Search

Bài 1063: Đừng Tạo Khổ Cho Nhau – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con lãnh nhận được lòng Từ Bi của Chư Phật mà đừng tạo khổ cho nhau.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Như lời phát nguyện của mọi người, chúng ta hẹn gặp trên đây mỗi tối bên Việt Nam để đồng tu Thiền Mật song tu, Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn. Với Pháp môn này, Bảo Thành và các bạn chúng ta sẽ tiếp được tha lực Phật điển vào thân tâm của mình. Trong Pháp môn Thiền Mật song tu, chúng ta an trú trong hơi thở vào ra Chánh Niệm ngay tại nơi đó, vận dụng mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa cùng với hơi thở ra để mỗi người chúng ta tiếp được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật vào trong thân tâm của chúng ta. Các bạn thân mến, đây là sự khác biệt của Thiền Mật song tu nghĩa là chúng ta vừa an trú trong hơi thở Chánh Niệm, quán chiếu tất cả các pháp biến hiện ở trong tâm, và đồng thời chúng ta tiếp được tha lực vào thân này. Cảm giác đặc biệt giữa sự tịch tĩnh trong hơi thở Chánh Niệm, và sự pha trộn của tha lực ban dẫn vào thân tâm của chúng ta từ mười phương Chư Phật, giúp cho mỗi người có được sức mạnh nội lực, nội tâm để chúng ta quán chiếu một cách rõ ràng, nhìn thấu, nhìn rõ để rồi buông bỏ một cách nhẹ nhàng.

Với Thiền Mật song tu, các bạn nào mới bước vào để tu hay các bạn đã đồng tu bao nhiêu ngày tháng qua chúng ta cũng cần phải nhắc đi nhắc lại để thấm nhuần được hơi thở vào ra. Các bạn nhớ khi các bạn hít vào thì các bạn hít vào bằng mũi, các bạn hít rất là từ từ dưới bụng dưới gọi là Đan điền Khí hải, hít vào các bạn phình bụng ra, hít vào phình bụng và các bạn thở ra thì hóp bụng. Phình và hóp bụng nó giúp cho cơ thể phát sinh ra năng lượng thật là nóng từ dưới Đan điền luân chuyển khắp châu thân, khai mở huyệt đạo. Bởi vì sự phình ra và hóp vào tạo cho luồng khí Oxy ở trong con người của chúng ta tăng nhiệt lượng lên, nhiệt lượng đó nóng dần và lan tỏa khắp châu thân giúp cho thân của các bạn khỏe. hơi nóng đó không khác gì khi xông hơi, không khác gì khi các bạn vận khí, không khác gì khi các bạn đi bộ, chạy bộ cơ thể mình nóng lên. Chính vì hơi thở phình ra và hóp vào nó tạo thành nhiệt lượng như vậy, nó làm nóng cơ thể của bạn giúp cho cơ thể của bạn được mạnh khỏe. Các bạn nhớ song hành với cái hóp bụng vào, thì thở ra chúng ta thở bằng miệng, trì vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Đây là thời điểm đặc biệt cho mỗi một bạn tu tập, vì khi các bạn khởi tâm trì mật chú này thì ngay lập tức trong thân xác của các bạn, trong tâm của các bạn sẽ được gắn kết với một luồng tha lực Phật điển. Năng lượng Từ Bi đó sẽ đổ tràn xuống con người của các bạn, các bạn chỉ cần đón nhận nó và để nó hòa hợp vào thân tâm với tâm an trú trong hơi thở Chánh Niệm. Mỗi một lần các bạn hít vào bằng mũi, các bạn đưa xuống bụng các bạn phình ra và rồi khi các bạn thở ra các bạn trì mật chú. Như vậy được gọi là một vòng tròn hay một chu kỳ.

Một vòng tròn chu kỳ vận khí vào ra phình bụng, hóp bụng, phát nguyện và trì mật chú là các bạn tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm. Khi các bạn đã tiếp được tha lực này rồi, trong thân tâm của các bạn mọi lúc, mọi thời đều có sự hiện diện của nguồn tha lực này trong thân tâm. Nó trợ lực cho thân thật là khỏe nhất là các bạn hay bị đau yếu, bệnh tật, các bạn đang bị nhức mình, các bạn đang bị khó chịu ở trong cơ thể hoặc các bạn đang lâm những chứng bệnh nhẹ hoặc là nặng thì tha lực này nó hỗ trợ giúp cho các bạn khỏe mạnh. Nếu như các bạn đang uống thuốc thì tha lực này cũng trợ lực giúp cho thuốc phát huy được công hiệu của nó mạnh mẽ hơn để các bạn mau khỏi bệnh và không cần phải uống thuốc nữa. Về phần tâm thì nó giúp cho các bạn sáng tâm ra và các bạn có được sự quán chiếu sâu sắc hơn về mọi Nhân Quả Thiện Ác xảy ra trong cuộc đời. Các bạn thân mến, sự vận hành này nó giúp cho chúng ta khỏe, khỏe về thân, sáng về tâm.

Cũng cần phải nhắc lại những điều mà chúng ta cần phải chuẩn bị để cho công phu của pháp hành này đưa tới sự thành công viên mãn đó là sự chuẩn bị của các bạn về niềm tin vào ba ngôi Tam Bảo, niềm tin vào Phật Pháp Tăng. Khi các bạn hiểu được Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì các bạn quy y với Phật Pháp Tăng. Bảo Thành nhắc sơ qua Phật là Đấng tự Giác Ngộ mình và Ngài đã là Bậc Đại Giác Đại Ngộ, là Bậc Thầy để dạy cho chúng ta giáo pháp của Ngài, giúp cho chúng ta thoát Mê đi tới sự Tỉnh Giác. Và Tăng Đoàn là tập thể đệ tử của Phật xuất gia sống trong tinh thần hòa hợp vì năng lượng hòa hợp có sức mạnh sách tấn và giúp chúng ta đi trên con đường giải thoát và tu tập nên chúng ta quy y theo Tăng. Quy y Phật là nhận Phật làm Thầy, quy y theo Pháp là nhận giáo pháp của Phật để học và quy y theo Tăng là nương vào năng lượng hòa hợp, để trên con đường tu chúng ta có dõng mãnh vượt qua chướng ngại để tu. Rồi chúng ta từ đó nghiên cứu về luật Nhân Quả Thiện Ác, luật Nhân Quả của nhà Phật nằm gọn trong hai chữ Thiện và Ác. Chúng ta bỏ tất cả những nhân Thiện, gieo nhân Ác, nếu làm như vậy thì các bạn sẽ khổ đời đời, hiểu được chúng ta sẽ từ bỏ nhân Ác chỉ gieo nhân Thiện mà thôi, có nghĩa sự lựa chọn của chúng ta đúng như lời Đức Phật là làm việc Thiện, bỏ nhân Ác việc Ác, và chỉ làm những việc Thiện gieo nhân Thiện, để chúng ta sống hạnh phúc và bình an. Khi chúng ta đã có đủ những điều kiện đó rồi, chỉ cần giữ năm giới Đức Phật dạy để bảo hộ sáu căn của chúng ta thanh tịnh, và hành thập thiện để tăng trưởng phước báu. Như vậy các bạn và Bảo Thành đã bắt đầu trên con đường tu tập để chuyển hóa tự thân của mình.

Giờ đây, mời các bạn đặt bàn tay phải được đặt tên là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái được đặt tên là bàn tay Từ Bi, Trí Tuệ và Từ Bi đặt lên nhau ngay trên chân của mình. Ngồi với một tư thế thoải mái nhẹ nhàng rồi các bạn buông lỏng toàn thâná. Các bạn nhớ khi chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta tiếp được tha lực Phật điển. Tha lực đó tác động vào thân tâm của các bạn, các bạn cứ để tự nhiên cho nó chuyển động. Những Pháp môn Thiền khác người ta phải giữ thân như như bất động như tảng đá, với sự kềm giữ thân như vậy giúp cho tâm yên tịnh tại chỗ. Nhưng đối với Thiền Mật song tu ta để cho thân chuyển động tự nhiên theo tha lực Phật điển, chỉ cần an trú tâm trong hơi thở Chánh Niệm và mật chú là đúng. Ta có thể dùng hai từ tâm tịnh mà thân động, thân là thể động, tâm là thể tịnh, tịnh với động hòa hợp với nhau trong giây phút này.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con đừng tạo khổ cho nhau. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đang hiện diện ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn và hoan hỷ đồng tu với Bảo Thành trong Pháp môn Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn thân mến, Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn khác biệt với tất cả các Pháp môn khác bởi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật và tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của mỗi chúng ta. Khi chúng ta vận khí vào ra, phình bụng hóp vào trì mật chú, mỗi người chúng ta sẽ đón nhận được thật nhiều năng lượng vào trong thân tâm, mà ai cũng cảm nhận được năng lượng đó tác động vào thân tâm của chúng ta.

Hôm nay, nương nhờ vào năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật để chúng ta quán chiếu với tâm niệm rằng chúng ta sẽ Đừng Tạo Khổ Cho Nhau. Các bạn thân mến, chúng ta đã tự tạo khổ cho bản thân của mình trong vô lượng kiếp qua cũng chỉ vì lầm chấp nhìn không rõ ở trong ba đường Tham Sân Si từ Thân Ngữ Ý, mà từ đó chính bản thân của chúng ta đã trầm mình vào trong những tạo tác, những tư tưởng, lời nói bất thiện, Tà pháp, Tà kiến, Tà hành động và Tà ngữ. Những thứ chướng nghiệp như vậy từ vô lượng kiếp đã được tạo thành nên ta khổ, khổ đó cứ mang theo mãi mãi từ kiếp này cho tới kiếp tới, vô lượng kiếp qua ta cứ liên tục tái sanh trong vòng luân khổ của trầm mê. Khổ lắm rồi, ai trong chúng ta cũng khổ thật là nhiều rồi mà Phật nói chúng sanh nào cũng muốn tìm hạnh phúc. Hạnh phúc không ở từ trên trời cũng chẳng ở dưới đất, cũng không phải ai ban cho chúng ta. Hạnh phúc tới từ sự Giác Ngộ và nhìn thấu được cái khổ, chính những cái khổ đó nó tới từ phiền não. Khổ tạo ra phiền não, mà nhìn thấy được nguyên nhân của khổ phiền não sẽ đoạn diệt, khi phiền não đoạn diệt hạnh phúc sẽ dâng tràn. Trong cuộc đời chúng ta thường nói: “Nếu không thể mang tới hạnh phúc cho bản thân của mình và những con người ta đang sống chung thì đừng tạo khổ cho nhau nữa”. Nhưng ngược lại theo chân lý của nhà Phật khi các bạn đừng tạo khổ cho nhau có nghĩa chúng ta không tạo ra những bất thiện nghiệp tạo khổ cho mình và tạo khổ cho chúng sanh thì cái khổ đó từ muôn đời dần dần bị chuyển hóa. Và khi cái khổ đã hết, phiền não sẽ không còn, hạnh phúc sẽ hiển hiện trong cuộc đời.

Hạnh phúc từ đâu? Hạnh phúc từ trong tâm Phật. Tâm như người ngồi lái xe hơi rồi chúng ta thở mạnh quá mà máy điều hòa bên trong bị hư, hơi thở quá mạnh của chúng ta nó phủ kín mặt kiếng không còn nhìn thấy đường. Các bạn, chính vì chúng ta đã thở ra những hơi thở bất thiện, những hơi thở Tà kiến, Tà hành động, Tà ngữ, những hơi thở đó nó đã phủ kín bề mặt tâm thức của chúng ta nên chúng ta không còn cảm giác được hạnh phúc. Các bạn chỉ cần lau kiếng đó đi, sữa chữa máy điều hòa, bật nó lên thì tức khắc những hơi bám vào mặt kiếng tan ra và bạn sẽ nhìn thấy đường để đi. Hạnh phúc như người lái xe nếu chúng ta nhìn rõ được những khổ trong cuộc đời ta đã tạo tác, ta không còn tạo khổ cho nhau nữa, ta ngừng tạo khổ cho nhau và cho tất cả mọi người, chúng ta ngừng hẳn điều đó thì cũng như chúng ta không thở vào mặt kiếng mà chúng ta điều chỉnh lại tâm. Tâm đó là tâm biết điều hòa lại Thiện và Ác, bỏ Ác làm Thiện thì mạch của cuộc đời sẽ sáng ra và hạnh phúc trong tự thân nơi Phật Tánh sẽ hiển lộ. Chân lý thật là đơn giản, đừng mong cầu hạnh phúc, đừng đi tìm hạnh phúc, chỉ cần nhìn rõ mọi khổ đau đang hại đến thân tâm của các bạn, nhìn rõ được nguyên nhân đó. Và vì nhìn rõ nguyên nhân đó chúng ta tác động vào đó bằng tha lực Phật điển Từ Bi thì những cái nhân mà chúng ta gây ra, tạo ra khổ đó liền chuyển biến thành nhân Thiện bởi nó được thăng hoa hướng Thượng do tâm thiện của chúng ta. Đó gọi là chuyển Ác thành Thiện chứ chúng ta không diệt Ác để làm Thiện.

Các bạn, chúng ta nhớ chúng ta không diệt Ác để làm Thiện bởi cái Ác ở trong ta và cái Ác ở trong người nếu chúng ta diệt Ác có thể diệt được thân ta, nếu chúng ta diệt Ác chúng ta có thể hại tới con người. Chúng ta phải làm như Đức Phật chẳng từ bỏ Ác nghĩa là từng bao nhiêu kiếp rồi chúng ta khinh khi cái Ác và chỉ nhận cái Thiện. Nhưng hôm nay dưới con mắt bình đẳng và không chấp của nhà Phật chúng ta gặp Ác liền chuyển Ác thành Thiện gọi là chuyển thù thành bạn, các bạn có nghe câu đó trong cuộc đời rồi. Các bạn có thể nói: “Trời ơi! Nếu mà một kẻ thù để biến họ thành người thân, người bạn khó lắm”, nhưng không sao các bạn à, chúng ta có thể chuyển hóa kẻ thù thành bạn, như vậy sẽ bớt thù mà thêm bạn. Đức Phật dạy chúng ta không tiêu diệt kẻ thù, mà chúng ta chuyển hóa kẻ thù để kẻ thù đó hôm nay là thù, sát na tới sẽ trở thành bạn thân của chúng ta. Chúng ta không tiêu diệt những tánh bất thiện nhưng chúng ta chuyển hóa năng lượng bất thiện đó thành năng lượng thiện. Các bạn, công năng chuyển hóa đó có được là bởi vì chúng ta có được nguồn năng lượng Từ Bi của Phật tác động vào thân tâm và cuộc sống mỗi khi chúng ta hành thiền và chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa. Có được sự gia trì đặc biệt như vậy của vi diệu âm Mu A Mu Sa, chúng ta có một sức mạnh vô biên có thể ngừng tạo nghiệp Ác tăng trưởng nghiệp Thiện, chúng ta có thể chuyển nghiệp Ác thành nghiệp Thiện, chúng ta có thể chuyển hóa những người ghét chúng ta, giận chúng ta, bỏ chúng ta, thù chúng ta thành người bạn. Đây là một công trình chinh phục lòng người và là một giai đoạn chinh phục chính chúng ta.

Các bạn, sự chinh phục này thật là tuyệt vời bởi chúng ta chinh phục những người chống đối không thuận trở thành hạnh phúc, bình an song hành với chúng ta như hai người bạn thân. Đây là một việc đáng để cho chúng ta chinh phục, các bạn nhớ đừng tạo khổ cho nhau nữa, chúng ta tạo khổ từ trong tư tưởng, chúng ta tạo khổ từ trong những ngôn ngữ sử dụng hàng ngày, chúng ta tạo khổ cho nhau từ những hành động lỗ mãng. Mỗi khi chúng ta dùng năng lượng để khởi lên những ý thù địch để tạo khổ cho người thì người chưa cảm thấy khổ mà chính các bạn đã bị nhiệt phiền não làm cho đau khổ thân xác có thể lâm bệnh. Đó là sự tai hại vô cùng khi chúng ta khởi lên những ý muốn tạo khổ cho người, bởi người chưa cảm thấy khổ ta đã bị khổ nặng nề đè xuống rồi. Người khôn ngoan đã học được Phật một sự lựa chọn thật là sáng suốt tức không tự tạo khổ cho mình, nếu như vậy thì trong ý của chúng ta không bao giờ khởi lên những ý tưởng gây khổ cho người. Chúng ta không bao giờ và nhớ đừng tạo khổ cho nhau bằng những ý tưởng bất thiện. Nhưng chúng ta làm được điều đó là vì sao? là bởi vì ta tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Chính nguồn tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của Phật sẽ giúp cho chúng ta cân bằng trạng thái của tâm, ta có một cái nhìn xuyên suốt qua những điều bất thiện để chúng ta chuyển hóa. Như người về nhà có mắt nhìn rõ, biết chỗ nào dơ thì chùi thì nhà đó sẽ sạch. Nhà sạch thì mát, nếu các bạn biết quét sạch tất cả mọi rác rưởi ở trong cuộc đời, các bạn quét bằng cây chổi vi diệu âm Mu A Mu Sa thì các bạn sẽ có căn nhà của thân này thật là mát mà nhà mát thì sức khỏe thật dồi dào. Chúng ta nhìn rõ được điều đó, quét rác cho sạch, chuyển hóa chúng thì thân của các bạn sẽ được mát mẻ tươi vui, bệnh tật sẽ tiêu trừ, sức khỏe sẽ tăng trưởng.

Chúng ta đừng tạo khổ cho nhau bằng những ngôn từ từ miệng này: thô ác, đâm thọc, có nói không, không nói có, thị phi. Những điều Ác ngữ như vậy sẽ tạo khổ cho nhau. Đừng tạo khổ cho nhau bằng cách không sử dụng. Chúng ta phát nguyện với Chư Phật rằng từ ngày con có nhân duyên phước báu đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi yêu thương của Phật con phát nguyện sẽ không bao giờ trên cửa miệng này dùng những ngôn ngữ chia rẽ, thô ác, thị phi, đâm thọc. Mà chúng con chỉ sử dụng trên môi miệng của con những từ ngữ dễ thương, ái ngữ, những lời mang lại yêu thương và san sẻ khổ đau cho nhau trong cuộc đời. Các bạn, khi các bạn làm được điều đó thì tha lực Phật điển lại tràn vào cuộc đời của các bạn nhiều hơn. Khi các bạn đừng tạo khổ cho nhau bằng những ngôn ngữ phát ra từ cửa miệng thì tha lực yêu thương, năng lượng Từ Bi sẽ ở trên môi miệng của các bạn, giúp cho các bạn có những ngôn từ thơm như hoa, mà mang lại tình cảm thắm thiết, keo sơn và giúp cho gia đình gắn bó yêu thương. Bởi lời của các bạn không phải là lời của sự chia rẽ, tạo khổ, không phải là lời của đâm thọc, không phải là lời của thị phi, không phải là lời có nói không, không nói có, không phải là những lời thô Ác. Nhưng từ môi miệng của các bạn được vận chuyển bởi tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi đó mà khởi lên những ngôn từ gắn kết, yêu thương, san sẻ, dễ thương, đó gọi là ái ngữ. Khi các bạn làm được điều đó thì chúng ta đã không bao giờ tạo khổ cho nhau, nhưng sẽ khởi lên được niềm hạnh phúc vô biên trong cuộc sống của chúng ta.

Chúng ta đừng tạo khổ cho nhau qua những hành động. Các bạn nhớ đặc biệt là các bạn còn có ông bà, cha mẹ, các Đấng Bậc sinh thành sinh ra chúng ta. Cha mẹ chúng ta là những vị đức cao trọng vọng. Chúng ta phải cẩn thận những hành động khi tương tác với những người sinh thành như vậy. Bởi vì cha mẹ, ông bà là kho phước báu muôn đời để chúng ta và con cháu ta tận hưởng. Nếu chúng ta biết đối ứng bằng những hành động tốt, thì nhất định chúng ta sẽ có được phước báu vô cùng và hạnh phúc. Các bạn đừng bao giờ tạo khổ cho ông bà và cha mẹ của mình bằng những hành động lỗ mãng, thô ác. Nói về chân lý của nhà Phật, chúng ta có những nghiệp sau đây tự thân như nghiệp sát, nghiệp trộm cắp, rồi nói dối, những nghề nghiệp bất thiện, những hành động tạo tác ra gây đau khổ, những cái nghiệp chung chung đó nó thường xảy ra. Trong xã hội ngày nay thật khó sát sanh, nghĩa là nếu chúng ta sống ở một đất nước văn minh chúng ta ít có nguy cơ sát sanh. Nhưng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội sát sanh trên phone, trên Facebook các bạn à, hoặc là trên tất cả mọi hình thức truyền thông. Bởi vì chúng ta có thể lên trên mạng có những hành động thô ác, chửi bới, có những hành động gây tạo khổ cho nhau. Chúng ta hãy ngừng các hành động đó và nếu như các bạn thấy những phim ảnh có những lời nói, hành động thô ác các bạn đừng lan truyền chúng, các bạn đừng chia sẻ chúng, các bạn hãy khóa nó lại. Bởi chúng ta cần phải quảng bá và lan truyền những tư tưởng hạnh phúc và giúp cho mọi người hiểu được giá trị cuộc sống cần phải có hạnh phúc để mọi người đừng tạo khổ cho nhau. Chúng ta cần phải loan tải thông tin, những thông điệp của Phật, tốt hơn là chúng ta loan tải những hành động đánh nhau, chửi nhau, ăn nói thô ác, thô tục trên mạng, đó cũng là một hành động các bạn đang tích phước và các bạn đã không còn tạo khổ cho nhau.

Các bạn có thể tạo khổ cho người đối diện hôm nay, nhưng các bạn cũng có thể tạo khổ cho những con người chưa bao giờ gặp. Thế giới càng văn minh ta có thể giết người hoặc là giết vật khi ta chưa gặp chúng hoặc chưa gặp người đó bởi vì sao? Bởi chúng ta giết ở trên mạng, trong thế giới văn minh này chúng ta có thể tạo khổ cho những người hoàn toàn không biết ta, và ta không biết họ, là bởi vì chỉ cần một đoạn phim trên Youtube, trên Facebook, trên thông tin đại chúng, nó có thể lan tỏa cả thế giới. Đoạn phim đó nếu lưu truyền những thông tin tốt đẹp, ý nghĩa của cuộc sống thì chúng ta sẽ tạo được niềm vui và hạnh phúc. Nhưng vô tình chúng ta có những hành động thô ác chúng ta sẽ tạo khổ cho muôn người mà ta chưa biết. Như vậy hồi xưa chúng ta tạo nghiệp nhìn kỹ chúng ta có thể biết, ngày nay chúng ta có thể tạo nghiệp mà chúng ta không biết bởi vì chỉ một sự vô tình ở trên Facebook chúng ta bỏ lên trên đó cũng có thể tạo ra nghiệp Thiện và nghiệp Ác. Phương tiện càng văn minh, chúng ta càng có nhiều phương tiện để tạo nghiệp, nghiệp Thiện hay nghiệp Ác là do sự lựa chọn của mỗi người chúng ta.

Đề mục hôm nay “đừng tạo khổ cho nhau” được gói trọn ở trong tư tưởng quán chiếu từ Thân Ngữ Ý. Các bạn nếu để hiểu rõ được điều đó thì chúng ta tinh tấn tu học Thất Bảo Huyền Môn, tiếp tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, yêu thương vào thân tâm để nương vào Hùng lực tình yêu thương nơi Chư Phật mà nhìn rõ mọi tạo tác của nhân khổ, nhìn rõ được phiền não. Trong Tứ Thánh Đế Đức Phật nói khổ, trong cái khổ đó, nếu chúng ta không nhìn rõ, chúng ta chẳng thể chuyển hóa cái khổ đó dể thành hạnh phúc. Cho nên đây cũng là một cách tìm hạnh phúc bằng cách nhìn rõ những phiền não ở trong khổ. Các bạn, nhìn rõ phiền não ở trong khổ là một cách đào sâu xuống một mỏ vàng ở tận dưới đáy lòng đất, nó hơi sâu nó hơi khó. Nhưng khi các bạn đào xuống đó rồi thì vàng bạc, châu báu sẽ phun lên. Vậy đó cho nên ngày nay biết bao nhiêu quốc gia giàu có đều là có những kho báu tàng ẩn ở dưới lòng đất. Chúng ta sinh ra trong đời này cũng có nhiều kho tàng tàng ẩn ở trong đau khổ và phiền não. Kho tàng bị lấp và đè kín bởi đau khổ và phiền não đó Đức Phật đã dạy cho chúng ta một phương pháp để đào sâu vào trong đau khổ và phiền não, lấy hạnh phúc lên sử dụng trong cuộc đời, các bạn hãy ứng dụng vi diệu âm Mu A Mu Sa hơi thở Chánh Niệm vào để tiếp năng lượng Từ Bi của Chư Phật để chúng ta nhìn rõ mọi tạo tác gây ra khổ, tạo ra phiền não. Khi nhìn rõ được chúng ta ngưng chuyện đó tức khắc hạnh phúc sẽ hiển lộ và chúng ta tự hào nói rằng tôi sẽ không bao giờ tạo khổ cho ai nữa.

Đừng tạo khổ cho nhau, các bạn, chúng ta phải luôn luôn chiêm nghiệm trong cuộc đời nếu không mang tới hạnh phúc cho người thì đừng tạo khổ cho nhau, nhưng ngược lại đừng tạo khổ cho nhau thì hạnh phúc sẽ được lan tỏa khắp mọi người khi chúng ta sống chung với họ. Các bạn cứ thử thí nghiệm đi, ở nhà đừng bao giờ tạo khổ cho chồng, cho vợ, cho cha mẹ, cho ông bà, cho con cháu, cho những người xung quanh, tức khắc gia đình đó sẽ hạnh phúc ngay tại chỗ. Rõ ràng, thật là rõ ràng các bạn ơi, các bạn đi ra ngoài xã hội các bạn đừng tạo khổ cho những người trong cộng đồng, cho những người trong công xưởng, cho những người tương tác trong làm việc của chúng ta, trong tình bạn, các bạn sẽ thấy những con người đó hạnh phúc và bạn cũng hạnh phúc. Chỉ cần đừng tạo khổ cho nhau thì hạnh phúc sẽ tới ngay không cần phải đi tìm. Đây là chân lý tuyệt mật mà lại hiển hiển trong cuộc đời, tuyệt mật nhưng dễ dàng thực tập, rõ ràng nhìn thấy và thật dễ dàng ứng dụng trong cuộc đời. Ngày nay các bạn có được dũng lực dễ thực tập điều mà chân lý nói rằng đừng tạo khổ cho nhau, là bởi vì chúng ta có phước báu tu tập Thất Bảo Huyền Môn, đón nhận được tha lực Phật điển vào thân tâm. Tha lực Phật điển, năng lượng yêu thương của Phật giúp cho chúng ta có cái nhìn sâu sắc từ trong những tạo tác gây ra khổ để ngừng, để phiền não không còn, để chúng ta đừng tạo khổ cho nhau. Khi các bạn ngưng tạo khổ cho nhau, hạnh phúc sẽ tràn đầy trong cuộc sống, gia đình sẽ hạnh phúc, vợ chồng sẽ yêu thương, con cái sẽ ngoan ngoãn, xã hội sẽ hòa bình. Chân lý quá đơn giản, chỉ cần đừng tạo khổ thế giới sẽ an bình, chỉ cần đừng tạo khổ cho nhau nữa thì người người đều biết yêu thương, hạnh phúc tràn đầy trong cuộc sống của mỗi người.

Các bạn phải ứng dụng bí kíp này, phương pháp này vào trong cuộc sống, các bạn phải ứng dụng chân lý đơn giản mà Đức Phật là Bậc Thầy của trời đất đã dạy. Ta đã nhận Phật làm Thầy, Phật dạy cho chúng ta nhìn rõ khổ để thấy được phiền não tới từ khổ và chúng ta đừng tạo khổ cho nhau nữa hạnh phúc tới ngay. Bao nhiêu lâu rồi các bạn rong ruổi trong cuộc đời, các bạn đi tìm hạnh phúc, các bạn ơi các bạn có được hạnh phúc chưa? Bao nhiêu năm rồi các bạn đi tìm sự an lạc, các bạn đã có được sự an lạc chưa? Đây là nói tất cả những Bậc chân tu, những Bậc đã xuất gia cạo đầu, xuống tóc, mặc áo nhà chùa, đến những hàng Phật tử tại gia, chúng ta tự hỏi bao nhiêu năm qua chúng ta tu tập, bao nhiêu năm qua chúng ta tới chùa tụng kinh, bao nhiêu năm qua chúng ta là Tăng sĩ trong giáo hội, bao nhiêu năm qua chúng ta là những con người nghiên cứu Phật điển, nghiên cứu về Phật Pháp, nghiên cứu về giáo lý của Đấng Giác Ngộ, tự hỏi bản thân chúng ta có hạnh phúc chưa, chúng ta đã có an lạc chưa. Có lẽ chúng ta tìm hạnh phúc trong kinh sách, trong kinh điển, có lẽ chúng ta tìm hạnh phúc trong chơn lý viết bằng ngôn ngữ mà chúng ta chưa hiểu rõ được hạnh phúc tới từ chân lý rằng đừng tạo khổ cho nhau hạnh phúc sẽ hiển lộ. Hạnh phúc không tàng hình, chẳng nằm trong kinh, hạnh phúc không nằm ở trong chân lý cao siêu, huyền ảo, hạnh phúc không nằm ở một cõi Phật, cõi Thần, cõi Thánh, hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc ở ngay chỗ mà đừng tạo khổ cho nhau hạnh phúc sẽ hiện ra. Các bạn, vậy thì các bạn cùng với Bảo Thành chúng ta phát nguyện rằng đừng tạo khổ cho nhau nữa để hạnh phúc được hiển lộ trong cuộc đời để người người có được sự hạnh phúc để Bảo Thành và các bạn, muôn người khi chúng ta tương tác, đều tương tác bằng nguồn năng lượng vô biên Từ Bi của Chư Phật để tràn đầy hạnh phúc trong cuộc đời, trong mỗi giây, mỗi phút chúng ta đang sống.

 Mời các bạn đặt bàn tay phải lên lòng bàn tay trái, Từ Bi và Trí Tuệ đặt lên nhau. Khi chúng ta trì mật chú này chúng ta sẽ đón nhận được tha lực Phật điển vào trong thân tâm, các bạn hãy để tự nhiên cho nó chuyển động, đừng giữ lại chỉ cần an trú tâm trong hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa                                                 

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con đừng tạo khổ cho nhau nữa. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn và Bảo Thành, chúng ta vừa trì thêm 7 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa, và an trú tâm của mình trong hơi thở Chánh Niệm vào ra, phình bụng và hóp bụng. Toàn thân của các bạn và Bảo Thành tràn đầy tha lực Từ Bi, luồng khí nóng đang vận chuyển khắp châu thân, khai mở huyệt đạo, đánh thức các Luân Xa để năng lượng thực thể của thân được vận chuyển luân lưu giúp cho chúng ta trưởng dưỡng sức khỏe của thân, làm cho thân bớt bệnh, hết bệnh, làm cho tâm bớt phiền não, hết phiền não.

Các bạn, chúng ta hãy ứng dụng phương thức này, lời dạy của Đức Thế Tôn vào trong cuộc sống để mang lại hạnh phúc cho nhau bằng cách đừng tạo khổ cho nhau. Gia đình còn có cha, có mẹ, có vợ chồng, con cái, thật nhỏ gọn ở trong đó, nếu mỗi một con người trong gia đình hiểu được chân lý này, ngừng và đừng tạo khổ cho nhau nữa thì gia đình đó được gọi là gia đình mẫu mực, bởi tràn đầy tình yêu thương. Nhớ rằng ở đâu có hạnh phúc và tình yêu thương ở đó có sự quang giáng của mười phương Chư Phật, có Long Thần Hộ Pháp, chư thiện cần kề và gia hộ cho gia đình đó. Còn ở đâu có nhân Ác, có tánh bất thiện thì Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đều tránh xa. Do đó, mỗi một chúng ta cần phải cố gắng tinh tấn quán chiếu, nhìn sâu vào những nhân bất thiện mà chúng ta đã tạo khổ từ vô lượng kiếp, nhìn sâu vào những Tà kiến, những Tà tâm, Tà ngữ, Tà hành động, Tà pháp. Tà ở đây tức là những sự chướng ngại gây đau khổ cho người và cho ta từ trong tâm, từ trong ngôn ngữ, từ trong hành động. Ba điều đó có thể ngừng ngay, ngừng Tà kiến, Tà khẩu, Tà hành động, ngừng những tạo tác bất thiện đó thì có nghĩa là chúng ta đã ngừng tạo khổ cho nhau. Như vậy tức là chúng ta đã hãnh diện nói rằng tôi không tạo khổ cho ai nữa. Hạnh phúc ngay đó mà tới, hạnh phúc ngay đó mà trổ quả, trổ hương thơm tới mọi người.

Có ai gần gũi hơn nữa là cha mẹ, có ai gần gũi hơn nữa là vợ chồng, con cái. Chúng ta phải tác động ngay chân lý này sống trong gia đình, đừng tạo khổ cho cha mẹ các bạn ơi. Nhất là các bạn còn có cha, còn có mẹ hay các bạn còn có phước báu hơn là còn có ông bà lẫn cha mẹ, nội ngoại hai bên. Các bạn đừng tạo khổ cho nhau cho những Đấng sinh thành đó, các bạn đừng tạo khổ cho những Đấng ở trên như vậy, hạnh phúc sẽ lan tỏa, kho tàng tình yêu sẽ khai mở, nhà của các bạn sẽ tràn đầy hương thơm của sự an lạc. Các bạn làm đi sẽ thấy được sự an lạc tới ngay bây giờ. Các bạn nhớ chúng ta hãnh diện và đủ phước báu để đón nhận tha lực Phật điển yêu thương của Phật, trong ta có tình yêu thương lớn của Chư Phật hiện hữu, trong ta tiếp được năng lượng yêu thương của Chư Phật sao không thể ngừng tạo khổ cho nhau. Các bạn thấy chưa, một con người tràn đầy năng lượng yêu thương của Phật, một con người tiếp được năng lượng yêu thương của Phật thì ít nhất chúng ta phải ngừng tạo khổ để có hạnh phúc. Còn nếu như cứ đi tìm hạnh phúc mà cứ tạo ra khổ thì hạnh phúc không có, chỉ cần ngừng tạo khổ, chỉ cần đừng tạo khổ cho nhau nữa thì hạnh phúc sẽ có. Nhất là các bạn đang tu tập Thất Bảo Huyền Môn, tiếp được tha lực năng lượng Từ Bi, chúng ta phải chú ý chỗ này, cốt lõi nó ở đây. Đừng tạo khổ cho nhau để tiếp được tha lực Phật điển yêu thương của Phật thật là nhiều. Đừng tạo khổ cho nhau để Phật ban rải tha lực yêu thương tới cho chúng ta nhiều hơn. Đừng tạo khổ cho nhau để hạnh phúc được khởi nguồn từ năng lượng yêu thương Phật ban cho chúng ta. Nhiều người không hiểu rõ chữ “ban”. Ban không phải là bố thí, không phải là cho tặng, Chư Phật luôn luôn dâng hiến tình thương của Ngài cho chúng ta như cha mẹ luôn luôn hiến dâng cả cuộc đời cho con cái. Chư Phật đã Giác Ngộ, các Ngài luôn hiến dâng lòng Từ Bi, hiến dâng tất cả lòng Từ Bi, năng lượng Từ Bi của các Ngài cho chúng ta. Trong sự đó để thành kính hơn bằng ngôn ngữ của Việt Nam chúng ta thường dùng chúng ta đặt ra từ gọi là ban. Phật ban rải cho chúng ta nghĩa là bạn đón nhận được sự dâng hiến lòng Từ Bi của Chư Phật. Để các bạn có thể đón nhận được sự ban rải năng lượng tha lực Phật điển nhiều nhiều trong mỗi ngày các bạn nhớ đừng tạo khổ cho nhau.

Đó là nói về các Đấng sinh thành, nếu các bạn sống trong gia đình giữa vợ chồng, có những điều không thuận hảo vì thuận ý vợ mà nghịch ý chồng, thuận ý chồng nghịch ý vợ. Cuộc đời là như vậy, có bao nhiêu phút thuận nhau suốt đời đâu, chúng ta là con người, khác biệt về tư tưởng suy nghĩ, chuyện đó hiển nhiên gây ra những điều khiến cho vợ chồng có những điều khó có thể đồng hành. Nhưng nếu chúng ta không đồng hành được với những tư tưởng, lời nói, việc làm và quan niệm sống của chồng hoặc vợ, vợ có niềm vui riêng trong giải trí về cái này, chồng có niềm vui riêng trong giải trí về cái kia, vợ có quan niệm và có một ý thức hệ, có một chân lý, có một suy nghĩ sống cho mình như vậy và chồng cũng như kia khó song hành. Cho nên đôi khi chúng ta sống không được hài hòa mấy trong cuộc sống chưa nói đến là mất hạnh phúc. Các bạn chỉ cần đừng tạo khổ cho nhau, mỗi người đều có sự khác biệt như hai cây bông đều là những cây bông khác nhưng trổ bông khác ở trong cùng một vườn hoa đẹp mà. Chúng ta cùng ở trong một vườn gia đình, vợ chồng là những loài hoa đặc biệt tỏa sắc và hương khác nhau, mỗi người được tự do phát triển hương sắc của mình. Nhưng chỉ cần đừng tạo khổ cho vợ hoặc cho chồng thì gia đình đó có đa màu sắc, đa hương thơm của vợ chồng. Chân lý là ở chỗ đó các bạn ơi, các bạn không thể tìm được người nào mà thuận với mình hết trong cuộc đời, các bạn không thể tìm được một người chồng hoặc người vợ mà gọi là có được tất cả những gì bạn mong muốn, phù hợp với mình. Hãy để cho họ là hoa hồng, mình là hoa cúc hoặc mình là hoa sen, họ là hoa gì đi nữa thì hai loài hoa này xứng đáng sống cùng và mọc lên chung trong một mảnh vườn.

Chúng ta đã từ bỏ cha mẹ để sống chung với trong cuộc sống tình nghĩa vợ chồng, chúng ta cần phải có một chân lý rằng hãy tôn trọng sự tự do, hãy tôn trọng sở thích, kiến thức và niềm vui của vợ chồng dù riêng biệt. Nhưng nhớ đừng tạo khổ cho vợ cũng đừng tạo khổ cho chồng thì hai loài hoa đó sẽ mọc cùng một vườn gia đình tỏa hương thơm ngào ngạt từ đó hạnh phúc biết bao. Đây là một ý tưởng tuyệt vời cho đời sống gia đình và áp dụng được trong gia đình như vậy rồi các bạn sẽ áp dụng nhân rộng hơn trong xã hội, trong tình bạn, tình người.

Chân lý hôm nay chúng ta quán chiếu là đừng tạo khổ cho nhau, chúng ta phải niệm niệm ở trong đầu, an trú trong hơi thở Chánh Niệm, trì mật chú Mu A Mu Sa để nhắc nhở ta không bao giờ tạo khổ cho nhau nữa, ta ngừng tạo khổ cho nhau, ta đừng tạo khổ cho nhau. Với ý tưởng như vậy hạnh phúc sẽ khởi nguồn trong cuộc sống hiện tại.

Các bạn, hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái chúng ta tiếp tục trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa để tiếp nhận tha lực Phật điển Từ Bi vào trong thân tâm của chúng ta để chúng ta ngừng và đừng tạo khổ cho nhau nữa để có được hạnh phúc.              

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con đừng tạo khổ cho nhau và khơi nguồn hạnh phúc. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành cám ơn tất cả các bạn đã đồng tu với Bảo Thành trong ngày hôm nay. Chúng ta đã cùng với nhau cộng hưởng năng lượng và đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật tới với chúng ta và chúng ta đồng nguyện ngừng tạo khổ cho nhau, chúng ta đừng tạo khổ cho nhau nữa để hạnh phúc tới với muôn người. Hãy ứng dụng chân lý này vào trong cuộc sống ngay trong ngày hôm nay để các bạn khơi nguồn hạnh phúc. Đặc biệt các bạn đang có một gia đình hạnh phúc giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ và ông bà hãy đừng tạo khổ cho nhau, đừng tạo khổ cho những người thân để chúng ta có hạnh phúc sống trong cuộc đời này.  

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng sanh đừng tạo khổ cho nhau và khơi nguồn hạnh phúc.

Chúng con nguyện hồi hướng công đức đồng tu hôm nay tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới để họ có được sự hòa bình và ngừng tạo khổ cho nhân loại, giữ được nền hòa bình bền vững bằng những chính sách phù hợp.

Chúng con cũng hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược, các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế cũng ngừng tạo khổ, nhưng san sẻ, yêu thương để mọi người mau lành bệnh và xin họ dùng trí tuệ có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts