Search

Bài 1058: Chẳng Còn Khổ Đau – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn, chúng ta đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn đồng tu với nhau mỗi ngày.

Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn vi diệu đã được biết bao nhiêu các hành giả tu luyện chứng đắc được sự an lạc và chuyển hóa được khổ đau trong cuộc sống, tăng trưởng sức khỏe cho thân và sự thanh tịnh nơi tâm. Khi chúng ta thực tập Pháp môn này, chúng ta thực tập sống trong Chánh Niệm, an trú trong hơi thở và đồng trì mật chú Mu A Mu Sa để tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào thân tâm của chúng ta. Nếu các bạn thực tập, các bạn nên nhớ: khi các bạn hít vào, các bạn hít từ mũi, các bạn hít sâu tùy theo sức của mình đưa hơi từ từ đi xuống dưới bụng, lúc đó dưới bụng phình ra. Nhớ là hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng phình bụng ra, hơi thở này rất quan trong bởi nó sưởi ấm toàn thân của các bạn. Hơi thở sâu từ mũi mang xuống dưới bụng khi phình ra nó sẽ tạo cho chúng ta có nội lực, có sức mạnh của thân. Sức mạnh này sẽ khai thông huyệt đạo và khai mở các Luân Xa, kinh mạch cho chúng ta, trị bệnh giúp cho chúng ta tươi trẻ. Khi các bạn thở, chúng ta thở bằng miệng nhưng hóp bụng lại từ từ thở ra, trong khi các bạn thở các bạn chia đều hơi thở, đừng thở quá nhanh rồi hết. Thở từ từ, hít vào cũng phải đều, thở ra cũng phải thật đều. Chính vì các bạn giữ được hơi thở vào ra thật là đều tạo thành một luồng khí nóng đốt ở trong người các bạn sưởi ấm thân, giúp cho các bạn khỏe.

Khi thiền mật Thất Bảo Huyền Môn, có sự phối hợp hơi thở hít vào phình bụng, thở ra bằng miệng hóp bụng lại từ từ và đồng trì mật chú Mu A Mu Sa cùng một lúc để tiếp được tha lực Phật điển từ mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta. Đây là cách tu Thiền Mật song tu. Nếu như các bạn là người lần đầu tiên nghe qua các bạn chỉ việc thực hành, từ từ các bạn sẽ thấm nhuần được năng lượng của tha lực tác động vào thân, thấy được sự trợ lực của tha lực và phối hợp nhịp nhàng với tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của các bạn. Hơi thở vào ra chúng ta quán chiếu, dùng tâm an trú trong hơi thở, quán chiếu những tư tưởng, những điều gì xảy ra từ thân, nhất là khi tha lực tác động vào trong thân. Các bạn quán chiếu thân của các bạn, theo dõi coi tha lực nó tác động vào đâu và để cho nó tự nhiên tác động. Các bạn lúc đó chỉ nhìn thân được tác động bởi tha lực và tự lực, nhìn tâm khởi lên những ý và rồi các bạn dùng tự lực đó dẫn tâm nhiếp trong hơi thở để có được Chánh Niệm.

Khi các bạn tu Pháp môn này, các bạn cần phải tuyệt đối tin tưởng vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, các bạn phải quy y với Phật, Pháp và Tăng, đó là mấu chốt trên con đường học Phật. Sau khi các bạn đã quy y với Phật Pháp Tăng xong rồi, các bạn phải hiểu thấu được luật Nhân Quả Đức Thế Tôn đã dạy. Trong luật Nhân Quả, tóm lại có hai cái nhân thật là gọn, dễ hiểu đó là nhân Ác và nhân Thiện. Chúng ta theo lời Phật không gieo những nhân Ác chỉ gieo những nhân Thiện để tăng trưởng phước báu. Đồng thời các bạn giữ được năm giới cấm của Đức Phật dạy để bảo hộ thân tâm, các căn của các bạn trong suốt không bị ô nhiễm bởi cảnh trần. Năm giới đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống và sử dụng các chất say. Năm giới này sẽ giúp cho các bạn ngăn chặn được Thân Khẩu Ý của các bạn tạo ra nghiệp, để tăng trưởng nội lực do các bạn tiếp được tha lực Phật điển, chuyển hóa những nghiệp thức của kiếp trước mà các bạn đã tạo ra. Sau đó các bạn hành thập thiện, thập thiện là mười điều thiện để giúp tăng trưởng phước báu theo như nhân Thiện, nếu các bạn nói gieo nhân Thiện thì đây, mười việc thiện này là giúp cho các bạn gieo trồng nhân Thiện.

Các bạn cố gắng tìm hiểu những điều đó trong kinh sách bình thường hoặc trên Google. Trong trang Thất Bảo Huyền Môn này chúng ta thực hành, đây là pháp hành đồng tu cho nên các bạn nhớ phải làm bài tập của mình trước, có nghĩa là phải nghiên cứu về ba ngôi Tam Bảo và rồi quy y Phật Pháp Tăng. Phải tự nghiên cứu luật Nhân Quả, năm giới rồi hành thập thiện. Bảo Thành muốn các bạn làm điều đó, để thể hiện sự tinh tấn tự lực tìm cầu Đạo Giác Ngộ, bằng tìm hiểu kinh sách của Đức Phật. Không nhất thiết phải đọc quá nhiều kinh, nhưng bốn điều căn bản nền tảng này để tu tập Thiền Thất Bảo các bạn phải hiểu, phải nắm được và để hiểu, nắm được điều đó các bạn có thể nghiên cứu kinh sách trên Google, trên mạng hoặc trong kinh sách đã được in ấn. Bởi nếu chúng ta tu tập mà không có một sự nghiên cứu thì chúng ta khó có thể đi tới sự thành công. Chúng ta nhớ chúng ta học từ lớp 1 tới lớp 12, thông thường chúng ta được thầy giáo mớm cho những điều mà muốn chúng ta học hỏi và chúng ta làm theo. Nhưng khi chúng ta lên trên đại học, thầy giáo chỉ giảng những gì ta đã nghiên cứu, và môi trường ở đại học mỗi người chúng ta phải tự nghiên cứu các đề bài của những bậc giáo sư đưa ra.

Ở trên trang này chỉ có bốn đề bài mà Bảo Thành đưa ra các bạn phải tự nghiên cứu. Đề bài thứ nhất là ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng và quy y với Phật Pháp Tăng, các bạn phải tự nghiên cứu điều đó bởi các bạn bây giờ là sinh viên trường đại học đang thực hành, cũng như người học về bác sĩ, kỹ sư, luật sư sau khi học xong họ phải đi thực hành một vài năm làm giáo án để trở thành bác sĩ thực thụ. Chúng ta đang vận hành giáo pháp của Như Lai, chúng ta đang thực hành lời Phật dạy để đi đến sự chứng đắc các bạn phải có một sự nỗ lực tinh tấn nghiên cứu kinh điển. Nhưng kinh điển của nhà Phật quá nhiều, đối với Pháp môn Thiền Mật song tu các bạn chỉ cần nắm được bốn thứ nhất là ba ngôi Tam Bảo cần phải hiểu Phật Pháp Tăng là gì và tin sâu vào đó rồi quy y. Thứ hai là luật Nhân Quả, thứ ba là năm giới, thứ tư là mười điều thiện. Chỉ có bốn điều này các bạn phải tự làm, tự nghiên cứu và rồi áp dụng sự nghiên cứu đó để nâng cao Tín tâm trên con đường thực hành Thất Bảo Huyền Môn, các bạn sẽ lãnh nhận được thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm. Kênh này chúng ta đồng tu để tăng trưởng phước báu, chúng ta đồng tu để đón nhận tha lực Phật điển.

Các bạn nhớ lại một lần nữa, khi hít vào hít vào bằng mũi phình bụng, thở bằng miệng hóp bụng. Cứ vận hành như vậy hít thở trở thành một chu kỳ. Trong mỗi một chu kỳ đó ta đồng trì mật chú Mu A Mu Sa để tiếp tha lực Phật điển. Các bạn, mời đặt tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi, chúng ta bắt đầu trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chẳng còn khổ đau. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn chúng ta vừa thở 7 biến trì niệm mật chú vi diệu Mu A Mu Sa và tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu là “Chẳng Còn Khổ Đau”. Đức Phật giảng khổ đau tới từ những điều sau: sinh ra là khổ, bởi khi sinh ra sẽ đương đầu với những chuyện không phù hợp, rồi lệ thuộc vào sự sanh rồi tử rồi bệnh rồi lão cho nên Đức Phật nói sinh ra, già đi, bị bệnh và chết là bốn nỗi khổ mà mỗi người chúng ta mang kiếp người đều phải đương đầu. Khổ đó cộng thêm những chuyện như những điều bất như ý xảy ra ta khổ, những chuyện xảy ra thật như vậy gọi là oan gia, trái chủ rồi đau khổ dữ lắm. Đó là những lời Đức Phật, khổ nó tới từ những chuyện như vậy. Rồi cống cao ngã mạn tự đại nó khổ, những chuyện chia lìa với người thân rồi chúng ta sanh ly tử biệt chúng ta sẽ khổ. Những chuyện khổ đau như vậy nó xảy ra và pha trộn dưới nhiều hình thức như từ những màu nguyên chất pha trộn thành bao nhiêu màu khác. Bây giờ nếu nói về khổ mà phân tích thì nó hằng hà sa khổ: ăn không ngon cũng khổ, nói mà không đạt được ý của mình cũng khổ, giao tiếp với nhau không thuận lòng cũng khổ. Chúng ta gặp cái gì cũng khổ được và tất cả những cái khổ đó có lẽ chúng ta gặp thường ngày. Còn như Sinh Lão Bệnh Tử thì khi nào bị bệnh mới khổ, khi nào gần chết mới khổ rồi khi nào thấy già nua mới khổ nhưng cái khổ đó nó tới từ từ theo từng giai đoạn.

Cái khổ mà thấy nhiều nhất là khổ từ những cách chúng ta giao tế hàng ngày trong cuộc đời. Và sự giao tế đó, Bảo Thành thấy, khổ tạo ra nhiều nhất chính là do chuyện không như ý, không như ý ta mong cầu, không như ý ta suy nghĩ. Bởi vì các bạn thử trải nghiệm đi, khi các bạn giao tế với một ai, người ta chỉ cần làm việc không ưng ý bạn đã khổ rồi, phiền não đau khổ rồi. Và nếu như các bạn không thực hiện được những điều như ý của các bạn, các bạn cũng khổ. Nhất là phong tục của người Á Đông, chúng ta khi làm cha mẹ, có những sự ước mong và cầu nguyện cho con cái thành công theo chiều hướng của mình. Con cái không thành công như vậy ta cũng khổ và khổ được quy về ở cái mối, mối đó là gì? Là chúng ta không hài lòng, khi chúng ta không hài lòng chúng ta sẽ khổ. Mà để đi sâu tỉ mỉ thêm một chút xíu tất cả những chuyện đó, những cái khổ vi tế đó được hình thức này, hình thức kia hiện ra, nó cũng đi từ chỗ con người thiếu đi tình thương. Khi chúng ta thiếu đi tình thương, chúng ta đau khổ, cái gì chúng ta gặp ta cũng thấy khổ ở trong đó, và bị khổ đó lôi cuốn. Còn con người tràn đầy hạnh phúc họ không thấy khiếm khuyết. Các bạn nhớ, trong cuộc sống khi con người ta không có tình yêu hoặc mất tình yêu, thì họ sẻ cảm thấy khổ và nhìn gì cũng là nguyên nhân của khổ. Nhưng khi họ có tình yêu và tràn đầy tình yêu thì những cái được cho là khiếm khuyết khổ đau kia lại trở thành thật là đẹp. Năng lượng tình yêu trong nhà Phật được gọi là năng lượng Từ Bi, vi diệu đến mức mà nó có thể chuyển hóa tất cả mọi khiếm khuyết của con người. Năng lượng Từ Bi của Phật là thần thông vi diệu, giúp cho các bạn nhìn rõ mọi vật bằng con mắt yêu thương, bằng ánh mắt Từ Bi, làm mọi việc bằng hai bàn tay tràn đầy năng lượng Từ Bi đó, có nghĩa là khi các bạn tu tập Thất Bảo Huyền Môn các bạn đón nhận được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào trong thân, để năng lượng Từ Bi đó là chất liệu thay đổi cuộc đời của các bạn. Nó sẽ giúp cho các bạn chẳng còn khổ đau, bởi các bạn đã có được lòng Từ Bi của Phật chuyển xuống trong cuộc đời các bạn, qua tha lực Phật điển. Một con người mà tràn đầy năng lượng Từ Bi của Phật, người đó lúc nào cũng an vui và sự an vui đó sẽ nương vào năng lượng Từ Bi của Phật, để chuyển hóa tất cả những nỗi niềm đau khổ vốn có ở trong tâm của chúng ta. Đó là nguyên lý, và đó là chân lý hiện hữu rõ ràng.

Các bạn có nhớ ở cái thuở mà các bạn được cha mẹ yêu thương, các bạn cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, các bạn như trẻ thơ, các bạn không bao giờ khổ đau. Chẳng còn khổ đau bởi vì như tuổi thơ được cha mẹ yêu thương, nâng niu, chiều chuộng, chăm sóc và lo lắng, các bạn sống trong sự hồn nhiên nhẹ nhàng. Do đó, ở tuổi thơ các bạn thường dễ cười, ở tuổi thơ các bạn thường hồn nhiên và các bạn thật là đẹp. Đẹp đến nỗi mà nhiều người trong chúng ta đều nhìn thấy hình ảnh của một vị thiên thần trong dáng vóc của tuổi thơ. Rồi trong cuộc sống lớn lên, có lẽ vì thời gian trôi qua, sự bận rộn của cha mẹ, hay vì sự tu luyện kiến thức ở đời chúng ta ít còn có cơ hội tiếp xúc để đón nhận, cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ, lúc đó khổ đau bắt đầu nhiễm vào cuộc đời của chúng ta. Rồi đi đến tuổi biết yêu thương, khi chúng ta biết yêu, tất cả vũ trụ này, tất cả đường đi lối về đều đẹp, mọi hành động đều đẹp nhưng khi các bạn mất đi tình yêu cái gì cũng đau khổ. Từ hai cái vi diệu đơn giản như vậy, chúng ta đã biết rằng năng lượng tình yêu, năng lượng Từ Bi mang lại hạnh phúc cho con người và nó sẽ chuyển hóa để cho chúng ta chẳng còn khổ đau. Nó sẽ chuyển hóa để đưa chúng ta về với tuổi thơ để sống hồn nhiên biết cười, để sống thanh tịnh và nhẹ nhàng không lo lắng.

Cho nên khi các bạn tu Thiền Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta phải nhớ thật là rõ, Pháp môn này giúp cho mỗi một hành giả, giúp cho mỗi một các bạn nhiếp tâm vào trong hơi thở, các bạn an trú vào trong hơi thở đó, các bạn quán chiếu đón nhận tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào thân tâm. Càng nhiều năng lượng Từ Bi của Phật tiếp vào thân, vào tâm của các bạn, thì các bạn sẽ chuyển hóa khổ đau nhiều và rồi chẳng còn khổ đau. Nếu các bạn trì mật chú này và nhiếp trong hơi thở Chánh Niệm này các bạn sẽ đón nhận được thật nhiều, thật nhiều tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của Chư Phật và từ đó các bạn sẽ luôn khởi lên trong Thân Ngữ Ý của mình những năng lượng yêu thương tràn đầy để các bạn chẳng còn khổ đau, chẳng còn cảm giác khổ đau, chẳng còn thấy khổ đau nó tới. Bởi vì khi khổ đau nó vừa tới thì năng lượng Từ Bi đã chuyển hóa mà chúng ta đang sống trong tình yêu của Chư Phật, đang sống trong năng lượng Từ Bi của Chư Phật, dù vạn sự cho là khổ đau ở ngoài đời có tới dưới con mắt của một hành giả, dưới con mắt của một bạn nào đó đang tu Pháp môn này, mà có tràn đầy năng lượng Từ Bi, chúng ta sẽ nhìn những hiện tượng đó không ở cảnh giới mang tới đau khổ. Mà sẽ nhìn thấy đó như là một cảnh giới của một hiện tượng, một pháp, một sự việc giúp đỡ cho ta nhìn rõ hơn chân lý yêu thương là quan trọng. Có một câu chuyện kể rằng:

Có một anh lính vì sống trong thời cuộc của chiến tranh. Anh ta trong một trận chiến đã bị đứt hết hai cánh tay cộng thêm hai chân, nghĩa là chỉ còn thân này. Anh ta đau khổ vô cùng và anh ta được đồng đội đưa từ nhà thương này tới nhà thương kia gặp biết bao nhiêu bác sĩ chữa trị anh ta. Nhưng mỗi khi anh ta nhìn thấy cái tay của mình và đôi chân của mình không còn nữa anh ta khổ đau lắm. Ngày ngày khi mở mắt ra sự khổ đau đó nó tràn ngập ở trong tâm khảm, anh ta không thể nào thoát được, dù sau đó anh lính này đã được bác sĩ chế tạo ra đôi chân giả và hai bàn tay giả có ứng dụng tương đương để phục vụ cho đời sống hàng ngày. Nhưng anh ta nhìn vào đó vẫn thấy khổ đau không hết, sự khổ đau đó kéo dài trong nhiều năm, đến mức mà anh ta càng ngày càng tiều tụy, bác sĩ nghĩ vết thương đã lành, nhưng vết thương ở trong lòng, bị cụt tay cụt chân đó chưa lành. Anh ta khổ và tình trạng này kéo tới sự suy giảm sức khỏe, tổn hại não bộ do trầm cảm và tự kỷ dần dần sẽ đi tới cái chết.

Nhưng may thay, anh ta được chuyển về hậu phương. Và trong một chuyến đi thăm những người lính bị bệnh đó, anh lính này đã lọt vào mắt thương yêu của một thiếu nữ và từ đó tình yêu đã được gắn kết. Trong khi đón nhận được tình yêu như vậy, anh ta nhìn tất cả cuộc đời của anh ta không còn cụt tay cụt chân nữa, bởi thấy được tràn đầy tình thương. Chỉ một vài tháng sau đó, tinh thần của anh ta sảng khoái, cơ thể vững chắc khỏe mạnh, bác sĩ thấy làm lạ. Những nhà bác sĩ tâm lý nghiên cứu mới thấy rằng chính tình yêu của người phụ nữ kia đã mang sức mạnh tới cho anh, để anh ta không còn thấy cụt đôi tay và đôi chân và anh ta khỏe thực sự. Rồi tiếp sau đó anh ta lại có một tin vui nữa là cha mẹ và gia đình biết được. Cha mẹ tới thăm anh và thấy anh đã có người yêu và như vậy. Tình yêu thương nó được nâng lên ở một cấp độ cao hơn. Bởi ngoài tình yêu của một người phụ nữ yêu mình thực sự, rồi tình yêu của cha mẹ và gia đình tới trao cho mình, anh ta khỏe hẳn trở thành một con người dũng mãnh, đi trên đôi chân giả và áp dụng được bàn tay giả để phục vụ mọi người trong tình yêu chan hòa.

Các bạn, đây là một câu chuyện của thời chiến, một câu chuyện thực sự có xảy ra trong cuộc đời. Dưới cái nhìn của những nhà khoa học về cơ thể học, về ngành y, thì người ta đã nghiên cứu thấy rằng tình yêu là một năng lượng tuyệt vời chữa lành mọi vết thương ở trong lòng, ở trong tâm và vết thương trong tâm, trong lòng mới tạo ra đau khổ. Còn vết thương trên thân thể này nó chỉ một lúc rồi hết. Tình yêu thương giữa cha mẹ, giữa người yêu, giữa vợ chồng con cái là năng lượng tuyệt vời chúng ta cần nuôi dưỡng, để nó hàn gắn những vết đau hằn sâu trong trái tim của chúng ta. Còn những khổ đau cũng từ đó, từ những bất thiện nghiệp vô lượng kiếp qua, nó ăn sâu vào trong tâm thức của chúng ta, nó chỉ có thể được chuyển hóa bằng lòng đại Từ đại Bi của Chư Phật, bằng năng lượng Từ Bi của Chư Phật. Tình yêu của người vợ, tình yêu của cha mẹ, tình yêu của chồng con, tình yêu đó đã kỳ diệu rồi, đã làm cho sự đau khổ tan biến rồi, huống hồ chi là tình yêu lớn của mười phương Chư Phật, năng lượng Từ Bi của Phật thì nó còn vô biên đến thế nào, nó còn lớn đến thế nào, nó còn chuyển hóa tất cả mọi khổ đau ở trong thân của các bạn như thế nào?

Nếu các bạn chiêm nghiệm tư duy, các bạn sẽ trải nghiệm qua sự thay đổi của tâm thức, khi các bạn tu Thất Bảo Huyền Môn, trì mật chú Mu A Mu Sa đón nhận được tha lực Phật điển Từ Bi từ Phật, tới với cõi lòng của các bạn. Các bạn sẽ có chiều dài tâm khảm thay đổi theo chiều hướng hướng Thượng, an vui tịch tĩnh, không còn khổ đau, chẳng còn khổ đau. Riêng với kinh nghiệm của Bảo Thành hồi xưa, Bảo Thành từng trải qua thật là nhiều những thử thách thật là đau lòng, thật là khổ. Tuy nhiên với công hạnh miên mật tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn, trì mật chú Mu A Mu Sa và an trú trong hơi thở Chánh Niệm, những hiện tượng không như ý, những hiện tượng bất thường xảy ra cho mình, gọi là khổ đau nhất trên đời, thì Bảo Thành chẳng còn khổ đau nữa, mà chỉ còn dâng tràn niềm hạnh phúc, có được sự sáng ở trong tâm, nhìn rõ sự việc đó. Để chúng ta đồng hành giải quyết sự việc đó theo chiều hướng tốt đẹp, thuận hảo, với tư tưởng mang niềm vui tới cho mọi người. Còn thuở xưa thì khi nó xảy ra, buồn, đau khổ mà hoài không hết.

Tình yêu tạo ra một nguồn năng lượng vô biên giúp cho con người vượt qua mọi thử thách. Năng lượng đại Từ đại Bi đến từ tha lực Phật điển có một sức thần thông vô biên, là chuyển hóa mọi khổ đau từ vô lượng kiếp, để các bạn không còn khổ đau, để các bạn chẳng còn khổ đau bởi mỗi một giây phút các bạn thực hành Thiền Thất Bảo, các bạn lãnh nhận được, các bạn tiếp nhận được thật nhiều năng lượng Từ Bi của Phật. Các bạn nên nhớ, khi có được năng lượng Từ Bi của Phật tiếp vào thân tâm của các bạn, những vết thương trên thân xác cũng được lành, những vết thương trong tâm cũng được lành, những vết thương thâm sâu thầm kín trong từng góc cạnh của trái tim các bạn cũng được chữa lành. Các bạn chẳng còn khổ đau nữa, bởi vì từng giây từng phút, các bạn đón tiếp được tràn đầy năng lượng Từ Bi của Phật vào thân tâm. Các bạn nhiếp sâu vào trong năng lượng Từ Bi đó, năng lượng Từ Bi của Phật sẽ làm chủ cuộc sống của các bạn, sẽ vận hành như một luồng khí chủ động để chuyển hóa mọi đau khổ trong thân và tâm để tăng trưởng và khởi lên những nguồn hỷ lạc vô biên trong hơi thở Chánh Niệm.

Bao nhiêu lâu các bạn an trú, các bạn nhiếp tâm vào hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa, các bạn chẳng còn khổ đau. Bao nhiêu cái gọi là khổ đau tới với các bạn, dưới con mắt tràn đầy năng lượng Từ Bi của Phật, các bạn sẽ nhìn chúng trong tình yêu thương và chúng sẽ chẳng gây tổn hại khổ đau cho các bạn. Không những thế, mà năng lượng Từ Bi này còn giúp cho thân xác của các bạn hết bệnh, những căn bệnh đang đày đọa thân xác của các bạn, những căn bệnh đang dày vò thân tâm của các bạn, chỉ cần tiếp tha lực Phật điển qua Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn, tâm của các bạn sẽ hiểu rõ thân bệnh, tâm của các bạn sẽ thanh thản nhẹ nhàng, tâm của các bạn sẽ tràn đầy tha lực Phật điển, để từ đó tâm nó điều cái thân bệnh trở thành nhẹ nhàng thư thái. Và nếu như đúng, thì bệnh của các bạn sẽ thuyên giảm và hết bởi vì năng lượng Từ Bi có sức mạnh cải hóa thân tâm.

Chính vì Từ Bi quan trọng như vậy, cho nên khi chúng ta học về giáo lý của Đức Phật, Ngài luôn truyền dạy cho chúng ta thật nhiều Pháp môn. Pháp môn nào cũng nằm ở trong hơi thở Chánh Niệm, an trú trong đó để tiếp cận được năng lượng Từ Bi. Lòng Từ Bi rất quan trọng, nếu chúng ta không có năng lượng Từ Bi trong tâm, trong thân chúng ta sẽ tràn đầy khổ đau. Nếu chúng ta tiếp được tha lực của Phật để khơi nguồn Từ Bi của chúng ta trỗi dậy, chúng ta chẳng còn khổ đau, đó là thật sự. Các bạn nào từng khổ đau bởi vì chuyện quá khứ, biết bao nhiêu chuyện xảy ra làm cho khổ đau các bạn cứ thử tiếp cận an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa, các bạn liền tiếp được tha lực Phật điển và các bạn sẽ thấy những niềm đau nỗi khổ đó dần dần tan biến, và các bạn thấy rằng bạn chẳng còn khổ đau. Bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc, bạn lúc nào cũng tươi cười, bạn lúc nào cũng nhẹ nhàng. Những ai đang đau khổ thực hành sẽ thấy khổ đau đang dằn vặt lương tâm của mình đó sẽ được chuyển hóa ngay.

Các bạn nhớ rằng sự khổ đau sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của các bạn. Sự khổ đau sẽ làm cho não bộ bị ngưng trệ. Sự khổ đau sẽ làm cho các bạn chết dần chết mòn. Khi các bạn vui và hạnh phúc các bạn sẽ trẻ, khỏe. Các bạn thấy cái đó thực tế trong cuộc đời mà. Mỗi khi các bạn khổ các bạn già nua, các bạn tiều tụy, nhưng khi các bạn vui thì trong lòng của các bạn phơi phới, khuôn mặt sáng ra. Bạn khổ đau ra đường ai cũng thấy, bạn vui ra đường ai cũng thấy, bởi vì khổ đau và vui, hạnh phúc đó, nó được thể hiện trên khuôn mặt và hành động của chúng ta. Khổ đau thì tiều tụy, tóc bạc, mặt mũi bơ phờ, hành động thì chậm chạp có vẻ như thể hiện nét đau khổ. Còn hạnh phúc thì nụ cười tươi như hoa, ánh mắt sáng như mặt trời, khuôn mặt thì lộ hào quang mặt trăng, thực tế như vậy. Do đó, khi các bạn đã khổ hoặc đang khổ đau, không cần biết vì chuyện gì, có thể vì tiền, vì tình, vì tài, danh vọng, địa vị hay những chuyện không như ý đang xảy ra trong cuộc đời, đã xảy ra trong cuộc đời, các bạn tu Thiền Thất Bảo Huyền Môn là các bạn tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của Phật, các bạn tiếp được tình yêu thương lớn của Phật, các bạn đón tiếp được năng lượng yêu thương mười phương Chư Phật đổ xuống cuộc đời của bạn, ban rải xuống cho thân tâm của các bạn. Và trong thân tâm của các bạn khi tiếp được nguồn năng lượng yêu thương đó thì tự nhiên nó sẽ chuyển hóa và nó chẳng còn khổ đau.

Các bạn, thấy ở trong lòng của mình nó nặng, nó trì xuống, nó trầm xuống, đau khổ bởi vì những khổ đau vi tế từ nhiều sự việc xảy ra ta không ưng ý, nó sẽ giết chết các bạn. Nhưng nếu các bạn tiếp được tha lực Phật điển qua Pháp môn tu này thì sự khổ đau liền biến mất. Đây là một sự thực tế mà mỗi một người chúng ta được phép trải nghiệm để thấy rằng kinh nghiệm này thực tế xảy ra cho các bạn. Các bạn không cần phải tập quá nhiều, các bạn chỉ cần ngồi xuống ở một không gian thoáng mát, nhẹ nhàng, không ai làm phiền trong khoảng chừng 5 phút. Các bạn hít thở theo Pháp môn này thì các bạn liền lãnh nhận được tha lực Phật điển Từ Bi. Và khi tha lực Phật điển tiếp vào trong thân tâm của các bạn, các bạn sẽ khởi lên những niềm hoan hỷ và các bạn sẽ thấy những dấu chứng khổ đau trong lòng của các bạn dần dần tan biến, tróc gốc và trôi đi, các bạn chẳng còn khổ đau nữa. Khi các bạn tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn, các bạn sẽ không còn khổ đau, trong lòng của các bạn sẽ luôn luôn hạnh phúc và bình an.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, Trí Tuệ và Từ Bi để chúng ta trì 7 biến Thất Bảo Huyền Môn. Trong lúc này nếu các bạn mới bước vào, các bạn hãy ngồi xuống, tĩnh lặng cùng với Bảo Thành, chúng ta hít thở 7 biến và trì mật chú Mu A Mu Sa, tiếp tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào trong lòng của chúng ta, để chuyển hóa tất cả mọi khổ đau, để chúng ta chẳng còn khổ đau nữa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chẳng còn khổ đau. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn lại vừa trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa.

Các bạn thân mến, Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm với vi diệu âm Mu A Mu Sa, chúng ta sẽ tiếp được tràn đầy tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta, giúp cho thân khỏe mạnh. Những chứng bệnh gây ra phiền não sẽ hết, tâm sẽ thanh thản. Chúng ta có thể thực nghiệm, bởi pháp của Chư Phật là phương tiện tạo ra cho chúng ta nguồn hạnh phúc để đi tới sự giải thoát. Chúng ta có quyền sử dụng và ứng nghiệm Pháp môn tu tập, để tạo ra sự miên mật hơn, tinh tấn hơn bằng cách siêng năng tu tập. Sự siêng năng đó chỉ có khi có được thành quả, có được hiệu quả, còn nếu như chúng ta tu mà không có hiệu quả, thành quả, thì cái gì chúng ta cũng phải bỏ thôi. Như một món ăn, ăn vô mà đau bụng các bạn phải bỏ, món nào ăn vô vui vẻ, khỏe chúng ta sẽ ăn nữa. Một pháp mà thực nghiệm được, chúng ta chứng nghiệm được tiếp nhận được tha lực Phật điển rồi chúng ta áp dụng nó vào trong cuộc đời của kiếp người thấy nó mang lại lợi lạc và hạnh phúc thì đó đúng là phương tiện phù hợp rồi.

Các bạn có thể ứng nghiệm Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn trong cuộc sống, khi các bạn thấy những người xung quanh chúng ta như con cái, vợ chồng, cha mẹ có một chuyện gì đó khổ đau các bạn có thể âm thầm nhiếp tâm vào trong hơi thở Chánh Niệm, các bạn trì mật chú Mu A Mu Sa, tăng trưởng tha lực Từ Bi của mười phương Chư Phật vào trong thân tâm của các bạn, rồi các bạn hồi hướng cho người đó. Hồi hướng bằng cách gián tiếp hay trực tiếp các bạn sẽ thấy người đó bớt khổ đau. Ví dụ khi các bạn thấy con của các bạn khổ đau về một chuyện gì đó, có thể nó không nói cho các bạn nghe, hoặc nó tâm sự với các bạn. Ngoài tình yêu của cha mẹ, các bạn phối hợp trong hơi thở Chánh Niệm và vi diệu âm Mu A Mu Sa các bạn sẽ thấy con cái các bạn hết khổ đau thật là nhanh. Chúng ta nhìn xa ra những mảnh đời bất hạnh, những con người đang khổ đau ngoài kia nếu các bạn có tâm bố thí năng lượng Từ Bi bởi công phu tu tập, nói đúng hơn là hồi hướng phước báu tu tập Pháp môn này, đón tiếp tha lực Phật điển vào thân tâm, tha lực yêu thương Từ Bi đó, rồi hồi hướng cho tất cả những người đang đau khổ, các bạn sẽ nhận ra họ hêt khổ đau. Đây là một sự trải nghiệm thực tế, các bạn có thể áp dụng hàng ngày trong cuộc sống, khi tương tác với ai các bạn thấy họ khổ, các bạn thấy họ đau, khổ vì những chuyện xảy ra, đau vì những chứng bệnh hoặc những chuyện vừa xảy ra, khổ đau đó nối tiếp khổ đau kia. Chúng ta chỉ cần hồi hướng, nhiếp tâm trong hơi thở Chánh Niệm, thực nghiệm ngay hít vào thở ra nhẹ nhàng trì mật chú Mu A Mu Sa ở trong tâm và hồi hướng tha lực Từ Bi đó tới đối tượng đó, tới con người đó và các bạn lắng nghe họ nói chuyện các bạn sẽ cảm nhận được khổ đau của họ dần tan biến.

Bảo Thành đã gặp biết bao nhiêu người khổ đau tới nói chuyện, Bảo Thành không làm gì hết, Bảo Thành chỉ ngồi nghe. Nghe nhưng mà nhiếp tâm vào hơi thở rồi trì mật chú Mu A Mu Sa, đón nhận tha lực Phật điển Từ Bi từ mười phương Chư Phật vào trong thân, rồi từ trong thân của mình hồi hướng qua đối tượng đang lắng nghe. Thế là chỉ một vài phút sau họ nói chuyện họ khỏe, họ vui, họ tìm được nguồn sống tươi vui trong đời, sự thực đã được trải nghiệm bằng công hạnh tu tập của Bảo Thành và sự giao tiếp, tương tác với nhiều người rồi. Các bạn cứ việc mang ra áp dụng, các bạn sẽ thấy được sự thay đổi, các bạn sẽ chứng ngộ sự khổ đau của người mà ta đang tiếp xúc bớt dần bớt dần theo sự hồi hướng tha lực Phật điển Từ Bi của Phật vào trong thân tâm người đó. Tất cả các pháp phương tiện của Phật, khi chúng ta áp dụng vào đời sống, ta sẽ thấy hiệu quả và ta sẽ thấy hạnh phúc vô cùng. Và chúng ta cũng có thể áp dụng lên những người khác như ta, bằng Pháp hồi hướng ta, sẽ thấy được sự đổi thay của họ, ta sẽ thấy được họ chẳng còn khổ đau như ta. Mà nếu như chúng ta có thể hướng dẫn cho họ tu tập nữa, giới thiệu cho họ tu tập nữa, thì bản thân của họ sẽ chuyển hóa tận gốc tất cả mọi khổ đau trong lòng, trong tâm của họ bằng tự lực gắn kết với tha lực Phật điển của Chư Phật. Nhưng các bạn vẫn nên hồi hướng thường xuyên bởi vì có những người chưa hội đủ duyên để tu dù bất cứ một Pháp môn nào, bởi căn cơ và dòng nghiệp thức còn lăn trôi trong cuộc đời nhiều khổ đau, các bạn nhớ hồi hướng cho họ.

Đặc biệt ở trong gia đình, như một vườn bông có nhiều người sống. Mỗi một người chúng ta sống trong gia đình là một cây hoa. Và mỗi một cây hoa có một màu sắc và hương vị khác biệt. Chúng ta cần phải tưới tẩm, chăm sóc cho chúng. Như vậy những thành viên trong gia đình chúng ta sống là một bông hoa sẽ trổ hoa đẹp lắm, là một cây hoa sẽ trổ bông nhiều. Chúng ta phải mang nước Từ Bi trong công hạnh tu tập Thất Bảo Huyền Môn, để đón tiếp năng lượng tha lực Phật điển Từ Bi tưới tẩm vào trong gia đình của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng, tất cả những khổ đau của chúng ta nếu có, chúng ta hãy ghi xuống coi khổ đau về chuyện gì và mỗi một nỗi niềm khổ đau, đau khổ đó các bạn chỉ cần nhìn vào nó thật là rõ, và các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm, tiếp tha lực Phật điển qua mật chú Mu A Mu Sa và tưới tẩm vào nguyên nhân gây ra đau khổ đó, các bạn sẽ liễu ngộ được và tức khắc hết khổ đau ngay. Đó là kinh nghiệm của Bảo Thành đã thực tập mà các bạn nếu thử nghiệm các bạn sẽ chứng nghiệm được rằng nó kỳ diệu ở chỗ khi chúng ta áp dụng đúng chúng ta sẽ thấy hiệu quả tức khắc ngay trong đời này, không đợi đến kiếp sau. Pháp của nhà Phật vi diệu, chẳng phải thực tập bây giờ cho kiếp sau mà pháp vi diệu của Đức Phật ứng dụng ngay bây giờ, để cuộc sống hiện tại này hết khổ, hết đau, bớt khổ, bớt đau để có được hạnh phúc.

Một Pháp môn kỳ diệu như vậy không thể tu để chết đi rồi mới hưởng. Pháp môn kỳ diệu, nó ứng dụng ngay trong cuộc sống này, ngay trong giây phút này. Bởi Phật là Bậc Giác Ngộ, là Bậc Thầy của trời đất, Ngài là Thầy, là Vô Thượng Sư, là Bậc Thầy cao cả nhìn thấy rõ ràng chúng sanh đang đau khổ từng sát na, thì không thể chỉ một Pháp môn để rồi khi chúng sanh chết rồi mới được hưởng, chuyện đó không đúng. Nếu có ai nói sẽ chỉ cho các bạn một phương thức để khỏe mạnh, để thực tập bây giờ rồi chết đi kiếp sau sẽ khỏe, các bạn sẽ không có tập, bởi ngay bây giờ các bạn đang đau khổ, đang bệnh hoạn, các bạn cần tập để khỏe ngay bây giờ, các bạn không thể thực tập một cái gì để cho kiếp sau. Nếu có ai đó dạy cho các bạn một phương thức làm giàu và rồi nói rằng cứ làm như vầy đi rồi kiếp sau sẽ giàu mà kiếp này nghèo khổ không có ăn, không có mặc, không có nhà cửa, thì các bạn làm phương pháp đó để làm gì, thật là rõ ràng. Nếu người ta chỉ cho các bạn để có nhà có cửa ngay trong lúc, này thì kiếp sau không cần, ngay bây giờ sự giàu có mới cần thiết, ngay bây giờ các bạn hết khổ đau mới cần thiết. Và Đức Phật là Bậc Thầy Giác Ngộ, Ngài hiểu được điều đó nên Pháp môn của Ngài dạy là chuyển hóa được khổ đau ngay trong lúc này, để các bạn không còn khổ ngay trong lúc này, để các bạn chẳng còn đau ngay trong lúc này, và kiếp này nếu các bạn áp dụng nó, thực hành nó. Do đó, khi các bạn thực tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn, các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm, các bạn tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật, các bạn chẳng còn khổ đau ngay trong kiếp này, ngay trong lúc này, ngay trong sát na các bạn thực hành tu với Bảo Thành.

Các bạn hãy thử trải nghiệm đi, trong giờ đồng tu chúng ta không còn khổ đau, không cảm thấy khổ đau. Chúng ta chẳng còn khổ đau nếu chúng ta cứ giữ sự nhiếp tâm như vậy trong từng phút, từng giờ chúng ta sống, thì cả 24 tiếng đồng hồ chúng ta chẳng có khổ đau. Các bạn nhìn lại đi, ngay bây giờ nè, các bạn có khổ đau không? Không, khổ đau không còn nữa, chẳng còn khổ đau ngay trong giây phút này, ngay trong giờ mà Bảo Thành và các bạn đồng tu nữa, ngay trong giờ mà các bạn đang đồng tu với Bảo Thành, các bạn và Bảo Thành chẳng còn khổ đau. Thì nếu chúng ta cứ mang cái chẳng còn khổ đau trong giờ này nhân nó lên, nhân nó lên trong cách này, pháp này, hơi thở Chánh Niệm này thì các bạn chẳng còn khổ đau cả một ngày, cả một đời.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, chúng ta sẽ tiếp tục tu và trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa để tiếp tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật vào thân tâm, để Bảo Thành và tất cả các bạn chẳng còn khổ đau.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con chẳng còn khổ đau. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

 Mô Phật! Chúng ta đã trì đúng 21 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa trong buổi đồng tu này. Các bạn và Bảo Thành đã đón tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển vào đời sống của mình và tha lực Từ Bi này sẽ giúp cho chúng ta chẳng còn khổ đau. Đồng thời khi chúng ta tu tập và hồi hướng, những người đang đau khổ xung quanh chúng ta cũng sẽ chẳng còn khổ đau nữa. Các bạn hãy tinh tấn tu học!

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả mọi loài chẳng còn khổ đau nữa.

Công đức đồng tu hôm nay nếu có, xin hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới họ có trí tuệ, để hiểu ra thành lập được những chính sách giữ được nền hòa bình vững chắc trên thế giới, để mọi người chẳng còn khổ đau.

Chúng con hồi hướng công đức tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành dược có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch.

Chúng con hồi hướng cho các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới họ có trí tuệ, tình yêu thương, lòng bao dung rộng lớn và chữa lành tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn