Search

Bài 1056: Nụ Cười Nhân Ái -Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn, chúng ta đang hiện diện gặp nhau trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, kênh Youtube này tạo nhân duyên cho chúng ta gặp gỡ mỗi ngày để có được một giờ đồng tu Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn.

Các bạn thân mến, Thất Bảo Huyền Môn là một pháp Thiền Mật, khi chúng ta tu luôn có sự gắn kết chặt chẽ giữa tha lực và tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta. Khi dùng chữ tự lực nó bao gồm cả năm lực mà chúng ta tập trung trong sát na đó, khi nói đến sự tự lực là nó bao gồm Tâm lực của chúng ta bởi chúng ta có tâm, chúng ta dụng tâm để tu. Tâm lực đó là một loại lực rất tốt. Những người tu mà không có Tâm lực thì chỉ tu kinh, tu chữ, tu lướt qua cho nhanh. Ta có tâm lực, ta còn có nguyện lực là lời nguyện hướng tới sự giải thoát, nương nhờ vào Chư Phật, giáo lý, sự khai thị của Phật để giải thoát, nguyện lực rất quan trọng cho mỗi một hành giả chúng ta tu. Nếu chúng ta chỉ tu mà không có nguyện lực thì cũng như người đi đường mà không biết phải về đâu, cứ lang thang hoài mãi trong cuộc đời. Khi có tâm lực và nguyện lực chúng ta sẽ có được trí lực, dùng Trí Tuệ đó để khai mở cho chúng ta hiểu biết. Cho nên Tâm lực, Nguyện lực, Trí lực lâu ngày sẽ tạo thành một Niệm lực mạnh, bởi trong từng niệm từng sát na ta có cái lực an trú trong đó. Đó là bốn loại lực, cuối cùng khi có tâm lực, nguyện lực, trí lực và niệm lực chúng ta có được Định lực, năm cái lực này là ngũ lực, lực này là của tự thân, do tâm, do nguyện, do trí, do từng niệm của chúng ta an trú trong hơi thở và do định lực chúng ta có được trong sự an trú trong hơi thở, giữ được tâm an yên đó gọi là tự lực. Cho nên khi nói tự lực cầu Đạo Giác Ngộ nó gồm năm loại lực như vậy.

Tự lực đó được phối hợp với tha lực của Chư Phật, tha lực là Phật điển đại Từ đại Bi tiếp cận với chúng ta khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì vi diệu âm Mu A Mu Sa. Khi mật chú này được chúng ta trì niệm ở trong tâm bằng hơi thở Chánh Niệm truyền ra âm thanh này, liền tức khắc mỗi người chúng ta đón nhận được tha lực Phật điển vào trong thân tâm. Thất Bảo Huyền Môn là một pháp tu khế hợp giữa tha lực và tự lực. Để đi đến sự viên thông với pháp phương tiện này, chúng ta vẫn còn có những điều kiện mà mỗi một các bạn tu tập đều phải suy nghĩ thật kĩ, nghiên cứu thật là kĩ và phải làm được những điều kiện như vậy mới đi đến được sự thành tựu.

Điều kiện thứ nhất là chúng ta phải quy y Phật Pháp Tăng, có tín tâm với Tam Bảo một cách thật là sâu tuyệt đối, không có thay đổi. Chúng ta phải hiểu thấu Nhân Quả Thiện Ác, trong luật Nhân Quả của Đức Phật dạy chỉ có Thiện và Ác, chúng ta từ bỏ những nhân Ác thực hành những nhân Thiện. Từ đó, chúng ta giữ năm giới mà Đức Phật dạy để chúng ta tự bảo hộ thân tâm của mình trong sạch, tịch tĩnh không tạo ra nghiệp và hành mười pháp thiện. Đó là những điều kiện mà mỗi người chúng ta nên làm khi chúng ta thực tập Pháp môn này, trong những điều kiện đó nó bao gồm Tín Nguyện Hạnh, Giới Định Huệ. Sự tu tập miên mật Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn sẽ giúp cho các bạn tiếp được tha lực Phật điển thường xuyên chuyển tới cơ thể và tâm của các bạn giúp cho các bạn có một sức mạnh bền vững tại tâm. Thân này nhờ tha lực tác động với sức mạnh vốn có ở trong thân tâm tạo thành một nguồn điện năng lượng, luồng khí lực này sẽ vận chuyển trong châu thân của mỗi người giúp cho khai mở các huyệt Đạo, làm cho các kinh mạch được mở ra, Luân Xa được khai. Luồng điện này sẽ luân lưu trong cơ thể, giúp cho cơ thể các bạn nó sẽ cường tráng khỏe mạnh, tự trị được những chứng bệnh hiểm nghèo cũng như các căn bệnh mà có thể xảy ra cho thân của các bạn. Nó còn giúp cho tâm của các bạn thanh tịnh, giúp cho các bạn sáng suốt có được những suy nghĩ về chiều sâu và chiều rộng để nhìn rõ mọi hiện tượng đang xảy ra trong cuộc đời của bạn dưới con mắt Nhân Quả phù hợp với căn cơ của từng người.

Các bạn thân mến, khi các bạn tu Pháp môn này hơi thở rất quan trọng. Khi các bạn hít vào, các bạn nhớ rằng phải hít bằng mũi, hít thật là chậm. Hít nhiều hay hít vừa là do cơ địa của các bạn, cơ thể của các bạn cho các bạn hít nhiều, hít sâu hay hít vừa để hít hơi thở vừa đủ cho khỏe, khỏi mệt. Nhớ rằng đừng ráng sức bởi khi ráng sức chúng ta sẽ mệt không tốt cho sức khỏe, vừa đủ thôi hít vào bằng mũi, đưa ngang qua phổi rồi từ từ đẩy xuống dưới bụng dưới. Khi xuống dưới bụng chúng ta phình bụng ra, giữ ở đó một giây rồi từ từ thở, từ từ, khi thở các bạn hóp bụng vào và đồng hành với hóp bụng thở ra đó các bạn trì vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Từ khi phát nguyện hít vào và thở ra trì mật chú được tính là một chu kỳ, một chu kỳ thở như vậy có sự vận hành của lời nguyện, hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng trì mật chú Mu A Mu Sa. Một vòng tròn như vậy được tác động lên hơi thở và mật chú, liền ngay tức khắc cơ thể của các bạn có thể đón nhận được tha lực Phật điển mười phương Chư Phật gắn kết với thân tâm của các bạn. Thân của các bạn sẽ cảm nhận được một luồng năng lượng tác động vào, khi năng lượng này tác động vào, nó có thể tạo ra sự di chuyển để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Không có gì phải cưỡng lại, quan trọng là các bạn phải ngồi ở một tư thế phù hợp, tư thế vững chãi và rồi từ phần hông của các bạn lên trên đỉnh đầu nó là phần của con thuyền nhẹ nhàng trôi trên dòng nước cứ để nó trôi, cứ để nó chuyển động theo dòng nước trôi nổi đó. Chúng ta không cần phải giữ, phải kiềm, không còn phải chống lại, cứ để tự nhiên cho tha lực tác động vào, chúng ta chỉ cần tiếp tục phát nguyện, hít vào, an trú trong hơi thở Chánh Niệm thở ra thật là nhẹ nhàng trì mật chú.

 Dùng tâm của mình nhìn hơi thở đó gọi là Chánh Niệm, giữ tâm trong hơi thở gọi là Chánh Niệm. Với hơi thở và mật chú, tha lực, năng lượng càng nhiều thì càng tiếp xúc với chúng ta nhiều và trên từng phần cơ thể của mỗi người chúng ta, chúng ta sẽ cảm giác được nguồn năng lượng đó tác động vô. Khi các bạn cảm giác được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi của Phật tác động vào thân xác, rung chuyển thân xác của các bạn, nó có thể tụ ở những huyệt mạch lớn như Bách hội, Ấn đường hay Nhân trung hay toàn thân, trong lòng bàn tay lòng bàn chân, chỗ nào, trên phần cơ thể của các bạn cảm giác được đều tốt hết. Khi các bạn cảm giác được nó các bạn chỉ nhìn nó với hơi thở Chánh Niệm để tự nhiên để cho tha lực Phật điển đó lan tỏa và luân lưu trong cơ thể để giúp cho cơ thể mạnh khỏe, cho tâm được Tỉnh Giác.

Bảo Thành mời các bạn đặt bàn tay phải bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái, chúng ta sẽ đồng trì niệm 7 biến mật chú Mu A Mu Sa. Các bạn nhớ khi chúng ta trì 7 biến này các bạn đón nhận được tha lực Phật điển các bạn hãy để tự nhiên và tiếp tục an trú trong hơi thở Chánh Niệm không rời xa nó:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con khai mở được nụ cười nhân ái. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn vừa trì niệm 7 biến vi diệu âm mật chú Mu A Mu Sa. Khi chúng ta thực hành Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn này, mỗi một hành giả, mỗi một các bạn cùng với Bảo Thành sẽ đón nhận được thật nhiều tha lực Phật điển từ mười phương Chư Phật ban rải xuống thân tâm của chúng ta. Trong khi chúng ta tu tập như vậy chúng ta sẽ cảm nhận được một luồng tha lực tác động vô, một luồng khí nóng chuyển động trong châu thân, xoáy dần lên trên huyệt Bách hội đi xuống giữa hai con mắt là Ấn đường thậm chí là dưới Nhân trung lan tỏa khắp châu thân. Từng phần trên cơ thể của các bạn sẽ cảm nhận được tha lực đó tùy theo nhân duyên của các bạn. Khi tha lực Phật điển tác động vô thân tâm của các bạn liền trợ lực giúp cho thân có được sức mạnh không khác gì chúng ta tập thể dục thể thao, tập võ, tập yoga, tập khí công, tất cả những môn hoạt động về thân để tạo cho thân khỏe mạnh đều có trong một hơi thở, một sát na của vi diệu âm Mu A Mu Sa bởi chúng ta dùng tha lực tiếp được qua mật chú Mu A Mu Sa vận chuyển với tự lực vốn có trong thân luân lưu và đốt cháy những sức mạnh tàng trữ bất tịnh vốn có ở trong thân nó cứ tự động hiện ra hoành hành làm cho chúng ta mệt, tha lực này sẽ chuyển hóa đốt cháy chúng. Nó sẽ tạo ra một nguồn năng lượng và năng lượng này sẽ luân lưu mãi trong thân tâm 24 tiếng mỗi ngày. Nếu các bạn siêng năng tu tập thì từng giờ từng phút các bạn sẽ cảm giác được tha lực này vận hành trong thân tâm hỗ trợ các bạn trong mọi lúc, mọi nơi và mọi công việc các bạn làm.

Hôm nay chúng ta có một đề mục gọi là “Nụ Cười Nhân Ái”. Theo các nhà khoa học, nụ cười có một sự quan trọng đối với đời sống của sức khỏe và tinh thần của con người. Khi chúng ta biết cười có nghĩa những cơ bắp trên khuôn mặt của chúng ta sẽ vận động đúng mức để lan tỏa năng lượng, nụ cười có sức lan tỏa năng lượng thiện, nụ cười có sức lan tỏa năng lượng của tình yêu, của sự quan tâm, của lòng Từ Bi. Nụ cười ở trên khuôn mặt làm cho các tế bào trên mặt hoạt động chống lão hóa mà nó còn làm cho hệ thống thần kinh số 7 ở hai bên huyệt Thái dương kích động lên não bộ Bách hội để tạo ra nguồn nước miếng mà nước miếng của chúng ta có sức đề kháng tự nuôi cơ thể. Do đó khi chúng ta biết cười chúng ta luôn luôn vận động từng tế bào trên khuôn mặt, hệ thống thần kinh số 7, ngoại biên số 7 giúp cho khuôn mặt đẹp, trắng, hồng hào bởi nó được tăng trưởng mang máu huyết và hồng huyết cầu cũng như Oxy nuôi từng tế bào trên khuôn mặt.

Nếu những ai biết giữ nụ cười của mình thì người đó có thể được mệnh danh là người trẻ mãi không già. Khi nói như vậy là nói theo chiều hướng của khoa học còn nói theo hướng đi tâm linh của Đức Phật dạy thì chúng ta là người, chỉ cần có nụ cười nhân ái là tuyệt vời rồi bởi khi chúng ta biết nở nụ cười nhân ái trên khuôn mặt thì tất cả chúng sanh, những người sống chung quanh ta, họ đều thái bình, họ đều thấy bình an, họ đều tiếp được năng lượng an vui. Chúng ta thấy các tôn tượng của Phật và Bồ Tát các Ngài đều mỉm cười, nụ cười của các Ngài là nụ cười vi tiếu, nụ cười không có phiền não, không có đau khổ, nụ cười thoát khổ không còn luân hồi. Phàm phu chúng ta khó có thể có được nụ cười như vậy, bởi chúng ta khổ rồi vui, vui vừa tới chợt tắt, khổ liền vào, nên nụ cười chưa nở đã tắt lịm ở trên môi. Hôm nay đề mục nở Nụ Cười Nhân Ái để nhắc nhở cho chúng ta thấy tầm quan trọng của nụ cười nhân ái, ta chưa thể cười vi tiếu như Phật, nụ cười thoát khỏi luân hồi, nụ cười của Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác nhưng ta có thể cười nụ cười của phàm phu, nụ cười của lòng nhân ái.

Các bạn, khi các bạn cười như vậy các bạn đã tự cho mình liều thuốc bổ vi diệu để chữa lành tất cả những chứng bệnh của thân tâm và chữa lành những bệnh hoạn của người khác. Có lẽ đã từ lâu chúng ta cười và chúng ta có nhiều kiểu cười nhưng hôm nay chúng ta phải thực tập nụ cười nhân ái. Chúng ta chắc có lẽ ít khi nào có nụ cười nhân ái nở trên môi mà có nhiều kiểu cười lẫn lộn trong cuộc đời: cười khinh bỉ, cười vui, cười mếu máo, cười mỉm, cười duyên, nhiều cách cười. Nhưng hôm nay chúng ta không còn phải có những nụ cười đó, quá nhiều nụ cười để phân ra chỉ cần các bạn biết nở nụ cười nhân ái thì trong nụ cười nhân ái đó nó có đầy đủ hàm ý của một sức mạnh thanh tịnh của sự an lành lan tỏa. Nếu không có được nụ cười nhân ái, chẳng thể tiến tới để có được nụ cười vi tiếu như Chư Phật. Các bạn thân mến, nếu như khi tới chùa các bạn lễ Phật ngước lên tôn tượng của Phật thấy Đức Phật mỉm cười, ta chỉ cần học nụ cười đó đã là sự thành tựu lớn. Nhưng mấy ai chúng ta tới chùa lễ Phật để ý rằng Đức Phật đang ngồi mỉm cười trên tòa sen, chúng ta lại than van rồi trở về với cuộc sống với nước mắt và tiếng khóc. Nếu như chúng ta nhận biết sớm hơn rằng khi lễ Phật ngước lên nhìn tôn tượng của Phật hay Bồ Tát, thấy các Ngài nở nụ cười vi tiếu, nụ cười thoát tục ta học được thì có lẽ ta đã không còn khổ đau nữa.

Nhưng hôm nay chúng ta sẽ học được, không hẳn chỉ nhìn lên tôn tượng của Phật, mà bởi vì mỗi người chúng ta khi tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm và vi diệu âm Mu A Mu Sa. Tha lực Phật điển mà các bạn đón nhận được nó sẽ lan tỏa trong thân tâm và sự lan tỏa đó tự động khơi dậy nguồn năng lượng để các bạn có thể nở được nụ cười nhân ái. Do đó, khi các bạn đọc nếu trên khuôn mặt của các bạn rạng rỡ và nụ cười được khai mở, các bạn cứ để tự nhiên bởi đó là một sự đón nhận nước Cam Lồ. Như hoa có nước tưới rồi nó nở hoa ra, khi cơ thể và thân tâm của chúng ta đón nhận tha lực Phật điển tức khắc nó sẽ nở nụ cười ở trên mặt. Cho nên khi các bạn tu tập Thiền này các bạn thấy khuôn mặt của các bạn sẽ thư thái nhẹ nhàng, từng tế bào sẽ được thư giãn và tự động các bạn sẽ cảm thấy như ở trong tâm của các bạn đang cười, và thị hiện trên cười của tâm đó, cái miệng của các bạn sẽ nở một nụ cười tuyệt đẹp. Đó là sự hiển nhiên như hoa tưới nước sẽ nở, như con người tưới tẩm và nuôi dưỡng bằng tha lực Phật điển thì sẽ nở nụ cười nhân ái. Tha lực Phật điển mang tới cho một sự sinh hoạt rất bình thường trong đời sống của con người là tưới tẩm vào thân này, thân thư giãn nhẹ nhàng để từng cơ phần của chúng ta, từng tế bào trên cơ thể của chúng ta đều đón nhận tràn đầy sức sống và năng lượng sống. Năng lượng đó đẩy lùi mọi lo toan, tính toán, sợ hãi và lo lắng, giúp cho các bạn được thư giãn nhẹ nhàng và tiếp được đầy đủ sức sống trong cơ thể, để rồi trên khuôn mặt của các bạn, sự căng thẳng của lo nghĩ đời thường sẽ giảm bớt và các bạn biết cười nụ cười nhân ái.

Nói cho rõ thì khi chúng ta tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn, khuôn mặt sẽ bớt nhăn vì không còn phải lo lắng nhiều, dù vạn sự ở trong đời vẫn như vậy, vẫn phải suy nghĩ, nhưng chúng ta suy nghĩ thông suốt không phải bị suy nghĩ trong sự ràng buộc căng thẳng, lo lắng để rồi trên khuôn mặt những nếp nhăn xuất hiện sớm, nhăn nhó, khó chịu, già nua. Bảo Thành đã có một người bạn học Thất Bảo Huyền Môn mà trước đó người bạn này đã bị mất con trong những cuộc vượt biên và rồi khi qua bên Mỹ đời sống cơ cực, một phần là nhớ về quê hương cha mẹ còn ở bên đó, một phần là thương nhớ con cái chết trên biển Đông, sự già nua, cằn cỗi, sự nhăn nhó, bệnh hoạn hiện hẳn trên khuôn mặt của người bạn này. Có lẽ sau gần 25 năm đau khổ như vậy, nhân duyên tới gặp được Bảo Thành, Bảo Thành đã hướng dẫn cho cách nở nụ cười nhân ái bằng cách tiếp được tha lực Phật điển, chỉ quán chiếu nụ cười ở trên miệng, an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa, để lan tỏa và đón nhận được tha lực Phật điển yêu thương từ mười phương Chư Phật để biết nở nụ cười nhân ái ở trên môi. Người bạn này đã thực hành trong vòng hai tuần thì những vết nhăn, những nỗi sầu ở trên mặt hình như bị rơi rụng, những khuôn mắt của người bạn này tàng ẩn những hình ảnh thương nhớ, đau thương làm cho thâm quầng đã giảm bớt dần dần không còn nữa. Trên miệng người bạn đã biết nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười buông xả và từng ngày từng ngày cho đến khoảng nửa năm người bạn đã biết nở nụ cười nhân ái nhẹ nhàng. Và khi người khác tiếp xúc, thì không ai có thể nhận ra rằng trong cuộc đời của cô đã từng trải qua biết bao nhiêu đau khổ vì thương nhớ con chết trên biển Đông, xa cha mẹ ở Việt Nam không thể về thăm. Và sau đó cô đã khỏe hẳn, đẹp và trẻ trung trở lại, tìm thấy lại cuộc sống có ý nghĩa hơn và dấn thân làm từ thiện bấy nhiêu năm nay. Và trên khuôn mặt của cô lúc nào cũng tươi, miệng luôn mỉm cười, nụ cười nhân ái lan tỏa. Bao nhiêu việc từ thiện mà cô làm thật rất nhỏ, nhưng nơi đâu cô tới nơi đó đều có sự ấm áp bởi cô đã biết cười nụ cười nhân ái.

Ông bà mình nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, thật sự khoa học chứng minh được điều đó. Nếu chúng ta biết cười, đó là thuốc bổ, mà chúng ta biết cười nhân ái nữa, thì hẳn chúng ta đã có thuốc bổ để trẻ trung hóa thân tâm của chúng ta và chúng ta còn làm trẻ khuôn mặt, da mặt của chúng ta. Đồng thời chúng ta khi biết cười nụ cười nhân ái chúng ta còn làm cho cả gia đình, bà con, cô bác, người thân đều trẻ, cho thế giới này đều trẻ trung và an lạc. Nụ cười rất quan trọng, nếu nụ cười nhân ái có thể nở trên khuôn mặt của các bạn thì chiến tranh trong gia đình, chiến tranh giữa con người với con người, sự tranh chấp hận thù sẽ không còn, làm sao các bạn có thể cười được? Chỉ cần tiếp được tha lực Phật điển bởi vì tha lực Phật điển này là năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật, năng lượng của yêu thương, của tình yêu thương mà Chư Phật ban rải xuống cho chúng ta.

Khi chúng ta đón nhận được tình yêu thương này, năng lượng yêu thương của Phật thì trong lòng của chúng ta liền được thư giãn, thăng hoa và trong tâm trí của chúng ta sẽ rụng rời tất cả mọi phiền não, lo toan trong cuộc đời. Khi phiền não hết, lo toan không còn, lo lắng không bám víu lấy chúng ta thì tự nhiên chúng ta sẽ biết cười bởi tha lực sẽ giúp cho chúng ta đón nhận được sức mạnh phấn chấn, hưng phấn trong đời. Mà đặc biệt những ai tu Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở Chánh Niệm vào ra cho đúng, trì mật chú Mu A Mu Sa và đón nhận được tha lực Phật điển, người đó sẽ biết cười nụ cười nhân ái và từ giây phút biết cười nụ cười nhân ái đó thì khuôn mặt của họ, tướng hảo của họ sẽ thay đổi theo chiều hướng ngược với thời gian. Có nghĩa trên khuôn mặt của họ có dấu tích của thời gian trôi qua về tuổi lớn dần nhưng lại hiện diện sự tươi trẻ của hiện tại trong lòng nhân ái đang được lan tỏa ở trong trái tim của họ. Thời gian không bao giờ dừng, chúng ta không thể trốn chạy được thời gian nhưng nụ cười nhân ái sẽ làm cho khuôn mặt của chúng ta đi ngược lại dòng thời gian. Nếu các bạn biết giữ nụ cười nhân ái trên khuôn mặt, nếu các bạn tiếp được tha lực Phật điển, lòng đại Từ đại Bi của Chư Phật mười phương mang lại sự lợi lạc như vậy, thì nhất định các bạn sẽ thấy khi các bạn tu tập khuôn mặt và tướng hảo của các bạn sẽ thay đổi thật nhiều trong từng sát na. Và sự thay đổi đó là sự thay đổi hoàn hảo trong pháp thiện mà mỗi người chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa đã nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta bằng dòng sữa Từ Bi vô biên, bằng nước Cam Lồ Tịnh Thủy yêu thương, bằng tha lực Phật điển mười phương Chư Phật.

Tha lực Phật điển có sức thần thông vô biên, có sức mạnh chuyển hóa thân tướng mà đúng như trong nhà Phật thường nói tướng tự tâm sanh. Nếu tâm của các bạn đón nhận được tha lực Phật điển, lòng đại Từ đại Bi của Chư Phật và các bạn lại nuôi dưỡng thân tâm của các bạn bằng dòng sữa Từ Bi tha lực Phật điển đó, thì tướng hảo của các bạn sẽ thay đổi, và các bạn sẽ sống thật với tướng hảo bởi năng lượng đại Từ đại Bi đó tiếp vô thân của các bạn. Do đó, để có một sức trẻ trung thực sự chúng ta cũng không nhất thiết tìm những thứ gì trong cuộc sống từ bên ngoài bởi tiền tài, vật chất, danh vọng và địa vị. Dĩ nhiên những thứ đó là phương tiện mưu cầu trong cuộc sống vừa đủ, tuy nhiên vẫn còn có một nguồn năng lượng cao hơn đó là tha lực Phật điển trong Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn khi các bạn tu tập lãnh nhận được. Tha lực này là nguồn năng lượng lớn hơn, tốt đẹp hơn, bởi nó trợ lực cho cho đời sống được trẻ trung, khuôn mặt được thăng hoa tươi tỉnh và có được nụ cười nhân ái, mà nó còn thăng hoa đời sống tâm linh đi tới giải thoát đạt đến sự chứng ngộ đồng hành với Chư Phật.

Nụ cười nhân ái rất quan trọng, nhưng chúng ta sẽ không có nó được nếu như cứ trầm mình trong lo lắng, toan tính, trong phiền não đau khổ. Và chúng ta cũng nhận biết thật là khó cười trong cuộc sống hiện nay bởi bao nhiêu thử thách, bao nhiêu những gánh gồng chồng chất, nhưng nếu các bạn tĩnh tâm một chút xíu, và như các bạn đã có duyên tu tập Thất Bảo Huyền Môn thì các bạn sẽ thấy rằng tha lực Phật điển thật cao quý. Bởi nó như một bông hoa có hương thơm ngào ngạt không vẩn đục bởi phiền não, đau khổ đang nở trong trái tim, đang nở trên nụ cười của các bạn. Các bạn nhất định sẽ nhận ra nụ cười của các bạn đã khác xưa thật là nhiều, bởi nụ cười của các bạn được khởi lên từ sự tiếp xúc với tha lực Phật điển Từ Bi. Và nụ cười của các bạn bây giờ là nụ cười nhân ái, nụ cười của lòng yêu thương, của lòng biết thương và san sẻ đến những phận đời cô quắt, đau khổ, bất hạnh ở ngoài kia, nụ cười biết san sẻ tình yêu thương tới những người trong gia đình, thân bằng quyến thuộc, nụ cười biết nở ở trên môi với trái tim nhân ái, với tình yêu thương rộng lớn. Các bạn đang thay đổi chính mình bằng con mắt yêu thương, các bạn đang thay đổi chính mình và thay đổi khuôn mặt của mình bằng tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, các bạn đang trẻ dần theo năm tháng. Trẻ bằng tình yêu thương, trẻ bằng nụ cười nhân ái, trẻ bằng gạt bỏ mọi lo lắng và phiền não, trẻ bằng cách tái tạo lại thân tâm của mình và nuôi dưỡng thân tâm bằng tha lực Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật.

Các bạn thân mến, chắc chắn các bạn đã nhận ra giá trị của nụ cười nhân ái đang nở trên môi của các bạn bởi vì các bạn đã thực tập Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn. Và trong Pháp môn này thì chúng ta có sự cộng hưởng của tự lực cầu Đạo Giác Ngộ đi từ bến Mê về bờ Giác, trên con đường đó ta không cô độc một mình, ta đồng hành với mười phương Chư Phật, an trú trong Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật vào thân của chúng ta, vào tâm của chúng ta. Từ đó, chúng ta có một nguồn năng lượng tự thể thúc đẩy đời sống hướng Thượng vượt qua mọi chướng ngại trong cuộc đời, vượt qua mọi chướng ngại của phiền não, vượt qua mọi chướng ngại của lo toan sợ hãi, vượt qua mọi chướng ngại của cơ thể bệnh hoạn tinh thần đau khổ để chúng ta có được tha lực tình yêu của Phật nở trên khuôn mặt của mình một nụ cười nhân ái. Nụ cười này là nụ cười, như Bảo Thành đã nói, sẽ giúp cho các bạn gạt bỏ mọi lo toan và trở lại trời trẻ trung của tâm hôn ngây thơ nhẹ nhàng, không vẩn đục trong đau khổ và phiền não, nụ cười của tha lực Phật điển đại Từ đại Bi. Chúng ta đang chuẩn bị tiếp bước để có được nụ cười vi tiếu của Chư Phật nhưng hiện tại các bạn hãy cười nụ cười nhân ái đi.

Mỗi khi các bạn tới chùa, mỗi khi các bạn đứng tại tư gia, chúng ta đứng trước bàn thờ, chúng ta ngưỡng cầu lên ba ngôi Tam Bảo, chúng ta chiêm bái tôn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rõ nét Ngài đang mỉm cười nụ cười vi tiếu, Ngài cười, Phật biết cười sao ta chẳng biết cười? mà năm tháng cứ vùi đầu trong khổ đau. Các bạn ơi, các bạn có hỏi như vậy không? Tại sao Phật biết cười mà ta chẳng biết cười? để rồi theo năm tháng ta cứ vùi đầu trong khổ đau, não phiền, than khóc để khuôn mặt già nua, khóe mắt có những dấu chân chim ẩn hiện, quầng mắt thì thâm tím, khuôn mặt thì nhăn nheo, ta có muốn như vậy trong cuộc đời hay không? Ta có sự lựa chọn, ta sẽ cười nụ cười nhân ái như Đức Phật mỉm cười với nụ cười vi tiếu. Ta sẽ cười để cho dấu chân chim không còn nữa, ta sẽ cười để cho quầng mắt thâm sẽ tan đi, ta sẽ cười để những nếp nhăn trên khuôn mặt sẽ rụng rời, ta sẽ cười để ta được tươi trẻ trên tinh thần hướng Thượng vượt khổ tới bình an, vượt vô minh đến ánh sáng Trí Tuệ và đạt được sự tịch tĩnh an vui.

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ là bàn tay phải vào lòng bàn tay trái Từ Bi chúng ta đồng trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa và tiếp tha lực Phật điển nuôi dưỡng nụ cười nhân ái của chúng ta:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi nuôi dưỡng nụ cười nhân ái. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và các bạn lại vừa tiếp được tha lực Phật điển yêu thương đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật đổ tràn đầy vào thân tâm của chúng ta. Khi chúng ta tiếp được tha lực Phật điển yêu thương này tự thể trong người của chúng ta sẽ khơi lại nguồn hạnh phúc và hạnh phúc đó sẽ nối tiếp bằng nụ cười nhân ái trên khuôn mặt của chúng ta.

Các bạn, các bạn nhớ lại cho thật kĩ, nhìn lên các tôn tượng của Phật chúng ta có thấy tượng của Chư Phật trên khuôn mặt của các Ngài sầu bi khổ não hay hạnh phúc an yên? Nhất định chúng ta không thể tìm thấy một nếp nhăn trên tôn tượng của Phật, nhất định chúng ta sẽ không tìm thấy một dấu vết tàng ẩn phiền não, đau khổ trên khuôn mặt của Phật. Thực sự là như vậy, Phật là Bậc Giác Ngộ chẳng còn một chút mảy may phiền não, đau khổ, thoát khỏi luân hồi rồi, mọi chấp trược trong Tham Sân Si đều tiêu tan. Trên khuôn mặt của Phật là tướng hảo và hào quang, là tướng hảo của sự an lạc, là tướng hảo của Bậc Đại Giác Đại Ngộ Chánh đẳng Chánh giác, tướng hảo của Ngài được thể hiện rõ trên nụ cười của các Ngài. Khi chúng ta chiêm bái các bảo tượng của Chư Phật, chúng ta luôn thấy Ngài mỉm cười, mỉm cười đó có cái tên là vi tiếu, nụ cười siêu thoát chẳng đau khổ. Thế mà, bao nhiêu năm trời những người con Phật đi tới lễ Phật, tụng kinh, thắp nhang, dâng trái cây, dâng bông rồi bái sám, rồi nghe giảng, nghe thao thao bất tuyệt, hằng hà sa số những lời nhồi nhét trong tâm nhưng chẳng bao giờ để ý tôn tượng của Bậc Thầy mình đang học là Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni đang cười. Ngài không dạy chúng ta nhiều đâu, người dạy cho chúng ta biết cười, khi các bạn biết cười bằng nụ cười nhân ái thì pháp của Phật đã thấm vào trong tâm và trong thân của các bạn rồi.

Còn nếu các bạn chỉ học trên mặt ngôn ngữ, kinh điển khô cứng đó, thì chẳng khác gì khuôn mặt của các bạn chẳng bao giờ được nở hoa, chẳng bao giờ có được nụ cười nhân ái, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta quên học cốt lõi của Đức Phật dạy là hãy biết cười một nụ cười nhân ái trước đi. Khi các bạn biết nở nụ cười nhân ái thì mọi pháp vị của Chư Phật qua những phương tiện giải thoát đều thấm vào trong trái tim, trong đời sống, trong lời nói, trong tư tưởng của các bạn. Hôm nay, chúng ta phải học được điều đó, giá trị cao nhất trong lời Phật dạy là phải biết cười trong nụ cười nhân ái, các bạn dù có tụng hằng hà sa số kinh điển, dù các bạn có bái sám ăn năn hối lỗi rồi các bạn có nghe giảng đi nữa mà các bạn không biết cười nụ cười nhân ái, các bạn không biết học nụ cười của Chư Phật thì chúng ta học gì đây? Chúng ta chỉ học giáo lý, giáo điều mà thôi. Chúng ta nhìn lên tôn tượng của Phật, nhìn lên bảo tượng của Phật, chúng ta nhìn lên ở bên trên, chúng ta đang được Đức Phật truyền trao một nụ cười vi tiếu, một nụ cười nhân ái yêu thương. Ta không học điều đó, tại sao ta không học cười, học cười có lợi lạc vô cùng bởi khi chúng ta biết học nụ cười nhân ái chúng ta xoa tan đi mọi phiền não, đau khổ, phiền muộn, ưu tư, lo lắng, toan tính của ta. Mà ta còn xoa tan đi những phiền muộn, những nỗi niềm, những dòng nước mắt khô cạn, những đau đớn khôn nguôi của những người xung quanh ta.

Khi ta biết nở nụ cười nhân ái, ta mang sự yêu thương cho người cho ta, ta xoa dịu vết đau cõi lòng của mọi người. Ta lại còn xóa tan đi những vết nhăn trên khuôn mặt, những dấu chân chim, những bụi thời gian trên khóe mắt, ta còn làm cho khuôn mặt của chúng ta trẻ như thiên thần, tươi như thiên thần và đẹp như con người biết nở nụ cười nhân ái. Nụ cười nhân ái rất quan trọng, ta tới với Phật, ta chẳng cần phải học gì, hãy học cười trước. Nếu các bạn có thể nở được nụ cười nhân ái trước, thì tất cả pháp phương tiện của Phật đều được kích hoạt trong thân tâm của các bạn và các bạn đã thành tựu được pháp an lạc bởi nụ cười của các bạn lan tỏa tới mười phương Chư Phật. Nếu ai biết nở nụ cười nhân ái thì hương thơm giới hạnh của các bạn lan tỏa hết mười phương Chư Phật. Khi các bạn tu tập Thiền Thất Bảo Huyền Môn, khi các bạn an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, các bạn tiếp được tha lực Phật điển của tình yêu nơi mười phương Chư Phật. Tha lực đại Từ đại Bi đó tiếp sức và khơi nguồn cho các bạn nở được nụ cười nhân ái ở trên khuôn mặt của các bạn. Mỗi khi các bạn cười được nụ cười nhân ái là một nếp nhăn sẽ tiêu tan, nếu khi các bạn nở được nụ cười nhân ái thì một hạt bụi thời gian đọng trên khóe mắt thâm sâu sẽ tươi hẳn lên bởi không có chỗ để dính vào. Và khuôn mặt các bạn sẽ tươi lắm, tươi lòng nhân ái, tươi trái tim tràn đầy tha lực Phật điển yêu thương của Chư Phật, tươi để cõi lòng không còn lo lắng, phiền muộn, tươi là bởi vì chúng ta đã học được nụ cười của Phật.

Trong chùa, tới bàn thờ, cái học đầu tiên là nụ cười của Phật, chúng ta hãy cười đi, cười nụ cười của Phật thể hiện qua nhân cách của phàm nhân đó là nụ cười nhân ái. Nếu các bạn biết nở nụ cười nhân ái, bao nhiêu những niềm đau trên thế gian sẽ dần tiêu tan, và mỗi một mảnh đời bất hạnh hay không bất hạnh trong cuộc đời đều ở nơi đó có một bông hoa vi tiếu đang nở và thể hiện được tình yêu thương. Các bạn đang tự trẻ hóa thân tâm của mình, đang làm đẹp cuộc đời của mình, đang làm trẻ khuôn mặt của mình bằng nụ cười nhân ái do tu Thất Bảo Huyền Môn tiếp được tha lực Phật điển đại Từ đại Bi.

Mời các bạn đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái chúng ta trì niệm 7 biến Thất Bảo Huyền Môn và đồng đón nhận tha lực Phật điển yêu thương đại Từ đại Bi vào thân tâm để khơi nguồn cho nụ cười nhân ái được nở:                    

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con tiếp được tha lực Phật điển khơi nguồn cho nụ cười nhân ái nở trong thân tâm của chúng con. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn đã thành công rồi, chúng ta đã thực tập đúng trong buổi đồng tu 21 biến vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Thành công là bởi vì các bạn đã trẻ ra, nụ cười nhân ái đã biết nở trên môi của các bạn. Thế giới ngày nay rất cần những nụ cười nhân ái lan tỏa đến muôn nơi, tha lực Phật điển, tha lực yêu thương Từ Bi của mười phương Chư Phật sẽ khơi nguồn nuôi dưỡng nụ cười nhân ái của các bạn, các bạn nhớ nuôi dưỡng nụ cười này bằng tha lực Phật điển, và lan tỏa cõi lòng yêu thương của mình tới với mọi người, đặc biệt nhất là trong gia đình của chúng ta.

Cám ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành  

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để tất cả mọi chúng sanh được nuôi dưỡng nụ cười nhân ái trong cuộc đời bằng tha lực Phật điển.

Đồng tu hôm nay nếu như chúng con tạo ra chút phước báu nào, xin thành tâm hồi hướng tới các nguyên thủ các quốc gia trên thế giới biết có trí tuệ sáng suốt thành lập những chính sách giữ được nền hòa bình vững bền trên thế giới.

Chúng con hồi hướng tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành dược có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh ôn dịch.

Chúng con hồi hướng cho các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới họ có trí tuệ, tình yêu thương, lòng bao dung rộng lớn và chữa lành tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này.Xin Chư Phật mười phương từ thùy chứng minh.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn