Search

Bài 1060: Bão Tố Rồi Sẽ Qua – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn với Bảo Thành hôm nay.

Các bạn thân mến, ở trên đời bất cứ một việc gì chúng ta làm chúng ta cũng cần tinh tấn và siêng năng. Chúng ta cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần mới có thể thông thạo được. Bất cứ một việc gì cũng phải hành xử như vậy, từ lời nói, sự học cho tới tất cả mọi môn học ở trên đời, đặc biệt nhất là con đường tu học tìm cầu Đạo Giải Thoát. Chúng ta phải có một lịch trình rõ ràng và một sự dấn thân tinh tấn trên con đường đó mới có thể thành tựu được sự an lạc ở trong cuộc đời này. Bởi vì chúng ta đang sống trong cuộc đời mang kiếp người sẽ gặp nhiều những thử thách, sẽ gặp nhiều những biến cố bất chợt xảy ra không như ý. Những biến cố như vậy sẽ làm cho chúng ta không được hài lòng và từ đó phiền não sẽ dâng trào.

Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn Thiền với Mật song hành với nhau. Dùng Thiền hơi thở Chánh Niệm để nhiếp tâm của chúng ta an trú trong Chánh Niệm, trong Chánh Pháp của Như Lai. Và dùng mật chú thần thông để giúp cho hơi thở Chánh Niệm ta an trú đó sẽ làm trong suốt thân tâm của chúng ta và gắn kết chúng ta với tha lực Phật điển Từ Bi của mười phương Chư Phật. Tha lực và hơi thở Chánh Niệm song hành với nhau, trợ lực giúp cho chúng ta thấy rõ được tất cả các pháp Sanh Diệt hiện hữu trong cuộc đời làm người, chúng ta có một quyết định rõ ràng, hiểu thấu được Nhân Quả Thiện Ác, từ bỏ nhân Ác gieo nhiều nhân Thiện để chúng ta tăng trưởng phước báu, giữ giới, hành thiện, tin sâu vào Nhân Quả, chúng ta sẽ thành tựu được pháp an lạc.

Trong khi thực tập Pháp môn này, chúng ta nhớ hơi thở phải được hít vào từ mũi. Từ mũi, chúng ta đưa sâu xuống dưới phổi, từ từ xuống dưới Đan điền và Khí hải. Một hơi thở dài hay ngắn là tùy vào sức lực của mỗi một người chúng ta. Hơi thở cần phải hít vào thật là đều. Chúng ta không nên hít thở thật là nhanh rồi giữ ở dưới bụng. Từ lúc khởi đầu của hơi thở chúng ta phải hít vô từ từ đều, thật là đều từ lúc đầu cho tới lúc cuối. Khi đã vào tới ở trong Đan điền Khí hải ta giữ ở đó một giây và khi chúng ta thở ra chúng ta cũng phải thở thật là đều. Chúng ta đừng thở một cái rồi hết, phải thở đều và khi thở đều như vậy, chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa đều với hơi thở ra. Thở ra thì chúng ta hóp bụng lại, thở bằng miệng. Hít vào chúng ta hít bằng mũi phình bụng ra, thở ra bằng miệng, hóp bụng vào. Đó là cách thở chúng ta phải có sự thực tập, nó hơi ngược với hơi thở bình thường. Nhưng khi các bạn thực tập đều đặn miên mật mỗi ngày, nó sẽ trở thành hơi thở tự nhiên của các bạn. Hơi thở này sẽ giúp cho các bạn tăng trưởng sức mạnh của tự thân, giúp cho các bạn thành tựu được sức khỏe, giúp cho khai mở nội lực ở trong thân tâm, huyệt đạo và tất cả các Luân Xa đều được khai mở. Khi huyệt đạo và Luân Xa được khai mở bởi hơi thở, chúng ta tiếp được tha lực Phật điển qua trì mật chú Mu A Mu Sa. Tha lực này sẽ phối hợp với sức mạnh của cơ thể cùng với lực tự cầu Đạo của chúng ta nó sẽ chạy trong thân xác của chúng ta và giúp cho thân xác của chúng ta khỏe mạnh.

Pháp môn Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là một Pháp môn tu cho thân và tu cho tâm, gọi là tu sửa thân tâm. Sửa là sửa thân bệnh hoạn yếu đuối, mệt mỏi, thân không có sức lực để sống, thân yếu đuối, thân không có nhựa sống dâng tràn. Chúng ta sẽ sửa thân đó để nó có một sức mạnh. Sức mạnh đó nó giúp cho chúng ta hưng phấn trong cuộc sống, có sức khỏe, và sức khỏe của thân sẽ làm cho tâm được an vui. Còn sửa tâm là sửa gì? Bởi tha lực Phật điển là tha lực đại Từ đại Bi giúp cho chúng ta thẩm nhập được lòng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật, từ đó năng lượng Từ Bi giúp cho chúng ta nhìn rõ hết tất cả những pháp ta đã tạo tác ra từ vô lượng kiếp qua, ngủ ngầm trong thân kiếp làm người của chúng ta hiện tại. Những pháp bất thiện chúng ta sẽ chuyển hóa, nhìn rõ những pháp thiện chúng ta tăng trưởng. Tha lực Phật điển giúp cho chúng ta nhìn thấu, nhìn rõ và thẩm nhập được các pháp đó. Và giúp cho chúng ta có một năng lực mạnh hơn để chúng ta chuyển hóa được bất thiện nghiệp và tăng trưởng được phước báu.

Bây giờ các bạn nhớ, khi các bạn hít vào các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, các bạn nhớ đưa sâu xuống dưới bụng và các bạn phình bụng ra. Rồi khi các bạn phình bụng ra rồi, các bạn giữ ở đó một giây rồi thở từ từ hóp bụng vào và trì mật chú. Giờ đây Bảo Thành mời các bạn chúng ta hãy dùng bàn tay phải được đặt tên là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái được đặt là bàn tay Từ Bi. Từ Bi và Trí Tuệ được đặt lên nhau, chúng ta giữ lưng cho thẳng và chúng ta sẽ hít vào 7 biến mật chú Mu A Mu Sa để tiếp tha lực Phật điển vào thân. Khi các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm và 7 biến mật chú các bạn sẽ tiếp được tha lực Phật điển vào thân tâm của các bạn. Các bạn nhớ, đây là Thiền Mật song tu một phương pháp thiền thân động mà tâm tịnh cho nên khi tha lực Phật điển tác động vào thân, có sự di động thân của các bạn, các bạn không cần thiết phải giữ cho cứng như thân gỗ, cứng như cục đá. Chúng ta để tự nhiên cho tha lực hòa nhập vào thân, chỉ cần nhiếp tâm vào trong hơi thở Chánh Niệm như vậy là đủ.                       

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con nhận rõ bão tố rồi sẽ qua. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn chúng ta vừa trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa.

Các bạn thân mến, mật chú Mu A Mu Sa là mật chú của Mật tông có sức mạnh chuyển hóa tự thân của chúng ta bằng cách tiếp cho chúng ta tha lực Phật điển từ mười phương Chư Phật vào trong thân và trong tâm của chúng ta. Thân tâm của chúng ta khi tiếp được tha lực Phật điển Từ Bi của mười phương Chư Phật thì chúng ta liền cảm giác được và tha lực này là nguồn năng lượng sẽ chuyển động trong thân tâm của chúng ta. Khi tác động vào thân sẽ giúp cho thân của chúng ta được khỏe mạnh mỗi ngày, khi tác động vào thân sẽ giúp cho thân của chúng ta tăng trưởng sức mạnh và khi tác động vào tâm sẽ giúp cho tâm của chúng ta thanh tịnh, có được Trí Tuệ như căn nhà tối tăm có ngọn đèn bật sáng, chúng ta sẽ nhìn rõ mọi hiện tượng xảy ra trong tâm của chúng ta, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ Nhân Quả Thiện Ác để có được một sự lựa chọn rõ ràng, và có sức mạnh ngừng tạo các nghiệp ác và tăng trưởng thiện nghiệp để có được phước báu trong cuộc sống.

Các bạn thân mến, cuộc sống của mỗi người chúng ta luôn có nhiều bão tố đi qua cuộc đời. Có những cơn bão tố xảy ra từ những công ăn việc làm, từ những mối tương quan tình cảm giữa người với người, giữa gia đình với người trong gia đình. Rồi chúng ta lại có sự tương tác đối với xã hội biết bao nhiêu chuyện mỗi ngày xảy ra, những chuyện không hài lòng với suy nghĩ của chúng ta là một cơn gió thật lớn sẽ thổi ngang cuộc đời, nếu chúng ta không vững thì cơn gió đó sẽ thành bão tố cuốn trôi chúng ta lăn trượt vào trong những Tham Sân Si của cuộc đời. Có biết bao nhiêu người hiền lương khi tiếp xúc với cảnh đời đầy thử thách của tham sân, của si mê, khi vào đó những cơn bão của tình, những cơn bão của tiền, những cơn bão của danh văn lợi dưỡng, cơn bão của cơm ăn áo mặc, của danh vọng, địa vị, tiền tài, tình cảm, ăn uống, ngủ nghỉ. Trong cơn bão của ngũ dục đó, nếu chúng ta không có sự chuẩn bị cho kĩ, thì cơn bão tố đó khi cuốn tới nhất định chúng ta sẽ bị sa ngã bởi cám dỗ, bởi cơn cuồng phong đó. Chính vì chúng ta không có sự chuẩn bị như vậy, cho nên nếu nhìn rộng ra ngoài xã hội chúng ta đã thấy biết bao nhiêu con người hiền lương, nhưng rồi khi gia nhập vào trong xã hội họ liền bị sa ngã khi những cơn bão, khi những cơn giông tố ập đến họ. Biết bao nhiêu những người vốn hiền lương đã phải nằm ở trong tù, đã phải chết trên những sự hận thù của cuộc đời vốn cũng chỉ vì Tham Sân Si của tiền bạc, danh vọng và địa vị.

Những gương từ Thiện đến Ác, từ người hiền lương đi vào trong tù chúng ta thấy đầy trong xã hội hiện nay, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không bao giờ trang bị cho mình sức mạnh để vượt qua cơn thử thách cám dỗ, cơn bão tố của cuộc đời, của ngũ dục. Khi nó tới, nó có sức mạnh như sóng thần cuốn trôi đi tất cả và nhân đức, lương tâm của chúng ta cũng bị trôi theo. Tất cả những tâm thiện của chúng ta đều bị mất hết. Cuộc sống luôn luôn phải đương đầu với những điều đó, Đức Phật đã nhìn ra sức của con người thật yếu đuối và giông tố của cuộc đời nó luôn luôn tới mang năm sắc màu của ngũ dục tiền, tình, tài và tất cả những sự ăn uống trong cuộc đời như nhà cửa, xe hơi vật chất và tất cả những chuyện ăn chơi trong cuộc đời. Những thứ như vậy thường làm cho con người đắm đuối, si mê khó bề thoát được. Mấy ai ở trên đời này khi đương đầu với bão tố, thử thách trong ngũ dục mà có thể thoát được đâu. Chính vì không thể thoát được mà vô lượng kiếp qua đã trầm mình trong luân khổ, rồi cứ phải tái sanh luân hồi trong sáu nẻo Luân Hồi, khổ vô cùng không thể nhận ra, hay nhận ra nhưng không có sức để thoát ra, nên đành chấp nhận sống ở trong đó. Lành thay là chúng ta đã có Đức Thế Tôn giáng trần và Ngài đã Giác Ngộ, Ngài đã nhìn rõ cuộc chơi của trần thế, luân hồi trong đau khổ, Ngài nhìn rõ tất cả mọi chúng sanh đều mong cầu hạnh phúc và hạnh phúc đó không làm chủ được nên cứ bị lăn trôi trong đau khổ và bị quật té, nhận chìm bởi những bão tố của cuộc đời.

Các bạn thân mến, khi chúng ta biết được Đức Phật, chúng ta có nhân duyên được học Phật Pháp, khi chúng ta đã có đại nhân duyên tu tập Thất Bảo Huyền Môn để chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa đón nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật vào trong thân tâm của chúng ta, thì chính lúc đó bão tố của cuộc đời rồi sẽ qua hết. Bởi vì sao? Bởi năng lượng Từ Bi, năng lượng yêu thương đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật có sức mạnh vực chúng ta dậy trong gục ngã. Chúng ta đã gục ngã bao nhiêu đời, chúng ta đã vấp té bao nhiêu lần, chúng ta đã bị vùi chôn sâu vào trong những cơn giông bão, bão tố của cuộc đời. Nhưng hôm nay khi chúng ta có nhân duyên tu tập Thất Bảo Huyền Môn tiếp được tha lực Phật điển cuộc đời của chúng ta không còn cô quạnh trên miền đất khô, trong sa mạc của ngũ dục nữa. Chúng ta được bàn tay yêu thương của Chư Phật đưa xuống cuộc đời và dìu dắt chúng ta đứng dậy trên những sự gục ngã của ngũ dục. Ta đã đón nhận được tha lực Phật điển, tha lực Phật điển Từ Bi này sẽ giúp cho chúng ta có được nghị lực, sức mạnh, có được Định lực trỗi dậy và vượt qua mọi bão tố của cuộc đời rồi các bạn sẽ nở một nụ cười hạnh phúc bởi vì các bạn đã biết tự nói bão tố rồi sẽ qua. Không có một cơn bão tố nào tới trong cuộc đời của các bạn có thể quật ngã các bạn được nữa bởi vì các bạn đang đồng hành cùng với năng lượng Từ Bi của Phật, các bạn đang đồng hành với tình yêu thương của mười phương Chư Phật.

Trong thế giới đau khổ của loài người Đức Phật đã ra đi tìm đường Giác Ngộ và Ngài đã Giác Ngộ. Khi Ngài Giác Ngộ Ngài hiểu rõ được giá trị của lòng Từ Bi. Với tình yêu thương lớn, chỉ có tình yêu thương cao cả, tình yêu thương vượt ngoài sự dính mắc, tình yêu thương sẵn sàng hi sinh và hiến dâng để nâng đỡ chúng sanh thoát khổ, tình yêu đó có một năng lượng để giúp cho chúng ta vượt qua tất cả bão tố đến trong cuộc đời của chúng ta, và những bão tố đó rồi sẽ đi qua không còn tồn tại mãi trong cuộc đời của chúng ta. Các bạn, nếu như các bạn là người đã từng phải lội ngược những cơn bão tố đi qua cuộc đời và đã từng phải gục ngã đau đớn cho tới lúc này những cơn bão tố vẫn cuồn cuộn đang dâng trào ở trong lòng, đang đẩy các bạn đi xuống tận đáy của sự đau khổ của cuộc đời thì đây chính là lúc các bạn nên thực tập Thất Bảo Huyền Môn để các bạn tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, để nâng các bạn từ đáy vực sâu của tăm tối, của tội lỗi của ngũ dục, của sự cám dỗ đó để các bạn thoát lên và vững bước trên con đường vượt qua bão tố của cuộc đời. Tất cả bão tố rồi sẽ qua là bởi vì các bạn đón tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, tất cả của cuộc đời của các bạn rồi sẽ qua đi nhanh bởi vì nay các bạn đã tiếp được năng lượng Từ Bi của Chư Phật. Chư Phật mười phương luôn luôn ban rải tha lực yêu thương tới cho chúng sanh. Chúng ta may mắn được khai thị. Chúng ta đủ nhân duyên và phước báu khi đón nhận sự khai thị đó để sẵn sàng bước vào thực hành Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, để tiếp cận, đón nhận sự ban rải năng lượng yêu thương của Phật. Các bạn ơi, năng lượng yêu thương của Phật có sức thần thông vi diệu chuyển hóa mọi cơn bão tố của cuộc đời để rồi bão tố đó rồi sẽ qua.

Nhìn lại trong cuộc đời của các bạn những cơn bão tố nào đang đi qua cuộc đời các bạn không đứng vững được, những cơn bão tố có thể sẽ cuốn trôi các bạn, các bạn khó có thể làm chủ và trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng nếu các bạn tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, hiểu rõ Nhân Quả Thiện Ác và các bạn thực hành Thất Bảo Huyền Môn, các bạn sẽ tiếp được năng lượng siêu thế Từ Bi của Phật, để các bạn có thể ngăn chặn được những cơn bão tố đó, và làm cho cơn bão tố đó phải ngừng xoay, và rồi bão tố sẽ phải đi qua, thì sức mạnh nội tâm của các bạn nay đã an trú trong hơi thở Chánh Niệm và vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa có một sức mạnh phi thường, có một sức mạnh vượt khỏi tất cả những gì con người có thể suy nghĩ tới được. Sức mạnh này mỗi một người khi thực hành Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn sẽ có nhiều cơ hội để trải nghiệm sự thay đổi từ trong nội tâm đến tinh thần, thể chất và sự sống hàng ngày. Họ sẽ thấy rằng tất cả những thử thách, tất cả những giông tố của cuộc đời khi tới liền nhẹ nhàng lắng xuống và êm dịu dần dần rồi ra đi. Các bạn, cuộc đời là một cơn bão, cuộc đời là nhiều giông tố ập tới, cuộc đời luôn có thử thách nhưng chúng ta có được tha lực Phật điển thì bao nhiêu bão tố hay giông tố của cuộc đời, thử thách nó tới thì chúng ta vẫn đứng vững để nhìn những cơn bão tố rồi sẽ qua đi. Các bạn, biết bao nhiêu những con người đau khổ khi cơn bão tố của cuộc đời, giông tố thử thách tới họ không thể đứng lên được nữa. Nhìn thấy cảnh đó các bạn cũng tự khuyên bảo rằng chúng ta nhất định phải vượt qua và phải làm sao cho bão tố đi qua không dừng lại cuộc đời của chúng ta, làm sao chúng ta có thể làm được chuyện đó?

Chư Phật đã dạy để làm được điều đó mỗi người chúng ta phải ngưng ngay những nhân Ác, nhân Ác là những tảng đá lớn. Cuộc đời như chúng ta đang ngồi trên một con thuyền để vượt sóng tới bờ kia mà khi tạo những nhân Ác thì chẳng khác nào trên con thuyền đó chúng ta lại bê nhiều tảng đá lớn đặt lên. Các bạn nhớ, con thuyền nó chỉ như vậy mà từng nhân Ác biến thành những tảng đá lớn chất chồng trên con thuyền đó thì chỉ một đợt sóng nhỏ gợn qua, con thuyền đầy nhân Ác, con thuyền đầy ắp những tảng đá lớn liền phải bị chìm xuống đại dương. Các bạn, khi các bạn nhìn rõ được điều đó, các bạn sẽ thấy thật là sợ khi chúng ta gây ra những nhân Ác để gây ra họa vào thân, là khiêng thật nhiều tảng đá lớn đặt lên con thuyền nhỏ đang vượt sóng qua bờ. Làm sao Giác được, làm sao Ngộ được, bởi con thuyền đó không nhẹ nhàng lướt sóng mà nó nặng nhọc, bị đè xuống bởi những tảng đá của những nhân bất thiện ta gieo. Nhưng khi các bạn từ bỏ những nhân bất thiện đó, có nghĩa các bạn đã mang tảng đá lớn đè nặng trên con thuyền thảy xuống đáy đại dương, để con thuyền được nhẹ nhàng. Cộng thêm sự từ bỏ nhân Ác như vậy, ta tạo được nhân Thiện, mỗi một nhân Thiện là một cánh buồm, và mỗi một nhân Thiện đó như từng cánh buồm một chúng ta kết lại để những sức mạnh từ những cơn gió thổi nhẹ nhàng sẽ đẩy con thuyền lướt sóng mà đi. Chúng ta hiểu được điều đó, là bởi vì chúng ta từ xưa tới giờ không bao giờ suy nghĩ tới, nay tiếp được tha lực Phật điển làm cho Trí Tuệ sáng ra và nhận biết được điều đó. Chỉ dựa trên những giáo lý căn bản của nhà Phật luôn dạy cho chúng ta, mà chúng ta chưa có được sức mạnh để làm được điều đó. Nhưng những người yếu đuối như các bạn, tội lỗi như Bảo Thành, chúng ta đồng hành với nhau, đồng tu để tiếp được tha lực Phật điển, tha lực Phật điển có sức mạnh để nâng đỡ cho chúng ta đứng dậy, và sẵn sàng lăn tất cả những tảng đá lớn của bất thiện nghiệp xuống đáy đại dương và căng những cánh buồm của thiện pháp do nhân Thiện, để chúng ta nhẹ nhàng ngồi trên con đường của cuộc đời mà đi tới bờ Giác Ngộ.

Tất cả bão tố chúng ta không sợ, bởi trên con đường này không còn đá nặng đè, không còn những nhân Ác, chỉ còn những cánh buồm của nhân Thiện đang được kéo lên, nương vào sức gió của cuộc đời lướt sóng. Bão tố có tới rồi cũng sẽ đi qua, thử thách có tới rồi cũng sẽ đi qua, khó khăn nhọc nhằn có tới rồi cũng sẽ đi qua, đau khổ có tới rồi cũng sẽ tan, tất cả những chuyện đó rồi sẽ đi qua, nó không thể tồn tại trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì chúng ta đã tiếp tha lực Phật điển đại Từ đại Bi bằng Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn. Tiếp được năng lượng đó mỗi ngày mỗi giây khi chúng ta hít thở, an trú trong hơi thở Chánh Niệm, quán chiếu nhân Thiện Ác, giữ năm giới, tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, hành mười pháp thiện và phát lên vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa để tiếp được năng lượng Từ Bi, tiếp được tha lực Phật điển vào trong thân tâm của chúng ta. Tha lực Phật điển có sức mạnh như mặt trời chiếu tỏ ở trong tâm, để chúng ta nhìn rõ được ở trong tâm thức của chúng ta, trong A-lại-da thức của chúng ta, trong kho tàng của kiếp trước mà chúng ta đã giữ có Thiện và Ác. Và tha lực Phật điển giúp cho chúng ta đẩy lùi tất cả Ác đi để giữ lại những cái Thiện và tăng trưởng, sức mạnh đó tới từ tha lực Phật điển. Một cây làm chẳng nên non, nhưng chúng ta chẳng phải chỉ là một cây đơn độc giữa cuộc đời, trơ trọi giữa sa mạc. Chúng ta là một cái cây trong một rừng cây pháp thiện của Như Lai, chúng ta là một cây mọc trong rừng của năng lượng Từ Bi yêu thương của Chư Phật. Chúng ta không đơn độc một mình, chúng ta có bạn đồng hành. Chúng ta có mười phương Chư Phật mà chúng ta đã nương vào đồng hành với mười phương Chư Phật. Chúng ta có Chư Phật, Long Thần Hộ Pháp gần gũi, bởi chúng ta đã từ bỏ con người Ác, hành con đường Thiện. Chúng ta đã giữ được năm giới. Chúng ta đã an trú trong hơi thở Chánh Niệm. Chúng ta quán chiếu hàng ngày những tạo tác của chúng ta khởi lên để chúng ta gạt bỏ tất cả những cái Ác khởi lên và tăng trưởng những cái Thiện, để nó luôn khởi ở trong tâm của chúng ta. Chính vì an trú trong hơi thở Chánh Niệm đó chúng ta có sức mạnh, cộng thêm tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi của Phật tăng trưởng, giúp hỗ trợ cho chúng ta có được sức mạnh hơn nữa, để nhìn mọi cơn bão tố trong cuộc đời đi tới rồi đi qua, mà ta vẫn đứng vững trên mọi thử thách của cuộc đời.

Các bạn, các bạn nhìn kĩ lại, biết bao nhiêu cơn giông tố của cuộc đời đã tới với các bạn, những cơn bão tố đã làm đau lòng các bạn như thế nào, những cơn bão tố đó đã làm tổn hại sức khỏe, tinh thần, tình cảm của các bạn như thế nào? Hôm nay, cũng là một cơn bão nhưng không phải là những cơn bão tố ngang trái của bất thiện nghiệp, mà là cơn bão của tha lực Phật điển Từ Bi đang đổ tràn xuống chúng ta, đang tới với chúng ta như thuyền gặp gió, như cánh buồm được căng, hạnh phúc vô cùng. Chúng ta không sợ hãi bởi cơn bão tha lực Phật điển Từ Bi này nó có một sức mạnh để đưa chúng ta vượt được những ngọn sóng thần mà tới được bờ bên kia. Cuộc đời luôn phải đương đầu với những cơn sóng thần của thử thách đó, và những bão tố ngang trái dập vùi cuộc đời của chúng ta. Nhưng cơn gió của tha lực Phật điển, sức mạnh của tha lực Phật điển mạnh hơn những cơn bão tố này, nó sẽ làm cho những cơn bão tố này phải dần dần chuyển hóa và tan biến khi tới với chúng ta, bởi chúng ta có một sức mạnh, sức mạnh như một vũ trụ mênh mông vô tận. Trong vũ trụ vô tận này, trong hư không vô tận này, không có một sự hiện hữu nào có thể làm cho hư không lay động. Tâm ta như hư không, tâm ta như thái không. Tâm ta như Phật điển Từ Bi, tâm ta hòa mình vào với năng lượng tự thể Từ Bi của Chư Phật.

Tha lực Phật điển Từ Bi của Chư Phật ta tiếp được qua cách tu Thất Bảo Huyền Môn sẽ biến tâm của chúng ta không còn chướng ngại, sẽ chuyển hóa tâm của chúng ta thành hư không pháp giới. Và trong hư không pháp giới đó bão tố dù có quật tới, dù có đi tới, dù có ập tới, chúng cũng sẽ qua đi bởi tâm hư không của chúng ta sẽ không có chỗ để cho bão tố thổi vào, sẽ không chỗ cho bão tố quất ngược lại làm đau lòng chúng ta, bởi vì tâm của chúng ta là tâm không dính mắc. Tại sao ta có thể không dính mắc? Bởi vì ta đã đón nhận được tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi của Chư Phật, chúng ta liền thấy rằng trong cuộc đời này, chúng ta không cần phải ôm giữ nữa, bởi chỉ có tha lực Phật điển, chỉ có năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật, chỉ có lòng Từ Bi của chúng ta mới là sự cao quý nhất. Mà năng lượng Từ Bi của Chư Phật và lòng Từ Bi của chúng ta khi hòa nhập thành một khối, khối đó là hư không của tâm thức không còn dính mắc vào những Tham Sân Si, Hỷ Nộ  Ái Ố, những cái gọi là tiền, tình, tài, danh vọng và địa vị. Nhưng nó còn nâng cao Trí Tuệ hiểu biết để chúng ta nhìn rõ tất cả những tiền, tình, tài, danh vọng, địa vị trong xã hội chỉ là phương tiện, và nó giúp cho chúng ta diệu dụng được phương tiện đó, để nuôi cuộc đời của chúng ta trong hạnh phúc làm người, và san sẻ tới cho những con người khác.

Tha lực Phật điển thật là diệu kỳ, tha lực Phật điển thật là thần thông và nó có một sự mầu nhiệm vô cùng. Khi mỗi người chúng ta tác động vào với tha lực Phật điển bằng sự lãnh nhận nó, để cho nó tác động cùng với sự tu tập của chúng ta để soi sáng, để thắp sáng, để giúp cho chúng ta nhìn rõ tất cả những hiện tượng đang xảy ra trong cuộc đời. Bão tố tới với các bạn rồi sẽ đi qua, không một cơn bão tố nào có thể đọng lại trong tâm thức của các bạn bởi trong tâm thức của các bạn là một miền hư không vô tận không ngăn ngại. Bão tố rồi sẽ đi qua, bởi những cơn bão tố của cuộc đời khi đi tới trong lòng của các bạn, lòng của các bạn bằng phẳng và đầy ấp tha lực Phật điển đại Từ đại Bi thì ở nơi đó không có chỗ nào để cho bão tố của đau thương của cuộc đời còn có thể đọng, có thể ở, có thể trụ bởi tha lực Phật điển sẽ tẩy rửa và chuyển hóa chúng, để chúng phải ra đi thật nhẹ nhàng. Các bạn thân mến, nếu tâm của các bạn chứa đựng bão tố đau khổ, thì trong bão tố các bạn sẽ bị gục ngã. Nhưng nếu tâm của các bạn tràn đầy tha lực, năng lượng Từ Bi của Chư Phật, thì tất cả bão tố của cuộc đời khi nó tới, năng lượng Từ Bi của Chư Phật trong tâm của các bạn liền chuyển hóa chúng thành những bông hoa tươi để dâng hiến cho cuộc đời.

Các bạn thân mến đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi để chúng ta tiếp tha lực Phật điển vào trong thân tâm của chúng ta để tha lực này chuyển hóa tất cả mọi bão tố trong cuộc đời để chúng sẽ đi qua.                                             

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con nhận ra bão tố cuộc đời rồi sẽ qua. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến chúng ta vừa tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta.

Năng lượng Từ Bi của Phật như nước, ở đâu có nước ở đó có sự sống, nước là chất liệu mang lại sự sống cho muôn loài, cũng vì nước mà muôn sự sống được hiển lộ trên cuộc đời. Các bạn có thấy sự kỳ diệu của nước, các bạn có thấy nước hiện diện ở mọi nơi trong cuộc đời hay không? Chỗ nào cũng có nước: nước trong không khí, nước trong cây, nước ở trong con người, nước ở trong động vật, thực vật, nước trong vũ trụ, chỗ nào có nước chỗ đó có sự sống. Nước vô hình nhưng kỳ diệu vô biên, năng lượng Từ Bi của Chư Phật còn vô biên hơn cả nước bởi năng lượng Từ Bi của Phật khơi dậy nguồn sống cho mọi loài, mọi vật, mọi chúng sanh. Chỉ có năng lượng Từ Bi mới có thể chuyển hóa được bão tố của cuộc đời, chỉ có năng lượng Từ Bi mới khơi nguồn cho sự sống mới, chỉ có năng lượng Từ Bi mới là chất liệu cao quý nhất tác động vào cuộc đời của chúng ta để chúng ta sống đúng và hài lòng với những gì chúng ta đã làm ra trong pháp thiện.

Các bạn, năng lượng Từ Bi cao trọng vô cùng, năng lượng Từ Bi tái lập lại trật tự sống cho con người của chúng ta và sẽ chuyển hóa tất cả mọi giông bão của cuộc đời khi tới với chúng ta. Các bạn sẽ hỏi bão tố rồi sẽ qua, làm sao có thể qua được khi chúng ta yếu đuối? Một người yếu không bơi qua được đại dương nhưng nương theo con thuyền nhỏ và cánh buồm có thể qua được. Chúng ta yếu đuối thật nhưng chúng ta có cánh buồm là Phật Tánh và có cơn gió thổi là tha lực Phật điển, cơn gió này thổi vào Phật Tánh của chúng ta liền khơi nguồn một sự sống mới, một cơn gió mát thổi vào cuộc đời và bao nhiêu giông tố rồi cũng sẽ đi qua. Năng lượng Từ Bi là một năng lượng cao cả mà chỉ có những con người có tự lực cầu Đạo như chúng ta và ai phát tâm cầu Đạo Giác Ngộ mới có cơ hội tiếp cận được với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật. Tiếp được năng lượng Từ Bi của Phật là lúc chúng ta bắt đầu tiến lên một bước, bước cao hơn nhận rõ rằng chúng ta không nên chìm đắm trong Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Tham Sân Si nữa mà chúng ta có một sự lựa chọn sống cao hơn trong những cảnh giới thiện lành. Tha lực Phật điển giúp cho các bạn có sức mạnh để đứng dậy, để vực dậy bản thân của mình, để sống lại một đời sống thanh cao, hướng Thượng đúng với phẩm giá và danh giá làm người trong kiếp này.

Các bạn, tha lực Phật điển ít có khi nào chúng ta được tiếp cận, có thể nghe nhưng khi chúng ta thực tập Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn chúng ta sẽ có cơ hội và nhiều cơ hội để tiếp được tha lực Phật điển này. Và tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi của Phật sẽ luôn luôn tồn tại mãi trong cuộc đời của các bạn và sẽ ở đó cùng với các bạn và các bạn sẽ có cơ hội cùng đồng hành với tha lực, năng lượng Từ Bi đó để các bạn nhìn thấy mọi cơn bão tố của cuộc đời tới rồi sẽ nhẹ nhàng đi qua. Chúng ta khi chưa đón nhận được tha lực Phật điển, giông tố và bão tố của cuộc đời khi đi tới, nó sẽ lưu lại trong tâm ta những cảm xúc đau khổ, những cơn đau dằn vặt mãi ở trong lòng, ở trong tâm. Nhưng khi chúng ta tiếp được tha lực Phật điển không phải bão tố sẽ không tới, nhưng khi bão tố của cuộc đời tới rồi sẽ qua, bởi chúng sẽ không còn làm cho ta đau nữa, không làm cho chúng ta khổ nữa, là bởi vì tha lực Phật điển thắp sáng Đuốc Tuệ, thấy được con người của chúng ta là có hai chất Thiện và Ác, từ đó chúng ta nương vào tha lực Phật điển để gạt bỏ cái Ác, nhìn cái Thiện. Chính tâm thiện, chính năng lượng thiện phối hợp với Từ Bi đó, mà tất cả những bão tố khi tới sẽ không còn làm cho chúng ta khổ đau, đớn đau mãi, không bị cuốn trôi bởi những bão tố của cuộc đời. Hạnh phúc vô cùng, biết bao nhiêu con người thực hành Pháp môn Thiền Thất Bảo Huyền Môn khi xưa yếu đuối vô cùng. Một sự thử thách tới, một cơn giông bão nhỏ tới họ liền bị ngã trong đau đớn, hoảng hốt và sợ hãi thậm chí còn gây ra thân bệnh, tâm bệnh. Nhưng khi họ thực tập Pháp môn này, tiếp được tha lực Phật điển, những cơn bão tố đi tới cuộc đời của họ, họ thấy nhẹ nhàng như một cơn gió mát trong mùa hè nóng. Các bạn, nó không còn là sự sợ hãi hoảng hốt nữa, mà là sự vui mừng đón những cơn gió thổi nhẹ vào cuộc đời giữa những trưa hè nóng gay gắt.

Tha lực Phật điển thật là kỳ diệu, nếu các bạn quán chiếu cho thật rõ các bạn sẽ thấy hạnh phúc vô cùng, bởi vì tiếp được tha lực Phật điển. Biết bao nhiêu người tìm cầu mà không được, biết bao nhiêu những con người tu hoài mà không thể có sự tương tác với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Chúng ta đã tương tác được, chúng ta đã tu tập và gắn kết được với tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi. Chúng ta hạnh phúc vô cùng. Chúng ta đã có Pháp bảo ở trong tay. Chúng ta đã có đầy đủ mọi phương tiện để chuyển hóa bão tố của cuộc đời chúng ta, để chúng qua đi. Không những thế mà chúng ta còn thổi vào cuộc đời của những người khác cơn gió mát của tha lực Phật điển, để chuyển hóa mọi bão tố của cuộc đời họ, để cho họ được bình an và hạnh phúc. Cũng như chúng ta có cái quạt trên tay, không những chúng ta có thể quạt mát cho con người của mình, chúng ta cũng có thể quạt để gió mát vào những người xung quanh ta. Tha lực Phật điển là một cánh quạt thần thông, có thể quạt nhẹ cho mát thân của chúng ta, có thể quạt nhẹ để xua đi tất cả những bão tố tới với các bạn, và các bạn cũng có thể nương vào đó quạt đi mọi giông tố, bão tố của cuộc đời những người ta yêu thương. Chiếc quạt thần thông như vậy ta phải biết sử dụng nó, bão tố dù có lớn, chiếc quạt tha lực Phật điển, chiếc quạt Mu A Mu Sa cũng có thể quạt nó đi được, cũng có thể quạt mọi giông tố, bão tố của cuộc đời qua một bên.

Các bạn, chiếc quạt thần thông Mu A Mu Sa thật vi diệu, tuy nhỏ bé gọn nhẹ trong tâm khảm của mỗi người bình thường như chúng ta, nhưng nó có sự thần thông dũng mãnh, để khi chúng ta ứng dụng nó vào cuộc đời mọi bão tố liền tiêu hết, mọi giông bão của mọi người liền biến mất. Chúng ta hãy mang áp dụng vào cuộc đời để bão tố tới rồi sẽ qua và giông tố tới cho mọi người rồi cũng sẽ qua đi bởi vì trong tay ra đã có cánh quạt, cái quạt thần thông Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Các bạn nhớ vận dụng nó vào để làm tươi mát cuộc đời, để thổi bay đi mọi bão tố, để tất cả mọi bão tố đó sẽ qua đi không tồn đọng trong tâm thức của các bạn, mà nhất là những người chúng ta quan tâm và yêu thương, những người đang sống chung trong gia đình của chúng ta, những bạn bè chúng ta biết. Sự quan tâm đặc biệt của chúng ta là hãy quạt mát cho cuộc đời của họ, hãy dùng cái quạt Mu A Mu Sa để quạt đi những bão tố, giông tố của cuộc đời những người ta yêu thương. Và chúng ta cũng quạt đi những bão tố của cuộc đời ta để những bão tố đó rồi sẽ qua đi mãi mãi không bao giờ trở lại và chúng ta sẽ sống hạnh phúc an bình. Các bạn nhớ, chúng ta đã có nhân duyên thực tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn, giữ được Chánh Niệm an trú trong hơi thở và tiếp cận với vi diệu âm Mu A Mu Sa để đón nhận sự ban rải năng lượng Từ Bi từ mười phương Chư Phật vào cuộc đời các bạn hãy cố gắng tinh tấn để mọi bão tố cuộc đời của các bạn rồi sẽ qua đi, những giông tố cuộc đời của những người chúng ta yêu thương rồi cũng sẽ qua đi để người người sống trong sự bình an.

Các bạn hãy đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta sẽ thực tập 7 biến Mu A Mu Sa lần nữa để tiếp tha lực Phật điển. Tha lực Phật điển khi chúng ta tiếp vào thân tâm này, gắn kết với cuộc đời của chúng ta, sẽ chuyển hóa mọi bão tố trong cuộc đời qua đi cho ta và cho người.                                  

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con dùng hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa chuyển hóa hết mọi bão tố của cuộc đời. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn chúng ta đã vừa kết thúc buổi đồng tu Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta đã tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta. Chúng ta nhận rõ với tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi của Phật chúng ta sẽ thấy và nhận ra bão tố của cuộc đời rồi sẽ qua, chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa và chúng ta hãy giúp cho tất cả những người yêu thương của chúng ta để họ cũng chuyển hóa được bão tố cuộc đời của họ.  

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả chúng sanh nhận ra bão tố rồi sẽ qua.

Đồng tu hôm nay tạo được chút phước báu nào, xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới, thấy được giông tố rồi sẽ qua, và rồi họ có trí tuệ thành lập được những chính sách giữ được nền hòa bình vững chắc trên thế giới.

Chúng con hồi hướng phước báu tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành dược để họ có trí tuệ có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch.

Chúng con đồng nguyện hồi hướng cho các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới họ có trí tuệ, tình yêu thương, lòng bao dung rộng lớn và chữa lành tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn