Search

Bài 1057: Tâm An Lạc – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được tâm an lạc.

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn đang hiện diện trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn. Trong những video như vầy Bảo Thành luôn nhắc lại Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn phương thức tu luyện như thế nào để cho các bạn nắm vững cách tu luyện để chúng ta đạt được sự thanh tịnh. Đặc biệt hôm nay đề mục là chúng ta sẽ có được “Tâm An Lạc”.

Cách tu Thiền Mật song tu thật đơn giản, vận dụng giữa hơi thở Chánh Niệm và mật chú vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, để chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển Từ Bi từ mười phương Chư Phật tiếp vào thân tâm của chúng ta, làm sáng cái tâm để tâm làm chủ tất cả các pháp đang hiện diện trong cuộc đời và soi chiếu nó thật kĩ để nhìn rõ Nhân Quả Thiện Ác, nhân Ác ta buông, nhân Thiện ta tiếp tục gieo trồng. Chúng ta đã là người học Phật đầu tiên mỗi người chúng ta phải quy y theo Phật Pháp Tăng. Khi quy y Phật Pháp Tăng, đó là do chúng ta có đức tin với Đức Phật, giáo pháp của Ngài và sự hòa hợp của Tăng thân, hiểu thấu Nhân Quả, giữ năm giới Đức Phật dạy và chúng ta hành thập thiện. Nền tảng này được xây dựng để tạo nhân duyên vững chắc để hít thở cho phù hợp. Sự hít thở này giúp cho chúng ta giữ cho thân khỏe mạnh nhất là những ai yếu đuối bệnh hoạn hoặc đang mang bệnh, hơi thở này sẽ trợ lực để cho thân khỏe mạnh.

Khi chúng ta hít thở các bạn nhớ ba điểm: phát nguyện trước rồi chúng ta hít vào bằng mũi. Nhớ khi hít vào bằng mũi ta đưa ngang qua phổi rồi tiếp tục đưa xuống dưới Đan điền Khí hải, Đan điền Khí hải ở dưới rốn của chúng ta khoảng chừng một đốt ngón tay. Hít vào đó rồi ta phình bụng ra, khi phình bụng ra ta giữ ở đó một giây, bắt đầu thở ra, khi thở ra ta hóp bụng lại ta thở từ từ, đồng hành với hơi thở đó chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa. Khi chúng ta làm xong một chu kỳ như vậy: phát nguyện, hít vào bằng mũi đưa ngang xuống phổi, đưa xuống tiếp tục dưới Đan điền Khí hải, giữ ở đó trong vòng một giây (tức là nín thở trong vòng một giây), rồi chúng ta thở ra từ từ hóp bụng vào trì mật chú Mu A Mu Sa cùng một lúc, một vòng xoay như vậy với hơi thở sẽ tạo nên một sức mạnh nội lực. Sức mạnh này tiếp cận với tha lực Phật điển. Tha lực là một lực ở bên ngoài nhưng tha lực là lực của Chư Phật, lực của lòng Từ Bi Chư Phật, lực đó tác động vào với tự lực của chúng ta.

Trở lại vấn đề giáo lý của nhà Phật, cuộc sống của mỗi người bị chi phối bởi Nghiệp lực. Nay để chuyển hóa Nghiệp lực Ác đó, Nghiệp lực bất thiện đó, Nghiệp lực tiêu cực đó, chúng ta nương vào một cái lực mới đó là tha lực Từ Bi yêu thương của Chư Phật, tác động vào tự lực trỗi dậy, đứng dậy, vượt qua những chướng ngại, những Nghiệp lực của chúng ta. Hai lực này vận chuyển vận hành với nhau giúp cho thân của ta khỏe mạnh, cường tráng, bớt bệnh, tâm bớt phiền não. Yếu tố quan trọng là hơi thở hít vào và trì mật chú, đồng hành với nó. Nếu có sự phối hợp nhẹ nhàng và phù hợp như vậy liên tục, chúng ta sẽ tiếp được nguồn điện của Phật vào thân tâm của chúng ta liên tục. Và sự tiếp nhận tha lực Phật điển này mỗi một hành giả, mỗi một các bạn đều cảm nhận được nó, sự cảm nhận thật là rõ ràng. Nó rõ tới mức mà nó tác động vào thân của chúng ta, chúng ta biết, phần nhiều tha lực sẽ vận chuyển trên huyệt Bách hội, Ấn đường, chuyển xuống toàn thân tạo ra một luồng khí nóng từ dưới Đan điền bốc lên trên thân của chúng ta. Nó luân lưu khắp châu thân của chúng ta, khắp người của chúng ta, vận hành các huyệt Đạo, khai mở năng lượng trong huyệt đạo để luân lưu phối hợp tạo nên sức mạnh. Nó còn đả thông kinh mạch, những kinh mạch bị bế tắc trong người, bởi luồng tha lực này vận chuyển, nó sẽ giúp cho kinh mạch được lưu thông. Đặc biệt, các Luân Xa, 7 Luân Xa tức là 7 vùng huyệt đạo chính sẽ được khai mở để tiếp ứng cho năng lượng tự thể của thân vận chuyển, giúp tăng trưởng sức khỏe.

Sức khỏe là vốn liếng quan trọng nhất của một đời người, nếu chúng ta không có sức khỏe chúng ta không thể làm gì. Sức khỏe liên hệ mật thiết tới tinh thần, một thân thể cường tráng sẽ có một tinh thần thanh tịnh và thoải mái nhưng không thể có một tinh thần thoải mái trong một cơ thể bệnh hoạn và đau yếu. Sức mạnh và sức khỏe của cơ thể rất quan trọng. Vẫn biết rằng mỗi người chúng ta, hầu hết đều có một bệnh gì đó phải mang mình, dù là bệnh nhẹ hay ngặt nghèo, chúng ta đều mong muốn rằng căn bệnh đó được chuyển hóa để cho ta có được sức khỏe. Chúng ta vừa nương vào Tây y, Đông y để giúp đỡ trị bệnh nhưng chúng ta cũng nương vào đại Hùng đại Lực tha lực Phật điển đại Từ đại Bi hỗ trợ cho những phương pháp Đông y và Tây y để cho thân chúng ta được khỏe. Nếu như các bạn siêng năng tinh tấn tu tập thì các bạn sẽ không còn phải gặp bác sĩ Đông y hay Tây y nhiều nữa bởi vì các bạn đã biết chăm sóc cho sức khỏe của các bạn. Và thân xác này của các bạn sẽ khỏe lên nếu tâm của các bạn được an lạc. Tâm an lạc làm chủ được thân, còn nếu tâm không an lạc thì thân sẽ làm chủ tâm. Tâm không an lạc, tâm hoảng loạn và sợ hãi, thân bệnh hoạn sẽ làm cho tâm bị suy sụp. Ngược lại nếu thân bệnh mà tâm an lạc thì tâm an lạc đó sẽ hỗ trợ cho thân được khỏe lên mỗi ngày. Đây là hai người bạn thân, nói đúng hơn là hai anh em sinh đôi, thân và tâm là hai anh em sinh đôi. Hai người sinh đôi này có sự liên hệ mật thiết với nhau tạo thành sức mạnh khó lường, sức mạnh vô biên để chúng ta sống tịch tĩnh trong cuộc đời đầy ắp những thử thách và chướng ngại.

Để Bảo Thành nhắc lại, hít thì bằng mũi, thở thì bằng miệng. Hít bằng mũi hít sâu xuống dưới phổi đưa xuống dưới Đan điền Khí hải dưới bụng, phình bụng thở từ từ hóp bụng trì mật chú Mu A Mu Sa nhưng thở thì thở bằng miệng, hít thì bằng mũi, hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng. Các bạn nhớ khẩu quyết hít bằng mũi phình bụng, thở bằng miệng hóp bụng. Các bạn lặp lại nhiều lần các bạn sẽ nhớ và nó thành hơi thở tự nhiên. Trước khi hít chúng ta phát nguyện, trong khi thở chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa. Vận hành liên tục như vậy sẽ tạo cho chúng ta có một phản ứng có điều kiện thiện và cơ thể sẽ dần dần quen với cách thở như vậy và nó vận hành một cách luân phiên, tròn trĩnh để mang tới sức mạnh cho chúng ta.

Giờ đây, Bảo Thành xin mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, Từ Bi và Trí Tuệ. Chúng ta sẽ vận hành 7 biến mật chú Mu A Mu Sa để tiếp tha lực Phật điển đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật vào thân tâm của chúng ta.                                       

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được tâm an lạc. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn, chúng ta vừa thực tập 7 biến Thất Bảo Huyền Môn trì mật chú với hơi thở Chánh Niệm chúng ta đều tiếp được tha lực Phật điển vào trong thân tâm của chúng ta.

Mỗi một người chúng ta trong cuộc sống đều mong muốn rằng ta có được sự an lạc ở trong tâm. Cuộc sống cứ trôi qua, sự an lạc trong tâm dường như thiếu dần, sự bất an, sự sợ hãi, hoảng loạn, lo âu cứ tới mỗi ngày mỗi giây, bởi vì sao? Bởi vì ta không biết được việc gì sẽ xảy ra, ta không làm chủ được sự việc sắp sửa tiếp diễn, chính vì không làm chủ được nó ta sợ, ta bắt đầu bất an. Sự bất an và sợ hãi sẽ làm cho lo âu, lo lắng, làm cho cơ thể bứt rứt khó chịu, sẽ gây ra bệnh hoạn. Người mà cứ bất an, lo lắng nhiều, bệnh hoạn cũng nhiều và tinh thần không có được niềm vui trong cuộc sống. Đức Phật, một con người giải thoát, tới trên cuộc đời này khai thị để chúng ta đi từ sự bất an, lo lắng, lo âu, sợ hãi tới sự an lạc. Không phải an lạc ở trên Niết Bàn, không phải an lạc ở trên cõi Phật hoặc an lạc khi thành Phật mà an lạc ngay tại trong kiếp này, giây phút này, hiện tại ngay đây khi ta đang sống mang thân kiếp làm người. Nếu mỗi người chúng ta nhận được giáo lý của Đức Phật, hiểu rõ và mang vào thực tập chúng ta sẽ chứng đắc được sự an lạc, bởi hiểu rõ được sợ hãi, lo toan, lo âu, phiền muộn tới từ đâu và an lạc tới từ đâu.

Tâm an hoặc tâm bất an đều do những điều gì chúng ta rước vào trong tâm. Nếu chúng ta mang vào tâm những sự ô uế, những sự phiền trược, những lo toan, sầu muộn, tâm của chúng ta sẽ bị ô nhiễm và bất an. Thật là rõ ràng, Nhân Quả nó hiện tiền ở ngay chỗ chân lý này, nhà Phật nói Ác và Thiện, nếu chúng ta gieo vào trong tâm những mầm mống của Ác thì tâm ta sẽ bất an, nếu chúng ta mang vào trong tâm của chúng ta những mầm mống uế trược thì trong tâm của chúng ta sẽ bất an, đó là sự hiển nhiên không có chối cãi được. Do đó, trước khi chúng ta gieo vào tâm mầm mống gì chúng ta phải suy nghĩ. Đức Phật dạy có hai mầm mống trong luật Nhân Quả, đó là nhân Ác và nhân Thiện. Các bạn muốn gieo vào tâm của các bạn nhân Ác hay nhân Thiện? Phải suy nghĩ, chúng ta phải suy nghĩ và lựa chọn, cuộc đời là một sự lựa chọn liên tục trong từng giây phút. Đức Phật dạy cho chúng ta lựa chọn điều tốt bởi Phật khai thị, nói rõ nhân Ác sẽ gây ra phiền não, đau khổ, nghiệp chướng, sẽ gây ra thân bệnh, sẽ gây ra sự đau khổ miên trường khó thoát được. Nhân Ác từ những ý ác, những lời nói ác, từ những hành động ác, nhân Ác đó cần phải được hiểu rõ và ngưng không được mang vào trong tâm. Còn nhân Thiện sẽ tăng trưởng sự an lạc của tâm và làm cho thân xác được khỏe mạnh, tăng trưởng phước báu để chúng ta có được những niềm vui và hạnh phúc ở trong đời.

Tâm bất an chính là do ta tạo ra, tâm an lạc cũng chính là do ta tạo ra. Bây giờ các bạn muốn tâm của các bạn bất an hay các bạn muốn tâm của các bạn có an lạc? Câu hỏi này các bạn phải hỏi thật nhiều lần trong cuộc sống và sự trả lời đó phải là sự trả lời từ chính trong tâm của các bạn. Các bạn muốn có sự an lạc trong tâm hay các bạn muốn bất an, hoảng sợ và lo âu? Dĩ nhiên là con người, chúng ta đã đủ Trí Tuệ để phân biệt bất an và sự an lạc, chúng ta sẽ lựa chọn tâm an lạc. Nếu các bạn đã lựa chọn có tâm an lạc, để được sự an lạc ở trong tâm, chúng ta quy y Phật Pháp Tăng thì đã có sự an lạc đó rồi. Chúng ta thấu rõ được Nhân Quả, Ác bỏ Thiện tăng trưởng là tăng thêm an lạc. Chúng ta lại giữ giới là chúng ta bảo vệ sự an lạc đó không bị tổn mất. Rồi chúng ta hành thập thiện thì chúng ta càng làm cho tâm an lạc mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, bền vững hơn. Và chúng ta còn tăng trưởng nhiều hơn bởi nghĩa lý như vậy: tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, Nhân Quả Thiện, giữ giới, hành thập thiện là những nhân Thiện, nhân này giúp cho tâm an lạc nhưng nếu như nhân Thiện này được gieo vào một thửa ruộng tốt nữa thì nhân Thiện sẽ được tăng trưởng vô biên. Thửa ruộng tốt đó là tâm cầu Đạo của chúng ta, chúng ta đã có tâm cầu Đạo, cầu sự an lạc bằng sự tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, bằng hiểu rõ nhân Thiện bỏ nhân Ác, giữ năm giới, hành thập thiện ta vừa có những mầm, những hạt giống tốt, ta lại có thửa ruộng là tâm cầu Đạo Giác Ngộ.

Chúng ta có đầy đủ hai Pháp bảo: nhân của những mầm mống tốt, tâm của sự cầu Đạo Giác Ngộ. Nhưng còn tuyệt vời hơn nữa là chúng ta lại tưới tẩm vào tâm cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta và những hạt giống gieo trồng ở trong đó bằng nước Phật điển đại Từ đại Bi. Nước Phật điển đại Từ đại Bi đó là tha lực, một tha lực siêu thế rất là mạnh giúp cho tăng trưởng ruộng phước điền trong tâm cầu Đạo của chúng ta để những mầm mống tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, Nhân Quả, giữ giới và hành thiện được tăng trưởng vững chắc, không hề bị lay động trước những thử thách của cuộc đời. Đây là mấu chốt của tâm an lạc. Khi các bạn thực hành được như vậy, tâm của các bạn sẽ luôn an lạc và nếu các bạn không thực hành được điều đó, không lãnh nhận tha lực Phật điển thì các bạn đã lựa chọn sự bất an vào trong cuộc đời. Và như vậy, các bạn đang gieo mầm ô uế, gieo mầm uế trược, các bạn đang nhiễm ô những mầm mống của những nhân Ác thì làm sao các bạn có thể tìm ra được sự an lạc trong cuộc sống. Thật là dễ hiểu, chúng ta làm những hành động bất thiện ô uế tâm của chúng ta thì chúng ta thấy bất an, chúng ta gieo mầm ác có nghĩa là ô nhiễm những tư tưởng, lời nói và hành động ác tâm ta sẽ bị uế trược, cấu trược chiếm đoạt làm chủ. Còn nếu như chúng ta mang vào trong tâm chủng tử của nhân Thiện tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, giữ năm giới, hành thập thiện và chúng ta có tâm cầu Đạo Giác Ngộ cộng hưởng của thần chú Mu A Mu Sa, tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi chúng ta sẽ tràn đầy an lạc ở trong tâm, bởi tâm của chúng ta không có bị ô nhiễm bởi uế trược, không bị ô nhiễm bởi những niệm bất thiện, không bị nhiễm ô bởi những năng lượng tiêu cực, tâm của các bạn sẽ an lạc. Sự lựa chọn khéo léo của một đời người là lựa chọn đúng Pháp môn tu tập, Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn phù hợp và các bạn đã khôn ngoan lựa chọn. Bởi sự lựa chọn tu tập như vậy mà các bạn tiếp được tha lực Phật điển vào thân tâm mỗi ngày. Tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật là chất liệu tăng trưởng sự an lạc ở trong tâm và nó đẩy lùi đi mọi nhiễm ô cấu trược. Mọi uế trược của tâm bất thiện, của mầm mống ác sẽ được chuyển hóa tẩy rửa và biến thành an lạc ở trong tâm.

Đối với các bạn nào lúc nào cũng lo lắng, hoảng sợ thì các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì vi diệu âm Mu A Mu Sa đúng mức các bạn sẽ đẩy lùi đi sự lo sợ đó, giúp cho các bạn có được sự an lạc vững chắc. Đối với những bạn đang lâm bệnh, sợ hãi bởi những cơn bệnh hoành hành đau khổ, các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa các bạn sẽ tiếp được tha lực Phật điển Từ Bi của Phật để sưởi ấm tâm hồn và trái tim, căn bệnh của các bạn sẽ thuyên giảm, tâm của các bạn sẽ thanh thản. Đối với các bạn đang đương đầu với những thử thách trong cuộc đời phiền não và lo âu, sợ hãi và bất an, các bạn an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, các bạn sẽ tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của Phật để giúp cho các bạn thăng bằng, đương đầu với những thử thách ngoài kia. Đối với các bạn đang mưu cầu cuộc sống mà thử thách dồn dập không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, các bạn lo lắng đó, các bạn sợ hãi đó, các bạn hoảng loạn đó nhưng không sao, các bạn chỉ cần an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa các bạn sẽ tiếp được tha lực Phật điển và tha lực đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật sẽ hỗ trợ cho các bạn an tâm và tâm của các bạn an thật là an để nhìn rõ sự việc sắp xảy ra. Đối với các bạn phải tiếp cận với những người xung quanh hàng ngày như khách hàng, như cha mẹ, ông bà, con cái, có nghĩa là có sự tương tác rộng lớn với nhiều người, đôi khi chúng ta không biết được tư tưởng của đối tượng ta đang nói chuyện, hoặc không biết được tâm của họ như thế nào thì chúng ta chỉ cần an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, tiếp tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào trong thân của các bạn, các bạn liền có được một sự an lạc trong tâm và luồng khí an lạc sẽ tiếp tới tất cả những người bạn đang tương tác để cho họ có được sự chân thật hiển lộ, để bạn nhận ra tấm lòng chân thành của nhau và tương tác cho phù hợp với ý nghĩa của pháp thiện.

Tâm an lạc thực sự đang hiện hữu trong cuộc đời của mỗi người khi thực tập hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, bởi khi thực tập Pháp môn này chúng ta mang vào trong tâm sự an lạc từ tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Nhớ rằng mười phương Chư Phật đều có tâm đại Từ đại Bi như câu thường hay niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tha lực Phật điển đại Từ đại Bi là hạnh Bồ Tát của Chư Phật truyền vào trong tâm của chúng ta, một luồng năng lượng để giúp cho chúng ta gieo mầm mống Thiện, tăng trưởng phước báu và hài hòa với cuộc sống bằng tâm an lạc. Các bạn, ta đã có một sự lựa chọn thật rõ rồi, các bạn sẽ chọn lựa con đường nào? Con đường sống bất an thì các bạn chỉ cần gieo nhân Ác, ô nhiễm tâm của mình bằng những điều uế trược, những điều bất thiện các bạn sẽ bất an thôi. Mà chắc có lẽ làm kiếp người ở trên đời ai trong chúng ta cũng từng xảy ra những giây phút mà chúng ta cảm thấy bất an rồi. Chúng ta suy nghĩ lại đi, mỗi lần bất an như vậy chúng ta có thoải mái hay không? Không thoải mái, bất an làm cho chúng ta đau khổ, bất an làm cho sợ hãi, hoảng loạn, bất an làm cho thân của chúng ta bị bệnh, tâm của chúng ta phiền não, căng thẳng, mệt mỏi. Và như vậy cuộc đời của ta đâu có hạnh phúc được, bất an không phải là sự lựa chọn của các bạn cũng như không phải là sự lựa chọn của Bảo Thành. Bảo Thành và các bạn sẽ lựa chọn tâm an lạc để sống hạnh phúc, hạnh phúc cho chính cuộc đời của mình và còn lan tỏa hạnh phúc của ta tới những người đang sống ở trong gia đình của chúng ta.

Như thế chúng ta nên thực tập Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, với hơi thở Chánh Niệm an trú trong vi diệu âm Mu A Mu Sa, để chúng ta tiếp được tha lực yêu thương rộng lớn của mười phương Chư Phật. Để chúng ta tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi nuôi dưỡng tâm của chúng ta bằng thanh điển, bằng Phật điển, bằng những niệm thiện, niệm thanh tịnh và đưa vào tâm chúng ta luồng Từ Bi, năng lượng Từ Bi đó của Phật, nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta. Để tâm của chúng ta hết bệnh, được hạnh phúc, để thân của chúng ta hết phiền não để có được sự bình an. Tâm an lạc là mấu chốt của cuộc sống, là tư lương tuyệt vời nhất mà mỗi người chúng ta cần phải có, hành trang đi vào trong cuộc đời để có hạnh phúc cần phải có được tâm an lạc. Tâm an lạc trợ lực cho thân mạnh khỏe hết bệnh, tâm phiền não sẽ gây bệnh cho thân của chúng ta. Nếu các bạn muốn có một tâm phiền não để có thân bệnh, các bạn cứ gieo mầm mống ác nhưng chắc chắn không ai lựa chọn con đường đó bởi ai trong chúng ta, đã là người đều mong cầu có một thân khỏe mạnh và một tinh thần thanh tịnh, thanh thoát, nhẹ nhàng, an vui. Như vậy, để có được điều đó chúng ta hãy lựa chọn mang vào trong tâm tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của Chư Phật để chúng ta có được tâm an lạc. Và để có tâm an lạc cho thân không còn bệnh, tâm không còn phiền não chúng ta phải bắt đầu gieo mầm trong tâm của chúng ta bằng tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Các bạn nhớ, không có một cái gì có thể xóa tan đi màn đêm chỉ có tình yêu lớn của Chư Phật mà thôi. Không có một cái gì có thể chuyển hóa tất cả những phiền não, sợ hãi trong lòng của con người ngoài tha lực Phật điển yêu thương Từ Bi của Chư Phật. Không có gì có thể thay đổi sự bất an, hoảng loạn để trở thành an tâm, an lạc trong cuộc đời, chỉ có tha lực đại Từ đại Bi.

Từ Bi là năng lượng vi diệu chuyển hóa cuộc đời của chúng ta, Từ Bi mang lại sự sống, khơi nguồn cho sự an lạc trỗi dậy. Các bạn, bao nhiêu lâu nếu như các bạn chưa tìm được nguồn an lạc trong tâm, các bạn hãy thực tập Pháp môn Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, với hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa các bạn liền tác động vào thân tâm của các bạn bởi một luồng tha lực Phật điển đại Từ đại Bi để khơi nguồn an lạc khởi lên trong tâm của các bạn, vi diệu vô cùng. Đã biết bao nhiêu con người thực tập, họ đã tìm lại sự an lạc ở trong tâm sau bao nhiêu ngày tháng đau khổ bởi thân bệnh hoạn, bởi tâm uế trược do những nhân bất thiện được gieo vào, được mang vào, được cấy vào. Khi một thời gian họ thực tập Pháp môn này họ đã gieo vào trong tâm của họ những chủng tử tha lực Phật điển Từ Bi, từ đó nó trổ mầm và chuyển hóa những khổ đau, sợ hãi, những mầm mống đó thành những mầm mống của chủng tử thiện tạo cho tâm an lạc, vui vẻ và hạnh phúc. Có biết bao nhiêu con người đã thành tựu được Pháp môn này, thành tựu được sự an lạc ở trong tâm và đã có biết bao nhiêu con người đã đón nhận được tha lực Phật điển tới trong tâm dù rằng họ đã tu tập Pháp môn này hay chỉ nghe qua lắng đọng một giây phút họ cũng lãnh nhận được tha lực Phật điển.

Nếu như bất chợt ai đó chỉ ghé ngang qua trang Thất Bảo Huyền Môn nhìn một đoạn phim đồng tu của chúng ta phát tâm và có Tín tâm tin tưởng thì họ liền đón nhận được tha lực Phật điển và tha lực Phật điển này liền giúp cho họ có được sự an lạc ở trong tâm. Các bạn, chúng ta là người, trong cuộc sống đầy rẫy những đau khổ và phiền lụy, chúng ta đã chán ngán sự đau khổ phiền lụy đó bởi nó tạo ra một sự đau khổ ở trong thân, gây bệnh cho thân, gây cho tâm hoảng loạn, lo sợ. Chúng ta không muốn sống trong những ngày tháng như vậy nữa, chúng ta phải có một sự lựa chọn sáng suốt phối hợp nhịp nhàng với tha lực Phật điển để đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật vào trong thân tâm của chúng ta để thay đổi cuộc sống của chúng ta từ trong tâm của mình. Tâm an lạc sẽ là cội nguồn khơi lên tất cả mọi sự thành công trong cuộc đời để tăng trưởng phước báu thiện để vững chãi trong cuộc sống mà có được hạnh phúc mình mong cầu. Ai trong chúng ta cũng mong muốn có được hạnh phúc nhưng để có hạnh phúc phải có tâm an lạc, để có tâm an lạc chúng ta phải thực hiện pháp thiện của nhà Phật, chọn nhân Thiện, tin vào Tam Bảo, giữ năm giới, hành thập thiện và đặc biệt là phải tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi bằng hơi thở Chánh Niệm và vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa.

Sự thực tập như vậy mỗi ngày trôi qua các bạn sẽ có tràn đầy tha lực Phật điển vào trong tâm, khơi nguồn tâm an lạc trỗi dậy để các bạn không còn sầu muộn, đau khổ, hoảng sợ. Các bạn, thân của các bạn sẽ dần dần hết bệnh, tâm của các bạn sẽ thanh tịnh, thanh thoát, nhẹ nhàng và cuộc đời của các bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc và an vui. Hạnh phúc ngay trong kiếp này, an vui ngay trong kiếp này, tâm của các bạn an lạc ngay trong giây phút an trú trong hơi thở Chánh Niệm. Chẳng phải chúng ta làm chuyện này để cho kiếp sau, kiếp sau thật là xa, kiếp sau thật khó mường tượng nhưng hiện tại trong kiếp này chúng ta tu, chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa chúng ta thực sự sẽ an lạc ngay trong cuộc sống này, tâm của chúng ta sẽ an lạc ngay trong đời này, ngay trong giây phút này. Chúng ta không ăn để ngày mai no, chúng ta không uống để ngày mai không khát. Chúng ta ăn là để no ngay bây giờ, chúng ta uống là để hết khát ngay bây giờ, chúng ta tu hơi thở Chánh Niệm an trú trong vi diệu âm Mu A Mu Sa là để tâm an lạc ngay trong sát na này, ngay trong giây phút này, ngay trong cuộc đời này. Các bạn, phải hiểu rõ như vậy, sự lợi ích của công phu tu tập Thiền Mật song tu là mang lại sự an lạc cho tâm của các bạn ngay trong sự hiện hữu trong cõi đời bằng ngay chính giây phút các bạn đang hiện diện ở nơi đây. Không huyễn ảo cho ngày mai, cho tương lai, cho kiếp sau mà là ngay cho kiếp này, giây phút này chúng ta sẽ có được tâm an lạc.

Mời các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi, chúng ta bắt đầu trì 7 biến Mu A Mu Sa. Các bạn hãy tĩnh tọa thân tâm, buông lỏng và chúng ta hãy thành tâm đón nhận tha lực đại Từ đại Bi vào trong thân tâm của chúng ta:                                                                                                

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được tâm an lạc. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn vừa trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa. Chắc chắn các bạn và Bảo Thành vừa tiếp được thật nhiều tha lực Phật điển đại Từ đại Bi vào trong thân. Trong thân của Bảo Thành bây giờ tràn đầy năng lượng, sức mạnh của năng lượng tha lực Phật điển này đang luân chuyển trong thân tâm của Bảo Thành khởi lên nguồn an lạc vô biên. Chắc chắn các bạn cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Chúng ta đồng tu là để cộng hưởng năng lượng thiện chung với nhau, để khơi nguồn cho sự an lạc trở về trong tâm của chúng ta.

Chúng ta phải biết nuôi dưỡng tâm an lạc, có nhiều điều chúng ta đã bỏ, đã bị bận rộn lôi cuốn, có nhiều điều chúng ta đã sống với nó rồi nhưng ít có khi nào chú tâm đến sự an lạc của tâm. Chúng ta cứ để cho cảm xúc của mình bị trôi nổi cuốn trôi theo tất cả những dòng đời bồng bềnh suy nghĩ lo toan. Hôm nay chúng ta được sách tấn và nhắc nhở, để đưa đến sự thành công về mọi phương diện trong cuộc sống phải là sự an lạc trong tâm. Nếu các bạn muốn sự thành công, thành công về phương diện gì không cần biết, miễn là các bạn an trú trong pháp thiện và Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa, các bạn sẽ có được sự an lạc trong tâm. Và tâm an lạc đó sẽ là nền tảng vững chắc cho các bạn xây dựng những ước mơ và thành tựu được sự thành công của các bạn. Các bạn, nếu các bạn muốn thành công các bạn phải nắm rõ vấn đề này và các bạn thực hiện nó một cách rõ ràng, các bạn nhất định sẽ thành công bởi trên đời này tất cả sự thành công cũng chỉ là phương tiện để nuôi dưỡng cuộc sống. Các bạn khác với những người khác là bởi vì các bạn thành công nuôi dưỡng cuộc đời của các bạn bằng hành pháp thiện, bởi nuôi dưỡng lòng Từ Bi đón nhận tha lực Phật điển đại Từ đại Bi để chuyển hóa tâm thành sự an lạc. Miền đất an lạc đó nuôi dưỡng tất cả mọi ước mơ làm người để cống hiến phục vụ cho mình và phụng hiến tha nhân, chúng ta không ích kỷ cho riêng mình.

Đó là ý nghĩa của tâm an lạc, ai đã có tâm an lạc rồi, họ luôn muốn san sẻ với tất cả mọi người, họ không có ích kỷ, họ có lòng bao dung, họ có tình thương lớn, bởi vì sao? Bởi vì họ được nuôi dưỡng bởi tha lực Phật điển Từ Bi, bởi tha lực Phật điển yêu thương của mười phương Chư Phật họ đã biết nuôi dưỡng tình yêu thương trong trái tim, họ đã biết nuôi dưỡng tâm trong sự an lạc, bởi tha lực Phật điển của Chư Phật nên họ có trái tim yêu thương rộng lớn, bao dung và san sẻ. Những người như vậy sẽ thành công lớn trong cuộc đời, những người như vậy sự thành công của họ sẽ phục vụ cho thật nhiều người. Chúng ta muốn có thành công là để phục vụ cho ta đời sống của mình và san sẻ tới những đời sống khác. Các bạn, các bạn sẽ thành công và mãi mãi thành công nếu các bạn dựa trên nền tảng chân lý này, các bạn đang mong cầu một sự thành công trong cuộc đời, hãy xây dựng nền tảng tâm an lạc trong Chánh Pháp của Như Lai, trong hành thiện, trong tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, giữ năm giới, hành mười điều thiện, không gieo nhân Ác, chỉ gieo nhân Thiện, và an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, tiếp tha lực Phật điển vào thân tâm của các bạn thì ở đằng trước sự thành công đang chờ đợi các bạn và trong tâm của các bạn đã có được sự an lạc.

Tâm an lạc là nhân để mọc lên tất cả mọi sự thành công, tâm an lạc là khởi nguồn của muôn sự thành tựu trong cuộc đời. Tâm bất an, hoảng loạn, sợ hãi không đưa đến sự thành tựu. Các bạn đã trải nghiệm rồi, các bạn đã biết và chính trong tâm an lạc bởi đón tiếp được tha lực Phật điển các bạn dễ thành công trong cuộc đời, các bạn thật dễ thành tựu được sự hạnh phúc trong gia đình, các bạn sẽ được cha mẹ, ông bà, vợ chồng con cái, mọi người thương yêu, bởi vì sao? Bởi vì trong cuộc đời của các bạn, trong thân tâm của các bạn được nuôi dưỡng tâm an lạc do đón nhận được tha lực Phật điển Từ Bi từ mười phương Chư Phật. Khi tha lực Phật điển Từ Bi đã tràn vào thân tâm của các bạn thì tất cả những lực của tâm bất thiện, những lực của tâm tà, những lực của tâm gây ra chướng ngại, những lực mà của năng lượng tiêu cực không còn chỗ đứng trong của các bạn. Nhưng chúng ta sẽ dùng sự an lạc bởi tha lực Phật điển yêu thương lớn của Chư Phật để chuyển hóa Tà lực, chuyển hóa Nghiệp lực, để chuyển hóa những lực tiêu cực bất thiện đang tồn đọng ở trong tâm thành năng lượng an lạc để các bạn có được động lực sống dũng mãnh vượt qua chướng ngại, đi tới phía trước tạo thành sự thành công. Sự thành công đó cho chung mọi người, cho chung tất cả mọi loài chúng sanh, bởi chúng ta khi đón nhận được tha lực Phật điển yêu thương của Chư Phật, trái tim của chúng ta không còn ngăn ngại, tình yêu thương của chúng ta không còn rào cản và lòng nhân ái của chúng ta sẽ mênh mông vô tận, bởi vì trong tâm của chúng ta tràn đầy sự an lạc của tha lực Phật điển từ mười phương Chư Phật chuyển vào thân tâm của chúng ta. Nước Từ Bi an lạc, nước Phật điển yêu thương luôn đổ xuống cuộc đời của chúng ta và cuộc đời của chúng ta là một mảnh đời không còn khô cạn nữa mà nó chứa đựng, dung nhiếp được thật nhiều sự an lạc bởi tình yêu thương Chư Phật.

Các bạn thân mến, sự thực tập Pháp môn Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn, an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa mang lại thật nhiều sự lợi lạc trong cuộc sống. Lợi lạc từ thân hết bệnh, lợi lạc từ tâm an lạc. Các bạn, chúng ta đã khôn ngoan rồi bởi được thắp sáng Đuốc Tuệ trong Pháp bảo của Như Lai, chúng ta đã sáng ra rồi bởi đã thắp sáng Đuốc Tuệ, bởi pháp thiện mà chúng ta thực hành theo lời Phật chỉ dạy nên chúng ta biết lựa chọn nhân Thiện để gieo trồng mang vào trong tâm. Chúng ta từ nay không mang những uế trược, những nhân xấu, nhân Ác gieo vào trong tâm nữa mà chúng ta chỉ gieo vào, mang vào trong tâm những mầm mống pháp thiện, của nhân Thiện và tưới tẩm tâm cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta bằng tha lực Phật điển, để chúng ta có một cây thiện mầm mống, chủng tử Bồ Đề thanh tịnh tinh khiết từ Phật Tánh trỗi dậy trong dòng đời bận rộn, trong cuộc sống tội lỗi và yếu đuối của mỗi chúng ta. Chúng ta là một cây Bồ Đề đang phát triển và tàn cây Bồ Đề này sẽ lan tỏa rộng ra để che mát cho những ai đang khao khát sự an lạc trong cuộc đời.

Các bạn, hãy tỏa mát cho cuộc đời bằng tâm an lạc của mình, hãy che cho tất cả những ai đang cô đơn bất an trong cuộc đời bằng năng lượng tha lực Phật điển Từ Bi, bằng tâm an lạc tịch tĩnh của các bạn. Rất là nhiều người đang cần sự an lạc trong cuộc đời, hãy hồi hướng, hãy nghĩ tới họ và tăng trưởng năng lượng này để truyền trao cho họ bằng tâm ý thanh tịnh hồi hướng của chúng ta để ta và người luôn có tâm an lạc, người và ta luôn sống trong hạnh phúc ngay trong cuộc đời này.

Mời các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái Từ Bi:                                     

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con có được tâm an lạc. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn vừa đồng tu trì 21 biến mật chú vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Các bạn và Bảo Thành vừa tiếp nhiều tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của Phật vào thân tâm của chúng ta.

Cám ơn các bạn đã đồng tu!  

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả mọi loài chúng sanh đều có tâm an lạc.

Công đức có được trong sự đồng tu hôm nay chúng con đồng nguyện hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới có được tình yêu thương và trí tuệ sáng tạo ra những luật gây nên sự ảnh hưởng, giữ được nền hòa bình vững chắc trên thế giới.

Chúng con hồi hướng công đức tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành dược có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch.

Chúng con hồi hướng cho các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới họ có trí tuệ, tình yêu thương, lòng bao dung rộng lớn và chữa lành tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.

Xin Chư Phật mười phương từ thùy chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn