Search

Bài 1067: Đứng Dậy – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn! Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào sự đồng tu mới với đề mục “Đứng dậy”. Tất cả chúng ta hãy đứng dậy sau những sự té ngã, những thử thách trầm luân, đau khổ, những bất hạnh, đau khổ tới với cuộc đời của chúng ta. Hai chữ “đứng dậy” thể hiện sự dõng mãnh của mỗi một con người, cần phải có một sự tập trung cao độ và cần có một sự tinh tấn chuyên cần. Đứng dậy không hẳn chỉ té rồi đứng nhưng chúng ta sau khi té xuống chúng ta đứng dậy như thế nào? Thất Bảo Huyền Môn sẽ giúp cho tất cả các bạn sẽ có một sự trở lại đứng dậy trên những đổ vỡ của cuộc đời từ vô lượng kiếp qua. Thất Bảo Huyền Môn, vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa có sức thần thông để chúng ta nương nhờ vào tha lực Phật điển đại Từ đại Bi đó đứng dậy, chúng ta đứng dậy thực sự trong Chánh Pháp để tu luyện tâm trong Chánh Niệm, để tiếp tục trên con đường trở về sự an lạc.

Các bạn, Thất Bảo Huyền Môn là Thiền Mật song tu, chúng ta an trú tâm vào hơi thở Chánh Niệm để có một đời sống Chánh Niệm đúng như Chánh Pháp của Đức Phật dạy. Là Phật tử khi có đời sống Chánh Niệm nhiếp thâu vào trong hơi thở Chánh Niệm và chúng ta nương vào đại Hùng đại Lực của vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để đón tiếp tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật ban rải xuống cho chúng ta. Tha lực Phật điển Từ Bi này là tư lương, là sức mạnh, là thần thông để nâng bước chân nhỏ bé, tội lỗi, lầm chấp của phàm phu như chúng ta, để chúng ta dõng mãnh trở về với sự an lạc tự tánh vốn có. Và để tiếp bước trên con đường đứng dậy đó mà trở về mỗi người chúng ta cần phải có một sự chuyên cần, cần có một sự phá vỡ tất cả những tập tục, thói quen, tập khí, những cái mà đã lăn trượt từ vô lượng kiếp qua tạo thành như là một phong tục tập quán của nghiệp chướng, bất thiện nghiệp do chính chúng ta tạo ra từ vô lượng kiếp, đó gọi là tập khí. Tập khí nói đúng hơn là thói quen mà chúng ta đã tạo ra bởi những sự suy nghĩ không đúng, nhận diện không đúng và rồi từ đó do những bất thiện nghiệp chúng ta tạo ra tạo thành một thói quen do nghiệp lực, bất thiện nghiệp nó dẫn đưa. Và lâu dần chúng ta đã chấp nhận coi như đó là một lẽ sống, một chân lý sống. Nhưng hôm nay các bạn và Bảo Thành đã có một sự nhận định rõ ràng, minh chứng rõ ràng rằng điều đó không phải là chân lý, bởi vì sao? Bởi chúng ta đã được soi dẫn bởi tha lực Phật điển, năng lượng yêu thương. Chúng ta có Trí Tuệ, chúng ta có năng lượng đứng dậy trên Trí Tuệ hiểu biết và chúng ta phát tâm cầu nguyện với tâm cầu Đạo Giác Ngộ, đồng hành với Phật để chúng ta có một cuộc đứng dậy thực sự. Đứng dậy sau những cơn đổ vỡ, gục ngã của chính mình gây ra. Thất Bảo Huyền Môn có sức thần thông giúp cho các bạn và Bảo Thành có sự đứng dậy vững mạnh, bền vững, chắc chắn để trở về.

Thất Bảo Huyền Môn chú trọng vào hơi thở. Để dưỡng cho thân này khỏe trong hơi thở của Thiền Định, trong hơi thở của Chánh Niệm này, các bạn nhớ là phải hít vô từ mũi. Khi các bạn hít vô từ mũi các bạn đưa xuống từ từ, hơi thở dài hay ngắn là tùy vào sức khỏe của bạn, sức hít thở của các bạn. Đừng cố hít quá dài, cũng đừng hít quá ngắn, hít vừa vừa, rồi sau dần chúng ta tăng lên, tăng lên đến khi chúng ta có thể hít dài hơn, lâu hơn, nhiều hơi hơn, càng tốt nhưng đó phải trải qua công phu tu tập. Hiện tại chúng ta hít vừa sức của mình để đừng có gắng quá, nó sẽ mệt. Các bạn hít vô rồi các bạn đưa xuống phổi, từ từ đưa xuống Đan điền Khí hải, hai huyệt này rất quan trọng. Khi đưa xuống dưới này, các bạn phình bụng từ từ để dẫn hơi xuống. Nhớ là khi hít vào các bạn phình bụng từ từ, như các bạn thổi bong bóng vậy đó, thổi hơi tới đâu bong bóng phình tới đó để chứa hơi. Bụng như bong bóng phình ra từ từ cùng lúc với các bạn hít vào, để dung nạp chân khí vào dưới huyệt Đan điền và Khí hải. Ở nơi đó các bạn khi hít xong ngưng tụ ở đó chừng 3 giây, rồi các bạn thở từ từ. Khi các bạn thở từ từ các bạn hóp bụng lại cũng rất từ từ, trong khi thở và hóp bụng đó các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa đều và dài cùng với hơi thở, từ lúc khởi xuất cho tới khi kết thúc. Một chu kỳ như vậy các bạn sẽ tăng thêm nguyên khí, nội lực tích trữ ở trong người và cộng thêm với diệu lực của vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa mà các bạn tiếp được tha lực Phật điển tác động vô. Ngay khi đó toàn thân các bạn sẽ bị rung chấn, toàn thân các bạn sẽ bị chấn động, rung chuyển bởi năng lượng tự thể tác động vào và như vậy các bạn cảm giác được, cảm nhận được năng lượng chuyển động ở trong thân.

Thân của chúng ta là thể động, bởi toàn thân kết cấu do những tế bào, các tế bào luôn chuyển động. Chúng ta dù có gồng cứng tới đâu, giữ cứng tới đâu, thì các tế bào luôn luôn chuyển động đó là sự vận hành tự nhiên để bảo vệ sức khỏe và sự trẻ trung của tế bào, để cho nó luôn luôn vững chắc, tươi trẻ và thọ. Chúng ta không cần kềm hãm trong Thất Bảo Huyền Môn, sau khi chúng ta ngồi rồi chúng ta không cần phải giữ đứng người, chỉ khởi đầu thì giữ đứng còn khi năng lượng tác động vô thân của các bạn nhúc nhích từ phải qua trái, từ đằng trước tới đằng sau các bạn chỉ cần tọa thiền cho vững để không bị đổ, rồi từ đó để cho năng lượng di chuyển như con thuyền đặt trên mặt nước. Thuyền bản thân nó là vững không bao giờ đổ, bởi giữ được sự thăng bằng, tuy nhiên nước sẽ đưa con thuyền sóng sánh theo sóng của nước từ trái qua phải, từ phải qua trái đó là sự tự nhiên. Thân xác của các bạn sẽ được di chuyển một cách tự nhiên. Cứ để như vậy, nhưng cái tâm của các bạn như như bất động. Tại sao tâm bất động? Tâm là thể tịnh, thân là thể động, thân động tâm tịnh. Tâm tịnh ở trong sự an trú nơi hơi thở Chánh Niệm và mật chú Mu A Mu Sa tâm của các bạn không bị lôi kéo bởi những dòng tư tưởng, suy nghĩ lôi kéo tính toán, lo âu hàng ngày. Nó được dừng trong hơi thở Chánh Niệm, trong hơi thở của hiện tại và trong năng lượng của mật chú Mu A Mu Sa. Tha lực đó tác động vào, nên tâm của các bạn có đề mục để an trú, để theo dõi, để trụ lại ở nơi đó. Nhưng thân động để làm sao như dòng nước chảy bồi đắp phù sa, tăng thêm năng lượng cho cơ thể, khai mở huyệt đạo, khai mở Luân Xa và đả thông kinh mạch, giúp cho thân xác của các bạn được khỏe mạnh. Đó là điều cần thiết, cho nên chúng ta không nên cứng ngắc trong tất cả những gì đã được nghe, được thấy mà chúng ta hãy trải nghiệm để thấy được sự bổ ích, sự lợi lạc khi chúng ta tu tập Pháp môn Thiền Thất Bảo Huyền Môn.

Mời các bạn chúng ta đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi chúng ta khởi đầu vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa bằng Từ Bi và Trí Tuệ:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con đứng dậy sau khi vấp ngã bởi mê lầm. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn Thiền Mật song tu. Trong Pháp môn này chúng ta có sự tương tác giữa tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật, gắn kết tác động tuôn chảy vào thân tâm của chúng ta. Nguồn tha lực Phật điển này mỗi một hành giả hay các bạn tu tập an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa đều đón nhận được tha lực Phật điển này. Năng lượng này tác động vào thân tâm các bạn đều cảm giác được, cảm nhận được. Chính nguồn năng lượng siêu thế này giúp cho chúng ta đứng dậy được trên tất cả những đổ vỡ, những gục ngã, những lầm chấp, những tội lỗi, những nghiệp chướng từ vô thỉ vô chung chúng ta đã tạo ra. Sức mạnh của tha lực Phật điển, năng lượng yêu thương của mười phương Chư Phật sẽ giúp cho chúng ta đứng lên, đứng dậy vững chắc không bao giờ té. Đây là một sự thực, năng lượng tình yêu của Chư Phật, năng lượng Từ Bi của Chư Phật có sức mạnh thần thông giúp cho tất cả mọi chúng sanh khi nghe được, khi đón nhận được đều có một sức mạnh thần thông đứng dậy. Có một câu chuyện trong kinh thời Đức Phật được minh chứng rõ ràng đó là ông Vô Não. Ông Vô Não là một tướng cướp, một kẻ sát nhân thời Đức Phật, ông ta giết hàng trăm người, ông ta giết thật là nhiều. Theo như kinh ông ta đã giết tới 999 người chỉ cần một người nữa là đủ ngàn. Thói quen của tội lỗi, sự mặc cảm tự ti và lầm chấp của ông ta là căm thù sự sống của loài người, giết người chặt ngón tay và lấy ngón tay đó đeo lên trên cổ. Ông ta không thể trở về nữa, bởi nghiệp lực gian ác, tàn sát chúng sanh đã lôi kéo mất đi Trí Tuệ.

Các bạn thân mến, vậy đó mà khi ông ta gặp được Phật ông ta dí theo giết Phật, Phật chỉ cần nói có hai tiếng “hãy ngưng” và “đứng dậy”. Âm thanh từ ái truyền tải năng lượng Từ Bi của Đấng Giác Ngộ là Đức Phật, là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, năng lượng Từ Bi đó làm chấn động tâm can của ông Vô Não. Bao nhiêu tội lỗi giết người sát sanh, bao nhiêu lầm chấp lạc đường đều chấn động hết và rụng rơi không còn chút nào ở trong tâm não của ông ta. Chính trong tiếng gọi mời đứng dậy và dừng lại những tội ác, hãy dừng việc ác và đứng dậy, ông Vô Não đã đón nhận được tình yêu, lòng Từ Bi, năng lượng siêu thế của Đức Thế Tôn, bởi vậy ông ta đã tỉnh ngộ và ông ta đã đứng dậy. Ông ta đứng dậy và đi theo Phật để chuyển hóa nghiệp chướng và sau này chứng đắc. Chúng ta không đến nỗi tội lỗi như ông Vô Não, chúng ta có sát sanh nhưng chưa bao giờ giết người trong kiếp này. Có lẽ trong vô lượng kiếp trước ta có thể có nhưng so với ông Vô Não thì chúng ta có lẽ không đến nỗi. Chúng ta so lại một chút xíu, ta cũng như ông Vô Não là chúng ta được lời của Đức Thế Tôn truyền vào thân xác của chúng ta qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Và chúng ta được Đức Thế Tôn truyền tới năng lượng Phật điển Từ Bi siêu thế, âm thanh của năng lượng Từ Bi siêu thế, tha lực Phật điển đó đã nói chúng ta hãy dừng mọi việc ác và đứng dậy trên tất cả những đống đổ vỡ của nghiệp chướng, tội lỗi do chính ta tạo ra. Điều khác biệt là nếu chúng ta cũng nghe như ông Vô Não biết đứng dậy thì chúng ta có sự chứng đắc. Chúng ta thực sự đã nghe bởi nếu không nghe chúng ta đâu có tu luyện. Ta đã nghe được tiếng mời gọi của Thế Tôn qua tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi truyền vào thân tâm khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Bởi thế mỗi người thường tinh tấn tu luyện tâm qua những tháng ngày qua, bằng Pháp môn Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta thực sự đã đứng dậy rồi, chúng ta đứng dậy, đứng vững, đứng chắc. Và chúng ta đã đứng lên để trở thành người con Phật hiện tại trong giây phút này để trở về, làm một cuộc trở về, đứng dậy để trở về.

Các bạn thân mến, các bạn nhìn rõ được điều Bảo Thành vừa nói hay không? Chúng ta đã đón nhận được rồi, mỗi một các bạn khi tu tập Thất Bảo Huyền Môn, các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, các bạn liền gắn kết với tha lực Phật điển, năng lượng đại Từ đại Bi của Đức Thế Tôn. Chính tha lực Phật điển, năng lượng siêu thế Từ Bi của Đức Thế Tôn đã chuyển hóa cuộc đời, đã nâng đỡ, đã giúp cho chúng ta biết dừng lại tất cả những nghiệp ác và biết đứng dậy trong những tảng núi nghiệp chướng trong vô lượng kiếp qua chúng ta đã tạo ra, vượt qua mọi chướng ngại để trở về, trở về với Phật. Và nhớ, khi ông Vô Não đã nghe lời của Phật, đứng dậy, quỳ và quy y theo Phật thì ông ta được theo Đức Thế Tôn, được đồng hành với Thế Tôn để tu tới sự chứng ngộ. Ta không khác gì ông Vô Não, dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn nhưng năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển của Phật vẫn gần với chúng ta, và chúng ta đã nghe lời kêu gọi của Phật, đã dừng mọi việc ác và đứng dậy trong sự gục ngã của nghiệp chướng tội lỗi của chính mình. Và chúng ta không cô đơn, đơn độc một mình, chúng ta cũng như Vô Não đồng hành với Phật và Phật đang an trú trong tâm khảm, trên đảnh đầu của chúng ta. Mỗi một ngày chúng ta sống dậy là Phật hiện tiền, mỗi một bước chân đi có Phật đồng hành, mỗi một lời nói có Phật cùng ở đó để chứng minh cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang đồng hành với Phật, chúng ta đã dừng việc ác để đứng dậy và đồng hành với Phật không khác gì ông Vô Não. Chúng ta sẽ đi tới sự chứng ngộ, chúng ta sẽ đi tới sự Giác Ngộ nhưng phải hiểu được lý lẽ như vậy để sự Giác Ngộ của chúng ta mới có được sự viên thông. Và chúng ta cũng thấy được rằng, cái cao quý của mỗi một con người nhỏ bé, tội lỗi như chúng ta ở chỗ là vừa đủ phước báu, để lãnh nhận pháp ấn Thất Bảo Huyền Môn, để an trú trong hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa, và đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi yêu thương siêu thế của Đức Bổn Sư, để tác động vào cuộc đời, biết dừng mọi nghiệp ác và biết đứng dậy để trở về. Hãy đứng dậy, hãy đứng dậy để trở về, hãy dừng mọi nghiệp ác. Đối với các bạn nào mới nghe hôm nay, các bạn đi vào con đường tu tập Thất Bảo Huyền Môn. Các bạn bắt đầu một giai đoạn mới, một giai đoạn của một sự ngừng hết nghiệp ác, đứng dậy và đón tiếp tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi siêu thế của Phật, để trở về với Chân Như Tự Tại và Phật Tánh. Y như ông Vô Não, dù có tội lỗi tới đâu nhưng khi nghe được lời của Thế Tôn mời gọi đã biết dừng và đứng dậy. Chúng ta khi tu tập Thất Bảo Huyền Môn chúng ta sẽ biết dừng mọi nghiệp ác, và chúng ta sẽ biết đứng dậy vững chắc theo lời mời gọi của Phật để cùng đồng hành với Phật trên con đường chuyển hóa nội tâm, để thay đổi cuộc sống tiến tới sự an lạc. Có một câu chuyện kể như vầy:                           

Có một nhà buôn và chuyến buôn đầu tiên anh ta bị lỗ 50%. Anh ta buồn vô cùng, và người ta nói số mệnh của anh ta không bao giờ thành công. Hàng xóm, người quen luôn nói như vậy. Anh ta rất là buồn, nhưng còn 50% vốn trong chuyến thứ hai anh ta bỏ hết 50% đó để buôn nhưng cũng thất bại và mất hết vốn. Như vậy sự gục ngã đã tới, lần buôn thứ hai đã chứng minh rằng anh ta không phải là người thành công. Gục ngã, anh ta bỏ đi, buồn lắm và nằm ở dưới gốc cây. Trong khi nằm ở dưới gốc cây anh ta nghe một âm thanh nhẹ nhàng lọt vào trong tâm rằng hãy đứng dậy bởi con còn thật nhiều cơ hội. Anh này nghe nghĩ rằng chắc sau hai, ba lần thất bại hết vốn liếng thì sự mong muốn thành công nó vang vọng trong tâm, rồi anh ta mệt mỏi, chán đời, nhắm mắt ngủ. Trong khi anh ta ngủ ở dưới gốc cây lớn đó, có một cái quả nó rụng xuống và nó bể đôi ra. Cái mũ của nó dính vào áo của anh ta, trở thành một màu đen và khi về nhà anh ta buồn lắm, buôn mất hết rồi còn chiếc áo nay nó bị màu đen dính vào anh ta giặt hoài mà không ra. Rồi anh ta buồn anh ta tính quẳng cái áo đi nhưng chợt một tư tưởng nó tới. Màu đen của trái đó rớt xuống nó không thể phai được, vậy thì ta làm gì với màu đen khi dính vào áo đây? Và cuối cùng anh ta nhận ra rằng chính cái quả đó nó có mủ màu đen và màu đen này có thể dùng để nhuộm quần áo thành màu đen. Thế là anh ta mở một xưởng nhuộm, lấy mủ của cây đó để nhuộm tất cả các loại vải thô thành một màu đen cứng và bền. Tại vì màu đen này nó đặc biệt không những trở thành màu đen, đen tuyền, đen bóng mà nó còn giữ cho vải bền vững. Từ đó anh ta hái trái cây về làm chất liệu để nhuộm quần áo. Cái sự nhuộm vải và quần áo của anh ta phát triển và anh ta trở thành một vị tài phú sau nhiều lần đổ vỡ tưởng chừng không còn cơ hội.

Câu chuyện này là câu chuyện có thật, các bạn ơi chúng ta đã nhiều lần đổ vỡ trong cuộc đời. Đổ vỡ về nhiều phương diện từ khi tuổi mới lớn, trưởng thành lúc 13, 14, 18 tuổi cho tới lớn như bây giờ, chúng ta có sự đổ vỡ về tinh thần, thể chất và tâm linh. Nói xa hơn là chúng ta đã đổ vỡ nhiều kiếp rồi, nên cứ bị nhốt hoài trong sáu nẻo Luân Hồi, trong đau khổ. Nhưng ở trong tâm thức của chúng ta vẫn còn nghe được tiếng mời gọi của Thế Tôn. Đặc biệt nhất là hôm nay, tiếng mời gọi của Đức Bổn Sư, của Đức Phật đã vang vọng vào thềm tâm thức của chúng ta và mời gọi chúng ta đứng dậy. Sau một sự rơi xuống không phải là một cái quả có chất màu đen để nhuộm quần áo, mà là một sự trao truyền Phật điển, tha lực Từ Bi. Các bạn nhớ chúng ta không phải như nhà buôn thất bại, sợ hãi nằm dưới gốc cây, rồi vô tình trái cây rụng xuống và vô tình biết được rằng đó là cái màu có thể nhuộm quần áo. Chúng ta đã có đủ phước báu, chúng ta hiểu được Phật Pháp, quy y Phật Pháp Tăng, tin sâu vào Nhân Quả, giữ năm giới, hành thập thiện và chúng ta có phước báu để tiếp cận, đón nhận Thất Bảo Huyền Môn vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Và ở đó không phải ngẫu nhiên nó rơi xuống, mà chính Đức Thế Tôn đã truyền xuống, đã gửi xuống, đã ban rải xuống cho mỗi người chúng ta tha lực Phật điển, năng lượng yêu thương.

Các bạn, cao quý biết chừng nào, thật là cao quý. Các bạn cứ nhìn ra đi, ở trong gia đình các bạn có bao nhiêu người lĩnh hội được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Nhân rộng ra, trong bạn bè của các bạn, ai có thể là người được Đức Phật trao truyền tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Nhân rộng ra xã hội nữa và chúng ta thấy biết bao nhiêu con người còn đang chạy theo vật chất, tiền tài, danh vọng và địa vị. Điều đó không phải chúng ta đi ngược lại và ta không cần, nhưng nó chỉ là phương tiện mà thôi. Phương tiện cần có nhiều để sử dụng cho cuộc sống, san sẻ với nhiều người khác trong kiếp người. Nhưng cứu cánh của mỗi người chúng ta là có đón nhận được cái ơn kêu gọi, mời gọi của Thế Tôn để trao truyền cho chúng ta tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa không. Nhìn đi, những người chúng ta quen biết có ai đang thực tập với ta? Như vậy từ đó ta thấy ta có phước báu và may mắn vô cùng. Ta đã được Phật tới trong cuộc đời, và ta đã được thay đổi bởi năng lượng Từ Bi đó để chúng ta không xoay lưng lại với Phật. Chúng ta đã nhìn Phật, chúng ta đã đón Phật, chúng ta đã rước Phật vào thân tâm của chúng ta. “Đứng dậy để trở về” đây là đề mục chúng ta quán chiếu ngày hôm nay. Chúng ta đứng dậy được là bởi vì chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Lời kêu gọi của Phật, lời mời gọi của Phật là hãy đồng hành với Phật trên miền an lạc để trở về với Chân Như Tự Tánh, để chuyển hóa tất cả mọi nghiệp chướng và tội lỗi của ta, cũng như hồi hướng cho những người khác để họ cũng làm một cuộc đứng dậy để trở về trong niềm hoan hỷ, hạnh phúc.

Các bạn, rất quan trọng, nhận ra được điều này các bạn vui và hạnh phúc vô cùng, bởi các bạn đã trở thành như ông Vô Não, và các bạn đã trở thành như anh chàng đi buôn. Anh ta nằm xuống như muốn chết đi sau nhiều lần thất bại, rồi vô tình trái cây rụng xuống, trong trái cây đó có mủ màu đen. Cây này tiếng Mỹ gọi là Black Walnut, cây này thực sự nó có mủ màu đen. Mủ đó anh ta đem đi nhuộm vải và trở thành một vị đại phú sau này. Chúng ta trong cuộc đời lầm chấp đang vất vưởng, gục ngã, nằm trên lề đường của nghiệp chướng hiện tại. Và không phải vô tình mà Đức Phật đã cố tình ghé ngang qua chỗ ta, nằm như một kẻ lang thang vô định, không nhà cửa, ăn mày, ăn xin, nghèo khổ đó, để đổ xuống cuộc đời chúng ta, để ban rải xuống cuộc đời chúng ta vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, để chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Từ đó nó đã chuyển sạch, nó đã rửa sạch tội lỗi và nghiệp chướng của chúng ta. Anh chàng kia nhìn thấy mủ đen biến thành chất để nhuộm, chúng ta đón nhận nước Cam Lồ Tịnh Thủy, năng lượng Từ Bi để tẩy rửa tội lỗi, để tẩy rửa lầm chấp, để tẩy rửa nghiệp chướng. Cao quý vô cùng! Bao nhiêu các bạn mà chúng ta có được, ai là người đồng hành được cùng với Pháp môn này? Ai biết về đời sống của Phật Pháp cao quý như chúng ta? Không có là bao. Mà chúng ta đã được Cam Lồ, năng lượng tha lực Phật điển Từ Bi chảy vào cuộc đời rồi thì hãy đứng dậy để trở về.

Các bạn có biết không ở bên Mỹ này có một câu chuyện kể thật là rõ đó là một người ở tiểu bang Louisiana, anh ta lên là William. Anh ta đã bị bắt bỏ vào tù trong 37 năm bởi vì tội hại người. Nhưng vào 37 năm trước, kỹ thuật chưa có đầy đủ nên chỉ dựa theo những lời khai nên anh ta bị tù chung thân. Trong những năm tháng ở trong tù anh ta không tuyệt vọng, anh la luôn ca hát, ngợi khen Đấng mà anh ta tin tưởng. Rồi năm 2019 do kỹ thuật thử ADN đã được phát triển, người ta lục lại hồ sơ và thử ADN hóa ra không phải là anh ta, anh ta được thả và tự do. Sau 37 năm nhốt lầm ở trong tù, nhờ kỹ thuật ADN anh ta được tự do. Anh ta đã trở thành một ca sĩ và đi thi những cuộc thi tiếng hát của nước Mỹ, bởi trong những năm tháng ở trong tù anh ta đã hát để ca ngợi Đấng anh ta tôn thờ. Các bạn thân mến, niềm tin đã đưa anh ta tới sự giải thoát, kỹ thuật ADN đã chứng minh cho anh ta vô tội. Còn chúng ta, chúng ta đã tự nhốt mình trong ngục tù của tội lỗi, chúng ta đã tự kềm hãm, còng chân tay, tròng cổ ở trong Tam Đồ khổ Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh bởi ba cái còng thật lớn đó là Tham Sân Si. Bởi vì chúng ta không biết đường thoát ra, bởi vì chúng ta không có được một kỹ thuật lớn thử ADN để biết rằng chúng ta không phải là tội lỗi, biết rằng chúng ta không phải thuộc về Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Nhưng cũng may thay, năm nay 2020 các bạn đồng tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta nhờ vào pháp phương tiện kỳ diệu vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa Thất Bảo Huyền Môn, để chúng ta thử lại và thấy rằng chúng ta vẫn còn có ADN của Phật ở trong lòng. Chúng ta đã thấy được chúng ta không phải là con của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, của lục đạo Luân Hồi mà chúng ta là con của Phật. Ta không phạm tội, để ta phải tự nhốt ta vào trong đó, ta đã thử DNA bằng Thất Bảo Huyền Môn, ta đã đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Đấng Từ Tôn Bổn Sư Thích Ca truyền vào trong ta. Và ta đã nhận ra DNA của ta không thuộc về sáu nẻo Luân Hồi, chúng ta thuộc về cảnh giới Niết Bàn tịch tĩnh, an nhiên và tự tại. Nên mỗi người chúng ta đã tự đứng dậy và làm một cuộc trở về bởi đã thử DNA rồi, ta không thuộc về những dòng tộc của sáu nẻo Luân Hồi, ta không phải như vậy mà phải tự nhốt mình trong Tam Đồ khổ Tham Sân Si nữa.

Chúng ta đứng dậy để trở về bởi kỹ thuật cao siêu của Đức Bổn Sư, Bậc Đại Giác Đại Ngộ qua Pháp môn Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn truyền cho chúng ta vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Chúng ta đã thử qua và chúng ta đã đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi yêu thương. Chúng ta thấy trong thân kiếp mà bao nhiêu đời kiếp qua bị nhốt trong Tam Đồ khổ đó bị ngục tù, bị giam hãm, kềm hãm. Nay thử DNA đón nhận được tha lực yêu thương của Phật, thấy rằng trong ta có Phật Tánh và ta đã quay về với Phật và nhận Phật là cha, là Thầy, là người đồng hành trên con đường đi đến sự Giác Ngộ. Các bạn, đây là yếu tố quan trọng, các bạn phải tự mở những cái còng, những sợi dây xích, những cái gì đó tròng cổ các bạn trong Tham Sân Si để các bạn bước ra, để ánh sáng Trí Tuệ dưới tòa sen Giác Ngộ của Phật các bạn đón nhận tha lực Phật điển. Ta đã thử DNA rồi, ta đã thử qua sự tập luyện, tu luyện Thất Bảo Huyền Môn, Thiền Mật song tu và với vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, ta đã đón nhận được phép thử mầu nhiệm, là được trao truyền tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, năng lượng này đã tràn đầy, đã đổ vào, đã ban vào, đã có ở trong ta và ta đã nhận ra ta không thuộc về Tam Đồ khổ, ta không thuộc về lục đạo Luân Hồi. Ta thuộc về cõi Niết Bàn an lạc mà ở đó Đức Phật đang chờ ta, ta phải làm một cuộc đứng dậy để trở về để không tự nhốt mình trong Tham Sân Si nữa.

Ta đã được thử DNA, ta đã được giải thoát, ta đã được tự do, ta phải đứng dậy, ta dừng mọi nghiệp ác mà đứng dậy như ông Vô Não. Ta nuôi một hy vọng như anh chàng đi buôn nằm dưới gốc cây để vực thân dậy trở thành người đại phú. Ta như anh người Mỹ bị nhốt trong tù 37 năm nhưng không quên cầu nguyện, ta đã cầu nguyện, ta cầu nguyện như thế nào? Ta nguyện xin Chư Phật mười phương ban rải tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi tới muôn loài chúng sanh. Ta đã ca khúc ca đó, ta đã cầu nguyện với tâm cầu giải thoát như vậy và rồi chúng ta đã được phép thử qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa và chúng ta đã thực sự đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi vào thân tâm. Ta đã thấy rõ ta là con Phật, ta là đệ tử Phật, ta đã quy y Phật Pháp Tăng, ta đã hiểu được Nhân Quả, ta tin sâu vào điều đó, và ta giữ được năm giới rồi, hành pháp thiện rồi thì vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa sẽ là chìa khóa, sẽ là sức mạnh, sẽ là thần thông để chúng ta dừng mọi nghiệp ác mà đứng dậy để trở về. 

Mời các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi. Chúng ta cùng bắt đầu:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con biết dừng mọi nghiệp ác đứng dậy sau những lầm chấp và vấp ngã. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú.

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn lại vừa trì 7 biến nữa vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Các bạn thân mến, chúng ta đã như ông Vô Não từ vô lượng kiếp qua lầm chấp trong tội lỗi và si mê. Chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu nghiệp chướng nhưng Phật không bỏ ta, Phật không rời xa ta. Phật đã gọi ta và nói cho chúng ta biết rằng phải dừng, phải dừng mọi nghiệp ác. Chúng ta đã dừng nghiệp ác, bởi tin sâu vào Nhân Quả, hành thập thiện. Phật đã mời gọi chúng ta hãy đứng dậy và trở về. Ta đã đứng dậy, bởi ta đã đón nhận được lời mời của Phật, lời khai thị của Phật và Phật đã trao truyền cho chúng ta vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Ta đón nhận được dấu ấn Từ Bi của Phật qua tha lực Phật điển ban rải và truyền vào thân tâm của chúng ta. Năng lượng này mỗi người chúng ta đều cảm nhận qua hơi thở Chánh Niệm vào ra và trì vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta không còn sợ hãi như người ở trong tù bị nhốt trong vô lượng kiếp bởi Tham Sân Si, bởi nhận lầm, bởi thấy không còn con đường nào thoát ra được, và bởi vì chúng ta đã quen với những phong tục, những suy nghĩ của lầm chấp. Nhưng hôm nay với ánh sáng của Trí Tuệ mười phương Chư Phật, chúng ta đã được chiếu vào trong tâm thức sự nhận xét rõ ràng bởi tha lực Phật điển Từ Bi. Nên chúng ta nhận rõ nơi đó không phải của ta. Chánh Niệm đời sống, Chánh Niệm trong hơi thở đón nhận được tha lực Phật điển đã giúp cho chúng ta tìm lại được chính mình và nghe theo Phật dừng mọi điều ác, nghiệp ác và hành thập thiện để chúng ta đứng dậy vững chắc trở về.

Chúng ta không như anh nhà buôn kia vô tình trái cây rớt xuống mới tìm ra phương thức. Chúng ta thực sự có tâm cầu Đạo Giác Ngộ, chúng ta thực sự đã có tự lực như vậy và chúng ta đã dấn thân đi tầm cầu Đạo Giác Ngộ, và có nhân duyên thọ được pháp Thất Bảo Huyền Môn, để qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển. Chúng ta có sự tự lực rõ ràng đứng dậy chứ không phải nằm dưới gốc cây. Anh kia vẫn còn chút may mắn nên trái cây rụng xuống và nhận ra phương pháp làm ăn lớn. Chúng ta không phải là người may mắn, mà chúng ta là người có phước báu để được truyền pháp và được thọ pháp Thất Bảo, hành pháp Thất Bảo để đi đến sự chứng ngộ được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi trong cuộc sống. Đây là sự trải nghiệm bởi phước báu do tinh thần tự cầu Đạo Giác Ngộ, tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, Nhân Quả và chúng ta giữ năm giới, hành thập thiện. Phước báu đó đã giúp cho chúng ta trưởng thành vững chắc, đứng dậy và đã xứng đáng để lãnh nhận tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật vào trong tâm hồn, thân xác của chúng ta.

Các bạn, chúng ta đã dừng được việc ác, chúng ta đã đứng dậy rồi, chúng ta hãy đi để trở về. Các bạn, chúng ta trên con đường đã được đứng dậy, đã dừng hết nghiệp ác trở về. Nhìn rộng ra một chút xíu, có những ai còn đang lạc đường ngoài kia, còn đang tự nhốt mình vào Tham Sân Si và đang bị đọa đày trong ngục tối, chưa có được phương pháp thử, tìm hiểu và nhận ra được những tội lỗi của bản thân để dừng nghiệp ác tiến về sự an lạc. Chúng ta hãy hồi hướng cho họ. Chúng ta hãy nghĩ đến họ. Chúng ta hãy mở rộng vòng tay ra. Chúng ta hãy mang kỹ thuật tối cao của Phật, kỹ thuật thử DNA, kỹ thuật vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để cho họ được một lần thử và lãnh nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi vào thân tâm. Để họ thấy rằng họ không phải là con cháu của Ma Vương, không phải là con cháu của Ngạ Quỷ, của Địa Ngục, Súc Sanh, của sáu nẻo Luân Hồi. Họ là con của Phật, họ dừng nghiệp ác, họ đứng dậy và trở về. Vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa còn có được công năng hỗ trợ cho mỗi người nếu chúng ta biết hồi hướng cho tất cả những người sống với chúng ta để họ có thể có được năng lượng Từ Bi của Phật đứng dậy sau những vấp ngã của cuộc đời, sau những lầm chấp của cuộc đời, sau những sai trái và tội lỗi.

Các bạn nhớ, Bảo Thành và các bạn cùng với muôn người chỉ là chúng sanh, chỉ là con người. Đã là con người thì không ai hoàn hảo, đã là con người thì ai không lầm chấp, tội lỗi. Đã là con người thì không ai mà không yếu đuối, tạo nghiệp hết. Chúng ta đều tạo nghiệp, đều lầm chấp, đều tội lỗi, đều là những kẻ có tội, nhưng chúng ta vẫn được Phật tới trong cuộc đời gõ cửa tâm linh. Chúng ta đã nghe lời Phật và mở cửa đón rước Ngài vào cuộc đời của chúng ta. Chúng ta làm gì đây để những người xung quanh ta, những người gần gũi ta, tạo nhân duyên gì đây để cho một mai họ cũng nghe được lời mời của Phật. Họ cũng mở cửa tâm linh để đón Phật vào cuộc đời của họ. Và để họ đón nhận được vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, để đón nhận được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Để từ chất liệu năng lượng Từ Bi này, cảm hóa đời sống của họ, để họ nhận ra họ không phải là con cháu của tội lỗi, họ không phải là người bị đọa vào Tam Đồ khổ. Mà họ là con Phật, là đệ tử Phật, là những con người có những dòng máu thanh cao, thanh tịnh từ mười phương Chư Phật. Các bạn, chúng ta phải hãnh diện để dừng nghiệp ác mà đứng dậy, bởi chúng ta đã có bàn tay của Phật dìu dắt chúng ta. Chúng ta đã có Phật ở trong tâm, chúng ta đã có Phật ở trên đảnh đầu, chúng ta đã có Phật ở trong đời sống, chúng ta đã có Phật ở trong gia đình, và mọi sinh hoạt của chúng ta. Hãy mang Phật tới với tất cả mọi người bằng đời sống của chính mình, đời sống hành Bồ Tát Đạo, đời sống có giới hạnh, đời sống có niềm tin vào Tam Bảo. Đời sống có công phu tu luyện miên mật trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, đời sống có tràn đầy tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, để lòng nhân ái Từ Bi của chúng ta sẽ được thể hiện trong mỗi ngày, mỗi giờ phút của cuộc sống. Các bạn, đời sống của chúng ta là dấu chỉ của tình yêu, là dấu chỉ của năng lượng Từ Bi của Phật đã ban rải vào cuộc đời của chúng ta.

Mời các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào bàn tay trái Từ Bi để chúng ta thở 7 biến nữa.               

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con biết dừng mọi nghiệp ác và đứng dậy sau nhiều lầm chấp và vấp ngã. Các bạn hít vào bằng mũi, phình bụng. Các bạn thở từ từ, hóp bụng, trì mật chú.

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn, chúng ta vừa đồng tu với nhau một tiếng đồng hồ. Các bạn thân mến, chúng ta đã trì vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa 21 biến. Trong những giây phút vừa qua Bảo Thành và các bạn đã đón nhận được tràn đầy năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển siêu thế của Phật vào trong thân tâm để nuôi dưỡng tánh thiện của mình, để chúng ta biết dừng mọi nghiệp ác và đứng dậy sau nhiều lầm chấp và vấp ngã, để trở về với Tự Tánh và Chân Như. Ta đã đứng dậy, ta đã dừng nghiệp ác, hãy nghĩ tới những người ta thương yêu, hãy hồi hướng cho tất cả, để những người đó cũng qua một phước báu, nhân duyên nào đó để họ lãnh nhận được năng lượng Từ Bi của Phật để dừng mọi nghiệp ác đứng dậy mà trở về trong sự an lạc.

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả mọi loài chúng sanh đều biết dừng hết mọi nghiệp ác, đứng dậy sau nhiều lầm chấp và đổ vỡ, để trở về với tánh Phật.

Sự đồng tu hôm nay nếu tạo được chút phước báu nào, chúng con cũng hoan hỷ hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới cũng biết đứng dậy dừng mọi nghiệp ác tạo cho thế giới nền hòa bình vững chắc.

Chúng con cũng hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược để họ có trí tuệ có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch.

 Hồi hướng cho các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới có Trí Tuệ, tình yêu thương chữa lành tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts