúng con.

Xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn