Search

Bài 1059: Chánh Niệm Bồ Đề – Mu A Mu Sa

Đã tới giờ chúng ta đồng tu trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, Bảo Thành mới tất cả các bạn chúng ta hãy thanh tịnh thân tâm của mình cùng quy hướng về ba ngôi Tam Bảo, niệm Phật cầu gia trì cho buổi đồng tu hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa! Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta đang gặp gỡ nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu Thiền Mật song tu Thất Bảo. Các bạn thân mến, khi chúng ta tu pháp môn này, chúng ta có sự vận hành phù hợp giữa cơ thể với hơi thở, giữa hơi thở và tinh thần. Từ tinh thần cơ thể của chúng ta hòa nhịp trong hơi thở, an trú trong hơi thở chánh niệm đó, an trú trong chánh pháp của Như Lai, chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta liền gắn kết với tha lực Phật Điển vào thân tâm của chúng ta. Pháp môn này khác với những pháp môn khác là bởi sự tu tập có sự hòa quyện, cộng hưởng lẫn nhau giữa tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương chư Phật và tự lực của chúng ta.

Nếu chúng ta tu tập pháp môn này, chúng ta sẽ có một sự cảm nhận rõ ràng, nó đánh thức thân xác của chúng ta, để thân xác của chúng ta luân lưu một nguồn năng lượng vốn có, tích lũy trong các huyệt đạo, trong các luân xa và khai thông kinh mạch để thân xác được khỏe mạnh. Bất cứ một pháp môn tu nào cũng luôn quan tâm đến sức khỏe, nhưng pháp môn này khi chúng ta tu tập, tha lực sẽ tự động đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong con người của chúng ta, tăng trưởng sức mạnh từ từ và giúp cho chúng ta chuyển hóa những căn bệnh truyền kiếp ở trong thân này, cũng như giúp cho chúng ta thăng hoa tâm của mình hướng thượng để có được sự thanh thản, nhẹ nhàng, hạnh phúc và an vui.

Phần nhiều chúng ta khi tu tập, chúng ta đánh thức tự lực của mình qua sự cầu nguyện, sự phát nguyện tín tâm vào Tam Bảo, qua sự hiểu biết về những lời dạy của Đức Phật, từ đó chúng ta thực hành miên mật giáo lý của Đức Phật để làm chủ tâm và đoạn diệt tất cả những tạo tác từ Thân Ngữ Ý tạo ra nghiệp. Pháp môn này, chúng ta cũng làm y chang như vậy, nhưng có thêm một phần nữa, đó là ta có sự tương tác giữa tha lực Phật điển giúp cho những đề mục quán chiếu của chúng ta, giúp cho trên con đường vận hành công phu ta có một sự cảm nhận rõ ràng để sách tấn chúng ta trên con đường tu, cũng như người đi đường có được dấu chỉ đường rõ, họ sẽ tới được nhà, tới được nơi cần thiết và không có lạc đường. Tha lực Phật điển tác động vào thân như một dấu chỉ để hướng dẫn chúng ta trên con đường tu, giúp cho chúng ta đi thẳng đường, về thẳng lối để tới được mục đích của mình, mục đích đó là sự an lạc của Tâm và sự vui khỏe của Thân. Khi các bạn thực hành pháp môn này, các bạn nhớ rằng, hơi thở rất quan trọng. Hơi thở và mật chú Mu A Mu Sa, đây là mật chú thần thông sẽ phối hợp cùng với hơi thở để dẫn khí từ mũi đi qua phổi, và từ phổi xuống đan điền khí hải. Đối với nhiều bạn, chữ đan điền khí hải nghe thật là mới lạ bởi mới nghe lần đầu. Các bạn có thể hiểu như vầy, đan điền khí hải là một huyệt ở trên cơ thể, ở dưới rốn của chúng ta khoảng chừng một đốt tay. Huyệt này có chức năng khi khí dẫn xuống dưới đó, nó sẽ đánh thức được năng lượng tự thể chứa đựng ở dưới huyệt đan điền và khí hải. Sức mạnh này sẽ theo hơi thở khi chúng ta chúng ta hóp bụng lại thở ra, truyền theo huyệt nhâm đốc, ở ngay xương cùng của chúng ta đi lên trên đỉnh đầu là bách hội, rồi xuống ấn đường, qua nhân trung thở ra bằng miệng. Một chu kì vận hành khí như vậy với trì mật chú Mu A Mu Sa, chúng ta sẽ sưởi ấm toàn cơ thân và đánh thức được năng lượng vốn có ở trong cơ thể cộng thêm sự tác động của tha lực.

Khi nói về tha lực, tức là có một lực cụ thể, lực này là tha lực Phật điển của Phật tác động vào thân, chúng ta cảm thọ được, cảm giác được và chúng ta cảm nghiệm được tha lực này tương tác với lực tích lũy trong huyệt mạch của chúng ta, phối hợp tạo thành một luồng khí luân lưu trong cơ thể, hỗ trợ cho thân được khỏe.

Đặc biệt, đối với các bạn nào thường hay bệnh thường hay mệt mỏi, thường hay gọi là trúng gió, uể oải, không có tinh thần, không có sự hưng phấn trong cuộc sống, khi các bạn thực hành pháp môn này, tha lực tác động với năng lượng vốn có trong cơ thể sẽ giúp cho các bạn tìm lại được nguồn hưng phấn sống ở đời. Và nguồn hưng phấn này tác động lên tư tưởng, giúp cho tư tưởng của các bạn khởi lên những ý niệm thiện, tốt đẹp, bởi là tha lực đại Từ đại Bi nên nó thường tác động khởi lên những ý nguyện tốt đẹp trong cuộc đời của chúng ta.

Chúng ta tiếp cận với tha lực Phật điển là tiếp cận với một nguồn năng lượng vô biên, vô tận, không bao giờ hết. Nó luôn tác động vào thân tâm của chúng ta nếu như chúng ta thực tập công phu này mỗi ngày. Và khi tiếp cận được tha lực rồi thì chúng ta sẽ thấy được sự mầu nhiệm của sự chuyển hóa trong sức khỏe của chúng ta, trong đời sống của chúng ta và đặc biệt nhất là trong những kiến thức hoặc suy nghĩ của cuộc đời. Chúng ta sẽ thấy được chúng ta có những suy nghĩ sáng suốt hơn, thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn và không bị ràng buộc trong những chấp thủ của cuộc đời. Những Tham Sân Si vốn có ở trong lòng khi xưa làm chủ chúng ta, thì nay khi chúng ta thực tập pháp môn này, tha lực sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ, để chúng ta nhẹ buông mà không còn vướng chấp. Lợi ích kiến thức đó, bất cứ một ai thực tập đều có thể trải nghiệm qua. Đặc biệt là đối với các bạn chưa bao giờ thực tập thiền, chưa bao giờ tu công phu của nhà Phật, chưa bao giờ thực tập pháp môn nào, thì khi các bạn thực tập pháp môn này sẽ là một sự vui, và một sự sách tấn đặc biệt, một sự thích thú bởi các bạn có cơ hội tiếp xúc được với tha lực Phật điển mà tha lực này các bạn biết sẽ mang lại thật nhiều vi diệu, giữa sự tương tác của Thân, Tâm, giữa tự lực và tha lực đại Từ đại Bi từ mười phương chư Phật. Nếu như hôm nay là lần đầu tiên các bạn bước vào trang mạng này, Thất Bảo Huyền Môn kênh Youtube hoặc các bạn nghe qua đoạn video này, Bảo Thành mời gọi các bạn, tất cả chúng ta cho mình một cơ hội ngồi xuống tư thế nhẹ nhàng, bình thường, giữ cho cơ thể buông lỏng và chúng ta sẽ thực tập cùng với nhau để có một sự tiếp cận với tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta.

Khi các bạn hít, các bạn nhớ hít bằng mũi, hít vào đưa xuống Phổi rồi tiếp tục đưa xuống dưới đan điền khí hải, phình bụng ra, rồi khi các bạn phình bụng xong đó là một chu kỳ hít vào. Khi các bạn thở ra, các bạn thở rất từ từ và hóp bụng lại đều với hơi thở khi thở ra, thở đều hóp bụng đồng thời vẫn trì mật chú Mu A Mu Sa. Các bạn thở bằng miệng, hóp bụng trì mật chú, các bạn hít bằng mũi, phình bụng đưa xuống đan điền khí hải, đó là một chu kỳ vận hành khí và mỗi một chu kì như vậy tất cả chúng ta được tha lực Phật điển tương tác với thân của ta.

Mời các bạn đặt bàn tay phải gọi là bàn tay Trí Tuệ vào trong lòng bàn tay trái, gọi là bàn tay Từ Bi. Chúng ta bắt đầu vận hành bảy biến mật chú Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được chánh niệm Bồ Đề. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào trì mật chú “Mu A Mu Sa”(7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn, chúng ta vừa hành trì bảy biến mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa. Bảo Thành và các bạn vừa tiếp được tràn đầy tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật tiếp vào trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta hạnh phúc là bởi vì chúng ta tiếp cận được với tha lực Phật điển mười phương chư Phật. Chúng ta hạnh phúc bởi nguồn tha lực Phật điển này tuôn tràn vào thân tâm hỗ trợ cho thân của ta cường tráng, mạnh khỏe, bớt bệnh, cho tâm của chúng ta thanh thản, nhẹ nhàng, bớt phiền não. Sự công phu nào cũng đưa đến kết quả tốt đẹp, nhưng khi chúng ta công phu với thiền mật song tu của Thất Bảo Huyền Môn, không những tăng trưởng cho sức khỏe của ta về mặt thể chất, còn tăng trưởng thanh tịnh về mặt tinh thần và dẫn đường cho chúng ta được sự giải thoát, giác ngộ. Một việc làm đơn giản nhưng có thể thanh tịnh được Thân Ngữ Ý, một hành động cụ thể mỗi ngày bằng sự tu tập mang lại thật nhiều kết quả và sự lợi lạc cho cuộc sống.

Hôm nay, chúng ta nói đến Chánh Niệm Bồ Đề, hai chữ Bồ Đề thường được sử dụng trong văn hóa của Phật giáo, nó bao gồm tất cả những ý nghĩa cao siêu. Chữ Bồ Đề thật cao siêu và thật là nhiều văn tự được sáng tạo ra để đặt để và lồng vào bên trong ý nghĩa Bồ Đề này. Nếu chúng ta tìm từ điển về Phật học để coi chữ Bồ Đề là gì, thì mênh mông vô tận. Hôm nay chúng ta không chạy theo những văn tự diễn tả về chữ Bồ Đề mà chúng ta chỉ nghĩ thật đơn giản, chủng tử Bồ Đề hay là Bồ Đề tâm, tất cả hai từ này chỉ gói trọn trong những ý nghĩa đơn giản của người con Phật.

Bồ Đề, Bồ Đề tâm là gì, chúng ta có chánh niệm của Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm là tâm chân thật, Bồ Đề tâm là tâm thành kính, Bồ Đề tâm là tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả, tâm thiện, đó là tâm Bồ Đề. Tại sao đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là Chánh Niệm Bồ Đề tâm? Bởi vì, từ khi chúng ta tu tập pháp môn thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật, đây là nguồn nước, nguồn nước Từ Bi ân điển mười phương chư Phật ban rải xuống cho chúng ta, chính sức mạnh thần thông của tha lực này, đánh thức tâm thiện của chúng ta, đánh thức tâm thành thật, chân thật của chúng ta, đánh thức tâm thành kính, tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỷ, tâm Xả. Chánh Niệm Bồ Đề hôm nay nói đến ý nghĩa gọn một chút, gọi là tâm chân thật, còn những ý nghĩa khác chúng ta chưa vội bàn tới, chúng ta hãy nghĩ như vầy, Bồ Đề hôm nay tức là tâm chân thật, chánh niệm ở trong tâm chân thật, an trú ở trong tâm chân thật.

Các bạn, tâm chân thật là tâm cao quý nhất của con người, chúng ta không thể thành tựu một pháp môn nào, thành tựu một thứ gì mà chúng ta thiếu tâm chân thật. Nếu có được tâm chân thật, tất cả các pháp hữu lậu thế gian và các pháp vô lậu xuất thế gian, chúng ta đều thành tựu được. Nền tảng của sự thành tựu trong tất cả các pháp đều phải khởi nguồn từ tâm chân thật. Chánh Niệm Bồ Đề có thể gọi là chánh niệm trong tâm chân thật, chúng ta an trú trong tâm chân thật. Tại sao tâm chân thật chúng ta được khởi nguồn sống lại, và tại sao chúng ta lại thực hành được tâm chân thật, bởi vì chúng ta đã diện kiến được chư Phật mười phương qua tha lực Phật điển, chính vì chúng ta tiếp cận được tha lực Phật điển Từ Bi đó mà chúng ta cảm nhận rằng, phận người nhỏ nhoi tội lỗi và lầm chấp như ta vậy mà Đức Phật vẫn ban rải năng lượng Từ Bi tới. Chính vì suy nghĩ như vậy, cộng thêm tha lực Phật điển đại Từ, đại Bi khi chúng ta đón nhận được, nó nuôi dưỡng tâm chân thật của chúng ta và tâm chân thật sẽ biến thành những hành động cụ thể, từ tư tưởng, lời nói, đến việc làm của chúng ta. 

Những ai tu pháp môn này đều tự nhiên thấy rằng: à, không biết vì sao mà chúng ta lại có được tâm chân thật, lại ăn nói thật thà, làm việc thật thà, có những tư tưởng chân thật, không còn gian dối, không còn gian lận, không còn có những tư tưởng gây hại đến người khác, không còn những ngôn ngữ độc hại, thô ác để tổn hại đến niềm an vui của người ta, gây đến sự đau khổ. Chúng ta cũng sẽ lại thấy chúng ta không còn có những hành động gian ác nữa. Chúng ta có những tư tưởng thật thà, chân thật, những lời nói ái ngữ dễ thương, những hành động nâng đỡ những người khác trong cuộc đời. Bởi vì sao có, cũng như hạt giống được vùi xuống lòng đất tốt và được tưới tẩm nó sẽ nảy mầm. Vốn ở trong lòng chúng ta đã có tâm chân thật. Tâm chân thật đó được tàng chứa ở trong tánh Phật, chứa trong tâm thức của chúng ta. Nó ngủ ngầm. Nó bị chôn vùi ở đó và không được tưới tẩm, chẳng trổ thành bông, thành mầm. Nhưng hôm nay khi chúng ta thực hành pháp môn thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta được tưới tẩm lên thềm tâm thức. Và hạt giống của tâm chân thật được hút vào đó nguồn nước Phật điển Từ Bi. Nước Phật điển Từ Bi từ mười phương Chư Phật thấm nhuần trong hạt giống chân thật, nó trổ mầm mọc lên và từ đó trong Thân Ngữ Ý của chúng ta tự ý xuất khởi ra những điều thiện hảo trong sự tương tác hằng ngày.      

Chánh Niệm Bồ Đề có nghĩa là an trú trong tâm chân thật. Mỗi một người chúng ta khi thực hành pháp môn này, chúng ta có được tâm chân thật phát triển thật là tốt đẹp qua từng ngày. Chính vì tâm chân thật đó, chúng ta tăng trưởng được thật nhiều phước báu. Chính vì tâm chân thật đó nó khởi dậy và ta phát huy được nên chúng ta đã thực hành được nhiều pháp thiện. Và chúng ta yêu mến pháp thiện. Và chúng ta tinh tấn thực hành pháp thiện đó nên chúng ta tăng trưởng thật nhiều phước báu trong cuộc đời của chúng ta.

Tại sao chúng ta có được Chánh Niệm Bồ Đề? Tại sao chúng ta an trú trong Chánh Niệm của tâm chân thật? Là bởi vì chúng ta thực tập Thất Bảo Huyền Môn. Và chính vì Thất Bảo Huyền Môn với mật chú Mu A Mu Sa tác động tưới tẩm vào thân tâm của các bạn nguồn nước đại Từ đại Bi Phật điển đó mà các bạn tinh tấn mỗi ngày đồng hành trên con đường tu. Các bạn có nghĩ lại chưa? Bao nhiêu năm qua, các bạn có tinh tấn tu hay không? Bao nhiêu năm qua, các bạn có một thời khóa để tu tập bình thường hay không? Có, là khi khổ đau, bệnh hoạn, chúng ta tới với một vị Thầy nào đó để hỗ trợ cho hết bệnh. Có, là khi chúng ta có một vấn đề cần có sự cầu nguyện thì tới Chùa, tới thiền đường, Tịnh Xá, Am Thất, hay tới với các Thầy. Đó như một nhu cầu của cơ thể, của tâm khi bệnh, khi khổ thì chúng ta tới. Nhưng chúng ta chưa bao giờ có một sự tự sách tấn, siêng năng để tự tu trong một thời khóa nhất định. Nhưng từ khi các bạn thực tập Pháp môn thiền Thất Bảo Huyền Môn cùng với Bảo Thành, chúng ta đã có được một thời gian, không kí hợp đồng nhưng tự nguyện ngồi lại với nhau để tu tập. Tại sao chúng ta có được điều đó? Là bởi vì khi chúng ta tu tập thiền Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta tiếp cận được với tha lực, tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, năng lượng yêu thương của Chư Phật tràn vào, gắn vào, tới với con người của chúng ta. Mà khi suy xét cho thật kĩ lại, ta là ai? Ta chỉ là những con người tội lỗi lầm chấp. Ta đã tội lỗi thật nhiều. Ta đã lầm chấp thật nhiều. Ta đã tạo ra biết bao nhiêu nghiệp chướng. Ta đã làm cho biết bao nhiêu con người đau lòng. Ta đã gây tổn hại đến bao nhiêu con người. Ta hại vật, hại người bằng nhiều phương thức. Ta tạo ra những ngôn ngữ thô ác gây đau lòng. Có nghĩa chúng ta cũng chẳng phải là những con người quá ác đâu, nhưng mà chúng ta đã đắm chìm trong những sinh hoạt đời thường của một kiếp người thường hay tạo nghiệp to và nghiệp nhỏ. Chúng ta chẳng để ý. Nhưng từ khi chúng ta tiếp cận được với Thất Bảo Huyền Môn, thiền mật song tu, chúng ta khởi lên một tâm ý thật chân thật, chân thật để trở về với cội nguồn của pháp thiện. Và chúng ta tự nguyện ngồi lại để đi tìm kho báu của tâm chân thật đó, chúng ta đã có được Chánh Niệm Bồ Đề.  

Chánh Niệm Bồ Đề tức là an trú trong tâm chân thật để nghĩ thật, nói thật và hành động thật. Tâm chân thật còn được gọi là chánh tâm. Chánh tâm có nghĩa là chánh kiến. Chánh kiến là tức là chúng ta có được sự suy nghĩ thiện ác của nhà Phật để từ bỏ ác hành thiện. Nếu chúng ta trở lại đơn thuần gọi là Chánh Niệm Bồ Đề, và nói đơn giản hơn nữa là chúng ta sống với tâm chân thật, hãy sử dụng tâm chân thật đi, để dễ hiểu hơn. Khi chúng ta thực hành pháp môn thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta sẽ đánh thức được tâm chân thật của mình. Chúng ta sẽ khơi dậy nguồn tâm chân thật. Chúng ta sẽ suy nghĩ chân thật hơn về thực tướng của cuộc đời, về cái gọi là ác và thiện để chúng ta gieo trồng những nhân thiện, tăng trưởng phước báu, mang lại lợi lạc cho cuộc sống nhân sinh. Bởi chúng ta thấy rõ nhân ác sẽ làm tổn hại phước báu và làm tiêu diệt tất cả những sự thành đạt của chúng ta. Bởi khi không có phước báu sự thành đạt sẽ tiêu tan. Do đó bao nhiêu lần các bạn thất bại, chẳng qua chúng ta chưa hiểu rõ nguyên nhân cũng là vì từ những nhân ác đã gieo. Nó làm tổn hại phước báu, mà sự làm việc của các bạn tưởng chừng như thành đạt nó liền bị sụp đổ. Nhưng hôm nay hiểu rõ được như vậy, các bạn từ bỏ nhân ác, gieo nhân thiện. Bởi vì đâu các bạn nhìn rõ? bởi vì các bạn đã được đánh thức bằng nước Từ Bi, nước Phật điển, tha lực Phật điển Từ Bi đó đánh thức tâm chân thật, nhờ tâm chân thật đó mà các bạn nhìn rõ được nhân thiện các bạn đang gieo tăng trưởng phước báu, để các bạn từ từ thành tựu được những ước mơ thiện trong pháp thiện. Những ước mơ chân thật, bình thường của một đời người được tạo ra bởi pháp thiện và được tăng trưởng phước báu bằng những nhân thiện, sẽ phục vụ cho lợi ích của kiếp người, và sẽ được san sẻ tới muôn người đang sống cùng chúng ta ngay ở trong gia đình, như vợ chồng hoặc con cái, đối với một gia đình nhỏ là một xã hội nhỏ, có cha, có mẹ, có vợ chồng, con cái. Tăng trưởng được phước báu trong pháp thiện, chúng ta có những gì, có những lời chân thật khởi lên từ tâm chân thật, có những suy nghĩ chân thật khởi lên từ tâm chân thật và hành động chân thật khởi lên từ tâm chân thật.

Tâm chân thật là cội nguồn, là cội nguồn của tất cả các pháp đưa đến sự giải thoát. Không ai mà có thể chứng đắc được nếu người đó không có tâm chân thật. Thật đơn giản, nếu như các bạn thấy ai đó không có tâm chân thật mà họ nói, họ chứng được cái này, chứng được cái kia đó chỉ là ảo tưởng. Người có tâm chân thật chẳng cần nói cũng tự chứng được cõi lòng an lạc của mình, cũng tự chứng được những điều kỳ diệu. Tâm chân thật rất quan trọng, nếu các bạn nhìn thấy tầm quan trọng của tâm chân thật và tâm chân thật có thể khởi dậy, có thể khởi nguồn cho sự thành công của các bạn bởi sự tác động của tha lực Phật điển Từ Bi.

Các bạn nhớ hai chữ Từ Bi, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật. Khi chúng ta hiểu, tha lực khi tiếp cận là năng lượng Từ Bi của Phật, chúng ta mới thấy được nó đặc biệt.  Bởi chính Từ Bi đó mà nó khơi nguồn chân thật trong tâm của chúng ta, để rồi phước báu được tăng trưởng, tăng trưởng thật là nhanh, để phước báu đó kịp chuyển hóa được tất cả những ác nghiệp, những bất thiện nghiệp, những tiêu cực, những gì chúng ta đã tạo ra tổn hại cho phước báu được chuyển hóa, để chúng ta đi tới sự thành tựu và an lạc. Nếu những ai thiếu tâm chân thật, khi thực tập pháp môn này, tâm chân thật khởi nguồn trở dậy và chúng ta sẽ sống được thật chân thật, và sự chân thật đó là dấu hiệu báo cho chúng ta một ngày mai, chúng ta sẽ đạt được sự thành công vững chãi trên tất cả nền tảng pháp thiện của Như Lai.

Khi nói về tâm chân thật, chúng ta nghe qua một câu chuyện của Đức Phật dạy cho con của Ngài, tức là La Hầu La. Khi Đức Phật đi khất thực xong, Ngài về ăn uống, rồi theo như truyền thống hồi xưa, Đức Phật và các Tỳ Kheo đi chân đất, nhưng để tạo nhân duyên cho La Hầu La, lúc đó còn trẻ tuổi, Đức Phật mới gọi La Hầu La, con hãy lấy thau nước để rửa chân cho ta, La Hầu La làm theo, khi Đức Phật rửa chân trong thau nước thì nước đã dơ rồi, Đức Phật mới hỏi: “Này, con ơi! thau nước này đã dơ rồi, ta có thể uống được không, ta có thể sử dụng vào các việc khác được không?” La Hầu La nói: “Thưa Thầy, không thể, bởi nước đã dơ.” Chư Phật liền nói với La Hầu La rằng: “ Khi cái tâm con người không còn sự chân thật, khi không có tâm chân thật cũng như nước ở trong thau đã dơ, không thể uống, không thể sử dụng được.”

Có nghĩa, mỗi một người chúng ta, khi không có tâm chân thật thì người đó không thể tiếp cận, không nên tiếp cận, người đó không có hữu dụng trong cuộc đời, bởi cái tâm của họ bị ô trượt, bị nhiễm ô, bị ô uế, bị vẩn đục, bị dơ dáy. Khi chúng ta tiếp cận với một con người có tâm ô uế, nhiễm ô, vẩn đục, dơ dáy, chúng ta liền bị tiêm nhiễm và nguy hiểm. Thau nước đã rửa chân dơ dáy không thể sử dụng. Tâm con người nếu bị vẩn đục trong ô uế bởi không có tâm chân thật mà có tâm gian dối, người đó không nên tiếp cận. Các bạn, và người đó sẽ không bao giờ thành công, bởi tâm ô uế, ô trượt, tâm nhiễm ô, tâm gian trá. Câu chuyện được kể tiếp: rồi Chư Phật mới làm đổ một ít nước ra ngoài và hỏi La Hầu La: “Nước đã ra khỏi thau rồi, con có thể vớt được không?”, La Hầu La nói: “Thưa Thầy, không thể, bởi nó tràn ra ngoài, không thể vớt vô hết được.” Phật lại mượn ý nghĩa đó và dạy, tâm chân thật của con người không có, mà người đó còn lại dùng tâm gian ác, tâm ô nhiễm, uế trượt, để giao tế hằng ngày với người khác, cũng như nước dơ mà văng ra ngoài đó, thì rất nguy hiểm, người đó sẽ không còn có thể lấy lại được sự thăng bằng ở trong tâm. Khi chúng ta không có tâm chân thật, khi chúng ta có tâm gian trá, uế trượt, ô nhiễm mà chúng ta tương tác với muôn người thì luôn luôn tương tác với tâm gian, luôn tương tác với tâm ô uế, ô trượt đó, sẽ nguy hại cho mọi người và chúng ta không thể khởi lên được tâm chân thật nữa. Tâm chân thật đã mất. Cho nên các bạn phải nhớ, tâm chân thật rất quan trọng. Cuối cùng, Đức Phật đổ hết nước ra sàn nhà, và úp ngược cái thau lại, Đức Phật hỏi: “Bây giờ, nước không thể vô, và cái thau kia đã bị bể khi úp xuống, giờ làm sao đây”. La Hầu La nói “nước đã đổ ra không thể hốt, thau đã bể không thể xài” Chư Phật mới dạy La Hầu La rằng: “Khi con người không có tâm chân thật và họ đã đánh đổi cả cuộc đời với tâm ác, tâm uế trượt, chẳng khác gì như cái thau đã úp ngược xuống nước đã đổ và bị hư, người có tâm như vậy thì không có việc ác gì mà họ không dám làm.” Các bạn thấy không, tâm chân thật rất quan trọng, nếu chúng ta không có tâm chân thật, thì trong sự tương tác của cuộc đời, giữa người với người, không có việc ác gì mà ta không dám nghĩ, không dám làm, cho nên những người thường làm việc ác, thường nói việc ác, họ không có tâm chân thật. Những người thường nói việc ác, thường làm việc ác là những người mà chúng ta không nên tiếp cận. Những người thường có tâm uế trược, tâm ác là những người mà chúng ta phải tránh xa. Và những người đó sẽ bị tổn hại phước báu, cuộc sống của họ sẽ không gặp được những điều lành, luôn luôn phải gặp những chuyện xấu. Vì sao? phước báu đã tổn, như thau nước úp ngược, lại còn bị bể, làm sao có thể sử dụng được.

Các bạn thân mến, trong cuộc sống của ta, chúng ta không thể úp ngược cuộc đời xuống để đổ tràn ra những nước dơ ở trong tâm. Làm như vậy chúng ta đã biến mình trở thành một con người vô dụng, đã biến mình trở thành một con người ghê tởm, một con người tạo ra hằng hà sa số những việc ác gây tổn hại cho ta và cho người. Nhưng may thay, các bạn và Bảo Thành, chúng ta không phải hạng người đó, bởi vì sao, bởi vì ta tiếp cận được với pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta an trú trong chánh niệm, với vi diệu âm Mu A Mu Sa để chúng ta khơi nguồn tâm chân thật trở lại, bởi được tưới tẩm bằng năng lượng Từ Bi của Phật, từ đó Chánh Niệm Bồ Đề. Chánh niệm ở trong tâm chân thật đã được bắt đầu khởi sắc cho một đoạn đường mới mà chúng ta đang sống tịch tĩnh trong tâm an lạc. Bởi chúng ta là những con người chân thật, những người có tâm chân thật. Ai có tâm chân thật luôn luôn thành công. Ai có tâm chân thật luôn có cuộc sống hạnh phúc. Ai có tâm chân thật người đó sẽ không bị bệnh hoạn, không có phiền não. Ai có tâm chân thật, miệng luôn mỉm cười, mặt luôn tươi, ánh mắt sáng, thần khí trong suốt. Ai có tâm chân thật thì có hào quang tỏ lộ, Ai có tâm chân thật sẽ có Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên bảo hộ kề bên. Ai có tâm chân thật sẽ không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh. Ai có tâm chân thật mà tinh tấn tu học thì nhất định người đó sẽ được sự giải thoát trong những kiếp tới. Tâm chân thật là viên ngọc kim cương tự tỏa sáng, tâm chân thật như viên dạ minh châu có thể tỏa sáng khắp mọi nơi, giúp cho chúng ta nhìn thấy ánh minh của trí tuệ nơi Đức Phật và thắp sáng trí tuệ của mình để vượt qua vô minh đi đến bờ giác.

Tâm chân thật rất quan trọng, tâm chân thật còn được gọi là Chánh Niệm Bồ Đề, chúng ta an trú trong Chánh Niệm Bồ Đề là chúng ta an trú trong tâm chân thật để thành tựu được pháp an lạc. Làm sao ta có được Chánh Niệm Bồ Đề, bởi vì vốn đã có Bồ Đề tâm ở trong nhưng vì chúng ta tiếp cận được tha lực Phật điển, tâm Bồ Đề đã trổ mầm để ta nương theo mầm của Bồ Đề chân thật đó, an trú ở trong đó, để có được tâm chân thật viên mãn trong cuộc đời.

Mời các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi, chúng ta bắt đầu trì thêm bảy biến mật chú Mu A Mu Sa, để chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển khơi nguồn cho Bồ Đề Tâm trổi dậy, để ta an trú trong tâm chân thật này. Mời các bạn!

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con an trú trong chánh niệm Bồ Đề. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng trì mật chú “Mu A Mu Sa” (7 biến)

Mô Phật! Chúng ta vừa trì xong bảy biến mật chú vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta nhớ rằng, tâm chân thật rất quan trọng trong cuộc sống của người Phật tử. Tâm chân thật rất quan trọng trên con đường tu tập. Chỉ có tâm chân thật mới có thể giúp chúng ta thành tựu được pháp của Như Lai. Các bạn dù một trăm tuổi và các bạn tu tập cả một trăm năm đi nữa mà các bạn không có tâm chân thật thì các bạn không khác gì như xây một tòa nhà trên cát biển mà thôi. Một con sóng nhỏ thổi qua sụp liền. Tâm chân thật là nền tảng cho tất cả. Làm sao chúng ta trưởng dưỡng được tâm chân thật này? đó là câu hỏi mà mỗi người phải tự trả lời.

Theo như sự hướng dẫn của các bậc Tổ, tâm chân thật sẽ được nuôi dưỡng khi chúng ta tiếp cận với tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Khi các bạn thực tập pháp môn thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, các bạn có cơ hội tiếp cận được với tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Và tha lực này sẽ tự động nuôi dưỡng tâm chân thật của các bạn, sẽ khơi nguồn cho tâm chân thật trỗi dậy, sẽ tác động vào tâm chân thật, để các bạn có một cái nhìn chân thật với tất cả các pháp biến hiện trong cuộc đời, để các bạn nhìn rõ nó khởi nguồn từ Tham, Sân, Si mà nhẹ nhàng buông xuống.

Thực tập pháp môn thiền Thất Bảo Huyền Môn, các bạn sẽ tiếp cận được với tha lực Phật điển và tha lực yêu thương này sẽ nuôi dưỡng tâm chân thật của các bạn. Và trong từng hơi thở các bạn thực tập, các bạn chỉ cần an trú trong hơi thở đó và tâm chân thật liền được khởi nguồn, khởi dậy và các bạn an trú trong tâm chân thật đó để gieo vào cuộc đời các bạn mầm mống của pháp thiện. Pháp thiện được gieo vào tâm chân thật, tâm chân thật được nuôi dưỡng bằng tha lực Phật điển Từ Bi, cả ba đều sẽ phát triển theo một chiều hướng không thể đoán được, có nghĩa là nó sẽ phát triển quá mạnh, quá nhanh, quá rõ ràng trong đời sống của người tu tập. Những ai thiếu tâm chân thật trong cuộc sống, khi tu tập pháp môn này, liền phát triển được tâm chân thật. Những ai thiếu phước báu, khi tu tập pháp môn này liền tiếp được tha lực Phật điển và tăng trưởng phước báu trong pháp thiện của họ từng ngày. Những ai thiếu niềm vui, thực tập pháp môn này sẽ tăng trưởng được niềm vui. Những ai có sức khỏe không được tốt, bệnh hoạn, đau khổ, các bạn tu tập pháp môn này, tiếp được tha lực Phật điển, nguồn tha lực đó sẽ nuôi dưỡng tâm chân thật để các bạn tăng trưởng sức khỏe của tự thân. Các bạn sẽ tăng trưởng được niềm vui, bớt khổ, bớt sầu, bớt muộn. Những ai tinh thần thường phiền não, lo âu, sợ hãi, hoảng loạn, thì chúng ta tu tập pháp môn này, tha lực Phật điển sẽ tới để hỗ trợ, khơi nguồn tâm chân thật, làm nền tảng để phát triển phước báu, xây dựng, tái tạo lại tâm cho thanh tịnh và an vui.

Các bạn thân mến, thiền Thất Bảo Huyền Môn là một pháp môn thiền cao quý. Ngày xưa, chỉ có những bậc Tổ sống trên cao sơn, trên rừng sâu núi thẳm, ẩn mình xa lìa xã hội mới thực tập, tu. Nhưng ngày nay, với phương tiện có thể truyền thông như vậy, tất cả những vị biết được như Bảo Thành đây, cũng sẽ lan tỏa pháp môn này. Hầu như một hạt giống được gieo vào lòng đời tạo thêm nhân duyên cho những ai có được căn cơ phù hợp thực tập, họ tăng trưởng tâm chân thật. Họ an trú trong chánh niệm Bồ Đề để cuộc sống của họ hạnh phúc, bình an. Cuộc sống của họ được tăng trưởng, có được nhiều phước báu, mang lại những lợi lạc trong cuộc sống, để họ san sẻ tới muôn người họ yêu thương. Các bạn nhớ rằng, Chánh Niệm Bồ Đề tức là an trú trong tâm chân thật. Tâm chân thật vốn có trong lòng của mỗi người, nhưng nó bị những nghiệp ác của Tham, Sân, Si phủ lên mà ta không nhìn thấy nó, ta không cảm giác được, ta không áp dụng, ứng dụng được nó. Nhưng khi chúng ta thực tập pháp môn thiền Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, những năng lượng yêu thương của Chư Phật, năng lượng yêu thương lớn đó khởi nguồn cho tâm chân thật của chúng ta trổi dậy từ trong Tham, Sân, Si. Và từ đó, tâm chân thật đó đẩy lùi đi tất cả những tâm bất thiện, những tà tâm, những tà Pháp, tà Khí, tà Lực, để chúng ta gội rửa tất cả chúng, chuyển hóa chúng, biến thành một miền đất tâm chân thật, sẵn sàng gieo mầm pháp thiện để trổ phước báu mang tới cho chúng ta sự thành quả, thành công trong cuộc sống, và trên phương diện của người đang cầu đạo tu giác ngộ đi đến sự giải thoát. Nó cao quý, và nó đặc biệt ở chỗ đó. Nếu các bạn nhìn rõ được, các bạn sẽ thấy được sự lợi lạc vô cùng. Nhìn ngược lại dòng thời gian, khi các bạn tiếp cận, thực tập pháp môn này, có thể là một tháng, hai tháng, có thể là một năm, hai năm, cũng có thể là một ngày, hai ngày, cũng có thể là một phút hoặc hai phút, các bạn cũng cảm giác được tha lực Phật điển tác động. Và nó thay đổi chiều hướng, tư duy, suy nghĩ của các bạn. Nó đang đánh thức tâm chân thật. Nó đang thúc giục các bạn sống phải chân thật, sống phải chân thật, suy nghĩ phải chân thật. Vì sao? vì các bạn đã hiểu rõ sự chân thật đó sẽ tăng trưởng phước báu cho các bạn. Nhìn lại cuộc đời bao nhiêu lần thất bại, gục xuống, bao nhiêu lần đau khổ và khóc lóc, than van, đó cũng là vì sao, vì những cái tâm bất thiện, không có sự chân thật tạo ra. Hiểu rõ được điều đó, ta thấy được tâm chân thật rất cần thiết. Và nhờ tha lực yêu thương của Chư Phật khơi nguồn cho nó rồi, ta tiếp tục nuôi dưỡng trong sự tinh tấn, tu tập mầm mống chân thận này. Chúng ta an trú ở trong đó, để bắt đầu một bước mới, một con đường mới, một giai đoạn mới, một sự khởi đầu mới tràn đầy những ánh sáng của trí tuệ, của tâm thức chân thật, để chúng ta tăng trưởng phước báu và nuôi dưỡng cuộc đời trong pháp thiện như Chư Phật đã dạy.

Các bạn, các bạn chúng ta hãy nghĩ tới những con người đang sống xung quanh chúng ta, chúng ta rất cần họ sống với tâm chân thật để nuôi dưỡng phước báu, làm sao họ có thể sống được với tâm chân thật đó. Chúng ta nghĩ đến họ, chúng ta an trú trong tâm chân thật, an trú trong Chánh Niệm Bồ Đề và chúng ta tu tập trì tụng mật chú Mu A Mu Sa hồi hướng cho họ, để nguồn năng lượng Từ Bi của Phật tiếp đến thân xác của họ, để khởi mầm cho tâm chân thật của họ được sống lại và họ sống được với tâm chân thật.

Trong cuộc đời, chúng ta đã gặp biết bao nhiêu con người, tiếp cận với tâm gian trá, ô trược, uế trược, phiền não, gây ra đau khổ cho chúng ta. Nay chúng ta tiếp cận được với tha lực Phật điển, có được tâm chân thật, an trú trong Chánh Niệm Bồ Đề, chúng ta cũng nghĩ tới những người đó, hồi hướng cho họ. Ta không buồn vì họ đối xử với ta như vậy. Ta không buồn vì họ đối đáp với ta như vậy. Ta vui là bởi vì ta đã tìm lại được nguồn sống chân thật từ Phật Tổ Như Lai, qua tha lực Phật điển rồi. Hãy hồi hướng cho họ, để ta và người luôn sống với tâm chân thật, để phước báu đến với mọi người, mọi nhà và mọi người, mọi nhà đều được sống trong sự an lạc của pháp thiện.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta sẽ trì tụng bảy biến mật chú Mu A Mu Sa nữa.

Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con an trú trong chánh niệm Bồ Đề. Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng trì mật chú “Mu A Mu Sa” (7 biến)

Mô Phật, các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn, chúng ta đã đồng tu 21 biến vi diệu âm, chánh niệm, Mu A Mu Sa. Chúng ta đã đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta. Năng lượng Từ Bi này hỗ trợ, nuôi dưỡng tâm chân thật của chúng ta. Tâm chân thật, là nền tảng xây dựng phước báu để thành tựu các pháp của cuộc sống này, cũng như thành tựu được trên con đường cầu đạo giác ngộ. Không có tâm chân thật, chúng ta không thể thành tựu được. Những chuyện thất bại trong quá khứ là bởi ta thiếu tâm chân thật, phước báu bị tổn hại. Nay, biết rõ tâm chân thật đã được khởi nguồn và nuôi dưỡng bởi tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm chân thật này để tăng trưởng phước báu. Phước báu có được với tâm chân thật, từ tâm chân thật này, các bạn và Bảo Thành sẽ có được một cuộc sống an vui, hạnh phúc, có được sức khỏe, tinh thần thanh thản, và chúng ta sẽ bớt bệnh, hết phiền não, sẽ thành tựu được những điều mơ ước của cuộc đời.

Chúc các bạn an nhiên tự tại và sách tấn lẫn nhau trên con đường tu. Giờ đây, mới các bạn chắp tay, chúng ta đồng trì nguyện hồng danh của Chư Phật và hồi hướng công đức đồng tu ngày hôm nay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa!Chúng con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con an trú trong chánh niệm Bồ Đề tâm chân thật. Công đức buổi đồng tu hôm nay tạo dựng được chút phước báu nào, chúng con xin thành tâm hồi hướng tới các nguyên thủ trên thế giới, họ có tâm chân thật, chánh niệm để lập nên những chính sách giữ cho nền hòa bình thế giới bền vững. Chúng con cũng hồi hướng tới các nhà khoa học ngành y, ngành dược để họ có trí tuệ và tâm chân thật, chế tạo ra các vắc-xin và thuốc trị bệnh ôn dịch. Nguyện hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu tế, cứu trợ trên thế giới cũng có trí tuệ và lòng bao dung, che chở và chữa lành các bệnh nhân là anh, chị, em chúng con đang lâm bệnh. Nguyện xin mười phương Chư Phật từ thùy chứng minh.         

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts